Archiwistyka_tlo
Artykuły > O-S > Sygnatura archiwalna
Sygnatura archiwalna
sygnatura archiwalna – znak rozpoznawczy nadany jednostce archiwalnej, umożliwiający jej zidentyfikowanie: w archiwum zakładowym, składa się z numeru spisu zdawczo-odbiorczego zarejestrowanego w wykazie tych spisów i liczby porządkowej, pod którą w tym spisie dana jednostka archiwalna została wpisana
25.05.2007
strzałka do góry