Archiwistyka_tlo
 „Przeprowadzka zasobu archiwalnego. Zalecenia i dobre praktyki”, Małgorzata Bochenek, Anna Czajka, Warszawa 2020, ss.115ISBN książka papierowa: 978-83-65681-95-9, ISBN PDF: 978-83-66739-06-2Ze wstępu:„Niniejsza publikacja jest skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w proces masowego przemieszczania zasobów archiwalnych: od etapu planowania nowych magazynów i rozmieszczenia w nich archiwaliów poprzez przygotowanie zasobu do transportu, aż do końcowego etapu przeprowadzki, jakim jest transport i umieszczenie archiwaliów w nowych magazynach.Pierwszorzędnym celem opracowania jest wsparcie archiwów przygotowujących się do przeprowadzki zasobu do nowych lokalizacji, tak aby archiwalia będące częścią narodowego dziedzictwa były odpowiednio przygotowywane, zabezpieczane i bez uszczerbku przemieszczane. „
... zobacz więcej
25.01.2022
Kamil MinknerTechnologie jutra a świat pracyz tekstem szefa Sekcji Przyszłość Pracycentrali związkowej IG MetallDetlefa Gersta
... zobacz więcej
24.01.2022
W najnowszym numerze More Maiorum: Co można odnaleźć w dokumentacji sądów galicyjskich? Gdzie poszukiwać ksiąg metrykalnych przodków-emigrantów w Brazylii? W jaki sposób można uzyskać fotokopię metrykalnego z Urzędu Stanu Cywilnego? I jakie tajemnice urzędników Monarchii Habsburskiej odkrył historyk Michał Plutarski?
... zobacz więcej
24.01.2022
Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.
... zobacz więcej
24.01.2022
"Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjnych, instytucji znajdujących się pod nadzorem archiwalnym, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracowników innych instytucji prowadzących składnice akt, registratury oraz osób zainteresowanych pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego. Szkolenie uwzględnia projekt nowych przepisów kancelaryjno – archiwalnych dla administracji publicznej, zostaną również omówione zmiany w pracy kancelarii i archiwisty zakładowego wynikające z projektu nowej instrukcji kancelaryjnej, JRWA oraz instrukcji archiwalnej opracowanych dla organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich oraz organów zespolonej administracji rządowej. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt. [...] "
... zobacz więcej
24.01.2022
Jak i czym digitalizować zdjęcia? Webinar organizowany z Narodowym Archiwum Cyfrowym, 25.01.2022, godz. 17.00 - 18.30 "Zapraszamy na pierwszy webinar w 2022 roku! Organizujemy go we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym.Ten rok zaczynamy od archiwalnych zdjęć. Podczas spotkania dowiecie się jak prawidłowo skanować zdjęcia oraz jaki sprzęt do tego wykorzystać. Webinar jest skierowany do osób początkujących.Wydarzenie odbędzie się 25 stycznia 2022 w godz. 17.00–18.30.Obowiązują zapisy przez formularz Google!Spotykamy się na platformie ClickMeeting, zapisane osoby otrzymają link rano 25 stycznia.Wydarzenie będzie również transmitowane na profilu Facebook Centrum Archiwistyki Społecznej. [...] "
... zobacz więcej
22.01.2022
" [...] With ProjectManager.com and Google Docs, you can instantly expand your file storage and collaboration capabilities. Easily attach a file from Google Drive by dropping a “share link” into any project task, risk, or message. ProjectManager.com’s real-time collaboration makes it easy for the whole team to stay on top of project tasks. [...] "
... zobacz więcej
21.01.2022
Ustawa o dowodach osobistych, Stan prawny na dzień 21.01.2022, Rozdz. 7. Postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi Przy okazji proponuję zajrzeć do Wikipedii (warto zwrócić uwagę na hipertekst na samym dole strony odsyłający do weryfikatora różnych numerów, bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w obecnych czasach!) Poza tym na forum IFAR użytkowwnik Inka dzieli się spisem zdawczo-odbiorczym.
... zobacz więcej
21.01.2022
"Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarcza-jący do przekraczania ich granic. [...]"
... zobacz więcej
21.01.2022
Kolejna ciekawa platforma umożliwiająca tworzenie rozbudowanych, pofesjonalnych serwisów, bez w zasadzie żadnej wiedzy programistycznej. Tutaj ciekawostka... na platformie Squarespace postawiona jest m. in. strona... Muzeum Pizzy w Nowym Jorku! (gdzie zresztą mieści się siedziba Squarespace). Squarespace Tutorial for Beginners (2022 Full Tutorial) - Create A Professional Website  " [...]  With Squarespace, you no longer need to hire a web developer to have a professional website. By the end of this tutorial, you will know everything you need to in order to make a functional, beautiful, and professional website with Squarespace. [...] "
... zobacz więcej
21.01.2022
Biblioteki i archiwa..., red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak, wyd. Silva Rerum, 2019, ss. 250  Publikacja Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym powstała we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym.Spis treściRafał T. Prinke, Krzysztof Wisłocki Cyfryzacja bibliotek: początki i teraźniejszość 7 Grzegorz Gmiterek Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu i interaktywnych technologii (w 2017 r.)  27 Marek Konstankiewicz Status prawny narodowego zasobu archiwalnego 45 Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Depozyt filmowy jako realizacja interesu publicznego w kinematografii 57 Aneta Januszko-Szakiel Długoterminowa archiwizacja polskich zasobów cyfrowych w teorii i praktyce 75 Jacek Sobczak Otwarte zasoby. Miraże wolności wobec gorsetu prawa 101 Ksenia Kakareko Biblioteki wobec restytucji dóbr kultury. Wyzwania i dylematy 131 Katarzyna Błeszyńska Wynagrodzenie z tytułu użyczania utworów przez biblioteki publiczne 169
... zobacz więcej
21.01.2022
 „Skarby w archiwach zaklęte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym, cz. 1: Dawna Polska (do 1795 roku)” to bogato ilustrowany album, który popularyzuje wiedzę o polskich Archiwach Państwowych i naszym zasobieW albumie autorstwa dr. Jacka Krochmala zamieszczono skany bezcennych materiałów archiwalnych, które towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom w dziejach Polski. W minionych wiekach dokumenty często były bogato zdobione, co sprawia, że niektóre z nich są dzisiaj wyjątkowymi dziełami sztuki. Jednak zdecydowana większość archiwaliów jest bezcenna z innego powodu. W przeciwieństwie do druków (np. książek) archiwalia powstawały tylko w jednym egzemplarzu. Są więc unikatowe, a utrata któregokolwiek z nich stanowi nieodwracalną stratę.
... zobacz więcej
18.01.2022
Wyszukiwanie informacji wcale nie  jest rzeczą oczywistą. W Internecie dostępne jest całe mnóstwo różnych wyszukiwarek https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines (a to przypuszczam nie wszystko!) i każda z nich zwraca inne wyniki. Może jeszcze dodam, że obecnie uważa się np. serwis YouTube m. in. za wyszukiwarkę video. Tutaj jednak skupię się na najpopularniejszej, aczkolwiek nie pozbawionej poważnych wad, wyszukiwarce Google. Wyszukując informacji w Google polecam skorzystać z operatorów, czyli poleceń precyzujących nasze zapytania, chociaż ten sam efekt możemy osiągnąć za pomocą formularza wyszukiwania zaawansowanego. Za pomocą Google, wydając odpowiednie polecenia, możemy np. znaleźć dowolny adres mailowy lub zhakować, bez pomocy wyszukiwarki SHODAN https://www.shodan.io/ , dowolną kamerę. Na koniec dodam, że Google rozpoznaje 34 znaki, bo różnie jest to podawane. "The more you know about how Google works, its features, its capabilities, and how it displays results, the better it can serve your needs. A query is the request you send to Google."
... zobacz więcej
17.01.2022
Często się zdarza, że dane musimy przedstawić w postaci graficznej. W przypadku archiwistów najczęściej chodzi tu o procentowe przedstawienie zasobu czy poszczególnych grup użytkownikow. W formie graficznej można też przedstawić obecne i dawne rozmieszczenie archiwów  http://o-archiwum.pl/tag/archiwa-panstwowe/ . Oczywiście wykresy można sporządzić w Excelu czy innym tego typu programie, można też skorzystać z jednej z wielu darmowych aplikacji do tego przeznaczonych, warto jednak też wiedzieć że w Internecie można bez problemu znaleźć kalkulatory ułatwiające zadanie.
... zobacz więcej
17.01.2022
 1st EditionThe Shape of Data in Digital HumanitiesModeling Texts and Text-based ResourcesEdited By Julia Flanders, Fotis Jannidis 2019ISBN 9780367584030Published June 30, 2020 by Routledge360 Pages
... zobacz więcej
17.01.2022
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego, T. I, red. naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, wyd. AT Wydawnictwo, Wydawnictwo LIBRON, publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Pedagogicznyu im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2019, ss. 690 Publikacja w wersji elektronicznej. Wiedza głównie dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa, moim zdaniem jednak przydatna dla każdego zaawansowanego użytkownika komputera i internauty...
... zobacz więcej
17.01.2022
Wystąpienie: Silvia Sevilla, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - doświadczenia z archiwizacji Internetu w UE
... zobacz więcej
12.01.2022
Wystąpienie: Daniel Gomes, Zakład Informatyki Naukowej Portugalskiej Fundacji Nauki i Technologii - doświadczenia z archiwizacji Internetu w Portugalii
... zobacz więcej
12.01.2022
"Web 3.0 has the potential to change the internet as we know it, forever. You're still early in catching the trend right now and building your first blockchain cryptocurrency app. With a stunning design, connected to the blockchain, metamask pairing, interaction with smart contracts, sending Ethereum through the blockchain network, writing solidity code, and much more, Krypt is the best #Web3 #Blockchain app that you can currently find on YouTube and the entire internet. [...] " JavaScrypt Mastery
... zobacz więcej
12.01.2022
Free antispyware software, online scanners, instructions on how to remove spyware and malware. Bardzo przydatne narzędzia dla archiwistów cyfrowych i infobrokerów...
... zobacz więcej
12.01.2022
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego, T. II, red. naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, wyd. AT Wydawnictwo, Wydawnictwo LIBRON, publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Pedagogicznyu im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2019, ss. 690 Publikacja w wersji elektronicznej. Wiedza głównie dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa, moim zdaniem jednak przydatna dla każdego zaawansowanego użytkownika komputera i internauty...
... zobacz więcej
12.01.2022
Vademecum bezpieczeństwa, red. naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, Rafał Kopeć, wyd. Wydawnictwo LIBRON, publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2018, ss. 780 Publikacja w wersji elektronicznej.  Bardzo przydatna wiedza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach...
... zobacz więcej
12.01.2022
Luiza Rach, Prawda czy fałsz - czym jest deepfake?, Rynek Informacji, 27 grudnia 2021" [...] Nie wszystkie sposoby na wykorzystanie technologii stojącej za deepfake’ami mają złe intencje. W maju 2018 laboratorium Samsung IA w Moskwie przy użyciu tych samych metod “ożywiono” Mona Lisę. Opublikowane zostały też ruszające się portrety Marilyn Monroe czy Alberta Einsteina. Dowodzi to, że do modyfikacji wystarczy tylko jedno zdjęcie. Tak zaawansowana technologia nie jest jednak ogólnodostępna. Przynajmniej na razie nie ma obawy, że zostaną w taki sposób wykorzystane na przykład prywatne zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych. [...] "
... zobacz więcej
03.01.2022
"A headless browser is a web browser without a graphical user interface. Headless browsers provide automated control of a web page in an environment similar to popular web browsers, but they are executed via a command-line interface or using network communication. They are particularly useful for testing web pages as they are able to render and understand HTML the same way a browser would, including styling elements such as page layout, colour, font selection and execution of JavaScript and Ajax which are usually not available when using other testing methods.[1] Since version 59 of Google Chrome[2][3] and version 56[4] of Firefox,[5] there is native support for remote control of the browser. This made earlier efforts obsolete, notably PhantomJS.[6] [...] " Cyt. Wikipedia  https://en.wikipedia.org/wiki/Headless_browser
... zobacz więcej
03.01.2022
Cyt. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Headless_software "Headless software (e.g. "headless Java"[1] or "headless Linux",[2]) is software capable of working on a device without a graphical user interface. Such software receives inputs and provides output through other interfaces like network or serial port and is common on servers and embedded devices. The term "headless" is most often used when the ordinary version of the program requires that a graphics card or similar graphical interface device be present. For instance, the absence of a graphic card, mouse or keyboard may cause an initialization process that assumes their presence to fail, or the graphics card may be relied upon to build some offline image that is later served through network. A headless computer (for example, and most commonly, a server) may be missing many of the system libraries that support the display of graphical interfaces. Software that expects these libraries may fail to start or even to compile if such libraries are not present. Software built on a headless machine must be built within command line tools only, without the aid of an ID [...] "
... zobacz więcej
03.01.2022
Wracam tutaj kolejny raz do najpopularniejszego CMS-a na świecie, na którym postawione jest ok. 30 % stron w całym (powierzchniowym, bo istnieje jeszcze DARK WEB!) Internecie. Do tematu będę wracał co jakiś czas, zwłaszcza że ostatnio sporo stron postawionych na innych CMS-ach, których jest nota bene ponad 300! https://www.opensourcecms.com/ jest przenoszonych (migracja) właśnie na Wordpress-a. Na temat migracji można sobie poczytać w sieci i obejrzeć tutoriale w serwisie YouTube, ja tym razem podam parę kolejnych, moim zdaniem bardzo przydatnych linków pozwalających na instalację Wordpress-a na lokalnym serwerze i zapozanie się z tym CMS-em.
... zobacz więcej
03.01.2022
" [...] The Microsoft Web Platform Installer is a free tool that makes it simple to download, install and keep up-to-date with the latest components of the Microsoft Web Platform, including Internet Information Services (IIS), SQL Server Express, .NET Framework and Visual Studio. Web PI also makes it easy to install and run the most popular free web applications for blogging, content management and more with the built-in Windows Web Application Galler. [...] "
... zobacz więcej
27.12.2021
" [...] Effective governance over information and technology is critical to business success, and this new release further cements COBIT’s continuing role as an important driver of innovation and business transformation. [...] "
... zobacz więcej
27.12.2021
Kolejny bardzo popularny CMS, na stronie TYPO3 dostępne jest też DEMO systemu." [...] The TYPO3 project has a clear vision, a defined roadmap and a strong community. Every day thousands of pages are viewed and download numbers of the installation package are soaring. The press shows increased interest, commercial use is flourishing. With the release of the new Long Term Support Version, our CMS has grown stronger, more reliable and safer than ever. To cut a long story short: TYPO3 is free and open to everyone, yet powerful enough for mission critical commercial use. It was founded on values of quality, honesty, freedom. And it’s going to stay that way."
... zobacz więcej
27.12.2021
Wiedza głównie dla archiwistów cyfrowych... " As websites grew to deliver more and more content, the web development industry found new ways to make the process of maintaining and updating sites more efficient. Years ago, we saw a move away from creating large numbers of individual files by hand, to a system where repeated sections of code could be included and repeated more easily. Web servers would perform that task on demand whenever a request for a resource was received. They’d faithfully combine templates and content, apply loops and logic, and return a page view whenever one was requested. And we’d have to ensure that they had enough horsepower to keep up with demand, fearing the times that our site became popular!Static site generators (SSG) do much the same thing. They apply data and content to templates, and generate a view of a page which can be served to the visitors of a site. [...] "  Źródło:  https://www.netlify.com/blog/2020/04/14/what-is-a-static-site-generator-and-3-ways-to-find-the-best-one/
... zobacz więcej
27.12.2021
"Hugo is one of the most popular open-source static site generators. With its amazing speed and flexibility, Hugo makes building websites fun again."
... zobacz więcej
22.12.2021
"ArchiveBox is a powerful, self-hosted internet archiving solution to collect, save, and view sites you want to preserve offline. You can set it up as a command-line tool, web app, and desktop app (alpha), on Linux, macOS, and Windows. You can feed it URLs one at a time, or schedule regular imports from browser bookmarks or history, feeds like RSS, bookmark services like Pocket/Pinboard, and more. See input formats for a full list. It saves snapshots of the URLs you feed it in several formats: HTML, PDF, PNG screenshots, WARC, and more out-of-the-box, with a wide variety of content extracted and preserved automatically (article text, audio/video, git repos, etc.). See output formats for a full list. The goal is to sleep soundly knowing the part of the internet you care about will be automatically preserved in durable, easily accessible formats for decades after it goes down."
... zobacz więcej
22.12.2021
Najpopularniejszy CMS na świecie, na którym postawione jest około 30% stron w sieci. W serwisie YouTube dostępnych jest wiele tutoriali poświęconych Wordpresss-owi, niestety większość angielskojęzyczna, bez trudu można też znaleść strony z darmowym DEMO systemu, jak również umożliwiające stworzenie własnej strony testowej. W sieci dostępne są też kursy on-line za kilkaset złotych, osobiście jednak jestem tutaj bardzo sceptyczny, ponieważ dobry kurs Wordpress-a to wydatek rzędu 3-4 tys. zł.
... zobacz więcej
20.12.2021
Trzy rodzaje usług chmurowych... Temat dla archiwistów cyfrowych.
... zobacz więcej
20.12.2021
Wiedza głównie dla archiwistów cyfrowych... Cyt. Wikipedia "Piaskownica (ang. sandbox) – mechanizm izolacji uruchamianych programów komputerowych od reszty systemu służący poprawie bezpieczeństwa. W szczególności technikę tę wykorzystuje się do uruchamiania programów z niezaufanych źródeł. Na piaskownicę składa się ściśle nadzorowany zestaw zasobów systemu utworzonych w obszarach roboczych pamięci operacyjnej oraz masowej. Uruchamiane w niej programy najczęściej mają ograniczone prawa dostępu do sieci, systemu operacyjnego, urządzeń wejścia-wyjścia itp. Jednym z popularnych rozwiązań z tej kategorii jest wirtualizacja. Przykładem piaskownicy są zasoby przeznaczone dla wykonywania apletów Adobe Flash, Javy i Silverlight osadzonych w stronach www, systemy typu Online judge używane przy organizowaniu na przykład konkursów programistycznych ."
... zobacz więcej
20.12.2021
"Watch this webinar on an introduction to Drupal, hosted by Stanley Fernandes, Arisen Fernandes, and Jose D'Silva. The webinar will help you to improve your Drupal skills on how to create content types, page views, block views, and contact forms. [...] " Poniżej podaję też linki do darmowego DEMO i polskiego serwisu poświęconego Drupal-owi.
... zobacz więcej
18.12.2021
"Aplikacja eDokument umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym prawem."
... zobacz więcej
18.12.2021
"Comarch e-Urząd to platforma, która umożliwia dostęp do e-usług każdego dnia tygodnia. Jest to narzędzie do realizacji zobowiązań ustawowych drogą elektroniczną. Funkcja zdalnej rezerwacji wizyty ułatwia dalszy kontakt z urzędnikiem przy użyciu aplikacji do wideokonferencji. Dzięki temu obsługa składanych dokumentów, zarówno po stronie klienta jak i urzędnika jest szybka i skuteczna. System umożliwia realizację płatności online. Dostępny jest również na urządzeniach mobilnych."
... zobacz więcej
18.12.2021
"You can deploy ownCloud in your own data center on-premises, at a trusted service provider or choose ownCloud.online, our Software-as-a-Service collaboration platform hosted in Germany. Be confident your data storage and maintenance complies with regulation. Increase security through measures like multi-factor authentication, encryption and file lifecycle management."
... zobacz więcej
18.12.2021
"We help you achieve that: a safe home for all your data. Secure, under your control and developed in an open, transparent and trustworthy way. We are Nextcloud."
... zobacz więcej
18.12.2021
Bardzo popularny CMS, którego osobiście jestem zwolennikiem. Tutaj przedstawiam dostępne DEMO systemu, i osobno tutorial w języku angielskim (po polsku niestety nic dobrego nie znalazłem). Wiedza dla archiwistów cyfrowych i wszystkich zainteresowanych tym rewelacyjnym systemem... Oczywiście bez dobrego kursu, czy to stacjonarnego czy online, się nie obędzie...
... zobacz więcej
14.12.2021
" [...] Cechą wyróżniającą system eKancelaria jest jego kompleksowość i powiązanie z innymi systemami używanymi w urzędzie. System eKancelaria może współpracować z platformą ePUAP realizującą kompleksową obsługę interesanta drogą elektroniczną, jest zintegrowany z systemem BIP oferowanym przez ZETO Koszalin Sp. z o.o. zapewniając automatyczny proces upublicznienia informacji (zgodna z ustawą o odstępie do informacji publicznej). Możliwa jest również integracja systemu eKancelaria z systemem zarządzania GMINA oraz innymi systemami zewnętrznymi. [...] "
... zobacz więcej
14.12.2021
"The UNLOCK Accelerator is dedicated to supporting projects that contribute to making the world‘s knowledge more inclusive and accessible to all. In concrete terms, this means: We seek impact-driven ideas and cutting-edge approaches in the field of Free Knowledge that we can promote and scale as open-source products or projects under a free license. And above all, we are looking for motivated teams that want to turn their ideas into functional prototypes in record time! [...]"
... zobacz więcej
14.12.2021
"Poradnię prowadzą członkowie Studenckiego Koła Archiwistów przy UMK. Poradnia obejmuje tematykę ogólnego zarządzania dokumentacją w archiwum bieżącym, konserwację oraz zabezpieczanie archiwaliów domowych (np. pocztówek, zdjęć), prawo autorskie i ochrona wizerunku według obowiązujących przepisów. [...]"
... zobacz więcej
14.12.2021
"At OpenSpeaks, we are working with communities to co-design open resources for indigenous, endangered and other marginalized languages."
... zobacz więcej
14.12.2021
"Wideokonferencja "Transformacja cyfrowa w budownictwie. Nowe e-usługi, nowe wyzwania." zrealizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju w ramach cyklu wideokonferencji edukacyjnych "Idea rozwoju Twojego biznesu". 6 października 2021 r., Warszawa Zaproszeni goście: Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GUNB Maciej Thel, Naczelnik Wydziału ds. CEEB, GUNB Tomasz Saciłowski, Główny Specjalista w Wydziale Usług Cyfrowych w Budownictwie, GUNB Moderator: Justyna Dżbik - Kluge"
... zobacz więcej
10.12.2021
"Collections management software helps museums, art galleries, and other businesses with large collections of art objects or antiquities monitor and maintain said collections. For a museum or art gallery, it is important to have a record of each piece in the collection that contains its location and other pertinent information, such as how it was obtained or its conservation or restoration status. Collections management software enables these institutions to digitize records, making it much easier to search for information about specific objects quickly and update that information when needed. Collections management software may be used by curators, conservators, archivists, researchers, and administrators to perform their daily tasks that help maintain the entire collection of an institution. [...] "
... zobacz więcej
10.12.2021
" [...] We are moving in more ways than one. Our servers are being relocated, so you may find that our servers may be unreachable.  This website will not be affected and pulling from SourceForge.net will not be an issue.   Our office in Milwaukee will be moving as well.  So please bear with us as we find and settle into our new digs. [...] "
... zobacz więcej
10.12.2021
"The Archives Unleashed project aims to make petabytes of historical internet content accessible to scholars and others interested in researching the recent past. Our team develops web archive search and data analysis tools to enable scholars, librarians and archivists to access, share, and investigate recent history since the early days of the World Wide Web. [...]"
... zobacz więcej
10.12.2021
Słownik pojęć w administracji publicznej, red. naukowa Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek, wyd. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018, ss.268 Publikacja w wersji elektronicznej, plik znajduje się na komputerze lokalnym.  "Słownik administracji publicznej ma w założeniu przybliżyć, w możliwie przystępnej formie, kluczowe pojęcia z zakresu administracji. Przy czym pojęcie administracji jest szeroko rozumiane i obejmuje: naukę prawa administracyjnego, nauki o polityce i administracji oraz elementy nauki o zarządzaniu. Dziedziny te wyznaczają bowiem w największym stopniu ramy działania administracji oraz naukowe narzędzia jej badania. Współczesna administracja publiczna już dawno wyszła poza ramy wąsko rozumianego prawa administracyjnego czy nieco szerzej traktowanej nauki o administracji. Niniejsze opracowanie obejmuje zatem tematykę niezwykle istotną, aktualną i interdyscyplinarną, odnoszącą się do zagadnień z zakresu administracji publicznej. Instytucje administracji publicznej sąelementarnym ogniwem ładu demokratycznego, a realizowane przez nie zadania łączą się na płaszczyźnie ekonomiczno-społecznej i politycznej, co sprawia, że niezwykle ważne jest nieustanne systematyzowanie wiedzy, między innymi z punktu widzenia aktualnego stanu prawnego. Współczesne podejście do administracji uwzględnia rozmaite dziedziny nauki, wraz ze specyficzną dla nich perspektywą metodologiczną. W ich ujęciu administracja postrzegana jest jako proces zarządzania sferą publiczną, w której zderzają się płaszczyzny prawne, psychologiczne, politologiczne, komunikacyjne, marketingowe, ekonomiczne etc. [...]"
... zobacz więcej
08.12.2021
"Słownik staropolski stanowi integralną część serwisu Staropolska, toteż jego zakres i specyfika skorelowane są ściśle z zasobem tekstów zgromadzonych na stronach serwisu. Zob. Info Mamy nadzieję, że okaże się użyteczną pomocą w lekturze utworów dawnej literatury polskiej. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące koniecznych uzupełnień można przesyłać na adres redaktora."
... zobacz więcej
08.12.2021
"Before you make any investment, you consider various aspects to determine how much value the investment will provide. Software is also an investment in that it will continue to provide value for a long time. The decision you have to make is whether this value would be a good return on the immediate investment you have to make. [...]"
... zobacz więcej
08.12.2021
 "Free and open source archive code projects including engines, APIs, generators, and tools."  
... zobacz więcej
08.12.2021
"Archivematica is a web- and standards-based, open-source application which allows your institution to preserve long-term access to trustworthy, authentic and reliable digital content." "Archivematica is an integrated suite of open-source software tools that allows users to process digital objects from ingest to access in compliance with the ISO-OAIS functional model. Users monitor and control ingest and preservation micro-services via a web-based dashboard. Archivematica uses METS, PREMIS, Dublin Core, the Library of Congress BagIt specification and other recognized standards to generate trustworthy, authentic, reliable and system-independent Archival Information Packages (AIPs) for storage in your preferred repository."
... zobacz więcej
08.12.2021
Niemiecko-polski i..., T. I, red. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 114, Toruń 2018, ss. 296  "Publikacja niniejsza została przygotowana przede wszystkim z myślą o historykach, konserwatorach, historykach sztuki, historykach prawa, archiwistach i archeologach, pasjonatach badań genealogicznych, a także o studentach rozpoczynających swoją pracę z źródłami średniowiecznymi. Ma ona formę słownika dwujęzycznego będącego zbiorem trudniejszych słów i wyrażeń staroniemieckich występujących w wybranych źródłach opublikowanych  drukiem  dla  terenu  ziem  polskich,  Prus  i  Śląska,  i  tłumaczonych na współczesny język polski. Już na samym wstępie autorzy pragną zaznaczyć, że opracownie niniejsze nie jest idealne, gdyż nie zaspokoi np. potrzeb językoznawców, ponieważ świadomie zrezygnowano z umieszczania w nim poszczególnych wyrazów na szerszym tle źródłowym. Poszczególne terminy staroniemieckie nie posiadają również opisu gramatycznego oraz odmiany. [...]"
... zobacz więcej
06.12.2021
Remove scratches, creases, stains, tearsColorize a black and white photo in a clickRestore colors to faded & washed out imagesAdd stylized text labels and date stamps
... zobacz więcej
06.12.2021
"The Archivists’ Toolkit™, or the AT, is the first open source archival data management system to provide broad, integrated support for the management of archives. It is intended for a wide range of archival repositories. The main goals of the AT are to support archival processing and production of access instruments, promote data standardization, promote efficiency, and lower training costs. Currently, the application supports accessioning and describing archival materials; establishing names and subjects associated with archival materials, including the names of donors; managing locations for the materials; and exporting EAD finding aids, MARCXML records, and METS, MODS and Dublin Core records. Future functionality will be built to support repository user/resource use information, appraisal for archival materials, expressing and managing rights information, and interoperability with user authentication systems. The AT project is a collaboration of the University of California San Diego Libraries, the New York University Libraries and the Five Colleges, Inc. Libraries, and is generously funded by The Andrew W. Mellon Foundation. Please note that the AT is superseded by ArchivesSpace (http://www.archivesspace.org/) and AT support ended September 1, 2013. This website (www.archviststoolkit.org) will be available for the next few months as the transition is made to ArchivesSpace. As much documentation as possible, along with the latest source code is also posted on the AT GitHub site: https://github.com/ucsdlib/AT "
... zobacz więcej
06.12.2021
Use and Reuse of the Digital Archive, red. Prof. John Potts, wyd. Springer International Publishing, 2021  "This book examines the use and re-use of digital archives in a unique manner, by combining theoretical and practical approaches to the contemporary digital archive. The book brings together a range of writers - specialising in media and cultural studies, contemporary art and art history, digital and networked culture, library and museum studies - to explore the cultural impact of digital archives. Several of the essays describe the process of constructing a digital archive as a specific case study – in digitising a physical archive and designing a searchable digital database as the core of the digital archive. Other chapters explore the cultural significance of digital archives in more general theoretical terms. These considerations include: the specific properties of the digital archive; its similarities and differences to the traditional paper-based archive; the ethical decisions made in the design of an archive; and the potential for creative re-use of online archived materials."
... zobacz więcej
04.12.2021
"Invenio is an open source project that was initially developed by CERN. The Invenio brand today covers a suite of currently three main products developed by the Invenio community: InvenioRDM - a repository/document management platformInvenioILS - an integrated library systemInvenio Framework - a code library to build large-scale information systems such as InvenioRDM and InvenioILS In addition to the three main products, a larger number of smaller generic code libraries are also being maintained for the benefit of the open source commuinty independently of Invenio. [...]"
... zobacz więcej
04.12.2021
"The internet is a vast and complicated place. The average lifespan of a webpage is around 100 days before it is edited or removed (1). To keep up, your website needs to be constantly evolving. A good way to get ahead is to research successful pages that have come before you. WayBack Machine is a platform that makes accessing archived web information possible, however depending on your purposes you might want to consider more effective alternatives. Belowwe will examine the benefits to using alternatives to WayBack Machine. [...]"
... zobacz więcej
04.12.2021
The Metasploit Unleashed (MSFU) course is provided free of charge by Offensive Security in order to raise awareness for underprivileged children in East Africa. If you enjoy this free ethical hacking course, we ask that you make a donation to the Hackers For Charity non-profit 501(c)(3) organization. A sum of $9.00 will feed a child for a month, so any contribution makes a difference.
... zobacz więcej
01.12.2021
Quickly find and fix the vulnerabilities that put your web applications at risk of attack. Enjoy more peace of mind – without investing more of your limited time.
... zobacz więcej
01.12.2021
Google Guide is an online interactive tutorial and reference for experienced users, novices, and everyone in between. I developed Google Guide because I wanted more information about Google's capabilities, features, and services than I found on Google's website. --Nancy Blachman
... zobacz więcej
01.12.2021
Temat głównie dla freelancerów... " [...] Website builders are the right choice for people with no programming experience and limited time and budget. But sometimes even professionals can gain access to these tools, because the majority of them gives a visual over a website and let their users create websites as fast as they can. Modern top website builders have a plenty of modern functionalities: they produce responsive, simple and complex, one- and multi-page websites with animations, image and video backgrounds, media embeds and more. With best website builders you can create a really professional and appealing website, despite the fact that it takes you just minutes to cope with it. [...]"
... zobacz więcej
01.12.2021
VIII Toruńskie Konfrontacje ArchiwalneWolne archiwa wobec zmian2-3 grudnia 2021 r.
... zobacz więcej
30.11.2021
   Załącznik nr 12 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020   Wytyczne w zakresie zasad  przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
... zobacz więcej
29.11.2021
Wiedza przede wszystkim dla infobrokerów i archiwistów cyfrowych, pozwalająca uniknąć wielu zagrożeń...
... zobacz więcej
29.11.2021
"An open format developed by the Swiss Federal Archives, designed for archiving relational databases in a vendor-neutral form. A SIARD archive is a ZIP-based package of files based on XML and SQL:1999. A SIARD file incorporates not only the database content, but also machine-processable structural metadata that records the structure of database tables and their relationships. The ZIP file contains an XML file describing the database structure (metadata.xml) as well as a collection of XML files, one per table, capturing the table content. The SIARD archive may also contain text files and binary files representing database large objects (BLOBs and CLOBs). SIARD permits direct access to individual tables by exploring with ZIP tools. A SIARD archive is not an operational database but supports re-integration of the archived database into another relational database management system (RDBMS) that supports SQL:1999. In addition, SIARD supports the addition of descriptive and contextual metadata that is not recorded in the database itself and the embedding of documentation files in the archive. [...]"
... zobacz więcej
29.11.2021
W czwartek 25 i piątek 26 listopada br. w Archiwum Narodowym w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki". Wydarzenie przebiegało w trybie hybrydowym. [...] Relacja video z wydarzenia w serwisie YouTube i na Facebook-u dostępna poprzez stronę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
... zobacz więcej
29.11.2021
Wiedza głównie dla infobrokerów... Tutaj przypomnę jeszcze o istnieniu Deeb Web-u i Dark Netu, pierwszy oznacza wszystkie zasoby Internetu, do których musimy się logować, do drugiego za pomocą zwykłych wyszukiwarek nie wejdziemy.
... zobacz więcej
27.11.2021
"Redis is an open source (BSD licensed), in-memory data structure store, used as a database, cache, and message broker. Redis provides data structures such as strings, hashes, lists, sets, sorted sets with range queries, bitmaps, hyperloglogs, geospatial indexes, and streams. Redis has built-in replication, Lua scripting, LRU eviction, transactions, and different levels of on-disk persistence, and provides high availability via Redis Sentinel and automatic partitioning with Redis Cluster. [...]"
... zobacz więcej
27.11.2021
" [...] Twórcą Archiwum Społecznego Polskiego Webu (ASPW) jest programista z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW i doktorant IBL PAN Marcin Wilkowski. Zbiory archiwum dostępne są na stronie https://aspw.pl/ na wolnej licencji i mogą być wykorzystane jako otwarte dane badawcze. [...]"
... zobacz więcej
27.11.2021
"- blockchain based document archive storage for large scale cloud systems- lekana platform built for pageroonline which is one of the largest e-invoicing provider in the world. [...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"DROID (Digital Record Object IDentification) is a file format identification tool developed by The National Archives. It is in widespread use across the world, in cultural memory institutions, local and central government departments and other public bodies, and has been embedded into multiple commercial and open source digital preservation products. [...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"[...] The Archives Portal Europe is an online research tool providing free 24/7 access to high-quality information held in archival institutions throughout Europe. It allows you to easily browse from a single online access point, millions of archival documents stored in thousands of archival institutions all over the continent. You might even stumble upon documents you might never have otherwise found. The Archives Portal Europe will be your favourite online research tool in no time. You can conduct your research more efficiently and use the search results effectively because they are presented in their original, archival and historical European context.[...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"ARCHANGEL is a 24 month socio-technical feasibility study co-creating and evaluating a novel prototype DLT service with end-users to determine how archival practices, sustainable models and public attitudes could evolve in the presence of a trusted decentralised technology to prove content integrity and ensure open access to digital public archives. [...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"Companies in shipping have been desperately holding on to the paper bill of lading for hundreds of years. Over time it became the holy document that nobody wanted to let go of. But now CargoX has created a solution that empowers them to forget that piece of paper and start working digitally. What a sharp turn!To make things even more interesting, their documents will be transferred through something called blockchain, stored on something called an InterPlanetary File System (IPFS), accessible in a digital document repository, which also can be seen as a central digital archive. All this at almost the speed of light. [...]"
... zobacz więcej
22.11.2021
"[...] Prezentowany  dokument z  pewnością stanowi  kontynuację priorytetowych  działań wynikających z poprzedniej Strategii. Nadal bowiem mowa o archiwach otwartych, przyjaznych, aktywnie współpracujących z instytucjami publicznymi, archiwach dobrze adaptujących się do dynamicznie zmieniających sięuwarunkowań i realizujących nowe wyzwania, także w obszarze nowoczesnych  technologii,  reagujących  na  potrzeby  społeczne  oraz  wpływających  na świadomość i postawy obywateli. [...]"
... zobacz więcej
22.11.2021
"DMS stands for Document Management System, which is a system designed to store, manage and track the usage of documents.  The main goal of DMS is to reduce the use of papers.There are many DMS cloud-based services, however, they may be very pricy when it comes to enterprise or company with the streaming flow of documents form many users. Fortunately for us, there is always open source alternatives and some are built to compete with the enterprise extensive services.What does your institution, company or team require is  a major factor when choosing your file/ documents management system that fits. [...]"
... zobacz więcej
20.11.2021
Profesjonalny, dobrze sporządzony biznesplan jest obecnie podstawą każdej działalności gospodarczej. W sieci bez problemu można znaleźć aplikacje ułatwiające jego stworzenie, istnieją też specjalne algorytmy pozwalające na sprawdzenie już na starcie perspektyw dla naszego pomysłu. Oczywiście każda branża wymaga uwzględnienia swojej specyfiki, a co z tym związane, często innej aplikacji.
... zobacz więcej
20.11.2021
Studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie "Program studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem nowych technologii w pracy instytucji kultury i administracji.Nowoczesne technologie dają możliwości tworzenia i wsparcia dostępu obywateli do dóbr kultury i usług administracyjnych, otwierając równocześnie nowe kanały komunikacji. Studia są adresowane do osób, które chcą poznać kompleksowe narzędzia i zdobyć kompetencje pozwalające efektywnie stosować nowe technologie w działalności urzędów i placówek kulturalnych."
... zobacz więcej
20.11.2021
Archiwistyka w Stanach Zjednoczonych jest bardzo poważana, o czym opowie w swoim, wygłoszonym 18 listopada br. referacie p. Leszek Pudłowski z Wiednia http://poznan.ap.gov.pl/program-konferencji-archiwa-pomiedzy-administracja-a-potrzebami-nauki/ , a archiwiścibardzo dobrze opłacani. Niniejszy webinar New York State Archives przedstawia zasady elektronicznego zarządzania dokumentami w Stanach Zjednoczonych. PS. Webinar jest po angielsku, i w tym języku polecam go wysłuchać, jednak w "Ustawieniach" w prawym dolnym rogu istnieje możliwość automatycznego tłumaczenia na dowolny język."This webinar will introduce the basic principles of electronic records management. One of the biggest challenges facing records and office managers is the complexity of issues surrounding the management of electronic records. The manager’s goal should be to determine the most efficient way to manage electronic records so that access for their entire retention period is ensured. This webinar focuses on how to: - Manage electronic record keeping systems of varied sizes and types - File and maintain access to electronic records - Control the retention and disposition of electronic records - Develop security and other management controls over electronic records - Preserve electronic records over long periods of time Presenter: Sarah Durling This session is the first of five in our 2020 Winter Webinar Series."
... zobacz więcej
16.11.2021
Sieć, z której istnienia, moim zdaniem, powinien zdawać sobioe sprawę każdy infobroker. Sieć pozwala na dostęp do wielu bardzo ciekawych treści, nieindeksowanych z różnych względów przez standardowe wyszukiwarki. Temat TOR-a został też dosyć dobrze przedstawiony w polskiej Wikipedii.
... zobacz więcej
15.11.2021
Jak zabezpieczyć fotografię,jak ją opisać i ewidencjonować w archiwum zakładowymIwona Fischer Archiwum Narodowe w Krakowie
... zobacz więcej
15.11.2021
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. "Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki" organizowanej przez Zakład Archiwistyki WH UAM oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada br. w Poznaniu. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Osoby zainteresowane uczestnictwem w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams, prosimy o kontakt z p. Piotrem Józefiakiem (piotr.jozefiak@amu.edu.pl).
... zobacz więcej
13.11.2021
"Z inicjatywy dra Pawła Pietrzyka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, oraz Marty Muszyńskiej, Dyrektor Generalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, została podjęta współpraca na niwie dydaktycznej z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.    Do programu kształcenia słuchaczy XXXII Promocji został wprowadzony przedmiot pod nazwą Zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. W ramach zajęć, które – obok Naczelnego Dyrektora – poprowadzi dr Tomasz Matuszak, prezentowane będą zagadnienia związane z podstawami prawnymi postępowania z dokumentacją, nowoczesnymi systemami zarządzania dokumentacją oraz gromadzeniem i zabezpieczaniem spuścizny dokumentacyjnej, wytwarzanej w podmiotach administracji publicznej, jako wspólnego dziedzictwa świadczącego o historii naszego państwa. Słuchacze KSAP zapoznają się również z zadaniami sieci Archiwów Państwowych i ich wpływem na kształtowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, w tym usług e-administracji i zarządzania dokumentacją elektroniczną. Zainicjowana współpraca będzie kontynuowana ze słuchaczami XXXIII Promocji w 2022 roku. Efektem kształcenia ma być zbudowanie świadomości przyszłych urzędników służby cywilnej na temat znaczenia i roli zarządzania dokumentacją jako ważnego elementu sprawnego zarządzania urzędem."    
... zobacz więcej
13.11.2021
" [...] Podczas kontroli organów skarbowych jednostka kontrolowana powinna mieć swobodny dostęp do dokumentów księgowych, dlatego archiwizowanie dokumentów jest tak ważne. Dokumenty powinny mieć swój porządek chronologiczny oraz zostać ponumerowane zgodnie z księgą przychodów i rozchodów. Należy również zwrócić uwagę na zabezpieczenie dokumentów przed ewentualnym zniszczeniem lub zgubieniem. Księgi prowadzone w formie tradycyjnej, muszą mieć ustaloną metodę administracyjno-organizacyjną, która ułatwi przechowywanie oraz szybkie odnalezienie potrzebnych dokumentów. W tym celu powinna powstać instrukcja i zarządzenie opisujące procedury jakie należy wykorzystać dla ochrony danych w formie papierowej oraz regulujące odpowiedzialność pracowników. Dla prawidłowej archiwizacji danych, powinno zostać wyznaczone odpowiednie miejsce, które będzie chronione przed osobami niepowołanymi. Ustawa nie narzuca tego obowiązku tylko przedsiębiorcy, można go przenieść na biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość jednostki. Jednakże informacje o miejscu przetrzymywania dokumentów należy zgłosić odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 15 dni od wydania dokumentów zewnętrznemu podmiotowi. [...]"
... zobacz więcej
13.11.2021
Agnieszka JacekArchiwizacja dokumentacji projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiegona lata 2014-2020 Prezentacja PowerPoint
... zobacz więcej
12.11.2021
Elektroniczny system obsługi spraw i dokumentów stosowany w UM w Lublinie.
... zobacz więcej
12.11.2021
Elektroniczna obsługa kancelarii oraz dokumentów przychodzących i wychodzących to jeden z podstawowych procesów, z których korzystają firmy i instytucje, aby zapewnić szybki i efektywny sposób dystrybucji informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Gwarantuje on, że żaden dokument nie zaginie, a każdy zostanie odpowiednio zadekretowany i skierowany do właściwego odbiorcy.  
... zobacz więcej
12.11.2021
Znajomość jednego lub kilku CMS-ów (systemów zarządzania treścią) jest obecnie bardzo pożądaną na rynku pracy umiejętnością (większość stron w sieci jest postawiona na jednym z CMS-ów, głównie na bardzo popularnym Wordpress-ie, o czym łatwo się przekonać klikając na pustym miejscu danej strony prawym przyciskiem myszy i wyświetlając z menu podręcznego informacje o stronie). Większość stron archiwów państwowych jest również postawiona głównie na Wordpress-ie lub Joomli , chociaż spotkałem się także z Drupalem. Wspomnę jeszcze o kreatorach stron, które są często bardzo zaawansowane, jak np. WIX czy jego polski odpowiednik BOWWE, i czasami po prostu lepiej z nich skorzystać (głównie dlatego, że nie wymagają wsparcia).
... zobacz więcej
09.11.2021
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
... zobacz więcej
08.11.2021
"Przechowywanie, organizowanie i uzyskiwanie dostępu do plików cyfrowych, zdjęć i filmów w centralnej i bezpiecznej przestrzeni dyskowej może stanowić nie lada wyzwanie. Często trudno jest przechowywać dokumenty w efektywny sposób – albo zajmują dużo przestrzeni na dysku, albo wykorzystują cenne zasoby do zarządzania dokumentacją. [...]"
... zobacz więcej
08.11.2021
Świetna propozycja dla osób niepełnosprawnych...  "Archiwista   dokumentów   elektronicznych   gromadzi,   ewidencjonuje,zabezpiecza, brakuje i udostępnia dokumenty cyfrowe.Archiwista   dokumentów   elektronicznych   jest   zawodem   o   charakterzeusługowym. Celem pracy archiwisty dokumentów elektronicznych jestprzejmowanie,   przechowywanie   i   zabezpieczanie   dokumentówelektronicznych   oraz   kontrola   i   zarządzanie   zestawionymi   logicznieinformacjami,   powiązanymi   z   dokumentami   elektronicznymi.   Pracapolega   na   przejmowaniu   dokumentów   z   dowolnego   nośnika   iwprowadzaniu do systemu teleinformatycznego, a także na przejmowaniu. [...}"
... zobacz więcej
02.11.2021
Program Archiwum zakładowe to łatwa w obsłudze aplikacja ułatwiająca prowadzenie archiwum zakładowego w dowolnej jednostce zarówno o statusie publicznym jak i prywatnym. Zastosowane rozwiązania dają ogromne możliwości dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb odbiorcy. System Archiwum stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne realizujące wszystkie wymogi w zakresie zarządzania dokumentacją archiwalną. Począwszy od etapu przyjęcia dokumentacji na stan archiwum zakładowego a zakończywszy na etapie niszczenia dokumentacji, aplikacja rejestruje poszczególne fazy życia teczek zgodnie ze ścieżką wynikającą z przyjętej w danej jednostce instrukcji kancelaryjnej. Zaimlementowane w systemie moduły słownikowe umożliwiają konfigurację jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) obowiązujących w latach wytworzenia danych dokumentów, a co za tym idzie gwarantują zgodność klasyfikacji ewidencjonowanych teczek z rzeczywistym stanem prawnym. System Archiwum z powodzeniem sprawdza się w firmach świadczących usługi zarządzania dokumentami archiwalnymi. Dzięki opracowanemu modułowi zdalnego dostępu, daje możliwość podglądu baz danych klientów dla których świadczona jest usługa archiwum zakładowego.   Platforma: WinDOWS
... zobacz więcej
02.11.2021
AZAK (od Archiwum Zakładowe) – pierwszy system komputerowy wdrożony w polskich archiwach państwowych zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 stycznia 1985 r. Ankieta AZAK powstała w ramach pracy zespołu „Informatyka i archiwa” i stanowiła załącznik do protokołu pokontrolnego sporządzanego w ramach nadzoru archiwalnego archiwów państwowych nad archiwami zakładowymi. Ankieta zawierała 45 pytań dotyczących stanu zasobu kontrolowanego archiwum zakładowego dobranych pod kątem przydatności dla działu nadzoru Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Autorami tego systemu są mgr Krzysztof Urzędowski z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i dr inż. Krzysztof Wróblewski z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (obecnie Uniwersytet Pensylwanii w Filadelfii). System został uruchomiony i był eksploatowany na komputerze Mera 400 w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej. Oprogramowanie zostało napisane w języku Fortran i pracowało pod wielodostępnym systemem operacyjnym CROOK. System ten był eksploatowany do 1991 roku. W tym czasie wprowadzono do bazy danych ok. dziesięciu tysięcy ankiet, a więc zebrano dane dotyczące prawie wszystkich archiwów zakładowych podlegających nadzorowi państwowemu. W latach późniejszych powstała jego mutacja na komputery PC, a pod koniec lat 90. program przybrał formę bazy NADZÓR, wprowadzoną do obowiązkowego stosowania w archiwach państwowych[1][2].
... zobacz więcej
02.11.2021
Zapraszam serdecznie na bardzo profesjonalny blog ekspercki Kacpra Szurka, który pracuje na co dzień jako Detection Engineer w Eset. Bardzo fachowa wiedza, którą powinien dysponować (przynajmniej w określonym zakresie) każdy archiwista cyfrowy i infobroker.
... zobacz więcej
02.11.2021
To dla archiwistów pracujących w archiwach technicznych... Z tego rodzaju dokumetracją studenci archiwistyki stykają się w ramach metodyki specjalnej. O dokumentacji budowlanej mówią art. art. 60, 63 i 64 Prawa budowlanego.
... zobacz więcej
30.10.2021
Forum Archiwizacji Zasobów Polskiego Internetu, 16-17 listopada 2021, on-line, rejestracja poprzez formularz na stronie NDAP   „Forum archiwizacji polskiego Internetu” to dwa dni ciekawych prelekcji i dyskusji dotyczących tego ważnego, chociażby z punktu widzenia zabezpieczenia tej części dziedzictwa dokumentacyjnego, zagadnienia. Liczymy, że efektem rozmów prowadzonych w szerokim gronie ekspertów, a jednocześnie otwartych dla każdego zainteresowanego tematem, będzie wypracowanie kluczowych konkluzji dotyczących prawnych, metodycznych i technicznych warunków niezbędnych dla uruchomienia archiwum polskich zasobów WWW, w szczególności wytwarzanych przez sektor publiczny [...]"
... zobacz więcej
29.10.2021
" [...] Chcemy zacząć od zaproponowania uczniom pomocy przy budowaniu własnych drzew genealogicznych, a później poszerzyć ich wiedzę o dokumentach i archiwach. Celem jest zwiększenie wiedzy uczniów o znaczeniu dokumentu w codziennym życiu" – powiedział dr Paweł Pietrzyk. Podkreślił, że sieć archiwów państwowych ma obowiązek prowadzenia edukacji archiwalnej i prowadzi coraz więcej działań wśród najmłodszych. "Są to lekcje archiwalne i pokazy. Archiwa Państwowe to dobre miejsce do mówienia, że historia to nie coś, co jest w książkach, ale ma swoją podstawę w archiwach" – dodał szef Archiwów Państwowych. [...]"
... zobacz więcej
29.10.2021
Dr Marlena Sakowska-Baryła rozmawia z mec. Mateuszem Franke.  "Powierzenie przetwarzania danych osobowych wymaga umowy lub tzw. innego instrumentu prawnego, których treść określa art. 28 ust. 3 RODO. Przepis ten przewiduje jednocześnie, że taka umowa lub inny instrument prawny mogą opierać się na tzw. na standardowych klauzulach umownych, a więc takich postanowieniach, które są zatwierdzone odpowiednio przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes UODO. Obecnie brak takich „polskich klauzul”, ale w ostaniem czasie pojawiły się standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez duński organ nadzorczy. [...]"
... zobacz więcej
28.10.2021
Dr Marlena Sakowska-Baryła rozmawia z dr Pawłem Litwińskim. "RODO wymaga, aby przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający miało podstawę w umowie lub w innym instrumencie prawnym. Ponieważ powierzenie przetwarzania jest bardzo popularną instytucją, w obrocie funkcjonuje ogromna liczba umów, które mają uczynić przetwarzanie danych osobowych w tej formule zgodnym z prawem. Choć przepisy rozporządzenia formułują wymogi co do postanowień takiej umowy, praktyka pokazuje, że wielokrotnie treść umów powierzenia budzi wątpliwości. O tym, jak poprawnie skonstruować umowę powierzenia przetwarzania danych, rozmawiam z dr Pawłem Litwińskim – adwokatem i partnerem w Barta Litwiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p. Krok po kroku omawiamy to, jak sformułować umowę, żeby była zgodna z prawem, a jednocześnie adekwatnie regulowała stosunki między administratorem a podmiotem przetwarzającym. W naszej naprawdę długiej, ale i owocnej rozmowie analizujemy treść art. 28 RODO, wskazujemy błędy i rekomendujemy, w jaki sposób, przy konstruowaniu umowy powierzenia (lub innego instrumentu prawnego) zabezpieczyć prawa osób, których dane dotyczą, oraz poprawnie ułożyć relacje pomiędzy administratorem i procesorem. [...]"
... zobacz więcej
28.10.2021
III Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze pt. "Twórcy nietypowi i ich pozostałość aktowa"04 listopada 2021 - 04 listopada 2021Wydział Nauk Humanistycznych UPHSiedlce, Żytnia 39W kręgu zainteresowania organizatorów znajdują się dzieje ustrojowe, archiwa i archiwalia aktotwórców nieoczywistych, przechowywane we wszystkich rodzajach archiwów, bibliotek, muzeów.Propozycje wystąpień w postaci:• imię i nazwisko referenta• afiliacja• temat referatu• abstraktnależy przesyłać do 30 czerwca 2021 r. na adres email: dariusz.magier@uph.edu.pl
... zobacz więcej
27.10.2021
Dokument ważny również z punktu widzenia archiwistów zakładowych. "[...] Prezentowany  dokument z  pewnością stanowi  kontynuację  priorytetowych  działań wynikających z poprzedniej Strategii. Nadal bowiem mowa o archiwach otwartych, przyjaznych, aktywnie współpracujących z instytucjami publicznymi, archiwach dobrze adaptujących się do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań i realizujących nowe wyzwania, także w obszarze nowoczesnych  technologii,  reagujących  na  potrzeby  społeczne  oraz  wpływających  na świadomość i postawy obywateli.[...]"
... zobacz więcej
27.10.2021
Temat dotyczy każdego, nie tylko archiwistów...  Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie - poradnik Związku Banków Polskich"Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, Związek Banków Polskich przedstawia praktyczny poradnik zawierający podstawowe informacje i zasady, o których warto pamiętać. Dzięki nim, Państwa pieniądze będą jeszcze bezpieczniejsze. Przedstawiamy Państwu informacje o wykorzystaniu kart płatniczych oraz dokonywaniu transakcji w sklepach internetowych oraz korzystaniu z dostępu do Państwa pieniędzy za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu - Internetu, telefonu. Warto się z tymi zasadami zapoznać, warto o nich pamiętać. [...]"
... zobacz więcej
25.10.2021
O tym, do czego służy numer PESEL, jaka jest jego historia, jakie ma znaczenie w praktyce i jakie znaczenie mieć powinien rozmawia z dr Pawłem Litwińskim – adwokatem i partnerem w Barta Litwiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p - dr Marlena Sakowska-Baryła. Rozmawiamy między innymi o tym: - w jaki sposób PESEL powinien być wykorzystywany, - czy naruszenie ochrony danych z PESELem w tle zawsze niesie ze sobą wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej, - czy każdy wyciek numeru PESEL jest równoznaczny z kradzieżą tożsamości - jak ogromnym paradoksem w praktyce jest ujawnianie PESELa w KRS i księgach wieczystych. Mam duże doświadczenie w obsłudze ewidencji ludności i różnych wyzwań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w których skład wchodzi PESEL. Ogromnie tu dużo niekonsekwencji ustawodawcy, strachu, zapobiegliwości i niezrozumienia istoty tego, czym jest taki numer ewidencyjny.
... zobacz więcej
23.10.2021
Bardzo ciekawy temat, poruszono m. in. temat społeczeństwa informacyjnego, e-zdowia oraz gospodarki kreatywnej. Szczególnie polecam niebanalną prezentacje mgr Smoczyńskiego na temat e-zdrowia.
... zobacz więcej
23.10.2021
Język angielski jest współcześnie w zasadzie wszechobecny, w wielu korporacjach jego znajomość uważa się za wręcz oczywistą. Znajomość angielskiego pozwala historykom na uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach oraz czytanie angielskojęzycnej literatury fachowej. To samo można powiedzieć o archiwistach, którym dodatkowo angielski czasami okazuje się niezbędny w codziennej pracy.
... zobacz więcej
23.10.2021
V Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie, Hotel "Mercure" w Toruniu lub konferencja on-line, 24-26 llstopada 2021 r. Organizatorem Forum jest miesięcznik „IT w Administracji” – pierwszy w Polsce magazyn poświęcony technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym. Czasopismo „IT w Administracji” stanowi przydatne i uznane w środowisku źródło wiedzy oraz praktycznych porad na temat e-administracji.W „IT w Administracji” co miesiąc prezentowane są najnowsze rozwiązania związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem używanym w jednostkach publicznych.Miesięcznik śledzi trendy w bezpieczeństwie, zajmuje się problematyką administrowania sieciami. Eksperci pisma doradzają, jakie produkty wybrać oraz jak je wdrożyć, aby wspomóc pracę urzędu. Wysoki poziom miesięcznika sprawia, że „IT w Administracji” to rozpoznawalna marka wśród informatyków–urzędników, poszukujących konkretnych rozwiązań dla swojej jednostki.
... zobacz więcej
23.10.2021
eDOK to elektroniczny system obiegu dokumentów przeznaczony dla administracji publicznej. Umożliwia prowadzenie dowolnej sprawy w formie elektronicznej od momentu jej zarejestrowania przez pracownika do momentu jej zakończenia. Udostępnia informacje zawarte w pismach w formie dokumentów elektronicznych oraz zeskanowanych dokumentów papierowych.
... zobacz więcej
23.10.2021
Sztuczna inteligencja jest postrzegana jako fundament cyfrowej transformacji społeczeństwa i stanowić może ważny element umożliwiający zwiększenie ergonomii pracy sektora publicznego. NASK opracowuje mechanizm rozdzielania korespondencji z wykorzystaniem uczenia maszynowego na potrzeby oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją.
... zobacz więcej
23.10.2021
Written in clear language with lively examples, the book outlines fundamental archival principles and practices, introduces core concepts, and explains best practices to ensure that documentary materials are cared for as effectively as possible. This revised edition contains expanded discussion of the impact of digital technologies on archival materials and archival practice and an examination of the changing role of the archivist in the digital age, as archival professionals find that they need to be directly engaged with the creators of records in order to help ensure the preservation of valuable archives, for the present and for posterity. Topics addressed in the book include:   the nature of archives and archival institutions;the role of archival service as a matter of trust;core archival concepts such as provenance, original order and respect des fonds;practical guidance in the execution of central archival tasks, including appraisal, preservation, arrangement, description, reference and access; anddiscussion about the changing role and responsibilities of the archival institution and archival practitioner, as digital technologies fundamentally transform how records and archives are created, captured, preserved, used and shared. 
... zobacz więcej
21.10.2021
Od 15 lat katowickie Archiwum IPN ręcznie rekonstruuje dokumenty zniszczone przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa. Jak podano na środowym briefingu, w tym czasie wykonano ok. połowy pracy przy tzw. materiałach z worów – aktach zabezpieczonych w worach ewakuacyjnych SB.
... zobacz więcej
21.10.2021
The Emmett Leahy Award is given annually to individuals who have had major impact on the field of information management. The award has been given since 1967, and honors Emmett Leahy, a pioneer in records management.
... zobacz więcej
20.10.2021
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu     Pamiętnik XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki   Toruń, 10-12 kwietnia 2013 r.  „Od pergaminu do blu-raya”   pod redakcją  Hadriana Ciechanowskiego
... zobacz więcej
20.10.2021
"Solr is highly reliable, scalable and fault tolerant, providing distributed indexing, replication and load-balanced querying, automated failover and recovery, centralized configuration and more. Solr powers the search and navigation features of many of the world's largest internet sites"
... zobacz więcej
20.10.2021
"CC Search is a tool that allows openly licensed and public domain works to be discovered and used by everyone. Creative Commons, the nonprofit behind CC Search, is the maker of the CC licenses, used over 1.4 billion times to help creators share knowledge and creativity online. CC Search searches across more than 300 million images from open APIs and the Common Crawl dataset. It goes beyond simple search to aggregate results across multiple public repositories into a single catalog, and facilitates reuse through features like machine-generated tags and one-click attribution. Currently CC Search only searches images, but we plan to add additional media types such as open texts and audio, with the ultimate goal of providing access to all 1.4 billion CC licensed and public domain works on the web. Learn more about CC’s 2019 vision, strategy and roadmap for CC Search and see what we’re currently working on. All of our code is open source (CC Search, CC Catalog API, CC Catalog) and we welcome community contribution Please note that CC does not verify whether the images are properly CC licensed, or whether the attribution and other licensing information we have aggregated is accurate or complete. Please independently verify the licensing status and attribution information before reusing the content. For more details, read the CC Terms of Use. Looking for the old CC Search portal? Visit https://oldsearch.creativecommons.org."
... zobacz więcej
20.10.2021
Business English - English Dialogues and Conversations at Work - 50 lessons: - Part 1: Getting Along with Boss 00:12 - Part 2: Getting Along with Clients 23:26 - Part 3: Getting Along with Colleagues 45:51
... zobacz więcej
18.10.2021
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIEUNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSWYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOOLSZTYN 2002ZTYN;
... zobacz więcej
18.10.2021
Pamiętnik  VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich  Wrocław 5–7 września 2012 r.redakcja  Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowsk
... zobacz więcej
18.10.2021
KONFERENCJA W ARCHIWUM GŁÓWNYM AKT DAWNYCH W dniach 19–20 czerwca 2007 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych odbyła się konferencja  zorganizowana  przez  Naczelną  Dyrekcję  Archiwów  Państwowych  na  temat współczesnych  problemów  wartościowania  dokumentacji.  Temat  spotkania  wzbudził  duże zainteresowanie archiwistów i pracowników naukowych zajmujących się archiwistyką. W jej obradach  wzięło  udział  ponad  150  osób.  Byli  to  pracownicy  archiwów  państwowych  i zakładowych,  archiwów  Instytutu  Pamięci  Narodowej,  Polskiej  Akademii  Nauk  oraz Centralnego  Archiwum  Wojskowego,  pracownicy  naukowi  z  Uniwersytetu  im.  Adama Mickiewicza  w  Poznaniu,  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu,  Uniwersytetu Łódzkiego,  Uniwersytetu  Warszawskiego,  Akademii Świętokrzyskiej  oraz  przedstawiciele Stowarzyszenia  Archiwistów  Polskich  i  Stowarzyszenia  Archiwistów  Instytucji  Wymiaru Sprawiedliwości.
... zobacz więcej
18.10.2021
ZARZĄDZENIE Nr 20 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy określaniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych wydawanych przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych
... zobacz więcej
18.10.2021
Archiva Ecclesiastica Rocznik Stowarzyszenia Archiwistów KościelnychNr 12/2021, Zielona Góra 2019
... zobacz więcej
16.10.2021
Film "Od Krajowego do Państwowego. Z historii Archiwum Narodowego w Krakowie lata 1878-1952" powstał z okazji 140. rocznicy utworzenia Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie oraz dla uczczenia stulecia archiwów państwowych. Film dokumentalny jest drugą odsłoną cyklu poświęconego historii i zbiorom Archiwum Narodowego w Krakowie. W filmie wystąpili: Monika Andrasz-Mrożek Wiesław Filipczyk Iwona Fischer Kamila Follprecht Wojciech Krawczuk Lektor: Rafał Żygiel Konsultacje naukowe: Monika Andrasz-Mrożek, Wiesław Filipczyk, Kamila Follprecht Scenariusz: Lilianna Pochwalska Reżyseria: Michał Grzyb Zdjęcia i montaż: Michał Grzyb - Mental Fly Production Wykorzystano materiały z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie skany: Maciej Brzozowski, Małgorzata Multarzyńska-Janikowska, Łukasz Sołtys, Iwona Pilucik fotografie: Anna Seweryn Historię Archiwum Państwowego opracowano na podstawie publikacji: Kamili Follprecht, „Nie dać ginąć szczątkom dawnych piśmienniczych pamiątek…. Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Krakowie XIX-XXI w”., Kraków 2008; Adama Kamińskiego, „Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Krakowie (1792) 1878-1952”, oprac. J. Stoksik, Biblioteka Krakowska nr 156, Kraków 2012 ; Anieli Kiełbickiej, „Archiwa krakowskie na tle polskiej nauki historycznej 1878 -1951”, Biblioteka Krakowska nr 130, Kraków 1993. Grafika na licencji CC Galle Philips, Grafika - Sprawiedliwość, z serii "Siedem Cnót"; PAUART ISAP Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/
... zobacz więcej
16.10.2021
Debata poświęcona zagadnieniom dokumentacji, re-prezentacji i redystrybucji sztuki performance. „Sztuka performance istnieje jednocześnie w teraźniejszości i przeszłości, odchodzi i pozostaje; jej tendencji do zniknięcia i dematerializacji przeciwstawia się jej zdolność do pozostawania, zaznaczania się i zostawiania innego rodzaju śladów. Sztuka performance na różne sposoby manifestuje się globalnie w dokumentacyjnych, archiwalnych i dyskursywnych re-prezentacjach. Performance odciska się w pamięci swych widzów, w ich świadectwach, w materialnych przedmiotach i przestrzeniach, w różnych formach «tekstu»: wciąż na nowo ulega rozplenianiu”. Adrien Heathfield Na temat form i formatów „życia po życiu” performansu debatować będą: Jacek Niegoda: artysta wizualny tworzący w obszarach nowych mediów, wideo i performansu; w latach 90. współtwórca głośnego projektu C.U.K.T. (Centralny Urząd Kultury Technicznej). Waldemar Tatarczuk: artysta sztuki performance, założyciel Ośrodka Sztuki Performance przy lubelskim Centrum Kultury. Obecnie dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie. Barbara Świąder-Puchowska: teatrolożka i publicystka; wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w historii najnowszej trójmiejskiej sceny teatralnej. Joanna Zielińska: kuratorka i badaczka współczesnego performansu. Od 2015 roku jest szefową Działu Sztuk Performatywnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Moderacja: Dorota Walentynowicz:artystka wizualna i kuratorka; obszar jej artystycznych i teoretycznych zainteresowań dotyczy styku fotografii, nowych mediów i sztuk performatywnych oraz relacji przedmiotu i podmiotu fotograficznej reprezentacji. Autor filmu: Florian Tuercke
... zobacz więcej
16.10.2021
Krystyna Wanda Roman, Wkład..., wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 270   Monografia jest pierwszym całościowym ujęciem udziału archiwistów w powszechnych zjazdach historyków, począwszy od 1880 roku, i w powszechnych zjazdach archiwistów od 1986 roku oraz ich teoretycznego wkładu do dorobku archiwistyki polskiej. Zawiera analizę 350 referatów wygłoszonych i opublikowanych w pamiętnikach zjazdowych, z której wynika, jakie problemy były ważne dla środowiska archiwalnego, co je interesowało i budziło w nim emocje, co je bulwersowało, a co przyjmowano z entuzjazmem. Można dostrzec zmiany w opisywaniu i ocenie wielu zjawisk zachodzących w archiwach i wokół nich oraz w postrzeganiu archiwów i archiwistyki, a także reakcji na nowe prawo czy nowinki technologiczne. Zaprezentowane teksty pozwalają odtworzyć rozwój oryginalnej polskiej myśli archiwalnej oraz historię współczesnej dziedziny archiwalnej wraz z jej różnorodnymi aspektami. Każdy tekst może stanowić inspirację do podejmowania kolejnych badań naukowo-archiwalnych.
... zobacz więcej
16.10.2021
Dla tych wszystkich archiwistów,, którzy myślą o własnej działalności gospodarczej... (odsyłam tutaj do bodajże 4 rozdziału Ustawy archiwalnej) ZUS i..., Marta Wróblewska, Justyna Mydłowska, Centrum Biznesu Koszalin, 16.02.2021  Zapis szkolenia które odbyło się online 16 lutego 2021 ""ZUS i podatki dla rozpoczynających działalność gospodarczą". Zachęcamy do zapoznania się z tym nagraniem, jest to wersja zaktualizowana o nowe kwestie wynikające między innymi z nowych regulacji prawnych w 2021 roku. Jest to szkolenie przeznaczone dla osób planujących oraz rozpoczynających działalność gospodarczą i poświęcone zagadnieniom podatkowym oraz składek na ubezpieczenia społeczne, które należy znać na starcie własnego biznesu. Partnerami merytorycznymi szkolenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie oraz firma VERTAX Krzysztof Sulewski i Damian Żelazny. * Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z działalnością gospodarczą (m.in. definicja przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, wyjaśnienie pojęć: przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód, strata); * Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (działalność prowadzona samodzielnie, spółki osobowe, spółki kapitałowe) * Wybór formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa) * Obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług (VAT); * Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej; * Zgłoszenie płatnika składek do ubezpieczenia społecznego; * Ulga na start w składkach na ubezpieczenie społeczne; * Mały ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą
... zobacz więcej
16.10.2021
Ważna rzecz dla archiwistów!
... zobacz więcej
13.10.2021
Archiwistyka jako nauka wyodrębniła się z prawa i cały czas się na nim opiera.
... zobacz więcej
12.10.2021
"EBSCO Discovery Service is an all-inclusive search solution that makes in-depth research easy." "EBSCO is the leading provider of research databases, e-journals, magazine subscriptions, e-books and discovery service to libraries of all kinds. For more than 70 years, we’ve partnered with libraries to improve research with quality content and technology." 
... zobacz więcej
12.10.2021
Wschodni Rocznik Humanistyczny, t. XVIII (2021), Nr 1: Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki, red. Artur Górak, Marcin Hlebionek, Dariusz Magier Bardzo ciekawe artykuły, gorąco polecam!
... zobacz więcej
12.10.2021
W. Łachowski, K. Janas, 2021, Wstęp [w: W. Łachowski, 2021, Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów], Kraków-Warszawa 2021, Wydawnictwo naukowe IRMiR." [...] Poprawa jakości i dostępności danych w mieście to pierwszy krok na drodze do tego, aby nie tylko firmy, ale również miejskie instytucje publiczne (i sami mieszkańcy miast, którym te instytucje służą) odnosiły realną korzyść z dobrodziejstw cyfrowej rewolucji. Mamy nadzieję, że niniejszy podręcznik oraz wiedza i doświadczenie ekspertów, których zaprosiliśmy do jego współtworzenia, będą służyć praktyczną pomocą wszystkim podejmującym wyzwanie, jakim niewątpliwie jest budowa zintegrowanego systemu zarządzania danymi w mieście. Informacje zawarte w publikacji będą przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom urzędu miejskiego mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. Książkę polecamy szczególnie osobom odpowiedzialnym za politykę smart city oraz transformację cyfrową, a także kierownikom wydziałów zajmujących się rozwojem miasta i zarządzaniem strategicznym. Wiele przydatnych do pracy wskazówek znajdą w podręczniku również miejscy informatycy oraz specjaliści od zamówień publicznych. [...]"
... zobacz więcej
11.10.2021
Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia, Płock, od 25 października br., TRWA REKRUTACJA!– 34 godziny zajęć Zakres tematyczny: • Podstawy prawne postępowanie z dokumentacją • Dokumentacja niejawna • Rodzaje i postać dokumentacji współczesnej • Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. arch. B • Organizacja pracy kancelaryjnej, w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt • Archiwizowanie dokumentacji • Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek • Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej • Komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych
... zobacz więcej
11.10.2021
Nota obsługuje elektroniczne doręczenia przez Portal Informacyjny oraz rejestrowane e-doręczenia pomiędzy pełnomocnikami w trybie art. 132 KPC.
... zobacz więcej
08.10.2021
„Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”, pod red. Anny Laszuk, Warszawa 2020, ss. 316   ISBN: 978-83-65681-95-9Ze wstępu:„W XIX w. zaczęły powstawać archiwa publiczne, na ziemiach polskich działające w ramach struktur państw zaborczych. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. umożliwiło organizację sieci polskich archiwów państwowych oraz powstawanie profesjonalnie prowadzonych archiwów kościelnych. Tym właśnie archiwom, ich początkom oraz obecnym osiągnięciom i problemom poświęcone zostało niniejsze wydawnictwo.Niniejszy zbiór artykułów zawiera informacje o dziejach twórców kościelnego dziedzictwa kulturowego, opisy odtwarzania struktur i zasobów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz relacje o działaniach podejmowanych obecnie przez instytucje kościelne, także we współpracy z archiwami państwowymi. Większość artykułów została przedstawiona na konferencji Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, która odbyła się w Łodzi 14–16 października 2019 r.”Książka jest dostępna także do pobrania w wersji:    PDF (4,52 MB)
... zobacz więcej
08.10.2021
Jest to też okazja dla archiwistów nauki branżowego języka angielskiego... Do not..., Sandra Florand Young, with revisions by Douglas Bicknese and Julia Hendry Special Collections Department, The University Library, and Jane Addams Hull-House Museum,College of Architecture and the Arts,The University of Illinois at Chicago 2006 " [...] Do not throw it away! Documenting and Preserving Organizational History” encourages organizations, both large and small, to save and organize their office and project records. This guide is intended to assist staff members and volunteers to prepare a plan for the organization and maintenance of current records and historically important documents. It offers practical advice on providing security for records and setting up an in-house archives,as well as factors to consider should the organization want to deposit records in an institution. It also discusses the importance of records from the point of views of the organization’s, community’s, and researcher’s needs. [...]"
... zobacz więcej
08.10.2021
Bezpieczeństwo IT, 5 lipca 2017 "Nie od dziś wiadomo, że odpowiednio zbudowane i wykorzystywane hasła dostępowe to jeden z podstawowych i najważniejszych elementów budowania bezpieczeństwa teleinformatycznego w organizacji. Dzięki nim chronimy dostęp nie tylko do treści naszej korespondencji, pieniędzy przechowywanych na koncie ale również do nieocenionej wartości zasobów naszej sieci firmowej. Z pewnością znajdują się w niej poufne informacje dotyczące m.in. działania organizacji, jej klientów oraz chociażby warunków ich współpracy z przedsiębiorstwem. [...]"
... zobacz więcej
06.10.2021
Rola archiwów..., e-book, red. Antoni Barciak, Dorota Drzewiecka, Katarzyna Pepłowska, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 136   "Książka omawia trudny proces jakim jest wdrażanie systemów EZD w działalności jednostek organizacyjnych w kontekście informatyzacji państwa.  W literaturze naukowej  coraz więcej miejsca poświęca się tematyce projektowania i wdrażania systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Niestety zbyt mało mówi się o udziale archiwistów, często można odnieść wrażanie, że są oni pomijani w tym ważnym procesie. Z drugiej strony, należy przypomnieć, że wiedza, którą dysponują archiwiści w wielu kwestiach związanych z zarządzaniem dokumentacją pozwoliłaby uniknąć licznych problemów występujących w praktyce. Niniejsza książka wypełnią tę lukę, bowiem koncentruje się na doświadczeniach archiwów i ich roli w procesie wdrażania EZD. Książka  jest  szerokim spojrzeniem na działalność archiwów. Jest adresowana archiwistom, pracownikom jednostek organizacyjnych, dysponentom oraz studentom. Zawiera w sobie praktyczne wyjaśnienie procesów wdrażania EZD dzięki czemu może stanowić cenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy obecnie zmagają z  problemem EZD."
... zobacz więcej
06.10.2021
"Przepisy mają na celu ujednolicenie sposobu wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów biurowych wpływających z zewnątrz, wysyłanych na zewnątrz oraz przekazywanych pomiędzy komórkami organizacyjnymi. Czynności te wykonują w określonym zakresie wszyscy pracownicy biurowi. Najszersze obowiązki czynności kancelaryjnych są powierzane pracownikom kancelarii ogólnych w dużych instytucjach oraz pracownikom sekretariatu każdego ogniwa organizacyjnego i zarządzającego. [...]"
... zobacz więcej
02.10.2021
Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, Organizacja..., wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2014 Publikacja w wersji elektronicznej. "Środowisko pracy to inaczej otoczenie pracy które tworzy zespół czynników materialnych i  społecznych,  z  którymi  styka  się  pracownik  administracji  podczas wykonywanej  pracy.  Do tych  czynników należą  bez wątpienia  miejsce  pracy,  w  tym  stanowisko  pracy',  relacje  inter­personalne  na  które składa  się  przepływ  informacji  pomiędzy pracownikami  oraz wzajemna komunikacja  (zarówno w płaszczyźnie podwładny-przełożony, jak  i  pomiędzy współpracow­nikami).  Oczywiście to jak działa  urzędnik jest wypadkową jego wiedzy,  zdolności,  doświad­czenia  oraz  indywidualnych  cech  charakteru,  aczkolwiek  nie  bez  znaczenia  są  znajomość prakseologii, etyki,  pogłębiona i uzupełniona wiedza z zakresu prawa, socjologii, psychologii, teorii  rozwoju  lokalnego i  regionalnego,  gdyż decyduje ona o poziomie intelektualnym  kadr administracji  publicznej2.  Wszystko to  pozwala  na  zrozumienie  istoty  pracy w administracji, a nadto wpływa na jakość administracji, a dokładnie na jakość działań podejmowanych przez administrację wobec obywateliPoniżej zostaną scharakteryzowane podstawowe zagadnienia wprowadzające w środowi­sko pracy urzędnika czy szerzej  pracownika administracji. [...]"
... zobacz więcej
02.10.2021
Vademecum..., edycja 2015, wybór tekstów i opracowanie naukowe: Bogusław Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa 2015, ss. 224 Publikacja w wersji elektronicznej. "Działania  dotyczące  dziedzictwa  kultury  mają  bardzo istotne znaczenie dla społeczeństwa, kultury, gospodar-ki, turystyki, polityki, itd. Postępowanie z dziedzictwem powinno więc być przemyślane i odpowiedzialne, uwzględniać  współczesne  potrzeby  i  możliwości,  ale również  prawa  przyszłych  pokoleń  do  zasobu,  którym obecnie  zarządzamy.  Dlatego  też  działania  dotyczące poszczególnych zabytków nie mogą być tylko wypad-kową indywidualnych okoliczności i uwarunkowań, ale powinny wynikać z zasad i programów opracowanych w ramach teorii konserwatorskiej. Dlatego właśnie ICOMOS  od  początku  istnienia  aktywnie  uczestniczy w kształtowaniu teorii konserwatorskiej. [...]"
... zobacz więcej
02.10.2021
W archiwach państwowych znajduje się sporo dokumentów w języku niemieckim z różnych epok. W sieci można znaleść aplikacje ułatwiające rozczytywanie niemieckiego pisma gotyckiego.
... zobacz więcej
27.09.2021
'"Według nowej normy wymóg ochrony danych dzieli się na trzy klasy. Typ danych jest kontrolowany w celu określenia wymagania sposobu ich ochrony w firmie. To wskazuje, jakie wymagania są potrzebne do ochrony danych związane z klasą ochrony. [...]"
... zobacz więcej
27.09.2021
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnychzaprasza na konferencję "Fotografie...", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 114, 5 -6 październik 2021
... zobacz więcej
25.09.2021
VIII Toruńskie Konfrontacje ArchiwalneWolne archiwa wobec zmian Toruń, 2–3 grudnia 2021 r. Problematyka spotkania Współczesne archiwa działają w warunkach nieustających zmian – kulturowych, technologicznych, politycznych, demograficznych, ale też środowiska przyrodniczego. Zmiany te dotykają dziedzinę archiwalną. Czy archiwa mogą je inicjować lub wspierać albo im przeciwdziałać? Na pewno czują potrzebę ich dokumentowania, przy czym możliwe jest, że zmiany gwałtowne jako silniej odczuwalne i łatwiej widoczne doczekają się lepszego udokumentowania niż zmiany powolne. Jak na te zmienności zareagować ma nauka archiwalna? Jakimi metodami je badać? Jak kształcić archiwistów w warunkach zmian dziedziny archiwalnej? Jak wytworzyć w adeptach archiwistyki wrażliwość na zmiany i postawę reagowania na nie, niepozostawania wobec nich obojętnymi?
... zobacz więcej
25.09.2021
Na temat słabych i silnych haseł można sobie poczytać w sieci, w serwisie YouTube dostępne są też tutoriale poświęcone temu zagadnieniu. Zasadniczo silne hasło powinno się składać z co najmniej 8 znaków (czym więcej, tym lepiej) i zawierać wszystkie cztery elementy, tzn. małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne. Należy unikać stosowania cyfr mogących się w jakikolwiek sposób kojarzyć z naszą osobą, np. daty urodzin. To samo dotyczy liter. W Internecie bez trudu można znaleść aplikacje sprawdzające siłę hasła. Tutaj wymienię kilka z nich, moim zdaniem najlepszych.
... zobacz więcej
25.09.2021
Beata Igielska, Kanclerz SGH: Elektroniczny..., Nowe Technolgie, Szkolnictwo Wyższe, Prawo.pl, 24.09.2021 "Warto dopracować mechanizmy automatyzujące obieg dokumentów oraz ergonomię pracy w tym środowisku. Dobrym rozwiązaniem będzie też możliwość zastosowania narzędzi pozwalających na wymianę modułów między systemami, zastosowanie analiz dużych zbiorów danych oraz sztucznej inteligencji. Liczymy, że takie rozwiązania będą dostępne w systemie EZD RP - mówi dr Marcin Dąbrowski, kanclerz Szkoły Głównej Handlowej. [...]"
... zobacz więcej
24.09.2021
"W dniach 21-22 września br. w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona problematyce rozproszonego dziedzictwa dokumentacyjnego Litwy oraz krajów sąsiadujących. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy pomiędzy Urzędem Naczelnego Archiwisty Litwy, Uniwersytetem Wileńskim oraz Radą Bałtyckich Archiwów Audiowizualnych.     Jeden z referatów wprowadzających do dwudniowych obrad, wygłosiła dr hab. Anna Krochmal, jako przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Wystąpienie pt. „Polskie dziedzictwo archiwalne zagranicą – zabezpieczanie, popularyzacja i potencjał naukowy” zostało poświęcone doświadczeniom polskich Archiwów Państwowych ze współpracy z ponad 25 ośrodkami polonijnymi, zlokalizowanymi na terenie Europy, obu Ameryk i Australii. Referentka scharakteryzowała założenia i wyniki wieloletniego programu wsparcia instytucji polskich poza krajem. Zwróciła również uwagę na specyfikę archiwów emigracyjnych, główne formy i zakres świadczonej pomocy oraz ogromny potencjał badawczy zgromadzonych źródeł, dokumentujących wspólne losy narodów Europy Środkowo-Wschodniej. W końcowej części wystąpienia, poświęconej przyszłości archiwów polonijnych, podkreśliła znaczenie popularyzacji wiedzy o nich, m. in. poprzez włączanie zasobów polonijnych do ogólnopolskiego systemu informacji w serwisie Szukaj w Archiwach (www.szukajwarchiwach.gov.pl), jak też znaczący dorobek wydawniczy Archiwów Państwowych, obejmujący przewodniki i informatory o archiwach polonijnych. W konferencji wzięło udział ponad 20 referentów, reprezentujących instytucje naukowe i archiwalne z Litwy oraz diasporę litewską ze Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie prowadzone w systemie hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym) zgromadziło łącznie ponad 900 słuchaczy."  
... zobacz więcej
23.09.2021
Bardzo ważny temat, szczególnie dla archiwistów cyfrowych!
... zobacz więcej
22.09.2021
Nagranie wykładu „Zadania dla konserwatorów” Jerzego Manikowskiego w ramach webinarium „Digitalizacja piśmiennictwa dla beneficjentów programu Kultura Cyfrowa”
... zobacz więcej
22.09.2021
" [...] Prawo a genealogia. Co, jak i gdzie załatwić – warsztaty praktyczne z prawa urzędniczego dla genealogów, Michał Jan MARCINIAK, Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne. [...]"
... zobacz więcej
22.09.2021
Cena: 550 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl w terminie do 27 września 2021 r. Webinar, 30 września - 1 października 2021, godz. 9.00 - 13.30   W ramach proponowanego spotkania kompleksowo zostaną omówione na przykładach zasady oraz tryb przygotowania i uchwalania aktów prawnych przez radę gminy, powiatu i województwa. Duży akcent położony zostanie na praktyczne wykorzystanie przekazywanych w trakcie szkolenia informacji. Uczestnicy wraz z prowadzącą będą mogli - w oparciu o autentyczne uchwały -przeanalizować przykłady prawidłowych i wadliwych rozwiązań przyjmowanych przez organy j.s.t. oraz zastanowić się nad właściwym sposobem rozwiązania przedstawionych kazusów. Ramy prawne legislacyjnej działalności j.s.t., omówione zostaną w oparciu o przepisy Konstytucji RP, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, a także samorządowych ustaw ustrojowych. Przywołane zostanie również stosowne orzecznictwo sądów administracyjnych.
... zobacz więcej
22.09.2021
Jakub Smykla, Brakowanie..., YouTube 18 sierpnia 2021 Bardzo ważny i aktualny temat, szczerze polecam!   W materiale odpowiedziano: - czy brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jest przetwarzaniem danych osobowych, - czy można dokonać samodzielnie zniszczenia, czy zlecić usługę na zewnątrz, - co powinna zawierać umowa (i umowa powierzenia) zawarta z podmiotem zewnętrznym, - jakie wymagania powinien spełnić podmiot zewnętrzny, aby właściwie przeprowadzić proces niszczenia, - skrótowo omówiono normę DIN 66399, - jaką drukarkę wybrać do firmy/przedsiębiorstwa, - dla potwierdzenia podano przykład zdarzenia.
... zobacz więcej
22.09.2021
"FACT-CHECKING I NARZĘDZIA OSINT, CZYLI JAK NIE DAĆ SIĘ NABRAĆ W SIECI Dlaczego w pracy dziennikarza ważny jest fact-checking? Czym jest OSINT (Open Source Intelligence Techniques)? W jaki sposób zdobywać i weryfikować informacje o ludziach z mediów społecznościowych? Jakie są sposoby, żeby ich zidentyfikować? Jak sprawdzić, kiedy i gdzie zostało zrobione zdjęcie? Jak korzystać ze zdjęć satelitarnych? Jak korzystać z Facebooka po tym, gdy wszystkie pożyteczne dziury zostały naprawione? Czy z internetu da się skutecznie korzystać za darmo? Za pomocą jakich narzędzi — nie ruszając się zza biurek — dziennikarze Bellingcata ustalili, że to rosyjskie KGB chciało otruć Skripala? Wojciech Cieśla — dziennikarz Investigate Europe i jeden z założycieli Fundacji Reporterów. Wcześniej pracował w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, dziale śledczym „Dziennika” i w „Newsweeku”. Jedenastokrotnie nominowany do nagrody Grand Press za dziennikarstwo śledcze, dwukrotnie do Nagrody Fikusa i Mediatorów, laureat Grand Press za dziennikarstwo śledcze w 2009 roku, laureat nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego w 2005. W roku 2016 nominowany do prestiżowej European Press Prize za dziennikarstwo śledcze. Prezes Fundacji Reporterów."
... zobacz więcej
20.09.2021
Kryteria..., Katarzyna Jaskółka-Leśniak, Archiwum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, IV Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie, 26-27 listopada 2020 Prezentacja PowerPoint
... zobacz więcej
20.09.2021
Webinar, 27 września 2021, godz. 10.00 - 14.00 Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 23 września 2021 r.   Analiza zasad obowiązującego systemu kancelaryjnego bezdziennikowego, uwzględniając realizację czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD.Analiza procesu tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi (z uwzględnieniem nowego kształtu wykazu ze stycznia 2020 r.).Omówienie zasad klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy.Omówienie odpowiedzialności stanowisk pracy za wytwarzaną dokumentację.Zwrócenie uwagi na nowe wytyczne archiwów państwowych w kwestii nowelizacji wykazów akt oraz archiwizowania tzw. dokumentacji projektów unijnych.
... zobacz więcej
19.09.2021
Archiwum Państwowe w Przemyślu "Nadzór nad narastającym zasobem zwany inaczej nadzorem archiwalnym polega na: ustalaniu jednostek organizacyjnych zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych i prowadzeniu ich ewidencji,inicjowaniu opracowania oraz uzgadnianiu i zatwierdzaniu zgodnie zobowiązującymi przepisami - instrukcji kancelaryjnych, rzeczowych wykazów akt, instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych, oraz innych przepisów zakładowych o postępowaniu z dokumentacją,przeprowadzaniu cyklicznych kontroli archiwów zakładowych oraz wydawaniu niezbędnych zaleceń pokontrolnych,przeprowadzaniu lustracji archiwalnych mających na celu sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych,przeprowadzaniu ekspertyz dokumentacji, szczególnie w wypadkach budzących wątpliwości co do zasadności jej kwalifikacji archiwalnej,systematycznym przejmowaniu spisów zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych przekazywanych przez komórki organizacyjne archiwom zakładowym,wydawaniu zezwoleń, jednorazowych lub generalnych, wszystkim państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,przejmowaniu, w trybie przewidzianym przepisami prawa archiwalnego, materiałów archiwalnych, których okresy przechowywania w archiwach aktotwórcy już upłynęły,udzielaniu pomocy metodycznej i konsultacji oraz przeprowadzaniu instruktaży i szkoleń z zakresu zarządzania dokumentacją, prowadzenia kancelarii i funkcjonowania archiwum zakładowego. [...]"
... zobacz więcej
18.09.2021
Webinar, 27 września 2021, godz. 10.00-14.00  Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do  23 września 2021 r.I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie.1. Przepisy regulujące obieg dokumentacji elektronicznej w podmiocie.2. Przepisy regulujące archiwizację dokumentacji elektronicznej w podmiocie.II. Wymogi techniczne i organizacyjne systemów EZD – zadania organizacji.1. Wymagania techniczne.• Komputery: specyfikacja techniczna, laptopy czy komputery stacjonarne.• Internet.• Skanery.• Serwerownia.• Sprzęt peryferyjny.2. Wymagania organizacyjne .• Powołanie zespołu ds. wdrożenia EZD: kto ma w jego skład wchodzić.• Rozszerzone zadania kancelarii/sekretariatu: wyzwanie dla organizacji.• Nowe zadania i specyfika pracy archiwisty.• Zarządzanie zmianą.3. Na co zwrócić uwagę ogłaszając przetarg (SIWZ) lub wybierając bezpośrednio dostawcę usługi.III. Etapy wdrożenia systemu EZD.1. I etap.2. II etap.3. III etap.4. IV etap.5. Działania dostosowawcze.6. Modyfikacje.IV. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).1. Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.2. Koordynator czynności kancelaryjnych – zadania w EZD.3. Interoperacyjność znaku sprawy.4. Akta sprawy w EZD.5. Metryka sprawy w EZD.V. Czynności kancelaryjne w systemie EZD.1. Zadania punktów kancelaryjnych:• Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki.• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki.• Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki.• Wprowadzanie metadanych.• Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne.• Odwzorowanie i niepełne odwzorowanie.• Prowadzenie składu informatycznych nośników danych.• Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.• Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.• Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.2. Zadania kierowników komórek organizacyjnych:• Dekretacja pisma – wyjątki.• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki.• Dekretacja zastępcza.• Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa).• Podpisanie pisma podpisem elektronicznym.• Podpisanie pisma podpisem odręcznym.3. Zadania prowadzących sprawy:• Zakładanie spraw.• Uzupełnianie metadanych.• Dekretacja zastępcza.• Prowadzenie kompletnych akt sprawy.• Prowadzenie metryk spraw.• Sporządzanie projektów pism.• Dokonywanie akceptacji.4. Korespondencja wewnętrzna w EZD.5. Obsługa i archiwizacja składów chronologicznych oraz składów informatycznych nośników danych.6. Liczba, rodzaje i organizacja składów.7. Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, w tym zasady wypożyczania lub wycofywania przesyłek.8. Obsługa składów w systemie EZD.9. Bieżąca obsługa składów a sposób prowadzenia akt spraw i obowiązujące systemy wykonywania czynności kancelaryjnych (system EZD, system tradycyjny).10. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych w EZD.VI. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD.1. Przejmowanie dokumentacji elektronicznej do modułu archiwum zakładowego/ składnicy akt.2. Przejmowanie dokumentacji papierowej do modułu archiwum zakładowego/składnicy akt.3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji elektronicznej i papierowej oraz prowadzenie jej ewidencji w systemie EZD.4. Udostępnianie dokumentacji elektronicznej i papierowej przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt prowadzonym w systemie EZD.5. Wycofywanie dokumentacji elektronicznej i papierowej ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt prowadzonym w systemie EZD.6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD.7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych w systemie EZD.8. Sprawozdawczość archiwum zakładowego w systemie EZD.
... zobacz więcej
18.09.2021
Nasze małe i wielkie historie - gdańskie warsztaty archiwalne i genealogiczne
... zobacz więcej
18.09.2021
Polskie Towarzystwo Historyczne, XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin 18-20 września 2019 r.
... zobacz więcej
18.09.2021
"Kibana is a free and open user interface that lets you visualize your Elasticsearch data and navigate the Elastic Stack. Do anything from tracking query load to understanding the way requests flow through your apps"
... zobacz więcej
17.09.2021
" [...] Gdy myślimy o cyberbezpieczeństwie, dość często skupiamy się zabezpieczaniu danych przed użytkownikami z Internetu, czyli hakerami. Dlatego konfigurujemy zapory, korzystamy z programów antywirusowych, szyfrujemy transfer danych lub korzystamy z weryfikacji dwuetapowej. Warto jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo fizyczne, ponieważ kradzież lub utrata jednego urządzenia może skutkować wyciekiem danych o takiej samej skali, jak atak hakerski. Przykładem tutaj może być organizacja opieki zdrowotnej Lifespan ACE, która w wyniku kradzieży jednego laptopa straciła ponad milion dolarów, lub lotnisko Heathrow, które w wyniku zagubionego pendrive’a spowodowało wyciek danych dotyczący protokołów i bezpieczeństwa królowej (zainteresowanych zapraszam do lektury).  Niestety, przykłady można mnożyć, ponieważ w przeciwieństwie do danych podczas ruchu (data in transit), dane w stanie spoczynku (data at rest) mogą zostać wykorzystane przez praktycznie każdą postronną osobę. Wystarczy znaleźć pendrive’a, kupić używany komputer lub zwyczajnie ukraść urządzenie. W związku z tym, że nie szyfrowane dyski twarde są niesamowicie łatwe do odczytania (nawet gdy Windows posiada hasło), korzystanie z takich urządzeń grozi wyciekiem danych lub utratą prywatności nawet bez udziału hakerów. [...]"
... zobacz więcej
17.09.2021
Luiza Rach, Nowy model..., w: Rynek Informacji, 15 wrzesień 2021  "Multitask Unified Model, czyli w skrócie MUM to jeden z nowszych projektów Google zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji I/O 2021 w maju bieżącego roku.   Ten oparty na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym model miałby w przyszłości stać się podstawą zdobywania informacji i uzyskiwania odpowiedzi na pytania w najbardziej popularnej wyszukiwarce na świecie. MUM, w odróżnieniu od BERTa, nazwany jest modelem, ponieważ składa się na niego wiele algorytmów i systemów działających wspólnie. [...]"
... zobacz więcej
17.09.2021
Hanna Batorowska, Kultura..., wyd. Wyddawnictwo Libron, 2021, ss. 516 "Cywilizacyjny „wir” informacyjny, a może nawet wiele „splątanych” i wzmacniających się „wirów” niosą olbrzymią energię, która może mieć także moc niszczycielską. Skuteczniejsze radzenie sobie z tymi „wirami” wymaga przynajmniej zadowalającego poziomu kultury informacyjnej i kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli. […] Kompetencje te są również niezbędne z powodu prowadzonych od wieków walk i wojen informacyjnych, które współcześnie są realizowane coraz częściej i w sposób coraz bardziej wyrafinowany, zarówno wewnątrz krajów, jak i w wymiarze międzynarodowym. W takich sytuacjach wyższy poziom kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli może pełnić funkcję świadomościowej „tarczy i miecza”. […] Wartością naukową książki jest to, że została w niej wykorzystana transdyscyplinarna i holistyczna perspektywa badawcza (opracowana przez Mariana Cieślarczyka), którą Autorka po raz pierwszy zastosowała w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa informacyjnego.Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Cieślarczyka"
... zobacz więcej
17.09.2021
"Elasticsearch is a distributed, RESTful search and analytics engine capable of addressing a growing number of use cases. As the heart of the Elastic Stack, it centrally stores your data for lightning fast search, fine‑tuned relevancy, and powerful analytics that scale with ease."
... zobacz więcej
17.09.2021
Bardzo ciekawy i pouczający dokument, z punktu widzenia historyka oraz archiwisty (aczkolwiek ja bym tego nie rozdzielał, kimś innym jednak jest już zarządca dokumentacji) wiedza nie doprzecenienia.
... zobacz więcej
15.09.2021
Opracowanie zasobu archiwalnego: - problemy,  - kryteria monitorowania poziomu opracowania, - potrzeby kształtowania kompetencji       na przykładzie Archiwum Państwowego w Poznaniu    Narada Dyrektorów Archiwów Państwowych   Warszawa, 28-29 XI 2013 r.  Henryk Krystek Archiwum Państwowe w Poznaniu
... zobacz więcej
15.09.2021
Hanka Sowińska, Prezes IPN Karol Nawrocki: powinniśmy zająć się przede wszystkim procesami, które mają wpływ na higienę życia publicznego w Polsce, Pomorska.pl, 11 września 2021  "Przez ostatnie cztery lata kierował pan Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Choć sukcesów nie brakowało – przypomnę, że z sądowego procesu o zmiany w wystawie głównej wyszedł pan z tarczą - zdecydował się pan kandydować na prezesa IPN.Są propozycje, których nie można nie przyjąć. Kilka osób widziało we mnie przyszłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i złożyło mi taką propozycję. Uznałem, że dla historyka jest to najwyższe urzędnicze, podkreślam – urzędnicze, nie naukowe - stanowisko w tym kraju. Zdecydowałem się także dlatego, że w ciągu minionych czterech lat udało mi się stworzyć zespół i dochować - nie chcę powiedzieć wychować - zastępcy, który z całą pewnością dokończy budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Więc z jednej strony propozycja nie do odrzucenia, z drugiej gotowy zespół do tego, aby realizować projekt, który jest bliski mojemu sercu. [...]"
... zobacz więcej
15.09.2021
Cóż... Komentarz może być tylko jeden: WSTYD I ŻENADA! trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek świadomości archiwalnej! "W zawodzie archiwisty – podobnie zresztą jak i w każdej innej profesji – wysokość zarobków jest uzależniona od wielu czynników. Brane pod uwagę są m. in. doświadczenie, możliwości pracodawcy, region zatrudnienia itp. Średnie wynagrodzenie wynosi 2500 zł brutto. Początkujący archiwiści zwykle mogą liczyć na uposażenie poniżej 2100 zł brutto, natomiast najlepiej zarabiające w tym fachu osoby otrzymują miesięcznie powyżej 3400 zł brutto. Archiwiści są zatrudniani w różnego rodzaju instytucjach i urzędach, a także w firmach, które zajmują się porządkowaniem dokumentów na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych – te właśnie firmy dają szansę na lepsze zarobki niż sektor publiczny. [...]"
... zobacz więcej
15.09.2021
Archiwa..., Pamiętnik IIV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce 20-21 września 2017, red. Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680 (publikacja w wersji elektronicznej) "Przekazywany właśnie do rąk czytelników Pamiętnik jest nie tylko drukowanym pokłosiem spotkania archiwistów w Kielcach, jest też świadectwem potencjału całego archiwalnego środowiska, którego przedstawiciele zajmują się spuścizną dokumentacyjną przechowywaną w bardzo wielu instytucjach. Są wśród nich reprezentowane placówki o charakterze państwowym, samorządowym i prywatnym. Coraz ważniejsze miejsce zajmują archiwiści społeczni. W hasło zjazdowe „Archiwistyka bez granic” oddające współczesne usytuowanie „dziedziny archiwalnej” dobrze wpisuje się również udział tekstów autorstwa archiwistów polskich pracujących za granicą oraz zagranicznych gości zjazdu. To też oznaka możliwości polskich archiwistów oraz odzwierciedlenie coraz ważniejszej roli odgrywanej przez nich w międzynarodowej społeczności archiwalnej. Udział w obradach archiwistów zagranicznych jest również świadectwem owocnej współpracy łączącej zarówno polskie placówki archiwalne, jak i ich pracowników oraz sympatyków z odpowiednikami nie tylko w sąsiedzkich krajach. Polska archiwistyka oraz korzystający z zasobów archiwalnych, ze względu na złożone losy naszego kraju oraz polskich archiwaliów, kontaktów takich najzwyczajniej potrzebują.[...]"
... zobacz więcej
15.09.2021
Marlena Jabłońska, Obraz fotograficzny a..., w: Przegląd Instytutu Pamięci Narodowej, Nr 5, s. 63-73, 2012  "Fotografie i filmy to pokaźna część dokumentacji nazywanej w archiwach audiowizu­alną. Obecnie w archiwach państwowych przechowuje się ponad 16 mln jednostek in­wentarzowych fotografii i 10 tys. filmów1. Patrząc na ogólną wielkość zasobu archi­walnego, który współcześnie szacuje się na blisko 40 mln jednostek inwentarzowych, są to liczby znaczące, szczególnie w odniesieniu do fotografii2. Filmy stanowią co prawda, nie­zmiennie od wielu lat, najmniejszy odsetek zasobu, aczkolwiek ich liczba nieustannie rośnie (przynajmniej w archiwach państwowych, ponieważ dostęp do danych tych placówek jest najprostszy). Jednakże nie chodzi tutaj o analizę struktury zasobu, a o zwrócenie uwagi na fakt występowania dokumentacji audiowizualnej w archiwach (zob. tabele nr 1 i 2).Fotografie i filmy mogą formować w archiwach samodzielne zbiory, być częścią zespo­łów archiwalnych, a także - jak wskazuje praktyka - stanowić zespoły składające się z sa - mych obrazów. Tutaj na chwilę chciałabym się zatrzymać. Dokumentacja audiowizualna o nieokreślonej lub różnej proweniencji tworzy zbiory archiwalne, często konstruowane w oparciu o ich treść, przeznaczenie, pochodzenie, charakter czy sposób wykonania. Naj­częściej są one oderwane od innej dokumentacji, która powstała w procesie tworzenia owe­go obrazu i niekiedy tylko połączone informacyjnie z materiałami pokrewnymi treściowo lub chronologicznie. [...]"
... zobacz więcej
13.09.2021
"Herzlich willkommen in der Digitalen Schriftkunde, der Lese- und Übungsumgebung der Staatlichen Archive Bayerns! Wir präsentieren hier ausgewählte Quellenbeispiele aus unseren Beständen, die wir mit Entzifferungshilfen und Transkriptionen aufbereitet haben. Wir wünschen Ihnen lehrreiche Lektüre und gewinnbringende Übungsstunden. Dieses Angebot wurde durch Mittel des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ermöglicht"
... zobacz więcej
13.09.2021
"Wszystkie dokumenty (pisma, załączniki) zawierające w swej treści informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone" powinny być rejestrowane w „Dzienniku ewidencyjnym" (wzór - załącznik nr 2). Dotyczy to zarówno dokumentów wytworzonych w jednostce organizacyjnej, jak też otrzymanych z innych jednostek. Wzór dokumentu oznaczonego klauzulą „zastrzeżone" przedstawiono w załączniku nr 3. Klauzulę tajności na dokumencie zawierającym informacje niejawne nadaje osoba uprawniona do jego podpisania. Informacje niejawne podlegają ochronie do czasu zniesienia klauzuli tajności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. [...]"
... zobacz więcej
13.09.2021
Skąd zdobywać wiedzę o bezpieczeństwie w sieci? Subiektywna lista 15 świetnych polskich źródeł wiedzy dla każdego: Blogi, serwisy, podcasty, kanały YouTube.
... zobacz więcej
13.09.2021
Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki.
... zobacz więcej
11.09.2021
Jak dbać o cyberbezpieczeństwo firmy? Co zagraża przedsiębiorstwom? Jakie są trendy w nowoczesnych organizacjach? Jak zadbać o dane i stabilność biznesową? Na te pytania odpowiadają w najnowszym ebooku z raportem Interaktywnie.com specjaliści z uznanych firm, które zapewniają ochronę przed i na wypadek ataku.
... zobacz więcej
06.09.2021
"Obecnie produkowane urządzenia wyposażone są często w różnorakie systemy RAID. Który z nich jest najlepszy, najszybszy, na co zwrócić uwagę?   RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków) – polega na współpracy dwóch lub więcej dysków twardych w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy użyciu jednego dysku jak i kilku dysków podłączonych indywidualnie. RAID używa w celu: zwiększenia niezawodności (odporność na awarie),zwiększenia wydajności transmisji danych,powiększenia przestrzeni dostępnej jako jedna całość. [...]"
... zobacz więcej
06.09.2021
One cloud platform. Every cloud-native service you will ever need for data management. Introducing the industry's first and most comprehensive AI-powered data management platform.
... zobacz więcej
06.09.2021
Bezpłatny e-book, narzędzia do zarządzania informacją w firmie, Infobrokerska.pl  "Wykorzystanie tych 17 praktycznych narzędzi do zarządzania informacją w firmie pomoże Ci:usprawnić i przyspieszyć swoją codzienną pracę,oszczędzić czas poświęcany na zarządzanie informacją,podejmować decyzje biznesowe oparte na danych,sprawniej współpracować w zespole oraz z klientami.Zarządzanie informacją w czasach ogromnej obfitości dostępnych danych staje się koniecznością. Jeśli przytłacza Cię ilość informacji, sprawdź listę rekomendowanych przez nas narzędzi m.in. do:współdzielenia zasobów informacyjnych w zespole,zarządzania obiegiem dokumentów w firmie,zarządzania projektami i listami zadań do wykonania,efektywnej współpracy z klientem,wyszukiwania informacji potrzebnych w biznesie,publikowania treści w mediach społecznościowych,monitorowania informacji marketingowych,zarządzania informacjami m.in. o klientach. [...]"
... zobacz więcej
06.09.2021
Bardzo profesjonalny serwis, gorąco polecam... "Od ponad 32 lat dostarczamy firmom, instytucjom i klientom indywidualnym fachowych informacji i wyjaśnień dotyczących praktycznego stosowania przepisów z zakresu: podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy. Kompleksowość i wygodę w dostępie do informacji zapewnia szeroka gama produktów obejmująca czasopisma, Gazetę, książki, serwisy internetowe i programy multimedialne (zobacz pełną ofertę). Nasze publikacje to przede wszystkim fachowa pomoc dla księgowych i służb kadrowo-płacowych. Ponad trzydziestodwuletni okres działalności umożliwił nam wypracowanie obecnej formy i stylu przekazywania informacji. Aktywna współpraca z Czytelnikami umożliwia nam poznawanie ich oczekiwań, dzięki czemu nasze publikacje na bieżąco dostosowywane są do potrzeb Odbiorców zarówno pod względem tematyki jak i formy przekazu." "Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. jest firmą samodzielną i samowystarczalną. Posiadamy własny zespół redakcyjny, w skład którego wchodzą wybitni specjaliści-praktycy, doskonałą bazę poligraficzną oraz system dystrybucji i prenumeraty. W firmie zatrudnionych jest ponad 160 osób, a nad całością czuwa trzyosobowy Zarząd Spółki. Kształtowanie w świadomości pracowników zespołowej odpowiedzialności za wizerunek firmy to nasza droga do wysokiej jakości merytorycznej oferowanych przez nas czasopism, Gazety, serwisów internetowych i produktów multimedialnych."
... zobacz więcej
02.09.2021
Przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji i ewidencji – mających także znaczenie, gdy chodzi o kwestie podatkowe – jest regulowane zarówno przepisami 1) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości1, dalej: u.o.r. (art. 73 i 74), jak i 2) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa2, dalej: o.p. (art. 32 i 86). Autor porusza w artykule kwestie dotyczące: okresów przechowywania dokumentów; zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego, powodującego wydłużenie okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów i ewidencji; warunków przechowywania dokumentów, w tym faktur elektronicznych i paragonów fiskalnych; skutków zniszczenia dokumentacji lub jej utraty. 
... zobacz więcej
02.09.2021
"Misją Wydawnictwa jest: informowanie o najnowszych zmianach w przepisach, ich wyjaśnienie i wskazanie zastosowań,udzielanie praktycznych porad (z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa, interpretacji ministerstw i innych urzędów państwowych) m.in. w zakresie finansów, podatków, zamówień publicznych, prawa pracy. Wiemy, jak ważne w Państwa pracy jest prawidłowe stosowanie przepisów. Dlatego potrzebują Państwo porad najlepszej jakości. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom Wydawnictwo z najwyższą starannością przygotowuje wskazówki, które publikuje. Dbamy o łatwy i zrozumiały przekaz informacji. Współpracujemy tylko z ekspertami, którzy są zarazem praktykami. W publikowanych przez Wydawnictwo poradach NIE znajdą Państwo: nudnych opracowań bez konkretnego rozwiązania,przepisywania treści aktów prawnych bez komentarza,niezweryfikowanych merytorycznie porad,wzorów dokumentów nie dających się zastosować w Państwa jednostce."
... zobacz więcej
02.09.2021
Bardzo popularny, darmowy system operacyjny, alternatywa dla komercyjnego Windows... "Imagine running your favorite Windows applications and drivers in an open-source environment you can trust. That's the mission of ReactOS! Being part of a Worldwide Community, as ReactOS is, will boost your own personal skills to a highest new level. Working teamed with people from different countries will enhance your team-working, empathy and English. All these skills are really appreciated by companies out there in job interviews. Contributing your free time into an open source project seems to be also trending and marks a difference within you and another candidate for the same job. If you want to learn about coding and Windows internals, you won’t find a better real field case. You’ll find in ReactOS the possibility to move from the book theory to the practical cases. This is the main reason why top-most software companies offer ReactOS Devs jobs opportunities. Also, from time to time (and when donations let us), we offer scholarships to our contributors for specific tasks to be done."
... zobacz więcej
02.09.2021
Sygnity S. A., Cyfryzacja prawie 2 mln stron dokumentacji, skrócenie czasu dostępu do dokumentów z kliku godzin do kilku minut oraz analiza i uzupełnienie danych dotyczących prawie 3 tysięcy km sieci – to tylko niektóre z efektów wdrożenia naszego systemu Repozytorium Dokumentów Elektronicznych (RDE) zintegrowanego z GIS w Wodociągach Białostockich.
... zobacz więcej
30.08.2021
" [...] Drupal is content management software. It's used to make many of the websites and applications you use every day. Drupal has great standard features, like easy content authoring, reliable performance, and excellent security. But what sets it apart is its flexibility; modularity is one of its core principles. Its tools help you build the versatile, structured content that dynamic web experiences need. [...]"
... zobacz więcej
30.08.2021
Bardzo ciekawa prezentacja, wiedza głównie dla archiwistów szpitalnych... EDM SZKOLENIE, Michał Zorzycki, dyrektor Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia, Kamsoft S. A.   0:00 Co to jest i czemu służy udostępnianie i wymiana EDM? 14:56 Jak krok po kroku przygotować się na udostępnianie i wymianę EDM? 17:04 Chmura czy infrastruktura, czyli jakie wybrać oprogramowanie do prowadzenie EDM? 29:50 Dofinansowanie do wdrożenia EDM w placówce 31:47 Wytwarzanie, udostępnianie i wymiana EDM w praktyce - KS-SOMED 56:56 Pytania i odpowiedzi
... zobacz więcej
30.08.2021
Temat głównie dla infobrokerów.... OSINT - czym jest..., w: Rynek Informacji, 27.08.2021  "Biały wywiad jest powszechną praktyką pozyskiwania informacji w biznesie. W artykule poznasz etapy przebiegu OSINT (Open-Source Intelligence), charakterystykę źródeł białego wywiadu oraz możliwości jego zastosowania w biznesie.    Wywiad źródeł jawnych, zwany także jawnoźródłowym bądź białym jest polegającą na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, formą pracy wywiadowczej. Dla jego określenia, zarówno w literaturze naukowej jak i zastosowaniach biznesowych, często używa się angielskiego akronimu OSINT od słów Open-Source INTelligence. [...]"
... zobacz więcej
30.08.2021
"Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce.  W ramach projektu zostały uruchomione 3 odrębne i zintegrowane e-usługi: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS - usługa pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej;Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz długoterminową archiwizację ważnych dokumentów i publikacji;Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach. Korzystanie z e-usług będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania ani zastosowanej technologii, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. [...]"
... zobacz więcej
26.08.2021
Książki, broszury, ekspertyzy/raporty, artykuły
... zobacz więcej
26.08.2021
Kolejna ciekawa platforma, godna polecenia...  "Jiro CMS creates a powerful and beautiful website without the need for technical knowledge and programming."
... zobacz więcej
26.08.2021
Rada do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Postępowanie z materiałami archiwalnymi..., wersja 1.0, Warszawa 2021 Publikacja w wersji PDF "Ustawa z dnia 14 VII 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach1 (dalej: ustawa archiwalna) stanowi, że materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności Kościołów i związków wyznaniowych tworzą ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (art. 42 pkt 3). Przechowujące je jednostki organizacyjne prowadzą działalność archiwalną, która obejmuje gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz działalność informacyjną (art. 23 ustawy archiwalnej). Regulacje dotyczące działalności archiwalnej w Kościele katolickim zawarte są też w rozdziale II art. 2 Kodeksu prawa kanonicznego „Kanclerz, inni notariusze i archiwum” (kanony 482–491). [...]"
... zobacz więcej
26.08.2021
A to dla tych archiwistów cyfrowych, którzy muszą przesyłać duże pliki...
... zobacz więcej
24.08.2021
Archiwiści, a zwłaszcza historycy, często stają przed koniecznościa skrócenia linku zamieszczonego w sieci...   "TinyURL™ was created when our founder, Kevin Gilbertson, ran into issues sending long links from his unicycling website to email subscribers. When sending a link that was over 80 characters, links would commonly break and not be clickable or end up sending users to 404 pages. After a long ride on his unicycle pondering his link problems, Kevin had a big idea: What if there was a way to make those long links, well, tinier? Thus TinyURL™ was born, the internet’s original link shortener. Since early 2002, Kevin has shared his tool with millions of people to help them shorten their links with reliable, and tiny URLs. Now, TinyURL is offering users a full-scale link management platform that gives businesses with big ideas the power of shortened links. With a TinyURL premium account, users can create, manage, track, and grow their brands through link campaigns of all sizes. Our TinyURLs have one giant mission… To help you grow, scale, and dominate through the power of link management. With our shortened links, we strive to help brands fulfill their biggest ambitions.[...]"
... zobacz więcej
24.08.2021
" [...] At its best, social media is a remarkable mechanism for exchanging ideas, book recommendations and contacts, all of which makes the life of the historian a great deal easier. Last year, I was part of a conference round table featuring research on Manchuria, Korea, Russia and Italy, which wouldn’t have happened without Twitter. Archive work can be isolating and social media can be an excellent virtual water-cooler, a place to swap jokes and amusing tales, such as the mystery of the shrinking crocodile that occupied me and my followers while I was working on the Medici wardrobe records. (Both large and small crocodiles were among the curiosities collected by the 16th-century dukes of Florence.) [...]"
... zobacz więcej
24.08.2021
"OSA (Otwarty System Archiwizacji) jest zarządzany i rozwijany przez Centrum Archiwistyki Społecznej - nową instytucję kultury, utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Ośrodka Karta w dniu 24 stycznia 2020 r. na podstawie umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury. Więcej informacji o CAS jest dostępnych na stronie https://cas.org.pl/. OSA to darmowe narzędzie, przeznaczone do opisywania, udostępniania i wyszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzone z myślą o archiwach społecznych. Program jest dostosowany do osób bez wiedzy archiwistycznej, a jednocześnie umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów. Do czego służy OSA? Archiwiści społeczni mogą wprowadzać dane dotyczące swoich zbiorów oraz prezentować je na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski - historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp. Aplikacji nie trzeba instalować. Aby wprowadzać dane o zbiorach archiwalnych, wystarczy rejestracja. [...]"
... zobacz więcej
24.08.2021
Wiedza dla bardzo zaawansowanych infobrokerów i archiwistów cyfrowych... Marcin Szeliga, SQL..., wyd. VideoPoint, Grupa HELION  "Informacja to złoto XXI wieku. Nic więc dziwnego, że z każdą minutą bazy całego świata zwiększają ilość przechowywanych danych. Tkwi w tym jednak pewien haczyk. Aby ten ogrom informacji był dla nas jakkolwiek użyteczny, muszą być one łatwo dostępne. Co za pożytek ze zgromadzonych terabajtów danych, jeśli nie da się wśród nich łatwo wyszukiwać tych, które są nam akurat potrzebne? Do rozwiązania tego problemu stworzono język SQL. Opanowanie go umożliwia konstruowanie zapytań do bazy danych, pozwalających pośród tysięcy rekordów odnajdywać dokładnie te, które nas interesują. [...]"
... zobacz więcej
23.08.2021
Joanna Łuba, Czy każdy może być archiwistą?..., cykl seminaryjny TWIERDZA ARCHIWUM, Instytut Pileckiego, 17.02.2021 "Archiwa społeczne na stałe wpisały się na kulturalną mapę Polski. Obecnie istnieje aż 610 takich inicjatyw, działających w blisko 300 miejscowościach. Archiwa te zakładają pojedyncze osoby, środowiska lub instytucje, aby dotrzeć do zbiorów prywatnych lub by je stworzyć. W ten sposób zachowane są nie tylko źródła historyczne, ale też pamięć o miejscach, postaciach i zjawiskach. Publicznym dowodem docenienia ogromnego zaangażowania archiwistów społecznych w ochronę dziedzictwa kulturowego i ich kulturotwórczą rolę było powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. To instytucja, której zadaniem jest wspieranie takich inicjatyw poprzez wzmacnianie kompetencji archiwistów społecznych, dostarczanie im narzędzi do pracy oraz popularyzację idei archiwistyki społecznej."
... zobacz więcej
23.08.2021
Witold Kunicki-Goldfinger, Archiwalny know-how..., cykl seminaryjny TWIERDZA ARCHIWUM, Instytut Pileckiego, 9.06.2021 "Tym razem zgłębimy temat opracowania, ewidencji, zabezpieczenia i udostępnienia materiałów archiwalnych. Za przykład posłuży nam historia archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej. Klub Inteligencji Katolickiej (w skrócie: KIK) jest stowarzyszeniem świeckich katolików, powstałym na fali odwilży październikowej w 1956 roku. Po 1976 roku wielu działaczy KIK zaangażowało się w działalność opozycyjną, w tym w tworzenie NSZZ "Solidarność". Warszawski Klub został utworzony jako pierwszy i był najliczniejszy. W jego ramach spotykało się i współpracowało wiele osób ze opozycji, w tym Tadeusz Mazowiecki."
... zobacz więcej
23.08.2021
Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, red. Anna Żeglińska i Mariusz Żuławnik, Warszawa 2020, 224 s., („Symposia Archivistica”, t. 6), ISBN 978-83-8098-202-4      W szóstym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach” zorganizowanego w dniach 25–26 października 2018 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
... zobacz więcej
23.08.2021
strzałka do góry