Archiwistyka_tlo

Witaj w Archiwistyce - witrynie, która ma za zadanie informować o wszystkim, co może być przydatne, ciekawe, ważne dla wszystkich osób interesujących się prowadzeniem archiwów. Znajdziesz tu wiadomości z kraju i ze świata, linki do przydatnych narzędzi i projektów, słownik najważniejszych pojęć, a także katalog firm i produktów związanych z branżą. Na wszystkie pojawiające się pytania odpowie nasz Specjalista. Zachęcamy do częstych odwiedzin!


04.12.2023
JAK PRZYGOTOWAĆ JEDNOSTKĘ DO PRACY W EZD? SZKOLENIE WPROWADZAJĄCE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH
Jak przygotować jednostkę do pracy w EZD? Szkolenie wprowadzające do wykonywania czynności kancelaryjno-archiwalnych w systemach teleinformatycznych, FRDL, webinarium, 18 grudnia 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 12 grudnia 2023 r.)   Zidentyfikowanie i omówienie kluczowych punktów w obiegu informacji i dokumentacji, które bezpośrednio angażują twórców dokumentacji w stosowanie EZD.• Świadome korzystanie z narzędzi kancelaryjnych i prawidłowa interpretacja pojęćfunkcjonujących w sferze zarządzania dokumentacją.• Nabycie wiedzy na temat funkcjonalności systemów teleinformatycznych klasy EZD i odróżnienie ich od systemów EOD, czy platform komunikacji z klientami.• Zdobycie umiejętności z zakresu klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów elektronicznych, stanowiących akta spraw oraz grupowania dokumentów poza aktami spraw.• Wskazanie strategicznych momentów w procesie gromadzenia i wytwarzania dokumentów oraz oszacowanie ryzyk, występujących w obiegu kancelaryjnym.• Określenie drzewa decyzyjnego, tworzonego w jednostce organizacyjnej na podstawie prowadzonej w EZD dokumentacji.  Przy okazji polecam serwis  Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD RP - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w systemie EZD RP - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  (Podręcznik użytkownika EZD RP dostępny publicznie - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w systemie EZD RP - Portal Gov.pl (www.gov.pl))
...
zobacz więcej
04.12.2023
TRYB I ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KANCELARII TAJNEJ ORAZ KANCELARII MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH. ZAJĘCIA DOSKONALĄCE
Tryb i zasady tworzenia i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz kancelarii materiałów niejawnych. Zajęcia doskonalące, webinarium, 14-15 grudnia 2023, godz. 9.00-13.30, cena 659 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 8 grudnia 2023 r.)  Doskonalenie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie zastosowania wymagań, określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych i obowiązywania ich w administracji publicznej, a także przedstawienie konkretnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej na podstawie omówionych przez eksperta praktycznych przykładów i wzorów. Możliwość zweryfikowania, czy kancelaria tajna czy to kancelaria materiałów niejawnych w naszej jednostce działa prawidłowo.Sprawdzenie własnych procedur pod kątem zgodności z przepisami.Wskazanie, jak prowadzić politykę kadrową dotyczącą funkcjonowania kancelarii – jak postąpić w sytuacjach problemowych np. w przypadku urlopów, zastępstw, zwolnień, zmian kadrowych w pionie ochrony w jednostce organizacyjnej.Przegląd niezbędnej do utworzenia kancelarii tajnej dokumentacji, omówienie instrukcji i właściwego trybu obiegu dokumentów, w tym sposobów ich brakowania, przekazywania do archiwum czy niszczenia.Wskazanie komu i na jakich zasadach można udostępniać dokumentację niejawną.Przedstawienie środków bezpieczeństwa, stosowanych do ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Tajnej oraz Kancelarii Materiałów Niejawnych, tak, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.Uzyskanie wskazówek i podpowiedzi, jak przygotować niezbędną dokumentację oraz w jaki sposób należycie ją wdrożyć.Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem - praktykiem.   Przy okazji polecam serwis  INFORMACJA NIEJAWNA - pełnomocnik, komendant ochrony, oficer bezpieczeństwa (iniejawna.pl) i szkolenia KSOIN Oferta szkoleń, kursów i warsztatów - Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (ksoin.pl) , aczkolwiek w zakresie informacji niejawych najbardziej odpowiednie będą studia podyplomowe w UMK, mojej ulubionej Uczelni STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE KANCELARII TAJNEJ I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH :: STRONA GŁÓWNA (umk.pl)
...
zobacz więcej
strzałka do góry