Archiwistyka_tlo
Artykuły > T-Z > Zespół archiwalny
Zespół archiwalny
zespół archiwalny – całość kancelaryjnej produkcji aktowej, niezależnie od jej formy, powstałej w  trakcie wykonywania przez jednostkę organizacyjną jej zadań statutowych
25.05.2007
strzałka do góry