Archiwistyka_tlo
Właśnie opublikowano najnowszy, 13 (15) numer naszego periodyku! Złożyły się na niego teksty autorstwa Katarzyny Jaskółki-Leśniak, Daniela Guzmana, Wojciecha Krawczuka, Ìriny Matâš, Roberta Forysiaka-Wójcińskiego, Huberta Mazura, Jarosława Stulczewskiego, Mai Aksamitowskiej, Sylwii Janiarczyk i Oliwii Bubak oraz Krzysztofa Syty.
... zobacz więcej
01.02.2023
"Poznaj swoją przeszłość, zrozum swoją przyszłość" GEDmatch to darmowa baza genealogiczna, która z pomocą markerów DNA pozwala dotrzeć do naszych przodków o osób spokrewnionych. Genealogia służy również ustalaniu spadkobiercy, GEDmatch sprawdza się również na tym polu. Narzędzia ma także swoją społeczność; genealogia ostatnio zyskuje na popularności, coraz więcej osób poszukuje swoich korzeni, a w obecnej sytuacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie coraz więcej osób będzie poszukiwać swoich krewnych.
... zobacz więcej
01.02.2023
Temat jest poważny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Generalnie zasady cyberbezpieczeństwa możemy stosować na czterech poziomach, w przypadku samorządu wystarczy stopień drugi, który oznacza zachowanie elementarnej cyberhigieny, czyli inaczej mówiąc, proste, rutynowe czynności mające na celu minimalizację cyberzagrożeń.
... zobacz więcej
01.02.2023
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka AkcyjnaDąbrowszczaków 9Praga-PółnocWarszawa   realizacja procesu digitalizacji całości rejestrowanej w systemie Elektronicznej Ewidencji Archiwum,opis dokumentów zawartych w teczkach aktowych,skanowanie i uzupełnianie systemu Elektronicznej Ewidencji Archiwum dokumentami elektronicznymi,kontrola poprawności rejestracji i skanowania dokumentacji,uzupełnianie teczek aktowych zeskanowanymi dokumentami,pakowanie teczek aktowych do pudeł archiwizacyjnych przeznaczonych do wieloletniego przechowywania dokumentacji oraz oklejanie pudeł archiwizacyjnych etykietami informacyjnymi,wykonywanie wydruków wielkoformatowej dokumentacji technicznej związanych ze zleceniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 
... zobacz więcej
27.01.2023
archiwista Do spraw: kwerend W Oddziale III udostępniania zasobu archiwalnego
... zobacz więcej
27.01.2023
SZKOLENIE ON-LINE PROWADZI: DR MARIUSZ KOREJWO – długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Olsztynie, kierownik działu odpowiedzialnego za kontakt z jednostkami organizacyjnymi; wieloletni kierownik olsztyńskiego oddziału Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich; autor publikacji dot. archiwistyki i archiwizacji, współautor aktów prawnych z dziedziny biurowości i archiwistyki; szkolenia i kursy z zakresu biurowości i archiwistyki prowadzi od ponad 20 lat.  Czas trwania: 15.02.2023 R., GODZ. 10:00 - 13:00 Cena: 250,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 307,50 ZŁ)
... zobacz więcej
24.01.2023
SZKOLENIE ON-LINE PROWADZI: DR MARIUSZ KOREJWO – długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Olsztynie, kierownik działu odpowiedzialnego za kontakt z jednostkami organizacyjnymi; wieloletni kierownik olsztyńskiego oddziału Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich; autor publikacji dot. archiwistyki i archiwizacji, współautor aktów prawnych z dziedziny biurowości i archiwistyki; szkolenia i kursy z zakresu biurowości i archiwistyki prowadzi od ponad 20 lat.  Czas trwania: 16.02.2023 R., GODZ. 10:00 - 13:00 Cena: 250,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 307,50 ZŁ)
... zobacz więcej
24.01.2023
"System do anonimizacji to narzędzie, który służy do automatyzacji ukrywania danych osobowych oraz innych informacji wrażliwych z obrazów dokumentów. Od wejścia unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – RODO – anonimizacja danych stała się powszechnie znanym procesem. Jej automatyzacja dla wielu firm jest kluczowa, z powodu ilości przetwarzanych danych osobowych. Właśnie dla takich firm stworzyliśmy anonimizator, który gwarantuje szybką, sprawną anonimizacje danych. [...] "
... zobacz więcej
21.01.2023
O B WIESZCZENIEPREZESA RADY M INISTRÓ Wz dnia 5 stycznia 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzaniai doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
... zobacz więcej
21.01.2023
IX Wiosenne Spotkania Archiwalne, Dokumenty w postaci elektronicznej, Problemy zarządzania, Toruń 11-12 maja 2023  "dokumenty w postaci elektronicznej pojawiły się w naszej codzienności w końcu XX w. Ich coraz szersze wykorzystywanie przez organizacje wiązało się m.in. z nadziejami na usprawnienie technicznej strony szeroko rozumianego procesu decyzyjnego, podniesienie efektywności pracy biurowej i sprawności archiwów bieżących. Pierwsze lata doświadczeń z tą nowoczesną dokumentacją pokazały, że także w jej przypadku konieczne jest stworzenie szczelnych ram prawnych, wypracowania jasnych procedur postepowania i dobrych praktyk. Po raz kolejny okazało się, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych musi zachodzić w sposób przemyślany i celowy, aby w pełni wykorzystać pełny potencjał e-dokumentów. Przedmiotem tegorocznych, IX już Wiosennych Spotkań Archiwalnych chcielibyśmy uczynić właśnie dokumenty w postaci elektronicznej w perspektywie całego ich cyklu życiowego. Uznajemy za ważne poznanie mechanizmów postępowania z nimi, nie tylko w kancelarii, ale także w archiwum bieżącym i historycznym. Istotne są dla nas różnorodne konteksty w jakich e-dokumenty się pojawiają, w szczególności: prawny, edukacyjny, historyczny i archiwalny. Jesteśmy otwarci na refleksje zarówno o charakterze teoretycznym, jak i  praktycznym, a zwłaszcza na doświadczenia  tych, którzy w codzienne pracy  stykają się z e-dokumentem: urzędników, zarządców dokumentacji, koordynatorów czynności kancelaryjnych i archiwistów. Do dyskusji zapraszamy także przedstawicieli świata naukowego."  
... zobacz więcej
21.01.2023
Jak na razie, chat GPT musi się wiele nauczyć, ale wydaje się że przyszłość należy do tego typu rozwiązań... Ostatnio spotkałem się nawet z, jeszcze bardzo nieudolnie, ale jednak, czymś wygenerowanym za pomocą tego narzędzia, a co miało być Instrukcją Archiwalną!  
... zobacz więcej
16.01.2023
OSINT zyskuje obecnie stale na znaczeniu, jest to proces, który na na Zachodzie zaczął się w latach sześćdziesiątych, i stosunkowo niedawno dotarł do Polski. Informacja jest paliwem XXI w., z którego znaczenia i potencjału ciągle tylko nieliczni zdają sobie sprawę. Niektóre zaś uczelnie łączą archiwistykę z infobrokerstwem, specyfika zawodu jest bardzo podobna, i przypomina, moim zdaniem, kwerendę archiwalną czy nawet studia wstępne.
... zobacz więcej
16.01.2023
Baza danych bardzo przydatna m. in. infobrokerom i researcherom.
... zobacz więcej
09.01.2023
Temat języków obcych, bardziej lub mniej pożądanych na rynku pracy, powraca jak bumerang. Współcześnie prym tutaj wiedzie oczywiście język angielski, język m. in. archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokeringu, który nawiasem mówiąc ma mnóstwo odmian, tutaj skupimy się więc na tzw. BBC English; wcześniej był to, nadal popularny i ważny dla archiwstów, język francuski, który z kolei wyparł, wciąż bardzo ważną dla archiwistów i historyków, łacinę. Poniższe serwisy pomogą, być może, wybrać języki do nauki, i pokażą stopień pokrewieństwa językowego.
... zobacz więcej
09.01.2023
Żmudna praca archiwistów jest mało spektakularna, lecz niezbędna, Polska Agencja Prasowa, w: Polska po 1989 roku, Dziedzictwo kulturowe, Dzieje.pl, 1.01.2023  "Żmudna praca archiwistów jest mało spektakularna, lecz niezbędna. Bez niej nie ma pracy żadnego archiwum. Donacje archiwalne od osób prywatnych to ważna część pracy AAN. W 2022 r. mieliśmy 46 przejęć dokumentacji – mówi PAP dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. [...] "
... zobacz więcej
09.01.2023
"Digital technologies can recover writing on ancient manuscripts that the human eye cannot see due to damage, deterioration or erasure and can preserve these writings for future generations. EMEL and its affiliated experts offer creative solutions to digitally recover and record vulnerable cultural heritage."
... zobacz więcej
28.12.2022
The history of the 20th century has been marked by the appearance of totalitarian ideologies and regimes. Communism, Fascism, and Nazism have brought immeasurable suffering and countless victims, even in the parts of the word not subjected to their rule. All those ideologies thrived on hate, but also caused its growth. And hate was followed by violence.
... zobacz więcej
28.12.2022
LIC's Online Public Access Catalog contains over 106,000 bibliographic records, with more records being added on a daily basis. The collection's strengths include archival administration, administrative history, American history and government, biography, information management, and government documents. The catalog contains various formats: books, microforms, computer disks, and audiovisual materials. These materials are available to all NARA staff members and to onsite researchers. The OPAC search form allows searching by any combination of author, title, subject/keyword, date or format. Items that do not indicate a holding location have not been barcoded, indicating that they may not be available. Staff and onsite researchers may contact the library reference desk at (301) 837-3415 or via e-mail to confirm availability. Wherever possible, the records include links to the online version of the publication.
... zobacz więcej
28.12.2022
System pozwala na zarządzanie pełnym cyklem obiegu dokumentów i spraw w instytucji publicznej, począwszy od przyjęcia korespondencji, aż do wydania decyzji administracyjnej. Proton może pracować w trybie EZD lub jako system wspomagający obieg tradycyjny, zgodnie z właściwą instrukcją kancelaryjną.
... zobacz więcej
28.12.2022
W Dark Web można znaleźć wiele ciekawych rzeczy, również z punktu widzenia archiwisty i infobrokera... "The dark web is a subset of the internet that is accessed via special means, such as a TOR browser, and not immediately available from the clear net. The term dark web & darknet are often used interchangeably. For reference during this article, we will refer to the darknet as the network infrastructure, such as the TOR network or I2P network, and dark web as the content aspect that is accessed & viewed by users. [...] "
... zobacz więcej
22.12.2022
Archiwiści państwowi niejednokrotnie mają do czynienia z dokumentami sporządzonymi w dawnej polszczyźnie...  PRACOWNIA SŁOWNIKA POLSZCZYZNY XVI W. "Pracownia została utworzona w 1949 roku z inicjatywy Prof. Marii Renaty Mayenowej. Początkowo funkcjonowały cztery zespoły leksykograficzne: w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Toruniu. Obecnie pracownia mieści się tylko w Toruniu."
... zobacz więcej
22.12.2022
Językiem archiwistyki jest oczywiście angielski, wcześniej był to naturalnie francuski... "Weltsprachen.net bietet Ihnen ausführliche Informationen über die Weltsprachen. Bei diesen 12 Weltsprachen handelt es sich um die meistgesprochenen Sprachen der Welt. [...] "
... zobacz więcej
22.12.2022
Open Library Vision "The ultimate goal of the Open Library is to make all the published works of humankind available to everyone in the world. While large in scope and ambition, this goal is within our grasp. Achieving it will require the participation of librarians, authors, government officials and technologists. Imagine what a comprehensive, open library could be! A talented math whiz who lives in a rural community can explore the works of high math. An elderly person can have a large print edition of any book ever published. An innovative young scholar can publish a book directly to this great library on subjects that might not otherwise make it through the long and difficult publication process.[...] "
... zobacz więcej
22.12.2022
Aplikacja mObywatel w nowej odsłonie będzie miała następujące funkcje:uporządkuje wszystkie twoje sprawy urzędowe w jednym miejscu,przypomni o ważnych faktach – na przykład że kończy ci się ważność dowodu osobistego,wypełni za ciebie urzędowe formularze,stworzy zupełnie nowe możliwości: obsłuży szybką płatność czy pełnomocnictwo.
... zobacz więcej
14.12.2022
Zawód archiwisty wiąże się nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji.W świetle prawa informacja jest towarem, który można sprzedać. Na polskim rynku pracy funkcjonują profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin.
... zobacz więcej
14.12.2022
Miazga A., Dziadowicz K., Pistelok P., 2022, Cyfryzacja urzędów miast, [w:] B. Martela (red), Zarządzanie i finanse publiczne. Raport o stanie polskich miast, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa–Kraków Publikacja w wersji elektronicznej. "Raport przedstawia ogólny obraz poziomu cyfryzacji urzędów miast, w tym m.in. stosowane rozwiązania i technologie cyfrowe oraz stan kompetencji cyfrowych, opisuje bariery przed jakimi stoją ośrodki miejskie w drodze do cyfryzacji oraz możliwy wpływ pandemii na ten proces. Dalsza część poparta badaniem pogłębionym skupia się na obszarze wybranych miejskich e-usług, w ramach których zostanie omówione dobra praktyka – studium przypadku portalu e-usług Warszawy. Opracowanie bazuje m.in. na własnych badaniach ankietowych, pogłębionych badaniach e-usług w 38 dużych miastach dysponujących największym potencjałem w zakresie technologii ICT, danych zebranych przez GUS i Sieć Obywatelską Watchdog Polska oraz studium przypadku dobrej praktyki (portal e-usług Warszawy). Z raportu dowiemy się m.in., że miasta do problematyki transformacji cyfrowej wciąż przykładają stosunkowo niewielką wagę (brak dokumentów strategicznych poświęconych cyfryzacji), jednak najgorzej ta sytuacja wygląda w małych ośrodkach, produkty i usługi chmurowe powoli upowszechniają się w administracji lokalnej, a co czwarty urząd miasta nie ma ani jednej e-usługi, dzięki której można by daną sprawę w całości zrealizować online."
... zobacz więcej
14.12.2022
Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów, redakcja Wojciech Łachowski, Kraków–Warszawa 2021 Publikacja w wersji elektronicznej. " [...] Informacje zawarte w publikacji będą przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom urzędu miejskiego mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. W podręczniku m.in.: Charakterystyka wyzwań transformacji cyfrowej, Składowe oceny gotowości urzędu do zarządzania danymi, Vademecum Pełnomocnika Danych Miejskich, Zasady pozyskiwania, udostępniania i integracji danych (również w świetle RODO), Gotowe wzory zapisów umów i OPZ zabezpieczające miasto przed pułapkami w zakresie własności danych, Przykłady efektywnego zarządzania w oparciu o dane, Opis kosztów i ograniczeń otwierania danych, Wzór formularza inwentaryzacji danych miejskich. [...] "
... zobacz więcej
14.12.2022
Archiwa bezpieki. Proces niszczenia i prywatyzacji dokumentów po roku 1989, w: Dzieje.pl, Polska po 1989 roku, 13 październik 2020 "W ostatnich miesiącach istnienia PRL za przyzwoleniem czołowych funkcjonariuszy reżimu rozpoczął się proces masowego niszczenia archiwów dokumentujących działalność bezpieki. Część archiwaliów „sprywatyzowano”: wiele materiałów kluczowych dla oceny wydarzeń lat osiemdziesiątych znalazło się w rękach byłych esbeków lub polityków PZPR. Stały się one także narzędziem wpływu na scenę polityczną III RP. [...] "
... zobacz więcej
14.12.2022
Z radością informujemy o kolejnym cyklu zdalnych prezentacji. Chcemy Państwu przybliżyć możliwości jakie oferuje program Archiwum ZakładoweLink do rejestracji: https://webinar.getresponse.com/y8ggI/program-archiwum-darmowe-webinarium/14 GRUDNIA 2022 Godzina 10:00
... zobacz więcej
13.12.2022
Konferencja naukowa „Cyfrowe Archiwa Kościelne”, stanowiąca podsumowanie wieloletnich prac nad digitalizacją archiwów kościelnych w Archidiecezji Krakowskiej, odbędzie się już 8 grudnia (czwartek) 2022 roku w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Podczas konferencji zespół Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej podzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu, a zaproszeni prelegenci przedstawią wystąpienia, referaty i komunikaty dotyczące digitalizacji i udostępniania kościelnych archiwów. Organizatorzy mają nadzieję nad twórczą dyskusję nad wszelkimi aspektami związanych z utrwalaniem cyfrowym kościelnego dziedzictwa archiwalnego, udostępnianiem, wykorzystaniem w edukacji, uwarunkowaniami prawnymi i historycznymi. Program na stronie Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.
... zobacz więcej
07.12.2022
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Już jutro o godzinie 10.00 zapraszamy do wirtualnego udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „Od EZD do BPM. Współczesne trendy zarządzania procesami instytucji kultury", organizowanej we współpracy z firmami Tecna Ltd. oraz Orange. Podczas konferencji eksperci wprowadzą pracowników instytucji kultury w teoretyczny kontekst zagadnienia, a następnie zaprezentują przegląd dobrych praktyk i narzędzi, w tym kompleksowe oprogramowanie do modelowania i optymalizacji procesów. W czasie spotkania spróbujemy skonfrontować doświadczenia różnych instytucji, a także podzielić się najlepszymi praktykami z dotychczasowych wdrożeń.Kiedy? 8 grudnia 2022 roku, godzina 10.00Gdzie? https://bit.ly/EZD_BPM
... zobacz więcej
07.12.2022
E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, wyd. UMCS, Lublin 213, ss. 384 Publikacja w wersji elektronicznej.    
... zobacz więcej
06.12.2022
Współczesny..., Podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja urzędowa i biznesowa, red. Dorota Filar, wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 414 Publikacja w wersji elektronicznej. "Jednym z najbardziej wartościowych „towarów” jest dziśsprawnie skonstruowana i szybko dostarczona informacja. Dotyczyto także działań marketingowych: zauważalne jest stopniowe przeno-szenie akcentu z konkurowania za pomocą klasycznych instrumentówpromocji (cena, jakość) na konkurowanie w sferze informacji. Zła dys-trybucja informacji usuwa podmiot na margines rynku. Komunikacjamarketingowa staje się zatem walką o zaistnienie i przetrwanie w świadomości odbiorców. [...] "
... zobacz więcej
06.12.2022
młodszy archiwista Do spraw: archiwum w Biurze Administracji i Logistyki  Zakres obowiązków:nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w ŁUW w Łodzi przyjmowania do Archiwum Zakładowego wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji wytworzonej przez ŁUWwydawanie uwierzytelnionych kserokopii, odpisów, wypisów przechowywanych dokumentów, w tym zaświadczeń sporządzonych na ich podstawie, dla klientów z byłych przedsiębiorstw państwowychbrakowanie dokumentacji niearchiwalnejopracowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowegoarchiwizowanie składów chronologicznych i spraw elektronicznych w systemie EZDprowadzenie kwerend archiwalnychudostępnianie i wypożyczanie dokumentacji pracownikom ŁUW w Łodzi
... zobacz więcej
05.12.2022
Temat głównie dla infobrokerów i archiwistów cyfrowych, chociaż oczywiście dobrze by było, żeby każdy internauta miał świadomość zagrożeń... "Cyfrowy świat zmienia się bardzo szybko i często trudno jest nadążyć za nowymi zjawiskami pojawiającymi się online. W Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) rozumiemy to doskonale, dlatego staramy się pomagać Wam zrozumieć wirtualną rzeczywistość. Zapraszamy Was na konferencje i webinary z udziałem ekspertów, przygotowujemy poradniki, scenariusze zajęć i na bieżąco publikujemy aktualności – wszystko po to, by przybliżać zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. [...] "
... zobacz więcej
05.12.2022
Oferta pracy; inspektor w archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku  Zakres obowiązków:  Przyjmuje i ewidencjonuje materiały jawne oraz zawierające informacje niejawne z komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z jednostek Policji woj. podlaskiego.Dokonuje weryfikacji protokołów brakowania akt kat. „B” i „BE” z jednostek Policji woj. podlaskiego i dokumentów kat. „BC” wytworzonych w komórkach organizacyjnych KWP w Białymstoku, OPP i SPKP w Białymstoku.Przygotowuje wykazy dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w zasobie archiwum KWP podlegającej brakowaniu, w tym uczestniczy w pracach komisji brakujących oraz sporządza niezbędną w zakresie dokumentację.Przygotowuje do udostępnienia materiały będące z zasobach archiwalnych uprawnionym podmiotom, w tym sądom, prokuraturom, IPN na podstawie odrębnych przepisów.Analizuje i weryfikuje dokumentację zgromadzoną w zasobie archiwalnym dotyczącą Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.Wykonuje kwerendy zasobu archiwalnego do celów służbowych, publicystycznych i naukowo-badawczych dla uprawnionych podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych.Opracowuje analizy, zestawienia oraz sprawozdania dotyczące materiałów zgromadzonych w zasobie.Znosi lub dokonuje zmiany klauzul na materiałach niejawnych pozostających w dyspozycji archiwum oraz odnotowuje fakt zniesienia lub zmiany klauzuli tajności dokumentów w rejestrach (ewidencjach) dokumentów.
... zobacz więcej
05.12.2022
Warsztaty..., Biblioteka Narodowa w Warszawie, Aleja Niepodległości 213, 12 grudnia 2022   "Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy Krzysztof Sałaciński, Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie dr Tomasz Makowski, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych  dr Paweł Pietrzyk serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach „Przygotowania na wypadek wystąpienia nagłych zagrożeń dla zbiorów bibliotecznych i archiwalnych – praktyczne aspekty” [...] "   
... zobacz więcej
02.12.2022
"Kolekcję materiałów archiwalnych dotyczących Armii Krajowej przekazał do zasobu Archiwum Akt Nowych w Warszawie historyk dr Andrzej Kunert. To część zbiorów Podziemnego Państwa Polskiego, które gromadzono w Fundacji Archiwum Polski Podziemnej w latach 1991-2004. [...] "
... zobacz więcej
02.12.2022
Skarb z Wałbrzycha trafi do Archiwum Państwowego we Wrocławiu "Część znaleziska odkrytego przypadkiem w jednej z kamienic na Starym Zdroju w Wałbrzychu, trafi pod opiekę konserwatorów i archiwistów z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Skarb odkryła ekipa remontowa, która natrafiła na sekretne, zamurowane pomieszczenie, wypełnione kilkudziesięcioma skrzyniami, koszami i innymi pojemnikami pochodzącymi sprzed ok 80 lat. Część skrzyń otworzono w poniedziałek 28 listopada 2022 r. w Muzeum Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Pozostałe sprawdzą pirotechnicy [...] "
... zobacz więcej
01.12.2022
Artur Wójcik, Sigillum Authenticum
... zobacz więcej
29.11.2022
Gazetka ZUS, ważne informacje dla przedsiębiorców, również z branży archiwistycznej.
... zobacz więcej
29.11.2022
Pamiętnik..., red. Adrian Cieślik, Monika Graczyk, Katarzyna Nenko, Elżbieta Zachary, wyd.  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,  Kraków 24-26 kwietnia 2019 r. "Niniejsza publikacja zawiera rozdziały ukazujące historię nowożytną, najnowszą, a także archiwistykę współczesną czy archiwistykę przyszłości. Z tekstu Artura Barcikowskiego czytelnik może się dowiedzieć, jakie elementy powinien zawierać wstęp do inwentarza, a Paweł Falkowski uświadamia, w myśl jakich zasad powinien pracować kierownik oddziału archiwum państwowego. Kolejny rozdział autorstwa Jana Grabowskiego jest z gatunku nauk pomocniczych historii i traktuje o pieczęciach w zbiorach Ambrożego Grabowskiego – ważnej postaci w krakowskiej historiografii. Z kolei Patrycja Mierzyńska tłumaczy, czym były wilkierze miejskie na przykładzie Olsztyna. Miłośnicy źródłoznawstwa dwudziestowiecznego znajdą w tej monografii również odpowiedź na pytanie, gdzie szukać źródeł do historii okupacji niemieckiej w powiecie mińskim, o czym pisze Damian Sitkiewicz, oraz źródeł do historii jeńców z terenu Galicji Wschodniej, na które wskazuje Wiktor Węglewicz. Pracujący ze spuściznami archiwalnymi mogą ubogacić się tekstem Grzegorza Piątka dotyczącym spuścizny po znanym poznańskim dominikaninie Tomaszu Alexiewiczu. Natomiast teoretycy archiwistyki uzyskają odpowiedz od Kamili Siudy na pytanie o egodokument i egodokumentalność – nieodkryte jeszcze fenomeny kulturowe polskich archiwów. (A. Cieślik, ze Słowa wprowadzającego)"
... zobacz więcej
29.11.2022
Nowe media..., Publikacja podsumowująca projektPracownia nowych Mediów
... zobacz więcej
24.11.2022
O kradzieży tożsamości, pishingach i innych technikach
... zobacz więcej
24.11.2022
Archiwizacja dokumentów - Instrukcja Archiwalna
... zobacz więcej
24.11.2022
Przekazywanie...,Biuletyn Informacji Publicznej, Kuratorium Oświaty w Krakowie
... zobacz więcej
24.11.2022
Poradnik..., wyd. Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, Warszawa Poradnik... jest wydawany jako magazyn i serwis internetowy.
... zobacz więcej
24.11.2022
Robert Buliński, Główne archiwum..., Academia.edu.pl "Referat dotyczy Głównego Archiwum Policji KGP jako przykładu "resortowego" archiwum wyodrębnionego w zakresie jego historii, zasobu archiwalnego (zwłaszcza historycznego), bieżącej działalności, przepisów prawnych regulujących jego działalność i nadzoru archiwalnego ze strony Ministra Spraw Wewnętrznych."
... zobacz więcej
18.11.2022
Informacja naukowa w Internecie, Kurs video na platformie, w ciągłej sprzedaży; cena: 199 zł brutto Informacja jest paliwem XXI w., obecnie wiedza związana z szeroko pojętą informacją jest bardzo pożądana na rynku pracy.
... zobacz więcej
18.11.2022
OSINT biały wywiad, Infobrokerska.pl, Szkolenie on-li live, 13-14 grudnia 2022; cena: 1690 zł brutto Bardzo przydatna i cenna wiedza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach!
... zobacz więcej
18.11.2022
Wyszukiwanie informacji w biznesie, Infobrokerska.pl, Szkolenie on-line live, 7-8 grudnia 2022; cena: 1 400 zł brutto Gorąco polecam, bardzo profesjonalna i rzetelna firma, kompetentni i w najwyższym stopniu fachowi wykładowcy, naprawdę warto!
... zobacz więcej
18.11.2022
Przewodnik..., oprac. Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski, wyd. Fundacja Nowoczesna Polska, prawa do tekstu: Koalicja Otwartej Edukacji, Warszawa 2014, ss. 83  Wiedza jak najbardziej aktualna.
... zobacz więcej
15.11.2022
W imieniu portalu Archiwistyka.pl serdecznie zapraszamy na kolejną prezentację programu Archiwum firmy Arisco Sp z oo.
... zobacz więcej
15.11.2022
Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Karniowice  " [...] Gospodarstwo rolne jest przedsiębiorstwem, które powinno posiadać własną dokumentację. Różnorodność działań w gospodarstwie powoduje, że dokumentacja będzie również bardzo urozmaicona. Często to zagadnienie budzi wiele dyskusji, ale większość rolników, którzy korzystają z dotacji jest zmuszona do prowadzenia właściwej dokumentacji w gospodarstwie. Każda własność a w szczególności gospodarstwo rolne, powinno gromadzić dokumentację, którą przekażemy kiedyś swoim następcom. Dobrze prowadzona dokumentacja to właściwe przygotowanie do zawodu i prowadzenia gospodarstwa przez nasze dzieci. Poszczególne dokumenty nie ulegną zniszczeniu i będą łatwo dostępne, gdy umieścimy je w skoroszytach i zgromadzimy w odpowiednich segregatorach. [...] "
... zobacz więcej
12.11.2022
Encyklopedie humanistyczne ENCENC "Archiwum – termin wieloznaczny, mogący oznaczać miejsce przechowywania materiałów archiwalnych, zbiór lub zasób archiwalny, instytucję przechowującą archiwalia lub działy urzędów i przedsiębiorstw przechowujące archiwalia. Tytuł taki nosi także wiele czasopism naukowych, zwłaszcza historycznych (szczególnie w Niemczech, np. “Archiv für slavische Philologie“). [...] "
... zobacz więcej
12.11.2022
Jak długo należy przechowywać dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy?, w: Wolters Kluwer, 2 listopada 2022 "Jak długo przechowywać poszczególne dane osobowe pracowników - to pytanie niezmiennie zadają sobie działy kadr prowadzące dokumentację pracowniczą, a także IOD-owie. Jak samodzielnie ustalać okresy przechowywania danych i gdzie ich szukać? Tego dowiesz się z LEX Ochrona Danych Osobowych. [...] "
... zobacz więcej
12.11.2022
Przykładowa oferta pracy dla infobrokera (brokera informacji, profesjonalisty informacji, reasechera) w firmie informatycznej; Profesja infobrokera powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych w środowisku bibliotekarzy, którzy postanowili zmonetyzować swoje umiejętności, a obecnie zaczyna być coraz bardziej popularna także w Polsce. Na rynku funkcjonują już od jakiegoś czasu firmy infobrokerskie, spotkać można również niezależnych infobrokerów, firmy z różnych branż ostatnio także tworzą stanowiska o tym profilu; infobroker w firmie informatycznej zajmuje się zazwyczaj wyszukiwaniem informacji  z Internetu i z korespondencji z osobami (społecznością) najistotniejszych informacji wg określonego kryterium oraz ich analizą i oceną.
... zobacz więcej
08.11.2022
Jak już wielokrotnie wspominałem na łamach niniejszego serwisu, zawód archiwisty jest zbliżony swoją specyfiką do zawodu infobrokera, i stanowi tutaj świetną alternatywę. Profesja powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych w środowisku bibliotekarzy, którzy postanowili zmonetyzować swoje umiejętności, a obecnie zaczyna być coraz bardziej popularna także w Polsce. Na rynku funkcjonują już od jakiegoś czasu firmy infobrokerskie, spotkać można również niezależnych infobrokerów, firmy z różnych branż ostatnio także tworzą stanowiska o tym profilu; infobroker w firmie informatycznej zajmuje się zazwyczaj wyszukiwaniem informacji  z Internetu i z korespondencji z osobami (społecznością) najistotniejszych informacji wg określonego kryterium oraz ich analizą i oceną. Dobry broker: * umiejętnie ustala strategię wyszukiwania * trafnie dobiera źródła informacji * prawidłowo opracowuje i analizuje pozyskane dane
... zobacz więcej
07.11.2022
Raport na temat usługi ERP, metody efektywnego planowania zarządzania wykorzystaniem całości zasobów przedsiębiorstwa niezbędnych do wytworzenia, wysyłki i rozliczenia zleceń klientów w sferze produkcji, dystrybucji lub serwisu, można pobrać stąd https://www.raport-erp.pl/ . Natomiast raport o EDI, Elektronicznej wymianie informacji (EDI - Electronic Data Interchange), która powinna obejmować przesyłanie zamówień, potwierdzanie zamówień, przesyłanie faktur i korespondencje handlową w jednym z ogólnie przyjętych standardów EDI np. określonych w EDIFAC, można pobrać tutaj https://www.raport-erp.pl/slownik-erp/56-edi-elektroniczna-wymiana-informacji.html
... zobacz więcej
07.11.2022
. NETOGRAFIASTRONY INTERNETOWEhttps://www.cleo.com/blog/knowledge-base-edi-transactionshttps://www.comarch.pl/files-pl/file_803/WP-WSPOLCZESNE-STANDARDY-WYMIANY-DANYCH.pdfhttps://www.comarchedi.pl/o-edi/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGulxsto9ZWRyAbC9CP_Uc1Yx9OfH_rabv341dU_dr2kqdvst-fNc_shoCwhcQAvD_BwEhttps://www.ebrodnica.pl/praca-i-biznes/12926-edi-pojecie-korzysci-i-sposoby-wdrozenia.htmlhttps://www.edison.pl/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGus3KzMuX3I0m1E1ZnmMwcrVNAJbQqHyc_fqSLsABBBkMiaxAakTSDBoCUu8QAvD_BwEhttps://www.edi.pl/kto-korzysta-z-edihttps://gs1pl.org/standardy/gs1-edi/https://www.ibm.com/pl-pl/topics/edi-electronic-data-interchangehttps://www.inposia.com/en/guide-edi-formats/https://infinite.pl/edi/https://www.myerp.pl/marek-mac/edi-czyli-elektroniczna-wymiana-danych-co-warto-o-niej-wiedziec/https://mfiles.pl/pl/index.php/Systemy_EDIhttps://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/tpb/scb/main138.htmlhttps://www.podatki.gov.pl/ksef/https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1547https://slideplayer.com/slide/5264592/https://www.slideshare.net/sharadsrivastava12/presentation-electronic-data-interchangehttps://store.pwc.pl/pl/produkty/e-faktura-ksef?gclid=EAIaIQobChMI2bL13Izb-gIVD9UYCh1ycwajEAAYAiAAEgK5Z_D_BwEhttps://trawers.tres.pl/trdok/fil_edimessagesdesc.htmlYOUTUBEhttps://www.youtube.com/watch?v=dkaB0fyaZ6shttps://www.youtube.com/watch?v=VDyfL7gdu_Ihttps://www.youtube.com/watch?v=3Lejl9sSMLwhttps://www.youtube.com/watch?v=Y2zuzJq9iEMhttps://www.youtube.com/watch?v=Jp7EkfHsk-Ahttps://www.youtube.com/watch?v=wekvZXd2L44https://www.youtube.com/watch?v=r5tS8ec58BMhttps://www.youtube.com/watch?v=ZmdLpmdLwjIhttps://www.youtube.com/watch?v=EFQX0xCo0nA&t=480shttps://www.youtube.com/watch?v=acO5pWJdSjI                                          
... zobacz więcej
05.11.2022
" [...] Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Wykorzystywany jest on również do oznaczania faktur numerem identyfikującym przydzielonym przez sam system oraz weryfikowania zgodności faktur z określonym wzorem. System niejako zwalnia podatników z archiwizacji faktur, ponieważ wszystkie faktury będą składowane przez okres 10 lat na serwerze Ministerstwa Finansów, jednak w razie konieczności ich dłuższego przechowywania, podatnik musi to zrobić we własnym zakresie. Przedsiębiorcy korzystający z KSeF mogą liczyć na skrócenie okresu zwrotu VAt-u z 60 do 40 dni. Trzeba jeszcze wspomnieć o ograniczeniu szarej strefy poprzez wyeliminowanie faktur papierowych. [...] "           
... zobacz więcej
05.11.2022
" [...] Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Wykorzystywany jest on również do oznaczania faktur numerem identyfikującym przydzielonym przez sam system oraz weryfikowania zgodności faktur z określonym wzorem. System niejako zwalnia podatników z archiwizacji faktur, ponieważ wszystkie faktury będą składowane przez okres 10 lat na serwerze Ministerstwa Finansów, jednak w razie konieczności ich dłuższego przechowywania, podatnik musi to zrobić we własnym zakresie. Przedsiębiorcy korzystający z KSeF mogą liczyć na skrócenie okresu zwrotu VAt-u z 60 do 40 dni. Trzeba jeszcze wspomnieć o ograniczeniu szarej strefy poprzez wyeliminowanie faktur papierowych. [...] "   
... zobacz więcej
05.11.2022
Miło nam poinformować, że Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich uruchamia cykl szkoleń online.Szkolenia poświęcone będą różnym zagadnieniom specjalistycznym z zakresu postępowania z dokumentacją zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych.Ruszamy już 23 listopada 2022 r.Na początek - BRAKOWANIE DOKUMENTACJI.W programie szkolenia m.in.: Podstawy prawne Brakowanie z natury i z ewidencji Sporządzanie wniosków oraz spisów Brakowanie dokumentacji elektronicznej Brakowanie w biurze, składnicy, archiwum zakładowym KonsultacjeInformacje szczegółowe i zapisy:https://sap.waw.pl/szkolenia/brakowanie-dokumentacji/Zapraszamy wszystkich chętnych.Liczba miejsc ograniczona
... zobacz więcej
03.11.2022
Łukasz Guza, Zaniżone emerytury. Przez brakdostępu do dokumentacji, w: Business Insider, 3 listopada 2022 "Nawet dwa lata trzeba czekać na udostępnienie dokumentów potwierdzających czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń, które są niezbędne do wyliczenia emerytury. Bez nich ZUS wypłaca świadczenia niższe, niżby przysługiwały. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich system dyskryminuje osoby, którym — nie z ich winy — odebrano możliwość udokumentowania zatrudnienia. Co na to Archiwa Państwowe? [...] "
... zobacz więcej
03.11.2022
Akta osobowe..., w: More Maiorum, 14 sierpnia 2022 " [...] Rzadko wymieniane w kontekście badań genealogicznych teczki osobowe pracowników kryją w sobie bardzo ciekawy zestaw dokumentów dotyczących naszych bliskich. Podobnie, jak w przypadku innych archiwaliów, mogą nas zarówno rozczarować skąpością przekazu, jak i oczarować wielością informacji i ciekawych załączników. Akta osobowe pracowników przez długie lata sporadycznie były kwalifikowane do materiałów archiwalnych – przechowywali je pracodawcy przez 50 lat, dając tym samym pracownikowi możliwość sięgnięcia do nich w czasie aktywności zawodowej i tuż po niej, przy staraniach o emeryturę albo rentę. Wybór tych akt z różnych okresów i z różnych instytucji stanowi obecnie pokaźny zbiór materiałów archiwalnych, w których możemy odkryć życie zawodowe naszych przodków. [...] "
... zobacz więcej
02.11.2022
"Serdecznie zapraszamy do odbycia wirtualnej wycieczki po siedzibie naszego Archiwum. W kolejnych odcinkach nasi archiwiści wyjaśnią Wam na czym polega praca z archiwaliami. Mamy nadzieję, że „Archi-ciekawa wycieczka” przypadnie Wam do gustu."
... zobacz więcej
02.11.2022
" [...] Given the speed of change on the web, some might question the wisdom of pulling together such a resource. What’s wrong with the Top 10 tools, or the Top 100? There are only so many resources one can bookmark after all. Such arguments are not without merit. My fear, however, is that they are also shortsighted. I offer four reasons why.To begin, a shortlist betrays the widening spectrum of OSINT practice. Whereas OSINT was once the preserve of analysts working in national security, it now embraces a growing class of professionals in fields as diverse as journalism, cybersecurity, investment research, crisis management and human rights. A limited toolkit can never satisfy all of these constituencies. Second, a good OSINT practitioner is someone who is comfortable working with different tools, sources and collection strategies. The temptation toward narrow specialisation inOSINT is one that has to be resisted. Why? Because no research task is ever as tidy as thecustomer’s requirements are likely to suggest.Third, is the inevitable realisation that good tool awareness is equivalent to good sourceawareness. Indeed, the right tool can determine whether you harvest the right information. Itfollows that the more tools you have in your portfolio, the more flexible your OSINTcapabilities are likely to be.Finally, the process of compiling this handbook is an intelligence exercise in its own right,alerting us to where we are at as a community and the challenges we are likely to face goingforward – not least of which are disinformation, the fracturing of the internet, the proliferationof niche social media platforms, and the urgent need for better tools to monitor and analysethe content they provide. [...] "
... zobacz więcej
29.10.2022
"Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:   AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców. [...] "
... zobacz więcej
29.10.2022
Warsztat..., Joanna Nastalska-Wiśnicka, Oddział Informacji Naukowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, Prezentacja PowerPoint
... zobacz więcej
29.10.2022
Archiwizacja..., oprac. Monika Płuciennik, Małgorzata Ciechanowicz, Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego, Prezentacja z okazji 50-lecia UG
... zobacz więcej
28.10.2022
W dzisiejszych czasach informacja jest postrzegana jako zasób strategiczny, towar, który można sprzedać, innymi słowy, paliwo XXI wieku. Norbet Wiener określał informację jako, cyt. za K. Liedel "Analiza informacji. Teoria i praktyka": "nazwę treści zaczerpniętej z świata zewnętrznego, w miarę jak się do niego dostosowujemy i przystosowujemy doń swoje zmysły. Proces otrzymywania i wykorzystania informacji jest procesem dostosowywania się do różnych ewentualności środowiska zewnętrznego oraz naszego czynnego życia w tym środowisku." Definicji informacji jest oczywiście dużo więcej, ta jednak wydaje mi się najbardziej trafna. Współcześnie dostęp do informacji, głównie w związku z rozwojem technologii informatycznych, nie stanowi żadnego problemu, natomiast coraz większego znaczenia nabiera selecja, weryfikacja i analiza informacji. Kluczowa jest tutaj, ustalana na samym początku, właściwa strategia wyszukiwawcza.
... zobacz więcej
28.10.2022
Katarzyna Kwaśniewicz, Rzecz o..., wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2022, ss. 328  Publikacja ukazuje współczesne kierunki rozwoju i przeobrażeń, jakie zachodziły w konserwacji materiałów archiwalnych gromadzonych w archiwach w Polsce. Historia konserwacji materiałów archiwalnych to nie tylko historia rozwijania praktycznych umiejętności czy testowania nowych preparatów – to rozważania o zmianach w sposobie myślenia o archiwaliach i ich potrzebach, o ewolucji świadomego opiekowania się nimi. Praca omawia szczegółowo politykę ochrony zbiorów, przywołuje sylwetki mistrzów-konserwatorów archiwaliów, omawia zasady etyki w konserwacji, opisuje współczesne metody ochrony zbiorów oraz dzisiejsze problemy i wyzwania, jakie towarzyszą pracy konserwatorskiej. Publikacji towarzyszy bogaty materiał ikonograficzny.
... zobacz więcej
25.10.2022
W imieniu portalu Archiwistyka.pl serdecznie zapraszamy na kolejną prezentację programu Archiwum firmy Arisco Sp z oo.
... zobacz więcej
25.10.2022
Legislacja / Prawo w dziale kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego / Prawo Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
... zobacz więcej
22.10.2022
Straty wojenne w warszawskich archiwach wyniosły 90-95 % ich przedwojennych zasobów, w: Dzieje.pl, 18.10.2022  "Przed II wojną w stolicy działało pięć archiwów. "Szacujemy, że straty archiwów warszawskich wynoszą od 90 do 95 proc. ich przedwojennych zasobów" –  mówi PAP dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych. "Polska traktowana była jako zdobycz i archiwa były elementem tego stylu myślenia" - podkreśla dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. [...] "
... zobacz więcej
22.10.2022
Bartłomiej Olechowski, Jak dotrzeć do książek niemożliwych do znalezienia? Wirtualne katalogi biblioteczne, w: Rynek Informacji, Edukacja cyfrowa, 17 października 2022  " [...] Wirtualne katalogi biblioteczne, to książkowy odpowiednik mapy. Możemy dowiedzieć się dzięki nim, gdzie dostaniemy daną książkę. Czy jest dostępna w naszym mieście? A jeśli nie, to wykorzystując wypożyczenia międzybiblioteczne, możemy sprowadzić ją za darmo z innego miasta, a nawet (za opłatą) kraju! [....] "
... zobacz więcej
22.10.2022
Zakład Archiwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuArchiwum Państwowe w PoznaniuArchiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniuzapraszają na konferencję naukową organizowaną z okazji Jubileuszu 50-leciaZakładu Archiwistyki UAMna temat:„Archiwa i biblioteki naukowe – wspólne przestrzenie działańPoznań 24 – 25 listopada 2022 r.Miejsce obrad:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Collegium Historicum,Sala Dziekańska (nr. 1.63)ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Morasko), Poznań24 listopada 2022 r.
... zobacz więcej
22.10.2022
"Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej: „Okres przydatności. Fotografia jako surowiec i narzędzie w działalności instytucji” – Warszawa, 27 października 2022 27 października 2022, w Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego UNESCO, w Centrum Prasowym Foksal (ul. Foksal 3/5 w Warszawie) odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Obrady zostały objęte patronatem honorowym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. [...] :
... zobacz więcej
17.10.2022
Temat dotyczy każdego uczestnika życia gospodarczego w Polsce; chodzi o faktury ustrukturyzowane, które będą obowiązywały od przyszłego roku.  W Polsce z EDI korzystają wszystkie duże sieci handlowe, wiele zakładów produkcyjne i dystrybutorzy. Niektóre sieci handlowe wymieniają ze swoimi dostawcami nawet do kilkudziesięciu tysięcy dokumentów miesięcznie. Wśród największych użytkowników EDI w Polsce należy wymienić sieci takie jak Biedronka, Auchan, Carrefour, Lidl, Castorama, OBI, Rossmann. Tylko tych kilku gigantów handlu detalicznego w Polsce wraz ze swoimi dostawcami tworzy sieć firm-użytkowników EDI o skali kilku tysięcy.EDI leży u podstaw Rynku Elektronicznego - technologii stanowiącej podłoże takich strategii, jak Stałe Uzupełnianie Zapasów (Continuous Replenishment) w sektorze detalicznym, JIT (Just-In-Time) w sektorze produkcyjnym, śledzenie transportu w dystrybucji, oraz płatności elektroniczne w każdym ze środowisk rynkowych.
... zobacz więcej
14.10.2022
Zawód infobrokera, brokera informacji, czy po prostu researchera, swoją specyfiką jest zbliżony do profesji archiwisty, i cały czas zyskuje na znaczeniu. Na rynku, oprócz samodzielnych infobrokerów, funkcjonują różne firmy i kancelarie infobrokerskie, ostatnio też firmy z różnych branż zaczęły zatrudniać infobrokerów. Wprawdzie pierwszymi infobrokerami byli biblioterze w USA, którzy w latach 60-tych ubiegłego wieku postanowili zmonetyzować swoje usługi, jednak współcześnie, głównie w związku z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, ich wiedza jest, moim zdaniem, niewystarczająca (aczkolwiek wśród infobrokerów spotkać można ludzi różnych, często dość zaskakujących, profesji https://www.spi.org.pl/czlonkowie/). Oczywiście najlepiej, żeby infobroker posiadał wykształcenie informatyczne, ale archiwistyka jako nauka interdyscyplinarna (prawo, historia, nauki informacyjne itp.) daje tutaj też niezłe podstawy. ...I stary banał; najlepiej uczymy się w praktyce!
... zobacz więcej
14.10.2022
Oferta pracy - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Naczelnik Wydziału Archiwum Zakładowego w Biurze Administracyjno-Gospodarczym
... zobacz więcej
10.10.2022
A guide on conducting archival research. Includes instructions on finding archival material at the Dalhousie Libraries.
... zobacz więcej
10.10.2022
PJWSTK, Kurs TPB (Tworzenie Portali Biznesowych)  Świetna Uczelnia, której absolwenci zasadniczo nie mają żadnych problemów ze znalezieniem bardzo dobrze płatnej pracy. Poruszona tutaj tematyka może być również interesująca z punktu widzenia archiwistów, zwłaszcza cyfrowych (chociaż nie wszystkie tematy będą z ich punktu widzenia przydatne)
... zobacz więcej
10.10.2022
"Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zawarł kolejną umowę z Biblioteką Jagiellońską dzięki której cyfryzacji poddane zostaną XX-wieczne księgi cmentarne. To kontynuacja procesu digitalizacji tego typu zasobów - wersję cyfrową najstarszych ksiąg cmentarnych nekropolii rakowickiej z XIX wieku udostępniono pod koniec września na platformie zasobów cyfrowych Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. [...} "
... zobacz więcej
10.10.2022
" [...] Proponowana zmiana ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), zwanej dalej „ustawą”, wynika z potrzeby uregulowania statusu odwzorowań cyfrowych wykonanych dla dokumentacji w postaci papierowej, sporządzanych przez jednostki organizacyjne używające systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją klasy EZD, i nadanie im waloru prawnego, w tym wartości dowodowej równoważnej oryginałom dokumentów. [...] "
... zobacz więcej
06.10.2022
"Już 12 października 2022 r. zainaugurujemy nowy cykl międzynarodowych wykładów archiwalnych „Konarski Lectures”. Gościem specjalnym pierwszej edycji będzie prof. Luciana Duranti – teoretyk archiwistyki, profesor archiwistyki i dyplomatyki w School of Library, Archival and Information Studies na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. [....]  Zapraszamy do udziału w wydarzeniu w szczególności archiwistów, historyków, studentów archiwistyki, historii i dziedzin pokrewnych oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Wydarzenie odbędzie się w auli w budynku Starej Biblioteki na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w godzinach 12:00-16:00. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa, zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz ewentualnie nazwę reprezentowanej instytucji, prosimy przesyłać na adres: mzawadka@archiwa.gov.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. " Zobacz program (pdf, 0,4 Mb )
... zobacz więcej
06.10.2022
"Płatne praktyki absolwenckie, praktyki studenckie, wolontariat i staże dla osób bezrobotnych Serdecznie zapraszamy na płatne praktyki absolwenckie, praktyki studenckie, wolontariaty oraz staże dla bezrobotnych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Sieć Archiwów Państwowych tworzą 33 archiwa na terenie Polski, w których przechowywane są cenne zbiory, stanowiące niezastąpione źródło wiedzy dla historyków i obywateli. Są one publicznie dostępne i służą każdemu z nas. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda praca w nowoczesnej instytucji, zapoznać się z archiwistyką, przyjrzeć się mającej w niej miejsce rewolucji cyfrowej, albo po prostu spróbować swoich sił w zespole profesjonalistów, w serdecznej atmosferze – praktyki, staże, wolontariaty oraz staże dla osób bezrobotnych w NDAP są dla Ciebie. Jesteśmy w Warszawie, na Mokotowie, w zabytkowym budynku w samym sercu miasta. Jest nas około osiemdziesięcioro i, podzieleni na 6 jednostek organizacyjnych, zajmujemy się obsługą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także koordynowaniem działań sieci archiwów państwowych, oraz podejmowaniem i przygotowywaniem istotnych decyzji na temat ich działalności. [...] "
... zobacz więcej
06.10.2022
"Poradnik Deep Web to źródło podstawowych informacji na temat Deep Web, powstałe w ramach pracy dyplomowej dotyczącej korzystania z zasobów Deep Web przez studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UJ. Jeżeli nie wiesz, czym jest Deep Web, ale często spotykasz się z tym terminem →  koniecznie sprawdź zakładkę „Informacje podstawowe”! Jeżeli wiesz, czym jest Ukryta Sieć, ale masz problemy z trafieniem do niej → zapoznaj się ze źródłami! Musisz skorzystać z systemu MAK BN, a według Ciebie wygląda na skomplikowany i nieprzyjazny? → w MAK BN znajdziesz kilka sposobów na oswojenie się z nim! Jeżeli natomiast Twoim głównym problemem są kwestie techniczne → przekrojowy wykaz narzędzi wraz z ich funkcjonalnościami powinien znacząco pomóc!"
... zobacz więcej
05.10.2022
 " [...]  System kancelaryjny ustala metody rejestrowania oraz znakowania pism i akt sprawy. System bezdziennikowy - bezrejestrowy polega na bezpośrednim operowaniu pismami i aktami spraw bez jakiegokolwiek rejestrowania i kwitowania w wewnętrznym obiegu. Pisma i akta oznacza się odpowiednim znakiem według wykazu akt i pod tym znakiem przechowuje w registraturze (komórce organizacyjnej, która daną sprawę prowadzi), a następnie w skład-nicy akt. Wyjątkiem od tej zasady są pisma i akta szczególnie ważne, przesyłki polecone i wartościowe, które ewidencjonuje się na specjalnym formularzu, tzw. kontrolce ważniejszych wpływów. System bezdziennikowy - rejestrowy również zakłada wyeliminowanie wszelkich zapi-sów i pokwitowań, jednakże w tym systemie pracownik jednorazowo rejestruje każdą nowo powstałą sprawę na podstawie pierwszego w tej sprawie pisma zewnętrznego lub wewnętrz-nego, które - jak i wszystkie następne pisma w tej sprawie - otrzyma ten sam znak. Do reje-stracji spraw służy tzw. spis spraw. W systemie bezdziennikowym dziennik prowadzi się je-dynie dla pism i akt tajnych. System dziennikowy występuje w dwóch odmianach: jako system dwudziennikowy i jednodziennikowy. W systemie dwudziennikowym do rejestracji pism wykorzystuje się dwa dzienniki podawcze (kancelaryjne). Jeden dziennik przeznaczony jest do rejestracji pism wpływających, drugi - do rejestracji pism wysyłanych. System jednodziennikowy ogranicza się do jednego dziennika podawczego. Pisma wpływające rejestruje się z lewej strony, pisma wysyłane - z prawej. [...] "
... zobacz więcej
05.10.2022
Zakres zadań: Wykonywanie zadań w ramach sekcji zbiorów wizualnych, w tym między innymi: • Przeprowadzanie kwerend internetowych i archiwalnych w zbiorach wizualnych (fotografie, filmy, plakaty, obrazy, rysunki, mapy) na potrzeby bieżącej działalności Instytutu (m.in. do projektów, wystaw, wydawnictw). • Ustalanie stanu prawnego materiałów i pozyskiwanie licencji na wykorzystywanie ich w działalności Instytutu. • Przygotowywanie umów autorskich/licencyjnych do materiałów wizualnych. • Opracowywanie merytoryczne materiałów wizualnych, przygotowywanie katalogów materiałów wizualnych na potrzeby Archiwum Instytutu Pileckiego i repozytorium „Zapisy Terroru”. Wprowadzanie opracowanych materiałów do powyższych baz. • Skanowanie materiałów archiwalnych.
... zobacz więcej
05.10.2022
"Tegoroczne spotkanie 44. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie dobiega końca. Goście z instytucji polonijnych, emigracyjnych i wychodźczych obradowali przez 3 dni w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Polską im. I. Domeyki w Buenos Aires. [...] "
... zobacz więcej
30.09.2022
Ruszyła rejestracja na Konwent!Zarejestruj się już dziś!Przypominamy, że tegoroczny Konwent obejmuje dwa dni spotkań: 20 października - panel ekspercki i debata komentatorska 21 października - warsztaty #DataProtectionMixer Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://www.konwentodo.pl/rejestracjaLiczba miejsc ograniczona#RODO #rejestracja #KonwentODO #ochronadanych #Forsafe #zapisy
... zobacz więcej
29.09.2022
Ogłoszenie pochodzi z Biura Karier UMK.  Firma Neuca S.A. poszukuje osobę na stanowisko:Praktykant/ka w Archiwum Zakładowym Podczas praktyk dowiesz się jak:*segregować oraz archiwizować dokumenty,*weryfikować dokumentacje medyczną,*rozkładać dokumentacje na półkach,*opisywać niezgodności,*dbać o odpowiednie przechowywanie dokumentów.
... zobacz więcej
29.09.2022
Wspominałem już na łamach niniejszego serwisu o kwestii rozliczania tzw. gigersów z Urzędem Skarbowym https://www.archiwistyka.pl/artykuly/prawne/2287 Temat est dosyć istotny, w sieci spotkałem się jedynie z ogólnikami w tym temacie, ostatecznie sam zapytałem Urząd Skarbowy. Poniżej odpowiedź.
... zobacz więcej
27.09.2022
Z okazji Dnia Archiwisty Archiwum Państwowe w Toruniu zaprasza do obejrzenia naszej pięknej wystawy w godzinach popołudniowych - w najbliższy piątek 30 września br.  Już w najbliższy piątek 30 września archiwiści obchodzą swoje święto - Dzień Archiwisty!Z tej okazji zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Niezwykły herbarz Koyenów – toruński wehikuł czasu”.Na odwiedzających czekamy do godz. 18.00.
... zobacz więcej
27.09.2022
Katarzyna Jaskółka-Leśniak, Między Scyllą i Charybdą. Pracownicy nadzoru archiwów państwowych wobec selekcji materiałów archiwalnych, Referat wygłoszony podczas VIII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Łodzi, Archiwum Narodowe w Krakowie, ss. 13   "Ivo Łaborewicz pisząc o etosie archiwisty słusznie podkreślił, iż archiwista decydując ozachowaniu lub zniszczeniu dokumentacji „stawia się niemal w roli demiurga mogącego jednym gestem, podpisem, unieśmiertelnić lub całkowicie wymazać z dziejów daną postać lub wydarzenie”1. Jak udźwignąć tę odpowiedzialność i czy można pogodzić możliwości archiwów z potrzebami nauki i oczekiwaniami użytkowników? Jak sprawić aby wybrane w wyniku selekcji materiały archiwalne stały się „zwierciadłami czasu”? A może pozostawić selekcję materiałów wartych trwałego zachowania samym twórcom dokumentacji, które staną się skarbnicami ich pamięci? Odysowi udało się przetrwać wybierając mniejsze zło, lecz czyż nam, archiwistom jedynie o przetrwanie tu chodzi? [...] "
... zobacz więcej
27.09.2022
Dzień Archiwisty, stoisko Archiwum Akt Nowych przy Gdyńskim Centrum Filmowym (pl. Grunwaldzki), Gdynia 28.09 - 1.10.2022  "Zapraszamy na Dzień Archiwisty – wielkie archiwalne święto obchodzone corocznie 30 września. Dzień Archiwisty został ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka w 2019 roku. Tego dnia celebrujemy wszystkich archiwistów, nie tylko zawodowych, ale również tych rodzinnych. Archiwa Państwowe zapraszają na liczne dni otwarte, konferencje, konsultacje, wystawy, warsztaty, prelekcje, kino, zwiedzanie, a nawet… rejs statkiem! [...] "  
... zobacz więcej
27.09.2022
Zarządzanie dokumentacją..., Ogólnopolska konferecja, Szczecin, 8-9.12.2022 r.   " [...] Konferencja Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne stanowić będzie forum wymiany myśli, pozwalające na całościowe spojrzenie na problematykę, związaną ze współczesnym procesem gromadzenia, opracowywania, przechowywania, poszukiwania i rozpowszechniania dokumentów. Zaproszenie na to naukowe wydarzenie kierujemy zatem nie tylko do archiwistów czy pracowników zajmujących praktycznym aspektem tworzenia dokumentacji, ale także do prawników i historyków."
... zobacz więcej
26.09.2022
Praca zbliżona specyfiką do profesji archiwisty, chociaż raczej chodzi tu o coś w rodzaju wirtualnego sekretariatu. Oferta moim zdaniem jak najbardziej godna uwagi archiwiistów, podczas gdy inne tego typu  platformy wymagają jednoosobowej działalności gospodarczej i wystawiania faktur za poszczególne projekty, wspomniana platforma oferuje stabilne zatrudnienie i miesięczną pensję.  Comprehensive trainingPersonal contact person during peak hoursFree time managementPunctual payment on a monthly basisNo project workGuaranteed hoursHomeoffice
... zobacz więcej
26.09.2022
"EBSCO jest wiodącym dostawcą naukowych baz danych, rozwiązań z zakresu zarządzania subskrypcją czasopism elektronicznych i pakietów elektronicznych, usług dotyczących rozwoju kolekcji książek i zarządzania zakupami, a także głównym dostawcą technologii bibliotecznych, książek elektronicznych i rozwiązań w zakresie decyzji klinicznych dla uniwersytetów, szkół wyższych, szpitali, korporacji, rządów, szkół podstawowych i bibliotek publicznych na całym świecie.[...} "
... zobacz więcej
26.09.2022
Współcześnie archiwistyka to przede wszystkim nowe technologie, coraz lepsze programy do obsługi narastającego zasobu, blockchain czy nawet sztuczna inteligenmcja.  "Cyfrowe umiejętności, to więcej możliwości, bezpieczeństwa, awansów i ekologicznych rozwiązań. Dołącz do 4.edycji Digital Festival i razem z nami przygotuj się na cyfrową przyszłość"  1.10 - 10.11.2022
... zobacz więcej
21.09.2022
"Wystawę plenerową „Historia dokumentem pisana”, prezentującą najstarsze archiwalia przechowywane w Archiwach Państwowych można już oglądać na Placu Artystów w Kielcach! Ekspozycja dostępna będzie do 4 października 2022 roku   Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych tworzących polską sieć archiwalną. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów.   Na wystawie zobaczysz bardzo różnorodne pod względem formy, czasu powstania oraz treści dokumenty. Wybrane eksponaty — datowane od XII w. do i XX w.— ukazują wachlarz zagadnień. W przeważającej części są to średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie, cechowe. Obok nich występują także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Archiwum Państwowe w Kielcach prezentuje na wystawie dokument króla Kazimierza Wielkiego wydany w Opatowie w 1357 roku. [...] "
... zobacz więcej
20.09.2022
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
... zobacz więcej
20.09.2022
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
... zobacz więcej
20.09.2022
Wspominałem na łamach niniejszego portalu kilkakrotnie o gig-economy, czyli mówiąc kolokwialnie, fuchach. Generalnie chodzi o realizację różnych projektów w ramach, głównie angielskojęzycznych, platform internetowych, niektórych związanych z archiwistyką, infobrokerstwem, informacją naukową,  edytorstwem czy translacją https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/2267 Problem stanowić tutaj może kwestia rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Sam długo szukałem odpowiedzi na to kluczowe pytanie, a okazało się, że wszystkie odpowiedzi można od dawna po prostu znaleźćć w sieci! Oczywiście dobrze jeszcze samemu zapytać w US.
... zobacz więcej
19.09.2022
Andrzej Blikle, Jarosław Deminet, Komputerowa edycja dokumentów dla średniozaawansowanych, Warszawa, ss. 100  Publikacja w wersji eleektronicznej Rewelacyjne, zupełnie nieszablonowe podejście do tematu. Książka napisana przez znanego cukernika, a jednocześnie profesora matematyki, Andrzeja Blikle głównie dla pracowników jego rodzinnej firmy. Polecam każdemu użytkownikowi komputera!
... zobacz więcej
14.09.2022
Nadzór archiwalny - ogół działań podejmowanych przez archiwa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego.   "Narodowy zasób archiwalny - zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach narodowy zasób archiwalny to wszelkiego rodzaju akta (niezależnie od formy wytworzenia), które mają znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności państwa polskiego, jego poszczególnych organów i jednostek organizacyjnych, o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego oraz o działalności o charakterze politycznym, wyznaniowym, kulturze, sztuce itd."    
... zobacz więcej
14.09.2022
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji
... zobacz więcej
14.09.2022
Sekcja Archiwów Rodzinnych SAP Propozycja powołania Sekcji Archiwów Rodzinnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – ODEZWA
... zobacz więcej
14.09.2022
VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci” Łódź, 7 – 9 września 2022 r.
... zobacz więcej
14.09.2022
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
... zobacz więcej
10.09.2022
Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
... zobacz więcej
10.09.2022
"Obecnie w Archiwach Państwowych prowadzona jest przede wszystkim konserwację zachowawczą, restaurację i konserwację ratunkową oraz w niezbędnych przypadkach konserwatorskie przygotowanie archiwaliów do procesu digitalizacji. [...] "
... zobacz więcej
10.09.2022
"Misją Archiwów Państwowych jest m.in. trwałe zachowanie świadectw przeszłości w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Każdego dnia nasi archiwiści dokładają wszelkich starań, aby właściwie przechowywać i zabezpieczać powierzone nam dokumenty. Nie jest to łatwe zadanie. Materiały archiwalne są narażone na liczne zagrożenia, takie jak: naturalny proces starzenia się  materiałów archiwalnych (np. pergaminu, papieru, klisz, dyskietek, dysków itp.),niewłaściwy sposób przechowywania materiałów archiwalnych (np. ustawianie materiałów archiwalnym sposobem bibliotecznym),niewłaściwe środowisko (nieodpowiednie warunki klimatyczne – temperatura, wilgotność, natężenie światła, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia biologiczne itd.),niewłaściwy sposób obchodzenia się z materiałami archiwalnymi,klęski żywiołowe (pożar, powódź, zalanie) i stan wojny.[...] "
... zobacz więcej
10.09.2022
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Lista kontrolna szkodliwych czynników biologicznych mogących występować na stanowisku pracy i podejmowanych działaniach profilaktycznych.
... zobacz więcej
10.09.2022
Nakładem Wydawnictwa Naukowego UPH oraz Archiwum Państwowego w Siedlcach ukazała się monografia zbiorowa pod redakcją dr. hab. Dariusza Magiera i dr. Arkadiusza Zawadzkiego pt. "Odkrywanie i interpretacja archiwaliów". Publikacja jest początkiem nowej serii wydawniczej Instytutu Historii pn. "Światy Archiwalne". Publikacja w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
26.08.2022
JRWA dla izb i urzędów skarbowych. Spis haseł klasyfikacyjnych klas pierwszego i drugiego stopnia i ich symboli.
... zobacz więcej
23.08.2022
Zarądzanie..., red. Robert Degen, Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 182   "Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji powstała jako forma wymiany myśli naukowej na bardzo aktualny problem, jakim jest współczesna biurowość. W publikacjach niniejszej serii chcemy zmienić dotychczasową wąską optykę postrzegania biurowości jako głównego „producenta” dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość odgrywa inne bardzo ważne role: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, także marketingowego. Biblioteka Zarządcy Dokumentacjijest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych kwestiami funkcjonowania współczesnej biurowości, a zwłaszcza do badaczy zgłębiających tajniki biurowości tradycyjnej i nowoczesnej, zainteresowanych kierunkami ich zmian pod wpływem nowoczesnych technologii oraz przemian społecznych. Chcielibyśmy, aby po książki z naszej serii sięgali archiwiści zaangażowani na stanowiskach związanych z kształtowaniem narastającego zasobu, na których – z racji kontrolowania i uzgadniania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji dot. archiwów zakładowych i składnic akt – ważna i niezbędna jest wiedza o funkcjonowaniu współczesnej biurowości. Życzylibyśmy sobie, aby do naszych publikacji zaglądali archiwiści w instytucjach pełniących funkcję koordynatorów kancelaryjnych, czerpiąc z nich wiedzę użyteczną na co dzień. Mamy nadzieję, że z naszych opracowań będą też korzystać urzędnicy w poszukiwaniu praktycznych porad, zwłaszcza ci spośród nich, którzy sprawują kontrolę nad czynnościami kancelaryjnymi lub są zobowiązani do przygotowania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt lub instrukcji o organizacji i funkcjonowaniu archiwów bieżących. Chcielibyśmy, aby z poszczególnych tomów Biblioteki skorzystali także pracownicy firm komputerowych specjalizujących się w opracowaniu programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w instytucji i sięgali po informacje o podstawowych zadaniach biurowości (kancelarii) w instytucji, obiegu dokumentacji nie tylko elektronicznej oraz o zadaniach i roli archiwum zakładowego lub składnicy akt na etapie przechowywania dokumentów."  Pomysłodawca seriiHalina Robótka
... zobacz więcej
23.08.2022
Archiwa..., red. Dorota Drzewiecka, Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 150 "Niniejsza publikacja została poświęcona dwóm typom archiwów bieżących: przejściowym i zbiorczym. Archiwa zbiorcze gromadzą, przechowują, opracowują i udostępniają dokumentację zachowującą walor użytkowy i wytworzoną przez wielu twórców. Ich współczesnym odpowiednikiem są komercyjne archiwa rotacyjne. Archiwa przejściowe również mają charakter zbiorczy, jednak jednym z ich głównych zadań jest selekcja dokumentacji, wstępne opracowanie materiałów archiwalnych i przekazanie ich do archiwum historycznego. Brak kompleksowych opracowań tematu oraz rosnące zainteresowanie archiwami bieżącymi skłoniły autorów do podjęcia badań. Redaktorki tomu uznały, że warto poznać fenomen archiwów bieżących, określić model organizacji i zarządzania oraz pokazać obowiązującą praktykę archiwalną. Zaprosiły do współpracy naukowców i praktyków, żeby przedstawić problem w ujęciu wielowymiarowym. Zależało też im na tym, by wskazać korzenie prowadzonej współcześnie komercyjnej działalności archiwalnej i ukazać nowy wymiar archiwów. Książka adresowana jest do wszystkich, którzy interesują się problematyką organizacji i funkcjonowania archiwów bieżących, pracują w nich lub prowadzą je w ramach swojej działalności gospodarczej."
... zobacz więcej
23.08.2022
VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Łódź 7-9 września 2022 r. "Archiwa - zwierciadła czasu, skarbnice pamięci"
... zobacz więcej
23.08.2022
 W dzisiejszych czasach każdy szuka możliwości dorobienia do pensji, archiwiści nie są tu jakimś wyjątkiem, zwłaszcza że płace w archiwach, przede wszystkim państwowych, są raczej na niezbyt wysokim poziomie... dla porównania, jęśli to w ogóle możliwe, pensja archiwisty w Niemczech  https://de.jobted.com/gehalt/archivar The job marketplace and community that connects and matches companies with remote professionals
... zobacz więcej
16.08.2022
Brakowanie..., oprac. Monika Płuciennik, Małgorzata Ciechanowicz
... zobacz więcej
16.08.2022
Bardzo ciekawa strona, gorąco polecam!
... zobacz więcej
16.08.2022
"Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykorzystuje nowoczesne technologie, aby chronić kulturalne dziedzictwo regionalne. Realizując projekt „Kultura w zasięgu 2.0” doposaża instytucje kultury regionu w nowoczesny sprzęt, digitalizując ich cenne zasoby, a, tworząc nowoczesne internetowe portale  - wprowadza je w globalny zasięg. [...] "
... zobacz więcej
16.08.2022
"A search engine evaluator provides educated feedback and critical insights for search engine companies like Google.  The core of the job is to assign quality ratings for webpages and relevance ratings for search results. The search engine company uses raters' feedback to evaluate if a given tweak in their algorithms should go through or not. [...] "
... zobacz więcej
09.08.2022
"There is a great deal of information on the Internet. Before students use that information, they need to ask whether or not the sources are trustworthy. These questions can help judge Internet sources: Is the source a primary or secondary source? Facts from a primary or firsthand source are often more trustworthy than secondhand information.Is the source an expert on the subject? An expert is someone who is respected in the field and considered an authority.Is the information complete? Is information presented on all sides of an issue, not just facts that support the author’s opinion?Is the information current? Generally, you want the very latest information.Is the source biased? A biased source is one that favors one side or opinion over the others. Because of this, a biased source is not always a reliable source of information. [...]"
... zobacz więcej
09.08.2022
Bardzo przydatne narzędzia w jednym miejscu!  "OSINT.SH was created by me, Teguh Aprianto. I'm a cyber security consultant and writer based in the Jakarta, Indonesia. You can regularly find me writing on my blog at teguh.co.I built OSINT.SH after deploying another tools to my own site. I wanted a quick and easy way to do information gathering and I figured I'd turn it into a useful tool for everyone to use!"
... zobacz więcej
09.08.2022
"UHRS seems to be an instant favorite for people getting into online money-making. There are several reasons for this, such as:Easy Signup and you can Quickly start working.Simple Interface. Just start working on whatever is available.Timely payments. UHRS offloads your earnings to the contractors every week without fail (Though your contractor might want to hold on to your payment for some time).If you, too, like the idea of an Internet Judging website where you just log in and begin working on any task that’s available, then you might be interested in these sites below. [...] "
... zobacz więcej
09.08.2022
Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz zająć się przechowywaniem akt osobowych i płacowych? Pamiętaj, że najpierw musisz uzyskać wpis w urzędzie marszałkowskim. Poniżej dowiesz się, jak uzyskać taki wpis.
... zobacz więcej
09.08.2022
Using..., Laura Schmidt  "Archives exist both to preserve historic materials and to make them available for use. This guide addresses the second purpose by outlining the functions and procedures of archives, and is designed both for first-time archives users and scholars who have already conducted research in archives. The content covers: How archives functionHow to identify appropriate archives for your researchHow to access historical materials and research at an archives Repositories and their collecting scopes and practices may differ, but the principles in this guide should assist you in accomplishing your research goals at any archival institution. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
"Hello and welcome to the OSINT Dojo! We are a project that aims to guide those new to Open Source Intelligence (OSINT) through the first steps of their journey. Our goal is to provide those new to the OSINT field a number of free resources and simple challenges that build on one another to provide a simple road map for learning more about the field and polishing up related skills while also earning badges to show off your accomplishments. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
"Items that have strong historical value must be arranged, described, and preserved with care to ensure that they are accessible, discoverable, and available to a wide audience. While researchers and students are usually considered when thinking about accessibility and discoverability, you might want to consider others who will want access to your materials. These might include family or other community members, or even the general public who may have an interest in your collections for reasons beyond formal, academic research. Considering whom you want to have access to your holdings will help you think about how much to process (organize and describe) a collection, what security measures to use, and how to store your materials. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
"The scholarly journal ‘Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne’ is a publishing house of the Institute of Church Archives, Libraries and Museums of the John Paul II Catholic University of Lublin. The periodical has been published continuously since 1959. The journal was founded by Fr Romuald Gustaw OFM, the Director of the Catholic University of Lublin Library and Rev. Stanisław Librowski, the Director of the Diocesan Archive in Włocławek, who also became the editor-in-chief of the periodical.The three first volumes of ABMK were released as quarterly journals. Since 1962 (the fourth volume), the journal has been published twice a year. The journal is of a unique character as it publishes articles from three areas: archive studies, library science and museology. All refer to the cultural institutions of the Catholic Church. The texts are printed in Polish, English, French, Spanish, Russian, German and Italian. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
Pierwszy w polskim Internecie znany mi portal z ofertami m. in pracy zdalnej w charakterze specjalisty OSINT; infobrokera, brokera informacji, specjalisty białego wywiadu dla różnych firm z całego świata. Oczywiście tutaj też niezbędna jest dobra znajomość angielskiego, ale obecnie (przynajmniej w dużych korporacjach) to w zasadzie standard... Branża swoją specyfiką jest zbliżona do zawodu archiwisty (pierwszymi brokerami informacji byli bibliotekarze, którzy postanowili zmonetyzować swoje umiejętności), a angielski jest m. in językiem archiwistyki...
... zobacz więcej
29.07.2022
" [...] The daily tasks of a remote internet judge or search engine evaluator involve rating search results, evaluating queries, visiting web pages, and answering questions based on a set of guidelines. You will need to know how to navigate websites, search engines, and to find things online. You may have to answer questions that require you to be up-to-date on news, current events, and pop culture. Guidelines vary by project, and detailed training is usually provided. The training consists of examples of what you will see while working on the project. Besides, you can expect to complete a test on your ability to apply the guidelines before getting access to the project work. Although tasks to be completed don’t usually take long, a few seconds to a minute or so; they require high focus. This can be a challenge because the tasks are usually repetitive and become tedious over time. [...] "
... zobacz więcej
28.07.2022
"Wyszukanie kontaktów do zagranicznych firm (zwłaszcza kraje śródziemnomorskie), u których można zakupić w ilościach hurtowych sprawne bądź uszkodzone artykuły RTV, AGD oraz sprzęt komputerowy (zwłaszcza odtwarzacze DVD i drukarki, głownie firm lexmark, Philips i siemens) pochodzące za zwrotów od klientów. Chęć zakupu towaru regularnie w dużych ilościach."
... zobacz więcej
27.07.2022
"Looking for a flexible work-from-home job? An online job as a search engine rater is an interesting and flexible way to make money from home. I started this side hustle after my daughter was born so I could be a work from home mom and spend more time with her. If you don't like sales jobs, data entry jobs, or call center jobs, this is another remote job you can do in your free time. I'll show you how to apply to be a search engine evaluator, and give you tips to increase your chances of getting hired!" - The Curious Frugal, You Tube
... zobacz więcej
27.07.2022
"Google Guide is an online interactive tutorial and reference for experienced users, novices, and everyone in between. I developed Google Guide because I wanted more information about Google's capabilities, features, and services than I found on Google's website. I created this version in 2007 and the previous version in 2004. —Nancy Blachman"
... zobacz więcej
27.07.2022
How to make effective searches in the catalogue, EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Profesjonalne wyszukiwanie informacjji; bardzo ważna i pożądana umiejętność; zwłaszcza w dzisiejszych czasach
... zobacz więcej
27.07.2022
Search Guide, Unitet Nations Digital Library "Our search engine tries to offer today's typical web searching experience, as gained with popular search engines such as Google. The nature of bibliographic searching differs from that of a web page searching, though. We provide many extensions to enable a complex and precise structured search, including an combined metadata, fulltext and reference search in one go. This page lists several tips and tricks that you may find useful to this effect. [...] "
... zobacz więcej
27.07.2022
Program do składu tekstu, DTP, którego wcześniejszą wersję poznałem w Niemczech. Archiwiści mają na studiach edytorstwo, więc aplikacje DTP będą im bardzo przydatne: podręcznik w darmowej wersji elektronicznej, niestety jest to wersja na komputer lokalny, czyli że nikt inny poza mną tego nie zobaczy http://files.quark.com/download/documentation/QuarkXPress/8/Polish/QXP_User_Guide_PL.pdf (ale każdy będzie miał to u siebie)
... zobacz więcej
22.07.2022
Komercyjna wersja GIMPA, mająca, co oczywiste, więcej funkcji. Gorąco polecam; generalnie każdy komercyjny program ma swój darmowy odpowiednik, który jest dużo lepszy; podręcznik w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
22.07.2022
Podręcziki dostępne w darmowej wersji elektronicznej. GIMP znajduje też zastosowanie w archiwach.
... zobacz więcej
22.07.2022
Katarzyna Kucia, OSINT Jobs - portal z ofertami pracy dla społeczności OSINT, w: Rynek Informacji, 22.07.2022  " [...] Najważniejszą częścią portalu OSINT Jobs jest baza z ofertami pracy z dziedziny białego wywiadu. Oferty te można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki. Propozycje można zawężać za pomocą 5 filtrów: kraju, doświadczenia, wymiaru pracy, zakresu pracy i ekskluzywności oferty. Aktualnie w ofercie dostępne są oferty pochodzą z firm tj. Meta, Greenpeace, IBM czy MI6. Przechodząc na konkretną ofertę pracy, można poznać szczegóły zatrudnienia, tj. wysokość pensji czy krótki opis stanowiska. Co ważne, przez stronę OSINT Jobs nie można aplikować na wybrane stanowisko. Na portalu znajduje się jedynie odnośnik do strony docelowej konkretnej firmy z ofertą pracy. [...] "
... zobacz więcej
22.07.2022
Urkunden, Archive, Kontexte, Geschicht im mitteleropäischen Kontext, Band 003, red. Dorota Wiśniewska-Drewniak, Katarzyna Pepłowska, wyd. Vandenhoeck-Ruprecht-Verlage, 2022, ss. 213 "Welche Kontexte prägten und prägen die Entstehungs- und Benutzungsweise von Archiven und Urkunden? Rechtliche Umgebung, Organisationskultur, Traditionen und Gewohnheiten, persönliche Präferenzen, politische Situation, Paradigmenwandel in Gedächtnisinstitutionen – damit sind nur einige Beispiele genannt, die darauf Einfluss nehmen, wie eine historische Quelle gestaltet wird und in welcher Weise sie von den Archivbenutzern verwendet wird oder wurde. Die versammelten zwölf Beiträge befassen sich sowohl mit der fernen Vergangenheit verschiedener Archivarten als auch mit der gegenwärtig erstellten Dokumentation, den sich wandelnden Trends in Archivinstitutionen und der Arbeit, die dort geleistet wird, um den Benutzern historische Quellen und Informationen darüber zur Verfügung zu stellen."
... zobacz więcej
22.07.2022
International Institute for Qualitative Methodology (IIQM)  Presenters: Kathleen deMarrais and Kathryn Roulston - Exploring the archives for qualitative research studies original broadcast: October 17, 2019 When qualitative researchers design studies, they typically plan to generate new data sources through some combination of participant observation, audio- and/or video recording, open-ended surveys or interviewing. It is less common for qualitative researchers to use archival data housed in special collections as primary sources. These special collections archive a wide array of materials – including film and video, documents, and artifacts of material culture. In this presentation, we review the variety of collections available, as well as the preparation required for visits to special collections, how researchers explore sources, and how research questions might be developed through interaction with archival sources. Whereas qualitative researchers typically begin studies having fully formulated research questions, developing research questions using special collections follows a more serendipitous route, in which researchers follow leads in the data sources. We conclude by providing examples of topics that qualitative researchers have explored using archival collections.
... zobacz więcej
19.07.2022
Cyt. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_research "Internet research is the practice of using Internet information, especially free information on the World Wide Web, or Internet-based resources (like Internet discussion forum) in research. Internet research has had a profound impact on the way ideas are formed and knowledge is created. Common applications of Internet research include personal research on a particular subject (something mentioned on the news, a health problem, etc.), students doing research for academic projects and papers, and journalists and other writers researching stories. Research is a broad term. Here, it is used to mean "looking something up (on the Web)". It includes any activity where a topic is identified, and an effort is made to actively gather information for the purpose of furthering understanding. It may include some post-collection analysis like a concern for quality or synthesis. Through searches on the Internet hundreds or thousands of pages can often be quickly found with some relation to a given topic. In addition, email (including mailing lists), online discussion forums (aka message boards, BBS's), and other personal communication facilities (instant messaging, IRC, newsgroups, etc.) can provide direct access to experts and other individuals with relevant interests and knowledge. Internet research is distinct from library research (focusing on library-bound resources) and commercial database research (focusing on commercial databases). While many commercial databases are delivered through the Internet, and some libraries purchase access to library databases on behalf of their patrons, searching such databases is generally not considered part of “Internet research”. It should also be distinguished from scientific research (research following a defined and rigorous process) carried out on the Internet, from straightforward retrieving of details like a name or phone number, and from research about the Internet.[...] "
... zobacz więcej
19.07.2022
Microsoft Access 2003 –tworzenie i praktycznewykorzystanie baz danych KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
... zobacz więcej
14.07.2022
" [...] Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych pracodawców o czasowym okresie przechowywania, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, i wymaga uzyskania przez podmiot prowadzący tego typu działalność, wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej "rejestrem". [...] "
... zobacz więcej
11.07.2022
"Już od dziś zapraszamy na nową stronę Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych!   Znajdziecie na niej informacje o nas, o tym, co robimy i jakie zamówienia publiczne obecnie prowadzimy.   Biuletyn Informacji Publicznej to także źródło informacji o prawie archiwalnym i działalności Archiwów Państwowych.   Już teraz dostępne są tam też akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych od lat 50. XX w. do dnia dzisiejszego."
... zobacz więcej
11.07.2022
Michał Kosel, Co mogą urzędy? Poradnik jak biznes radzi sobie z kontrolami, You Tube Wywiad, którego nie mogło zabraknąć w tym serwisie! Merytoryczna, w najwyższym stopniu profesjonalna wiedza wynikająca wprost z praktyki. Dodatkowo do pobrania przydatne formularze; prelegent odsyła też m. in. do "Sztuki wojny" Sun Tzu  https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/2239
... zobacz więcej
07.07.2022
Sun Tzu, Sztuka wojny Podstawowa lektura dla każdego biznesmena, dyplomaty, polityka; infobrokera oraz ambitnego archiwisty. Książka, którą polecał i często się odwoływał niestety nieżyjący już Krzysztof Liedel  https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Liedel Publikacja dostępna zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej książkowej.
... zobacz więcej
07.07.2022
Marek Balawajder, Urządzenia gaśnicze, regały i... dziura w ścianie! Dlaczego spłonęło krakowskie archiwum?, w: rmf24.pl, 7 lipca 2022 Skandaliczne zaniedbania! ...I paranoja; system przeciwpożarowy główną przyczyną pożaru!   
... zobacz więcej
07.07.2022
Ryszard Wojtkowski, Anna Czajka, Maria Boruszkowska, Budynek archiwum..., wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2021, ss. 140 Książka dostępna na stronie NDAP w wersji elektronicznej.  "Publikacja jest wydaniem drugim poprawionym publikacji pod tym samym tytułem z 2019 roku. Ze wstępu: Budynek archiwum musi być właściwie przygotowany do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych. Musi także spełniać wymogi przyjaznej instytucji publicznej, dobrze przygotowanej do obsługi i zaspokajania różnorodnych potrzeb użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności prowadzonej przez archiwa państwowe. Pełnione funkcje mają wpływ na jego konstrukcję, wyposażenie oraz zastosowane instalacje i technologie."
... zobacz więcej
05.07.2022
Łukasz Wojciechowski, #WiedzaDlaBibliotek, Instrukcja kancelaryjna..., You Tube 4 lipca 2022 "Instrukcja kancelaryjna (IK) i jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) powinny zostać wdrożone w każdej samodzielnie funkcjonującej bibliotece. W kolejnym odcinku cyklu #WiedzaDlaBibliotek została omówione najważniejsze kwestie związane IK i JRWA. [...] "
... zobacz więcej
05.07.2022
Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki, red. Małgorzata Baka, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 238 Materiały II Sympozjum Naukowego „Muzeum wobec humanistyki cyfrowej” zreali-zowanego w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku):wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” Toruń, 1–2 marca 2019 roku
... zobacz więcej
04.07.2022
"Archiwa to są instytucje pamięci, bez pamięci nie istnieją wspólnoty polityczne, kulturowe, nie istnieje tożsamość narodów – powiedział w poniedziałek w Bydgoszczy wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Podkreślił, że archiwa przechowują wielkie skarby i muszą mieć odpowiednie warunki. [...] "
... zobacz więcej
04.07.2022
Cyt. Wikipedia "Dropbox – usługa świadczona przez Dropbox, Inc. polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na serwerach tej firmy. Wysyłanie, przeglądanie i pobieranie danych jest możliwe poprzez przeglądarkę internetową lub poprzez dedykowaną aplikację zainstalowaną na komputerze. W wersji darmowej dostępne jest 2 GB miejsca na serwerach, a zwiększenie tej przestrzeni wymaga uiszczenia cyklicznej opłaty (jednak korzystając z różnych ofert można powiększyć swoją przestrzeń dyskową za darmo – zaproszenie nowego użytkownika, instalacja oficjalnej aplikacji etc.). Zapraszając nowych użytkowników można zwiększyć przestrzeń dyskową maksymalnie o 16 GB[2].[...] "
... zobacz więcej
30.06.2022
Załącznik do zarządzeniaMinistra Zdrowiaz dnia 26 listopada 2020 r. (poz. 104)
... zobacz więcej
30.06.2022
Using OSINT..., White Paper "When natural disasters occur, it is essential to have access to current, up-to-date information to understand the scope and details of the situation and to take timely action. Due to the wide array of sources available today, ranging from web feeds,blogs, TV- and radio-stations to social media platforms, government agencies and first responders can quickly inform and respond. Open sources provide a fast and efficient way to assess the situation of those affected by the natural disaster. They enable geographic mapping, which allows for more targeted responses and shorterdecision-making cycles. Leveraging social media is a crucial addition to the standard approaches to disaster management communication and existing communication infrastructures. [...] "
... zobacz więcej
28.06.2022
Archiwa polskie wczoraj i dziś, red. Kazimierz Kozłowski, Władysław Stępniak, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012, ss. 281  Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży. Publikacja została przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z okazji zorganizowanego we Wrocławiu w dniach 5-7.09.2012 roku VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Bogato ilustrowane wydawnictwo zawiera ponad 25 artykułów mających na celu przybliżenie działalności archiwów w Polsce, ich struktur, celów i zmian w ich działaniu, które zachodziły na przestrzeni dziejów naszego kraju. W publikacji można odnaleźć krótkie opisy wraz z fotografiami poszczególnych archiwów należących do sieci Archiwów Państwowych. Autorami poszczególnych tekstów są specjaliści od lat związani z archiwistyką i środowiskiem archiwalnym w Polsce.
... zobacz więcej
28.06.2022
Zbiór..., Polska Federacja Szpitali, Narodowy Fundusz Zdrowia, styczeń 2020 "Szpital prywatny na Klinach w Krakowie jest prywatnym start-upem, który rozpoczął działalność w listopadzie 2018 roku. Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości.Jest innowacją organizacją opartą o procesy oraz koncepcje lean managment. Szpitalne DNA to idea ciągłego doskonalenia organizacji, oraz tworzenia kultury otwartości na zmiany. Tennowoczesny szpital wykracza poza schematy. A zespół ludzi, którzy odpowiadają za zarządzanie pobudza do kreatywności i twórczego myślenia. W celu zwiększenia satysfakcji i komfortu pacjenta. [...] "
... zobacz więcej
28.06.2022
Ostatnio strona internetowa Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przeszła lifting, na temat którego zdania użytkowników są dosyć podzielone... Osobiście dostaję w ostatnim czasie coraz więcej zapytań o zarządzenia i wskazówki merytoryczne, dostępne w poprzedniej odsłonie, po liftingu już nie. Zasadniczo każda strona internetowa, a przynajmniej większość, jest archiwizowana, np. przez Internet Archive, tak też jest w przypadku poprzedniej strony NDAP. Poza tym każdy wynik Google zawiera przycisk "kopia" i tam też bez problemu znajdziemy to, czego szukamy.
... zobacz więcej
25.06.2022
Dobre praktyki zarządzania dokumentacją, red. Katarzyna Pepłowska, Marcin Smoczyński, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 184   Przedmowa / 5Wstęp / 7 Wanda Krystyna RomanCzym jest dobra praktyka i komu służy? / 11 Halina RobótkaProfesjonalizm zarządców dokumentacji i archiwistów. Dobra praktyka czy konieczność? / 27 Robert DegenDobre praktyki w biurowości a polskie powojenne podręczniki kancelaryjno-archiwalne / 59 Katarzyna Jaskółka-LeśniakDobre praktyki w obszarze kształtowania państwowego zasobu archiwalnego / 71 Tomasz KaraśZarządca dokumentacji jako członek zespołu projektowego oraz twórca systemu informatycznego. Wybrane zagadnienia z praktyki wdrażania systemów informatycznych związanych z obiegiem dokumentacji w Urzędzie Miasta Krakowa / 99 Karolina JakóbowskaDziałalność szkoleniowa dobrą praktyką w pracy koordynatora czynności kancelaryjnych. Doświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego / 119 Katarzyna PepłowskaDobre praktyki w zakresie wdrażania systemów EZD / 127 Marlena JabłońskaKomunikacja, informacja, dokumentacja. Dobre praktyki w dobie kryzysu / 145 Marcin SmoczyńskiEpidemia COVID-19 i dobre praktyki w biurowości jednostek samorządowych oraz rządowych w terenie / 161 Jacek UrbańskiRola lidera w procesie zarządzania dokumentacją / 179
... zobacz więcej
25.06.2022
"Zapraszamy na streaming pierwszej z cyklu międzynarodowej konferencji naukowej „Europejskie Colloquia Archiwalne”, poświęconej przemieszczeniom i rewindykacji archiwaliów w Europie po I wojnie światowej. Obrady odbywać się będą w dniach 22-23 czerwca 2022 r. w Krakowie i transmitowane będą na Facebooku i YouTube. [...] '
... zobacz więcej
21.06.2022
Bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach;  "Wyszukiwarka firm, stowarzyszeń, fundacji i osób, powiązania kapitałowo-osobowe dzięki informacjom z KRS, historia podmiotów, raporty handlowe, najnowsze odpisy z rejestru KRS, statusy VAT i informacje z Białej Listy. Miliony danych z różnych źródeł w jednym miejscu."
... zobacz więcej
20.06.2022
Sporo informacji m. in. o archiwach zakładowych można znaleźć na stronach różnych archiwów państwowych, np Archiwum Narodowego w Krakowie (ze strony można też pobrać potrzebne formularze)
... zobacz więcej
20.06.2022
"Use FromThePage for everything from simple, plain-text transcription projects to bilingual digital scholarly editions with annotations."
... zobacz więcej
20.06.2022
"Aleph Polska to doświadczony zespół ludzi oddanych swojej pracy. Działamy na rynku od 1992 roku, a oferowane przez nas produkty należą do najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku oprogramowania dla bibliotek i instytucji naukowych. Każde wdrożenie to dla nas wyraz najwyższego uznania, który oznacza początek wieloletniej współpracy."
... zobacz więcej
20.06.2022
Dla znudzonych rutyną archiwistów... "Toddington International is pleased to curate the Web’s largest database of free OSINT resources and tools, research “cheat sheets,” and other online investigative aids. Continually updated, this database contains thousands of sites to assist in locating people, places and things, including personal and corporation information, images and videos, social media content, live streamed data and other essential investigative resources, such as geo-location tools, proxy servers, privacy guides, and more. [...] '
... zobacz więcej
20.06.2022
"Zarządzanie dokumentacją to najprościej rzecz ujmując sposób postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną w jednostkach organizacyjnych – ujęty w przepisach prawa archiwalnego – który ma na celu jak najpełniejsze zabezpieczenie dla potomności dokumentacji o wartości historycznej. Współczesne metody zarządzania dokumentacją to również kształtowanie zasobu archiwalnego, polegające na selekcji dokumentacji i nadzorze nad narastającym zasobem archiwalnym. Narastającym zasobem archiwalnym archiwiści określają dokumentację, pozostającą u jej twórców do czasu przekazania jej do Archiwów Państwowych. Istotne znaczenie dla kształtowania narodowego zasobu archiwalnego ma selekcja dokumentacji, której celem jest wydzielenie materiałów archiwalnych (przeznaczonych do  wieczystego przechowywania). [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
" [...] Odnalezienie dokumentacji zatrudnienia z lat 70. i 80. może być utrudnione, ponieważ obowiązywał wówczas krótszy czas przechowywania dokumentacji płacowej. Zgodnie z obowiązującymi do 1991 r. przepisami, dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń), stanowiąca dokumentację podstawową do naliczania emerytury lub renty, mogła zostać wybrakowana (zniszczona) po 12 latach od chwili jej wytworzenia. [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
'MegaBIP jest programem typu CMS (Content Management System - System do zarządzania treścią), czyli umożliwia tworzenie i prowadzenie strony internetowej bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej. Każdy kto potrafi obsługiwać komputer bez trudu poradzi sobie z obsługą tego programu. Jest to program do instalowania na serwerze. Dzięki temu dostęp do strony podmiotowej i do jej edycji jest możliwy non-stop i z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć dowolną przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu. MegaBIP jest bezpłatny w podstawowej wersji (FREE). Wersja ta ma ograniczenia ilościowe i informację o nazwie produktu w stopce. Wymagania przewidziane prawem spełnia w całości. [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
"IBM Software systems and applications are designed to solve the most challenging needs of organizations large and small, across all industries, worldwide. [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 384 Publikacja w wersji elektronicznej.  "Książka – w każdej formie materialnej – służy graficznemuutrwaleniu tekstu, rozpowszechnieniu go i przechowywaniu. Historiaksiążki jest w istocie historią cywilizacji, bo najściślej związana jestz rozwojem ludzkiej myśli. Wiedzę o książce współtworzy wiele dys-cyplin naukowych: archeologia śródziemnomorska (a w niej osobnydział – papirologia), bibliologia, bibliotekoznawstwo, nauki pomocni-cze historii, historia obyczaju, polityczna, cenzury, drukarstwa, sztuki,literatury. Z racji rozległości tematu niniejszy szkic przybliży historięksiążki w jej kilku odsłonach, niekiedy odwołamy się do case study– studium przypadku, który lepiej niż wykład może naświetlić ważnekwestie. Informacje np. na temat książki renesansowej czy barokowejczytelnik znajdzie w rozdziale Historia druku. [...] "
... zobacz więcej
13.06.2022
" "Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe" to na nowo opracowana i poszerzona wersja serwisu "Gwary polskie. Przewodnik multimedialny" (www.gwarypolskie.uw.edu.pl). "Troskliwie zbierając mowę żywą", czyli gromadząc i prezentując w naszym przewodniku oryginalne nagrania tekstów wypowiadanych gwarą, filmy i zdjęcia dotyczące różnych aspektów kultury ludowej, włączamy się w działania na rzecz ochrony unikatowych elementów kultury tradycyjnej. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie będzie pełniło nie tylko funkcję internetowego kompendium dialektologicznego, ale zyska także znaczenie społeczne i rozbudzi zainteresowanie dziejami, językiem i kulturą poszczególnych regionów Polski" "
... zobacz więcej
06.06.2022
Edycja elektroniczna Redakcja ogólna: Tomasz JurekOpracowanie informatyczne: Stanisław Prinke
... zobacz więcej
06.06.2022
Materiał pomocniczyprzy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów aktprzygotowany przez Zespół pracowników archiwów państwowychi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych(wersja z 12.11.2013 r.)
... zobacz więcej
06.06.2022
"To jedyny w Polsce bezpłatny cykl kursów online dla NGO, które pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie nowych technologii przydatnych w działalności organizacji społecznych.Dzięki projektowi realizowanemu w ramach programów Sektor 3.0 i My Digital Life użytkownicy otrzymują dostęp do bezpłatnego narzędzia prowadzącego krok po kroku przez proces transformacji organizacji."
... zobacz więcej
06.06.2022
" "Workflow (ang. work flow, ‘przepływ pracy’) – w szerszym sensie pojęcie to oznacza sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu. W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności”.Nieistniejąca już od 2019 roku koalicja WfMC (WorkFlow Management Coalition) – proszę nie mylić ze sztukami walki – zdefiniowała workflow jako automatyzację procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych. [...] "
... zobacz więcej
06.06.2022
Wojciech Kwinta, Inżynieria.com; źródło; ANK, SKANSKA "Archiwum Narodowe w Krakowie ma nową siedzibę przy ul. Rakowickiej. Składa się ona z dwóch budynków, biurowego i magazynowego. Na potrzeby posadowienia budynku wykorzystano 538 pali. W energooszczędnym gmachu będą przechowywane cenne archiwalia, jak akt lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r. czy dokumenty z pieczęciami królewskimi Piastów i Jagiellonów. [...] "Archiwum Narodowe w Krakowie ma nową siedzibę przy ul. Rakowickiej. Składa się ona z dwóch budynków, biurowego i magazynowego. Na potrzeby posadowienia budynku wykorzystano 538 pali. W energooszczędnym gmachu będą przechowywane cenne archiwalia, jak akt lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r. czy dokumenty z pieczęciami królewskimi Piastów i Jagiellonów.Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/budownictwo/wiadomosci/58772,najnowoczesniejsze-i-najwieksze-archiwum-wybudowano-w-krakowie © inzynieria.comArchiwum Narodowe w Krakowie ma nową siedzibę przy ul. Rakowickiej. Składa się ona z dwóch budynków, biurowego i magazynowego. Na potrzeby posadowienia budynku wykorzystano 538 pali. W energooszczędnym gmachu będą przechowywane cenne archiwalia, jak akt lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r. czy dokumenty z pieczęciami królewskimi Piastów i Jagiellonów.Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/budownictwo/wiadomosci/58772,najnowoczesniejsze-i-najwieksze-archiwum-wybudowano-w-krakowie © inzynieria.com
... zobacz więcej
31.05.2022
"System Monitorowania Usług Publicznych dostarcza jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. Podstawę tych informacji stanowią zasoby statystyki publicznej oraz dane gromadzone przez administrację w ewidencjach, rejestrach i rozproszonych źródłach. System zawiera wskaźniki prezentowane na poziomie świadczenia usługi (np. na poziomie gminy) oraz wartości agregowane na wyższych poziomach (np. województw).Długofalowym celem budowy SMUP jest optymalizacja świadczenia usług, za których dostarczenie odpowiada administrację publiczna, w oparciu o zintegrowane, wysokiej jakości dane. [...] "
... zobacz więcej
31.05.2022
Portale Geodety, Interesanta, Komornika, Rzeczoznawcy, ARCHIWISTY, Mapowy, Projektanta, Narada Koordynacyjna
... zobacz więcej
31.05.2022
"Portal Archiwisty jest modułem portalu internetowego WebEWID służącym do tworzenia nowej oraz przeglądania i modyfikowania istniejącej dokumentacji ośrodkowej. Portal umożliwia dodawanie i edycję dokumentów, spraw oraz operatów i ich dokumentów składowych, a także udostępnia narzędzia do tworzenia rejestru dokumentów z dokumentacji powiązanej. Portal Archiwisty składa się z następujących zakładek: Dokumenty, Sprawy, Prace Geodezyjne, Operaty, Dokumenty Składowe Operatu.[...] "
... zobacz więcej
31.05.2022
"Na zbioryspoleczne.pl znajdziesz materiały z ponad 200 archiwów społecznych z całego kraju. Są tu dokumenty, fotografie, nagrania audio i wideo (historii mówionej). To prawie 200 tysięcy wpisów i ponad 100 tysięcy plików, z których teraz może skorzystać każdy – za darmo i bez logowania.Te materiały są z wielu powodów wyjątkowe. Przede wszystkim są inne niż te przechowywane w archiwach państwowych. Znajdziesz tu np. skany szklanych negatywów z początku XX wieku, zdjęcia z czasu transformacji po 1989 roku czy skany odbitek, które przesiedleńcy z Kresów przywieźli ze sobą na Ziemie Odzyskane.Pod względem tematycznym nasze zbiory są tak różne, jak różne są archiwa społeczne. Portal jest kopalnią wiedzy o historii i lokalnych tradycjach, ale też o ludzkich pasjach i twórczości. Stąd dowiesz się więcej np. o alpinizmie, esperanto, jazzie, ruchu działkowym czy działalności grup zawodowych.Prezentowane tu archiwalia opowiadają o życiu społeczności dużych i małych miast i wsi z niemal każdego regionu kraju. Dokumentują historie zarówno ludzi znanych, jak himalaista Jerzy Kukuczka, rzeźbiarz Stefan Papp czy fotografka Zofia Rydet, jak i zwykłych osób oraz rodzin. I to jest szczególnie cenne. [...] "
... zobacz więcej
31.05.2022
Dokumentacja..., red. Krzysztof Kopiński, Belliculum Diplomaticum VIII Thorunense, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 168   Wprowadzenie / 7 Agnieszka Gut Dokumentacja sądowa w procesach o czary w Sądzie Nadwornym w Szczecinie (XVI–XVII w.) / 9 Robert Jop Dokumentacja dotycząca udziału woźnych ziemskich i generalnych w czynnościach sądowych i urzędowych w XVI–XVIII w. / 33 Janusz Bonczkowski Ordynacja sądowa miasta Grudziądza z 1572 r. / 49 Mateusz Superczyński Protokoły ławy sądowej miasta Chełmna z 1696 r. – rodzaje wpisów czynności prawnych i stosowane w nich formuły / 59 Artur Górak Zespoły sądów i prokuratur Królestwa Polskiego w GARF (Государственный архив Российской Федерации в Москве) ... 69 Hadrian Ciechanowski Od rejestrów pruskich do KRS – ewolucja rejestracji sądowej w Polsce w XX i XXI w. / 81 Andrzej Cyrwus Sądownictwo ubezpieczeń społecznych – krótka historia od akt sprawy do e-dokumentu / 91 Marek Wojciechowski Kryteria wartościowania dokumentacji w sądach powszechnych od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych / 101 Katarzyna Jaskółka-LeśniakZarządzanie dokumentacją tradycyjną i elektroniczną w sądach i prokuraturach oraz jej wartościowanie w świetle nadzoru sprawowanego przez Archiwum Narodowe w Krakowie / 111 Tomasz Rodziewicz Problemy opracowania akt prokuratur z okresu PRL w świetle wytycznych metodycznych / 137 Edyta TargońskaOpracowanie akt sądowych w świetle wskazówek metodycznych archiwów państwowych / 155  
... zobacz więcej
25.05.2022
"Realne doświadczenia wynikające z budowania rozwiązań opartych na technologii blockchain pokazują, że stają się one częścią szerszych programów digitalizacji przedsiębiorstw lub agencji publicznych. Tworzone są nowe ekosystemy, które integrują technologię blockchain z tradycyjnymi systemami informatycznymi, uzupełniają je i współdziałają z takimi technologiami cyfrowymi jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, big data, przetwarzanie danych w chmurze i robotyka."– Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
... zobacz więcej
25.05.2022
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Fotografia w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie, Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 5-6 X 2021 r. Archiwa kościelne należą do najstarszych, archiwistyka kościelna to w zasadzi oddzielny temat, z tego powodu też takie wydarzenia są bardzo ważne.
... zobacz więcej
25.05.2022
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Fotografia w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie, Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 5-6 X 2021 r. Archiwa kościelne należą do najstarszych, archiwistyka kościelna to w zasadzi oddzielny temat, z tego powodu też takie wydarzenia są bardzo ważne.
... zobacz więcej
25.05.2022
"ICA President, David Fricker, tells us a bit about the fourth International Archives Week #IAW2022, taking place from Monday 6 to Friday 10 June 2022, and introduces our ongoing social media campaign #ArchivesAreYou. He also elaborates on who the ‘You’ is, in #ArchivesAreYou, both archivists and civil society. We are inviting archival and records management professionals and organizations to join us in a virtual conversation by using these hashtags (#ArchivesAreYou and #IAW2022) to talk about what it means to be an archivist and what archival records truly reflect: stories. Those stories show the tensions but also the bridges that archives create within the profession and with the communities that are represented (or not represented) in those narratives.[...] "
... zobacz więcej
25.05.2022
Niektóre z haseł będą tutaj na pewno przydatne archiwistom... "Encyklopedia Zarządzania jest największą w Polsce i jedną z największych na świecie baz wiedzy o zarządzaniu i dziedzinach pokrewnych. Dziś możemy się pochwalić kilkoma tysiącami artykułów (aktualnie: 7891 artykułów, 8189 wszystkich stron). Nie jest naszym celem zebranie całej mądrości świata. Chcemy umożliwić łatwe znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania praktyków i studentów, a także ułatwić pogłębienie wiedzy w interesujących Was kierunkach. Osiągamy to poprzez tworzenie sieci wewnętrznych powiązań między artykułami, odwołania do literatury oraz autorską bazę cytowań.[...] "
... zobacz więcej
21.05.2022
Łukasz Grochowina, Expose.pl, Must..., Webinar, You Tube Gorąco polecam, szczególnie świeżo upieczonym maturzystom, no i oczywiście wszystkim archiwistom, naprawdę niebanalna wiedza i absolutne MUST HAVE!!! "Excel już dawno przestał być programem „tylko do sumowania” – sumować potrafi w Excelu każdy. Obecnie, program ten stanowi podstawowe narzędzie pracy wielu działów, a przy jego pomocy można tworzyć rozbudowane zestawienia, raporty czy analizy. Program dysponuje szeregiem przydatnych funkcji i narzędzi, a funkcje logiczne (JEŻELI, ORAZ, LUB), wyszukiwania (wyszukaj.pionowo) czy tabele przestawne to ‘Must have Excela’, które musisz znać by swobodnie korzystać z Excela w pracy oraz bezstresowo podejść do testów na rozmowach rekrutacyjnych. Na naszym webinarze poznasz te oraz wiele innych funkcjonalności (x.wyszukaj, flash fill), dzięki którym podniesiesz swoje umiejętności w pracy Excelem"
... zobacz więcej
21.05.2022
 Omówienie nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych Przedstawienie zasad obiegu dokumentacją, Ukazanie dobrych praktyk w zakresie zarządzaniadokumentacją.
... zobacz więcej
21.05.2022
Współcześnie spotykamy komputery w zasadzie każdym sektorze gospodarki, ale komputery mają też zastosowanie np. w filozofii, lingwistyce czy astronomii, gdzie są od dawna używane. Wraz z rozwojem technologii informatycznych, zastosowaniem komputerów kwantowych, sztucznej inteligencji itd., komputery zagospoddarują pewnie nowe, obecnie nieoczywiste czy nawet niewyobrażalne, obszary...
... zobacz więcej
21.05.2022
Doskonałe webinary dotyczące Business Intelligence, prowadzone przez naprawdę w najwyższym stopniu profesjonalistę, specjalistę wysokiej klasy Łukasza Grochowinę, ele także szkolenia z obszaru grafiki 3D czy programowania, które ktoś kiedyś określił, moim zdaniem dużo na wyrost, współczesnym alfabetem! Polecam tutaj szczególnie szkolenia z MS Excel, MS Access, MS Word SharePoint i PowerPoint.
... zobacz więcej
21.05.2022
Przemysław Szczygłowski, Firmowa...,#Poradnik, You Tube, 21 czerwiec 2021 Temat arcyważny, wiele firm ma z pocztą systematycznie problemy, autor poradnika w przystępny, a zarazem niezwykle profesjonalny, sposób omawia wszystkie aspekty związane z pocztą elektroniczną. Poczta elektroniczna powstała w latach 70-tych ubiegłego wieku i od tego czasu tak naprawdę niewiele się zmieniła, dlatego trudno mówić tu o szyfrowaniu korespondencji, aczkolwiek jest to możliwe, np. w Gmail musimy w tym celu po utworzeniu wiadomości przełączyć tryb poufny (druga ikonka na dole od prawej). Duże i poufne lub nawet tajne wiadomości najlepiej jest wysyłać korzystając z szyfrowanych usług chmurowych.
... zobacz więcej
16.05.2022
W odległych czasach Access był powszechnie używany w archiwach, obecnie zastąpiły go różne programy do obsługi narastającego zasobu i rozmaite standardy (chociaż mógłbym się zdziwić; osobiście bardzo lubię Access)
... zobacz więcej
16.05.2022
Tomasz Matuszak, Funkcja..., w: Ekspertyzy i opracowania, Nr 139, wyd. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, 2021 "Na wstępie niniejszych rozważań należy określić, co na-leży rozumieć przez funkcję edukacyjną archiwów. Jestto o tyle istotne, że szeroko rozumiane archiwa, a archi-wa państwowe w szczególności (dział rządowej admini-stracji specjalnej), w toku swojej działalności realizująod dziesięcioleci pewien kanon zadań. Zaliczyć do nichnależy przede wszystkim: gromadzenie i zabezpieczaniewszelkich materiałów archiwalnych niezależnie od ichwytwórców, formy, postaci i okresu w jakim zostały wy-tworzone, opracowywanie archiwaliów wieczystego prze-chowywania zgromadzonych w zasobach archiwów orazich udostępnianie, m.in. na potrzeby prowadzonych ba-dań naukowych. Obecnie realizowana funkcja edukacyjnaarchiwów, utożsamiana przez wiele lat z udostępnianiem,popularyzacją czy działalnością kulturalno-oświatową,doczekała się swoistego wyróżnienia wśród wielu innych. [...] "
... zobacz więcej
16.05.2022
"Cyberataki stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem i dotykają coraz częściej firmy z sektora MŚP. Wiedza i informacje stanowią ważne aktywa każdej firmy i należy je skutecznie chronić, gdyż luki w systemach zarządzania bezpieczeństwem mogą prowadzić do poważnych problemów finansowych. W Poradniku dla MŚP przedstawiono szereg praktycznych działań opartych o standard ISO/IEC 27001, a zawarte w nim wskazówki pomogą Ci przygotować organizację do wdrożenia zabezpieczeń, aby sprawnie zarządzać bezpieczeństwem informacji."
... zobacz więcej
16.05.2022
strzałka do góry