Archiwistyka_tlo
Artykuły > O-S > Składnica akt
Składnica akt
składnica akt – komórka wewnętrzna gromadząca i przechowująca z reguły tylko dokumentację niearchiwalną, znacznie rzadziej także materiały archiwalne dziedziczone lub zdeponowane innych twórców
25.05.2007
strzałka do góry