Archiwistyka_tlo
Artykuły > O-S > Rejestracja spraw
Rejestracja spraw

rejestracja spraw – wpisywanie do formularza spisu spraw pierwszego pisma wszczynającego daną sprawę z jednoczesnym nadaniem mu odpowiedniego numeru sprawy 


25.05.2007
strzałka do góry