Archiwistyka_tlo
Wiedza głównie dla infobrokerów... Czy to się nam pododa, czy nie, sztuczna inteligencja już dawno stała się częścią naszego życia (w latach 50-tych ubiegłego wieku!), współcześnie po prostu nabrała rozpędu. AI już dawno przekroczyła granice percepcji większości populacji, ostatnio nawet rozważa się przyznanie robotom AI osobowości prawnej (np. niektóre rzeki już taką posiadają); od AI nie ma ucieczki, możemy jedynie próbować się z nią zaprzyjaźnić; przynajmniej na razie raczej nie potrafi twórczo i kreatywnie myśleć, jest za to naprawdę dużo szybsza od ludzi, i to jest jej głównaa zaleta. W temacie AI polecam Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) - Ministerstwo Cyfryzacji - Portal Gov.pl (www.gov.pl) i SpeakLeash a.k.a Spichlerz! - SpeakLeash.org
... zobacz więcej
04.12.2023
Jak przygotować jednostkę do pracy w EZD? Szkolenie wprowadzające do wykonywania czynności kancelaryjno-archiwalnych w systemach teleinformatycznych, FRDL, webinarium, 18 grudnia 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 12 grudnia 2023 r.)   Zidentyfikowanie i omówienie kluczowych punktów w obiegu informacji i dokumentacji, które bezpośrednio angażują twórców dokumentacji w stosowanie EZD.• Świadome korzystanie z narzędzi kancelaryjnych i prawidłowa interpretacja pojęćfunkcjonujących w sferze zarządzania dokumentacją.• Nabycie wiedzy na temat funkcjonalności systemów teleinformatycznych klasy EZD i odróżnienie ich od systemów EOD, czy platform komunikacji z klientami.• Zdobycie umiejętności z zakresu klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów elektronicznych, stanowiących akta spraw oraz grupowania dokumentów poza aktami spraw.• Wskazanie strategicznych momentów w procesie gromadzenia i wytwarzania dokumentów oraz oszacowanie ryzyk, występujących w obiegu kancelaryjnym.• Określenie drzewa decyzyjnego, tworzonego w jednostce organizacyjnej na podstawie prowadzonej w EZD dokumentacji.  Przy okazji polecam serwis  Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD RP - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w systemie EZD RP - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  (Podręcznik użytkownika EZD RP dostępny publicznie - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w systemie EZD RP - Portal Gov.pl (www.gov.pl))
... zobacz więcej
04.12.2023
Tryb i zasady tworzenia i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz kancelarii materiałów niejawnych. Zajęcia doskonalące, webinarium, 14-15 grudnia 2023, godz. 9.00-13.30, cena 659 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 8 grudnia 2023 r.)  Doskonalenie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie zastosowania wymagań, określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych i obowiązywania ich w administracji publicznej, a także przedstawienie konkretnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej na podstawie omówionych przez eksperta praktycznych przykładów i wzorów. Możliwość zweryfikowania, czy kancelaria tajna czy to kancelaria materiałów niejawnych w naszej jednostce działa prawidłowo.Sprawdzenie własnych procedur pod kątem zgodności z przepisami.Wskazanie, jak prowadzić politykę kadrową dotyczącą funkcjonowania kancelarii – jak postąpić w sytuacjach problemowych np. w przypadku urlopów, zastępstw, zwolnień, zmian kadrowych w pionie ochrony w jednostce organizacyjnej.Przegląd niezbędnej do utworzenia kancelarii tajnej dokumentacji, omówienie instrukcji i właściwego trybu obiegu dokumentów, w tym sposobów ich brakowania, przekazywania do archiwum czy niszczenia.Wskazanie komu i na jakich zasadach można udostępniać dokumentację niejawną.Przedstawienie środków bezpieczeństwa, stosowanych do ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Tajnej oraz Kancelarii Materiałów Niejawnych, tak, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.Uzyskanie wskazówek i podpowiedzi, jak przygotować niezbędną dokumentację oraz w jaki sposób należycie ją wdrożyć.Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem - praktykiem.   Przy okazji polecam serwis  INFORMACJA NIEJAWNA - pełnomocnik, komendant ochrony, oficer bezpieczeństwa (iniejawna.pl) i szkolenia KSOIN Oferta szkoleń, kursów i warsztatów - Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (ksoin.pl) , aczkolwiek w zakresie informacji niejawych najbardziej odpowiednie będą studia podyplomowe w UMK, mojej ulubionej Uczelni STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE KANCELARII TAJNEJ I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH :: STRONA GŁÓWNA (umk.pl)
... zobacz więcej
04.12.2023
"The seat of the Archives of Modern Records at 1 Hankiewicza Street in Warsaw will be expanded by a new repository facility.On 21 November 2022, the Archive purchased the adjacent plot on Pawińskiego Street of 1,857 m² from the Capital City of Warsaw. The land can be developed to the level of 80%. The planned building, in line with the local spatial development plan, can have 8 floors and be up to 25 m high.The current seat of the Archives of Modern Records was built between 1954 and 1956. Sadly, the building now fails to meet numerous standards connected with the statutory activity of the Archive. [...] "
... zobacz więcej
04.12.2023
Platforma dla infobrokerów, cyfrowych detektywów... Jeśli chodzi o OSINT i jego zastosowania, ostatnio ukazało się sporo ciekawych publikacji, wśród których wyróżnia się, moim zdaniem, miniprzewodnik Marcusa Zillmanna  "Open Source Intelligence (OSINT) MiniGuide 2024". "ObSINT has been developed by a collective of like-minded organisations dedicated to conducting public-facing open-source investigative work. Our working group includes EU DisinfoLab, The Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab (DFRLab), OSINT Curious, CheckFirst, Centre for Information Resilience, OpenFacto, and Logically. [...] "
... zobacz więcej
04.12.2023
Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów początkującychFRDL, webinarium, 15 grudnia2023, 9.00-14.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 8 grudnia 2023 r.)  • Poznanie obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji. • Uzyskanie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego. • Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania, ewidencjonowania dokumentacji i porządkowania w archiwum.• Możliwość zadawania pytań oraz wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania prawa archiwalnego.  
... zobacz więcej
30.11.2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 12-15 grudnia 2023, godz. 10.00-15.00, cena 1110 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 6 grudnia 2023 r.)  • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.• Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).
... zobacz więcej
30.11.2023
Wiedza głównie dla infobrokerów. Internet nie stanowi jednolitej sieci, a jego części chińska, rosyjska czy arabska to w zasadzie odrębne byty. Współcześnie wiele firm współpracuje z Chinami, co znacznie ułatwia znajomość specyfiki ukrytej za Wielkim Chińskim Murem tamtejszej sieci; to samo dotyczy Runetu i arabskiego kawałka sieci.
... zobacz więcej
30.11.2023
Przyznam, że trochę się zastanawiałem, czy poruszyć tutaj wątek OSINT-u w bankowości, temat bowiem nie dotyczy wprost tematyki serwisu. Poniższy serwis jest jednak przesięwzięciem przede wszystkim komercyjnym, co, moim zdaniem, jest wystarczającym uzasadnieniem dla powyższego tematu, zwłaszcza w obliczu ostatnich wycieków. OSINT dostarcza nam szereg narzędzi zapobiegających oszustwom finansowym, przy okazji wspomnę, że również sprawdzenie indywidualnego wycieku danych nie stanowi żadnego problemu WYCIEK DANYCH - Archiwistyka.pl ; także sprawdzenie poprawności konta bankowego nie jest najmniejszym problemem, można to zrobić np. na stronie NBP lub tutaj Sprawdzanie numerów kont bankowych (uwaga.info) . Sporo ciekawych weryfikatorów dostarcza dość ciekawa strona Moja Nowa Strona (romek.info)
... zobacz więcej
30.11.2023
Ostatnio Muzeum Historii Polski zorganizowało warsztaty na temat podobieństw w pracy historyka i detektywa. Wbrew pozorom, elementów wspólnych jest tutaj całkiem sporo. Historyk w swoich badaniach korzysta z bogatej oferty metod nauk pomocniczych historii, detektyw z kolei często wykorzystuje potencjał OSINT-u, wywiadu jawnoźródłowego. Niejako pośrednim ogniwem jest tutaj zawód infobrokera, cyfrowego detektywa Archiwista infobrokerem? – Archiwosfera (wordpress.com) . Wracając do OSINT-u... wywiad jawnoźródłowy zakłada korzystanie jedynie z legalnych źródeł, moim zdaniem więc spełnia podobną rolę do nauk pomocniczych historii; jednym ze źródeł białego wywiadu jest także prasa, która również dla historyka stanowi ważny element warsztatu. Historycy z kolei korzystają obecnie coraz częściej z Internetu, czasami muszą też zajrzeć do Dark Net-u. O tajnikach pracy detektywa, oczywiście tylko tych, które można zdradzić, w pasjonujący sposób pisze prywatny detektyw Dawid Kuciel; aczkolwiek większość śledztw detektywistycznych dotyczy nadal... niewiernych żon!
... zobacz więcej
27.11.2023
IX Toruńskie Konfrontacje ArchiwalneKopernikańskie przewroty w archiwistyceToruń, 7–8 grudnia 2023 r.Problematyka spotkania"Obserwacja zwrotów w badaniach naukowych (nazywamy je zgodnie z kopernikańską tradycją przewrotami, a więc zwrotami radykalnymi) jest jednym z możliwych kluczy do odczytania i interpretacji przemian myśli naukowej. W roku kopernikańskim, w 550 lat od urodzin powszechnie znanego w świecie toruńczyka, proponujemy zastosowanie tego zabiegu w odniesieniu do archiwistyki.Opis przewrotów dotyczy najpierw samych dziejów archiwów, bez których archiwistyka nie mogłaby się pojawić.Zwrot od oralności do piśmienności przyniósł dokument jako obiekt materialny, a jednocześnie zapis informacji, którego już nie trzeba powierzać wyłącznie zawodnej pamięci. Zaufawszy pismu należało pójść krok dalej i znaleźć dla dokumentów bezpieczne schronienie. Pojawiły się archiwa.W zeszłym stuleciu w myśleniu o archiwach dokonał się zwrot informacyjny. Postęp technologiczny, nowe nośniki informacji, którą należało stosunkowo często przenosić z nośnika na nośnik, doprowadził do konkluzji, że istotniejsze niż trwanie dokumentów w pierwotnej formie jest zachowanie informacji w nich zapisanej. To informacja ma wartość historyczną, nie jej nośnik. [...] "
... zobacz więcej
21.11.2023
" 8 Best AI Tools for Research in 2023 AI language models seem to be transforming academia, and scientists now way more time on their hands to focus on the most interesting tasks—until we are all eventually replaced by robots. But if you are still wondering how exactly AI can make your research life easier or if you are overwhelmed by the endless output of new apps and bots and simply don't know where to start, we have got you covered. The following is a list of some of the best AI tools for researchers. [...] " Podobnych zestawień narzędzi jest oczywiście dużo więcej. Sztuczna inteligencja podobno właśnie osągnęła zdolność samoistnego rozwoju; w temacie dużo wartościowych materiałów można znaleźć w popularnym serwisie You Tube (np. w Korei Południowej korzysta z niego regularnie ok. 83 % społeczeństwa), nie będę więc się powtarzał; nadal jednak uważam, że jest to bardziej szansa i ułatwienie, niż zagrożenie.
... zobacz więcej
21.11.2023
Narzędzia przydatne m. in. infobrokerom i archiwistom cyfrowym.
... zobacz więcej
21.11.2023
Brakowanie dokumentacji, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, szkolenie online na platformie TEAMS, 15.12.2023 PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 8.12.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.  MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB.
... zobacz więcej
21.11.2023
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Paweł Gut, Piotr Frąckowiak, Zarządzanie dokumentacją - aspekty prawne i historyczne, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2023 " [...] Specjaliści z zakresu historii, archiwistyki i prawa pokazują w swoich opracowaniach, że przez wieki, niezależnie od swojej formy i postaci, jakie przybiera, dokument jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat działalności władzy publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości. Każda władza publiczna miała zwyczaj, a w świetle nowożytnego prawa ma obowiązek dokumentować swoje akty decyzyjne. To daje ogromny materiał do analiz dotyczących mechanizmów i procedur podejmowania decyzji, okoliczności istotnych dla prawidłowej oceny zjawisk gospodarczych i społecznych, a także uwarunkowań ludzkiego życia.  [...] "
... zobacz więcej
21.11.2023
Jak archiwizować i ewidencjonować w archiwum zakładowym dokumentację techniczną, akta osobowe, koperty dowodowe, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 24 listopada 2023, godz. 9.00-14.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia należy przesyłać do 17 listopada 2023 r.)  • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu:- praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt,- korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt, weryfikacji kwalifikacji archiwalnej,- postepowania z informatycznymi nośnikami danych,- porządkowania dokumentacji,- ewidencjonowania dokumentacji,- brakowania dokumentacji niearchiwalnej.• W trakcie szkolenia uczestnicy będą wykonywać przykładowe ćwiczenia praktyczne.• Możliwość indywidualnych konsultacji w omawianym zakresie• Uczestnicy otrzymają przydatne materiały szkoleniowe. 
... zobacz więcej
14.11.2023
" [...] Transform the study of coupled media and technology networks that drive the diffusion of information. Offer access to data and tools to investigate the diffusion of (mis)information, uncover the vulnerabilities of the media ecosystem, and develop methods for increasing the resilience of citizens and democratic systems to manipulation. Train a generation of media professionals, enabling them to employ computational skills for fulfilling the traditional watchdog function of journalism. [...] " Platforma zawiera wiele bardzo przydatnych narzędzi; wiedza głównie dla infobrokerów. 
... zobacz więcej
14.11.2023
Wprawdzie większość publikacji na temat OSINT-u jest angielskojęzyczna, ale wywiad otwartoźródłowy jest także bardzo popularny w obszarze niemieckojęzycznym, w związku z czym sporo naprawdę niezłych publikacji ukazuje się również w tym języku, co mnie nieco zaskoczyło. Osobiście najczęściej korzystam z portalu https://www.mimikama.org/ , który jest moim zdaniem jednym z lepszych portali tego typu, ale podobnych portali jest dużo więcej.
... zobacz więcej
14.11.2023
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, SAP, platforma TEAMS  Proces informatyzacji instytucji publicznych ciągle przyspiesza i jest nieuchronny. Dokument w postaci elektronicznej staje się codziennością pracy biurowej, co skłania również do stosowania EZD jako naturalnego środowiska do wykonywania czynności kancelaryjnych w świecie cyfrowym. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie, podczas którego przybliżone zostaną arkana elektronicznego zarządzania dokumentacją i jego ogólna charakterystyka, ale również zasady obiegu dokumentu elektronicznego we wciąż funkcjonującej kancelarii tradycyjnej. Zajęcia poprowadzi wieloletni pracownik państwowej sieci archiwalnej, z 10-letnim doświadczeniem w codziennej obsłudze EZD PUW i nadzorze nad jednostkami stosującymi EZD.  WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ. MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB. PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 1.12.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.
... zobacz więcej
14.11.2023
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, platforma TEAMS  – przekażemy podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie systemów klasy EZD w przystępnej formie, dla osób planujących wdrożenie oraz rozpoczynających pracę z tymi systemami, zwłaszcza w wersji EZD PUW;– omówimy korzyści wynikających z wdrożenia EZD;– wskażemy najczęstsze błędy w stosowaniu EZD oraz sposoby ich unikania;– przedstawimy różnice między elektronicznym i tradycyjnym sposobem zarządzania dokumentacją, w tym jej archiwizacji, co pozwoli lepiej zrozumieć EZD;– zapoznany z dostępnymi sposobami zarządzania dokumentem elektronicznym w kancelarii tradycyjnej – papierowej;– udostępnimy materiały szkoleniowe dające możliwość dalszego samokształcenia;– umożliwimy konsultacje z prowadzącym;– przekażemy certyfikat odbycia szkolenia.  WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ.MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB.PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 23.11.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.
... zobacz więcej
14.11.2023
W przypadku, gdy mamy wątpliwości co do konkretnej strony, możemy przeglądać ją w dość bezpiecznym formacie pdf.
... zobacz więcej
07.11.2023
"Recuva to rozwiązanie przeznaczone do odzyskiwania utraconych danych z dysku. Dane można odzyskać z odtwarzaczy MP3, kart pamięci lub z opróżnionego kosza systemowego.Jest to proste narzędzie nie posiadające tak zaawansowanych rozwiązań jak te proponowane przez konkurencje, jednak doskonale radzi sobie z odzyskaniem plików usuniętych niedawno. Jedną z zalet tego rozwiązania jest możliwość podglądu niektórych formatów plików, oraz szybkość skanowania dysku w poszukiwaniu skasowanych plików.Przypadkowo usuneliśmy ważny plik? Utraciliśmy dane po awarii komputera? Żaden problem – Recuva odzyskuje pliki z komputera z systemem Windows, kosza, karty aparatu cyfrowego lub odtwarzacza MP3!Recuva może odzyskać zdjęcia, muzykę, dokumenty, filmy, e-maile lub dowolny inny utracony typ pliku. Ponadto, może odzyskać dane z dowolnych nośników wielokrotnego zapisu: kart pamięci, zewnętrznych dysków twardych, pamięci USB. [...] "
... zobacz więcej
07.11.2023
Organizacja i prowadzenie kancelarii aktotwórcyRozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzajeUstalanie przynależności zespołowejArchiwizowanie materiałów archiwalnych, sporządzanie noty przy przekazywaniu akt do Archiwum PaństwowegoArchiwizowanie dokumentacji niearchiwalnejArchiwizowanie innych rodzajów dokumentacjiSystemy ewidencji zasobu archiwalnegoKoszt kursu II stopnia 1700 zł netto (+ VAT 23% = 2091 zł)zw. z VAT dla opłacających szkolenie w min. 70% lub całości ze środków publicznychDodatkowe informacje – (22) 635 87 68 O terminy kursów w odpowiadających Państwu miejscowościach prosimy dowiadywać się bezpośrednio u Kierowników grup kursowych.
... zobacz więcej
07.11.2023
Podstawy prawne postępowanie z dokumentacjąDokumentacja niejawnaRodzaje i postać dokumentacji współczesnejOrganizacja i zakres działania archiwum zakładowegoKwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. arch. BOrganizacja pracy kancelaryjnej, w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem aktArchiwizowanie dokumentacjiPostępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostekOrganizacja i zakres działania archiwum zakładowegoBrakowanie dokumentacji niearchiwalnejKomputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowychKoszt kursu I stopnia 1500 zł netto ( + VAT 23% = 1845 zł)zw. z VAT dla opłacających szkolenie w  min. 70% lub całości ze środków publicznychDodatkowe informacje – (22) 635 87 68  O terminy kursów w odpowiadających Państwu miejscowościach prosimy dowiadywać się bezpośrednio u Kierowników grup kursowych.
... zobacz więcej
07.11.2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia, FRDL, webinar, 21-24 listopada 2023, godz. 10.00-15.00, cena 1 600 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 10 listopada 2023 r.)   Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie.Kurs ma formę warsztatów, podczas których uczestnik poszerza swoje kompetencje ogólne. Wymaga od uczestników chęci zaangażowania się w indywidualną pracę z dokumentacją.Ze względu na warsztaty on-line część zajęć będzie realizowana przy użyciu elektronicznych formularzy.Organizator wyśle uczestnikom przed kursem komplet materiałów do indywidualnej pracy (dokumentacja do porządkowania oraz formularze środków ewidencyjnych: spisów zdawczo-odbiorczych, spisów na brakowanie oraz wnioski na brakowanie, wykaz spisów zdawczo-odbiorczych).Organizator zapewnia uczestnikom artykuły biurowe niezbędne do prac archiwizacyjnych: 2 teczki aktowe wiązane jako obwoluty na akta porządkowane na kursie, ołówek z gumką, pisak czarny, karteczki samoprzylepne.   
... zobacz więcej
30.10.2023
Przekazywanie materiałów..., FRDL, webinar, 20 listopada 2023, godz. 9.00-14.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 listopada 2023 r.)   1. Regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji w polskim i unijnym porządku prawnym.  2. Formalno-prawny kontekst postępowania z materiałami archiwalnymi. Ustawowy obowiązek przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego – adresaci. 3. Kiedy należy oddać akta kat. A do archiwum państwowego i kto odpowiada w jednostce za realizację procedury?  4. Kontekst przekazania dokumentacji kat. A własnej, obcej, odziedziczonej oraz przy likwidacji jednostki. 5. Analiza etapów procedury: wyodrębnianie dokumentacji podlegającej przekazaniu (studia wstępne, segregacja akt),porządkowanie (układ rzeczowo-chronologiczny akt, formowanie jednostek archiwalnych, itp.), ewidencja (opis akt i spisy zdawczo-odbiorcze odrębne dla rodzajów dokumentacji, wpływ klasyfikacji dziesiętnej, sygnatura archiwum zakładowego a sygnatura przekazywanych archiwaliów),techniczne zabezpieczenie akt (konserwacja, szycie, paginacja/foliacja, teczki/pudła/ teki/tuby). 6. Czynności towarzyszące przekazywaniu materiałów archiwalnych:  kontrola i ekspertyza archiwum państwowego, weryfikacja kwalifikacji archiwalnej, kłopoty z ustaleniem przynależności zespołowej i określenie pertynencji terytorialnej. 7. Możliwości formalne dłuższego przechowywania materiałów archiwalnych u wytwórcy: powierzenie i użyczenie dokumentów. 8. ADE, czyli archiwum dla elektronicznych materiałów archiwalnych. 9. Odpowiedzi na pytania.  
... zobacz więcej
30.10.2023
Archiwizacja projektów unijnych, FRDL, webinar, 16 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 9 listopada 2023 r.)  • Pozyskanie wiedzy o rodzajach dokumentacji projektów unijnych, w tym: aktowej, technicznej,  geodezyjno-kartograficznej, audiowizualnej,  (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe) oraz elektronicznej.  • Poszerzenie wiedzy o sposobach zarządzania tą dokumentacją (rejestracja, grupowanie w akta spraw i teczki, klasyfikacja i kwalifikacja, obieg) oraz metodach jej porządkowania, przechowywania i brakowania. • Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące: - Kwalifikacji oraz okresów przechowywania dokumentacji projektów unijnych, - Sposobu prawidłowego liczenia okresów przechowywania dla różnych dokumentów, - Zasad obiegu oraz rejestracji spraw w systemie elektronicznym i tradycyjnym, - Procedury brakowania dokumentacji zależnej od jej rodzaju, - Przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania dokumentacji projektów unijnych do archiwum. • Możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących praktycznego stosowania przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji projektów unijnych.  
... zobacz więcej
30.10.2023
Jak przygotować..., FRDL, webinar, 10 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/oa, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 listopada 2023 r.)   Przygotowanie check listy, która posłuży przygotowaniu się instytucji – archiwum do kontroli i audytu.Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt, wymogami jakie stoją przed właścicielem archiwum.Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej i zasad odpowiedzialności za niezgodne z prawem postępowanie w zakresie zabezpieczenia dokumentacji.Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego.Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
... zobacz więcej
30.10.2023
EZD, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, on-line na platformie TEAMS, 30.11.20233  PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 23.11.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.
... zobacz więcej
30.10.2023
"Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej to inicjatywa OWAL s.c. na rzecz podniesienia jakości i sprawności administracji publicznej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Cel ten realizujemy poprzez profesjonalne szkolenie urzędników i pracowników instytucji publicznych — podnoszenie ich kwalifikacji, umiejętności, otwartości na realizację misji społecznej, do której zostali powołani oraz inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, którym służą. Do prowadzenia szkoleń ośrodek zatrudnia wyłącznie trenerów z doświadczeniem w pracy w sektorze publicznym i samorządach; posiadających żywą, aktualną wiedzę praktyczną, wreszcie doświadczenie w skutecznym przekazywaniu wiedzy. Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.20/00054/2014. W trosce o utrzymanie możliwie najwyższych standardów ośrodek z zasady nigdy nie podejmuje współpracy z trenerami, którzy ograniczają przekaz do prezentacji przepisów prawnych i omówienia swojego poglądu na ich treść i intencje. Trenerzy współpracujący z ośrodkiem każdorazowo rozliczani są z praktycznego efektu przeprowadzonych zajęć, zawsze ewaluowanego w formie ankiet oceniających szkolenie i trenerów wypełnianych przez ich uczestników. {...] "
... zobacz więcej
27.10.2023
"Biuro „Niepodległa” to państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie. Celem jego działalności jest realizacja zadań z zakresu polityki pamięci, w tym w szczególności działań ukierunkowanych na wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej wokół wartości i symboli wspólnych dla polskiej historii i tożsamości. Do zakresu działalności Biura „Niepodległa” należy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej m.in. poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych oraz społecznych kampanii informacyjnych i promocyjnych. Do najważniejszych zaliczyć można coroczne akcje #mojaflaga z okazji Dnia Flagi 2 maja i Niepodległa do hymnu 11 listopada. [...] "
... zobacz więcej
27.10.2023
"Instytut Pamięci Narodowej rozpowszechnia wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń ze współczesnej historii Polski. Działalność edukacyjną, skierowaną głównie do nauczycieli i uczniów  prowadzą Biuro Edukacji Narodowej, Biuro Przystanków Historia i Biuro Nowych Technologii. [...] "  Szczególnie polecam quizy Biura Nowych Technologii IPN.
... zobacz więcej
27.10.2023
Zarządzanie informacją..., Poznań 16-17 listopada 2023 r.Miejsce obrad:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań16 listopada 2023 r.
... zobacz więcej
25.10.2023
Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu, Hotel Filmar, 5-7 Listopada 2023, Toruń " [...]  wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. Wiodącymi tematami dyskusji będą wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług."
... zobacz więcej
25.10.2023
Obsługa..., FRDL, webinar, 3 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2023 r.)  • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej.  • Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego. • Przedstawienie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji elektronicznej w jednostce organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencjonowania, archiwizowania i brakowania dokumentacji zakończonej. • Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa archiwalnego.
... zobacz więcej
17.10.2023
Ochrona informacji niejawnych..., FRDL, webinar, 26 października 2023, godz. 9.00-13.30, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 października 2023 r.)   Zdobycie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ochrony informacji niejawnych.Podniesienie świadomości uczestników, co do praktycznego zastosowania wymagań określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych i wprowadzenia w życie w administracji publicznej, w szczególności jst, konkretnych rozwiązań, na podstawie praktycznych przykładów i wzorów. Przedstawienie prawidłowej organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w jednostce, w tym analiza niezbędnej dokumentacji.Nabycie przez uczestników umiejętności opracowania dokumentacji, wymaganej ustawą o ochronie informacji niejawnych. Poznanie podstawowych metod stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, tak, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.Uzyskanie praktycznych porad i wskazówek w zakresie tematyki szkolenia.Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem- praktykiem.
... zobacz więcej
17.10.2023
Cyber-zagrożenia..., FRDL, webinar, 25 października 2023, godz. 10.00-15.00, cena 389 zł/os   poznasz cyberataki wymierzone w administrację publiczną (historyczne)zrozumiesz metody wykorzystywane przez cyberprzestępcówpoznasz możliwe wektory atakudowiesz się jak się przygotować na atak i jak na niego reagowaćnauczysz się priorytetyzacji wydatków na cyberbezpieczeństwaprzygotujesz się do działania pod presją czasuzweryfikujesz skuteczność swoich koncepcji budowy systemu cyberbezpieczeństwa względem najczęściej obserwowanych cyberataków wymierzonych w administrację publiczną (grywalizacja)
... zobacz więcej
17.10.2023
This toolkit will help support governments and communicators to effectively reduce the impact of mis- and disinformation through strategic communications. RESIST stands for Recognise mis- and disinformation, Early warning, Situational insight, Impact analysis, Strategic communication, Tracking effectiveness.
... zobacz więcej
17.10.2023
"W programach edukacji historycznej Centrum Edukacji Obywatelskiej stawiamy na odkrywanie przez młodzież historii lokalnej. Dla uczniów i uczennic jest ona bardziej namacalna niż wielkie narracje z podręcznika. Pozwala też łatwiej dostrzec wpływ przeszłości na teraźniejszość.Proponujemy projekty, aktywności, pomysły na lekcje, które pozwalają uchwycić bliskość historii. Korzystamy z różnorodnych metod, aby zaciekawić i zaktywizować uczniów. Pomagają one lepiej poznać miejsca związane z przeszłością oraz dawne zwyczaje, zanalizować materialne obiekty, ożywić historię przez kontakt z jej świadkami.W naszych działaniach najczęściej zajmujemy się historią najnowszą, gdyż bezpośrednio dotyka współczesnych zjawisk istotnych z punktu widzenia edukacji obywatelskiej. W naszych zasobach znajdują się scenariusze do nauczania historii XX wieku, które spełniają wymogi podstawy programowej.[...] '
... zobacz więcej
17.10.2023
Jak przygotować archiwum samorządowe i państwowe do kontroli lub audytu pod względem zasad przyjmowania, przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji?, FRDL, webinar, 10 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 listopada 2023 r.)  Przygotowanie check listy, która posłuży przygotowaniu się instytucji – archiwum do kontroli i audytu.Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt, wymogami jakie stoją przed właścicielem archiwum.Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej i zasad odpowiedzialności za niezgodne z prawem postępowanie w zakresie zabezpieczenia dokumentacji.Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego.Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
... zobacz więcej
10.10.2023
Obsługa e-dokumentu w świetle instrukcji kancelaryjnej, FRDL, webinar, 3 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, ( Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2023 r.)  • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej. • Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.• Przedstawienie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji elektronicznej w jednostce organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencjonowania, archiwizowania i brakowania dokumentacji zakończonej.• Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa archiwalnego.
... zobacz więcej
10.10.2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych, FRDL, webinar, 24-27 października 2023, godz. 10.00-15.00, cena 1110 zł netto /os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 18 października 2023 r.)  • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.• Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).  
... zobacz więcej
10.10.2023
Archiwa jako instytucje zaufania publicznego kształtują w pewnym sensie rzeczywistość. Kiedy kręcono film propagandowy "Pancernik" Eisensteina, moment wypłynięcia floty czarnomorskiej został przegapiony przez operatora, a jego powtórka byłaby zbyt kosztowna, w związku z czym posłużono się filmem dokumentującym defiladę, znacznie potężniejszej, floty carskiej, oczywiście wyciągniętym z archiwum (vide Vladimir Volkoff "Krótka historia dezinformacji), co spowodowało zwiększone wydatki na zbrojenia w krajach sąsiedzkich. Doskonałym przykładem jest tutaj także operacja w Serbii z ubiegłego wieku. Reasumując: z pomocą archiwów można powiedzieć wszystko.
... zobacz więcej
10.10.2023
Obecnie coraz większego znaczenia nabiera archiwistyka cyfrowa. W związku z tym przed archiwistami pojawiły się nowe wyzwania polegające na zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniu nowych materiałów archiwalnych. Współcześnie użytkownik nie jest już zainteresowany miejscem, gdzie informacja może zostać udostępniona, a jedynie sposobem jej uzyskania.
... zobacz więcej
10.10.2023
 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz z zasadami ekspertyzy archiwalnej, FRDL, webinar, 18 paźdiernika 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 12 października 2023 r.)   Podczas szkolenia zapoznamy uczestników z problematyką brakowania i wartościowania dokumentacji,  przybliżymy procedurę niszczenia akt oraz przedstawimy formularze i druki niezbędne przy brakowaniu. Prowadząca omówi także całokształt zagadnień związanych z ekspertyzą archiwalną, którą przeprowadzają w archiwach zakładowych i składnicach akt przedstawiciele państwowej służby archiwalnej. Scharakteryzuje wszystkie rodzaje ekspertyz – ich przebieg oraz skutki. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami. Szkolenie obejmuje analizę przykładów z zakresu tworzenia wniosków na brakowanie oraz przeprowadzenia ekspertyzy archiwalnej.
... zobacz więcej
04.10.2023
 Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2023 roku w tym nowa część E akt osobowych, FRDL, webinar, 17 października 2023, godz. 9.00-13.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 października 2023 r.)   Następstwem zmian w prawie pracy, do których doszło w 2023 r. na skutek wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (dyrektywa Nr 2019/1152) oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158) jest konieczność przechowywania w dokumentacji pracowniczej dokumentów związanych z nowymi uprawnieniami pracowniczymi wprowadzonymi na podstawie tychże dyrektyw. Dodatkowo, konsekwencją ustanowienia kodeksowej regulacji dotyczącej pracy zdalnej jest pojawienie się w dokumentacji pracowniczej szeregu nowych dokumentów powstających w związku z organizacją pracy w tej formule. Ponadto, w związku z wprowadzeniem do Kodeksu pracy przepisów regulujących procedurę kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu i innych podobnie działających środków, akta osobowe uległy rozszerzeniu o nową część E, w której gromadzone są dokumenty powstające w wyniku procedur przeprowadzania przedmiotowej kontroli. Podczas proponowanego szkolenia w szczegółowy sposób zostaną omówione zasady dotyczące zakresu, sposobu i warunków prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i elektronicznej, co pozwoli na uaktualnienie i uporządkowanie wiedzy z tego zakresu oraz właściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
... zobacz więcej
04.10.2023
 Jak korzystać z Jednolitego Wykazu Akt? Wykaz akt w pytaniach i odpowiedziach, FRDL, webinar, 12 października 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 października 2023 r.)   Znajomość wykazu akt pozwala prawidłowo wdrożyć w jednostkach państwowych i samorządowych obligatoryjny system kancelaryjny bezdziennikowy, który należy stosować zarówno wykonując czynności kancelaryjne w formie tradycyjnej jak i elektronicznie. Zapraszamy na warsztaty,  stanowiące swoisty komentarz i uzupełnienie do normatywów kancelaryjno-archiwalnych, podczas których uczestnicy będą na przykładach uczyć się korzystania z instrukcji kancelaryjnej i czytania jednolitego wykazu akt (metoda: case study). Podczas szkolenia przeanalizujemy min. takie zagadnienia jak kwalifikacja i klasyfikacja akt, tworzenie znaków sprawy oraz wskażemy jak interpretować i  korzystać poprawnie z wykazu akt.
... zobacz więcej
04.10.2023
Wagę problemu fake newsów, dezinformacji, pozwalająuświadomić sobie m. in. liczne, dostępne w Internecie, quizy i gry edukacyjne. DEMAGOG, najstarsza polska organizacja fact-checkingowa, przygotowała grę edukacyjną, której zadaniem jest uodparniać na fake newsy.
... zobacz więcej
04.10.2023
OKO.Press, jeden z czołowych polskich portali fact-checkingowych, zajmuje się m. in. odkłamywaniem historii, co szczególnie w naszych czasach wydaje się być koniecznością. Jak niegdyś zauważył prof. Samsonowicz, historia, lub raczej to, co się z niej robi, przypomina garderobę teatralną, z której wyciąga się, odpowiedni do danej sztuki, kostium. Z takm podejściem do historii walczy właśnie OKO.Press.i
... zobacz więcej
04.10.2023
Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuArchiwum Państwowe w PoznaniuPolska Akademia Nauk Biblioteka Kórnickamają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt.:Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwaniaPoznań, 16-17 listopada 2023 r. Zgłoszenia referatów na konferencję przyjmowane będą do 30 września 2023 r. Program konferencji będzie znany do 15 października 2023 r. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 31 października 2023 r. 
... zobacz więcej
27.09.2023
" [...] Dzień Archiwisty został ustanowiony decyzją naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych w 2019 roku. Patronem archiwistów jest św. Hieronim ze Strydonu, którego Kościół katolicki wspomina w rocznicę jego śmierci w dniu 30 września. Znany jest on przede wszystkim z przetłumaczenia biblii z języków oryginalnych na łacinę. Hieronim ze Strydonu jest również patronem biblistów, bibliotekarzy, bibliotek, uczniów, studentów i tłumaczy.Ten dzień to przede wszystkim okazja do poznania tych, którzy w archiwach pracują. Kim tak naprawdę są archiwiści? Odpowiada Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. [...] "
... zobacz więcej
27.09.2023
Wycieki danych to zmora naszych czasów, przyczyny mogą być różne, najczęściej jest to jednak nadal czynnik ludzki. O ile kiedyś zalecano zmianę hasła co kilka tygodni, o tyle obecnie rekomenduje się jego zmianę jedynie w przypadku podejrzenia wycieku danych. Na szczęście coraz łatwiej to sprawdzić.
... zobacz więcej
25.09.2023
Archiwa zakładowe..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 5 października 2023, godz. 9.00-13.00, cena 390 zł/os,(Zgłoszenia należy przesłać do 29 września 2023 r.)  Usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji.Pogłębienie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, instrukcji kancelaryjnej, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego.Doskonalenie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania, ewidencjonowania dokumentacji i porządkowania w archiwum.Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie uporządkowania i przejęcia akt do archiwum zakładowego (składnicy akt), przeprowadzenia procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej.Możliwość konsultacji ze specjalistą podczas szkolenia oraz wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania prawa archiwalnego.
... zobacz więcej
25.09.2023
Rentgen to wtyczka, która automatycznie wizualizuje, jakie dane zostały ~~wykradzione~~ wysłane do podmiotów trzecich przez odwiedzane strony. Pozwala wygenerować raport lub treść maila, który można wysłać do administratora strony i/lub UODO.
... zobacz więcej
25.09.2023
Cyberbezpieczeństwo to współcześnie bardzo ważny temat, a specjaliści w tym zakresie są elitą IT. Tutaj jednak studia informatyczne są zaledwie wstępem do kariery; nie każdy też od razu musi być ekspertem od cyberbezpieczeństwa, ale trzeba mieć chociażby elementarną wiedzę na temat zagrożeń, higieny internetowej, i profilaktyki (trzymając się terminologii medycznej, to cyberbezpieczeństwo można porównać do stomatologii, jedych z najdroższych kierunków studiów); jest to coraz łatwiejsze, w Internecie dostępnych jest sporo świetnych tutoriali, portali tematycznych i kursów; polecam kurs TDX ARENA, izraelskiej firmy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.
... zobacz więcej
19.09.2023
https://cedmohub.eu/media-literacy/resources-and-tools/?_gl=1*1n67uil*_up*MQ..*_ga*NzA1MTg0MTE1LjE2OTUwNTk0Mjk.*_ga_44P6SY9R25*MTY5NTA1OTQyOC4xLjEuMTY5NTA1OTcyMC4wLjAuMA..
... zobacz więcej
18.09.2023
"Branżowe Symulacje Biznesowe – Zarządzanie firmą to narzędzie przeznaczone do nauki biznesu i zarządzania. W ramach symulacji uczestnicy podejmują realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem doświadczając biznesu m.in.: tworzą stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalając ceny.Branżowe Symulacje Biznesowe – Planowanie biznesu przeznaczone do edukacji w zakresie planowania własnego bzinesu w różnych branżach. W ramach symulacji uczestnicy stają sprzed wyzwaniem zaplanowania swojej w firmy w jednej z wielu branż.Branżowe Symulacje Biznesowe – Zarządzania projektami przeznaczone do nauki zarządzania projektami. W ramach symulacji uczestnicy stają się Projekt Menedżerami i podejmują realistyczne decyzje związane z prowadzeniem projektu w firmie."
... zobacz więcej
18.09.2023
Bellingcat, jedna z najbardziej znanych organizacji zajmujących się dziennikarstwem śledczym, dezinformacją i fact-checkingiem, przygotowała swój własny zestaw narzędzi, który może okazać się przydatny również dla archiwistów cyfrowych.
... zobacz więcej
18.09.2023
Angielski współcześnie jest w zasadzie wszechobecny, przy czym obecnie pożądana jest jego znajomość conajmniej na poziomie B2, a najlepiej C1 lub C2; owa współczesna linqua franca http://www.weltsprachen.net/ jest bardzo ważna także dla archiwistów i infobrokerów. W Internecie bez problemu można znaleźć portale do nauki języka angielskiego, świetne kanały w serwisie You Tube, kursy np. przez Skyp'a czy coraz bardziej doskonałe słowniki. Osobiście korzystam głównie z czterech wymienionych w tytule; polecam je każdemu. Oczywiście najlepsze są słowniki jednojęzykowe, np. angielsko-angielski.
... zobacz więcej
11.09.2023
OSINT, wywiad jawnoźródłowy, w Polsce nazywany również białym wywiadem, zyskuje ostatnio na popularności; z technik osintowych korzystają zarówno służby specjalne, jak i przedsiębiorcy, ubezpieczyciele, bankowcy, headhunterzy, i oczywiście, infobrokerzy.
... zobacz więcej
11.09.2023
Wiedza głównie dla archiwistów cyfrowych i infobrokerów.
... zobacz więcej
11.09.2023
Dezinformacja ma wzbudzić w nas przede wszystkim strach, na którym w dzisiejszych czasach po prostu najlepiej się zarabia. Na szczęście w naszym kraju działa kilka organizacji fact-checkingowych, z których "DEMAGOG" jest najstarsza (powstała w 2014). Oczywiście każda z nich ma inną metodologię i priorytety, tutaj wspomniana bada głównie media społecznościowe, gdzie dezinformacji, fake news'ów i deep faków jest najwięcej. W Internecie dostępnych jest też sporo narzędzi do walki z dezinformacją, niektóre wykorzystujące AI, np. "DEMAGOG" używa narzędzia https://www.crowdtangle.com/ Jest to też niezła ścieżka kariery dla absolwenyów historii, stosunków międzynarodowych, politologii itd. Natomiast na swojej platformie Stowarzyszenie oferuje szkolenia i bezpłatne materiały.
... zobacz więcej
11.09.2023
" „OSINT – Sztuka Zdobywania Informacji”  Dawida Kuciela to książka będąca praktycznym przewodnikiem po otwartych źródłach informacji (OSINT – Open Source Intelligence). Autor w jasny i zrozumiały sposób wyjaśnia, jak efektywnie zbierać, analizować i wykorzystywać informacje dostępne publicznie w celach badawczych, śledczych, a także w biznesie i innych dziedzinach. Książka przedstawia różne techniki i narzędzia, które można wykorzystać do przeprowadzania skutecznych poszukiwań informacji w sieci, w tym analizy treści, eksploracji mediów społecznościowych, śledzenia osób i zbierania danych z różnych źródeł. Jest to niezwykle wartościowy przewodnik dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć świat informacji i wykorzystać go w celach badawczych i strategicznych. "
... zobacz więcej
04.09.2023
System..., FDRL, Webinar, 21-22 września 2023, godz. 9.00-15.00, cena 699 zł brutto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 września 2023 r.)   "Obecnie System Informacji Geograficznej (GIS) jest szeroko wykorzystywany w pracy organów zajmujących się m. in. leśnictwem, środowiskiem przyrodniczym, turystyką, edukacją, energetyką itd. Aktualnie szeroko pojęta informacja, to jedna z kluczowych wartości na rynku. Część danych jest ogólnodostępna i nieodpłatna pod warunkiem, że wiemy, jak ich szukać oraz w jaki sposób wykorzystać. W związku z tym, zapraszamy na zajęcia, podczas których zapoznamy Państwa z podstawową funkcjonalnością programu QGiS. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają źródła danych przestrzennych (geoportale branżowe, aplikacje) oraz ich funkcjonalność. Zdobędą również podstawowe umiejętności w zakresie gromadzenia, przetwarzania, prezentacji i udostępniania danych geoprzestrzennych. Na naszych zajęciach nauczymy Państwa praktycznego wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej w realizacji zadań służbowych. Wspólnie wykonamy kilka prostych ćwiczeń w programie QGIS (3.22 Białowieża) – sugerujemy zainstalowanie programu przed rozpoczęciem zajęć."
... zobacz więcej
04.09.2023
Zajęcia..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Reulskiego, Webinar, 13-14 września 2023, godz. 10.00-14.00, cena 655 zł brutto/os, ( Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 września 2023 r.) " Skuteczne zarządzanie dokumentacją i archiwami stanowi kluczowy element wewnętrznych procesów organizacyjnych danej jednostki a koordynatorzy czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwiści zakładowi pełnią kluczową rolę w procesie prawidłowego porządkowania, przechowywania i udostępniania  wytworzonej w jednostce  dokumentacji. Dwudniowe warsztaty doskonalące  to okazja do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych narzędzi oraz wymiany doświadczeń z zakresu archiwizacji z innymi profesjonalistami z tej dziedziny. Podczas seminarium analizowane będą aktualne kierunki postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych objętych nadzorem archiwów państwowych i wytwarzających materiały archiwalne. Poza wykładem, będzie czas na dyskusję oraz ćwiczenia. Szkolenie odpowiada na określony w Instrukcji archiwalnej obowiązek stałego pogłębiania kwalifikacji zawodowych, rekompensując częściowo lub wprowadzając w zakres wiedzy kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia."  
... zobacz więcej
04.09.2023
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza na kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia w formie online na platformie TEAMS.  Termin: 18-22 września 2023; egzamin 26 września 2023 r. Cena: 1.500,00 zł + VAT 23% (1845 zł kwota z VAT)
... zobacz więcej
04.09.2023
"Auto Backup to niezwykle proste w użyciu i potężne zarazem narzędzie służące do wykonywania i zarządzania kopią zapasową. Program pozwala na wybranie stopnia kompresji, lokalizacji która ma zostać archiwizowana, czasu w jakim tworzenie kopii ma się odbywać i stopnia zabezpieczenia pliku kopii. Program pozwala też na szybkie odtworzenie kopii bezpieczeństwa z możliwością włączenia bądź wyłączenia konieczności potwierdzenia zamiany plików.Program umożliwia skonfigurowanie zautomatyzowanych zadań, dzięki którym kopia zapasowa może być wykonywana automatycznie w określonym przez nas miejscu. Użytkownik może stworzyć kopię zapasową na dysku lokalnych, w sieci lokalnej lub na serwerze FTP. Istnieje możliwość stworzenia dowolnej ilości zadań kopii zapasowej – każde zadanie może tworzyć kopię zapasową innych folderów lub danych i dla każdego zadania możemy ustawić osobne ustawienia związane z częstotliwością aktualizacji kopii czy lokalizacją. [...} "
... zobacz więcej
29.08.2023
, Krótka historia dezinformacji. Od konia trojańskiego do Internetu, wyd. Wydawnictwo Wektory, 2022, ss. 278  "Ten, kto kontroluje emisję waluty w danym państwie, kontroluje to państwo, ten zaś kto kontroluje obieg i tworzenie informacji, kontroluje umysły obywateli. Informacja jest władzą, a utrzymanie władzy wymaga kontroli informacji. Informacja to inaczej formowanie i urabianie świadomości, a jeśli dokonywane jest w złej wierze, staje się dezinformacją, manipulacją służącą do tego, aby podstępem zmusić ludzi do działań, które przynoszą im szkodę i których sami z siebie by nie podjęli. Dezinformacja jest bronią używaną od czasów starożytnych, a jej archetypem jest koń trojański, który z pozoru nieszkodliwy, w istocie niszczy tych, którzy go przyjmą. W swojej klasycznej już książce Vladimir Volkoff, autor między innymi bestsellerowego Montażu, opisuje dzieje technik dezinformacyjnych od czasów antycznych do współczesnych. Prezentując najważniejsze schematy, pojęcia i sztuczki stosowane przez dezinformatorów, pokazuje, w jaki sposób można się przed nimi ochronić. Ta książka dostarcza wiedzy, która jest bronią, a w otaczającym nas świecie broń ta jest niezbędna, aby zachować wolność.Vladimir Volkoff (1932-2005), urodzony w Paryżu syn rosyjskich emigrantów, bratanek kompozytora Piotra Czajkowskiego, oficer wywiadu, wykładowca literatury i autor setki książek, od kryminałów szpiegowskich, przez pozycje science fiction aż po naukowe opracowania technik manipulacji. Do jego najważniejszych dzieł należą Le retournement, Montaż, nagrodzony przez Akademię Francuską w 1982 roku, Spisek, Kontrakt, Oprawca, a także zbiór artykułów zatytułowany Dezinformacja – oręż wojny. Był wydawcą czasopisma „Desinformation Hebdo”, stał też na czele Instytutu Badań nad Dezinformacją." Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
... zobacz więcej
29.08.2023
Katarzyna Bąkowicz, Dezinformacja. Instrukcja obsługi, wyd. CeDeWu, 2023 "Dezinformację kojarzymy głównie z mediami i polityką. Im bardziej myślimy, że nas ona nie dotyczy, tym szybciej wpadamy w sidła fake newsów, półprawd i przeinaczeń. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, czym jest, a czym nie jest dezinformacja, gdzie występuje i jak ją rozpoznać, jakie wywołuje skutki oraz co robić, żeby jej przeciwdziałać. Katarzyna Bąkowicz nie banalizuje i nie upraszcza tematu, wykładając zawiłości dezinformacji w sposób czytelny, nie tracąc przy tym nic z głębokości wywodu. (...) Interesujące studia przypadków, odsłanianie rozmaitych smaczków i kulis wojny informacyjnej, w której przychodzi nam uczestniczyć - wszystko to sprawia, że monografię tę czyta się z zainteresowaniem, a momentami jak dobrą powieść sensacyjną, choć temat raczej skłania do smutnej refleksji niż poszukiwania sensacji. prof. dr hab. Magdalena Szpunar, fragment recenzji"
... zobacz więcej
29.08.2023
Informacja..., RynekInformacji.pl, red. Justyna Trzeciakowska, ss. 52 "Przygotowaliśmy dla Was pierwszy z cyklu e-booków. „Informacja biznesowa” w większościzawiera artykuły już publikowane na naszym portalu. Zgromadziliśmy je w jednym miejscu,układając w grupach tematycznych ułatwiających dostrzeganie związków pomiędzyopisywanymi zagadnieniami.Dodatkowo przygotowaliśmy specjalnie dla Was nowe, dotąd niepublikowane treści.Znajdziecie wśród nich głównie artykuły scalające grupy tematyczne i wyjaśniające ichznaczenie w biznesie. [...] "
... zobacz więcej
28.08.2023
W dzisiejszych czasach ta wiedza może okazać ssię przydatna każdemu.    "BIG to instytucja powołana mocą Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, jak również udzielanie informacji na temat podmiotów i ich zadłużenia. Jest to tak naprawdę rejestr, w którym umieszczane są dane dotyczące wiarygodności płatniczej klientów, kontrahentów, dostawców, partnerów biznesowych określonej grupy przedsiębiorców. Każda osoba mająca problem ze spłatą, np. pożyczki na raty bądź opłacenia faktury może zostać odnotowana w BIG, gdy zostanie tu zgłoszona przez wierzyciela. Wówczas, gdy konsument będzie się starać o uzyskanie wsparcia w formie kredytu gotówkowego czy też będzie chciał zakupić z pomocą kredytu ratalnego sprzęt RTV, uzyska decyzję odmowną. Zgodnie z definicją ustawową, Biuro Informacji Gospodarczej może być prowadzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej, o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4.000.000 złotych. [...] "
... zobacz więcej
23.08.2023
Magdalena Rypińska, Wzorcowa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w jednostkach oświatowych, w: INFORlex,   "Jednostka oświatowa, aby właściwie funkcjonować i w prawidłowy sposób prowadzić gospodarkę finansową oraz rachunkowość, musi opracować szereg dokumentów wewnętrznych. Przede wszystkim politykę rachunkowości, do czego zobowiązuje ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor). Uregulowania wymagają także inne procesy i zdarzenia, które występują w szkole. Każda jednostka oświatowa musi określić zasady przeprowadzania inwentaryzacji, problematykę prowadzenia gospodarki kasowej, a także zasady obiegu i kontroli dokumentów. Przepisy prawa zobowiązują do dokumentowania operacji gospodarczych w określony sposób. Niezależnie od tego, czy jednostka jest wystawcą dokumentu czy otrzymuje go z zewnątrz, musi sprawdzić, czy posiada on wszystkie wymagane prawem cechy, a także czy określona w nim operacja gospodarcza faktycznie zaszła, czy została przeprowadzona w sposób prawidłowy i przez uprawnione do tego osoby. Jest to kontrola dokumentów, która w zależności od wielkości jednostki, jej struktury i rodzaju prowadzonej działalności może zostać różnie zorganizowana. Wystawiony lub otrzymany dokument trafia w tym celu do odpowiednich pracowników lub komórek organizacyjnych albo też jest przekazywany na zewnątrz, czyli rozpoczyna się jego obieg. Ponieważ ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, jej skalę, strukturę organizacyjną w poszczególnych jednostkach oświatowych mogą występować różne dokumenty księgowe i różny może być ich obieg, konieczne jest opracowanie odpowiednich procedur postępowania z nimi. Można je zapisać w różny sposób lub w dowolnym dokumencie, jednak najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest opracowywanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów. W Poradniku omówione zostały: ● rodzaje dowodów księgowych oraz cechy, jakie powinny one posiadać, ● zasady organizowania obiegu dokumentów, ● rodzaje kontroli, jakie trzeba przeprowadzać na dowodach księgowych, oraz zasady ich dokumentowania. [...] "
... zobacz więcej
23.08.2023
W dzisiejszych czasach temat dotyczy każdego. "Dezinformacja, fake news, postprawda – zjawisko dawniej opisywane słowami takimi jak propaganda, plotka, legenda miejska, mit, a oznaczające po prostu manipulację informacją, ma długą historię bogatą w spektakularne przykłady. Rozwój nowych technologii zmienił jednak kontekst, w jakim to zjawisko funkcjonuje. W sieci łatwo utonąć w zalewie napływających ze wszystkich stron, a nie zawsze sprawdzonych i wiarygodnych, informacji. A jednocześnie to właśnie dzięki Internetowi można dziś łatwiej dotrzeć do wiedzy, która pomaga zweryfikować to, co zasłyszane, obejrzane czy przeczytane. Fałszywe i zmanipulowane informacje nie rozchodzą się same – rozpowszechniają je ludzie. Możesz pomóc zatrzymać fake newsa, sprawdzając jego wiarygodność przed ewentualnym puszczeniem dalej, lub zdemaskować go, gdy został już rozpowszechniony przez inne źródła. Ale możesz też przyczynić się do zwiększenia jego zasięgu. Przeciwdziałanie dezinformacji powinno być dziś traktowane jako ważny element misji dziennikarskiej i realizowania przez media funkcji tzw. publicznego stróża. Przewodnik Stop dezinformacji powstał po to, by to zadanie ułatwić. [...] "
... zobacz więcej
21.08.2023
 "„Domena” to nowe czasopismo problemowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Poniżej zamieszczamy kolejne numery. [...] "
... zobacz więcej
21.08.2023
"Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo - komunikologia - semiologia - socjologia mediów - media a pedagogika”, jest czasopismem naukowym ukazującym się od 2011 roku. Pismo jest wydawnictwem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W roku 2018 rocznik „Media i Społeczeństwo” został przekształcony w półrocznik. Pomysłodawczynią i pierwszą redaktor naczelną pisma, a obecnie honorową przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. zw. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta. Redaktorem naczelnym jest (od 2017 roku) prof. ATH dr hab. Marek Bernacki (filolog polski, literaturoznawca), funkcję zastępców red. naczelnego pełnią dr Patrycja Bałdys (socjolog) i dr Katarzyna Piątek (socjolog). W skład Rady Naukowej wchodzą medioznawcy, socjolodzy i przedstawiciele innych dyscyplin społecznych oraz humanistycznych z kraju i zagranicy. Radzie przewodniczy prof. zw. dr hab. Maciej Kawka. W piśmie publikowane są artykuły o tematyce społecznej i medialnej w szerokim rozumieniu tych terminów. Kolejne numery poświęcone są określonym zagadnieniom i mają charakter monograficzny. W każdym numerze są dwa działy: Studia i rozprawy oraz Analizy, szkice, artykuły recenzje, raporty. Pismo jest indeksowane w bazach CEJSH, BazHum, ERIH Plus i Index Copernicus. Spełnia ono standardy określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla publikacji naukowych, między innymi, złożone do publikacji materiały podlegają podwójnie anonimowym recenzjom."
... zobacz więcej
21.08.2023
iNFOTEZYperiodyk naukowy poświęcony mediom i nauce o informacjiISSN 2083-3652 "Zakres tematyczny pisma obejmuje zagadnienia związane z dyscypliną – nauki o komunikacji społecznej i mediach. Periodyk podejmuje szeroko rozumiane kwestie dotyczące wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Na łamach pisma publikowane są: artykuły, komunikaty, sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje. [...] "
... zobacz więcej
21.08.2023
" [...] But before we start what are browser extensions? Browser extensions, or add-ons, are programs that expand what a browser can do. The easiest way to think about browser extensions are them being apps for a browser. They are many extensions that provide add-on functions that make that can make your browser more useful for a particular use-case. An example is the Grammarly browser extension, which automatically corrects spelling and grammatical errors. Allowing you to save time by it grammar checking your work for you. [...] "
... zobacz więcej
14.08.2023
Dawid Kuciel, OSINT-Sztuka zdobywania informacji, wyd.: SAN SAP  " [...] Książka wskazuje również na możliwości przeszukiwania usuniętych z historii wersji witryn internetowych, śledzenia osób online za pomocą publicznych baz danych i narzędzi do wyszukiwania osób, a także lokalizowania informacji ukrytych w głębokiej sieci. Autor przedstawia także techniki zbierania informacji z ciemnej sieci oraz przeglądania historycznych zdjęć satelitarnych i widoków ulic w dowolnej lokalizacji. Dodatkowo, książka omawia metody przeszukiwania informacji o geolokalizacji w popularnych serwisach społecznościowych i innych platformach. Przedstawia różnorodne techniki, narzędzia i bezpłatne usługi online, które można wykorzystać do gromadzenia informacji o dowolnym celu. „OSINT – sztuka zdobywania informacji” to praktyczny przewodnik, który dostarcza czytelnikowi wiedzę, umiejętności i strategie niezbędne do skutecznego prowadzenia śledztw i pozyskiwania informacji. [...] "
... zobacz więcej
14.08.2023
Weryfikacja..., Shaydanay Urbani, First Draft, 20 września 2022 Współcześnie w przestrzeni publicznej mamy do czynienia z coraz większą ilością dezinformacji, tymczasem tylko 16% Polaków weryfikuje w jakikolwiek sposób informacje. Problem jest poważny, bo dezinformacja, manipulacja itp., dotyczy każdego, obecna jest także niemal w każdej dziedzinie życia. W związku z tym warto posiadać, przynajmniej podstawowe, umiejętności w zakresie weryfikacji informacji.
... zobacz więcej
14.08.2023
https://rr.reuser.biz/                                        
... zobacz więcej
07.08.2023
Wyszukiwarek jest mnóstwo, oprócz tych znanych każdemu, każdy kraj ma swoje własne wyszukiwarki; każda z wyszukiwarek zwraca też inne wyniki, poza tym mamy również multiwyszukiwarki i serwisy wyszukiwawcze. Podczas wyszukiwania warto korzystać też z operatorów czy wyszukiwania zaawansowanego, a w przypadku zdjęć i filmów z wyszukiwania obrazem. No i oczywiście należy pamiętać o odpowiednjiej strategi wyszukiwawczej https://thebig6.org/ Wiedza głównnie dla infobrokerów.
... zobacz więcej
07.08.2023
          "Masz prawo wiedzieć! Informacja publiczna jest Twoim prawem. Co zrobić, jeśli ktoś odmówił Ci jej udzielenia?, Sieć Obywatelska Watchdog POLSKA
... zobacz więcej
07.08.2023
"OSA’s archival holdings comprise over 9,000 linear meters of textual documents, images and ephemera; over 11,000 hours of audio-visual materials; and over 12 terabytes of digital data. Our materials are in over 40 languages and come from over 40 donors.For a detailed overview of the scope and diversity of our holdings, please consult the OSA Fonds. [...] " 
... zobacz więcej
07.08.2023
" [...] How do you spot a DeepFake? How good are DeepFake videos? How well can ordinary people tell the difference between a video manipulated by AI and a normal, non-altered video? Rather than try to explain in words, we built the Detect Fakes website so you can see the answer for yourself. Detect Fakes is a research project designed to answer these questions and identify techniques to counteract AI-generated misinformation. It turns out there are many subtle signs that a video has been algorithmically manipulated. Some subtleties are explained in detail below. [...] "
... zobacz więcej
02.08.2023
"The blacklist check will test a mail server IP address against over 100 DNS based email blacklists. (Commonly called Realtime blacklist, DNSBL or RBL).  If your mail server has been blacklisted, some email you send may not be delivered.  Email blacklists are a common way of reducing spam.  If you don't know your mail server's address, start with a MX Lookup. [...] "
... zobacz więcej
02.08.2023
Wiedza z zakresu OSINT, białego wywiadu, jest obecnie bardzo pożądana na rynku; wiele firm, z różnych branż, zatrudnia cyfrowych detektywów, infobrokerów. Znajomość technik osintowych jest przydatna również archiwistom https://www.osintcurio.us/2021/03/03/using-archive-org-for-osint-investigations/ Sporo wiedzy z zakresu OSINT dostępne jest też za darmo w sieci, w postaci różnych publikacji, podcastów, webinarów, tutoriali i prezentacji.
... zobacz więcej
02.08.2023
"The latest edition of the Verification Handbook arrives at a critical moment. Today’s information environment is more chaotic and easier to manipulate than ever before. This book equips journalists with the knowledge to investigate social media accounts, bots, private messaging apps, information operations, deep fakes, as well as other forms of disinformation and media manipulation. The first resource of its kind, it builds on the first edition of the Verification Handbook and the Verification Handbook for Investigative Reporting.The book is published by the European Journalism Centre and supported by Craig Newmark Philanthropies."
... zobacz więcej
25.07.2023
W najbliższej przyszłości sztuczna inteligencja będzie miała ogromny wpływ na nasze życie; AI jest jednak obecna w życiu każdego z nas od lat 60-tych ubiegłego wieku; dzięki niej nie ma spamu w poczcie Gmail, Google Maps informuje nas o korkach, a pod filmikami w serwisie YouTube wyświetlają się napisy itd. Sztuczna inteligencja odnosi się do ponad 6 000 rodzajów technologii, które zebrała na wygenerowanej przez siebie samą stronie. Większość z nich nie dotyczy archiwistów, ale każdy powinien sobie zdawać sprawę, że ChatGPT to tyak naprawdę tylko wycinek AI, a temat jest bardzo poważny.
... zobacz więcej
24.07.2023
"This toolkit will help support governments and communicators to effectively reduce the impact of mis- and disinformation through strategic communications. RESIST stands for Recognise mis- and disinformation, Early warning, Situational insight, Impact analysis, Strategic communication, Tracking effectiveness."
... zobacz więcej
24.07.2023
Bardzo ważne narzędzie, wiedza dla infobrokerów i archiwistów cyfrowych. " Using our RBL check tool you can easily verify whether your IP/domain is being blocked by any of 103 supported by us blacklists. Blacklists are often being used to reduce the amount of received spam. If your IP/domain is listed as "BLACKLISTED" - that means that mails sent from that address will be marked as spam on servers using this RBL." 
... zobacz więcej
24.07.2023
"What lies ahead for the ever evolving world of open-source intelligence? In answering this question, we have drawn from our expertise to formulate what we believe will be some of the most important trends moving forward.In this unique set of OSINT trends for 2023 and beyond, we discuss various possibilities that could be round the corner, including biometrics, conference call data, crowdsourcing, new regulations, chatbots, satellite imaging, and more.[...] "
... zobacz więcej
24.07.2023
https://dokumenty.usz.edu.pl/ezd/
... zobacz więcej
17.07.2023
Wiedza z zakresu OSINT, białego wywiadu, jest obecnie bardzo pożądana na rynku; wiele firm, z różnych branż, zatrudnia cyfrowych detektywów, infobrokerów. Znajomość technik osintowych jest przydatna również archiwistom https://www.osintcurio.us/2021/03/03/using-archive-org-for-osint-investigations/ Tutaj mamy darmowy kurs, na ile rzeczywiście jest on darmowy, nie wiem; w sieci bez problemu znajdziemy komercjalne kursy, co wcale nie znaczy, że lepsze; poza tym, jeżeli u kogoś (tak jak u mnie!) cebula silna, i nie lubi przepłacać... Pamiętajmy tylko, że jeżeli w Internecie coś jest za darmo, to tak naprawdę płacimy naszymi danymi. Sporo wiedzy z zakresu OSINT dostępne jest też za darmo w sieci, w postaci różnych publikacji, podcastów, webinarów, tutoriali i prezentacji.
... zobacz więcej
17.07.2023
Archiwistom cyfrowym i infobrokerom z pewnością przyda się znajomość zagadnień związanych z "Threat Hunting", zwłaszcza w obliczu coraz większej liczby cyberataków. Dodatkowo przydatna tutaj będzie wiedza z zakresu protokołów sieciowych.  Cyt. za Wikipedia: "Cyber threat hunting is a proactive cyber defence activity. It is "the process of proactively and iteratively searching through networks to detect and isolate advanced threats that evade existing security solutions."[1] This is in contrast to traditional threat management measures, such as firewalls, intrusion detection systems (IDS), malware sandbox (computer security) and SIEM systems, which typically involve an investigation of evidence-based data after there has been a warning of a potential threat.[2][3]"
... zobacz więcej
17.07.2023
 Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych, FRDL, webinar, 22-25 sierpnia 2023, godz. 10.00-15.00, cena 1110 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 16 sierpnia 2023 r.)  " • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej. • Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego. • Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne)."
... zobacz więcej
17.07.2023
 Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej. Organizacja archiwum w sp zoz, Fundacja Rozwoju Demokracji lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinar, 3 sierpnia 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 31 lipca  2023 r.)   "Samorządowe jednostki organizacyjne, a więc i ZOZ-y, zasady postępowania z dokumentacją wywodzą z Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zgodnie z art. 6 Ustawy, podmioty państwowe i samorządowe zobowiązane są zapewnić powstającej, nadsyłanej i składanej w nich dokumentacji odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniom bądź utratą. W tym celu - w uzgodnieniu z archiwami państwowymi - określają instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archiwalną. Szczególnie w trzecim z wymienionych dokumentów zawarte są regulacje w zakresie przechowywania dokumentacji zakończonej i określone zadania dla tzw. archiwum podmiotu. Od ustalenia faktu, czy w podmiocie funkcjonuje składnica akt, czy archiwum zakładowe oraz zdefiniowania ich zadań, rozpocząć należy organizowanie przestrzeni do przechowywania akt zamkniętych. Kluczową sprawą jest odpowiednie przygotowanie lokalu, ale i pracowników, do realizacji wyznaczonych im obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zasady organizacji archiwizacji akt w SP ZOZ oraz obiegu i postępowania z dokumentacją, zgodnie z regułami ujętymi w przepisach kancelaryjno-archiwalnych. Treść i zakres normatywów i prawa archiwalnego stanowią odrębne i złożone zagadnienia, warte pogłębionej analizy. Ponadto, prowadząca szkolenie, ekspert z zakresu archiwistyki, wskaże kryteria wartościowania dokumentacji medycznej oraz omówi kryteria wyboru materiałów archiwalnych z dokumentacji medycznej."
... zobacz więcej
17.07.2023
Bardzo przydatna wiedza, m. in. dla urzędników (jednym z adresatów jest tutaj administracja publiczna), podana przez ekspertów.
... zobacz więcej
11.07.2023
Akademia Facty-Chekingu, Stowarzyszenie Demagog, jedna z najstarszych polskich organizacji fact-checkingowych " Akademia Fact-checkingu to projekt edukacyjny Stowarzyszenia Demagog skierowany do uczniów i studentów, nauczycieli i edukatorów, seniorów, a także biznesu. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w fact-checkingu, eksperci portalu demagog.org.pl prowadzą warsztaty i webinaria, w trakcie których wyjaśniają, w jaki sposób wyszukiwać i weryfikować informacje, oceniać wiarygodność źródeł, korzystać z użytecznych narzędzi online oraz jak walczyć z fake newsami." Oczywiście podobnych organizacji jest więcej, obecnie każda szanująca się redakcja ma swoją własną agencję fact-checkingową lub dział temu dedykowany, naturalnie każdy kraj ma swoje własne agencje https://reporterslab.org/fact-checking/ , zresztą podobne inicjatywy cały czas powstają, gdyż zjawisko dezinformacji, Fake Newsów jest wieczne i dotyczy w zasadzie każdeej dziedziny życia; tutaj mała uwaga: nie wszystkim portalom tego typu można wierzyć, nie pamiętam konkretnie, ale został zidentyfikowany całkiem niedawno portal rzekomo fact-chekingowy, na dodatek z domeną .ru, który tak naprawdę uprawiał propagandę.
... zobacz więcej
11.07.2023
Dezinformacja w sieci, Krajowe Stowarzyyszenie Ochrony Informacji Niejawnych Temat dezinformacji nie jest bynajmniej nowy; z dezinformacją tak naprawdę mamy do czynienia od początku cywilizacji; można wyróżnic siedem technik dezinformacji; 1. Find the cracks (znajdź pęknięcia); 2. The Big Lie (wymyśl wielkie kłamstwo); 3. A kernel of truth (ziarno prawdy); 4. Conceal your hand (ukryj swoją rękę); 5. The useful idiots (pożyteczni idioci); 6. Deny everything (zaprzecz wszystkiemu); 7. Long game (kropla drąży skałę). Najpopularniejszą formą dezinformacji są jednak Fake Newsy   https://gijn.org/six-fake-news-techniques-and-simple-tools-to-vet-them/
... zobacz więcej
11.07.2023
 Elektroniczne księgi wieczyste jako skuteczne narzędzie realizacji zadań administracji publicznej, FRDL, webinar, 20 lipca 2023, godz. 9.30-14.00, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 lipca 2023 r.)   Księgi wieczyste są nieocenionym, ale i niedocenianym narzędziem pracy organów administracji publicznej. Znajdują one szerokie zastosowanie w realizacji zadań z zakresu: wymiaru podatków i udzielania ulg w spłacie, windykacji i egzekucji należności budżetowych, urbanistyki i administracji budowlanej, geodezji, inwestycji, ochrony zabytków czy nabywania spadków.Forma prowadzenia ksiąg wieczystych nie jest czytelna i wymaga bliższego poznania struktury poszczególnych działów ksiąg wieczystych.Sprawne poruszanie się po ich zapisach daje duże możliwości pozyskiwania informacji i realizacji działań związanych z zabezpieczaniem i dochodzeniem należności.Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które przygotuje uczestników do sprawnego przeglądania ksiąg wieczystych i uzyskiwania niezbędnych informacji na potrzeby wszelakich prowadzonych spraw urzędowych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych ksiąg wieczystych.
... zobacz więcej
10.07.2023
OSINT..., Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych OSINT, czyli biały wywiad, wywiad jawnoźródłowy; jego początki sięgają okresu międzywojennego, kiedy to Brytyjczycy powołali sekcję BBC przeznaczoną do monitoringu propagandy  https://monitoring.bbc.co.uk/ , a następnie, już podczas IIWojny Światowej, Amerykanie powołali instytucję o podobnym charakterze, która obecnie jest częścią CIA. W internecie dostępnych jest wiele narzędzi osintowych, darmowych i komercyjnych, spora część na GitHubie, ale tak naprawdę liczy się tutaj nie tyle narzędzie, co technika i indywidualne podejście.
... zobacz więcej
10.07.2023
 Kurs: Elektronizacja w praktyce: EZD, EPUAP2, e-Doręczenia, podpis zaufany i podpis elektroniczny w pracy urzędu,FRDL, webinar, 19-21 lipca 2023, godz. 10.00-15.00, cena 890 zł netto/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 14 lipca 2023 r.)   W trakcie 3-dniowego szkolenia prowadzący zaprezentuje kompleksową wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu wymagań dotyczących elektronizacji pracy w jednostkach administracji publicznej i samorządowej. Elektronizacja i cyfryzacja urzędu to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym stoi obecnie administracja publiczna i samorząd. Podczas kursu uczestnik  zdobędzie wiedzę na temat już funkcjonujących standardów elektronizacji procesów administracyjnych, jak i nadchodzących zmian prawnych w zakresie m.in. e-Doręczeń czy EZD. Trener zwróci szczególną uwagę na aspekty praktyczne, objaśniając m.in. krok po kroku obsługę systemu e-Doręczenia i platformy EPUAP2.   Wartością dodaną spotkania jest możliwość mailowych konsultacji z trenerem, przez miesiąc od ukończenia przez uczestnika kursu.
... zobacz więcej
03.07.2023
 Właściwy obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w jednostce. Zakres odpowiedzialności i obowiązków. Niezbędne instrukcje i dokumenty. Najczęstsze nieprawidłowości, FRDL, webinar, 19 lipca 2023, godz. 9.30-13.00, cena 389 zł netto/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lipca 2023 r.)  Przestrzeganie procedur w zakresie tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych jest niezwykle istotne dla prawidłowości funkcjonowania i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. By móc właściwie, rzetelnie opisywać i kontrolować przepływ dokumentów finansowych w jednostce, nie narażając się na złamanie przepisów, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego przypomnimy zasady dotyczące tworzenia, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych, ich prawidłowego wystawiania, korygowania czy poprawiania. Podczas zajęć:    Zwrócimy uwagę na poszczególne aspekty kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej operacji gospodarczych i finansowych.    Wskażemy kto i kiedy powinien złożyć podpis na dokumencie księgowym.    Przypomnimy o odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za prawidłowe prowadzenie rachunkowości w jednostce.    Podpowiemy jak prawidłowo powierzyć obowiązki i odpowiedzialności, uwzględniając struktury jednostek obsługujących i obsługiwanych (np. CUW).    Omówimy przykładową instrukcję obiegu dokumentów wraz z załącznikami oraz wzory powierzeń i upoważnień, a także wskażemy opis zmian i obowiązków, wynikający z rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.Zajęcia poprowadzi ekspertka, praktyk, który prowadzi szkolenia dla jsfp od wielu lat, wysoko oceniana za jasność i trafność przekazu oraz obszerne, pomocne materiały.
... zobacz więcej
03.07.2023
 Archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych w podmiotach państwowych i samorządowych, FRDL, webinar, 17 lipca 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 lipca 2023 r.)   Archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych ma kluczowe znaczenie dla zachowania przejrzystości, poufności i integralności dokumentów, a także dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa archiwalnego, przepisami KPA oraz RODO. Właściwa archiwizacja pozwala uniknąć problemów prawnych, ułatwia kontrolę i audyty, jak również umożliwia łatwiejsze odnajdywanie i wykorzystywanie dokumentów w celach dowodowych, czy kontrolnych. Podczas proponowanych zajęć w sposób kompleksowy przeanalizujemy i zaprezentujemy proces tworzenia i gromadzenia dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi. Omówione zostaną zasady archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem, ustalanie okresów przechowywania akt i odpowiedzialność twórców tych dokumentów za teczki zamknięte. Przedstawimy zasady korzystania z dokumentacji przekazanej do archiwum. Zajęcia poprowadzi ekspert FRDL, doświadczony archiwista, specjalista ds. zarządzania dokumentacją, który podczas szkoleń przekazuje praktyczne rozwiązania.
... zobacz więcej
03.07.2023
Wdrożenie i obsługa systemów klasy EZD, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinar, 11 lipca 2023, godz. 10.00-14.00, cena 370 zł netto/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 lipca 2023 r.)   W czasach rozwoju cyfryzacji i globalnej digitalizacji coraz trudniej wyobrazić sobie współczesną administrację bez nowoczesnego zarządzania dokumentacją. Na tym szkoleniu dowiesz się jak wdrożyć system klasy EZD - elektroniczne zarządzanie dokumentacją - krok po kroku. Pierwszym krokiem będzie zrozumienie użytkowania systemu klasy EZD w Twojej administracji a ostatnim praca w samym systemie.  • Podniesienie efektywności zarządzania dokumentacją w tym dokumentacją elektroniczną. • Zapoznanie się z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej. • Poprawa organizacji pracy w urzędzie poprzez zapoznanie się z zasadami postępowania z dokumentacją i wykonanie praktycznych zadań w tym zakresie. • Zapoznanie z modelami przepływu dokumentu począwszy od jej wpływu, aż do zakończenia procedury jej archiwizowania.   
... zobacz więcej
03.07.2023
Prezentacje z zakresu archiwistyki, przygotowane przez prelegentów na różne konferencje lub w celach edukacyjnych, tworzone w PowerPoint lub innych podobnych programach, dostarczają sporą dawkę wiedzy, podanej w przystępny sposób. A ponieważ aż 80% informacji przyswajamy za pomocą zmysłu wzroku, różne schematy struktury archiwum, jego funkcji itp., łatwiej nam zapamiętać. Wprawdzie nie znalazłem dobrych polskich prezentacji poświęconych w całości archiwom zakładowym, ale całościowo tematykę business archives świetnie przedstawiają m. in.  angielskojęzyczne prezentacje sporządzone np. w Slideshare. Natomiast jest sporo dobrych, polskich prezentacji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania Verwaltunsarchive. Niektóre prezentacje posiadają też bibliografię, która zawsze jest cennym źródłem wiedzy.
... zobacz więcej
03.07.2023
Archiwa to..., Dzieje.pl, 22.06.2023  "Archiwa to jest kręgosłup nowoczesnego państwa. Służą nie tylko administracji, państwu, ale także całemu społeczeństwu, wspólnocie narodowej - powiedział w czwartek w Nowym Sączu minister kultury Piotr Gliński. W czwartek odbyło się otwarcie siedziby Archiwum Narodowego w Nowym Sączu, oddziale Archiwum Narodowego w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczył minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. "To jest ważna uroczystość. Archiwa to jest kręgosłup nowoczesnego państwa. Archiwa służą nie tylko administracji, państwu, ale także służą w zasadzie całemu społeczeństwu, całej wspólnocie narodowej, archiwa zajmują się także pamięcią. Żadna wspólnota kulturalna nie może funkcjonować bez pamięci. Bez pamięci też nie mogą funkcjonować wspólnoty lokalne, małe grupy takie jak rodzina czy pojedyncze osoby" - podkreślił Gliński. [...] "
... zobacz więcej
26.06.2023
Biuletyn „Monitoring Propagandy i Dezinformacji”,  Instytut Nauk o Polityce i Administracji,  Zespół Badań Propagandy i Dezinformacji, UMCS, Lublin  Od 2020 r. Zespół Badań Propagandy i Dezinformacji redaguje Biuletyn „Monitoring Propagandy i Dezinformacji” ISSN 2719-5082. Wydawca Biuletynu: Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Redakcja: prof. Walenty Baluk, dr Agnieszka Demczuk
... zobacz więcej
26.06.2023
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich od blisko 30 lat, zajmuje się profesjonalnym zabezpieczaniem dokumentacji polikwidacyjnej. Nasza działalność prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217) – tekst obowiązujący od 25 marca 2019 r. Zgodnie z Art. 51a. ustawy archiwalnej: Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, zwanej dalej „dokumentacją”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), wykonywaną przez przedsiębiorcę, i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej „rejestrem”.Działalność, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana także przez: archiwa państwowe;Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
... zobacz więcej
26.06.2023
Ćwiczenia z..., dr Monika Płuciennik, Gdańsk i jego mieszkańcy w archiwaliach, Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska Umiejętność rozczytywania dawnego pisma niemieckiego jest bardzo ważna dla archiwistów; zwłaszcza na terenach byłego zaboru pruskiego znajduje się w archiwach mnóstwo dokumentów, przywilejów, ksiąg cechowych, akt stanu cywilnego itp. zapisanych tym pismem. Sporo takich dokumentów spotkamy w Gdańsku, co nie dziwi ze względu na jego historię; również w mojej rodzinnej Bydgoszczy, w XIX w. nazywanej małym Berlinem (chociaż w dzisiejszych czasach Bydgoszcz chce być już raczej "Wenecją Północy"), dużo dokumentów jest sporządzonych w dawnym języku niemieckim. Oczywiście w innych miastach zaboru pruskiego ta sytuacja wygląda podobnie. ... Ostatnio tutaj także znajduje zastosowanie sztuczna inteligencja, której niedawno udało się rozczytać i przetłumaczyć teksty sprzed 5 tysięcy lat; jednak moim zdaniem nadal niewiele to zmienia!
... zobacz więcej
26.06.2023
Czy AI zastąpi prawników? Webinar z praktycznymi przykładami jak wykorzystać ChatGPT w pracy prawnika - 27/06/2023 godz. 10:00 ONLINE, cena 367,77 Organizatorem wydarzenia " Czy AI zastąpi prawników? Webinar z praktycznymi przykładami jak wykorzystać ChatGPT w pracy prawnika " jest LEGAL NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
... zobacz więcej
22.06.2023
Koordynator czynności kancelaryjnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa, (oferta ważna do 26 czerwca br)  " • Zatrudnienie na umowę o pracę; • Wymiar czasu pracy – pełen etat; • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach; • Dofinansowanie do opieki medycznej; • Dofinansowanie do wypoczynku; • Regularne wyjścia do muzeum.
... zobacz więcej
19.06.2023
Archiwista w FINA, Warszawa, wynagr. 5500-6500 zł brutto, (oferta ważna do 15 lipca br.) "  • Ewidencjonowanie i opieka nad powierzonym zbiorem filmowym • Inwentaryzacja zbiorów • Sprawowanie nadzoru nad wewnętrznym i zewnętrznym ruchem zbiorów • Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zbiorów w zakresie ewidencji • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi FINA w realizacji powierzonych zadań • Współpraca przy digitalizacji i konserwacji zbiorów • Udział w warsztatach, prelekcjach i innych formach szkolenia, dotyczących archiwistyki zbiorów w zakresie specjalizacji • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie • Ryzyko kontaktu z florą mikrobiologiczną podczas pracy z materiałami wypożyczonymi z archiwum [...] "
... zobacz więcej
19.06.2023
Podręcznik “Z tarczą – jak chronić się przed dezinformacją”, Instytutut Kościuszki, publikacja w wersji elektronicznej (do pobrania z strony IK) Z dezinformacją w dzisiejszych czasach spotyka się każdy, może też ona dotyczyć w zasadzie każdej dziedziny życia, dlatego warto zadwać sobie sprawę z jej istnienia, i umieć rozpoznać. O wadze problemu świadczą coraz liczniejsze w Polsce organizaje i portale fact-checkingowe; przekonać się o znaczeniu zagadnienia można też przekonać się rozwiązując dostępne tematyczne quizzy; przy okazjji można sobie poćwiczyć, niezbędny m. in. archiwistom i infobrokerom, język angielski. 
... zobacz więcej
19.06.2023
Zapisz szkolenia: Jak wykrywać dezinformację i weryfikować treści?, Niebezpiecznik.plWiedza skierowana głównie do infobbrokerów, ale, zwłaszcza w obecnych czasach, przydatna w zasadzie każdemu. " Pokażemy Ci, jak podejść do krytycznej analizy materiałów (nie tylko prasowych). Poznasz proste, ale skuteczne techniki i narzędzia, także OSINT-owe, które pozwolą Ci samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, czy dana treść jest faktem czy manipulacją. Dowiesz się też jak ustalić gdzie i w jakim kontekście po raz pierwszy dany przekaz się pojawił. Nauczysz się jak z łatwością zaczniesz odróżniać źródła wiarygodne od tzw. troli i "użytecznych idiotów" Wykład prowadzony jest przystępnym językiem i jest dedykowany każdemu, niezależnie od poziomu jego wiedzy technicznej. "
... zobacz więcej
19.06.2023
Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości – alarmuje RPO Marcin Wiącek wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlenę MalągRzecznik Praw Obywatelskich dzieli się ustaleniami z badania skargi obywatelki, która przez wiele lat nie była w stanie uzyskać swej dokumentacji pracowniczej z upadłego zakładuTakiej dokumentacji wymaga ZUS, aby ustalić wymiar świadczenia emerytalnego. Wobec jej braku ZUS oblicza świadczenie na podstawie minimalnego wynagrodzeniaWskutek ograniczonych kompetencji nadzorczych organy mają natomiast trudności w odzyskiwaniu niewłaściwie przechowywanych dokumentów – a jak już je odzyskają, obywatel musi czekać na ich konserwacjęMarcin Wiącek wskazuje na rozwiązania, które ułatwią organom zapobieganie takim sytuacjom
... zobacz więcej
14.06.2023
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000879 (dostęp z 13.06.2023)
... zobacz więcej
13.06.2023
Prowadzenie dokumentacji..., FRDL, webinarium, 27 czerwca 2023, godz. 9.00-14.00, cena: 389 zł netto/os,, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 czerwca 2023 r.) Celem szkolenia jest omówienie wpływu zmian przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku na prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności na prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.Z uwagi na ilość zmian przepisów i ich istotę ważne, by od początku stosowania zmian prawidłowo interpretować przepisy i prowadzić dokumentację pracowniczą zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.Biorąc udział w spotkaniu Uczestnicy mają możliwość konsultacji z ekspertem problemowych zagadnień.
... zobacz więcej
12.06.2023
Jak zaktualizować dokumentację..., FRDL, webinarium, godz. 9.00-13.00, cena: 389 zł netto/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 czerwca 2023 r.) " [...] 0d 26 kwietnia br. obowiązują nowe regulacje w zakresie Kodeksu pracy, które zawierają dwa bardzo ważne dla pracodawców i pracowników rozwiązania. Obligują one pracodawców do zmiany m.in. regulaminu pracy. Dotyczy to także jfsp, w tym jst i samorządowych instytucji kultury. Podczas proponowanego szkolenia, prowadząca w przejrzysty sposób przedstawi kwestie związane z właściwym dostosowaniem dokumentacji w instytucjach kultury do znowelizowanych przepisów k.p., w kontekście prawidłowego ich zapisu w treści regulaminu pracy, a dzięki części warsztatowej uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące dostosowania przepisów regulaminu pracy w jednostce w kontekście wprowadzonych zmian.Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uczestnikom sprawne opanowanie zakresu wprowadzonych zmian w Kodeksie pracy i ich dostosowanie do regulaminu pracy i innych dokumentów organizacyjnych w samorządowej instytucji kultury. Prowadząca, wskaże regulacje, które uległy zmianie oraz podpowie, jak je szybko i sprawnie dostosować do zapisów własnych regulaminów.Zajęcia pozwolą zapoznać się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskać dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków, wyeliminować błędy i nieprawidłowości w bieżącej pracy.Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników. [...] "
... zobacz więcej
12.06.2023
Porządkowanie dokumentacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 26 czerwca 2023, godz. 10.00-14.00, cena: 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 20 czerwca 2023 r.) " [...]  Podczas szkolenia przeanalizujemy formularze i środki ewidencyjne stosowane przez archiwistów zakładowych w kontekście procedur archiwalnych. Omówimy zasady archiwizacji dokumentacji, ustalanie okresów przechowywania akt oraz przeanalizujemy etapy prac porządkowych, pokazując różnice w opracowaniu akt kat. A i B. Poruszymy także problematykę udostępniania dokumentacji zakończonej w archiwach zakładowych i składnicach akt z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. [...] "
... zobacz więcej
12.06.2023
Archive Everything, Mapping the Everyday, by Gabriella Giannachi, 240 pp., 7 x 9 in, 56 b&w illus. Hardcover, ISBN: 9780262035293, Published: November 25, 2016, Publisher: The MIT Press  "How the archive evolved to include new technologies, practices, and media, and how it became the apparatus through which we map the everyday.In Archive Everything, Gabriella Giannachi traces the evolution of the archive into the apparatus through which we map the everyday. The archive, traditionally a body of documents or a site for the preservation of documents, changed over the centuries to encompass, often concurrently, a broad but interrelated number of practices not traditionally considered as archival. Archives now consist of not only documents and sites but also artworks, installations, museums, social media platforms, and mediated and mixed reality environments. Giannachi tracks the evolution of these diverse archival practices across the centuries.[...] "
... zobacz więcej
12.06.2023
Aspekty..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 21 czerwca 2023, godz. 9.30-13.30, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 czerwca 2023 r.)   Prezentacja wybranych, kluczowych aspektów, dotyczących organizacji i działalności instytucji kultury.Pozyskanie wiedzy niezbędnej do poprawnego opracowania statutów oraz niezbędnych regulaminów w instytucjach kultury.Poznanie orzecznictwa w przedmiotowym zakresie.Możliwość konsultacji problematycznych kwestii i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania prowadzącemu.
... zobacz więcej
05.06.2023
III Studencka..., Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej, platforma TEAMS, 15 czerqwca 2023. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.Cyt. za RynekInformacji: " [...] Dostępność to dostosowywanie elementów i treści na stronie, tak aby mogły z nich korzystać osoby z niepełnosprawnościami m.in. ruchu, słuchu czy wzroku.  Dostępność informacji to nie to samo co otwarte źródła informacji (OSINT). Open Source Intelligence to wykorzystywanie publicznie dostępnych informacji. Dostępność to działania mające na celu sprawienie, by każdy miał do nich równy dostęp niezależnie od stanu zdrowia. [...] '
... zobacz więcej
05.06.2023
Centrum Edukacji, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich  O terminy kursów w odpowiadających Państwu miejscowościach prosimy o dowiadywanie się bezpośrednio u Kierowników grup kursowych – kontakt do Kierowników kursów po lewej stronie (lokalizacje kursów – należy rozwinąć, wybrać  właściwą miejscowość i kliknąć „pokaż”).  
... zobacz więcej
05.06.2023
JRWA..., Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, szkolenie on-line na platformie TEAMS, 23.06.2023, godz. 10.00-13.00, cena 250 zł netto+23% VAT (307,50 zł brutto)  PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 21.06.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA. Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH. DANE DO WPŁATY: STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW POLSKICH UL. BONIFRATERSKA 6/21, 00-213 WARSZAWA NR 93 1140 1010 0000 5190 3500 1001  (MBANK); W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NAZWĘ SZKOLENIA ORAZ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
... zobacz więcej
05.06.2023
JRWA..., Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, szkolenie on-line na platformie TEAMS, 23.06.2023, godz. 10.00-13.00, cena 250 zł netto+23% VAT (307,50 zł brutto)  PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 16.06.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA. Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH. DANE DO WPŁATY: STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW POLSKICH UL. BONIFRATERSKA 6/21, 00-213 WARSZAWA NR 93 1140 1010 0000 5190 3500 1001  (MBANK); W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NAZWĘ SZKOLENIA ORAZ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  
... zobacz więcej
05.06.2023
Ochrona..., Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Studia stacjonarne I stopnia, Rok akademicki: 2023/2024   ' [...] Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo kładą nacisk na przekazanie absolwentowi wiedzy z zakresu nauk o sztuce, przede wszystkim z obszaru ochrony dóbr kultury i muzealnictwa oraz umiejętności pozwalających dostosować się do potrzeb rynku pracy. Umożliwi to wysoko wykwalifikowana kadra, która zdobywała swoje doświadczenia zawodowe w wielu placówkach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Na studiach studenci zgłębiają wiedzę: w zakresie dziejów sztuki powszechnej i polskiej, lecz przede wszystkim uczą się: zabytkoznawstwa, historii i teorii konserwatorstwa i opieki nad zabytkami nabywają wiedzę: z zakresu muzealnictwa, w tym z zarządzania muzeami, kuratorstwa, wystawiennictwa. z obszaru aspektów prawnych i etycznych ochrony dóbr kultury i muzealnictwa [...] "
... zobacz więcej
02.06.2023
Wśród wykładowców profesjonaliści najwyższej klasy (m. in. kierownik Kancelarii Tajnej NATO i UE i specjaliści od telebezpieczeństwa informatycznego); przystępna cena. Bezpieczeństwo informacji jest kluczowe we współczesnym świecie. O tym, jak chronić informacje niejawne i prowadzić kancelarię tajną uczą się uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych Wydział Nauk Historycznych UMK.Jeśli chcecie znaleźć się w ich gronie - teraz macie okazję!Do końca września rekrutujemy na studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych Czego potrzeba, żeby zapisać się na studiaTylko 3 rzeczy:- wypełnionego kwestionariusza - odpisu dyplomu ukończenia studiów - wolnych 4000 zł (lub 3600 zł jeśli posiadacie kartę Program "Absolwent UMK") - pieniądze wpłacamy dopiero w październiku, kiedy zakończy się nabórdokumenty możecie przynieść lub przysłaćdo Dziekanatu studiów podyplomowych WNHp. C.022 lub C.0.21ul. Bojarskiego 187-100 ToruńWszystkie informacje i potrzebne dokumenty znajdziecie tu:http://www.home.umk.pl/~ihia/kancelariatajna/Kontakt:Izabela Kujawska, e-mail: izakuj@umk.pl, tel. 56-611-23-61
... zobacz więcej
01.06.2023
" [...] Działalność gospodarczą w zakresie przechowania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców mogą prowadzić jedynie przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania takiej działalności. Aby uzyskać wpis do rejestru musisz spełnić następujące warunki: prowadzić działalność gospodarczą w określonej formie prawnej;posiadać odpowiednią do rozmiarów planowanej działalności bazę organizacyjno – techniczną, która zapewni właściwe warunki przechowania i udostępniania dokumentacji;przygotować regulamin usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej wpisem;zatrudnić do obsługi dokumentacji osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową;w skład zarządu Twojej firmy nie mogą wchodzić osoby karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko mieniu. Wniosek o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych złóż w urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce wykonywania Twojej działalności. Nie ma jednego obowiązującego wzoru wniosku. Wystarczy, że wskażesz w nim wszystkie informacje wskazane w art. 51c ust. 1-3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej „ustawą archiwalną”. Wszystkie niezbędne informacje w zakresie uzyskania wpisu, znajdziesz również na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych marszałek województwa wydaje zaświadczenie o wpisie. O uzyskaniu przez Ciebie wpisu do rejestru przechowawców marszałek województwa zawiadomi również nas. Po otrzymaniu tej informacji od marszałka województwa, wpiszemy twoją firmę do Ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych (pdf, 1,55 MB). Prowadzona przez Ciebie działalność w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców podlega kontroli marszałka województwa. Pierwszą kontrolę marszałek województwa przeprowadzi nie później niż przed upływem roku od dnia dokonania wpisu. [...] "
... zobacz więcej
30.05.2023
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Studia II Stopnia, rejestracja od 1 czerwca br. Bardzo perspektywiczny kierunek, wpisujący się w, ostatnio bardzo popularny, trend historii stosowanej.
... zobacz więcej
30.05.2023
"18 maja br. Rada Wykonawcza UNESCO w Paryżu wpisała 17 dokumentów dotyczących historii Hanzy na listę programu UNESCO Pamięć Świata (Memory of the World). Wśród nich znalazła się księga cła funtowego z lat 1369-1371 przechowywana w Archiwum Państwowym w Toruniu. Wniosek o wpisanie dokumentów na listę przygotowało Archiwum w Lubece wraz z partnerami z Niemiec, Belgii, Łotwy, Estonii i Polski. To już osiemnasty wpis z Polski (a dziewiąty z zasobu Archiwów Państwowych) w rejestrze najcenniejszych zabytków piśmiennictwa UNESCO. Od 1999 r. na liście znalazły się m. in.: autograf dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus…”, rękopisy Fryderyka Chopina, tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980, akt Unii Lubelskiej z 1569 r. Księga cła funtowego (Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, Katalog II, sygn. III-65) zawiera 297 adnotacji o pobranym cle funtowym, najpewniej z okresu od lata 1369 r. do początku roku 1371. Umieszczone w porządku chronologicznym wpisy zawierają nazwisko kupca, nazwę, rodzaj i wartość towaru oraz wysokość pobranego cła. Inkasowane od kupców cło funtowe stanowiło niebagatelne źródło dochodów dla Hanzy. [...] "
... zobacz więcej
30.05.2023
XIII Piknik Archiwalny już w najbliższą sobotę, 3 czerwca 2023, godz. 10.30-17.30, Pałac Staszica w Warszawie " [...] W tegorocznym XIII Warszawskim Pikniku Archiwalnym biorą następujące instytucje: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polskie Stowarzyszenie im. Księżnej Anny Jabłonowskiej, Geouniwersytet, Królewska Fundacja Jana III i Marii Kazimiery Sobieskich , Towarzystwo Rapperswilskie, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Muzeum Niepodległości, Maskarada Teatr dla Dzieci, Muzeum Narodowe w Warszawie, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Archiwum Prezydenta RP, Archiwum Sejmu RP, Muzeum Harcerstwa, Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Urzędu Miasta Marki, Wojskowe Biuro Historyczne, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Warszawie, Muzeum Ziemi w Warszawie, oraz Warszawski Dom Piernika. Poza wystawami i warsztatami wydarzeniu będą towarzyszyć prelekcje i wystąpienia ciekawych osób ze świata nauki i kultury. Będziemy również gościć w tym dniu archiwistów z Czech i Słowacji. [...] "  
... zobacz więcej
30.05.2023
Tworzenie..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, szkolenie stacjonarne, 26 czerwca 2023, godz. 9.30-14.30, Hotel Olsztyn Old Town Al. Warszawska 39, Olsztyn, cena 490 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 14 czerwca 2023 r.) "Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie tworzenia, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych. W szczególności zwrócona będzie uwaga na znaczenie rzetelności i terminowości kontroli merytorycznej, formalnej, rachunkowej, wstępnej i następczej, oraz zatwierdzania źródłowych dokumentów księgowych. Omówiony również będzie sposób prawidłowego powierzania obowiązków i odpowiedzialności, w tym procedur uwzględniających struktury jednostek obsługujących i obsługiwanych (np. CUW) oraz wskazanie na sytuacje kiedy główny księgowy może odmówić złożenia podpisu. Końcowa część szkolenia poświęcona będzie omówieniu najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowych ze wskazaniem przyczyn i sposobów ich rozwiązania. [...] "
... zobacz więcej
29.05.2023
"Decyzją Międzynarodowej Rady Archiwów w dniach od 3 do 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Obchody święta archiwistów mają na celu m. in. upowszechnienie wiedzy o archiwach i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. W tym czasie archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw. Z tej okazji zapraszamy serdecznie na dyskusję panelową Enriching Knowledge Societies - Wsparcie społeczeństwa wiedzy, która odbędzie się 2 czerwca w godz. 9.45-11.15 w auli 1.48 Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Zależy nam, aby obok zaproszonych gości uczestnikami rozmowy stali się archiwiści i historycy z różnych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele innych profesji i środowisk. Dlatego też przygotowaliśmy dostępną online ankietę, w której każdy z Państwa może przedstawić swoje przemyślenia, które staną się przedmiotem dyskusji. Ankieta dostępna jest w języku polskim oraz angielskim. [...] "
... zobacz więcej
22.05.2023
Archiwizacja..., FRDL, webinarium, 13 czerwca 2023, gpdz. 9.00-15.00, cena 399 zł netto/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 6 czerwca 2023 r.)  Zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania rodzajów dokumentacji oraz określania jej kwalifikacji archiwalnej.  • Poznanie zasad przekazywania dokumentacji archiwalnej do archiwum instytucji kultury. • Nabycie wiedzy o etapach i sposobie porządkowania dokumentacji, opisywania teczek aktowych oraz sporządzania ich ewidencji. • Pozyskanie wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z dokumentacją charakterystyczną dla instytucji kultury. • Możliwość zadawania pytań i konsultacji problematycznych kwestii z ekspertkami.
... zobacz więcej
22.05.2023
Kurs archiwalny II stopnia, FRDL, AN w Kraków, Kraków, Kurs odbędzie się stacjonarnie, w biurze FRDL MISTIA w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31 (5 min. pieszo od Dworca Głównego), 14-27 czerwca 2023, godz. 9.00-15.00, cena 1 900 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.; liczba miejsc jest ograniczona)   Autorski program kursu został opracowany przez ekspertkę z Archiwum Narodowego w Krakowie i odpowiada na wytyczne zawarte w obowiązujących przepisach archiwalno-kancelaryjnych. Podczas kursu uczestnicy, posiadaną już wiedzę zdobytą podczas Kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia sprawdzą w praktyce. Kurs będzie prowadzony w formule stacjonarnej, uczestnicy będą pracowali na dokumentach udostępnionych przez Archiwum. Zaliczenie kursu polega na wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w czasie jego trwania.
... zobacz więcej
22.05.2023
Brakowanie..., FRDL, webinarium, 20 czerwca 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł netto/os, ( Zgłoszenia należy przesłać do 13 czerwca 2023 r.)  Pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach prawa regulujących wartościowanie współczesnej dokumentacji, ustalanie okresów jej przechowywania oraz procedurę brakowania.  • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania spisów brakowanej dokumentacji i wniosków o jej zniszczenie.  • Pozyskanie informacji o postępowaniu wewnątrz instytucji przy typowaniu dokumentacji do brakowania oraz postępowaniu przed archiwami państwowymi.  • Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania: - Według jakich zasad dokonywać kwalifikacji archiwalnej? - Według jakich kryteriów dokonuje się typowania dokumentacji do brakowania? - Jak przygotowywać spisy dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia? - Jaka jest procedura uzyskania zgody na brakowanie dokumentacji? • Możliwość konsultacji z trenerem problematycznych kwestii w zakresie omawianego tematu oraz uzyskania odpowiedzi na pytania. 
... zobacz więcej
22.05.2023
Elektronizacja..., FRDL, webinarium, 14-16 czerwca 2023, godz. 10.00-15.00, cena 890 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2023 r.)   Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie.Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie.Zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji.Uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych.Omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne.Zapoznanie się z obsługą Platformy EPUAP2.Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu e-Doręczenia.Zdobycie wiedzy na temat obiegu dokumentów w systemach klasy EZD, ich wdrożeniu, wyjątkach oraz zastosowaniu instrukcji kancelaryjnej.
... zobacz więcej
22.05.2023
Archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji. Natomiast infobrokerzy, korzystając z technik OSINT, dostarczają na zlecenie usługę informacyjną.
... zobacz więcej
19.05.2023
Procedury..., FDRL, webinarium, 6 czerwca 2023, godz. 9.00-15.00, cena 395 zł netto/os, (Zgłoszenia do 1 czerwca 2023 r.) " [...] Omówienie wymagań prawnych, na praktycznych przykładach w zakresie możliwości przyjmowania dokumentów elektronicznych, weryfikacji podpisu, rejestracji i procedowania w urzędzie, przygotowania pism do doręczenia elektronicznego, wyjątków dopuszczających doręczenia papierowe bez podpisu odręcznego w sprawach masowych, sposobów podpisywania pism, dopuszczalności doręczeń skanów, „archiwizacji” dokumentów w EZD. • Przedstawienie nowych wymagań prawnych zobowiązujących wszystkie podmioty publiczne do rezygnacji z platformy ePUAP, na rzecz nowego systemu do doręczeń elektronicznych. • Przedstawienie kwestii związanych z zastąpieniem listów poleconych obowiązkiem przygotowania i wysłania dokumentu elektronicznego. • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości w postępowaniu z dokumentami. • Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć. • Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych – prezentacji zawierającej szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących wymagań prawnych, technicznych i organizacyjnych w zakresie postępowania z dokumentem elektronicznym. [...] "
... zobacz więcej
19.05.2023
Instrukcja..., FRDL, webinarium, 2 czerwca br., godz. 9.30-14.30, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 maja 2023 r.)   I. Podstawowe przepisy Instrukcji kancelaryjnej. Najważniejsze definicje/określenia użyte w instrukcji.Rejestracja wpływów do urzędu.Znakowanie spraw.Sposób rejestracji spraw (w tym prowadzenie spisu spraw, zakładania teczek aktowych, prowadzenie teczek zbiorczych, przedmiotowych i podmiotowych – ich praktyczne stosowanie).Elementów pisma załatwiającego sprawę oraz egzemplarz a/a), stosowanie formuły „otrzymują/do wiadomości”.Postępowanie z przesyłkami wpływającymi do urzędu w postaci elektronicznej (przesyłki wpływające do urzędu na informatycznym nośniku danych, drogą poczty elektronicznej, e-PUAP).Stosowanie pieczęci w urzędzie.Dekretacja.Akceptacja wielostopniowa.Jednolity rzeczowy wykaz akt (budowa i praktyczne stosowanie).Archiwizacja dokumentacji zakończonej, standardy porządkowania, ewidencjonowania, technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych.Przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a stosowanie instrukcji kancelaryjnej, w szczególności w części dotyczącej jednolitego rzeczowego wykazu akt i kwalifikator dokumentacji tj.: budowa wykazu akt, podstawowe zasady rozbudowy/zmian w wykazach akt, kwalifikator dokumentacji jako forma uzupełnienia wykazu akt.Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.Ochrona danych osobowych w archiwum zakładowym. II. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentem w świetle nowych praktyk wykorzystywania systemu EZD jako systemu wspomagającego system tradycyjny. Zasady korespondencji dwutorowej: tradycyjnej i elektronicznej w jednej sprawie.Elektroniczny obieg a obieg papierowy.Wykorzystanie ePUAP -u w elektronicznej skrzynce podawczej oraz podpisu elektronicznego.Potwierdzanie za zgodność dokumentów elektronicznych oraz weryfikacja podpisu elektronicznego, stosowanie pieczęci w tym zakresie.Problemy z terminowością załatwianych spraw za pośrednictwem ePUAP -u a UPO – (tematyka związana z powtarzającymi się awariami systemu). III. E-doręczenia – nowe wyzwania dla urzędów. Omówienie projektów mających wpływ na procedury urzędowe.Dyskusja w zakresie bieżących wątpliwości dotyczących elektronizacji procedur w administracji publicznej.
... zobacz więcej
17.05.2023
Kurs..., FRDL, szkolenie stacjonarne, 12-15 czerwca br., godz. 9.30-15.30, cena 1390 zł netto/os. (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 5 czerwca 2023 r.) , Białystok  1. Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna. 2. Organizacja państwowej sieci archiwalnej. 3. Charakterystyka systemów kancelaryjnych. 4. Instrukcje kancelaryjne i rzeczowe wykazy akt. 5. Ochrona prawna materiałów archiwalnych. 6. Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego. 7. Przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego. 8. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt. 9. Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt. 10.Przekazywanie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego do archiwum państwowego. 11. Indywidualne konsultacje.
... zobacz więcej
17.05.2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, szkolenie on-line, 12-15 czerwca 2023, godz. 10.00-15.00 (dodatkowe 4 godziny konsultacji), cena 1110 zł netto/os., (wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłaqć do 5 czerwca br. na adres www.frdl.org.pl) " [...] Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej. • Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego. • Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).  Opinie o kursie uczestników poprzednich edycji: „Dobrze przygotowany program, ciekawie prowadzony” „Bardzo dużo ważnych wiadomości przekazanych w sposób zrozumiały” „Bardzo podobało mi się szkolenie. Świetnie, że były zadania praktyczne” „Wszystko na wysokim poziomie profesjonalizmu” „Super specjalistka, ciekawie opowiada, na przykładach, opowiada interesująco, bez nudy”. [...] " 
... zobacz więcej
17.05.2023
Studia II stopnia. Nauczysz się obsługi nowoczesnych systemów zarządzania dokumentacją oraz tworzenia i zarządzania bazami danych; • Nauczysz się wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania, przetwarzania i udostępniania informacji; • Internet przestanie mieć przed Tobą tajemnice; • Dowiesz się, jak kształcić użytkowników w kierunku podnoszenia ich kompetencji cyfrowych.Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja kluczem do uporządkowania świata! 
... zobacz więcej
17.05.2023
Dr Pietrzyk: archiwa istnieją po to, abyśmy mogli opowiadać historię, w; Dzieje.pl, Polska po 1989 roku, 1.05.2023  "Archiwa istnieją po to, abyśmy mogli opowiadać historię i to jest ich najważniejsza funkcja. Historia bez materiałów źródłowych, czyli tego, co przechowują archiwa i co nazywamy narodowym zasobem archiwalnym, nie istnieje – powiedział PAP Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.[...] "
... zobacz więcej
15.05.2023
Archiwalne ABC..., webinarium, 29 maja 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zl netto/os. (zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 23 maja br.)  Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt. • Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. • Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. • Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją. • Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych. • Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania prawa archiwalnego. • Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. 
... zobacz więcej
15.05.2023
"Sekcja Archiwów Rodzinnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowe w Warszawie zaprasza w dniu 18 maja 2023 r. w Warszawie na I Seminarium Archiwistów Rodzinnych. Seminarium ma formę otwartego spotkania i może w nim uczestniczyć każdy, komu bliska jest problematyka archiwów rodzinnych. Nasze zaproszenie kierujemy do środowiska naukowego, archiwów instytucjonalnych i społecznych, towarzystw genealogicznych i regionalnych, studentów oraz także archiwistów rodzinnych. Seminarium będzie odbywało się w dwóch sesjach: I sesja obrad w godz. 9.00-12.30 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie (Al. Solidarności 62), II sesja w godz. 15.30-18.00 w siedzibie Archiwum Państwowe w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7). Seminarium Archiwistów Rodzinnych, będzie również połączone z Walnym Zebraniem Członków Sekcji i wyborami stałego Zarządu Sekcji, wówczas też zostanie przedstawiony szczegółowy plan prac Sekcji na 2023 r. [...] "
... zobacz więcej
12.05.2023
Mamy ogromną przyjemność zaprosić na wykład Pani dr Michaliny Dudy z Archiwum Państwowego w Toruniu która przybliży nam działalność archiwum w zakresie edukacji i popularyzacji. Spotkanie o,dbędzie się 17 maja o godzinie 17:30 w sali AB 1.17. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków archiwistyki.
... zobacz więcej
12.05.2023
Archiwistyka i Zarządzanie Informacją, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu " [...]Toruński ośrodek kształcenia archiwistów jest największym i najstarszym w Polsce. Uczymy od 1951 roku, a tradycja zobowiązuje!Mamy najlepszy w kraju i uznany na świecie dorobek naukowy w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a nasza kadra to wybitni specjaliści.Współpracujemy z wieloma instytucjami i firmami zewnętrznymi, dbając o to, by nasi absolwenci, obok wiedzy teoretycznej, zdobyli praktyczne umiejętności (m.in. projekt: Zachowanie Cyfrowego Dziedzictwa Archiwalnego).Mamy szeroką ofertę praktyk, staży oraz wolontariatów, które odbywają się w Polsce i poza granicami.Zajęcia mają głównie charakter laboratoryjny, gdzie w małych grupach i w miłej atmosferze jest czas na naukową dyskusję i twórcze działanie zawsze przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii. [...] "Studenci rozwijają się nie tylko podczas zajęć. Aktywnie spędzają także czas w ramach Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów, angażując się w organizację warsztatów, konferencji, festiwali nauki, wystaw i gier miejskich.Rozwijamy współpracę międzynarodową, oferując naszym studentom wyjazdy studyjne, staże i stypendia zagraniczne. Studenci mają również możliwość studiowania w ramach programów MOST i ERASMUS+.
... zobacz więcej
10.05.2023
Piotr Tyrna, jeden z prelegentów, przybliży temat opakowań archiwizacyjnych dla obiektów muzealnych. Beskid Plus jako partner wydarzenia:Konferencja Bezpieczeństwo Zbiorów. Wyzwania i rozwiązania w obszarze fizycznego, cyfrowego i prawnego zabezpieczania kolekcji publicznych15-16 maja 2023Konferencja jest efektem współpracy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych www.stowarzyszeniepsim.pl, (MuFo) Muzeum Fotografii w Krakowie i (ANK) Archiwum Narodowe w Krakowie. Prelekcje i spotkania w ramach wydarzenia będą miały miejsce w siedzibach MuFo (15.05.2023) oraz ANK (16.05.2023). Prezydent Miasta Krakowa objął spotkanie honorowym patronatem.
... zobacz więcej
10.05.2023
Archiwistyka..., Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,rekrutacja od 1 czerwca br. https://rekrutacja.up.krakow.pl/?fbclid=IwAR1c4XJGB3XJ8KrJVGvDvjk8FboHrgIbdTRXjZnLsj9WysVS2cxGsSszm0U Współcześnie coraz większą wagę przykłada się do kwestii związanych z archiwistyką, zarządzaniem dokumentacją i infobrokerstwem; te trzy dziedziny się wzajemnie przenikają; archiwista najchętniej nic by nie wyrzucał, zarządca dokumentacji ma bardziej pragmatyczne podejście do dokumentacji, a wszyscy oni mają do czynienia z informacją, która jest podstawą infobrokerstwa (infobroker w zasadzie nie dostarcza informacji jako takiej, ale usługę informacyjną). Obecnie na rynku funkcjonują firmy różne infobrokerskie, ale usługi infobrokerskie można też świadczyć jako niezależny infobroker https://www.infobrokerka.pl/7-rodzajow-zlecen-infobrokerskich-blog-o-infobrokeringu/ ; ostatnio też firmy z różnych branż zaczęły zatrudniać infobrokerów https://dobrebadania.pl/ . Natomiast zarządcy dokumentacji potrzebni są w każdej firmie; póki co pełna elektronizacja dokumentacji to mrzonka, przedstawicielom tej profesji na pewno pracy nie zabraknie. A ostatecznie wszystko i tak trafi do archiwum...
... zobacz więcej
10.05.2023
 Dokumentacja pracownicza po nowelizacjach kodeksu pracy w 2023 roku. Nowe dokumenty kadrowe i zmieniona struktura akt osobowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinar, 22 maja 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł netto/os., (zgłoszenia do 16 maja br.)   1. Przykład postanowień/procedury w regulaminie pracy i dokumentach powiązanych w zakresie kontroli przez pracodawcę obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych substancji działających podobnie do alkoholu. 2. Przykłady dokumentów będących następstwem zmian w Kodeksie pracy, a dotyczących pracy zdalnej: a) Przykład polecenia pracodawcy o wykonywania pracy zdalnej. b) Przykład regulacji w zakresie wykonywania pracy zdalnej (przykład procedury/ regulaminu). c) Przykład zapisów w umowie o pracę lub innych uzgodnień o czasowe wykonywanie pracy zdalnej. d) Przykład wiążącego wniosku każdej ze stron o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. e) Przykład postanowień w zakresie przesłanek ustalania wysokości takiego ekwiwalentu lub ryczałtu w związku z kosztami ponoszonymi przez pracownika przy pracy zdalnej. • Przykład wniosku o praca zdalną „okazjonalną” i odpowiedź pracodawcy. 3. Konsekwencje zmian Kodeksu pracy uchwalonych w 8 lutego 2023 r. w wyniku implementacji: a) Postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Zakres omawianych zmian obejmie w szczególności: - Przykład nowych postanowień umowy o pracę, w tym umowy o pracę na okres próbny. - Przykład informacji dodatkowej do umowy o pracę u pracodawcy z regulaminem pracy lub z obwieszczeniem. - Przykład wniosku pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy oraz odpowiedzi pracodawcy na w/w wniosek pracownika. - Przykład wniosku pracownika i odpowiedzi pracodawcy w sprawie uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny. - Przykład polityki szkoleniowej pracodawcy. b) Postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Zakres omawianych zmian obejmie w szczególności: - Przykład wniosku pracownika o urlop opiekuńczy. - Przykład wniosku pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych. - Przykład wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy i przykłady decyzji pracodawcy (w tym przykłady odmowy). - Przykład poleceń pracodawcy naruszających nowe ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. - Przykład decyzji pracodawcy naruszającej nowe zasady trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży i osób korzystających z uprawnień wynikających z funkcji rodzicielskiej. 4. Przykład uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej. 5. Przykład zapisów w regulaminie pracy w zakresie przerw w pracy. 6. Skutki nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nowe kategorie wykroczeń w Kodeksie pracy (kazusy). 7. Dokumentacja pracownicza po nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. poz. 2369; (wprowadzenie nowej części E akt osobowych). 8. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - wynikające z art.94 K.P i szczegółowe zasady z rozporządzenia. Omówienie przykładowych dokumentów w aktach osobowych.
... zobacz więcej
08.05.2023
Przekazywanie materiałów archiwalnych (kat. A) do archiwum państwowego, webinar, 19 maja 2023, godz. 9.00-14.00, cena 389 zł netto/os., (zgłoszenia do 15 maja br.)   1. Regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji w polskim i unijnym porządku prawnym.  2. Formalno-prawny kontekst postępowania z materiałami archiwalnymi. Ustawowy obowiązek przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego – adresaci. 3. Kiedy należy oddać akta kat. A do archiwum państwowego i kto odpowiada w jednostce za realizację procedury?  4. Kontekst przekazania dokumentacji kat. A własnej, obcej, odziedziczonej oraz przy likwidacji jednostki. 5. Analiza etapów procedury: wyodrębnianie dokumentacji podlegającej przekazaniu (studia wstępne, segregacja akt),porządkowanie (układ rzeczowo-chronologiczny akt, formowanie jednostek archiwalnych, itp.), ewidencja (opis akt i spisy zdawczo-odbiorcze odrębne dla rodzajów dokumentacji, wpływ klasyfikacji dziesiętnej, sygnatura archiwum zakładowego a sygnatura przekazywanych archiwaliów),techniczne zabezpieczenie akt (konserwacja, szycie, paginacja/foliacja, teczki/pudła/ teki/tuby). 6. Czynności towarzyszące przekazywaniu materiałów archiwalnych:  kontrola i ekspertyza archiwum państwowego, weryfikacja kwalifikacji archiwalnej, kłopoty z ustaleniem przynależności zespołowej i określenie pertynencji terytorialnej. 7. Możliwości formalne dłuższego przechowywania materiałów archiwalnych u wytwórcy: powierzenie i użyczenie dokumentów. 8. ADE, czyli archiwum dla elektronicznych materiałów archiwalnych. 9. Odpowiedzi na pytania.  
... zobacz więcej
08.05.2023
Dokumentacja przebiegu studiów – prawidłowa ich archiwizacja, webinar, 18 maja 2023, godz. 9.30-13.30, cena 379 zł netto/os., (zgłoszenia do 15 maja br.)  " [...] Przekrojowe omówienie zmian prawnych w systemie dokumentacji przebiegu studiów i dokumentacji kształcenia doktorantów.Uaktualnienie wiedzy prawnej w czasie dynamicznych nowelizacji i zapowiedzi dalszych zmian.Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania swojej pracy.Wskazanie zasad tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji przebiegu studiów.Omówienie jakie dokumenty powinna zawierać teczka akt osobowych studenta a jakie nie powinny się w niej znaleźć.Poznanie zasad uwierzytelniania dokumentacji, sprostowania dyplomu lub innych dokumentów.Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia. [...] "
... zobacz więcej
08.05.2023
 Jak archiwizować dokumentację w szkole i w placówce oświatowej?, webinar, 18 maja 2023, godz. 9.00-14.00 , cena 389 zł netto/os. , (zgłoszenia do 12 maja br.)  " [...] Cele i korzyści   • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu: - praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt, - korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt, zakładania teczek i prowadzenia spisów spraw, - porządkowania dokumentacji, - ewidencjonowania dokumentacji, - brakowania dokumentacji niearchiwalnej. • W trakcie szkolenia uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia praktyczne.  • Możliwość zadawania pytań oraz indywidualnych konsultacji. [...] " 
... zobacz więcej
08.05.2023
referent Do spraw: obsługi kancelaryjno - administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstok, wynagrodzenie zasadnicze 5 000,00 zł brutto, oferta ważna do 9 maja br   " [...] Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: średnie Staż pracy co najmniej 10 miesięcy w pracy biurowej Grzeczność i uprzejmość Otwarty stosunek do klientaUmiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzłyZnajomość przepisów z zakresu: ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, stosowania instrukcji kancelaryjnejUmiejętność pracy w zespoleBiegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe[...] "
... zobacz więcej
04.05.2023
"The Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations identifies international standards for conducting online research of alleged violations of international criminal, human rights, and humanitarian law. The Protocol provides guidance on methodologies and procedures for gathering, analysing, and preserving digital information in a professional, legal, and ethical manner. The publication also sets out measures that online investigators can and should take to protect the digital, physical, and psychosocial safety of themselves and others, including witnesses, victims, and first responders (such as citizens, activists, and journalists) who risk their own wellbeing to document war crimes and human rights violations so that those who are responsible are brought to justice. The Protocol is available on the websites of OHCHR and the Human Rights Center at the University of California, Berkeley, School of Law. It will also be issued in all six official UN languages, in print and electronic mediums."
... zobacz więcej
04.05.2023
Cyt. za: Krzysztof Wosiński, OSINT^2, czyli kilka słów o weryfikacjii danych, Czwartki z OSINTem, w: Sekurak, 27 kwietnia 2023  "OSINT zyskał dużą sławę w ostatnich latach, szczególnie dzięki publicznemu zaprezentowaniu możliwości, jakie daje, ale także ze względu na fakt, że coraz większa część światowej społeczności jest obecna i aktywna w Internecie. Nie bez znaczenia jest też rozwój platform społecznościowych oraz narzędzi, które umożliwiają dostęp do różnych typów danych umieszczanych w sieci. Należy jednak pamiętać, że OSINT nie jest magicznym kapeluszem, z którego wyciągniemy zawsze oczekiwanego królika. [...] "
... zobacz więcej
04.05.2023
"STATUT STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH W POLSCE I. Postanowienia ogólne.Art. 11. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza archiwistów Kościoła katolickiego w Polsce oraz Polaków – archiwistów z kościelnych archiwów za granicą. 2. Stowarzyszenie jest erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski (kań. 312 § l, 2 KPK). Osobowość prawną na podstawie prawa polskiego nabywa w oparciu o art. 4ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318) w związku z art. 10 i art. 34 ust. l pkt. l i ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). 3. Stowarzyszenie może współpracować z archiwistami archiwów innych kościołów chrześcijańskich w Polsce. Art.2Stowarzyszenie podlega zwierzchnictwu i nadzorowi kompetentnej władzy kościelnej, zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 315 KPK). Art.31. Stowarzyszenie używa własnego znaku graficznego. 2. Nazwa Stowarzyszenia i jego znaki graficzne podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa. Art.41. Stowarzyszenie obejmuje swoja działalnością teren całego kraju.2. Stowarzyszenie może należeć do międzynarodowych organizacji kościelnych o podobnych celach. Art.5Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. [...] "
... zobacz więcej
04.05.2023
"Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim:integrowanie środowiska archiwistów zatrudnionych w resorcie sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pracą archiwów sądowych, prokuratorskich i służby więziennej,ułatwienie wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji archiwistów,zbieranie opinii i wniosków środowiska dot. warunków pracy archiwów, jak również działania związane z ich poprawą,współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości, Prokuraturą Generalną, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz innymi instytucjami i organizacjami mogącymi pomóc w rozwiązywaniu naszych problemów."
... zobacz więcej
04.05.2023
24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki "Archiwa w chimerycznym świecie", 31.05.-2.06.2023 "Nie ma chyba wątpliwości, że żyjemy w czasach dynamicznych transformacji i przewartościowań. Z jednej strony jesteśmy świadkami, ale także uczestnikami nieustannego postępu technologicznego i technicznego, któremu towarzyszą ciągłe przemiany społeczne i kulturowe. Z drugiej strony pesymizmem napawają zmiany klimatyczne w Świecie, wojna w Ukrainie czy kryzys ekonomiczny. Chcemy zatem postawić pytanie o wpływ tych i innych czynników na archiwa i archiwistykę, czy szerzej dziedzinę archiwalną. Jak w dzisiejszym chimerycznym świecie zmieniają się archiwa i ich zadania, jak zmienia się zawód archiwisty? Jakie wyzwania pojawiają się przed archiwami w  korelacji i w konfrontacji z ulegającą permanentnym przeobrażeniom rzeczywistości. Kluczowym dla nas wydaje się pytanie, w jaki sposób archiwiści, archiwa i archiwistyka wpływają na otoczenie społeczne, a z drugiej strony, jak otoczenie oddziałuje na całą dziedzinę archiwalną. Celem Zjazdu jest próba odpowiedzi na postawione powyżej pytania. Zachęcamy studentki oraz studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją do dzielenia się swoimi refleksjami, poglądami, doświadczeniami i wiedzą z zakresu archiwistyki. Zależy nam na pogłębionej refleksji nad zawodem archiwisty i rolą archiwów w zmieniającym się, chimerycznym wręcz świecie. Naszym celem jest sprowokowanie naszych Koleżanek i Kolegów młodych adeptów archiwistyki do śmiałej i owocnej dyskusji na tematy związane z teraźniejszością i przyszłością archiwów oraz archiwistyki. Chcemy z perspektywy studenckiej przyjrzeć się wyzwaniom, które stoją przed archiwistyką i archiwami w tej kapryśnej rzeczywistości. [...] " 
... zobacz więcej
04.05.2023
"Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP zrzesza osoby, które zainteresowane są kwestiami z zakresu kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji oraz edukacji archiwalnej adresowanej do ogółu społeczeństwa, a realizowanej w formie lekcji archiwalnych, warsztatów, prelekcji, spotkań edukacyjnych. Są to osoby, dla których budowanie relacji z otoczeniem, promocja archiwów i popularyzacja ich zasobu są bardzo istotnym elementem pracy zawodowej. Celem SEA jest podnoszenie świadomości potrzeby kształcenia ustawicznego archiwistów a także realne oddziaływanie na zakres edukacji archiwalnej w Polsce. Wśród form działalności należy wyróżnić organizację i udział w konferencjach naukowych i szkoleniowych, wsparcie merytoryczne i organizacyjne studentów archiwistyki w podejmowanych inicjatywach, liczne publikacje z zakresu edukacji i promocji archiwów. Sekcja w swych działaniach współpracuje z Forum Edukatorów Archiwalnych."
... zobacz więcej
25.04.2023
"Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP skupia archiwistów uczelni wyższych i placówek naukowo – badawczych, w tym PAN oraz muzeów i teatrów. Zajmuje się opracowywaniem standardów pracy archiwów uczelnianych i archiwów instytucji kultury, organizuje coroczne konferencje, uczestniczy w konsultacjach społecznych aktów prawnych, jest platformą wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska. Działa na rzecz popularyzacji zasobów archiwów naukowych i podnoszenia statusu ich pracowników."
... zobacz więcej
25.04.2023
"Sekcja Archiwistów Samorządowych SAP skupia osoby zainteresowane problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych wszystkich szczebli. Jest platformą integracji środowiska archiwistów, dokumentalistów i zarządców dokumentacji oraz wymiany ich doświadczeń. Uczestniczy również w konsultacjach społecznych aktów prawnych i  opracowaniu standardów pracy archiwów."
... zobacz więcej
25.04.2023
"Sekcja Archiwów Zakładowych SAP zrzesza archiwistów zajmujących się prowadzeniem archiwów zakładowych w urzędach,  instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach społecznych. Stanowi platformę wymiany doświadczeń na temat gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, ewidencjonowania i brakowania dokumentacji, a także jej digitalizacji i upowszechniania w zakładach pracy. Sekcja organizuje coroczne seminarium poświęcone aktualnym problemom funkcjonowania archiwów zakładowych. Uczestniczy też w konsultacjach społecznych aktów prawnych i opracowaniu standardów pracy archiwów."
... zobacz więcej
25.04.2023
Cele Sekcji Archiwów Rodzinnych SAP: – Wspieranie tworzenia i funkcjonowania archiwów rodzinnych; – Promowanie idei archiwów rodzinnych; – Rozpoznawanie archiwaliów przechowywanych w archiwach publicznych, wyznaniowych i społecznych, a stanowiących źródło informacji o życiu i działalności konkretnych, również „zwyczajnych” ludzi; – Rozpoznawanie możliwości i uwarunkowań prawnych budowania archiwów rodzinnych; – Poznawanie zjawiska poufności, intymności, sensytywności archiwaliów rodzinnych i danych o konkretnych osobach w archiwach wszelkiego rodzaju; – Prowadzenie badań nad archiwami rodzinnymi istniejącymi dziś i dawniej, ich zawartością i oddziaływaniem; – Uczestnictwo archiwistów rodzinnych w działaniach crowdsourcingowych na rzecz archiwów publicznych; – Integrowanie środowiska archiwistów rodzinnych; – Gromadzenie danych o istniejących archiwach rodzinnych.
... zobacz więcej
25.04.2023
Specjalista ds. Digitalizacji i Obiegu DokumentówBiedronka (Jeronimo Martins Polska S.A.), Poznań, pracastacjonarna badź hybrydowa, oferta ważna do 31 maja br.  Twój zakres obowiązków Dbanie o poprawność dokumentacji i jej odpowiednie uporządkowanie w systemach,Sprawdzanie faktur i przesyłanie ich do odpowiednich jednostek organizacyjnych,Wprowadzanie dokumentów do wewnętrznych systemów firmowych, dbanie o ich odpowiednie ulokowanie,W razie potrzeby wysyłanie wyznaczonych dokumentów drogą pocztową,Inne zadania przydzielone przez przełożonego.  
... zobacz więcej
21.04.2023
 DOKUMENT ELEKTRONICZNY I EZD – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ – 17.05.2023, godz. 10.00-15.00, cena 390,00 zł netto + 23% VAT (479,70 zł brutto)  WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ. MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB. PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 10.05.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA. Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH.
... zobacz więcej
17.04.2023
DOKUMENT ELEKTRONICZNY I EZD – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ – 18.05.2023, godz. 10.00-15.00, cena 390,00 zł netto + 23% VAT (479,70 zł brutto)  WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ.MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB.PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 11.05.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA.KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH.
... zobacz więcej
17.04.2023
Sytuacja na rynku pracy staje się ponownie coraz trudniejsza, koszty życia stale rosną, każdy więc szuka możliwości dodatkowego zarobku. Świetną alternatywą tutaj jest gig-economy, sporo osób dorabia do pensji poprzez jedną z platform, dla coraz większej grupy pracowników jest też to jedyne źródło utrzymania. Ciekawym sposobem zarabiania jest praca poprzez Mechanicznego Turka, platformę oferującą nieskomplikowane prace przy komputerze. Można też zarabiać na prezentacjach w PowerPoint. Na razie też nie do końca jasne jest, w jakim stopniu na rynek pracy wpłynie sztuczna inteligencja, głównie ChatGPT, ale nie tylko, bo narzędzi AI są setki, jeżeli nie tysiące. Póki co jednym z zawodów przyszłości jest Prompt Engineer, czyli inżynier podpowiedzi, którego zadaniem, kolokwialnie mówiąc, jest efektywna i jak najbardziej skuteczna konwersacja z AI.
... zobacz więcej
17.04.2023
Inspektor ds. obsługi kancelaryjno - biurowej i archiwalnej Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt, Komenda Rejonowa Policji Warszawa V, wynagr. zasadnicze 4015,09 zł brutto, oferta ważna do 24 kwietnia br.   Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: średnie dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Wykształcenie: wyższe Staż pracy co najmniej 2 lata w zakresie obsługi kancelaryjnej doświadczenie w administracji publicznej
... zobacz więcej
17.04.2023
Starszy specjalista ds. archiwum zakładowego w Wydziale Archiwum Zakładowego w Biurze Dyrektora Generalneg, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, wynagrodzenie 7228,49 zł brutto, oferta ważna do 26 kwietnia br.    Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe o kierunku historia o specjalności archiwistyka lub wyższe o kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w archiwum zakładowym w jednostkach sektora finansów publicznych lub archiwum państwowym. Poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „secret UE/EU secret” i „NATO secret”. Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Znajomość rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów.Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
... zobacz więcej
14.04.2023
"Misją Archiwów Państwowych jest m.in. trwałe zachowanie świadectw przeszłości w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Każdego dnia nasi archiwiści dokładają wszelkich starań, aby właściwie przechowywać i zabezpieczać powierzone nam dokumenty. Nie jest to łatwe zadanie. Materiały archiwalne są narażone na liczne zagrożenia, takie jak: naturalny proces starzenia się  materiałów archiwalnych (np. pergaminu, papieru, klisz, dyskietek, dysków itp.),niewłaściwy sposób przechowywania materiałów archiwalnych (np. ustawianie materiałów archiwalnym sposobem bibliotecznym),niewłaściwe środowisko (nieodpowiednie warunki klimatyczne – temperatura, wilgotność, natężenie światła, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia biologiczne itd.),niewłaściwy sposób obchodzenia się z materiałami archiwalnymi,klęski żywiołowe (pożar, powódź, zalanie) i stan wojny. Najlepszą formą ochrony są działania prewencyjne np. właściwe przechowywanie i użytkowanie, odpowiednie zarządzanie środowiskiem w magazynach oraz profilaktyka konserwatorska. Nie zawsze są jednak one wystarczające. W przypadku szczególnie dotkliwych zniszczeń konieczna może być konserwacja ratunkowa lub restauracja dokumentu."
... zobacz więcej
11.04.2023
"Zarządzanie dokumentacją to najprościej rzecz ujmując sposób postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną w jednostkach organizacyjnych – ujęty w przepisach prawa archiwalnego – który ma na celu jak najpełniejsze zabezpieczenie dla potomności dokumentacji o wartości historycznej. Współczesne metody zarządzania dokumentacją to również kształtowanie zasobu archiwalnego, polegające na selekcji dokumentacji i nadzorze nad narastającym zasobem archiwalnym. Narastającym zasobem archiwalnym archiwiści określają dokumentację, pozostającą u jej twórców do czasu przekazania jej do Archiwów Państwowych. Istotne znaczenie dla kształtowania narodowego zasobu archiwalnego ma selekcja dokumentacji, której celem jest wydzielenie materiałów archiwalnych (przeznaczonych do  wieczystego przechowywania). [...] "
... zobacz więcej
11.04.2023
Inspektor ds. archiwizacji dokumentów w Komisariacie Policji Warszawa Wesoła, oferta ważna do 20 kwietnia br., wynagrodzenie zasadnicze 3865,05 zł brutto
... zobacz więcej
11.04.2023
Klasyfikacja dokumentacji polega na jej rzeczowym przyporządkowaniu do wybranej klasy jednolitego rzeczowego wykazu akt. Kwalifikacja dokumentacji to jej podział ze względu na okres jej przechowywania poprzez przypisanie symbolu literowego do dokumentacji – w zależności tego, czy będzie ona przechowywana wieczyście (kat. A) czy czasowo (kat. B).
... zobacz więcej
05.04.2023
Komenda Główna Policji w Warszawi, Starszy Specjalista do spraw: archiwalno-kontrolnych w Wydziale – Główne Archiwum Policji Biura Bezpieczeństwa Informacji, oferta ważna do 13 kwietnia br.   Osoba na tym stanowisku: Sprawuje merytoryczny nadzór w wybranych komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji nad prawidłowym klasyfikowaniem i kwalifikowaniem dokumentacji przeznaczonej do przekazania archiwom PolicjiKoordynuje prace związane z przeglądem i przekazywaniem akt do Instytutu Pamięci Narodowej oraz odpowiada za wyprowadzenie zaległości a następnie terminowe przekazywanie akt na bieżąco do statutowych zadań IPN, prowadzi współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie przekazywania dokumentów niejawnych i akt osobowych byłych funkcjonariuszy MO, poprzedzone analizą dokumentacji zasobu Głównego Archiwum PolicjiKontroluje archiwa oraz składnice akt funkcjonujące w jednostkach organizacyjnych PolicjiWeryfikuje i dokonuje ostatecznej klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów przyjętych z komórek organizacyjnych KGP, CBŚP i CLKPOpracowuje projekty wniosków kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrażenia opinii i wydania decyzji umożliwiających udostępnianie niejawnych dokumentów archiwalnych podmiotom pozapolicyjnym Przeprowadza ekspertyzy archiwalne akt i proces brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym procesem brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC”Identyfikuje dokumenty archiwalne pod względem prawnych możliwości zniesienia lub zmiany klauzuli tajności oraz przeprowadza kwerendy archiwalne oraz przygotowuje dokumentację do udostępnienia dla uprawnionych podmiotów z zasobów archiwalnych PolicjiOpracowuje materiały szkoleniowe i instruktażowe oraz przeprowadza szkolenia dla pracowników i policjantów z komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Policji
... zobacz więcej
03.04.2023
KevinSims18, Top 40 Ways to Make Money With ChatGPT Today Feb. 22, 2023 ChatGPT is a powerful tool for entrepreneurs looking to make money with AI. With ChatGPT, you can create automated conversations, natural language processing applications, and virtual assistant bots quickly and easily. With the help of ChatGPT, you can monetize your AI-based projects and provide valuable services to clients. From automated customer service to virtual assistants, ChatGPT makes it easy to generate revenue through AI-based solutions.
... zobacz więcej
03.04.2023
Przemysław KralNowa instrukcja kancelaryjna z komentarzem i instruktażem sporządzania dla organów jednostek samorządu terytorialnego lub rządowej administracji zespolonej w województwie oraz obsługujących je urzędów (z suplementem elektronicznym)symbol: JBK708eobjętość: 280 str.format: B5oprawa: miękka klejonawydanie: 2011ISBN: 978-83-7426-737-3  
... zobacz więcej
03.04.2023
 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,  Starszy Specjalista do spraw: obsługi składu chronologicznego Sekcji Kancelarii Ogólnej Biura Komendanta Głównego KG PSP, oferta ważna do 14 kwietnia br., wynagrodzenie zasadnicze 5 257,08 zł brutto   Osoba na tym stanowisku: Obsługuje dokumentację zgromadzoną w składzie chronologicznym i składzie informatycznych nośników danych, w tym monitoruje i udziela informacji pracownikom nt. przesyłek znajdujących się w składzie chronologicznym, wypożycza i wyrejestrowuje dokumenty z właściwych składów w celu prawidłowej realizacji zadań sekcji Kancelarii Ogólnej Komendy Głównej PSPPrzyjmuje i rejestruje dokumentację na stan składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych, w tym dokumentacji zwracanej przez pracowników w celu zapewnienia jej chronologicznego układu w obrębie danego typu składu EZD (skanowanie, przyjmowanie, rejestrowanie, potwierdzanie, segregacja)Monitoruje i aktualizuje zbiór meta-adresatów gromadzonych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją, udziela wyjaśnień w zakresie obsługi składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych w celu zapewnienia prawidłowości przestrzegania procedur związanych z elektronicznym zarządzaniem dokumentacjąOrganizuje w uzgodnieniu z archiwistą i koordynatorem czynności kancelaryjnych przekazywanie dokumentacji zgromadzonej w składzie chronologicznym i składzie informatycznych nośników danych do archiwum zakładowegoRealizuje zadania zlecane przez przełożonych w ramach zakresu merytorycznego Sekcji Kancelarii Ogólnej, w tym udziela pomocy w obsłudze korespondencji w systemie elektronicznym i tradycyjnym, tj. przyjmuje, rejestruje i wysyła korespondencję oraz pozostałe przesyłki pocztowe w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KG PSPBierze udział w pracach zespołów powoływanych w Komendzie Głównej PSP w ramach zakresu merytorycznego Sekcji Kancelarii OgólnejZapewniania ochronę dokumentów (oraz ich treści) znajdujących się w pomieszczeniach Sekcji Kancelarii Ogólnej KG PSP
... zobacz więcej
03.04.2023
Młodsza Specjalistka / Młodszy Specjalista ds. Archiwizacji Dokumentów, Żabka Polska, Poznań, oferta ważna do 26.04.2023   Twój zakres obowiązkówWspółudział w bieżącej elektronicznej archiwizacji dokumentów SpółkiRaportowanie bieżących działań dotyczących archiwizacji dokumentówRealizacja kwerend wykonywanych z dokumentacji elektronicznej i fizycznejWsparcie merytoryczne i administracyjne Przełożonego oraz zespołu archiwumNasze wymaganiaDoświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązkówWykształcenie wyższe, mile widziane związane ze specjalnością zarządzania dokumentacjąDobra znajomość pakietu MS OfficeZaangażowanie oraz chęć ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy 
... zobacz więcej
30.03.2023
Dawid Kuciński, Większość dokumentów ze spalonego archiwum jest wciąż zamrożona, w: lovekrakow.pl, 28.03.2023  "Blisko pół miliona złotych kosztowało poddanie różnego rodzaju zabiegom 180 metrów bieżących ocalałych akt z pożaru, który strawił miejskie archiwum. Na swoją kolej czeka większa część archiwaliów. [...] "
... zobacz więcej
29.03.2023
Jak już wspomniałem, narzędzi AI są tysiące, różne katalogi zawierają odmienne aplikacje.
... zobacz więcej
28.03.2023
Archives and AI: An Overview of Current Debates and Future Perspectives, Giovanni Colavizza, Tobias Blanke, Charles Jeurgens,Julia Noordegraaf, Journal on Computing and Cultural Heritage Volume 15Issue 1Article No.: 4pp 1–15https://doi.org/10.1145/3479010
... zobacz więcej
28.03.2023
Sztuczna inteligencja to wcale nie tylko ChatGPT; to zaledwie jej wycinek, narzędzi AI są setki, jeżeli nie tysiące. Większość ludzi uważa, że zastosowanie AI to rewolucja porównywalna z wynalezieniem Internetu, powstaniem Google czy nawet zastosowaniem maszyny parowej; czemu nie z wynalezieniem ognia lub zejściem ludzkości z drzewa!? Mimo że jej możliwości są olbrzymie (co zresztą zależy od zastosowanego narzędzia, np. ChatGPT ma wiedzę tylko do 2021, później już zmyśla), nie przeceniałbym jej znaczenia; to raczej po prostu kolejny etap rozwoju społeczeństwa informacyjnego. AI ma również zastosowanie w archiwistyce, podobno jest już w stanie wygenerować całkiem niezłe normatywy kancelaryjne.
... zobacz więcej
27.03.2023
Cyt. za SEKURAKIEM "SOCMINT jest procesem gromadzenia i analizowania zebranych informacji z różnych portali społecznościowych, kanałów i grup komunikacyjnych w celu namierzenia obiektu, zebraniu o nim jak najwięcej danych cząstkowych oraz potencjalnie w celu zrozumienia jego działania. Wszystko po to by analizując zebrane informacje – osiągnąć założony cel poprzez podjęcie właściwych decyzji operując jak największą liczbą zebranych i zwalidowanych danych. Tak moglibyśmy zamknąć definicję według gałęzi biało wywiadowczej. Jednak SOCMINT jest także wykorzystywany jako narzędzie analizy marketingowej i społecznej – w celu zrozumienia wpływu tzw. influencerów na środowisko danego portalu lub całe społeczeństwo obserwatorów (tzw. “followersów”)."
... zobacz więcej
27.03.2023
"Archiwalia nieoczywiste pod redakcją Dariusza Magiera i Rafała Borychowskiego to nowa monografia zbiorowa wydana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach wspólnie z Wydawnicwem Naukowym UPH w ramach archiwoznawczej serii wydawniczej Światy Archiwalne. [...] "
... zobacz więcej
22.03.2023
Kolejna solidna porcja narzędzi OSINT, wywiadu jawnoźródłowego, przydatna głównie infobrokerom.
... zobacz więcej
20.03.2023
"Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej organizuje również jednodniowe szkolenia, których tematyka obejmuje wybrane zagadnienia specjalistyczne dotyczące postępowania z dokumentacją zarówno w jednostkach sektora publicznego, jak i prywatnego. Szkolenia są prowadzone w kameralnych grupach, zarówno w formie szkoleń stacjonarnych, jak i online. Wykładowcami KCEA SAP są praktycy – doświadczeni pracownicy archiwów państwowych, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zapraszamy do zapisów."
... zobacz więcej
20.03.2023
Młodszy archiwista, oferta ważna do 29 marca br., wynagrodzenie zasadnicze ok. 4000,00 zł brutto Do spraw: opracowania, ewidencji i realizacji kwerend w Oddziale I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego
... zobacz więcej
20.03.2023
Archiwa społeczne i ich zbiory na portalu Zbiory Społeczne, 22 marca br. godz. 18.00, link do spotkania po rejestracji na stronie "Zapraszamy na spotkanie online z Centrum Archiwistyki SpołecznejW jego trakcie:poznamy portal Zbiory Społeczne, na którym archiwa społeczne z całej Polski mogą bezpłatnie publikować swoje zbiory,zajrzymy do kilku ciekawych kolekcji, posłuchamy fragmentów nagrań,poszukamy treści dotyczących Gdańska!Będzie okazja porozmawiać o otwartym systemie archiwizacji OSA.Prowadząca:Adriana Kapała - historyczka, archiwistka, doktorantka. Koordynatorka edukacji i szkoleń w Centrum Archiwistyki Społecznej. Poprzednio związana z Fundacją Ośrodka KARTA, gdzie koordynowała projekty dokumentacyjne w nurcie historii mówionej. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.Prosimy o rejestrowanie się. Udział jest bezpłatny, osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania dzień przed jego rozpoczęciem.Organizatorzy: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w GdańskuFundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie"Centrum Archiwistyki Społecznej 
... zobacz więcej
17.03.2023
Research personalny obecnie nabiera coraz większego znaczenia i bardzo często decyduje o sukcesie firmy na rynku. Zasadniczo infobrokerzy nie przeprowadzają researchu personalnego, to domena działów HR, zajmują się natomiast OSINT-em, który jest kluczem do weryfikacji klientów, firm i instytucji. W temacie powstało oczywiście mnóstwo różnych materiałów, publikacji i książek, na temat controllingu personalnego powstało też sporo prac magisterskich i licencjackich, tutoriali w serwisie YouTube oraz prezentacji.
... zobacz więcej
15.03.2023
specjalista Do spraw: obsługi kancelaryjnej i archiwum w Delegaturze w Tarnowie, ważne do 21 marca br., wynagrodzenie zasadnicz 4161,86 zł brutto   Osoba na tym stanowisku: wykonuje czynności kancelaryjne i współprowadzi przewidziane wykazem akt rejestry spraw oraz obsługuje urządzenia biurowe, współpracuje przy organizacji konferencji zleconych Delegaturze,prowadzi pracę w magazynie zamiejscowym Archiwum Zakładowego w Tarnowie,przejmuje właściwie opracowaną dokumentację z komórek organizacyjnych oraz dokumentację przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do Archiwum Zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych; współpracuje, udzielając także instruktażu z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz odpowiedniego przygotowania akt do przekazania do Archiwum Zakładowego;przechowuje, zabezpiecza przyjętą dokumentację oraz prowadzi pełną jej ewidencję oraz udostępnia dokumentację na żądanie komórek organizacyjnych; przekazuje materiały archiwalne do właściwego miejscowo archiwum narodowego;przygotowuje dokumentację archiwalną w celu wystawienia duplikatów świadectw i dyplomów zlikwidowanych szkół i placówek oraz zaświadczeń o wynagrodzeniu z pracy w Kuratorium Oświaty, SN i zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.
... zobacz więcej
15.03.2023
Umiejętność sprawnego i efektywnego wyszukiwania informacji wcale nie jest rzeczą oczywistą; w Internecie mamy mnóstwo różnych wyszukiwarek, ogólnych i specjalistycznych, i każda zwraca trochę inne wyniki. Google zaś, najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie, indeksuje tak naprawdę zaledwie 20% zasobów sieci. Mimo to jej możliwości są olbrzymie, niewielu jednak zdaje sobie z tego sprawę. Tymczasem korzystając z wyszukiwania zaawansowego, operatorów (nie wszystkie operatory działają w Polsce) i Google Dorks (których niektórzy użytkownicy układają własne listy) można naprawdę znaleźć sporo informacji. Oczywiście trzeba też pamiętać o istnieniu DeepWeb i DarkNet (bo to wcale nie to samo). ...Wiedza głównie dla infobrokerów.
... zobacz więcej
14.03.2023
"The ICA’s Section on Business Archives (SBA) is pleased to share a new and third edition of Business Archives in International Comparison. This publication, presented in its first edition at the ICA Congress in Vienna in 2004, aims to raise awareness of the very different national approaches to identifying, preserving and managing the historical records of business that have developed around the world. The archival records of business and business people can provide crucial commentary on a country’s economic, social and political story, but until recent decades they have often been neglected by both the companies that created them and national archive networks. This publication demonstrates the increasing recognition of the importance of business archives and the efforts being made in many countries by businesses, national, regional and municipal archives, museums, universities and other institutions to ensure that such archives not only survive, but are well cared for and well used.[...] "
... zobacz więcej
13.03.2023
Prezentacja na temat: "Instrukcja kancelaryjna – jej znaczenie i zasady opracowania" - Kierownik Sekcji Nadzoru Maria Brzeska-Wasik "Instrukcja Kancelaryjna – co to jest?- zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do jednostki organizacyjnej lub został w niej wytworzony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. [...] "  
... zobacz więcej
13.03.2023
Dyrektor NAC Piotr Zawilski: w naszych zbiorach jest dziesięć milionów zdjęć, wywiad przeprowadzony przez Macieja Replewicza, Dzieje.pl "W naszych zbiorach jest 10 milionów zdjęć. Jeśli gdzieś widzimy zdjęcie ukazujące przedwojenną Polskę, to na 95 proc. pochodzi ono z naszych zbiorów. Administrujemy 55 milionami kopii dokumentów - powiedział PAP dyrektor NAC Piotr Zawilski. 8 marca mija 15. rocznica powołania Narodowego Archiwum Cyfrowego. [...] " 
... zobacz więcej
09.03.2023
Bardzo ciekawy portal poświęcony sfragistyce.
... zobacz więcej
08.03.2023
Zaczynam prezentację narzędzi informatycznych przydatnych archiwistom cyfrowym, researcherom, infobrokerom, bibliotekarzom i prawnikom. Na początek Dupli Checker.
... zobacz więcej
08.03.2023
Nowy numer naukowego czasopisma archiwalnego „Archeion” ukazał się właśnie na Portalu Czasopism Naukowych. Tematem wiodącym tomu 123 są „Archiwa w świecie cyfrowym”  W numerze znajdziesz m.in.: zapis wykładu prof. Luciany Duranti wygłoszonego podczas inauguracji cyklu wykładów „Konarski Lectures”, dwa artykuły związane z „Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu” z 2021 r., poświęcone projektom z Portugalii i Holandii, artykuł na temat zastosowania plastiku w archiwizacji danych. W dziale „Studia i materiały” opublikowaliśmy artykuł prof. Rafała Stobieckiego na temat idei Archiwum (wygłoszony podczas otwarcia VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Łodzi), a także artykuły na temat archiwów w Ukrainie oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją. Oprócz tego w „Archeionie” możesz zapoznać się z recenzjami publikacji dotyczących archiwistyki i kroniką wydarzeń naukowych.
... zobacz więcej
07.03.2023
strzałka do góry