Archiwistyka_tlo
Znak pisma
znak pisma – zespół symboli określających przynależność pisma do określonej sprawy załatwionej przez określoną komórkę organizacyjną
25.05.2007
strzałka do góry