Archiwistyka_tlo
Przemysław Szczygłowski, Firmowa...,#Poradnik, You Tube, 21 czerwiec 2021 Temat arcyważny, wiele firm ma z pocztą systematycznie problemy, autor poradnika w przystępny, a zarazem niezwykle profesjonalny, sposób omawia wszystkie aspekty związane z pocztą elektroniczną. Poczta elektroniczna powstała w latach 70-tych ubiegłego wieku i od tego czasu tak naprawdę niewiele się zmieniła, dlatego trudno mówić tu o szyfrowaniu korespondencji, aczkolwiek jest to możliwe, np. w Gmail musimy w tym celu po utworzeniu wiadomości przełączyć tryb poufny (druga ikonka na dole od prawej). Duże i poufne lub nawet tajne wiadomości najlepiej jest wysyłać korzystając z szyfrowanych usług chmurowych.
... zobacz więcej
16.05.2022
W odległych czasach Access był powszechnie używany w archiwach, obecnie zastąpiły go różne programy do obsługi narastającego zasobu i rozmaite standardy (chociaż mógłbym się zdziwić; osobiście bardzo lubię Access)
... zobacz więcej
16.05.2022
Tomasz Matuszak, Funkcja..., w: Ekspertyzy i opracowania, Nr 139, wyd. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, 2021 "Na wstępie niniejszych rozważań należy określić, co na-leży rozumieć przez funkcję edukacyjną archiwów. Jestto o tyle istotne, że szeroko rozumiane archiwa, a archi-wa państwowe w szczególności (dział rządowej admini-stracji specjalnej), w toku swojej działalności realizująod dziesięcioleci pewien kanon zadań. Zaliczyć do nichnależy przede wszystkim: gromadzenie i zabezpieczaniewszelkich materiałów archiwalnych niezależnie od ichwytwórców, formy, postaci i okresu w jakim zostały wy-tworzone, opracowywanie archiwaliów wieczystego prze-chowywania zgromadzonych w zasobach archiwów orazich udostępnianie, m.in. na potrzeby prowadzonych ba-dań naukowych. Obecnie realizowana funkcja edukacyjnaarchiwów, utożsamiana przez wiele lat z udostępnianiem,popularyzacją czy działalnością kulturalno-oświatową,doczekała się swoistego wyróżnienia wśród wielu innych. [...] "
... zobacz więcej
16.05.2022
"Cyberataki stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem i dotykają coraz częściej firmy z sektora MŚP. Wiedza i informacje stanowią ważne aktywa każdej firmy i należy je skutecznie chronić, gdyż luki w systemach zarządzania bezpieczeństwem mogą prowadzić do poważnych problemów finansowych. W Poradniku dla MŚP przedstawiono szereg praktycznych działań opartych o standard ISO/IEC 27001, a zawarte w nim wskazówki pomogą Ci przygotować organizację do wdrożenia zabezpieczeń, aby sprawnie zarządzać bezpieczeństwem informacji."
... zobacz więcej
16.05.2022
Tutaj polecam przede wszystkim szkolenie "Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządui terytorialnego." "Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących różne stanowiska, począwszy od kierownika jednostki organizacyjnej, poprzez sekretarzy, a na pracownikach administracyjnych skończywszy, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach międzygminnych, którzy są odpowiedzialni za postępowanie z dokumentacją wytwarzaną w urzędzie."
... zobacz więcej
16.05.2022
Bartosz Pawlak, Pozyskiwanie..., praca magisterska obroniona w Katedrze Inżynierii Oprogramowania Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, napisana pod kier. dr hab. Mariusza Trzaska, Warszawa
... zobacz więcej
09.05.2022
 Jarosław Sellin, Gromadzenie dokumentacji elektronicznej w archiwach powinno być priorytetem, w: Dzieje.pl, 27.04.2022  " [...] Realizacją zadań związanych z ochroną dziedzictwa dokumentacyjnego w archiwach państwowych zajmuje się kadra w składzie tysiąca sześciuset osób, z których tysiąc jest zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, związanych z działalnością archiwalną i konserwatorską. Jest to grupa znakomicie wykształconych, wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, których zaangażowanie w pracę pozwala na właściwe zabezpieczanie i udostępnianie archiwaliów" - ocenił wiceminister kultury. [...] "
... zobacz więcej
09.05.2022
Koha używana jest w prawie 900 bibliotekach na całym świecie (w tym 167 to biblioteki akademickie), Archiwum Państwowe w Kaliszu https://www.archiwum.kalisz.pl/ właśnie zaczyna przenosić swó wewnętrzny katalog biblioteczny do Koha.
... zobacz więcej
09.05.2022
"Współpraca publicznych systemów informatycznych ułatwia życie obywateli. Architektura Informacyjna Państwa wspiera całościowe zarządzanie rozwojem cyfrowego państwa. [...] "
... zobacz więcej
09.05.2022
W zasadzie wszystkie nauki pomocnicze historii opierają się na wnikliwej analizie źródeł, co stanowi także podstawę pracy infobrokera (brokera informacji, profesjonalisty informacji). " [...] Given the speed of change on the web, some might question the wisdom of pulling together such a resource. What’s wrong with the Top 10 tools, or the Top 100? There are only so many resources one can bookmark after all. Such arguments are not without merit. My fear, however, is that they are also shortsighted. I offer four reasons why. [...] "
... zobacz więcej
09.05.2022
I Toruńskie Sympozjum Naukowe "Egodokumenty – samoświadectwa –teksty autobiograficzne.Praktyka i teoria"
... zobacz więcej
05.05.2022
"Browsertrix Cloud is an open-source cloud-native high-fidelity browser-based crawling system designed to make web archiving easier and more accessible for everyone."
... zobacz więcej
05.05.2022
ZAKRES TEMATYCZNY INFORMACJI:1. ZADANIA ZAWODOWE ORAZ PROFIL KOMPETENCYJNY2. SYTUACJA NA RYNKU PRACY – MONITORING ZAWODÓWDEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH3. ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW – BADANIA PRACODAWCÓWI ANALIZA INTERNETOWYCH OFERT PRACY, BADANIE LOSÓWABSOLWENTÓW4. PROGNOZY RYNKU PRACY – BAROMETR ZAWODÓW5. KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE W ZAWODZIE6. INFORMACJE DODATKOWE7. MOŻLIWOŚCI I WARUNKI ZATRUDNIENIA W KRAJACH UNIIEUROPEJSKIEJ
... zobacz więcej
05.05.2022
"Archiwum – termin wieloznaczny, mogący oznaczać miejsce przechowywania materiałów archiwalnych, zbiór lub zasób archiwalny, instytucję przechowującą archiwalia lub działy urzędów i przedsiębiorstw przechowujące archiwalia. Tytuł taki nosi także wiele czasopism naukowych, zwłaszcza historycznych (szczególnie w Niemczech, np. “Archiv für slavische Philologie“). [...] "
... zobacz więcej
05.05.2022
"In a complex world, we are inspired by helping to create peace of mind, a sense of security and a feeling of control over one’s environment. [...] "
... zobacz więcej
29.04.2022
"Social Engineering (SE) is a blend of science, psychology, and art. While it is amazing and complex, it is also very simple. We define it as  “Any act that influences a person to take an action that may or may not be in their best interest.” We have defined it in very broad and general terms because we feel that social engineering is not always negative, but encompasses how we communicate with our parents, therapists, children, spouses, and others. Since SE is not always negative it merits a closer look at how it is used both for the good and the bad. Our research shows that the exact same principles that are used to get a raise or communicate with your spouse or children are often used by malicious scammers and social engineers to part you and your company from data, information, money, and more. Just a few years ago, we decided to start writing a course on social engineering and how it is used by penetration testers and security enthusiasts. That process gave birth to the “Social-Engineer Framework.”  That framework became the centerpiece for this website and branched off into the podcast, newsletter, blog, five books, and now a company that helps corporations learn how to combat and mitigate the effects of malicious social engineering. To accomplish this task, we have built a team of professional social engineers, psychologists, researchers, scientists, and security enthusiasts. We have then worked with, interviewed, and learned from some of the greatest and brightest scientific minds in the world to bring you a resource that will dive deep into the art, science, and psychology of the Human Operating System."
... zobacz więcej
29.04.2022
Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji Zawód archiwisty wiąże się nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji. W świetle prawa informacja jest towarem, który można sprzedać. Na polskim rynku pracy funkcjonują profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin. Niektóre z nich oferują praktyki, po których otrzymuje się zaświadczenie, istnieje także możliwość pracy. Niedawno miałem okazję sam uczestniczyć w takich praktykach organizowanych przez firmę Infobrokering z Gdańska http://www.infobrokering.pl/ . Praktyki odbywały się zdalnie, w Google Docs, na początek otrzymałem zadanie próbne polegające na wyszukaniu kilkunastu firm w Polsce oraz kilkunastu hurtowni artykułów biurowych na rynku niemieckim. Po pozytywnej ocenie zacząłem realizować komercyjne zadania firmy. Praca polegała na wyszukiwaniu informacji handlowych z terenu państw europejskich i azjatyckich, a także na weryfikacji istniejących już baz danych. Jako przykład podam tutaj bazę na 3600 rekordów dotyczącą sklepów jubilerskich z terenu państw europejskich i Chin, w tym 70 % z adresami mailowymi, nad którą pracowało kilka osób.
... zobacz więcej
29.04.2022
Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji  Zawód infobrokera powstał w latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych w wyniku pojawienia się w bibliotekach kopiarek i komputerów, czego rezultatem był coraz łatwiejszy dostęp do informacji. Pionierami profesji brokera informacji byli więc bibliotekarze, którzy doszli do wniosku, iż działalność informacyjna będąca ich domeną może być uprawiana komercyjnie. Podkreślić trzeba, że archiwiści także mają w programie studiów informację naukową i informatykę archiwalną, co sprawia że są do zawodu infobrokera co najmniej tak samo dobrze przygotowani. Obecnie na świecie działa kilka stowarzyszeń infobrokerskich, które oprócz działalności komercyjnej prowadzą także szkolenia. Ponadto zawód ten jest bardzo popularny w Niemczech. Można go również uprawiać jako Freelancer.
... zobacz więcej
29.04.2022
"Ludzie od najdawniejszych czasów gromadzili różne dokumenty, aby uchronić od zapomnienia ważne dla nich informacje. Początkowo były to głównie potwierdzenia praw własności, a później również inne dokumenty ważne dla funkcjonowania państwa i sprawowania władzy. Własne archiwa prowadziły instytucje kościelne i osoby prywatne. Z biegiem czasu w archiwach gromadzono coraz więcej materiałów uznawanych za cenne dla państwa i kultury. Dzięki temu archiwa są dziś kopalnią wiedzy o przeszłości. [...] "
... zobacz więcej
29.04.2022
"Twórca Internetu chce zmienić jego obecny kształt. Sir Tim Berners-Lee uważa, że podejścia do prywatności użytkownika powinno ulec diametralnej zmianie. W związku z tym chciałby zaprojektować sieć w taki sposób, aby użytkownicy kontrolowali przepływ danych na swój temat. Właśnie w tym celu powołał start-up Inrupt. [...] "
... zobacz więcej
25.04.2022
"Usługą komplementarną do blockchain'a jest platforma oraz zbiór bibliotek i dokumentacji, pozwalających na proste integracje z istniejącymi już systemami naszych klientów. Platforma zadba o dokumenty przez zoptymalizowanie całego procesu – od podpisania, po archiwizację oraz zarządzanie uprawnieniami dostępowymi. Dzięki technologii blockchain podpis jest niepodważalny, a sam DMS transparenty."
... zobacz więcej
25.04.2022
Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla Administracji Publicznej.
... zobacz więcej
25.04.2022
"Z przyjemnością oddajemy Państwu jako pierwszym czytelnikom publikacje: "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Tom I" oraz "Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Kazusy i instrukcje" pod redakcją naukową Katarzyny Góralczyk i Marty Szuniewicz-Stępień, które są efektem pracy znakomitych ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa. Obie publikacje stanowią pokłosie projektu: "Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin", realizowanego w latach 2020–2022 w partnerstwie przez trzy instytucje: Stowarzyszenie Willa Decjusza (lider), Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Instytut Kultury Willa Decjusza. [...] "
... zobacz więcej
25.04.2022
Marek Stompel, Przechowywanie..., w: Monitor Zamówień Publicznych, Nr 194, 6 lipca 2021 "Na skutek implementacji nowych dyrektyw Unii Europejskiej DLA polskiego systemu prawnego, od dnia 1 stycznia 2021 r., standardem jest stosowanie środków komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych. [...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
" [...] Szereg dokumentów związanych z zatrudnieniem musi być przechowywany oraz archiwizowany. Przepisy ustalają katalog danych objętych tymi obowiązkami, a także precyzują okres, przez który muszą znajdować się u płatników. Nie wskazują jednak formy w jakiej archiwizacji należy dokonać, a odpowiedzialność w tym zakresie, pod rygorem kary grzywny, przenoszą na sporządzającego dokumentację. Czy dopuszczalne jest zatem elektroniczne prowadzenie dokumentacji kadrowej, płacowej lub podatkowej, związanej z zatrudnieniem? Obecnie okres archiwizacji dokumentów pracowniczych wynosi 10 lat a w przypadku dokumentacji ZUS - do 10 lat pod warunkiem, że przekazany zostanie do organów ZUS raport informacyjny. Wyłącznie w organach archiwizujących obowiązuje termin 50 letni.  Terminy te dotyczą dokumentów z roku 2018 oraz umów zawartych do 1 stycznia 2019 r. [...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
"Archiwalne materiały audiowizualne, podobnie jak wszystkie inne dokumenty, podlegają nieuniknionemu rozkładowi i powolnej zagładzie. Sytuacja tej grupy archiwaliów jest trudna w porównaniu z innymi typami obiektów i często, ze względu na brak dostępu do specjalistycznego sprzętu, ekspertów i funduszy, połączona jest z brakiem możliwości odtworzenia treści, co skazuje nośniki na nieme zapomnienie.[...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
"Mając na uwadze sygnały docierające do Ministerstwa Zdrowia dotyczące wątpliwości w zakresie interpelacji przepisów prawa regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej, poniżej przekazujemy komunikat w przedmiotowej sprawie.Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:... [...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
"125 m bieżących akt oraz 170 m kart ewidencyjnych. Archiwistom IPN udało się odtworzyć dokumenty SB, które w czasie transformacji ustrojowej przeszły przez niszczarkę. To zadanie zajęło ponad 15 lat.[...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
"Ataki z użyciem socjotechniki, coraz lepiej przygotowana i trudniej weryfikowalna treść – wszystko to sprawia, że każdy z nas jest narażony na takie działania. Znacząca cześć incydentów jest powiązana z sektorem szeroko rozumianych finansów – fałszywe smsy, podrobione strony logowania, telefony z infolinii służące wyłudzeniu danych. Problem jest poważny. Dlatego wspólnie z fundacją Santander przygotowaliśmy kampanię edukacyjną. Główna oś kampanii to nasz poradnik – „Bądź cyberodporny”. Temat zagrożeń będą przybliżały także autorskie grafiki oraz podcasty, które będą się ukazywały na naszej stronie co tydzień, aż do końca kwietnia 2022 r."
... zobacz więcej
14.04.2022
Zarządzanie dokumentacją..., konferencja ogólnopolska w Szczecinie 8-9 grudnia 2022 Zgłoszenie udziału do 30.09 br., nadsyłanie tematów wystąpień i abstraktów do 30,06, opłata do 31.10  "Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentów stanowi element działalności podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a znaczenia prawidłowego zarządzania dokumentacją nie da się współcześnie przecenić. I pomimo tego, że za tradycyjną formę generowania dokumentacji uznać należy formę papierową to bez wątpienia w dobie powszechnej informatyzacji każdego aspektu funkcjonowania zarówno państwa, jak i całego społeczeństwa, elektronizacja dokumentacji stała się faktem, co generuje szereg problemów natury prawnej, jak i faktycznej. Problemem, który dość wyraźnie jawi się w powyższym kontekście jest chociażby wykładnia norm prawnych, których adresatami są zakładowi archiwiści i pracownicy archiwów, którzy z racji wykonywanych obowiązków zobligowani są do stosowania chociażby przepisów prawa międzynarodowego, administracyjnego czy cywilnego. Jaki zatem wpływ na zarządzanie dokumentacją w jednostkach sektora finansów publicznych wywierają zmiany w przepisach prawa powszechnego? Czy wymogi odnoszące się do zarządzania dokumentami pozostają kompatybilne z innymi aktami prawnymi? Czy normatywy kancelaryjno-archiwalne dają się nadal stosować in extenso? Czy przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją posiadają ujednoliconą i klarowną terminologię? Jak udostępniać niektóre rodzaje dokumentów, co do których niepewnym jest stosunek własnościowy czy wątpliwości wzbudzają prawa autorskie? To tylko niektóre problemy nasuwające się zarówno w trakcie zarządzania dokumentacją bieżącą, jak i tą archiwalną. [...] "  
... zobacz więcej
14.04.2022
Jak bezpiecznie i skutecznie zacząć biznes?, Maciej Wieczorek, You Tube, 31 marca 2022 Serdecznie polecam, autor w niezwykle rzeczowy i profesjonalny sposób, a przy tym na luzie i z dużym dystansem do siebie, wyjaśnia meandry zakładania swojego własnego biznesu. Oczywiście podstawą każdego biznesu jest profesjonalny biznesplan, w Internecie bez trudu znajdziemy narzędzia pomocne przy jego sporządzaniu  https://www.archiwistyka.pl/artykuly/uslugi_archiwistyczne/1991 Warto też wcześniej przeprowadzić symulację, tutaj sieć także dostarcza nam narzędzi, np.  https://www.symulator-biznesu.pl/ czy https://zanimzaczniesz.pl/ , a najlepiej już na starcie mieć jednego, dwóch klientów. Można też ograniczyć się jedynie do działalności nierejestrowanej https://www.archiwistyka.pl/artykuly/prawne/2107 Natomiast prowadząc już biznes czasami będziemy musieli zweryfikować kontrahenta i tu także mamy do dyspozycji sporo narzędzi, np. https://przeswietl.pl/ czy nawet podejrzane konto bankowe https://www.konto.uwaga.info/ W przypadku działalności przechowalniczej wygląda to nieco inaczej, określa ją Rozdz. IV Ustawy archiwalnej.
... zobacz więcej
14.04.2022
"Zdecyduj się na cyfrowy obieg dokumentów, by oprócz elastyczności zyskać także oszczędność czasu, pieniędzy i cennych zasobów."
... zobacz więcej
14.04.2022
"Unikalna technologia InstantChange™ daje WEBCON BPS przewagę nad tradycyjnymi systemami BPM (Business Process Management). Wychodząc poza etap pierwszego wdrożenia, umożliwiamy twórcom aplikacji możliwość ich dostarczania i rozwijania także wtedy, gdy założenia biznesowe są niepewne lub podlegają ciągłym zmianom. Jako platforma low-code do automatyzacji procesów biznesowych, WEBCON BPS umożliwia efektywną, przyszłościową obsługę wszystkich procesów biznesowych, zarówno zasadniczych, jak i wspierających."
... zobacz więcej
14.04.2022
 " "Cyfrowe Archiwum  Polskiego Atlasu  Etnograficznego" to strona powstała w  ramach projektu,  którego podstawowym celem  jest: • opracowanie  naukowe i cyfryzacja  zasobów archiwalnych  Polskiego Atlasu Etnograficznego, będących unikalnym źródłem historii wsi polskiej gromadzonej przez etnologów i folklorystów w II połowie XX wieku, • ochrona i zachowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wsi polskiej poprzez udostępnienie bogatego dorobku atlasowego szerokiemu gronu odbiorców w sieci Internet - w odróżnieniu od innych archiwów etnograficznych Polski Atlas Etnograficzny (PAE) obejmuje całą Polskę, co pozwala na dokonywanie rozbudowanych analiz porównawczych nad zróżnicowaniem kulturowym wsi polskiej, • opracowanie elektronicznego katalogu wielotysięcznych i unikatowych ogólnopolskich materiałów źródłowych, w szczególności map, fotografii terenowych, ankiet i kwestionariuszy wywiadu, dokumentujących kulturę wsi polskiej w II połowie XX wieku. Pozwoli to zaistnieć zgromadzonym materiałom w obiegu naukowym, stając się  istotnym elementem dziedzictwa i kultury narodowej. [...] "
... zobacz więcej
08.04.2022
"System Rejestry Notarialne jest systemem teleinformatycznym zbierającym i udostępniającym dane przetwarzane przez sądy, notariuszy RP oraz notariuszy UE. System działa na podstawie przepisów opisanych w dziale Podstawa Prawna. Początki Systemu sięgają roku 2009, kiedy to utworzono pierwszy element systemu jakim był Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. W kolejnych latach System był rozbudowywany o nowe moduły. W roku 2016 System przeszedł gruntowną modernizację pozwalającą na obsługę kolejnych zadań. [...] "
... zobacz więcej
08.04.2022
"There are many varieties of archives, and the types of materials they collect differ as well. Defining your research topic and knowing what sorts of materials you are looking for will help you determine the appropriate institutions to contact. Here is a brief overview of repository types: [...] "
... zobacz więcej
08.04.2022
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 117, red. Artur Hamryszczak, wyd. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2021, ss. 238
... zobacz więcej
08.04.2022
[nowy numer More Maiorum] Ochrona ukraińskich archiwów, amerykański spis ludności z 1950 roku i księgi zapowiedzi przedślubnych
... zobacz więcej
05.04.2022
" [...] W eDokumentach duża liczba kategorii dokumentów nie oznacza bałaganu w systemie obiegu dokumentów. Wręcz przeciwnie – dziesiętny wykaz sprawia, że jest struktura dokumentów jest przejrzysta. Kategorie są niezbędnym elementem systemu EZD "
... zobacz więcej
05.04.2022
Barometr prawa, GrantThornton  Barometr stabilności otoczenia prawnegow polskiej gospodarce
... zobacz więcej
05.04.2022
Publikacja w wersji elektronicznej.  "Nowa publikacja to 9 perspektyw wykorzystywania danych, informacji i wiedzy w różnych branżach, przez różnych specjalistów i w różnym celu. W Trendbooku znajdziesz odniesienia m.in. do cyfrowego wyzwolenia, brakujących umiejętności cyfrowych wśród internautów, wykorzystania OSINTu, kompetencji cyfrowych, informacji naukowej oraz bibliotek."
... zobacz więcej
05.04.2022
"Pamięć podręczna Google jest zwykle określana jako kopie stron internetowych przechowywanych w pamięci podręcznej Google. Google indeksuje sieć i robi migawki każdej strony jako kopii zapasowej na wypadek, gdyby bieżąca strona była niedostępna. Te strony stają się częścią pamięci podręcznej Google. Te strony z pamięci podręcznej Google mogą być bardzo przydatne, jeśli witryna jest tymczasowo niedostępna, zawsze możesz uzyskać do niej dostęp, odwiedzając wersję buforowaną Google. Sieć Google jest zwykle aktualizowana w ciągu kilku dni. Rzeczywisty czas aktualizacji zależy od częstotliwości aktualizacji witryny."
... zobacz więcej
05.04.2022
"ArchivesAWARE is a blog hosted by the Society of American Archivists and managed by its Committee on Public Awareness (COPA). It was established in January 2016 to create an online space where professionals and students engaged in all aspects of archival work could share their experiences of and ideas for raising public awareness of archives and the value that archives and archivists add to business, government, education, and society as a whole. [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
"The Smithsonian embraced the potential of the Internet early on as it launched its homepage in 1995 to much fanfare. The National Museum of Natural History was using Gopher technology in 1993. The Smithsonian Astrophysical Observatory launched its Telescope Data Center website that year, which was one of the first 250 websites on the Internet and is still active today. The Smithsonian now has hundreds of public websites representing its nineteen museums, nine research centers, zoo, archives, libraries, and cultural heritage programs. [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
"So your agency has decided that a social media archiving tool is worth the investment. Great! Where do you start? Not all archiving solutions are created equal, so it’s important that you do your research and due diligence when choosing the best solution for your agency. Some archiving solutions may start as a good plan, but end up taking valuable hours to maintain and upkeep. Others may look like viable social media archiving tools upfront, but leave gaps in your record retention plan by not capturing every record or containing serious security risks. When shopping for the best archiving tool, it is important to keep two major things in mind: efficiency of use and comprehensiveness of records saved. And if you’re just trying to get an idea of what an archive should look like, you can check out a sample of your archive at any time for free.​ [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
"Monitor and Archive Social Media Social media is real-time and always-on. Pagefreezer allows you to monitor the online conversation and archive social media activity on your official accounts. [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
Compare the Top Social Media Archiving Tools in 2022  Social media archiving tools enable organizations to archive all social media posts and activity for compliance purposes. Social media archiving software tools are useful for financial services firms, law firms, and other organizations that need to legally archive all of their social media posts and employees' social media activity. Social media archiving tools capture and archive posts from Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Sales Navigator, Tumblr, YouTube, and more. Here's a list of the best social media archiving tools:
... zobacz więcej
01.04.2022
Sporządzanie spisu  zdawczo-odbiorczegodokumentacji  przekazywanejdo Archiwum  Uniwersytetu GdańskiegoOpracowanie:dr Monika Płuciennik, Dyrektor Archiwum UGmgr Małgorzata Ciechanowicz
... zobacz więcej
01.04.2022
Karta 48 – Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Katowicach
... zobacz więcej
29.03.2022
Szkolenie kancelaryjno- archiwalne Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, tradycyjny system kancelaryjny, Prezentacja PowerPoint PLAN SZKOLENIA1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją2. Organizacja pracy kancelaryjnej3. Przekazywanie dokumentacji do Archiwum4. Udostępnianie i wycofywanie dokumentacjiz Archiwum5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej   
... zobacz więcej
29.03.2022
Tym razem bardzo ważny temat odbiurokratyzowania pracy szkół... Zgodnie z wiedzą zaczęrpniętą z tutoriala Romana Lorensa, eksperta prawa oświatowego, zamieszczonego w serwisie YouTube, niezbędną dokumentację w szkole stanowią: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, protokolarz rady pedagogicznej, księga uczniów, księga dzieci, tygodniowy plan lekcji, około 1992 roku pojawił się jeszcze statut, a w obecnym wieku dodatkowo szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, program wychowawczy, program profilaktyki, harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, plan pracy szkoły lub placówki i roczny plan nadzoru pedagogicznego. Wszystko poza tym jest mniej lub bardziej zbędne, a za 'papierologię" w szkole odpowiada dyrektor, który dokłada swoją cegiełkę, i kuratorium, które "dowala cegłą ". ... Gorąco polecam wspomniany tutorial, niesamowicie profesjonalna i rzetelna wiedza!
... zobacz więcej
29.03.2022
"Technology, particularly the Internet, is changing the ways that archivists interact with their patrons. As we have noted elsewhere, “the ability to access information digitally is changing the way that users access information about archival and other research collections.”1 It is also changing the way that our patrons approach archival research and how they view their archival interactions. Our patrons have come to expect that our content will be available in digital form, and that they will be able to interact with that content and obtain research help if necessary while they are engaged with our content—all of which they expect to occur virtually. These expectations have been further fueled by the advent of Web 2.0 technologies and their widespread adoption by commercial and other enterprises. Our patrons are used to being able to review books on Amazon.com, comment on the musings of a friend as posted on their blogs, or contribute what they know about slavery in the antebellum South to a Wikipedia entry. And they expect to be able to do similar activities when they encounter our Web-based content. Archivists need to actively experiment with Web 2.0 technologies in order to discover which of these tools will best meet our needs and the needs of our patrons. In order to make rational decisions about which technologies to experiment with, we need to understand what Web 2.0 is and how it can potentially be used to augment our services. [...] "
... zobacz więcej
29.03.2022
" [...] Postęp technologiczny wspiera pracowników zdalnych i umożliwia organizacjom utrzymanie produktywności w zmieniającym się środowisku. Niestety, coraz bardziej złożone środowiska cyfrowe dały cyberprzestępcom nowe możliwości. Próby nakłonienia pracowników do ujawnienia poufnych informacji poprzez phishing są coraz częstsze - być może zaskoczy Cię fakt, że 88 procent liderów ds. bezpieczeństwa twierdzi, że ataki phishingowe miały wpływ na ich organizacje. Często do naruszenia bezpieczeństwa prowadzi zwykły błąd w podstawach bezpieczeństwa, np. zaniedbanie włączenia certyfikatu. [...] "
... zobacz więcej
25.03.2022
Powyższe wytyczne są cały czas aktualne, jednak nie udało mi się do nich dotrzeć...
... zobacz więcej
25.03.2022
Columbian College of Arts & Sciences, The George Wahington University        BECAUSE THE PAST IS THE PRESENT AND THE FUTURE TOO
... zobacz więcej
25.03.2022
"O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,jednostki naukowe,państwowe organizacje kultury,organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. Zobacz pełną listę ogłoszeń o naborach wniosków. [...] "
... zobacz więcej
25.03.2022
Waldemar Chorążyczewski, Zachęta do archiwistyki, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 360  "I Ty zostań archiwistą! Wystarczy, byś odkrył w sobie wrażliwość archiwalną. Jeśli poczujesz, że zachowanie dokumentów i akt, które los Ci powierzył, jest ważne, już tylko kwestią czasu będzie zdobycie wiedzy i umiejętności, które wspomogą Twoje działania archiwalne. Książka ta może pomóc Ci w przygotowaniu do uzyskania dyplomu i stania się profesjonalnym archiwistą. Nie musisz jednak mierzyć w dyplom. Jeśli ślady przeszłości ocali od zniszczenia wiele osób niezależnie od siebie, jeśli naszą współczesność, którą wszyscy współtworzymy, zadokumentuje wielu, obraz rzeczywistości będzie pełniejszy i żywszy. Archiwum to sprawa każdego z nas. Nie czekaj, nie zostawiaj wszystkiego w rękach archiwów instytucjonalnych. Stań się łowcą archiwaliów. Uwierz, że nikt nie zrobi tego lepiej niż Ty. Otoczony jesteś co dnia przez dokumenty. W domu, na ulicy, w tramwaju, w sklepie. Archiwalia są wokół nas! Dostrzeż je!"
... zobacz więcej
25.03.2022
ZARZĄDZENIE Nr 83NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCHz dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych jako jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne.
... zobacz więcej
21.03.2022
Rewolucyjna i przełomowa technologia, niedoprzecenienia zwłaszcza w obecnych czasach, ochrona danych zarówno przed zagrożeniami cyfrowymi, jak i... fizycznymi! BackupRecoveryMan, YouTube "Czy jest możliwość odtworzenia się po całkowitej utracie danych na skutek ataku ransmoware/hacker? Cyfrowy bunkier to nasz Plan B. Co zrobić by był niezawodny? Zapraszam do dyskusji. [...] "
... zobacz więcej
21.03.2022
31 Best free..., Tim Fisher, Lifewire, March 1, 2022   "Free backup software is exactly what you think it is: completely free programs that can be used to manually or automatically back up the important data on your computer hard drive to somewhere safe like a flash drive, disc, network drive, etc. Commercial backup programs used to be the best way to go because they were the only way to get features like advanced scheduling, disk and partition cloning, incremental backup, and more. Not so anymore! Some of the best free software tools do everything expensive programs do...and more. [...] "
... zobacz więcej
21.03.2022
"Technologia bazodanowa i analityczna jutra, dostępna już dziś! SAP HANA to rewolucyjna technologia polegająca na przetwarzaniu danych w pamięci (in-memory). Dzięki przetwarzaniu danych jedynie w pamięci operacyjnej, SAP HANA stwarza zupełnie nowe możliwości zbierania, raportowania i analizowania danych. Dwa czynniki, które bezpośrednio wpływają na znacznie szybsze niż w tradycyjnych rozwiązaniach przetwarzanie danych to: załadowanie danych do pamięci operacyjnej i przetwarzanie ich bez wykorzystania dysków twardych orazprzechowywanie danych w kolumnach zamiast w wierszach. [...] "
... zobacz więcej
21.03.2022
Mari Runardotter, Information technology,..., Division of Information Systems Sciences, Department of Business Administration and Social Sciences, Social Informatics, Licentiate Thesis, Lulea University of Technology, Lulea, March 2007   "This thesis revolves around archivists’ current situation, and the fact that information technologies nowadays are tools that crea tes digital official documents which must be preserved for long-term. I have studied how the technologies affects andeventually changes archivists work practice and situation, and what recommendations that can be identified, in order to make sure that archivists’ workpractice runs smoothly in the future. That is, the research involves how archivists experience their situation, how they look at information technologies and long-term digital preservation, and also which areas they mainly focuses on, or feels mostconcerned about. My research consists of participatory observations conducted while following an archivist a couple of times each month fo r more than a year, data gathering at an archival conference for county council archi vists, a future workshop and finally a focus group with archivists working at an existing e-arc hive. During my research I have focused on things or phenomena that engage archivists and causes problems in their daily work practice. These phenom ena I have divided into the followingthemes: work practice, cooperation and communication, organisation, professionalroles and competence, resources, attitudes, information technology, and finally lawsand regulations. [...] "
... zobacz więcej
21.03.2022
"Zapraszamy na inaugurację portalu Zbiory Społeczne (zbioryspoleczne.pl), prezentującego fotografie, dokumenty i nagrania archiwów społecznych z całej Polski. Będzie on dostępny od 29 marca. W ramach wydarzenia inauguracyjnego odbędzie się dyskusja „Dziedzictwo online. Co, dla kogo i dlaczego w tylu miejscach?” z udziałem przedstawicieli instytucji udostępniających archiwalia online oraz prezentacja portalu Zbiory Społeczne. Spotkanie transmitowane będzie w mediach społecznościowych. Archiwistyka społeczna to zjawisko oddolne, wynikające z pasji i potrzeby zapisywania historii. Unikatowe zbiory gromadzone w lokalnych stowarzyszeniach, fundacjach,  bibliotekach czy w ramach prywatnych inicjatyw, dzięki portalowi Zbiory Społeczne będą teraz łatwo dostępne – w jednym miejscu – dla odbiorców z całej Polski. Użytkownicy będą mieli możliwość przeglądania ponad 100 000 materiałów zamieszczonych przez 200 archiwów społecznych.  Archiwalia prezentowane na portalu opowiadają zarówno o życiu mieszkańców dużych miast, jak i społeczności mniejszych miejscowości i wsi z niemal każdego regionu kraju. Swoje miejsce znalazły tu historie wybitnych postaci, na przykład himalaisty Jerzego Kukuczki czy fotografki Zofii Rydet, ale przede wszystkim tysiące opowieści zwykłych osób i rodzin. Udostępnione zbiory są tak zróżnicowane, jak różne są archiwa społeczne: portal jest kopalnią wiedzy o lokalnych tradycjach – posłuchamy tu między innymi tradycyjnych piosenek śpiewanych przez członkinie kół gospodyń wiejskich i obejrzymy fragmenty bogato zdobionych kronik. Znajdziemy historie białostockich esperantystów, przeniesiemy się też do uwiecznionych na zdjęciach Rodzinnych Ogródków Działkowych. Poznamy również niezwykłe historie grup zawodowych, na przykład pielęgniarek i położnych. Portal Zbiory Społeczne może być dla każdego z nas nieocenionym źródłem do poszukiwań historii regionów, miejscowości, rodzinnych korzeni. Artyści znajdą tu inspiracje dla swojej sztuki, pisarze i dziennikarze —materiały do tworzenia tekstów, reportaży czy audycji, a studenci i badacze bezcenne archiwalia, które wzbogacą ich prace naukowe. [...] " Program wydarzenia na stronie Centrum Archiwistyki Społecznej cas.org
... zobacz więcej
17.03.2022
"Zapraszamy na warsztaty archiwistyczne organizowane we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie! 23 marca 2022, godz. 18.00–19.30Obowiązują zapisy przez formularz Google: https://tinyurl.com/warsztatyarchiwalneLimit miejsc: 30. Decyduje kolejność zgłoszeń.Na warsztatach dowiecie się na przykład, jakie są źródła do historii lokalnej i z czego można korzystać, żeby uzupełnić wiedzę o materiałach zebranych w Waszych archiwach społecznych. Eksperci pokażą – krok po kroku – jak korzystać ze zbiorów archiwalnych oraz jak przygotować się do wizyty w archiwum!Uwaga! Warsztaty są zamknięte – nie będą transmitowane online.Spotykamy się na platformie ClickMeeting. Zapisane osoby otrzymają link 23 marca rano.Prowadzący:dr Monika Cołbecka – archiwistyczka, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na podstawie rozprawy pt. „Usługi informacyjne archiwów”, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują: teorię archiwalną, powiązania archiwistyki z naukami informacyjnymi i bibliologią, systemy wyszukiwania informacji archiwalnej, użytkowników archiwów.dr Hubert Mazur – adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przez wiele lat pracował w Archiwum Państwowym w Kielcach. Jego zainteresowania naukowe to: działalność edukacyjna archiwów, metodyka udostępniania zasobu archiwalnego, współczesna dziedzina archiwalna, historia archiwów."
... zobacz więcej
17.03.2022
"Dotychczas 80% czasu pracy analityków pochłaniało przygotowanie i łączenie danych z różnych źródeł, a tylko 20% poświęcali oni na ich rzeczywistą analizę. Alteryx odwraca te proporcje. To rozwiązanie, dzięki któremu zadania, które dotychczas zajmowały tygodnie, dziś realizuje się w zaledwie kilka godzin. Alteryx to ETL i Data Science w jednym intuicyjnym narzędziu self service, działającym za pomocą metody drag&drop bez potrzeby kodowania. Skraca czas przygotowania danych do analizy i automatyzuje procesy. Oferuje zupełnie inne podejście do przetwarzania danych. Odpowiada na wszystkie potrzeby nowoczesnej analityki biznesowej. Idealnie współgra z narzędziami do raportowania takimi jak Tableau, Qlik czy PowerBi.[...]"
... zobacz więcej
14.03.2022
Płock Kierownik Grupy Kursowej: Pani Agata Radecka Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12, budynek A, sala nr 9 Kontakt: 517 166 932 Email: kursy@sap.waw.pl  Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – planowany termin rozpoczęcia kursu – od 25 marca 2022r. – TRWA REKRUTACJA !!! Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania ze strony SAP Płock.
... zobacz więcej
14.03.2022
Puplikacja współfinansowana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowe w Poznaniu.
... zobacz więcej
14.03.2022
"Stworzyliśmy system elektronicznego obiegu dokumentów, który jest niezwykle intuicyjny oraz niewymagający posiadania wiedzy technicznej. AMODIT pozwala tworzyć, modyfikować i uruchamiać procesy bez długiego i kosztownego wdrożenia. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji uczy się oraz prognozuje zachowania użytkownika, dzięki czemu gwarantuje sprawną realizację codziennych zadań i porządek w dokumentach. Dzięki gotowym szablonom system pozwala szybko uruchomić typowe obiegi dokumentów takie jak: akceptacja faktur kosztowych, rozliczenie podróży służbowych, akceptacja wniosków urlopowych, obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej, elektroniczne archiwum umów, obsługa dokumentów RODO. [...} "
... zobacz więcej
14.03.2022
Wiedza głównie dla archiwistów cyfrowych...  W najnowszym odcinku podcastu Łukasz Kobyliński rozmawia z Piotrem Reszką - CEO w firmie Astrafox, która zajmuje się dostarczaniem rozwiązań dotyczących analizy danych.  Firma jest dystrybutorem m. in. wspominanego już na łamach niniejszego serwisu Tableau, który można określić mianem nowoczesnego Ecxel-a, arkusza kalkulacyjnego szczególnie popularnego dekadę temu, a którego główną wadą jest mała skalowalność. Tutaj uwaga historycy, w 38 minucie podcastu jest mowa o pierwszej w dziejach wizualizacji kampanii Napoleona w Rosji w XIX w.! Narzędzia takie, jak Tableau czy Qlik nie wymagaą w zasadzie żadnych umiejętności programistycznych, z Tableau korzystają głównie analitycy danych, ale także działy marketingu i sprzedaży. Poza tym obecnie mamy do czynienia z inteligentną anlizą danych, która za pomocą kilku kliknięć pozwala osiągnąć to, co jeszcze kilka lat temu wymagało zaawansowanej znajomości Pythona.
... zobacz więcej
14.03.2022
Potężna zmiana. Bez papieru..., Aplitt, Business Insider   "Współczesny biznes staje się coraz bardziej skomplikowany, menedżerowie muszą reagować szybciej niż w przeszłości, pracownikom przybywa obowiązków. Znaczną pomocą w tej sytuacji może być wprowadzenie w firmie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). [...] "  
... zobacz więcej
08.03.2022
"Docuware to rozwiązanie, które pozwala na całkowite wyeliminowanie dokumentacji papierowej z firmy. Oprogramowanie oferuje innowacyjną technologię elektronicznego obiegu dokumentów, której sercem jest sztuczna inteligencja oparta o system OCR. Dzięki temu, program dosłownie uczy się rozpoznawania dokumentów wraz z każdym procesem, jaki wprowadza w nim użytkownik. [...] "
... zobacz więcej
08.03.2022
"Projekt GreenPost „Biuro bez papieru” opiera się na założeniu stopniowego eliminowania w działalności administracyjnej firmy dokumentów papierowych na rzecz dokumentów elektronicznych dzięki udostępnieniu e-usług GreenPost. Proces zmniejszania liczby dokumentów papierowych na rzecz e-dokumentów można podzielić na etapy, których kolejność realizacji wybiera Klient. W poszczególnych etapach realizacji projektu określa się, które rodzaje dokumentów przychodzących lub wychodzących objęte są wdrożeniem usług GreenPost. W efekcie wdrożenia koncepcji „Biuro bez papieru” wszystkie rodzaje dokumentów będą archiwizowane w jednym centralnym elektronicznym archiwum GreenMail24 z dostępem przez Internet zasilanym w ramach automatycznych procesów elektronicznego przyjmowania lub dystrybuowania dokumentów przez system GreenMail24 dzięki integracji z systemami źródłowymi przyjmującymi lub generującymi dokumenty. [...] "  
... zobacz więcej
08.03.2022
Wiedza przede wszystkim dla archiwistów cyfrowych... "ConnectSafely is a Silicon Valley, Calif.-based nonprofit organization dedicated to educating people about safety, privacy, security and digital wellness. Our resources include research-based safety tips, parents’ guidebooks, advice, news and commentary on all aspects of tech use and policy. We offer in-depth guides and “quick-guides” for parents, educators, youth and policymakers along with resources for seniors and other adults. We also produce the twice-weekly ConnectSafely Report for CBS News Radio along with webcasts, podcasts and special events. Whether it’s social media, mobile technology or the “Internet of Things,” connected technologies bring us enormous advantages, along with some challenges. ConnectSafely’s job is to help users get the most from their technology while managing the risks and help decision-makers craft sensible policies that encourage both innovation and responsible use. ConnectSafely has been a leading voice for rational, research-informed policies — not “moral panics” — when it comes to dealing with challenges brought about by emerging technologies. We are the U.S. host of Safer Internet Day, a global celebration that takes place on the second Tuesday of each February, and founders of the One Good Thing campaign to surface and celebrate the many ways people of all ages and cultures use connected technology to make the world a better place. [...] " 
... zobacz więcej
07.03.2022
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Historii i Archiwistyki zapraszają do udziału w I Toruńskim Sympozjum Naukowym „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria” zgłoszenia do 31 marca br., opłata konferencyjna 100 zł "Egodokumenty czyli teksty, w których mówimy o sobie, wyrażamy siebie, ujawniamy swój świat wartości, swoje niepowtarzalne widzenie rzeczywistości, są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych: historyków, antropologów, socjologów, pedagogów, kulturoznawców i literaturoznawców. Wydaje się, a nawet graniczy z pewnością, że mogą zainteresować się nimi także na przykład bibliolodzy i historycy sztuki. Mamy nadzieję, że konferencja, na którą zapraszamy, nie tylko potwierdzi naszą diagnozę, ale też ujawni szersze spektrum dyscyplin i specjalności, w których podejście egodokumentalne może okazać się wzbogaceniem warsztatu badawczego. [...] " Informacje organizacyjne Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca w Toruniu na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zgłoszenia wystąpień z podaniem tytułu i abstraktu prosimy nadsyłać do 31 marca b. r. na adres egodokumenty@umk.pl Program konferencji zostanie opublikowany do 30 kwietnia b. r. Udział w konferencji związany będzie z koniecznością uiszczenia opłaty konferencyjnej w kwocie 100 zł. Informacje o numerze konta prześlemy razem z informacją o przyjęciu referatu.    
... zobacz więcej
07.03.2022
" [...] Aby wspomóc organy organów administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w wykrywaniu zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz ochronie przed ich skutkami, zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu CS-AWARE (A cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analysis) opracował zestaw prostych i stosunkowo tanich rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zwiększania świadomości dotyczącej tego zagadnienia.[...] "
... zobacz więcej
04.03.2022
r. pr. Michał Dymiński, Zastosowanie..., Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
... zobacz więcej
04.03.2022
"Przechowywanie dokumentów papierowych zawsze było kłopotliwe. Opracowane przez unijny zespół unikalne połączenie technologii blockchain i podpisu cyfrowego umożliwia bezpieczne zarządzanie dokumentami, bez użycia papieru. [...] "
... zobacz więcej
04.03.2022
"Kubernetes to przenośna, rozszerzalna platforma oprogramowania open-source służąca do zarządzania zadaniami i serwisami uruchamianymi w kontenerach, która umożliwia deklaratywną konfigurację i automatyzację. Ekosystem Kubernetesa jest duży i dynamicznie się rozwija. Serwisy Kubernetesa, wsparcie i narzędzia są szeroko dostępne. Nazwa Kubernetes pochodzi z greki i oznacza sternika albo pilota. Skrót K8s powstał poprzez zastąpienie ośmiu liter pomiędzy "K" i "s" .Google otworzyło projekt Kubernetes publicznie w 2014. Kubernetes korzysta z piętnastoletniego doświadczenia Google w uruchamianiu wielkoskalowych serwisów i łączy je z najlepszymi pomysłami i praktykami wypracowanymi przez społeczność. [...] "
... zobacz więcej
03.03.2022
Zbigniew Piątek, Internetowe narzędzie do rekomendacji dojrzałości cyfrowej dla MŚP, Przemysł 4.0, 23 grudnia 2020 " [...] Projekt Digital Innovation Network (DIGINNO) ukierunkowany jest na przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej i procesu przejścia na jednolity rynek cyfrowy w Regionie Morza Bałtyckiego. Ma to nastąpić poprzez rozwijanie umiejętności decydentów, stowarzyszeń branżowych, instytucji badawczych i MŚP, które umożliwią szybsze i bardziej wydajne wdrażanie rozwiązań cyfrowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. [...] "
... zobacz więcej
03.03.2022
Nie wszyscy mają świadomość, że struktura aktów prawnych jest ściśle określona odrębnym Rozp. PRM.
... zobacz więcej
01.03.2022
Na rynku funkcjonują obecnie mobilne punkty niszczenia dokumentacji, czyli kolokwialnie mówiąc, samochody półciężarowe wyposażone w profesjonalne niszczarki do każdego rodzaju nośników. Koszt takiej niszczarki to 1-2 tys zł  Jakub Smykla, Brakowanie..., YouTube 18 sierpnia 2021 Gorąco polecam, w pełni profesjonalna wiedza (dotyczy nie tylko niniejszego tutorialu, ale całego kanału!)  "W materiale odpowiedziano: - czy brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jest przetwarzaniem danych osobowych, - czy można dokonać samodzielnie zniszczenia, czy zlecić usługę na zewnątrz, - co powinna zawierać umowa (i umowa powierzenia) zawarta z podmiotem zewnętrznym, - jakie wymagania powinien spełnić podmiot zewnętrzny, aby właściwie przeprowadzić proces niszczenia, - skrótowo omówiono normę DIN 66399, - jaką drukarkę wybrać do firmy/przedsiębiorstwa, - dla potwierdzenia podano przykład zdarzenia."
... zobacz więcej
26.02.2022
Narzędzie, którym posługiwałem się podczas moich zdalnych praktyk infobrokerskich.  Obok wielu innych zalet, Google Docs umożliwiają pracę wielu osobom nad jednym dokumentem.  "Desktopowe edytory treści pracujące na dysku komputera stanowią już relikt przeszłości. Nawet profesjonaliści coraz częściej sięgają po usługi chmurowe, takie jak Dokumenty Google. Webowe narzędzie umożliwia równie efektywną pracę, poprawiając jednak dostępność materiałów oraz umożliwiając szeroką kooperację przy ich tworzeniu i edycji. [...] " Oczywiście zawsze można skorzystać ze wsparcia Google lub bardzo profesjonalnego, niestety niedostępnego po polsku, bloga GoogleGuide.
... zobacz więcej
26.02.2022
"Prof. Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego był gościem Piotra Zająca (https://twitter.com/_ZajacPiotr) w piątkowym Parkiet TV. Tematem rozmowy była technologia blockchian. Więcej na stronie: http://parkiet.com " Tutorial poświęcony innowacyjnej, niemalże rewolucyjnej, technologii której zastosowanie jest bardzo szerokie, m. in. w administracji i archiwistyce, przykładem LEKANA. 
... zobacz więcej
26.02.2022
Iza Czaplewska, Działalność..., YouTube 24 stycznia 2022 Bardzo profesjonalny tutorial, gorąco polecam! W przypadku archiwistów o działalności archiwalnej mówi rozdz. IV Ustawy archiwalnej i akty wykonawcze do niej. Oczywiście podstawą każdej działalności gospodarczej jest profesjonalny biznesplan, w Internecie bez problemu można znaleźć aplikacje ułatwiające jego stworzenie, np. bardzo profesjonalny PlanBuilder. Istnieją też algorytmy pozwalające na przeprowadzenie symulacji naszej działalności. Na dole podaję linki.
... zobacz więcej
26.02.2022
"An Open Archival Information System (or OAIS) is an archive, consisting of an organization of people and systems, that has accepted the responsibility to preserve information and make it available for a Designated Community.[1] The OAIS model can be applied to various archives, e.g., open access, closed, restricted, “dark”, or proprietary. [2] The term OAIS also refers, by extension, to the ISO OAIS Reference Model for an OAIS. This reference model is defined by recommendation CCSDS 650.0-B-2 of the Consultative Committee for Space Data Systems;[3] this text is identical to ISO 14721:2012. The CCSDS's purview is space agencies, but the OAIS model it developed has proved useful to other organizations and institutions with digital archiving needs. OAIS, known as ISO 14721:2003, is widely accepted and utilized by various organizations and disciplines, both national and international, and was designed to ensure preservation. The OAIS standard, published in 2005, is considered the optimum standard to create and maintain a digital repository over a long period of time. The information being maintained has been deemed to need "long term preservation," even if the OAIS itself is not permanent. "Long term" is long enough to be concerned with the impacts of changing technologies, including support for new media and data formats, or with a changing user community. "Long term" may extend indefinitely. The OAIS defines a long period of time as any length of time that might be impacted by changing technologies and the changing of “Designated Community,” e.g., any group of consumers capable of understanding the information. This length of time can be indefinite. The archive defines the community and that definition is not fixed.[4] The “O” in OAIS represents the “open way the standard was developed,” and does not represent “open access”,[5] or the usage of the term open in the Open Definition or Open Archives Initiative. The “I” in OAIS represents “information,” meaning data that can be shared or exchanged. [6] [...] "
... zobacz więcej
23.02.2022
Marta Pypłacz, Anna Mrozek, Anna Chyla i in., Angielski..., Edycja Kadry, Ćwicz angielski z Grant Thornton!  " [...] Naszymi wartościami chcemy dzielić się ze wszystkimi,dlatego nasi Pracownicy, wspaniali pasjonaci kadri płac, korzystając ze swoich umiejętności, kompetencjijęzykowych i chęci pomocy, przygotowali dla Państwazeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego.[...] "
... zobacz więcej
23.02.2022
"The Archives Library Information Center (ALIC) is more than a traditional library. Recognizing that our customers no longer expect to work within the walls of a library, these pages are designed to provide NARA staff and researchers nationwide with convenient access to content beyond the physical holdings of our traditional library. ALIC provides access to information on American history and government, archival administration, information management, and government documents to NARA staff, archives and records management professionals, and the general public. [...] "
... zobacz więcej
23.02.2022
"In library and archival science, digital preservation is a formal endeavor to ensure that digital information of continuing value remains accessible and usable.[1] It involves planning, resource allocation, and application of preservation methods and technologies,[2] and it combines policies, strategies and actions to ensure access to reformatted and "born-digital" content, regardless of the challenges of media failure and technological change. The goal of digital preservation is the accurate rendering of authenticated content over time.[3] The Association for Library Collections and Technical Services Preservation and Reformatting Section of the American Library Association, defined digital preservation as combination of "policies, strategies and actions that ensure access to digital content over time."[4] According to the Harrod's Librarian Glossary, digital preservation is the method of keeping digital material alive so that they remain usable as technological advances render original hardware and software specification obsolete.[5] The need for digital preservation mainly arises because of the relatively short lifespan of digital media. Widely used hard drives can become unusable in a few years due to a variety of reasons such as damaged spindle motors, and flash memory (found on SSDs, phones, USB flash drives, and in memory cards such as SD, microSD, and CompactFlash cards) can start to lose data around a year after its last use, depending on its storage temperature and how much data has been written to it during its lifetime. Currently, 5D optical data storage has the potential to store digital data for thousands of years. Archival disc-based media is available, but it is only designed to last for 50 years and it is a proprietary format, sold by just two Japanese companies, Sony and Panasonic. M-DISC is a DVD-based format that claims to retain data for 1,000 years, but writing to it requires special optical disc drives and reading the data it contains requires increasingly uncommon optical disc drives, in addition the company behind the format went bankrupt. Data stored on LTO tapes require periodic migration, as older tapes cannot be read by newer LTO tape drives. RAID arrays could be used to protect against failure of single hard drives, although care needs to be taken to not mix the drives of one array with those of another. [...] "
... zobacz więcej
23.02.2022
"Szybko i skutecznie wprowadź dostępne dla wszystkich zdalne kształcenie, korzystając z narzędzi, zasobów i uznanych w branży programów certyfikacji, które pozwalają studentom nabywać praktyczne umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów w gospodarce cyfrowej."
... zobacz więcej
23.02.2022
Dariusz R. Kijowski, Przepisy ogólne..., w: bip.brpo " Zajmującym si ę teorią prawa administracyjnego tytu ł niniejszego opracowania niesprawi zapewne żadnych trudno ści w rozpoznaniu jego sensu i celu. Chodzi w nim oodpowiedź na dwa pytania: czy istnieje obecnie uzasadniona potrzeba wprowadzenia w życieustawy zawierającej przepisy prawa mog ące spe łniać w procesie stosowania materialnegoprawa administracyjnego rolę części ogólnej tej gałęzi prawa oraz – jaki powinien by ć zakresi sposób uregulowania zagadnie ń mających w tym procesie znaczenie podstawowe, acharakteryzujących si ę tym, że pojawiaj ą się one w nim niemal w ka żdej, rozpoznawanejsprawie? [...] "
... zobacz więcej
19.02.2022
Edytor Aktów PrawnychLegislatorDokument zawiera instrukcję instalacji oraz konfiguracjiprogramu Legislator a także szczegółowy opis korzystaniaz edytora
... zobacz więcej
19.02.2022
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCIz dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych Podaję też linki do tutorialu dr Łukasza Rosiaka na temat praw i obowiązków komornika oraz Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości. 
... zobacz więcej
19.02.2022
Legislacja Samorządowa, op. Korneliusz Przybycień, Prezentacja SlidePlayer, ss. 102  "PROGRAM WYKŁADU: Powstawanie i tworzenia prawa. Kultura prawa stanowionego. Poglądy na tworzenie prawa. Źródła prawa: powszechnie obowiązującego i wewnętrznego (art Konstytucji ). Charakterystyka podmiotów administracji o kompetencjach prawotwórczych. Tworzenie prawa przez podmioty administracji. Podmioty administracji – realizacja kompetencji legislacyjnych (organy adm. Rządowej i samorządowej, RCL, Rada Legislacyjna). Procedura prawodawcza. Technika legislacyjna – opracowanie i redagowanie aktów administracyjnych. Rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Ogłaszanie aktów normatywnych powszechnie obowiązujących oraz aktów prawnych administracji publicznej. Nadzór nad aktami prawodawczymi administracji. Sądowa kontrola prawotwórstwa organów administracji. Zaliczenie. [...] " Przy okazji załączam link do dwóch części tutorialu w serwisie YouTube.  
... zobacz więcej
19.02.2022
" ,,Studia Archiwalne” to czasopismo naukowe Archiwum Państwowego w Lublinie. Powstało w 2004 r. jako seria wydawnicza. W tej formule wydano trzy tomy periodyku w latach 2004, 2006 i 2010. W 2017 r. ,,Studia Archiwalne” zostały przekształcone w czasopismo, wydawane jako rocznik. W związku z tym powołano nowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Skupieńskiego (UMCS Lublin) oraz nowy  Komitet Redakcyjny, na którego czele jako redaktor główny stanął dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie). ,,Studia Archiwalne” kierowane są do środowiska archiwistów, pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się archiwistyką i naukami pomocniczymi historii, muzealników oraz do tych osób, dla których istotne są zagadnienia związane z archiwami, gromadzeniem, zabezpieczeniem i udostępnianiem archiwaliów. W ,,Studiach Archiwalnych” publikujemy artykuły o szeroko rozumianej tematyce archiwalnej, odnoszącej się zarówno do zagadnień z dziedziny archiwistyki, jak i archiwoznawstwa w ich praktycznym i teoretycznym wymiarze. Ponadto przyjmujemy artykuły z dziedzin pokrewnych, związanych z naukami pomocniczymi historii, które są nieodłącznym elementem warsztatu archiwisty. ISSN 1734-7513 e-ISSN 2720-3697 Właściciel czasopisma: Archiwum Państwowe w Lublinie [...] "
... zobacz więcej
19.02.2022
"Since its inception in 2014, the culture hackathon Coding da Vinci has brought together the cultural sector with creative technology communities to explore the creative potential of digital cultural heritage. Over a several-week sprint phase hackathon teams, together with representatives of cultural institutions, develop working prototypes --for example apps, websites, data visualisations, games or interactive installations-- that show surprising and inspiring new ways to communicate and make use of institutions' collections and artifacts in the digital age. [...] "
... zobacz więcej
16.02.2022
"Zastanawialiście się kiedyś dlaczego istnieje tak duży popyt na przeglądanie obrazów i wideo? Dlaczego wolimy oglądać infografiki, zdjęcia czy krótkie filmy niż czytać, nawet niezbyt długi tekst? Dlaczego ten trend wydaje się narastać w ostatnich latach? Czy dodanie ilustracji lub wizualizacji do instrukcji zwiększa zainteresowanie odbiorcy i wpływa na ilość zapamiętanych przez niego informacji? [...] "
... zobacz więcej
15.02.2022
"Wizualizacja danych jest podstawowym pojęciem w dziedzinie nauki o danych. Do tego stopnia, że zawsze, gdy chcesz przeanalizować jakikolwiek zestaw danych, powinieneś uwzględnić wizualizację danych. Niezależnie od tego, większość ludzi wciąż nie ma właściwego zrozumienia tej koncepcji i nie wie, jak ją wdrożyć. W związku z tym, w tym artykule, definiujemy wizualizację danych i analizujemy dziesięć aplikacji internetowych służących do jej wykonywania. [...] " 
... zobacz więcej
15.02.2022
Tomasz Jankowski, Przechowywanie i archiwizacja..., Biblioteka Funduszy Unijnych, Prezentacja DOCPLAYER "Przechowywanie  i  archiwizacja dokumentacjiprojektów unijnychto działania niezbędne. W części wynikają one oczywiście z formalnych wymogów prowadzenia projektu oraz zasad wypłacania i rozliczania kolejnych transz dotacji z UE, ramowookreślonych w umowie z instytucją pośredniczącą. W znacznej mierze jednak są to zasady, które nie zostały spisane i parafowane  przez  strony  zawierające  ze  sobą  kontrakt;  należą  raczej  do  pragmatyki postępowania i tworzą swoisty kanon dobrego działania w zakresie skutecznego prowadzenia projektów. [...] "
... zobacz więcej
15.02.2022
" „E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja” zapis szkolenia z 25 maja Przedstawiamy Państwu zapis internetowego szkolenia, które Centrum Biznesu Fundacji CIP w Koszalinie zorganizowało we współpracy z ZUS Koszalin W trakcie szkolenia Panie Justyna Mydłowska oraz Marta Wróblewska przedstawiły między innymi: * korzyści wynikające ze skrócenia przechowywania dokumentacji pracowniczej, * zmiany w formularzach ubezpieczeniowych, sposobie ich wypełnienia i zasadach przetwarzania, * zmiany w programie Płatnik i ePłatnik, * sposób wykorzystania nowych danych przekazywanych do ZUS przy ustalaniu prawa i wysokości niektórych świadczeń, * zmiany w dokumentowaniu podstawy wymiaru świadczeń oraz okresów ubezpieczenia w tym szczególnych okresów pracy"
... zobacz więcej
15.02.2022
"The Managing Government Records Directive, released in August of 2012 by the acting directorof the Office of Management and Budget and the Archivist of the United States, sets twoambitious goals for Federal agencies. First, agencies are required to implement electronicrecordkeeping to ensure transparency, efficiency, and accountability and, second, agencies mustdemonstrate compliance with Federal records management statutes andregulations. Additionally, by the end of 2016, agencies must manage all email records in anelectronic format, and, by the end of 2019, agencies must, to the fullest extent possible, manageall permanent electronic records in an electronic format. [...] "
... zobacz więcej
09.02.2022
"Tableau helps people see and understand data. Our visual analytics platform is transforming the way people use data to solve problems. See why organizations of all sizes trust Tableau to help them be more data-driven."
... zobacz więcej
09.02.2022
"Qlik closes the gaps between data, insights and action with the only cloud platform built for Active Intelligence. Make your data and analytics real-time, AI-driven, collaborative and actionable."
... zobacz więcej
09.02.2022
'Reveal the true power of your data and bring clarity. Looker & Google Cloud’s data analytics platform can provide options to help you deliver through the use of strong, fresh insights. "
... zobacz więcej
09.02.2022
"Problemy funkcji archiwów, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Warszawa 2021, 192 s., („Symposia Archivistica”, t. 7), ISBN 978-83-8229-283-1                          W siódmym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Problemy funkcji archiwów”, zorganizowanego w dniach 7–8 listopada 2019 r. w Toruniu przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. [...]"
... zobacz więcej
09.02.2022
"Jak wykorzystać nadchodzącą falę i sprostać nowym obowiązkomkontrolnym?"
... zobacz więcej
05.02.2022
Wielokrotnie już podkreślałem znaczenie języka angielskiego dla archiwistów. Wprawdzie osoby, dla których angielski jest językiem ojczystym, nie obrażą się na ewentualne błędy (w przeciwieństwie np. do Francuzów), to jednak są sytuacje w których poprawność językowa jest konieczna. Z pomocą przychodzą nam tutaj narzędzia, takie jak wyszukiwarka Ludwig czy program komercyjny Grammarly, który na szczęście ma również darmowe wersje.
... zobacz więcej
05.02.2022
"Archivematica is a web- and standards-based, open-source application which allows your institution to preserve long-term access to trustworthy, authentic and reliable digital content."
... zobacz więcej
05.02.2022
"The internet is becoming more competitive by the day. As such, if you are looking to get ahead with your new website, you will want to take a trip to the past and look at some of the popular websites in your industry, and what made them successful.A platform that makes this possible is Wayback Machine. However, even Wayback Machine may not always work the way you want it to, so you might be interested in finding alternatives. [...] "
... zobacz więcej
05.02.2022
A Brief Introduction To Archives, UofL, YouTube, 26 sierpnjia 2020 "An introduction to what archives are, what archivists do, and new trends in archival practice. Presented by University of Louisville Archives and Special Collections." Tutoriale w języku angielskim, szczególnie ważnym dla archiwistów, pozwalają przyswoić sobie język branżowy. Przy okazji odsyłam do branżowego słownika i publikacji w języku angielskim poświęconej archiwom, zawierającej duży zasób słownictwa branżowego.  
... zobacz więcej
05.02.2022
"Misją Programu NZB jest podnoszenie poziomu praktycznej wiedzy o rynku finansowym, wiarygodności finansowej, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem.Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.To jeden z największych w Polsce programów edukacyjnych, którego założeniem jest rozwój współpracy bizne­su ze szkołami wyższymi, a jego grupami docelowymi są kadra naukowa oraz stu­denci – przyszli menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw. [...] "
... zobacz więcej
02.02.2022
"Novell Storage Manager is a system software package released by Novell in 2004 [1] that uses identity, policy and directory events to automate full lifecycle management of file storage for individual users and organizational groups. By tying storage management to an organization's existing identity infrastructure, it has been pointed out,[2] Novell Storage Manager enables the administration of users across all file servers "as a single pool rather than [in] separate independently managed domains." Novell Storage Manager is a component of the Novell File Management Suite.[...] "
... zobacz więcej
02.02.2022
"Publishing in the Archives Profession is a blog to share information for authors and publishers of books, journals, and other avenues for scholarly publishing. Anyone is welcome to contribute to help provide tips, guidelines, call for papers, and other information to further archival writing and scholarship."
... zobacz więcej
02.02.2022
Find the best Archiving Software for your business. Compare product reviews and features to build your list.
... zobacz więcej
02.02.2022
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS  "The Dictionary of Archives Terminology is the foremost reference on the archival lexicon. Entries draw primarily from the professional literature in the United States and Canada."
... zobacz więcej
02.02.2022
"W ubiegłym roku firma Droplabs przeprowadziła badania mające na celu sprawdzenie, czy muzea i centra nauki wykorzystują w swojej pracy media społecznościowe i działania SEO. Raport podsumowujący te badania jest już dostępny na stronie Droplabs. Jego autorzy podpowiadają też, jak tworzyć materiały publikowane w mediach społecznościowych, by odniosły one należyty skutek.  Głównym założeniem twórców raportu była weryfikacja praktyk stosowanych przez najlepszych w branży. Zawiera on także krótki przegląd najpopularniejszych mediów społecznościowych oraz informacje o roli SEO w promocyjno – marketingowej działalności muzeów. Nie brak też konkretnych wskazówek, jak wykorzystać to narzędzie, by publikowane przez nas informacje dotarły do jak największej liczby użytkowników. [...] "
... zobacz więcej
29.01.2022
"W zbiorach Toruńskiego Archiwum można odnaleźć przeróżne perełki. Jednym z takich niezwykłych skarbów są kaligraficzne popisy siedemnastowiecznego pisarza sądowego, sekretarza, a później też ławnika i rajcy – Andreasa Baumagartena, wymienianego w Księdze Kiery (Kürbuch, APT, Kat. II, I-129). Jego fantazyjne dekoracje i wspaniałe przykłady sztuki kaligrafii znajdują się zwłaszcza w księdze ławniczej z l. 1600-1615. W zdobieniach liter można dostrzec bogato zdobione, fantasmagoryjne motywy zwierzęce, na przykład smoka czy morskiego kotka, a także roślinne. Zapraszamy do obejrzenia tej niezwykłej wystawy. "
... zobacz więcej
29.01.2022
"IBM Tivoli Storage Manager – oprogramowanie IBM, umożliwiające ochronę danych przed skutkami awarii sprzętu komputerowego i innych błędów, poprzez przechowywanie zapasowych i archiwalnych kopii danych w pamięciach zewnętrznych. Jego skalowalna architektura umożliwia ochronę wielu komputerów pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych"
... zobacz więcej
29.01.2022
 1st EditionRecordkeeping in International OrganizationsArchives in Transition in Digital, Networked EnvironmentsEdited By Jens Boel, Eng SengsavangCopyright Year 2021ISBN 9780367365585Published December 30, 2020 by Routledge262 Pages 12 B/W Illustrations "Recordkeeping in International Organizations offers an important treatment of international organizations from a recordkeeping perspective, while also illustrating how recordkeeping can play a vital role in our efforts to improve global social conditions.[...]   
... zobacz więcej
29.01.2022
 „Przeprowadzka zasobu archiwalnego. Zalecenia i dobre praktyki”, Małgorzata Bochenek, Anna Czajka, Warszawa 2020, ss.115ISBN książka papierowa: 978-83-65681-95-9, ISBN PDF: 978-83-66739-06-2Ze wstępu:„Niniejsza publikacja jest skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w proces masowego przemieszczania zasobów archiwalnych: od etapu planowania nowych magazynów i rozmieszczenia w nich archiwaliów poprzez przygotowanie zasobu do transportu, aż do końcowego etapu przeprowadzki, jakim jest transport i umieszczenie archiwaliów w nowych magazynach.Pierwszorzędnym celem opracowania jest wsparcie archiwów przygotowujących się do przeprowadzki zasobu do nowych lokalizacji, tak aby archiwalia będące częścią narodowego dziedzictwa były odpowiednio przygotowywane, zabezpieczane i bez uszczerbku przemieszczane. „
... zobacz więcej
25.01.2022
Kamil MinknerTechnologie jutra a świat pracyz tekstem szefa Sekcji Przyszłość Pracycentrali związkowej IG MetallDetlefa Gersta
... zobacz więcej
24.01.2022
W najnowszym numerze More Maiorum: Co można odnaleźć w dokumentacji sądów galicyjskich? Gdzie poszukiwać ksiąg metrykalnych przodków-emigrantów w Brazylii? W jaki sposób można uzyskać fotokopię metrykalnego z Urzędu Stanu Cywilnego? I jakie tajemnice urzędników Monarchii Habsburskiej odkrył historyk Michał Plutarski?
... zobacz więcej
24.01.2022
Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.
... zobacz więcej
24.01.2022
"Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjnych, instytucji znajdujących się pod nadzorem archiwalnym, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracowników innych instytucji prowadzących składnice akt, registratury oraz osób zainteresowanych pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego. Szkolenie uwzględnia projekt nowych przepisów kancelaryjno – archiwalnych dla administracji publicznej, zostaną również omówione zmiany w pracy kancelarii i archiwisty zakładowego wynikające z projektu nowej instrukcji kancelaryjnej, JRWA oraz instrukcji archiwalnej opracowanych dla organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich oraz organów zespolonej administracji rządowej. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt. [...] "
... zobacz więcej
24.01.2022
Jak i czym digitalizować zdjęcia? Webinar organizowany z Narodowym Archiwum Cyfrowym, 25.01.2022, godz. 17.00 - 18.30 "Zapraszamy na pierwszy webinar w 2022 roku! Organizujemy go we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym.Ten rok zaczynamy od archiwalnych zdjęć. Podczas spotkania dowiecie się jak prawidłowo skanować zdjęcia oraz jaki sprzęt do tego wykorzystać. Webinar jest skierowany do osób początkujących.Wydarzenie odbędzie się 25 stycznia 2022 w godz. 17.00–18.30.Obowiązują zapisy przez formularz Google!Spotykamy się na platformie ClickMeeting, zapisane osoby otrzymają link rano 25 stycznia.Wydarzenie będzie również transmitowane na profilu Facebook Centrum Archiwistyki Społecznej. [...] "
... zobacz więcej
22.01.2022
" [...] With ProjectManager.com and Google Docs, you can instantly expand your file storage and collaboration capabilities. Easily attach a file from Google Drive by dropping a “share link” into any project task, risk, or message. ProjectManager.com’s real-time collaboration makes it easy for the whole team to stay on top of project tasks. [...] "
... zobacz więcej
21.01.2022
Ustawa o dowodach osobistych, Stan prawny na dzień 21.01.2022, Rozdz. 7. Postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi Przy okazji proponuję zajrzeć do Wikipedii (warto zwrócić uwagę na hipertekst na samym dole strony odsyłający do weryfikatora różnych numerów, bardzo ważna rzecz, zwłaszcza w obecnych czasach!) Poza tym na forum IFAR użytkowwnik Inka dzieli się spisem zdawczo-odbiorczym.
... zobacz więcej
21.01.2022
"Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarcza-jący do przekraczania ich granic. [...]"
... zobacz więcej
21.01.2022
Kolejna ciekawa platforma umożliwiająca tworzenie rozbudowanych, pofesjonalnych serwisów, bez w zasadzie żadnej wiedzy programistycznej. Tutaj ciekawostka... na platformie Squarespace postawiona jest m. in. strona... Muzeum Pizzy w Nowym Jorku! (gdzie zresztą mieści się siedziba Squarespace). Squarespace Tutorial for Beginners (2022 Full Tutorial) - Create A Professional Website  " [...]  With Squarespace, you no longer need to hire a web developer to have a professional website. By the end of this tutorial, you will know everything you need to in order to make a functional, beautiful, and professional website with Squarespace. [...] "
... zobacz więcej
21.01.2022
Biblioteki i archiwa..., red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak, wyd. Silva Rerum, 2019, ss. 250  Publikacja Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym powstała we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym.Spis treściRafał T. Prinke, Krzysztof Wisłocki Cyfryzacja bibliotek: początki i teraźniejszość 7 Grzegorz Gmiterek Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu i interaktywnych technologii (w 2017 r.)  27 Marek Konstankiewicz Status prawny narodowego zasobu archiwalnego 45 Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Depozyt filmowy jako realizacja interesu publicznego w kinematografii 57 Aneta Januszko-Szakiel Długoterminowa archiwizacja polskich zasobów cyfrowych w teorii i praktyce 75 Jacek Sobczak Otwarte zasoby. Miraże wolności wobec gorsetu prawa 101 Ksenia Kakareko Biblioteki wobec restytucji dóbr kultury. Wyzwania i dylematy 131 Katarzyna Błeszyńska Wynagrodzenie z tytułu użyczania utworów przez biblioteki publiczne 169
... zobacz więcej
21.01.2022
 „Skarby w archiwach zaklęte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym, cz. 1: Dawna Polska (do 1795 roku)” to bogato ilustrowany album, który popularyzuje wiedzę o polskich Archiwach Państwowych i naszym zasobieW albumie autorstwa dr. Jacka Krochmala zamieszczono skany bezcennych materiałów archiwalnych, które towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom w dziejach Polski. W minionych wiekach dokumenty często były bogato zdobione, co sprawia, że niektóre z nich są dzisiaj wyjątkowymi dziełami sztuki. Jednak zdecydowana większość archiwaliów jest bezcenna z innego powodu. W przeciwieństwie do druków (np. książek) archiwalia powstawały tylko w jednym egzemplarzu. Są więc unikatowe, a utrata któregokolwiek z nich stanowi nieodwracalną stratę.
... zobacz więcej
18.01.2022
Wyszukiwanie informacji wcale nie  jest rzeczą oczywistą. W Internecie dostępne jest całe mnóstwo różnych wyszukiwarek https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines (a to przypuszczam nie wszystko!) i każda z nich zwraca inne wyniki. Może jeszcze dodam, że obecnie uważa się np. serwis YouTube m. in. za wyszukiwarkę video. Tutaj jednak skupię się na najpopularniejszej, aczkolwiek nie pozbawionej poważnych wad, wyszukiwarce Google. Wyszukując informacji w Google polecam skorzystać z operatorów, czyli poleceń precyzujących nasze zapytania, chociaż ten sam efekt możemy osiągnąć za pomocą formularza wyszukiwania zaawansowanego. Za pomocą Google, wydając odpowiednie polecenia, możemy np. znaleźć dowolny adres mailowy lub zhakować, bez pomocy wyszukiwarki SHODAN https://www.shodan.io/ , dowolną kamerę. Na koniec dodam, że Google rozpoznaje 34 znaki, bo różnie jest to podawane. "The more you know about how Google works, its features, its capabilities, and how it displays results, the better it can serve your needs. A query is the request you send to Google."
... zobacz więcej
17.01.2022
Często się zdarza, że dane musimy przedstawić w postaci graficznej. W przypadku archiwistów najczęściej chodzi tu o procentowe przedstawienie zasobu czy poszczególnych grup użytkownikow. W formie graficznej można też przedstawić obecne i dawne rozmieszczenie archiwów  http://o-archiwum.pl/tag/archiwa-panstwowe/ . Oczywiście wykresy można sporządzić w Excelu czy innym tego typu programie, można też skorzystać z jednej z wielu darmowych aplikacji do tego przeznaczonych, warto jednak też wiedzieć że w Internecie można bez problemu znaleźć kalkulatory ułatwiające zadanie.
... zobacz więcej
17.01.2022
 1st EditionThe Shape of Data in Digital HumanitiesModeling Texts and Text-based ResourcesEdited By Julia Flanders, Fotis Jannidis 2019ISBN 9780367584030Published June 30, 2020 by Routledge360 Pages
... zobacz więcej
17.01.2022
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego, T. I, red. naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, wyd. AT Wydawnictwo, Wydawnictwo LIBRON, publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Pedagogicznyu im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2019, ss. 690 Publikacja w wersji elektronicznej. Wiedza głównie dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa, moim zdaniem jednak przydatna dla każdego zaawansowanego użytkownika komputera i internauty...
... zobacz więcej
17.01.2022
Wystąpienie: Silvia Sevilla, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - doświadczenia z archiwizacji Internetu w UE
... zobacz więcej
12.01.2022
Wystąpienie: Daniel Gomes, Zakład Informatyki Naukowej Portugalskiej Fundacji Nauki i Technologii - doświadczenia z archiwizacji Internetu w Portugalii
... zobacz więcej
12.01.2022
"Web 3.0 has the potential to change the internet as we know it, forever. You're still early in catching the trend right now and building your first blockchain cryptocurrency app. With a stunning design, connected to the blockchain, metamask pairing, interaction with smart contracts, sending Ethereum through the blockchain network, writing solidity code, and much more, Krypt is the best #Web3 #Blockchain app that you can currently find on YouTube and the entire internet. [...] " JavaScrypt Mastery
... zobacz więcej
12.01.2022
Free antispyware software, online scanners, instructions on how to remove spyware and malware. Bardzo przydatne narzędzia dla archiwistów cyfrowych i infobrokerów...
... zobacz więcej
12.01.2022
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego, T. II, red. naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, wyd. AT Wydawnictwo, Wydawnictwo LIBRON, publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Pedagogicznyu im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2019, ss. 690 Publikacja w wersji elektronicznej. Wiedza głównie dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa, moim zdaniem jednak przydatna dla każdego zaawansowanego użytkownika komputera i internauty...
... zobacz więcej
12.01.2022
Vademecum bezpieczeństwa, red. naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, Rafał Kopeć, wyd. Wydawnictwo LIBRON, publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2018, ss. 780 Publikacja w wersji elektronicznej.  Bardzo przydatna wiedza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach...
... zobacz więcej
12.01.2022
Luiza Rach, Prawda czy fałsz - czym jest deepfake?, Rynek Informacji, 27 grudnia 2021" [...] Nie wszystkie sposoby na wykorzystanie technologii stojącej za deepfake’ami mają złe intencje. W maju 2018 laboratorium Samsung IA w Moskwie przy użyciu tych samych metod “ożywiono” Mona Lisę. Opublikowane zostały też ruszające się portrety Marilyn Monroe czy Alberta Einsteina. Dowodzi to, że do modyfikacji wystarczy tylko jedno zdjęcie. Tak zaawansowana technologia nie jest jednak ogólnodostępna. Przynajmniej na razie nie ma obawy, że zostaną w taki sposób wykorzystane na przykład prywatne zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych. [...] "
... zobacz więcej
03.01.2022
"A headless browser is a web browser without a graphical user interface. Headless browsers provide automated control of a web page in an environment similar to popular web browsers, but they are executed via a command-line interface or using network communication. They are particularly useful for testing web pages as they are able to render and understand HTML the same way a browser would, including styling elements such as page layout, colour, font selection and execution of JavaScript and Ajax which are usually not available when using other testing methods.[1] Since version 59 of Google Chrome[2][3] and version 56[4] of Firefox,[5] there is native support for remote control of the browser. This made earlier efforts obsolete, notably PhantomJS.[6] [...] " Cyt. Wikipedia  https://en.wikipedia.org/wiki/Headless_browser
... zobacz więcej
03.01.2022
Cyt. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Headless_software "Headless software (e.g. "headless Java"[1] or "headless Linux",[2]) is software capable of working on a device without a graphical user interface. Such software receives inputs and provides output through other interfaces like network or serial port and is common on servers and embedded devices. The term "headless" is most often used when the ordinary version of the program requires that a graphics card or similar graphical interface device be present. For instance, the absence of a graphic card, mouse or keyboard may cause an initialization process that assumes their presence to fail, or the graphics card may be relied upon to build some offline image that is later served through network. A headless computer (for example, and most commonly, a server) may be missing many of the system libraries that support the display of graphical interfaces. Software that expects these libraries may fail to start or even to compile if such libraries are not present. Software built on a headless machine must be built within command line tools only, without the aid of an ID [...] "
... zobacz więcej
03.01.2022
Wracam tutaj kolejny raz do najpopularniejszego CMS-a na świecie, na którym postawione jest ok. 30 % stron w całym (powierzchniowym, bo istnieje jeszcze DARK WEB!) Internecie. Do tematu będę wracał co jakiś czas, zwłaszcza że ostatnio sporo stron postawionych na innych CMS-ach, których jest nota bene ponad 300! https://www.opensourcecms.com/ jest przenoszonych (migracja) właśnie na Wordpress-a. Na temat migracji można sobie poczytać w sieci i obejrzeć tutoriale w serwisie YouTube, ja tym razem podam parę kolejnych, moim zdaniem bardzo przydatnych linków pozwalających na instalację Wordpress-a na lokalnym serwerze i zapozanie się z tym CMS-em.
... zobacz więcej
03.01.2022
" [...] The Microsoft Web Platform Installer is a free tool that makes it simple to download, install and keep up-to-date with the latest components of the Microsoft Web Platform, including Internet Information Services (IIS), SQL Server Express, .NET Framework and Visual Studio. Web PI also makes it easy to install and run the most popular free web applications for blogging, content management and more with the built-in Windows Web Application Galler. [...] "
... zobacz więcej
27.12.2021
" [...] Effective governance over information and technology is critical to business success, and this new release further cements COBIT’s continuing role as an important driver of innovation and business transformation. [...] "
... zobacz więcej
27.12.2021
Kolejny bardzo popularny CMS, na stronie TYPO3 dostępne jest też DEMO systemu." [...] The TYPO3 project has a clear vision, a defined roadmap and a strong community. Every day thousands of pages are viewed and download numbers of the installation package are soaring. The press shows increased interest, commercial use is flourishing. With the release of the new Long Term Support Version, our CMS has grown stronger, more reliable and safer than ever. To cut a long story short: TYPO3 is free and open to everyone, yet powerful enough for mission critical commercial use. It was founded on values of quality, honesty, freedom. And it’s going to stay that way."
... zobacz więcej
27.12.2021
Wiedza głównie dla archiwistów cyfrowych... " As websites grew to deliver more and more content, the web development industry found new ways to make the process of maintaining and updating sites more efficient. Years ago, we saw a move away from creating large numbers of individual files by hand, to a system where repeated sections of code could be included and repeated more easily. Web servers would perform that task on demand whenever a request for a resource was received. They’d faithfully combine templates and content, apply loops and logic, and return a page view whenever one was requested. And we’d have to ensure that they had enough horsepower to keep up with demand, fearing the times that our site became popular!Static site generators (SSG) do much the same thing. They apply data and content to templates, and generate a view of a page which can be served to the visitors of a site. [...] "  Źródło:  https://www.netlify.com/blog/2020/04/14/what-is-a-static-site-generator-and-3-ways-to-find-the-best-one/
... zobacz więcej
27.12.2021
"Hugo is one of the most popular open-source static site generators. With its amazing speed and flexibility, Hugo makes building websites fun again."
... zobacz więcej
22.12.2021
"ArchiveBox is a powerful, self-hosted internet archiving solution to collect, save, and view sites you want to preserve offline. You can set it up as a command-line tool, web app, and desktop app (alpha), on Linux, macOS, and Windows. You can feed it URLs one at a time, or schedule regular imports from browser bookmarks or history, feeds like RSS, bookmark services like Pocket/Pinboard, and more. See input formats for a full list. It saves snapshots of the URLs you feed it in several formats: HTML, PDF, PNG screenshots, WARC, and more out-of-the-box, with a wide variety of content extracted and preserved automatically (article text, audio/video, git repos, etc.). See output formats for a full list. The goal is to sleep soundly knowing the part of the internet you care about will be automatically preserved in durable, easily accessible formats for decades after it goes down."
... zobacz więcej
22.12.2021
Najpopularniejszy CMS na świecie, na którym postawione jest około 30% stron w sieci. W serwisie YouTube dostępnych jest wiele tutoriali poświęconych Wordpresss-owi, niestety większość angielskojęzyczna, bez trudu można też znaleść strony z darmowym DEMO systemu, jak również umożliwiające stworzenie własnej strony testowej. W sieci dostępne są też kursy on-line za kilkaset złotych, osobiście jednak jestem tutaj bardzo sceptyczny, ponieważ dobry kurs Wordpress-a to wydatek rzędu 3-4 tys. zł.
... zobacz więcej
20.12.2021
Trzy rodzaje usług chmurowych... Temat dla archiwistów cyfrowych.
... zobacz więcej
20.12.2021
Wiedza głównie dla archiwistów cyfrowych... Cyt. Wikipedia "Piaskownica (ang. sandbox) – mechanizm izolacji uruchamianych programów komputerowych od reszty systemu służący poprawie bezpieczeństwa. W szczególności technikę tę wykorzystuje się do uruchamiania programów z niezaufanych źródeł. Na piaskownicę składa się ściśle nadzorowany zestaw zasobów systemu utworzonych w obszarach roboczych pamięci operacyjnej oraz masowej. Uruchamiane w niej programy najczęściej mają ograniczone prawa dostępu do sieci, systemu operacyjnego, urządzeń wejścia-wyjścia itp. Jednym z popularnych rozwiązań z tej kategorii jest wirtualizacja. Przykładem piaskownicy są zasoby przeznaczone dla wykonywania apletów Adobe Flash, Javy i Silverlight osadzonych w stronach www, systemy typu Online judge używane przy organizowaniu na przykład konkursów programistycznych ."
... zobacz więcej
20.12.2021
"Watch this webinar on an introduction to Drupal, hosted by Stanley Fernandes, Arisen Fernandes, and Jose D'Silva. The webinar will help you to improve your Drupal skills on how to create content types, page views, block views, and contact forms. [...] " Poniżej podaję też linki do darmowego DEMO i polskiego serwisu poświęconego Drupal-owi.
... zobacz więcej
18.12.2021
"Aplikacja eDokument umożliwia zarządzanie korespondencją, sprawami i dokumentami własnymi zgodnie z obowiązującym prawem."
... zobacz więcej
18.12.2021
"Comarch e-Urząd to platforma, która umożliwia dostęp do e-usług każdego dnia tygodnia. Jest to narzędzie do realizacji zobowiązań ustawowych drogą elektroniczną. Funkcja zdalnej rezerwacji wizyty ułatwia dalszy kontakt z urzędnikiem przy użyciu aplikacji do wideokonferencji. Dzięki temu obsługa składanych dokumentów, zarówno po stronie klienta jak i urzędnika jest szybka i skuteczna. System umożliwia realizację płatności online. Dostępny jest również na urządzeniach mobilnych."
... zobacz więcej
18.12.2021
"You can deploy ownCloud in your own data center on-premises, at a trusted service provider or choose ownCloud.online, our Software-as-a-Service collaboration platform hosted in Germany. Be confident your data storage and maintenance complies with regulation. Increase security through measures like multi-factor authentication, encryption and file lifecycle management."
... zobacz więcej
18.12.2021
"We help you achieve that: a safe home for all your data. Secure, under your control and developed in an open, transparent and trustworthy way. We are Nextcloud."
... zobacz więcej
18.12.2021
Bardzo popularny CMS, którego osobiście jestem zwolennikiem. Tutaj przedstawiam dostępne DEMO systemu, i osobno tutorial w języku angielskim (po polsku niestety nic dobrego nie znalazłem). Wiedza dla archiwistów cyfrowych i wszystkich zainteresowanych tym rewelacyjnym systemem... Oczywiście bez dobrego kursu, czy to stacjonarnego czy online, się nie obędzie...
... zobacz więcej
14.12.2021
" [...] Cechą wyróżniającą system eKancelaria jest jego kompleksowość i powiązanie z innymi systemami używanymi w urzędzie. System eKancelaria może współpracować z platformą ePUAP realizującą kompleksową obsługę interesanta drogą elektroniczną, jest zintegrowany z systemem BIP oferowanym przez ZETO Koszalin Sp. z o.o. zapewniając automatyczny proces upublicznienia informacji (zgodna z ustawą o odstępie do informacji publicznej). Możliwa jest również integracja systemu eKancelaria z systemem zarządzania GMINA oraz innymi systemami zewnętrznymi. [...] "
... zobacz więcej
14.12.2021
"The UNLOCK Accelerator is dedicated to supporting projects that contribute to making the world‘s knowledge more inclusive and accessible to all. In concrete terms, this means: We seek impact-driven ideas and cutting-edge approaches in the field of Free Knowledge that we can promote and scale as open-source products or projects under a free license. And above all, we are looking for motivated teams that want to turn their ideas into functional prototypes in record time! [...]"
... zobacz więcej
14.12.2021
"Poradnię prowadzą członkowie Studenckiego Koła Archiwistów przy UMK. Poradnia obejmuje tematykę ogólnego zarządzania dokumentacją w archiwum bieżącym, konserwację oraz zabezpieczanie archiwaliów domowych (np. pocztówek, zdjęć), prawo autorskie i ochrona wizerunku według obowiązujących przepisów. [...]"
... zobacz więcej
14.12.2021
"At OpenSpeaks, we are working with communities to co-design open resources for indigenous, endangered and other marginalized languages."
... zobacz więcej
14.12.2021
"Wideokonferencja "Transformacja cyfrowa w budownictwie. Nowe e-usługi, nowe wyzwania." zrealizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju w ramach cyklu wideokonferencji edukacyjnych "Idea rozwoju Twojego biznesu". 6 października 2021 r., Warszawa Zaproszeni goście: Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GUNB Maciej Thel, Naczelnik Wydziału ds. CEEB, GUNB Tomasz Saciłowski, Główny Specjalista w Wydziale Usług Cyfrowych w Budownictwie, GUNB Moderator: Justyna Dżbik - Kluge"
... zobacz więcej
10.12.2021
"Collections management software helps museums, art galleries, and other businesses with large collections of art objects or antiquities monitor and maintain said collections. For a museum or art gallery, it is important to have a record of each piece in the collection that contains its location and other pertinent information, such as how it was obtained or its conservation or restoration status. Collections management software enables these institutions to digitize records, making it much easier to search for information about specific objects quickly and update that information when needed. Collections management software may be used by curators, conservators, archivists, researchers, and administrators to perform their daily tasks that help maintain the entire collection of an institution. [...] "
... zobacz więcej
10.12.2021
" [...] We are moving in more ways than one. Our servers are being relocated, so you may find that our servers may be unreachable.  This website will not be affected and pulling from SourceForge.net will not be an issue.   Our office in Milwaukee will be moving as well.  So please bear with us as we find and settle into our new digs. [...] "
... zobacz więcej
10.12.2021
"The Archives Unleashed project aims to make petabytes of historical internet content accessible to scholars and others interested in researching the recent past. Our team develops web archive search and data analysis tools to enable scholars, librarians and archivists to access, share, and investigate recent history since the early days of the World Wide Web. [...]"
... zobacz więcej
10.12.2021
Słownik pojęć w administracji publicznej, red. naukowa Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek, wyd. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź 2018, ss.268 Publikacja w wersji elektronicznej, plik znajduje się na komputerze lokalnym.  "Słownik administracji publicznej ma w założeniu przybliżyć, w możliwie przystępnej formie, kluczowe pojęcia z zakresu administracji. Przy czym pojęcie administracji jest szeroko rozumiane i obejmuje: naukę prawa administracyjnego, nauki o polityce i administracji oraz elementy nauki o zarządzaniu. Dziedziny te wyznaczają bowiem w największym stopniu ramy działania administracji oraz naukowe narzędzia jej badania. Współczesna administracja publiczna już dawno wyszła poza ramy wąsko rozumianego prawa administracyjnego czy nieco szerzej traktowanej nauki o administracji. Niniejsze opracowanie obejmuje zatem tematykę niezwykle istotną, aktualną i interdyscyplinarną, odnoszącą się do zagadnień z zakresu administracji publicznej. Instytucje administracji publicznej sąelementarnym ogniwem ładu demokratycznego, a realizowane przez nie zadania łączą się na płaszczyźnie ekonomiczno-społecznej i politycznej, co sprawia, że niezwykle ważne jest nieustanne systematyzowanie wiedzy, między innymi z punktu widzenia aktualnego stanu prawnego. Współczesne podejście do administracji uwzględnia rozmaite dziedziny nauki, wraz ze specyficzną dla nich perspektywą metodologiczną. W ich ujęciu administracja postrzegana jest jako proces zarządzania sferą publiczną, w której zderzają się płaszczyzny prawne, psychologiczne, politologiczne, komunikacyjne, marketingowe, ekonomiczne etc. [...]"
... zobacz więcej
08.12.2021
"Słownik staropolski stanowi integralną część serwisu Staropolska, toteż jego zakres i specyfika skorelowane są ściśle z zasobem tekstów zgromadzonych na stronach serwisu. Zob. Info Mamy nadzieję, że okaże się użyteczną pomocą w lekturze utworów dawnej literatury polskiej. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące koniecznych uzupełnień można przesyłać na adres redaktora."
... zobacz więcej
08.12.2021
"Before you make any investment, you consider various aspects to determine how much value the investment will provide. Software is also an investment in that it will continue to provide value for a long time. The decision you have to make is whether this value would be a good return on the immediate investment you have to make. [...]"
... zobacz więcej
08.12.2021
 "Free and open source archive code projects including engines, APIs, generators, and tools."  
... zobacz więcej
08.12.2021
"Archivematica is a web- and standards-based, open-source application which allows your institution to preserve long-term access to trustworthy, authentic and reliable digital content." "Archivematica is an integrated suite of open-source software tools that allows users to process digital objects from ingest to access in compliance with the ISO-OAIS functional model. Users monitor and control ingest and preservation micro-services via a web-based dashboard. Archivematica uses METS, PREMIS, Dublin Core, the Library of Congress BagIt specification and other recognized standards to generate trustworthy, authentic, reliable and system-independent Archival Information Packages (AIPs) for storage in your preferred repository."
... zobacz więcej
08.12.2021
Niemiecko-polski i..., T. I, red. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska, wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes 114, Toruń 2018, ss. 296  "Publikacja niniejsza została przygotowana przede wszystkim z myślą o historykach, konserwatorach, historykach sztuki, historykach prawa, archiwistach i archeologach, pasjonatach badań genealogicznych, a także o studentach rozpoczynających swoją pracę z źródłami średniowiecznymi. Ma ona formę słownika dwujęzycznego będącego zbiorem trudniejszych słów i wyrażeń staroniemieckich występujących w wybranych źródłach opublikowanych  drukiem  dla  terenu  ziem  polskich,  Prus  i  Śląska,  i  tłumaczonych na współczesny język polski. Już na samym wstępie autorzy pragną zaznaczyć, że opracownie niniejsze nie jest idealne, gdyż nie zaspokoi np. potrzeb językoznawców, ponieważ świadomie zrezygnowano z umieszczania w nim poszczególnych wyrazów na szerszym tle źródłowym. Poszczególne terminy staroniemieckie nie posiadają również opisu gramatycznego oraz odmiany. [...]"
... zobacz więcej
06.12.2021
Remove scratches, creases, stains, tearsColorize a black and white photo in a clickRestore colors to faded & washed out imagesAdd stylized text labels and date stamps
... zobacz więcej
06.12.2021
"The Archivists’ Toolkit™, or the AT, is the first open source archival data management system to provide broad, integrated support for the management of archives. It is intended for a wide range of archival repositories. The main goals of the AT are to support archival processing and production of access instruments, promote data standardization, promote efficiency, and lower training costs. Currently, the application supports accessioning and describing archival materials; establishing names and subjects associated with archival materials, including the names of donors; managing locations for the materials; and exporting EAD finding aids, MARCXML records, and METS, MODS and Dublin Core records. Future functionality will be built to support repository user/resource use information, appraisal for archival materials, expressing and managing rights information, and interoperability with user authentication systems. The AT project is a collaboration of the University of California San Diego Libraries, the New York University Libraries and the Five Colleges, Inc. Libraries, and is generously funded by The Andrew W. Mellon Foundation. Please note that the AT is superseded by ArchivesSpace (http://www.archivesspace.org/) and AT support ended September 1, 2013. This website (www.archviststoolkit.org) will be available for the next few months as the transition is made to ArchivesSpace. As much documentation as possible, along with the latest source code is also posted on the AT GitHub site: https://github.com/ucsdlib/AT "
... zobacz więcej
06.12.2021
Use and Reuse of the Digital Archive, red. Prof. John Potts, wyd. Springer International Publishing, 2021  "This book examines the use and re-use of digital archives in a unique manner, by combining theoretical and practical approaches to the contemporary digital archive. The book brings together a range of writers - specialising in media and cultural studies, contemporary art and art history, digital and networked culture, library and museum studies - to explore the cultural impact of digital archives. Several of the essays describe the process of constructing a digital archive as a specific case study – in digitising a physical archive and designing a searchable digital database as the core of the digital archive. Other chapters explore the cultural significance of digital archives in more general theoretical terms. These considerations include: the specific properties of the digital archive; its similarities and differences to the traditional paper-based archive; the ethical decisions made in the design of an archive; and the potential for creative re-use of online archived materials."
... zobacz więcej
04.12.2021
"Invenio is an open source project that was initially developed by CERN. The Invenio brand today covers a suite of currently three main products developed by the Invenio community: InvenioRDM - a repository/document management platformInvenioILS - an integrated library systemInvenio Framework - a code library to build large-scale information systems such as InvenioRDM and InvenioILS In addition to the three main products, a larger number of smaller generic code libraries are also being maintained for the benefit of the open source commuinty independently of Invenio. [...]"
... zobacz więcej
04.12.2021
"The internet is a vast and complicated place. The average lifespan of a webpage is around 100 days before it is edited or removed (1). To keep up, your website needs to be constantly evolving. A good way to get ahead is to research successful pages that have come before you. WayBack Machine is a platform that makes accessing archived web information possible, however depending on your purposes you might want to consider more effective alternatives. Belowwe will examine the benefits to using alternatives to WayBack Machine. [...]"
... zobacz więcej
04.12.2021
The Metasploit Unleashed (MSFU) course is provided free of charge by Offensive Security in order to raise awareness for underprivileged children in East Africa. If you enjoy this free ethical hacking course, we ask that you make a donation to the Hackers For Charity non-profit 501(c)(3) organization. A sum of $9.00 will feed a child for a month, so any contribution makes a difference.
... zobacz więcej
01.12.2021
Quickly find and fix the vulnerabilities that put your web applications at risk of attack. Enjoy more peace of mind – without investing more of your limited time.
... zobacz więcej
01.12.2021
Google Guide is an online interactive tutorial and reference for experienced users, novices, and everyone in between. I developed Google Guide because I wanted more information about Google's capabilities, features, and services than I found on Google's website. --Nancy Blachman
... zobacz więcej
01.12.2021
Temat głównie dla freelancerów... " [...] Website builders are the right choice for people with no programming experience and limited time and budget. But sometimes even professionals can gain access to these tools, because the majority of them gives a visual over a website and let their users create websites as fast as they can. Modern top website builders have a plenty of modern functionalities: they produce responsive, simple and complex, one- and multi-page websites with animations, image and video backgrounds, media embeds and more. With best website builders you can create a really professional and appealing website, despite the fact that it takes you just minutes to cope with it. [...]"
... zobacz więcej
01.12.2021
VIII Toruńskie Konfrontacje ArchiwalneWolne archiwa wobec zmian2-3 grudnia 2021 r.
... zobacz więcej
30.11.2021
   Załącznik nr 12 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020   Wytyczne w zakresie zasad  przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
... zobacz więcej
29.11.2021
Wiedza przede wszystkim dla infobrokerów i archiwistów cyfrowych, pozwalająca uniknąć wielu zagrożeń...
... zobacz więcej
29.11.2021
"An open format developed by the Swiss Federal Archives, designed for archiving relational databases in a vendor-neutral form. A SIARD archive is a ZIP-based package of files based on XML and SQL:1999. A SIARD file incorporates not only the database content, but also machine-processable structural metadata that records the structure of database tables and their relationships. The ZIP file contains an XML file describing the database structure (metadata.xml) as well as a collection of XML files, one per table, capturing the table content. The SIARD archive may also contain text files and binary files representing database large objects (BLOBs and CLOBs). SIARD permits direct access to individual tables by exploring with ZIP tools. A SIARD archive is not an operational database but supports re-integration of the archived database into another relational database management system (RDBMS) that supports SQL:1999. In addition, SIARD supports the addition of descriptive and contextual metadata that is not recorded in the database itself and the embedding of documentation files in the archive. [...]"
... zobacz więcej
29.11.2021
W czwartek 25 i piątek 26 listopada br. w Archiwum Narodowym w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki". Wydarzenie przebiegało w trybie hybrydowym. [...] Relacja video z wydarzenia w serwisie YouTube i na Facebook-u dostępna poprzez stronę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
... zobacz więcej
29.11.2021
Wiedza głównie dla infobrokerów... Tutaj przypomnę jeszcze o istnieniu Deeb Web-u i Dark Netu, pierwszy oznacza wszystkie zasoby Internetu, do których musimy się logować, do drugiego za pomocą zwykłych wyszukiwarek nie wejdziemy.
... zobacz więcej
27.11.2021
"Redis is an open source (BSD licensed), in-memory data structure store, used as a database, cache, and message broker. Redis provides data structures such as strings, hashes, lists, sets, sorted sets with range queries, bitmaps, hyperloglogs, geospatial indexes, and streams. Redis has built-in replication, Lua scripting, LRU eviction, transactions, and different levels of on-disk persistence, and provides high availability via Redis Sentinel and automatic partitioning with Redis Cluster. [...]"
... zobacz więcej
27.11.2021
" [...] Twórcą Archiwum Społecznego Polskiego Webu (ASPW) jest programista z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW i doktorant IBL PAN Marcin Wilkowski. Zbiory archiwum dostępne są na stronie https://aspw.pl/ na wolnej licencji i mogą być wykorzystane jako otwarte dane badawcze. [...]"
... zobacz więcej
27.11.2021
"- blockchain based document archive storage for large scale cloud systems- lekana platform built for pageroonline which is one of the largest e-invoicing provider in the world. [...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"DROID (Digital Record Object IDentification) is a file format identification tool developed by The National Archives. It is in widespread use across the world, in cultural memory institutions, local and central government departments and other public bodies, and has been embedded into multiple commercial and open source digital preservation products. [...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"[...] The Archives Portal Europe is an online research tool providing free 24/7 access to high-quality information held in archival institutions throughout Europe. It allows you to easily browse from a single online access point, millions of archival documents stored in thousands of archival institutions all over the continent. You might even stumble upon documents you might never have otherwise found. The Archives Portal Europe will be your favourite online research tool in no time. You can conduct your research more efficiently and use the search results effectively because they are presented in their original, archival and historical European context.[...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"ARCHANGEL is a 24 month socio-technical feasibility study co-creating and evaluating a novel prototype DLT service with end-users to determine how archival practices, sustainable models and public attitudes could evolve in the presence of a trusted decentralised technology to prove content integrity and ensure open access to digital public archives. [...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"Companies in shipping have been desperately holding on to the paper bill of lading for hundreds of years. Over time it became the holy document that nobody wanted to let go of. But now CargoX has created a solution that empowers them to forget that piece of paper and start working digitally. What a sharp turn!To make things even more interesting, their documents will be transferred through something called blockchain, stored on something called an InterPlanetary File System (IPFS), accessible in a digital document repository, which also can be seen as a central digital archive. All this at almost the speed of light. [...]"
... zobacz więcej
22.11.2021
strzałka do góry