Archiwistyka_tlo
Artykuły > O-S > Sporządzenie ewidencji materiałów archiwalnych
Sporządzenie ewidencji materiałów archiwalnych
sporządzenie ewidencji materiałów archiwalnych – polega na zarejestrowaniu ich w stosownym spisie zdawczo-odbiorczym, w kolejności zgodnej z nadanym im układem
25.05.2007
strzałka do góry