Archiwistyka_tlo
Rozsyp
rozsyp – akta poza teczkami, segregatorami i poszytami, rozsypane, nieuporządkowane
25.05.2007
strzałka do góry