Archiwistyka_tlo
Artykuły > O-S > Skorowidz (indeks)
Skorowidz (indeks)
skorowidz (indeks) – pomoc archiwalna zawierająca alfabetyczny  spis nazwisk, nazw miejscowości, terminów i innych haseł rzeczowych występujących w określonym zespole lub zbiorze archiwalnym, z podaniem stron, na których każde hasło spisu można znaleźć
25.05.2007
strzałka do góry