Archiwistyka_tlo
Sprawa
sprawa – pierwsze znaczenie: zdarzenie lub stan rzeczy; drugie znaczenie: podanie, pismo, dokument wymagający rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych
25.05.2007
strzałka do góry