Archiwistyka_tlo
"UE stara się zachować wspólne dziedzictwo kulturowe Europy oraz wspierać i promować sektor sztuki i sektor kreatywny w Europie. Aby zapewnić wszystkim dostęp do dynamicznej i zróżnicowanej kultury europejskiej, powoływane są do życia specjalne inicjatywy, takie jak Europejski Rok Dziedzictwa KulturowegoWyszukaj ten link w innym językuEN•••. [...]"
... zobacz więcej
27.07.2021
Z Raportu O Archiwach W Unii Europejskiej Po Rozszerzeniu https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/RAPORT_O_ARCHIWACH_W_UNII_EUROPEJSKIEJ.pdf "W  związku  z  niedawnym  rozszerzeniem  Unii  Europejskiej  (UE),  w  wyniku  którego  liczba  państw członkowskich  wzrosła  z  15  do  25,  oraz  wobec  szybkich  zmian  zachodzących  w  funkcjonowaniu archiwów  w  ciągu  ostatnich  dziesięciu  lat,  spowodowanych  zwłaszcza  rozwojem  nowych  technologii informatycznych, Rada Unii Europejskiej przyjęła 6 maja 2003 r. Rezolucję o archiwach w państwach członkowskich(1). [...]"  
... zobacz więcej
27.07.2021
"Realizujemy projekt e-kultura, ponieważ chcemy aby cyfrowe obrazy naszego dziedzictwa były wykorzystywane przez jak największą liczbę Polaków. Chcemy, by kultura mocniej zaznaczała swoją obecność w rzeczywistości cyfrowej, i żeby wspierała rozwój myśli, twórczości, ale także innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, czy biznesowych. Internet daje szansę na powtórne ożywienie kultury plus size thong swimwear, która często pozostaje zamknięta w niedostępnych archiwach. Realizując projekt będziemy dążyć do wykorzystania tego potencjału w pełni. Tym samym, chcemy przyczynić się do stworzenia pozytywnej historii polskiej digitalizacji."
... zobacz więcej
27.07.2021
Marcin Maj, Dlaczego warto umieć programować nawet gdy nie pracujesz w IT?, w: Niebezpiecznik.pl, 21.07.2021 Temat dla archiwistów, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, oraz dla wszystkich "humanistów" (wyjaśnienie cudzysłowu w artykule). Dodam jeszcze, że obecnie możliwe jest sporządzanie Instrukcji Kancelaryjnej w postaci pliku HTML, którego znajomość przydaje się również w przypadku CMS-ów..   " [...] Kolejne błędne wyobrażenie – uczysz się programować by pisać wielkie programy spędzając przy komputerze całe godziny. Owszem, tak może być, ale nie musi. Osoby podane jako przykłady na początku tego tekstu (biolog, prawnik, handlowiec) wcale nie tworzą wielkich programów. Podajmy przykład. Mateusz, pracownik firmy handlującej elektroniką, dostaje od szefa polecenie by poukładaćdokumentację według miesięcy i lat. Najlepiej aby powrzucać pliki do katalogów o nazwie “rok-miesiąc”. Mateusz chce sobie przyspieszyć ten proces, więc na swoim komputerze z systemem Linux otwiera konsolę i wydaje trzy polecenia: $mkdir Docs $cd Pics $mkdir {2015..2021}-0{1..0} {2015..2021}-{10..12} Dzięki temu na komputerze Mateusz automatycznie tworzy się zestaw katalogów, które posłużą do porządkowania dokumentów. [...]"
... zobacz więcej
27.07.2021
Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Eugeniusz Borodij, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2009, ss. 247 Pozycja w tej akurat księgarni tylko chwilowo niedostępna, czasami zastanawiam się, czy aby nie chodzi tutaj o wiedzę tajemną, dostępną tylko dla wtajemniczonych...? ...(to oczywiście tylko żart!) "Podręcznik przeznaczony dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców - archiwistów zakładowych i pracowników kancelaryjnych różnych podmiotów. Pomaga zdobyć wiadomości związane z zarządzaniem dokumentacją aktową od momentu wytworzenia do wybrakowania przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej lub przekazania materiałów archiwalnych do państwowego archiwum historycznego. Cennym elementem są aneksy zawierające obok wykazów aktów wykonawczych do ustawy z 14 VII 1983 r. i resortowych aktów prawnych regulujących zasady i tryb postępowania z dokumentacją specjalistyczną, także formularze znajdujące zastosowanie w pracy archiwisty zakładowego. [...]"
... zobacz więcej
24.07.2021
Aplikacja, która umożliwia podgląd obiektu w czasie rzeczywistym na ekranie własnego smartfona... "Hikvision jest wiodącym światowym dostawcą produktów i rozwiązań  związanych z nadzorem wideo. Instytut Badawczy Hikvision prowadzi prace nad ciągłym rozwojem technologii firmy, aby utrzymać swoją pozycję w czołówce firm stosujących nowe technologie. Portfolio produktów firmy obejmuje kamery Smart IP, kamery analogowe HD, kamery szybkoobrotowe, rejestratory NVR i DVR, oprogramowanie VMS, systemy kontroli dostępu, kodery i dekodery oraz inne.  Produkty Hikvision dostarczane są do wielu sektorów rynkowych jak: handel, bankowość i finanse, transport, edukacja oraz administracja. [...]"
... zobacz więcej
24.07.2021
Wiedza głównie dla infobrokerów... "Idea fact-checkingu wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 1994 roku powstał portal Snopes.com, założony przez Davida Mikkelsona oraz jego żonę Barbarę. Był to jeden z pierwszych tego typu serwisów, który zajmował się wówczas badaniem miejskich legend i oszustw. Obecnie jest to niezależny portal należący do Snopes Media Group[1]. [...]"
... zobacz więcej
24.07.2021
"Akademia Fact-Checkingu to projekt edukacyjny Stowarzyszenia Demagog skierowany do uczniów i studentów, nauczycieli i edukatorów, seniorów, a także biznesu. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w fact-checkingu, eksperci portalu demagog.org.pl prowadzą warsztaty i webinaria, w trakcie których wyjaśniają, w jaki sposób wyszukiwać i weryfikować informacje, oceniać wiarygodność źródeł, korzystać z użytecznych narzędzi online oraz jak walczyć z fake newsami."
... zobacz więcej
24.07.2021
"Archiwa to bardzo ciekawe miejsca. Można w nich uzyskać wgląd w oryginalne dokumenty źródłowe, a wraz z nimi – w autentyczną historię. Dzięki naszemu Archiwum Cyfrowemu są one teraz dostępne dla każdego, zawsze i wszędzie. Nasze zbiory stanowią bezcenne materiały do nauki przez odkrywanie, gdyż budzą zainteresowanie losami poszczególnych ofiar i prześladowanych grup, a także wpływem historii narodowego socjalizmu na współczesny świat.   Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do nauczycieli oraz edukatorów pozaszkolnych. Opiera się ona na wieloperspektywicznej edukacji historyczno-politycznej i żywej kulturze pamięci. W centrum naszych działań pedagogicznych znajdują się ofiary prześladowań nazistowskich oraz Ocaleni. Zakres tematyczny naszych materiałów edukacyjnych obejmuje Holokaust, ludobójstwo Romów i Sinti, losy więźniów obozów koncentracyjnych oraz robotników przymusowych. Ponadto zajmujemy się losami osób przemieszczonych (dipisów) i Dzieci Holokaustu po 1945 roku oraz historią poszukiwań i dokumentacji."
... zobacz więcej
22.07.2021
'Nasza usługa umożliwi wysyłanie do Twoich odbiorców tradycyjnych przesyłek listowych, zawierających dokumenty wydrukowane z plików PDF. Nie musisz już więcej samodzielnie drukować dokumentów, wkładać ich do kopert i adresować, udawać się do urzędów pocztowych i stać w długich kolejkach – możesz to zrobić bezpośrednio z komputera, telefonu czy tabletu w kilkadziesiąt sekund. [...]"
... zobacz więcej
22.07.2021
Piła: bank przeniósł swoją placówkę w inne miejsce, a dokumenty z danymi klientów wyrzucił do kontenera
... zobacz więcej
22.07.2021
Bardzo ważny temat w archiwach państwowych, wiedza przydatna także archiwistom zakładowym... Archiwum Państwowe w Łodzi "Ze względu na pandemię, to był pierwszy rok, kiedy żadna grupa nie mogła nas odwiedzić i zobaczyć zakamarków pracowni oraz magazynów. Dlatego, kiedy sami wróciliśmy do Archiwum, przy użyciu smartfona przygotowaliśmy krótki film o naszej codziennej pracy."
... zobacz więcej
20.07.2021
Archiwum Państwowe w Łodzi   "W drugim odcinku archiwalnego miniserialu prezentujemy digitalizację tak różnych materiałów archiwalnych, jakimi są: kilkunastocentymetrowej grubości księgi, szklane negatywy, płócienne plany czy drewniano-metalowe tłoki pieczętne."
... zobacz więcej
20.07.2021
"A low-code development platform (LCDP) provides a development environment used to create application software through a graphical user interface instead of traditional hand-coded computer programming. A low-coded platform may produce entirely operational applications, or require additional coding for specific situations. Low-code development platforms reduce the amount of traditional hand coding, enabling accelerated delivery of business applications. A common benefit is that a wider range of people can contribute to the application's development—not only those with formal programming skills. LCDPs can also lower the initial cost of setup, training, deployment and maintenance.[1] [...]"
... zobacz więcej
20.07.2021
Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne "ŚWIĘTOGEN" - wyszukiwarka indeksów Roman Burczyk, Mapa - parafie świętokrzyskie
... zobacz więcej
20.07.2021
Temat dotyczy w zasadzie każdego...
... zobacz więcej
17.07.2021
"Przewodnik po prawie autorskim został przygotowany z myślą o wszystkich odbiorcach kultury. Składa się z przejrzystych pojęć. Przechodząc z rozdziału do rozdziału, można nie zasypiając z nudów, zapoznać się ze wszystkimi hasłami, które pozwalają oswoić się z terminologią prawniczą. Aby usprawnić poruszanie się, przewodnik został wyposażony w szereg specjalnych odnośników: pomocne powiązania, przykłady oraz pytania użytkowników, które pomagają zrozumieć mechanizmy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także odnośniki do określonego przepisu prawa."
... zobacz więcej
17.07.2021
"... System Elektronicznego Obiegu Dokumentów pozwoli przede wszystkim na lepsze zarządzanie dokumentami, ich obiegiem, a tym samym optymalizację procesów biznesowych. Rozbudowane moduły, pozwolą na zbudowanie workflow wszystkich dokumentów w firmie, dzięki czemu zoptymalizujesz procesy, zwiększysz dynamikę firmy, zdobędziesz łatwy dostęp do informacji biznesowych firmy, akceptacji dokumentów i ich przepływu. Aplikacja EOD to platforma do zarządzania dokumentami – fakturami, przepływem pism przychodzących, dziennikiem korespondencji, szczegółowej dokumentacji projektu, archiwum dokumentów, listami obecności pracowników, obsługi zadań, faktur… i wiele wiele więcej! [...]
... zobacz więcej
17.07.2021
"Wykorzystanie dobrze znanych i popularnych produktów o otwartym kodzie (ang. Open Source) przekłada się na większą pewność oraz bezpieczeństwo całego środowiska informatycznego i jego danych. W przypadku niszowych i mało znanych rozwiązań o otwartym kodzie, rozwiązań o zamkniętym kodzie czy usług chmur publicznych aspekty te bywają często kwestionowane. [...]"
... zobacz więcej
17.07.2021
Maria M. Pawłowska, Marta E. Wachowicz, Data Steward School..., w: EBIB nr 3 (198), 2021 "Steward danych to zawód przyszłości za kilka lat będzie to jedna z najbardziej poszukiwanych pro-fesji na rynku pracy. Czemu?Zarządzanie danymi naukowymi jest nowym wyzwaniem dla środowi-ska naukowego oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w gromadzenie i udostępnianie wyni-ków prac badaczy, jak biblioteki, centra komputerowe czy archiwa. Zapewnienie trwałości, bezpie-czeństwa ijak najszerszego dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych staje się priorytetem w zarządzaniu nauką w całej Europie, będzie więc też jednym z nowych zadań bibliotek naukowych. W Polsce istnieje pilna konieczność edukacji i rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania danymi pracowników bibliotek, osób związanych z informacją naukową czy też zarządzających projektami badawczymi. [...]"
... zobacz więcej
14.07.2021
Platforma Usług Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
... zobacz więcej
14.07.2021
Najlepszy, a zarazem stosunkowo niedrogi i nieskomplikowany, sposób zabezpieczenia sieci. Temat dla archiwistów cyfrowych...  "Secure your web presence using rock-solid 90-day or 1-year SSL certificates powered by ZeroSSL, supporting wildcards, multiple domains and quick renewal. Trusted by 99.9% of browsers."
... zobacz więcej
13.07.2021
Gorąco polecam, bardzo profesjonalny blog, sam odbyłem w tej firmie praktykę infobrokerską...  
... zobacz więcej
13.07.2021
Temat przede wszystkim dla infobrokerów...  "Nazwa została odziedziczona po znanej technice wyszukiwania informacji w Google zwanej „Google dorks” lub „Google dorking”. W skrócie, technika ta oznacza wykorzystanie wyszukiwarki Google w celach ofensywnych lub badawczych. Zanim przejdziemy do opisu techniki GitHub dorks, opiszemy także pokrótce jej przodka, czyli technikę Google dorking. [...]"
... zobacz więcej
13.07.2021
OUCH! to cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację. Przeczytaj i przekaż dalej! Biuletyn OUCH! jest wydawany aż w 22 językach. Polska wersja biuletynu ukazuje się od kwietnia 2011 w ramach współpracy CERT Polska i SANS Institute. OUCH jest tworzony i konsultowany przez zespół ekspertów bezpieczeństwa z SANS Securing The Human. OUCH! jest rozprowadzany na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0, co oznacza że biuletyn można udostępniać w ramach swojej organizacji dowolnie, pod warunkiem że nie jest używany do celów komercyjnych.
... zobacz więcej
11.07.2021
Stronka dla archiwistów cyfrowych!
... zobacz więcej
10.07.2021
Baza opracowywana przez Instytut Historii PAN
... zobacz więcej
10.07.2021
Jedynym kwartalnikiem genealogicznym dostępnym w Internecie bez żadnych ograniczeń jest "Mare Maiorum"! Periodykiem, w którym można znaleźć dziesiątki wywiadów z rodzinnymi historykami, zawodowymi genealogami, prezesami regionalnych towarzystw genealogicznych, twórcami lokalnych witryn historyczno-genealogicznych. Zbiorem kilkunastu opracowanych genealogii znanych Polaków. Niektóre wywody przodków – np. młodej pary z „Wesela” Wyspiańskiego, sięgają XVI wieku. Każde opracowanie zawiera skany wszystkich dostępnych metryk, które dotyczą antenatów badanego Polaka. Pod naszą genealogiczną lupę wzięliśmy m.in. Władysława Bartoszewskiego, płk. Ryszarda Kuklińskiego, Stanisława Mikulskiego, czy Tadeusza „Zośkę” Zawadzkiego. Poradnikiem dla wielu badaczy rodzinnej historii. W periodyku publikujemy pomoce dla genealogów, „szybkie” przewodniki po najważniejszych portalach, oferujących tworzenie własnych drzew genealogicznych, a także tłumaczenia metryk z języka niemieckiego, rosyjskiego i łaciny, wraz z niewielkim słowniczkiem najważniejszych pojęć. Wykorzystaniem nowych technologii w genealogii. W kwartalniku publikowane są artykuły, traktujące o najnowszych technologiach i możliwości ich wykorzystania przez rodzinnych historyków. OneNote, funkcje Excela, czy poprawne skanowanie zdjęć, nie będą już żadną tajemnicą! Unikalnym miejscem, w którym można odnaleźć artykuły prawnicze przeznaczone dla genealogów. Prawo o aktach stanu cywilnego, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie czy adopcja, nie będą już tylko nic nie mówiącymi wyrazami. Obserwuj: DO PUBLIKACJI NOWEGO NUMERU KWARTALNIKA ZOSTAŁO: z wyniki
... zobacz więcej
10.07.2021
Maciej Bukowski, Teoretyczny i praktyczny..., praca magisterska napisana pod kierunkiem Anny Citkowskiej-Kimla, Uniwersytet Jagieloński 9.07.2020 "Praca omawia teoretyczny i praktyczny wymiar cyberbezpieczeństwa w Polsce i dzieli się na trzy części. Pierwsza część pracy skupia się na opisaniu podstawowych pojęć związanych z tematyką i omówieniu najważniejszych dokumentów i aktów prawnych. Następnie obszernie omawia infrastrukturę krytyczną i rolę poszczególnych organów państwowych w ochronie cyberprzestrzeni. Druga część pracy omawia praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce - począwszy od ataków na serwery i serwisy rządowe podczas sporów o ACTA, następne jest case study przypadków ataku typu phishing w polskiej cyberprzestrzeni. Na końcu tego rozdziału jest szeroko opisany system Pegasus, z którego korzystają polskie służby mundurowe. Ostatnią część stanowi zakończenie, które podsumowuje całość, a także prezentuje wnioski na przyszłość."
... zobacz więcej
08.07.2021
Standaryzacja:•Propagowanie modelu dostaw usług chmurowych w administracji publicznej•Katalogowanie usług•Standaryzacja parametrów funkcjonalnych itechnicznychBezpieczeństwo:•Tworzenie ram prawnych•Modele finansowania•Najlepsze praktykiDostępność:•strefy dostępności i centra zapasowe•poprawa dostępności e-usług publicznych
... zobacz więcej
08.07.2021
"Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyśliliśmy po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Realizując projekt szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by umiejętnie motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zaproponujemy systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.[...]"
... zobacz więcej
08.07.2021
Szkolenie archiwistów I stopnia – kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi 16.08 – 20.08.2021, SZKOLENIE ZDALNE16.08 – 20.08.2021, ZAKOPANE04.10 – 08.10.2021, BIAŁOBRZEGI25.10 – 29.10.2021, SZKOLENIE ZDALNE06.12 – 10.12.2021, SZKOLENIE ZDALNE13.12 – 17.12.2021, BUKOWINA TATRZAŃSKA   Warsztaty z archiwizacji dokumentów 18.08 – 20.08.2021, SZKOLENIE ZDALNE18.08 – 20.08.2021, ZAKOPANE06.10 – 08.10.2021, BIAŁOBRZEGI27.10 – 29.10.2021, SZKOLENIE ZDALNE08.12 – 10.12.2021, SZKOLENIE ZDALNE15.12 – 17.12.2021, BUKOWINA TATRZAŃSKA   
... zobacz więcej
08.07.2021
E-akta to krótszy czas przechowywania dokumentów pracowniczych Od 2019 roku pracodawcy przechowują dokumentację pracownikówizleceniobiorców przez 10 albo 50 lat. Zależy to przede wszystkim od daty zatrudnienia pracownikówizleceniobiorców. Pracodawcy mogą też zdecydować, w jakiej formie chcą prowadzić i archiwizować dokumentację pracowniczą –papierowej czy elektronicznej.
... zobacz więcej
07.07.2021
"Do udziału w Webinarium, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. (początek o godz. 8.30) zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.   Zagadnienia poruszane na spotkaniu: Elektroniczny rejestr i obieg dokumentów (faktury, zamówienia, umowy, pisma, etc.);Narzędzia do automatyzacji pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: OCR, przepisywanie danych do formularza, klasyfikacja dokumentów;Elektroniczne archiwum i integracja z systemami zewnętrznymi;Kompleksowy zestaw narzędzi do budowy profesjonalnych rozwiązań Business Intelligence;Optymalizacja procesu budżetowania za pomocą dynamicznych arkuszy budżetowych, procedur obiegu oraz scenariuszy;Konsolidacja budżetów w hurtowni danych, oraz raportowanie."
... zobacz więcej
07.07.2021
Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny..., wyd. Wolters Kluwer, 2016, s. 716 "Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów.Autorzy analizują fundamentalne instytucje ustawy archiwalnej odnosząc się do innych aktów prawnych (m.in. rozporządzeń wykonawczych) istotnych z punktu widzenia stosowania tej ustawy.W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie archiwalnym wynikające z:ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wchodzącej w życie 1 listopada 2015 r.,ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, zmieniającej ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dniem 1 stycznia 2016 r.,ustawy o rzeczach znalezionych - w zakresie, w jakim wprowadza ona zmiany w postępowaniu z odnalezionymi materiałami archiwalnymi,ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,najnowszych aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Adresaci:Komentarz jest skierowany do praktyków, czyli wszelkich osób stosujących w codziennej pracy komentowaną ustawę, m.in. pracowników archiwów państwowych, archiwów zakładowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, a także niepaństwowych jednostek organizacyjnych przechowujących i zabezpieczających materiały archiwalne. Może on być również pomocny wszystkim osobom, które chciałyby pogłębić swą wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki - w szczególności studentom i doktorantom."
... zobacz więcej
07.07.2021
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Archiwa Ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”, Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 16 - 17 września 2021 Kraków  "Gęsta sieć archiwów głęboko wrośniętych w struktury społeczne, gospodarcze, religijne oraz polityczne tworzy wielokształtne oblicze kultury ludzkiej. Obok archiwów państwowych istnieją i dynamicznie rozwijają się także archiwa działające w ramach instytucji posiadających wielowiekowe tradycje i globalny zasięg, a zatem gromadzące, przechowujące, opracowujące i udostępniające zasób o znaczeniu ponadnarodowym (np. Archiwum Watykańskie, Archiwum Domu Głównego Jezuitów). Wyjątkowe ze względu na międzynarodowy charakter zasobu wydają się również archiwa historyczne w tych krajach, które powstały w wyniku rozpadu większych tworów państwowych, takich jak Austro-Węgry, była Jugosławia, ZSRR. Co więcej wraz z narodzinami nowoczesnych instytucji zjednoczonej Europy powstały nowe archiwa, których zadaniem, ale także misją jest troska o dziedzictwo historyczne w jego spoiwogennym dla mieszkańców kontynentu europejskiego wymiarze (np. Central Archives of the Council of the European Union). Z kolei zarządzanie dokumentacją stanowi istotne zagadnienie związane z funkcjonowaniem sektora prywatnego o zasięgu międzynarodowym czy nawet globalnym (archiwa korporacji, banków, sieci handlowych itp.). W dużej i ciągle powiększającej się rodzinie archiwów wyodrębnić więc można także i takie, których zasób posiada charakter ponadnarodowy. Stanowią one specyficzny rodzaj instytucji trwale obecnych nie tylko w europejskiej, ale także w światowej kulturze archiwalnej. Dla badaczy szeroko pojmowanej dziedziny archiwalnej każde archiwum jawi się jako fenomen kulturowy. W przekonaniu organizatorów konferencji archiwa ponadnarodowe są jednak przypadkiem szczególnymi stanowiącym inspirację do podjęcia dyskusji nad ich rolą nie tylko jako miejsc pamięci, ale także miejsc wiedzy i władzy." 
... zobacz więcej
07.07.2021
"Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pełni rolę Zespołu CSIRT poziomu krajowego odpowiadającego za koordynację procesu reagowania na incydenty komputerowe występujące w obszarze wskazanym w art. 26 ust 7 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2018 poz.1560). Jednym z jego podstawowych zadań jest rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym."
... zobacz więcej
03.07.2021
Wanda Krystyna Roman, Między archiwistyką a..., Archiwa - Kolekcje - Zbiory, Nr 9 (11), 2018, s. 221-240  "Archiwistyka, informatologia, zarządzanie dokumentacją i zarządzanie informacją to nauki pokrewne. W ostatnim czasie pojawiły się tendencje do scalenia ich w ramach nauki o informacji uznając, że mimo pewnych różnic w każdym obszarze mamy do czynienia z informacją. Stanowi to duże uproszczenie problemu, a doszukiwanie się bezpośrednich korzeni nauki o informacji w działalności archiwów jest kolejnym niedopowiedzeniem, bowiem pomija archiwistykę wyrosłą na praktycznej działalności archiwów oraz stanowiącą wyraźnie odrębny obszarem badawczym obejmującym archiwa i archiwalia. Nie kwestionując słusznych argumentów za uznaniem archiwistyki jako nauki informacyjnej, należy podkreślić, że tylko jeden z jej działów – informacja archiwalna powstająca w wyniku opracowania archiwaliów – jest obszarem wspólnym z informatologią. Podobnie rzecz wygląda z zarządzaniem dokumentacją, które zrodziło się na gruncie badań działalności kancelarii i biur oraz obiegu dokumentacji od jej wytworzenia do zniszczenia lub wieczystego zarchiwizowania. Niezależnie od nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, które wywarły istotny wpływ na sposoby tworzenia i przekazywania dokumentacji oraz inne czynności kancelaryjne, a także na sposób wykonywania funkcji przez archiwa, specyfika archiwistyki i zarządzania dokumentacją, decydująca wcześniej o ich odrębności, pozostała. Możliwa jest natomiast współpraca ze specjalistami z nauki o informacji, z architektami informacji odnośnie do działalności praktycznej – czyli zarządzania dokumentacją i informacją archiwalną w sieci."
... zobacz więcej
03.07.2021
Adam Grzegorz Dąbrowski, Kolekcja - Zbiór - Spuścizna... "Terminy „kolekcja”, „zbiór”, „spuścizna” są powszechnie stosowane w metodycznych założeniach teoretycznych oraz praktyce codziennej pracy archiwalnej. Na potrzeby prezentowanego artykułu, analizie poddane zostaną zapisy literatury archiwalnej: słowników, najpopularniejszych podręczników akademickich (skierowanych przede wszystkim do studentów profilowanych studiów archiwalnych), wybranych artykułów z archiwalnych czasopism naukowych oraz podręczników, przeznaczonych dla uczestników zawodowych kursów kancelaryjno-archiwalnych dla personelu niższego i średniego szczebla komórek biurowych czy archiwówzakładowych. [...]"
... zobacz więcej
03.07.2021
Oblicza archiwów i..., red. naukowa Dariusz Magier, Piotr A. Czyż, wyd. Uniwersytet Przyrodnicz-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2019 (e-book)  "Prezentowane wydawnictwo to próba zarysowania wyzwań stojących przed współczesną archiwistyką, jako nauką, ale także wyzwań służby archiwalnej i w ogóle archiwalnych funkcji społeczeństwa i Państwa Polskiego, do której pretekstem stał się jubileusz 100-lecia archiwów państwowych oraz 15-lecie specjalności archiwistycznej na UPH w Siedlcach. Tematyka prezentowanych studiów dotyka prawa archiwalnego, archiwoznawstwa, teorii archiwalnej, metodyki archiwalnej, wreszcie elementów filozofii archiwistyki oraz rysujących się nowych kierunków, w których nauka o archiwach będzie w najbliższych latach podążać. Grono autorów zaproszonych do projektu, zarówno teoretyków jak i praktyków archiwalnych, gwarantuje istotność poruszanej problematyki."
... zobacz więcej
03.07.2021
Wtyczka do większości znanych wyszukiwarek, zapewniająca w dużej mierze bezpieczeństwo... "BrowserWall został stworzony z myślą o kompleksowej ochronie podczas przeglądania stron internetowych. Łączymy narzędzie przyjazne dla użytkownika ze skuteczną obroną"
... zobacz więcej
29.06.2021
Tomasz Kurzak, Fizyczne klucze zabepieczające - co to w ogóle jest?, w: Komputerświat, 24 maja 2019 Jeden z najbardziej skutecznych, a zarazem nieskomplikowanych i niedrogich, sposobów zabezpieczenia komputera. Temat dla archiwistów cyfrowych...  "Fizyczne klucze bezpieczeństwa U2F nie są jeszcze zbyt popularną metodą uwierzytelniania tożsamości użytkownika w serwisach internetowych i wielu usługach. Jednak w połączeniu z dwuetapową weryfikacją stanowią najlepszy sposób na zabezpieczenie kont w wielu usługach przed nieautoryzowanym dostępem. [...]"
... zobacz więcej
29.06.2021
Monika Frączek, Monika Cieślak, Dokumentacja pracownicza..., wyd. Wydawnictwo HR Servicies, Stan prawny na 15 czerwca 2021, cena 165, 65 zł  "Zatrudnianie pracowników wymaga obowiązkowego prowadzenia poprawnej dokumentacji pracowniczej. Na prawidłowych aktach osobowych pracodawca nie może poprzestać, bowiem musi jeszcze prowadzić pozostałe zbiory dokumentów, o których mowa w przepisach. Te dodatkowe zbiory dokumentów dotyczą ewidencji czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń, PPK, RODO i wielu innych. Przepisy prawa nakładają szereg obowiązków, a jednocześnie zawierają niewiele wzorów dokumentów, na których pracodawca może bazować.  Jako że znikoma część wzorów dokumentów jest określona w przepisach prawa, pracodawcy lub firmy kadrowo-księgowe muszą opracować je samodzielnie. Stwarza to określone problemy. Publikacja ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z tworzeniem, prowadzeniem i przechowywaniem przede wszystkim dokumentacji pracowniczej w rozumieniu Kodeksu Pracy, ale także pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika i zleceniobiorcy. [...]"
... zobacz więcej
29.06.2021
Pobierz bezpłatny numer w PDF:Jak będzie przebiegać wymiana dokumentów na Platformie P1 od 1 lipca 2021Jaki podpis elektroniczny stosować do elektronicznej dokumentacji medycznejCzy istnieje wymóg prowadzenia list oczekujących w wersji papierowejCzy wykonując zdjęcia bądź nagrania, nie naruszasz prawa pacjenta do intymnościJakie elementy wpisać do raportu z badania klinicznego – FORUMLARZ z instrukcją Zasady łączenia obsługi bezpośredniej i telefonicznej w przychodni – gotowa PROCEDURA
... zobacz więcej
28.06.2021
Bardzo przydatna strona, w kontekście cyberbezpieczeństwa i socjotechniki... "Cyberprzestępcy stale modyfikują sposoby, w jaki atakują użytkowników bankowości internetowej. Zaobserwowane przez hakerów wprowadzone zmiany w procedurach logowania mogą zostać przez nich wykorzystane do próby kradzieży pieniędzy. W atakach bardzo ważna jest socjotechnika, która stanowi klucz do sukcesu. Nieświadoma manipulacji osoba jest w stanie ulec sugestii i pod wpływem emocji popełni błąd, który umożliwi przestępcom przeprowadzenie skutecznego ataku. [...]"
... zobacz więcej
28.06.2021
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych.
... zobacz więcej
26.06.2021
Deep Web to inaczej tzw. Głęboki lub Ukryty Internet, jednak trzeba te dwa pojęcia, często traktowane jako tożsame, oddzielić. Deep Web to po prostu wszystkie strony, do których musimy się zalogować, natomiast Ukryty Internet to tzw. sieci anomizujące, i najbardziej tutaj popularna i znana sieć TOR, z której sam czasami korzystam. ... Wiedza przydatna każdemu infobrokerowi i, w mniejszym stopniu, archiwiście cyfrowemu.
... zobacz więcej
26.06.2021
"Wystawa została otwarta 18 czerwca 2021 roku i tego dnia była czynna od godziny 16.00 do godziny 20.00. Ze względu na obowiązujący w Muzeum limit 9 osób przebywających w jednym czasie na wystawie Muzeum Narodowe w Gdańsku prosi o cierpliwość w przypadku konieczności oczekiwania na wejście. Wstęp będzie bezpłatny.  Wystawa Archiwa błyskawiczne to nie tylko największy dotychczas pokaz fotografii natychmiastowych (polaroid, fuji) w Polsce, ale i zarazem jeden z największych przeglądów polskich fotografii ostatnich 50 lat, na którym zaprezentowanych zostanie ponad 2000 kolorowych zdjęć. Prace zebrane na ekspozycji pozwalają prześledzić przeróżne sposoby wykorzystywania materiałów błyskawicznych, które znakomicie wpisywały się w konwencje fotografii rodzinnej (archiwum Teresy Gierzyńskiej), dokumentalnej (Wacław Nowak), artystycznej (między innymi Ryszard Bobek, Marcin Giżycki) czy intymnej (Agata Bogacka, Karol Radziszewski, Teresa Tyszkiewicz). Imprezowy charakter zdjęć natychmiastowych podkreśla z kolei ogromny zbiór snapshotów poznańskiej grupy Minilabistów, podczas gdy prace Leszka Brogowskiego, Rafała Kucharczuka uzmysławiają ich eksperymentalny, czy wręcz abstrakcyjny potencjał. Polaroidy i instaksy często służyły też jako notatki, czy to na planie filmów (scenopisy Andrzeja Wajdy), czy też w trakcie podróży (Paweł Althamer, Rafał Milach). [...]"
... zobacz więcej
25.06.2021
Patrycja Rojek-Socha, Skarga nadzwyczajna topi sądowe archiwa, w: Prawo.pl, 18.03.2021 "Skarga nadzwyczajna od początku ma swoich zwolenników i przeciwników. Obowiązuje od trzech lat, cieszy się sporym zainteresowaniem, choć pozytywny finał przyniosła dotąd w nielicznych sprawach. Teraz, gdy parlament kończy prace nad wydłużeniem czasu na jej wniesienie, sądy stają przed palącym problemem - pękających w szwach archiwów. Bo akta "czekają" w nich na ewentualny wniosek o... skargę. [...]"
... zobacz więcej
25.06.2021
Wojciech Kowalski, Patrycja Rojek-Socha, Jeśli nie ma oryginału, niepoświadczona kserokopia też może  być dowodem, w: Prawo.pl, 11.10.2020  "Kserokopia może zostać złożona do akt sprawy i uznana za dowód w sprawie, jeśli jest poświadczona jej zgodność z oryginałem. Jest od tego jednego wyjątek, który wskazał w swoim orzeczeniach Sąd Najwyższy - brak możliwości dostępu do oryginału lub wypisu dokumentu i przez stronę i przez sąd. [...]"
... zobacz więcej
24.06.2021
Szczerze polecam wysłuchanie poniższej rozmowy, wiedza w dzisiejszych czasach niedoprzecenienia, którą powinien dysponować każdy infobroker i archiwista cyfrowy!
... zobacz więcej
24.06.2021
Bardzo ważny język, zarówno dla archiwistów, jak i historyków czy genealogów. Wbrew pozorom, łacina wcale nie jest językiem martwym. Zdarzają się, głównie wśród duchownych, doktoraty po łacinie (chociaż akurat w seminariach łacina nie jest na najwyższym poziomie), swojego czasu wychodziła gazeta w tym języku i nadawano w nim audycję radiową, a np. w Watykanie przetłumaczono na łacinę nawet instrukcję korzystania z bankomatu. Współcześnie mamy do czynienia nawet z słownikiem... informatycznym tego języka, oczywiście Wikipedia jest także dostępna po łacinie, a zupełnym paradoksem jest, moim zdaniem, fakt że łacina obecnie jest najbardziej popularna w... Stanach Zjednoczonych!
... zobacz więcej
21.06.2021
ADOIP jest obecnie filią AP Warszawa.Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust. 3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą danych "Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców". Archiwum prowadzi też działalność usługową, w ramach której: przechowuje dokumentację o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentację osobową i płacową; wydaje odpisy i kopie z tej dokumentacji; dokonuje jej konserwacji.
... zobacz więcej
21.06.2021
Iron Mountain Polska to jedna z największych firm archiwistycznych w Polsce, która w swojej ofercie ma m. in. przechowywanie alternatywne. "Herman Knaust założył firmę Iron Mountain w 1951 roku w Livingston w stanie Nowy Jork. Knaust najpierw dorobił się fortuny, hodując i sprzedając grzyby. Przez swoich sąsiadów z doliny rzeki Hudson został okrzyknięty „Grzybowym królem”. W 1936 roku zapłacił 9000 USD za wyczerpaną kopalnię rudy żelaza i 40,5 ha ziemi, aby mieć więcej przestrzeni uprawnej. Jednak do 1950 roku nastąpiła zmiana na rynku grzybów, więc zdecydował się na nowe przedsięwzięcie biznesowe, które pozwoliłoby mu dobrze wykorzystać kopalnię nazwaną przez niego „Iron Mountain”. Po II wojnie światowej Knaust sponsorował przeniesienie wielu żydowskich imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Ludzie ci utracili swoją tożsamość, ponieważ ich dokumenty uległy zniszczeniu w trakcie wojny. USA były w tym czasie także pochłonięte wojną atomową stanowiącą kolejny czynnik, który spowodował, że Knaust skoncentrował swoją działalność na ochronie ważnych informacji. Knaust otworzył pierwsze „sejfy” w Iron Mountain, założył biuro sprzedaży w Empire State Building i przekonał wojskowych luminarzy takich jak gen. Douglas MacArthur do złożenia wizyty w Iron Mountain. [...]"
... zobacz więcej
21.06.2021
Dla bardzo ambitnych infobrokerów i jeszcze bardziej ambitnych archiwistów cyfrowych... 1100 narzędzi OSINT pod jednym linkiem!
... zobacz więcej
21.06.2021
IntelTechniques.com and MichaelBazzell.com  "OSINT or Open Source Intelligence is amazing, people, government, companies use it daily. This #OSINT training course covers the major aspects and concepts of open source intelligence along with osint tools and techniques.[...]"
... zobacz więcej
19.06.2021
Bardzo ciekawy i godny polecenia portal, nie tylko dla archiwistów cyfrowych...
... zobacz więcej
19.06.2021
Temat bardzo ważny i jak najbardziej aktualny, polecam zwrócić uwagę na klucz PGP i lekturę bloga https://bezpieczny.blog/  "W #23 odcinku bezpiecznego podcastu, na specjalne życzenie słuchaczki Ewy, rozmawiamy o szyfrowaniu i podpisach cyfrowych. Zaczynamy od teorii, wyjaśniamy czym jest kryptografia symetryczna i asymetryczna, funkcje skrótu, rodzaje podpisów, a nawet zahaczamy o kwestie prawne. [...]"
... zobacz więcej
19.06.2021
Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, Organizacja..., wyd. Forma Studio s. c., Katowwice 2014, ss. 287   "Środowisko pracy to inaczej otoczenie pracy które tworzy zespół czynników materialnych i społecznych, z którymi styka się pracownik administracji podczas wykonywanej pracy. Do tych czynników należą bez wątpienia miejsce pracy, w tym stanowisko pracy', relacje inter­personalne na które składa się przepływ informacji pomiędzy pracownikami oraz wzajemna komunikacja (zarówno w płaszczyźnie podwładny-przełożony, jak i pomiędzy współpracow­nikami). Oczywiście to jak działa urzędnik jest wypadkową jego wiedzy, zdolności, doświad­czenia oraz indywidualnych cech charakteru, aczkolwiek nie bez znaczenia są znajomość prakseologii, etyki, pogłębiona i uzupełniona wiedza z zakresu prawa, socjologii, psychologii, teorii rozwoju lokalnego i regionalnego, gdyż decyduje ona o poziomie intelektualnym kadr administracji publicznej. Wszystko to pozwala na zrozumienie istoty pracy w administracji, a nadto wpływa na jakość administracji, a dokładnie na jakość działań podejmowanych przez administrację wobec obywateli. Poniżej zostaną scharakteryzowane podstawowe zagadnienia wprowadzające w środowi­sko pracy urzędnika czy szerzej pracownika administracji. [...]"  
... zobacz więcej
19.06.2021
Dla archiwistów cyfrowych i infobrokerów (i nie tylko)...Google hacking, also named Google dorking,[1][2] is a hacker technique that uses Google Search and other Google applications to find security holes in the configuration and computer code that websites are using.[3] Google dorking could also be used for OSINT.(Od siebie dodam, że Google od kilku lat umożliwia dzięki usłudze Google Custam Search Engine stworzenie własnej, spersonalizowanej wyszukiwarki) Polecam tutaj książki "100 sposobów na Google", "Google Hacking" i przede wszystkim Johnna Longa   http://index-of.es/Varios/Johnny%20Long,%20Bill%20Gardner,%20Justin%20Brown-Google%20Hacking%20for%20Penetration%20Testers-Syngress%20(2015).pdf
... zobacz więcej
16.06.2021
"Serdecznie zapraszamy do wspólnej podróży po niewielkiej części zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie przygotowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów."
... zobacz więcej
16.06.2021
Archiwa uczelniane w..., red. Bożena Kierzkowska, Anna Supruniuk, Paulina Bunkowska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 270   "Publikacja jest próbą omówienia szeregu nieznanych dotąd zagadnień związanych z problematyką dotyczącą wdrażania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w szkołach wyższych, które w większości zostały opisane przez pracowników archiwów tychże uczelni. Tematyka poszczególnych artykułów i szkiców odnosi się nie tylko do EZD jako systemu teleinformatycznego, ale prezentuje również konkretne działania podjęte w wybranych uczelniach wyższych w celu wdrożenia tego systemu lub innych systemów wspomagających. Wydawnictwo podzielono na dwie części: merytoryczną, składającą się z 13 artykułów, oraz okolicznościowo-dokumentacyjną, w której zamieszczono materiały z jubileuszu 70-lecia Archiwum UMK. Uzupełnieniem szkiców jest prezentacja multimedialna Archiwum Dokumentów Elektronicznych, czyli co dalej z materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej, dostępna w wersji elektronicznej na CD."
... zobacz więcej
16.06.2021
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951;w roku akademickim 2006/2007 jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy unikatowy kierunek studiów „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”;szczycimy się największym w Polsce i liczącym w świecie dorobkiem naukowym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją;nasza kadra to teoretycy posiadający stopnie i tytuły naukowe, ale i praktycy, pracownicy archiwów i urzędów różnego typu;uczymy w jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych;ważna jest dla nas praktyczna nauka zawodu, dlatego część zajęć prowadzą praktycy i odbywają się one w instytucjach archiwalnych regionu;studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach wolontariatów, staży i przewidzianych programem studiów praktyk w archiwach, urzędach i przedsiębiorstwach;stawiamy na dobrą znajomość języków obcych; możesz z nami rozpocząć naukę lub pogłębić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim i łacińskim;zainteresowania naukowe nasi studenci rozwijają w Studenckim Kole Naukowym Archiwistów, podczas szkoleniowych wyjazdów i warsztatów.
... zobacz więcej
16.06.2021
Edukacja,..., r. I, 2020
... zobacz więcej
14.06.2021
"Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku jest organizacją o charakterze naukowo-zawodowym. Zrzesza archiwistów oraz pasjonatów historii i archiwistyki z terenu województwa pomorskiego. Gdański Oddział SAP powstał 14 czerwca 1965 roku na zebraniu założycielskim w ówczesnej siedzibie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku. Założycielami Oddziału byli: dr Czesław Biernat, mgr Teresa Węsierska-Biernatowa, Jan Biernat, mgr Wanda Klesińska, dr Maria Sławoszewska, mgr Czesław Stodolny i mgr Józef Wiśniewski. Obecnie Oddział gdański działa w oparciu o Statut SAP uchwalony na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów SAP w dniu 8 września 2012 roku."  
... zobacz więcej
14.06.2021
"Zawód archiwisty wiąże się nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji.  W świetle prawa informacja jest towarem, który można sprzedać. Na polskim rynku pracy funkcjonują profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin. Niektóre z nich oferują praktyki, po których otrzymuje się zaświadczenie, istnieje także możliwość pracy. Niedawno miałem okazję sam uczestniczyć w takich praktykach organizowanych przez firmę Infobrokering z Gdańska http://www.infobrokering.pl/ . Praktyki odbywały się zdalnie, w Google Docs, na początek otrzymałem zadanie próbne polegające na wyszukaniu kilkunastu firm w Polsce oraz kilkunastu hurtowni artykułów biurowych na rynku niemieckim. Po pozytywnej ocenie zacząłem realizować komercyjne zadania firmy. Praca polegała na wyszukiwaniu informacji handlowych z terenu państw europejskich i azjatyckich, a także na weryfikacji istniejących już baz danych. Jako przykład podam tutaj bazę na 3600 rekordów dotyczącą sklepów jubilerskich z terenu państw europejskich i Chin, w tym 70 % z adresami mailowymi, nad którą pracowało kilka osób. [...]" Źródło:  https://arekzajac5.wordpress.com/2014/09/25/archiwista-infobrokerem/
... zobacz więcej
14.06.2021
    "Nasze studia łączą tradycję z zaawansowaną nowoczesnością. Niektóre uczą np. arkanów pracy ze starymi dokumentami historycznymi i metodami ich archiwizacji. Inne wprowadzają w tajniki biurokracji, współczesnej e-administracji, w podstawy baz danych oraz w supernowoczesne techniki ich eksploracji. Są też takie zajęcia, jak zarządzanie wiedzą i informacją oraz zestaw przedmiotów prawniczych. Mamy solidny pakiet zajęć z records & information management. Przygotowuje do upowszechniającego się w Europie spektakularnego zawodu przyszłości.     Pierwsi magistrzy AiNZZI ukończyli nasze studia w czerwcu 2017 r. Niektórzy znaleźli zatrudnienie już w czasie studiów – np. w archiwach wojskowych. 90% naszych licencjatów decyduje się kontynuować studia magisterskie na naszym kierunku. Co roku kilkanaście osób po ukończeniu studiów licencjackich na innych kierunkach (administracja, prawo, informatyka) podejmuje studia magisterskie u nas. Świadczy to o dużym zaufaniu jakim darzą nasz kierunek studenci i absolwenci. [...]"
... zobacz więcej
14.06.2021
Surfer® 21 jest programem zaprojektowanym do wszechstronnej wizualizacji danych XYZ, dzięki czemu bywa najczęściej używany do tworzenia map i modelowania powierzchni terenu, ale nie jest to jedyne zastosowanie tego programu. Wbudowany szeroki zestaw interpolacyjnych metod generowania regularnej siatki wartości, pozwala wybrać optymalny algorytm do charakteru danych wejściowych. Firma Gambit oferuje wszechstronną obsługę użytkowników programu od doradztwa i konsultacji na etapie analizy możliwości programu przed jego zakupem, poprzez dostawę programu z polskojęzyczną dokumentacją liczącą prawie 600 stron, aż po szkolenia z zakresu zastosowania programu i pomoc merytoryczną na etapie jego użytkowania, celem maksymalnego wykorzystania jego możliwości w zagadnieniach interesujących indywidualnego użytkownika.
... zobacz więcej
11.06.2021
Using the navigation directly on the map or through the input of a place name in the search field of the spatiotemporal search module (left part / main page) you can choose the relevant spatial area. The spatiotemporal search module also displays the relevant search results for your spatiotemporally selected criteria. Through using the time slider you can also adjust the relevant time period for your search results.
... zobacz więcej
11.06.2021
OldMapsOnline developed out of a love of history and heritage of old maps. The project began as a collaboration between Klokan Technologies GmbH, Switzerland and The Great Britain Historical GIS Project based at the University of Portsmouth, UK thanks to funding from JISC. Since January 2013 is the project improved and maintained by volunteers and the team of Klokan Technologies GmbH in their free time. You can contact the project team at: info@oldmapsonline.org For inquiries related to rights for a particular map contact the relevant institution bellow!
... zobacz więcej
11.06.2021
"We are a small Vancouver startup with two main specialties: mapping, and working with non-profits and social projects. We are happy to welcome for-profit projects, and we tend to serve as the spatial experts when it comes to data visualization, routing, mapping, and more. But we really thrive on working with projects and people that matter at a deeper level. Whether that's mapping historical information, helping with language revitalization, or reversing social injustice -- that's our thing."
... zobacz więcej
11.06.2021
Piotr Kowalewski, Archiwa i..., Praktyczne wskazówki dla nauczycieli regionalistów, Kaszubski Uniwersytet Ludowy Wierzyca, YouTube 18 maj 2020   Korzystanie z zasobów baz danych w Internecie dla nauczycieli regionalistów. Relacja ze spotkania "live" w dniu 14 maja 2020 r.
... zobacz więcej
11.06.2021
"Sukces naszego zestawu do nauki pisma neogotyckiego zachęcił nas do dalszej, wytężonej pracy. Miło jest nam zakomunikować Państwu, że w przygotowaniu jest kolejny tom, zatytułowany Grażdanka. Zeszyt ćwiczeń do nauki dawnego pisma rosyjskiego. [...]   Prace nad tomem są bardzo zaawansowane i spodziewamy się, że ujrzy on światło dzienne już pod koniec 2021 r. Zachęcamy Państwa do odwiedzania tej strony. Będziemy tu umieszczać dalsze informacje na temat publikacji, która – nie mamy co do tego wątpliwości – okaże się równie przydatna dla użytkowników archiwów, co znany już Państwu zestaw materiałów do nauki pisma neogotyckiego."
... zobacz więcej
11.06.2021
Historię mówioną nauka definiuje jako metodę badawczą, w ramach której dokonuje się nagrań relacji Świadków Historii, a następnie je archiwizuje, analizuje merytorycznie i interpretuje. Metoda ta, przez unikatowe poznawanie życia jednostki, pozwala dużo lepiej rozumieć historyczne i społeczne losy narodu. Dzięki niej można dostrzec wpływ wielkich wydarzeń na pojedynczego człowieka. Uzyskujemy przez to szczególne spojrzenie w przeszłość, takie jakiego nie dadzą encyklopedie i podręczniki. W relacjach Świadków uchwycony bowiem jest autentyzm i emocje, których nigdy nie odda tekst pisany.
... zobacz więcej
10.06.2021
Dariusz Makowski, Archiwa cyfrowe..., w: ITwadministracji, maj 2021  Dynamiczny rozwój nowych technologii spowodował konieczność gromadzenia powstających materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej. W tym celu przygotowano system Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
... zobacz więcej
10.06.2021
"Centrum Archiwistyki Społecznej uruchomiło platformę internetową z materiałami edukacyjnymi dla archiwistów społecznych. To m.in. filmy instruktażowe i porady dla wszystkich, którzy chcą zadbać o archiwalne zbiory, w tym fotografie czy dokumenty.  Uruchomienie platformy CAS, która dostępna jest na stronie kursy.cas.org.pl, wiąże się z przypadającym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów. Tego dnia archiwiści na całym świecie zwracają uwagę na swoją misję oraz znaczenie dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw. "Jako Centrum Archiwistyki Społecznej wychodzimy z założenia, że archiwistą społecznym może zostać każdy. Wystarczy zainteresowanie jakimś tematem historycznym, chęć do jego odkrywania oraz do przybliżania go społeczności. Pasjonaci, którzy tworzą tę dziedzinę, nie są zazwyczaj archiwistami z wykształcenia. Dlatego stworzyliśmy platformę, która pomoże w każdym aspekcie prowadzenia archiwum - od namysłu nad tym, jakie materiały zbierać, po wybór skanera do digitalizacji" - przekazała PAP dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej Katarzyna Ziętal.[...]" 
... zobacz więcej
09.06.2021
Już jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów, ustanowiony podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur w 2007 roku. Zachęcamy do zapoznania się z atrakcjami przygotowanymi z tej okazji przez Archiwa Państwowe.  W tym roku obchody łączą się z 4. edycją Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” i przebiegają pod hasłem „Dziedzictwo dokumentacyjne, jego ochrona i upowszechnianie”. Archiwa Państwowe przez cały tydzień dzielić się będą fascynującymi historiami, interesującymi faktami i ciekawostkami na temat pomników dziedzictwa, wpisanych dotychczas na Listy: Światową oraz Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”.   Główne uroczystości związane z ogłoszeniem wpisów w ramach 4. edycji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” zostaną zorganizowane w Warszawie w dniach 9-10 czerwca br. W środę o godz. 19.00 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nastąpi oficjalne otwarcie wystawy plenerowej prezentującej uhonorowane obiekty. Wystawa będzie dostępna do 30 czerwca br. przed Kordegardą. Galerią Narodowego Centrum Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 15. W czwartek o godz. 11.00 w Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Listę. Gala w Belwederze będzie transmitowana na żywo na profilu Archiwa Państwowe w serwisie Facebook i YouTube. Szczegółowy program obchodów na stronie NDAP.  
... zobacz więcej
08.06.2021
Mateusz Żmudziński, Księgi metrykalne...  Jest to kolejne wydanie książki poświęconej księgom metrykalnym, z aktualizacją na ostatni dzień kwietnia 2021 roku. Zamówienia na publikację można składać przez nasz e-mail: archiwum_to@diecezja.torun.pl Koszt: 30 zł + kwota wysyłki
... zobacz więcej
04.06.2021
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Wydział Historii UW zapraszają na konferencję: „Węzłowe problemy archiwistyki. Sieci archiwalne. Odkrycia archiwalne przełomu XX–XXI w.”, która odbędzie się on-line 10–11 czerwca 2021 r. na platformie Google Meet.Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Szczegółowy program wraz z linkami do poszczególnych sesji:10 czerwca 2021Link do wydarzenia: https://meet.google.com/skw-xeky-fot
... zobacz więcej
04.06.2021
Serdecznie zapraszamy 9 czerwca 2021 roku do Włocławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Toruniu na XIV Międzynarodowy Dzień Archiwów. Celem organizowanych zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami genealogii. Uczestnikom zostaną zaprezentowane metody poszukiwań przodków oraz podstawowe źródła pozyskania informacji do tworzenia rodzinnych „drzew genealogicznych”.Dla regionalnych archiwistów oraz pasjonatów historii przygotowaliśmy warsztaty z paleografii rosyjskiej, w czasie których zarysowany zostanie rozwój piśmiennictwa oraz sposób jego odczytywania.Zainteresowani ochroną zasobu archiwalnego będą mieć okazję wysłuchać krótkiego wykładu na temat zagrożeń i czynników niszczących akta oraz zobaczyć efekt prac konserwatorsko–restauratorskich prowadzonych we Włocławskim Oddziale.Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel.: 54 232 28 57
... zobacz więcej
04.06.2021
Zapraszamy serdecznie na wyjątkową, trwającą zaledwie trzy dni, wystawę obiektów z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu, które zostały wpisane na Krajową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”. Inspiracją do organizacji wystawy jest IV Edycja Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” oraz Międzynarodowy Dzień Archiwów, świętowany pod hasłem „Dziedzictwo dokumentacyjne, jego ochrona i upowszechnianie”.To właśnie 10 czerwca 2021 w Belwederze w Warszawie zostanie wręczony uroczyście certyfikat wpisania na wspomnianą listę trzeciego obiektu z zasobu Archiwum Toruńskiego tzw. Przywileju chełmińskiego z 1251 roku.Na Krajowej Liście znajduje się ponadto Zbiór 128 tabliczek woskowych (18 poliptyków) z XIV-XVI wieku oraz tzw. Akt erekcyjny Związku Pruskiego z 1440 roku.Oryginały tych dokumentów można będzie obejrzeć na wystawie w budynku Archiwum, Pl. Rapackiego 4 w dniach 10-12 czerwca w godz. 9.00-16.00.Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie
... zobacz więcej
03.06.2021
Podstawa dla każdego archiwisty!
... zobacz więcej
03.06.2021
...Taka ciekawostka dla archiwistów cyfrowych (i nie tylko)!
... zobacz więcej
03.06.2021
Serwis tworzony jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką digitalizacji, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.Zawiera artykuły, poradniki oraz opinie ludzi praktycznie zajmujących się tą dziedziną. Dzięki temu serwis może być źródłem wiedzy praktycznej zarówno dla nowych adeptów jak i doświadczonych pracowników.Serwis ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się swoimi doświadczeniami.
... zobacz więcej
03.06.2021
Biały wywiad wpisuje się, moim zdaniem, w pracę archiwisty przeprowadzającego studia wstępne... Odsyłam tutaj z wrodzoną sobie skromnością do mojego tekstu pt "Archiwista infobrokerem"   https://arekzajac5.wordpress.com/2014/09/25/archiwista-infobrokerem/  (moja ćwiczebna strona na Wordpress.com, zdjęcie przedstawia Instytut Fizyki Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, gdzie byłem na stypendium). Przy okazji polecam Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, którego sam jestem członkiem https://www.spi.org.pl/ , serwis Rynek Informacji https://rynekinformacji.pl/ oraz blog Sabiny Cisek https://sabinacisek.blogspot.com/.Piotr Konieczny z Niebezpiecznik.pl pokazuje, na czym polega OSINT (biały wywiad) jakimi narzędziami można się posługiwać oraz jak uniknąć błędów.   Wystąpienie miało miejsce podczas konferencji Cyber Academy 5, która odbyła się w dniach 20-22 października 2020. Wydarzenie odbywało się online.
... zobacz więcej
29.05.2021
Przepisy prawne dla archiwistów oznaczają źródła, w przeciwieństwie do literatury archiwalnej.
... zobacz więcej
29.05.2021
W sumie 72 godziny zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, koszt ok 3 200.00 zł netto plus VAT. Naprawdę warto!
... zobacz więcej
29.05.2021
Materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku   pod red. Andrzeja Jabłońskiego   Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zeszyt nr 8. Szczecin 2020.
... zobacz więcej
29.05.2021
Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki  "Przedsiębiorcy zarabiający miliony osiągają wysokie zyski między innymi dlatego, że chronią swój kapitał i minimalizują ryzyko strat."   Każdy kontrakt, każda inwestycja to niewątpliwie szanse na pomnażanie kapitału Twojego przedsiębiorstwa. Jednak każda szansa w biznesie obarczona jest pewnym ryzykiem. Twoim zadaniem jako przedsiębiorcy jest sprawić aby to ryzyko było możliwie najmniejsze.
... zobacz więcej
27.05.2021
"To expose abuses of power and betrayals of the public trust by government, business, and other institutions, using the moral force of investigative journalism to spur reform through the sustained spotlighting of wrongdoing. ProPublica is an independent, nonprofit newsroom that produces investigative journalism with moral force. We dig deep into important issues, shining a light on abuses of power and betrayals of public trust — and we stick with those issues as long as it takes to hold power to account.[...]
... zobacz więcej
27.05.2021
Znajomość łaciny średniowiecznej jest bardzo ważna dla archiwistów, ale również dla mediewistów i genealogów. Łacina średniowieczna różni się nieco od swojej klasycznej wersji.  "Korpus polskiej łaciny średniowiecznej obejmuje teksty stworzone na ziemiach polskich między pocz. XI i poł. XVI w. Realizacja projektu przynosi również również publikacje naukowe oraz wystąpienia konferencyjne, w których zilustrowano architekturę korpusu, a także przedstawione jego zastosowanie w pracy badawczej."
... zobacz więcej
27.05.2021
Katarzyna Pietruszyńska, Prawo Pracy - Informator dla pracodawców, Warszawa 2019  Publikacja bardzo przydatna i potrzebna...
... zobacz więcej
25.05.2021
Minister Kultury: archiwa to instytucje nie tylko dla naukowców i historyków, w: Dzieje.pl, 1.10.2020  W tej chwili archiwa to instytucje nowoczesne, publiczne – nie tylko dla naukowców i historyków, ale dla całego społeczeństwa; instytucje bardzo potrzebne – mówił minister kultury Piotr Gliński, który w czwartek odwiedził nową siedzibę Archiwum Narodowego w Krakowie.
... zobacz więcej
25.05.2021
Temat bardzo aktualny; miałem okazję kilkukrotnie uczestniczyć jako tłumacz w negocjacjach biznesowych, co drugie zdanie było o zaufaniu, ale tak na prawdę każdy każdemu patrzył na ręce; ostatecznie mówi się, że zaufanie jest dobre, kontrola lepsza (powiedzenie z czasów stalinowskich, chodziło o dostawy obowiązkowe) i że kontrola jest najwyższą formą zaufania...
... zobacz więcej
25.05.2021
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich jest najstarszą i największą polską organizacją zrzeszającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z archiwistyką. Od 1994 r. wszystkie kursy i szkolenia realizowane są w ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, które posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej funkcjonuje Rada Programowa składająca się ze specjalistów, będących przedstawicielami archiwistyki i dyscyplin pokrewnych. Rada konsultuje oraz opiniuje skrypty i podręczniki, a także inne materiałydydaktyczne dla słuchaczy, sprawuje nadzór pedagogiczny oraz opracowuje zasady oceny pracy szkoleniowo- dydaktycznej wykładowców kursów i pomiarów poziomu nauczania słuchaczy.  Prowadzenie kursów jest objęte certyfikowanym systemem jakości PN-EN ISO 9001:2015
... zobacz więcej
22.05.2021
IPN we wspólnej akcji z ABW odzyskał kolejne dokumenty służb PRL, w: Dzieje.pl, 21.05.2021 "Prokuratorzy IPN we wspólnej akcji z ABW odzyskali kolejne dokumenty - jak podał pion śledczy IPN - „wytworzone w 1975 i 1990 roku przez organy bezpieczeństwa państwa”. Materiały te odnaleziono na prywatnej posesji byłego funkcjonariusza MO i Służby Bezpieczeństwa. [...]"
... zobacz więcej
22.05.2021
Oddział SAP w Płocku organizuje w terminie 14-25 czerwca 2021 r. kurs archiwalny I stopnia. Trwa rekrutacja, karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie płockiego oddziału SAP.
... zobacz więcej
22.05.2021
Robert Romuald Kufel, Archiwum parafialne w teorii i praktyce, wyd. PDN, 2021, ss. 124  "Każda parafia diecezjalna i zakonna posiada własne archiwum, w którym gromadzi akta spraw zakończonych, wynikających z prowadzonej działalności duszpasterskiej (archiwum bieżące). W niektórych archiwach parafialnych można znaleźć jeszcze cenne archiwalia z przeszłości, np. dokumenty pergaminowe, dawne księgi metrykalne, starodruki (archiwum historyczne). [...]"
... zobacz więcej
22.05.2021
VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne, Dobre praktyki zarządzania dokumentacją, Toruń 20-21 maja 2021 r.
... zobacz więcej
20.05.2021
Dla wszystkich, którzy zamierzają pracować na własny rachunek...
... zobacz więcej
18.05.2021
„Dzieje biurokracji” są serią towarzyszącą międzynarodowym sympozjom dziejów biurokracji organizowanym przez Sekretariat Stały we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi. Seria ta od 2018 roku została zarejestrowana także jako czasopismo naukowe, półrocznik (ISSN 2544-9761).  Tom VII (2018) i VIII (2018) ukazały się pod redakcją Tatjany Aleksandrowny Bykowej (RGGU, Moskwa), Artura Góraka (UMCS, Lublin) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce). „LIBRA” działa od kilkunastu lat w ramach różnych organizacji NGO a „Dzieje biurokracji” są serią towarzyszącą międzynarodowym sympozjom dziejów biurokracji organizowanym przez Sekretariat Stały we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi. Seria ta od 2018 roku została zarejestrowana także jako czasopismo naukowe, półrocznik (ISSN 2544-9761).  Tom VII (2018) i VIII (2018) ukazały się pod redakcją Tatjany Aleksandrowny Bykowej (RGGU, Moskwa), Artura Góraka (UMCS, Lublin) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce). Wydawnictwo „LIBRA” działa od kilkunastu lat w ramach różnych organizacji NGO a od roku 2011 w ramach Towarzystwa Nauki i Kultury.Publikuje głównie prace naukowe: monografie, recenzowane prace zbiorowe oraz czasopisma naukowe. 
... zobacz więcej
18.05.2021
Marlena Sakowska-Baryła, Dane osobowe..., 24 marca 2020 Bardzo ważny temat i wcale nieoczywisty...
... zobacz więcej
16.05.2021
"[...] W 2020 roku Archiwa Państwowe kontynuowały działania związane z ochroną narodowego zasobu archiwalnego poza granicami kraju. Z uwagi na pandemię COVID-19 i niepewność planowania, działania te były mocno ograniczone. Konieczne było m.in. zrezygnowanie z wyjazdów archiwistów z Polski do instytucji partnerskich.  W ramach zrealizowanych prac dokonano zakupu opakowań ochronnych dla instytucji polonijnych. Ponadto przygotowano od strony merytorycznej szkolenie dla archiwistów wyjeżdżających do instytucji polonijnych w zakresie zabezpieczania archiwaliów oraz dokumentowania prac, a także szkolenie dla przedstawicieli tych instytucji w zakresie wstępnego porządkowania i udostępniania materiałów archiwalnych.  W Archiwum Akt Nowych kontynuowano zabezpieczanie matryc drukarskich, tzw. klocków drukarskich pisma „Weteran” – organu prasowego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Dokonano odczytu i zobrazowania cyfrowego kolejnych 350 klocków, przedstawiających głównie portrety zbiorowe i indywidualne żołnierzy i weteranów, relacje z wydarzeń oraz uroczystości, które miały miejsce w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pracami objętych było także kilka wypukłodruków z rysunkami satyrycznymi, komentującymi ówczesne wydarzenia oraz znane postacie historyczne. [...]"
... zobacz więcej
16.05.2021
Dyrekcja Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Sekcja Archiwistyki Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na wykład w języku angielskim Dr. Dietera Schlenkera, dyrektora Archiwum Historycznego Unii Europejskiej pt""Archives of International Organizations" , który odbędzie się 18 maja o godz. 11.00. na platformie Microsoft Teams. Liczba miejsc ograniczona.  Dieter Schlenker jest Dyrektorem Archiwum Historycznego Unii Europejskiej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Przed objęciem tego stanowiska w 2013 r. Pracował dla UNESCO, najpierw jako archiwista w centrali w Paryżu, a następnie jako kierownik działu informacji i zarządzania wiedzą w Bangkoku w Tajlandii. Posiada doktorat z historii uzyskany na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz dyplom Szkoły Archiwalnej przy Tajnym Archiwum Watykańskim. Szczegółowy biogram dostępny pod adresem: https://www.insscide.eu/team/advisory-board/article/dieter-schlenker 
... zobacz więcej
16.05.2021
Temat dla prowadzących własną działalność przechowalniczą oraz dla kadrowych...Od siebie dodam, że w sieci bez problemu można znaleźc aplikacje służące do generowania świadectw pracy, np. https://dok.enova365.pl/Topic/32017  " Wideoporady Ekspertów Wydawnictwa Podatkowego GOFIN  Jak wypełnić świadectwo pracy ? - wyjaśnia redakcja czasopisma „Ubezpieczenia i Prawo Pracy” na przykładzie aktywnego druku w Programie DRUKI Gofin. [...]"
... zobacz więcej
13.05.2021
Bardzo ważny, kluczowy i aktualny temat, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nie tylko dla archiwistów... "O tym, do czego służy numer PESEL, jaka jest jego historia, jakie ma znaczenie w praktyce i jakie znaczenie mieć powinien rozmawiam z dr Pawłem Litwińskim – adwokatem i partnerem w Barta Litwiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p.   Rozmawiamy między innymi o tym:- w jaki sposób PESEL powinien być wykorzystywany,  - czy naruszenie ochrony danych z PESELem w tle zawsze niesie ze sobą wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej,  - czy każdy wyciek numeru PESEL jest równoznaczny z kradzieżą tożsamości, - jak ogromnym paradoksem w praktyce jest ujawnianie PESELa w KRS i księgach wieczystych. [...]" 
... zobacz więcej
13.05.2021
Dlaczego..., darmowy webinar, 14 maja 2021, godz. Friday at 1 PM UTC+02 – 3 PM UTC+02  Warsztaty przeznaczone są dla osób technicznych (moim zdaniem m. in. archiwistów cyfrowych) chcących bliżej poznać technologię amerykańskiego lidera Firewalli według prestiżowego Magic Quadrant Gartnera.  W 90 minut nasz inżynier pokaże Ci jak skutecznie zabezpieczyć styk sieci z Internetem przy jednoczesnej oszczędności czasu i pracy.  Abyśmy mogli dokonać rejestracji poprosimy Cię o wypełnienie niniejszego formularza. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do niewysyłania zaproszenia na warsztaty, jeśli dane nie będą kompletne lub ich autentyczność będzie budzić zastrzeżenia lub z innego ważnego powodu.
... zobacz więcej
10.05.2021
"Materiał powstał w ramach seminarium pt.: Nowe technologie a zmiany na rynku pracy. Gościem spotkania była dr Iwona Kubica, Teaching and Research Assistant, University College London (UCL) w Londynie (Wielka Brytania). Celem seminarium było przybliżenie wyzwań technologicznych, przed jakimi stoją współczesne organizacje, a także znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak kandydaci mogą przygotować się lepiej do tej „nierównej” walki? Seminarium odbyło się w ramach Problemu węzłowego 2.1 Nowe relacje przemysłowe."
... zobacz więcej
09.05.2021
Biblioteka w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych istnieje od 1952 r. Zgromadzony przez 60 lat zbiór publikacji ma charakter wyjątkowy – jest jedynym w Polsce zbiorem literatury fachowej z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki polskiej i zagranicznej. 
... zobacz więcej
09.05.2021
Prace..., wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach"Z przyjemnością prezentujemy elektroniczną wersję "Prac Archiwalno-Konserwatorskich". Poza łatwiejszą dostępnością do zawartości czasopisma, zebranymi w jednym miejscu podstawowymi informacjami na temat redakcji i zasad jej działania, Czytelnicy otrzymują możliwość zapoznawania się na bieżąco z nadsyłanymi materiałami.   Zapraszamy zatem wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją efektów swoich badań do przesyłania na bieżąco artykułów, edycji źródeł, recenzji i komunikatów. Po pomyślnym przejściu procesu recenzyjnego, zostaną one opublikowane w wersji cyfrowej i wejdą do obiegu naukowego w wolnym dostępie dla wszystkich chętnych, zanim ukażą się w formie papierowej w dwuroczniku. "
... zobacz więcej
09.05.2021
Security is a constantly changing field. Companies that don’t transform themselves get left behind. Nir Zuk, founder of Palo Alto Networks, discusses why he founded the company and how it has transformed to be responsive to today’s security needs. Presented by Nir Zuk, Founder and CTO. Recorded at Security Field Day in San Jose, CA on June 19th, 2019. For more information please visit https://www.paloaltonetworks.com/​ or techfieldday.com/event/xfd2
... zobacz więcej
09.05.2021
"Archives contain rich collections of unique primary sources, but the methods for finding archival material that could inform your work are much different than secondary research you do in the Drexel Libraries and online. This webinar provides an overview of how to use archives in your research, from understanding what an archives is and how they are organized to finding and identifying appropriate archives for your research and what to expect when visiting an archives. We will also explore the many types of archives available and the often unexpected places they may be found – there are far more available to you than you might realize!"
... zobacz więcej
06.05.2021
Temat dla archiwistów cyfrowych, frameworkiem jest też Drupal... Zobacz czym jest, jak jest zbudowany i jak się pracuje na najpopularniejszym frameworku PHP. Więcej info. na https://tworcastron.pl​ Więcej sposobie tworzenia nazw dla modeli, widoków czy kontrolerów (a także o innych dobrych praktykach pracy z tym frameworkiem) przeczytasz tutaj: https://github.com/alexeymezenin/lara...​
... zobacz więcej
06.05.2021
Nagranie z zamkniętej prezentacji technologii Zextras dla serwerów Zimbra w edycji Open Source. Poznaj główne funkcje i zobacz jak z nich korzystać w Twoim środowisku poczty firmowej Zimbra.
... zobacz więcej
06.05.2021
Zarządzanie dokumentacją..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 14 maja 2021, godz. 10.00 -14.00, cena 299 zł netto  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 10 maja 2021 r.  "Nadrzędnym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat postępowania z dokumentacją w placówkach oświatowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji od momentu wpływu lub wytworzenia pisma, do chwili zakończenia spraw i zarchiwizowania segregatorów i teczek. Analizie poddane będą kwestie wdrażania przepisów kancelaryjnych w podmiotach, w tym jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także zasady przekazywania akt oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów i składnic akt. • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. • Udział w szkoleniu realizuje zapisy Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. • Szkolenie to pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych w palcówkach oświatowych i jednostkach je obsługujących."
... zobacz więcej
06.05.2021
"1. WGGF - Online-Mittwochstreffen   |   Online-Seminar vom 09.09.2020: "Aktuelles zu genealogischen Forschungsquellen"   |   Referent: Volker Wilmsen   |   Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung  Themen:1. Das neue Archivportal www.archive.nrw.de 2. Das Zeitungsportal www.zeitpunkt.nrw 3. Die Indizes der standesamtlichen Sterberegister des Regierungsbezirks Münster der Jahre 1874-1938 auf MyHeritage" Gorąco polecam cały kanał w serwisie YouTube!
... zobacz więcej
03.05.2021
Aufzeichnung des Online-Vortrages "Einführung in die Familienforschung" mit dem Referenten Roland Linde von der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung (WGGF) beim 1. Online-Treffen des Civilclubs Münster am 20. Januar 2021
... zobacz więcej
03.05.2021
"Archival repositories tend to fall into three categories. No matter what type of archives you have, a collection policy allows you to make sound acquisition decisions. Institutional archives acquire and maintain the records of the parent organization or inter-related organizations. Collecting archives gather materials about a defined area, be it geographic, such as a state historical society, or topical, such as the Schlesinger Library at Harvard, which collects material on women’s history. Finally, combination archives collect both institutional records and outside materials, such as a university archives—which collects official institutional records and faculty papers and materials, as well as documents a subject specialty. [...]"
... zobacz więcej
03.05.2021
Wiesława Kwiatkowska, Tradycyjny model..., w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010  "Celem  artykułu  jest  przypomnienie  najważniejszych  zasad  i  metod,  skła-dających się na tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego. Sta-nowił on dorobek archiwistów doby międzywojennej, uzupełniony i podsu-mowany w pierwszych latach powojennych. W swoich ogólnych podstawach teoretycznych, nakreślonej metodzie badawczej i sposobach realizacji poszcze-gólnych etapów prac pozostał on aktualny do dnia dzisiejszego. Następujący w kolejnych latach rozwój metodyki znacznie poszerzył, a także zmodyfiko-wał niektóre ustalenia klasyków polskiej archiwistyki. Nasilające się w ostat-nich czasach negatywne zjawisko podważania dotychczasowego dorobku te-oretyczno-metodycznego, któremu towarzyszy niejednokrotnie brak rzetelnej wiedzy w tym zakresie, zadecydowały o podjęciu tego zagadnienia w niniej-szym artykule. Po  zakończeniu  drugiej  wojny  światowej  archiwa  państwowe  w  Polsce,  po oszacowaniu strat, przystąpiły do zakrojonych na szeroką skalę prac za-bezpieczających i scaleniowych, następnie rewindykacyjnych. [...]" 
... zobacz więcej
03.05.2021
"Niezbędną częścią transformacji cyfrowej jest zapewnienie bezpieczeństwa nowych rozwiązań, ponieważ źle zaprojektowane procesy paperless są bardzo podatne na zagrożenia z sieci. Stanowi to niejednokrotnie barierę w ich prawidłowej i szybkiej implementacji. Dlatego podczas digitalizacji trzeba zadbać o bezpieczeństwo zarówno infrastrukturalne jak i prawne. [...]"
... zobacz więcej
02.05.2021
Również archiwiści i historycy znajdą tu wiele ciekawych tematów..."Pragniemy wprowadzić na grunt praktyki naukowej nowy typ czasopisma, mianowicie Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki.Ideą przyświecającą powstaniu periodyku naukowego Medialica jest  przekonanie że współcześnie wiedzę naukową można prezentować nie tylko za pomocą tekstu pisanego, ale  także przy pomocy innych środków przekazu, których podstawą jest wizualizacja.Oddajemy do Państwa dyspozycji wydawnictwo, w którym można publikować wyniki badań ze wszystkich dyscyplin humanistycznych, społecznych, a także artystycznych – w postaci multimedialnej. Sądzimy, że obraz i dźwięk, w połączeniu z tekstem, rzucą dodatkowe światło przy naukowej wypowiedzi, czyniąc ją bardziej wszechstronną, lepiej ukazującą bogactwo i zróżnicowanie różnych aspektów rzeczywistości, a także bardziej dostosowaną do wrażliwości współczesnego odbiorcy – wychowanego na kulturze audiowizualnej. Zapraszamy do współpracy i nadsyłania materiałów."
... zobacz więcej
02.05.2021
Dokument elektroniczny..., FRDL, Webinar, 10 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00, cena 299 zł netto Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 5 maja 2021 r.   "W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa oraz obecnej sytuacji, która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on-line, umiejętna obsługa przez urzędy administracji publicznej dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Często pojawiają się wątpliwości czy i kiedy może on zastąpić papier, jak udostępnić akta elektroniczne organom czy podmiotom kontrolującym, żądającym dokumentacji papierowej, czy musimy przechowywać oryginalne dokumenty papierowe? Te i inne wątpliwości dotyczące postępowania z dokumentem elektronicznym zostaną omówione na szkoleniu."
... zobacz więcej
28.04.2021
"Ważną część narodowego zasobu archiwalnego przechowują w Polsce archiwa i instytucje kościelne. Znajdują się w nich zarówno cenne średniowieczne dokumenty pergaminowe i księgi, jak i wytworzone później materiały archiwalne kurii diecezjalnych, zakonów, parafii, osób duchownych i świeckich związanych z organizacjami kościelnymi. W celu zapewnienia ich prawidłowego zabezpieczenia, opracowania i udostępniania przygotowany został, we współpracy przedstawicieli archiwów państwowych i kościelnych, dokument zawierający podstawowe wskazówki i zalecenia, tzn. „Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych. Katalog dobrych praktyk, wersja 1.0”. Skierowany jest on do archiwów przechowujących zasób historyczny, czyli przede wszystkim zespoły i zbiory archiwalne o charakterze zamkniętym. Zasady w nim przedstawione można stosować w miarę możliwości, na ile pozwalają na to wewnętrzne przepisy. W związku z tym, że w sferze metodyki archiwalnej i stosowanych technologiach informatycznych zachodzą zmiany, przewidywana jest okresowa ewaluacja i aktualizacja dokumentu."
... zobacz więcej
28.04.2021
Postępowanie z..., FRDL, Webinar, 10 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00, cena 299 zł nettoWypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 5 maja 2021 r.   "Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją pracowniczą, w tym akt osobowych, w szczególności w zakresie procedur elektronizacji. Nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi tej dokumentacji w świetle przepisów prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych, archiwach oraz w firmach zajmujących się przechowalnictwem tej dokumentacji. Pozyskanie informacji o zasadach archiwalnego ewidencjonowania akt osobowych."
... zobacz więcej
28.04.2021
Jednolity rzeczowy..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 7 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00, cena 295 zł  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 4 maja 2021 r.    "Szkolenie ma charakter branżowy i jest skierowane do osób prowadzących dokumentację w różnego typu jednostkach organizacyjnych. Na szkoleniu przeanalizowany zostanie proces tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi. Omawiane będą zasady klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy."
... zobacz więcej
28.04.2021
O trybie GODMODE wspominałem już na łamach niniejszego serwisu, czas na PowerToys. Oba narzędzia są niesamowitym ułatwieniem w pracy z Windows 10, PowerToys ponadto proponuje dwa narzędzia szczególnie przydatne archiwistom cyfrowym: FancyZones (automatyczne układanie okien) i zmianę rozmiaru obrazów.  "PowerToys to software’owy klasyk od Microsoftu. Kolekcja praktycznych narzędzi po raz pierwszy ukazała się dla Windows 95 i jednym kliknięciem udostępniała ukryte wcześniej ustawienia systemowe. Własne edycje PowerToys otrzymały również Windows 98 oraz XP. Od roku 2019 ku zachwytowi fanów Microsoft pracuje nad PowerToys dla Windows 10. Te nie są wprawdzie jeszcze do końca gotowe, ale już dziś oferują osiem funkcji oraz polskie menu. Komputer Świat przygotował instrukcje do wszystkich narzędzi.[...]"
... zobacz więcej
26.04.2021
Blogi eksperckie są, moim zdaniem, zawsze nieco subiektywnym spojrzeniem na dane zagadnienie, stanowią jednak świetne uzupełnienie wiedzy podręcznikowej. ... Własnego bloga można założyć na jednej z wielu platform blogowych, można też do tego celu wykorzystać platformę WordPress.com (w odróżnieniu od WordPresss.org nie wymaga wykupywania miejsca na serwerze, bloga może założyć każdy). [Jeśli jednak ktoś by chciał wypróbować WordPress.org na własny użytek, polecam platformę https://instantwp.com/] . Patrząc od strony technicznej, blog jest najprostszą formą strony internetowej.
... zobacz więcej
26.04.2021
"Judykatura.pl to wyszukiwarka orzecznictwa związanego z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Unikatowa platforma łączy orzecznictwa sądów administracyjnych, powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi."
... zobacz więcej
26.04.2021
"Zapraszamy do oglądania zapisu z webinaru, w którym Jarosław Kuźniar rozmawiał z Piotrem Koniecznym z niebezpiecznik.pl oraz psychologiem Jackiem Santorskim o istniejących zagrożeniach, o stosowanych starych jak świat metodach oraz sposobach na ochronę swojej firmy przed cyberprzestępcami. Dowiesz się: ➡ Jak wyglądają cyberataki na firmy? ➡ Czy odpowiednia technologia zapewnia cyberbezpieczeństwo biznesu? ➡ Jakie znaczenie ma czynnik ludzki? ➡ Dlaczego często błędnie oceniamy potencjalne zagrożenia w cyberprzestrzeni"
... zobacz więcej
23.04.2021
Violetta Bachur, Konserwacja..., Żydowski Instytut Historyczny, Webinar, 21 maja 2020 r.  Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein  i Norwegię w ramach Funduszu EOG
... zobacz więcej
23.04.2021
"Miasta, miasteczka, wsie i regiony to nasze małe ojczyzny, z których każda ma swoją historię – czasem dobrze udokumentowaną, często jednak pełną białych plam, czekających na wypełnienie. Duży wkład w odkrywanie miejscowej historii mają archiwiści społeczni i skupieni wokół nich mieszkańcy, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami, dokumentami czy rodzinnymi fotografiami. Poprzez program „Małe ojczyzny” wspieramy proces badania i oddolnego zapisywania przeszłości."
... zobacz więcej
23.04.2021
Bardzo ważny język zarówno dla archiwistów, jak i historyków....
... zobacz więcej
20.04.2021
"Zapraszamy do obejrzenia webinaru na temat bezpiecznego zarządzania pocztą firmową w ramach serwerów Kerio Connect, IceWarp, archiwizacji Mailstore i GFI MailArchiwer oraz backupu BackupAssist 365. Webinar prowadzony jest przez Grzegorza Trzcińskiego na platformie partnera Netcomplex."
... zobacz więcej
20.04.2021
Karol Szymocha, ShadowProtect SPX * Zobacz jak odzyskać dane w 5 minut!, Webinar, 14 kwietnia 2021 r. "Specjalne webinarium - pokaz na żywo scenariuszy odzyskiwania danych oraz uzyskania dostępu do danych w kopiach zapasowych dzięki ShadowProtect SPX. Zobacz wyjątkowy pokaz, na którym zobaczysz jak w 5 minut przywrócić maszynę do działania za pomocą opcji HSR. Jeszcze Ci mało? Po wszystkim zapraszamy na Q&A z certyfikowanym inżynierem StorageCraft. Odpowiedział na najbardziej nurtujące pytania użytkowników SPX. Porozmawialiśmy o: • technologiach HIR oraz HSR, • odzyskiwaniu plików oraz folderów, • przywróceniu do działania serwera jako maszyna wirtualna, • przywróceniu serwerów za pomocą środowisk ratunkowych. [...]"
... zobacz więcej
20.04.2021
Marlena Sakowska-Baryła, Otwieranie danych..., 2 marca 2021r. Bardzo ciekawa i pouczająca rozmowa, gorąco polecam! "O otwieraniu danych rozmawiam z Janem J. Zygmuntowskim – ekonomistą, Współprzewodniczącym Polskiej Sieci Ekonomii oraz wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie (Management and AI in Digital Society), autorem „Kapitalizmu sieci”. [...]"
... zobacz więcej
20.04.2021
Wspołcześnie instrukcja kancelaryjna może być po prostu plikiem HTML, poza tym znajomość tego języka jest bardzo pomocna w przypadku CMS-ów. "Programowanie webowe najlepiej rozpocząć od pisania w HTML, czyli w opisowym języku znaczników, który służy do wstawienia zawartości strony www (tekstu, obrazów, elementów formularzy). Tutaj rozpocznij swoją przygodę z tworzeniem stron www."
... zobacz więcej
15.04.2021
Tomasz Grabowski, Korzystasz z MS Excel na co dzień, ale czy na pewno go znasz?, Webinar, Altkom Akademia Popularny arkusz kalkulacyjny, posiadający mnóstwo funkcji, z istnienia których nawet zaawansowani użytkownicy nierzadko nie zdają sobie sprawy... Tutaj polecam jeszcze jedno, zupełnie darmowe i bardzo profesjonalne, szkolenie z wspomnianego arkusza kalkulacyjnego  https://www.excelszkolenie.pl/
... zobacz więcej
15.04.2021
Comparisom of WordPress, Joomla, Drupal, Typo3, Contao, Neos W dobie archiwistyki cyfrowej znajomość jednego lub kilku CMS-ów (generalnie CMS-ów jest obecnie ok. 356!) jest bardzo pożądana, w zasadzie wszystkie archiwa państwowe mają swoje strony postawione na tego typu oprogramowaniu.  "A content management system (CMS) is a system used  to  manage  the  contents  of  a  web  site.  CMS evolved as an alternative to such web-authoring tools. A CMS is software that helps to make websites easier, faster,  browser  compatible  and  responsive  website withthe  powerful  features.  There  are  several  CMS based   on   usage,   functionalities,   compatibility   and platforms. There is no CMS that is not best suited for every  user.  The  features  of  a  CMS  system  include web-based  publishing,  format  management,  revision control,  indexing  search  and  retrieval.  There  is  a  lot of   variety   among   the   CMS   options.   These   CMS names:    Joomla,    Word    press,    Drupal,    Typo3, Serendipity,  Dotclear,  Impress  Pages  and  Chamilo. These  CMSs  are  available  based  on  functionalities, usage   and   platforms.   In   this   paper,   we   study   to analyze these CMSs on the usage, function, available, default,  integrated  feature  and  browser  compatibility  with different platforms. This paper attempt to analyze the  pros and cons of these CMS that user can choose the    best    CMS    according    to    the    application requirement. [...]"
... zobacz więcej
13.04.2021
Bardzo popularny w Niemczech CMS... "Contao is  a  free  content  management  system (CMS)  for  medium  to  large  websites.  The  program specializes   in   back-office   (i.e.   for   developer)   and front-office  (i.e.  for  user)  accessibility  ,  and  observes XHTML,  HTML5  and  CSS  standards,  according  to W3C, WAI guidelines to generate pages. [...]"     
... zobacz więcej
13.04.2021
Jak szukać przodków w Internecie? | 20 stron www i wyszukiwarek, które warto znać, Studio Wschód Tutorial skierowany przede wszystkim do genealogów, natomiast archiwistów (i nie tylko!) może zainteresować wyszukiwanie na stronach Instytutu Pamięci Narodowe. Polecam też komentarze.
... zobacz więcej
10.04.2021
Aneta Szostak, Organizacja pracy..., AwansTV #99
... zobacz więcej
10.04.2021
Jeszcze raz o Fake News'ach i fact-checkingu... Zainteresowanym tematem gorąco polecam książkę Jessikki Aro "Trolle Putina". "Natalia Gebert podczas wykładu opisuje, co cechuje krytyczne podejście do informacji. Prelegentka mówi, dlaczego jest ono utrudnione przez takie zjawiska, jak tzw. efekt potwierdzania czy bańka informacyjna. Wskazuje również, na co powinni zwrócić odbiorcy przekazów medialnych w celu weryfikacji znajdujących się w nich informacji. Poleca również profesjonalne narzędzia, które mogą w tym pomóc, takie jak „odwrócone wyszukiwanie Google” czy TinEye. Wystąpienie zostało zorganizowane przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie we współpracy z inicjatywą Dom Otwarty. [...]"
... zobacz więcej
09.04.2021
 W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl  Zachęcamy do korzystania z nowej wersji serwisu Szukaj w Archiwach dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.  Zgodnie z założeniami modernizacji Szukaj w Archiwach, w serwisie cały czas wprowadzane są zmiany, tworzone między innymi w oparciu o sugestie użytkowników. Ewentualne pytania dotyczące tego procesu oraz propozycje dalszych zmian należy kierować na adres: szukajwarchiwach@nac.gov.pl.  Już wkrótce uruchomiony zostanie newsletter SwA. Na jego łamach będzie można przeczytać m.in. o publikacji w sieci kolejnych materiałów archiwalnych i nowych funkcjonalnościach SwA, a także zapoznać się z najciekawszymi materiałami dostępnymi w serwisie. Zapraszamy do subskrypcji!
... zobacz więcej
09.04.2021
"Archiwa to przestrzenie generatywne, laboratoria politycznego i kolektywnego zaangażowania – narzędzia aktywizmu kulturowego, które umożliwiają legitymizację nowych form wiedzy. W panelu dyskusyjnym poświęconym współczesnym archiwom udział wezmą badaczki zajmujące się dokumentacją działań społecznych i artystycznych. Poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące metod tworzenia baz danych i ochrony praw autorskich, jak i sposobów systematyzowania i poszerzenia publicznego dostępu do informacji. Zaprezentujemy też projekty, które mają na celu udostępnianie alternatywnych opowieści o sztuce i życiu artystycznym poprzez format archiwum."
... zobacz więcej
06.04.2021
Paweł Kowaluk, Rola..., Studencki Festiwal Informatyczny "Wykład opowiada o roli dokumentacji w tworzeniu produktów. Przejdziemy w skrócie najpopularniejsze metodologie i dostępne do nich narzędzia. Powiemy też o zawodzie dokumentalisty (technical writera), o tym jakie są potrzebne kwalifikacje i jak wygląda ścieżka kariery."
... zobacz więcej
06.04.2021
"WLT, czyli Wirtualne Laboratorium Transkrypcji, jest narzędziem chmurowym, będącym częścią zaplecza usług cyfrowych Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w ramach projektu Leopoldina online. Ma ona na celu wspieranie działań naukowych z użyciem źródeł archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych udostępnionych w postaci cyfrowej. [...] Aby skorzystać z usługi, konieczne jest założenie konta w serwisie i zalogowanie się w systemie. Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego posiadający konto w usłudze Office 365 mogą założyć konto automatycznie poprzez Active Directory. Można również, założyć konto za pośrednictwem usług Pionier ID, Facebook oraz Google."
... zobacz więcej
06.04.2021
"Regały automatyczne Rotomat znajdują zastosowanie m.in. w jednostkach Policji, służąc jako bezpieczne i oszczędne rozwiązanie do składowania dokumentów archiwalnych, danych statystycznych, akt skazanych, danych wrażliwych pracowników."
... zobacz więcej
06.04.2021
Maciej Sysło, Porządek wśród..., Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 12 marca 2012 r.Bardzo ciekawy wykład; polecam wszystkim archiwistom cyfrowym...
... zobacz więcej
30.03.2021
"Pokazujemy w kilku prostych krokach procedurę udostępnienia i archiwizacji dokumentów elektronicznych w urzędzie. Film stanowi materiał edukacyjny dla urzędników w zakresie elektronicznej komunikacji urzędu z obywatelem i świadczenia e-usług. Film powstał na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji."
... zobacz więcej
30.03.2021
Online Verification Skills with Mike Caulfield Bardzo wazny temat, również dla archiwistów... W Polsce weryfikacją informacji zajmuje się portal DEMAGOG (polecam kanał Stowarzyszenia w serwisie YouTube; poza tym Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, którego sam jestem członkiem, udostępniło prezentacje Hanny Gaweł na III Warsztatach Pracy Infobrokera.
... zobacz więcej
30.03.2021
"Deep Nostalgia™ animates the faces in still photos, and gives family history a fresh new perspective by producing a realistic depiction of how a person could have moved and looked if they were captured on video. The result is a short, high-quality video animation of an individual face that can smile, blink, and move."
... zobacz więcej
30.03.2021
Gorąco polecam cały kanał, przede wszystkim tutoriale poświęcone historii i językom obcym.
... zobacz więcej
26.03.2021
Humanista programistą - jak zostać specjalistą na rynku pracy IT? "Dynamiczna, nowoczesna, pasjonująca, wymagająca, prestiżowa - taka jest dzisiejsza branża IT. Podczas tej prezentacji zdradzę wszystkie tajniki jak zacząć swoją przygodę z IT. Na prezentacji powiem o wadzę umiejętności jaką jest programowanie, o pierwszych krokach jakie trzeba uczynić, żeby zacząć pracę w branży oraz jak pokierować swoją karierą na samym początku. Podpowiem też, jak mając inne wykształcenie kierunkowe odnaleźć swoją drogę w programowaniu – wszystko to będzie podparte historiami osób które taką drogę pokonały i z dużym sukcesem pracują w zawodzie. Zapoznamy się również z kluczowymi kompetencjami, wymaganymi podczas pierwszej pracy. Na podstawię własnych doświadczeń sformułuję kilka dobrych rad, które są szczególnie istotne przy wyborze tej ścieżki zawodowej."
... zobacz więcej
26.03.2021
WordPress & Freelancing - tego nie znajdziesz na youTube, Future Collars" Zapoznaj się z naszym webinarem i dowiedz się: - jak zacząć swoją przygodę z WordPressem - jak tworzyć profesjonalne strony internetowe bez kodowania na czym polega współpraca z Mentorem i jak korzystać z platformy kursowej, - jak zostać freelancerem - dlaczego warto pracować zdalnie, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości."
... zobacz więcej
26.03.2021
Bardzo przydatna wiedza, zwłaszcza w obecnej sytuacji... Gorąco polecam!Webinar porusza następujące zagadnienia ✅ WordPress: wszystko, co musisz wiedzieć na początek ✅ Jakie strony można stawiać na WordPressie? ✅ Dlaczego warto nauczyć się WordPressa? ✅ Ile zarabia WordPress developer? ✅ Perspektywy rozwoju WordPressa  
... zobacz więcej
23.03.2021
Wiedza, którą moim zdaniem powinien dysponować każdy archiwista cyfrowy...
... zobacz więcej
23.03.2021
 "You've never built a WordPress website like this before. Divi is more than just a WordPress theme, it's a completely new website building platform that replaces the standard WordPress post editor with a vastly superior visual editor. It can be enjoyed by design professionals and newcomers alike, giving you the power to create spectacular designs with surprising ease and efficiency." Na stronie istnieje możliwość wypróbowania DIVI za darmo. 
... zobacz więcej
23.03.2021
Dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola, prawo oświatowe, czyli... papierologia oczami Agnieszki Czeglik
... zobacz więcej
23.03.2021
Tomasz Piątek, Podstawy obsługi dysków internetowych i nie tylko, Aplikacje dla Cyfrowych Debiutantów, Webinar #7, Centralny Dom Technologii, YouTube 19 stycznia 2021 Temat powinien zainteresować, zwłaszcza początkujących, archiwistów cyfrowych... "Dyski internetowe, popularnie nazywane dyskami w chmurze, to dziś jedno z najpopularniejszych i najbardziej praktycznych narzędzi internetowych. Można trzymać w nich swoje pliki, zarządzać nimi, udostępniać, a dodatkowo obsługiwać je z poziomu wielu urządzeń: komputera, tabletu czy smartfona. W trakcie webinaru pokazujemy podstawy pracy z Dyskiem Google, ale nie tylko. W pierwszej części skupiamy się również na dysku fizycznym komputera i pracy z plikami przy pomocy menedżera plików w systemie Windows, a dodatkowo przypominamy podstawy obsługi aplikacji Google Street View. [...]"
... zobacz więcej
22.03.2021
Instytucja, której zasługi dla kultury polskiej są niedoprzecenienia, posiadająca cenne zbiory, mieszcząca się na zamku w pięknym mieście róż w Szwajcarii.
... zobacz więcej
21.03.2021
Bardzo ciekawe i przydatne rozwiązanie, zwłaszcza w dobie pandemii, które można z powodzeniem zastosować również w archiwach zakładowych... "Zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w pracy. Z naszym rozwiązaniem Twoje ubrania, dokumentacja, torby podróżne, maski czy banknoty mogą być wolne od wirusów, bakterii i grzybów."
... zobacz więcej
20.03.2021
DAST: Korzyści współpracy z archiwum zewnętrznym  Oszczędność czasuOszczędność miejsca Oszczędność pieniędzyGwarancja bezpieczeństwa
... zobacz więcej
18.03.2021
"Podstawy XVIII wiecznej Kurrenty. W jej tajniki wprowadzi nas Zuzanna Chróścik. www.scriptofolium.com Kurrenta dla współczesnego, polskiego oka nie jest zbyt czytelnym pismem: ot, zygzak na zygzaku. Jednakże, po zapoznaniu się z podstawowymi formami, nagle zaczynamy odkrywać poszczególne słowa, odnajdujemy kontekst zdań, zaczynamy doceniać dekoracyjność poszczególnych "zawijasów", rytm kreślonych energicznie linii. Fischer swoje notatki wykonywał szybko, na bieżąco, co wpływa na czytelność całości. Podczas transmisji nadarzy się okazja, aby porównać formę tego samego pisma w różnych kontekstach czasowych i sytuacyjnych: zamaszyste notatki vs. dokładność kaligrafii. [...]"
... zobacz więcej
18.03.2021
Książki znajdujące się w bibliotekach są idealnym nośnikiem różnych mikroorganizmów chorobotwórczych, takich jak nowa grypa pochodzenia świńskiego, grzyby, bakterie zakaźne, itp. Mole książkowe żyjące na książkach skracają żywotność książek i powodują problemy skórne u ludzi. Substancje chemiczne, takie jak amoniak, formaldehyd lub ksylen, które są wytwarzane podczas produkcji książek, są dobrze znane jako śmiertelny materiał powodujący raka. Światło UV-C uszkadza DNA mikroorganizmów znajdujących się na kartach książek, ale jednocześnie jest bezpieczny dla ludzi, gdyż nie może przenikać przez ściany urządzenia. Wynika to z faktu, że sterylizuje tylko te powierzchnie z którymi ma bezpośredni kontakt. Dzięki wydajnemu wentylatorowi, który delikatnie otwiera książki, każda strona zostaje wystawiona na bezpośrednie działanie światła UV-C. W międzyczasie kurz i inne obce substancje z książek zostają wydmuchane.
... zobacz więcej
18.03.2021
NAS (Network Attached Storage) to inteligentne urządzenie pamięci masowej podłączone do sieci domowej lub biurowej. Na serwerze NAS można przechowywać wszystkie pliki należące do rodziny i współpracowników, od ważnych dokumentów po cenne zdjęcia, muzykę i kolekcje wideo. Korzystając z przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnych, można uzyskać dostęp do plików i korzystać z różnych usług świadczonych przez serwer NAS za pośrednictwem Internetu.
... zobacz więcej
18.03.2021
Podaję za Stowarzyszeniem "Archiwizjoner" https://www.facebook.com/archiwizjoner: "Pisaliśmy o problemach związanych z nieujawnianiem instrukcji do systemu NiKA, w której do tej pory były zasady w zakresie ustalania podmiotów jako wytwarzających materiały archiwalne.Spieszymy więc donieść, że pojawiły się w dniu 7 grudnia 2020 r. nowe zarządzenia Naczelnego Dyrektora:1) zarządzenie nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7grudnia 2020 r. w sprawie trybu ustalania jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe2) zarządzenie nr 32 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7grudnia 2020 r. w sprawie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych https://ndap.bip.gov.pl/dzien.../dziennik_urzedowy_2020.html Zarządzenia wejdą w życie 4 stycznia 2021"
... zobacz więcej
15.03.2021
Coś dla archiwistów cyfrowych...  "We have written an easy to read mini-book about the history of the Internet. This free report touches on the following topics: The Technology Behind the Internet The Creation of the World Wide Web The Domain Name System (DNS) Digital Real Estate as an Asset Class Blockchain and the Digital Economy The book is FREE, if you enter your email below to sign up for our newsletter."
... zobacz więcej
15.03.2021
Kacper Szurek, Niebezpiecznik, Czy moje hasło jest bezpieczne? Jak działa serwis have i been pwned?, Webinar, YouTube 1 lipca 2019 W dobie coraz powszechniejszych ataków hakerskich, cyberterroryzmu, świadomość istnienia tego typu narzędzia jest niedoprzecenienia. Oczywiście oprócz wspomnianego serwisu, istnieje jeszcze kilka podobnych; tutaj odsyłam do artykułu Daniela Midera w "Studiach Politologicznych" z 2019 pt. "Sztuka wyszukiwania w Internecie - autorski przegląd wybranych technik i narzędzi".  "Średnio raz na parę miesięcy Internet obiega informacja o kolejnym wycieku danych z różnego rodzaju serwisów. Raz są tą same emaile, raz email razem z hasłami przechowywanymi w postaci hasza. Zdarzają się również wycieki z miejsc, w których nasze hasło zapisane było w czystej postaci - bez żadnego szyfrowania i haszowania. Media szybko podchwytują dany temat i budują swego rodzaju panikę w oparciu o takie zdarzenia. To sprawia, że coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: "Czy ja również padłem ofiarą danego zdarzenia"? W jaki sposób mogę sprawdzić czy moje hasło jest bezpieczne? [...]"
... zobacz więcej
13.03.2021
"Szukajwarchiwach.gov.pl – główny portal internetowy Państwowej Sieci Archiwów w Polsce. To tu dowiesz się, jakie dokumenty przechowywane są w archiwach, jaka jest ich dostępność, język, stan zachowania. Tu też dowiesz się, czy akta dostępne są w Internecie, czy tylko na miejscu – w czytelni danego archiwum. Krok po kroku jak korzystać z portalu, tak by znaleźć nie tylko lokalizacje archiwaliów, ale konkretne informacje – o wszystkim opowie Wam Karolina Szlęzak"
... zobacz więcej
13.03.2021
"Profesor Jerzy Bralczyk wygłosił wykład pt. "Jak mówić, żeby nas słuchano?”. Było to ostatnie spotkanie w ramach cyklu „Wielkie pytania w nauce”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z Tygodnikiem Powszechnym." Bardzo ważny temat i, wbrew pozorom, wcale nie taki oczywisty.
... zobacz więcej
13.03.2021
"Czym jest podpis elektroniczny? W jakich sytuacjach go użyć? Co dają takie e-rozwiązania firmom?  ​​​​​​​Zapraszamy do obejrzenia spotkania online z Anną Krasuską z firmy Autenti, która opowiada o platformie do podpisywania i autoryzowania umów przez Internet."
... zobacz więcej
13.03.2021
Grażyna J. Leśniak, RPO upomina się o dostęp do dokumentacji płacowej z dawnych lat, w: Prawo.pl, 11.03.2021 "Chodzi o trudności w udowodnieniu wysokości składników wynagrodzeń uzyskiwanych wiele lat temu, np. w zakładach pracy, które już nie istnieją lub gdy nie ma dokumentacji płacowej z danych lat. Dotyczy to zwłaszcza pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, głównie małych niepublicznych podmiotów. [...]"l
... zobacz więcej
11.03.2021
Zwiększanie świadomości o misji Twojej organizacji non-profit, angażowanie nowych zwolenników i zbiórka środków online na wiele sposobów – to i wiele więcej pomoże Ci osiągnąć program Google dla Organizacji Non-Profit.
... zobacz więcej
09.03.2021
"Każdy z nas może zostać strażnikiem historii rodzinnej. Niniejszy poradnik przeznaczony jest właśnie dla tych osób, które posiadają archiwum własnego rodu bądź chcą je stworzyć. Pokażemy Ci, w jaki sposób możesz samodzielnie i w profesjonalny sposób zadbać o pamiątki przeszłości, które posiadasz lub odnajdziesz w miarę rozwijania archiwalnej pasji. Dowiesz się, jak własnoręcznie przeprowadzić porządkowanie archiwum, jak je opisać, dokonać zabiegów konserwatorskich i zdigitalizować. [...]"
... zobacz więcej
09.03.2021
Information and documentation — Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents
... zobacz więcej
09.03.2021
Instrukcja kancelaryjna..., szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 15 marca 2021, godz. 10.00-14.00, cena 290,00 zł Podczas szkolenia omówione zostaną:    Analiza zasad obowiązującego systemu kancelaryjnego bezdziennikowego, uwzględniając realizację czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD.Analiza procesu tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi (z uwzględnieniem nowego kształtu wykazu ze stycznia 2020 r.).Omówienie zasad klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy.Omówienie odpowiedzialności stanowisk pracy za wytwarzaną dokumentację.Na zajęciach zwrócimy także uwagę na zasady potwierdzania przez urząd złożenia dokumentów przez klientów w okresie ograniczenia pracy urzędów związanych z zagrożeniem epidemicznym oraz kompletowanie akt sprawy w systemie pracy zdalnej podczas kwarantanny.
... zobacz więcej
09.03.2021
 "W środę w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu zaprezentowano tematyczną publikację przygotowaną pod redakcją Małgorzaty Grzybalskiej. W spotkaniu wzięli udział Darczyńcy, którzy przekazali Archiwum oryginały lub kopie swoich rodzinnych archiwaliów związanych z odrodzeniem i odbudową państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. [...]"
... zobacz więcej
06.03.2021
Jedną z wielu narodowości zamieszkujących dawną Polskę byli Białorusini. W związku z tym w archiwach można natknąć się na dokumenty sporządzone w języku białoruskim. W sieci bez problemu można znaleść słowniki, które z pewnością będą pomocne przy odczytywaniu i tłumaczeniu tekstów białoruskich.
... zobacz więcej
06.03.2021
"Zapraszamy do obejrzenia webinaru, z którego dowiecie się, jak technologie zmieniają naszą pracę, dlaczego warto dbać o rozwój cyfrowy organizacji, a także jakie programy do komfortowej i sprawnej pracy polecamy!"
... zobacz więcej
05.03.2021
Pierwsza, zorganizowana w Polsce, tzw. pełnowymiarowa próba pożarowa przeprowadzona na opakowaniach archiwizacyjnych.
... zobacz więcej
05.03.2021
Inicjatywa GLAM-Wiki to współpraca instytucji kultury z Wikipedią i innymi serwisami Wikimedia. Rozwinięcie anglojęzycznego skrótu GLAM to: Galleries, Libraries, Archives and Museums – galerie, biblioteki, archiwa i muzea. W projektach GLAM-Wiki biorą też udział instytucje publiczne, ogrody botaniczne, zoologiczne i inne. Współpraca z Wikipedią pozwala wszystkim instytucjom kultury w łatwy sposób dzielić się swoimi zbiorami i materiałami z ludźmi na całym świecie oraz wzbogacać otwarte zasoby ogólnie dostępnej wiedzy. Projekty GLAM-Wiki pozwalają instytucjom dotrzeć do większej liczby odbiorców w kraju i na świecie oraz często ułatwiają zaangażowanie lokalnej społeczności w życie instytucji. Analogiczną rolę w dziedzinie oświaty i nauki odgrywają projekty szkolne i akademickie.
... zobacz więcej
05.03.2021
"Nasz webinar powstał z myślą o Administracji Publicznej, więc masz gwarancję, że dowiesz się jak: - zabezpieczać dane na stacjach roboczych i serwerach, -inteligentnie zarządzać szybkim tworzeniem i przywracaniem backupu, - chronić pliki, systemy, maszyny wirtualne, bazy SQL Server, PostgresSQL i MySQL, - przywracać wybrane dane z dowolnego momentu w czasie i na dowolnie wybrane urządzenie, - poradzić sobie ze skutkami ataku szyfrującego, odzyskując dane z backupu, - utworzyć swoją bezpieczną prywatną chmurę."
... zobacz więcej
03.03.2021
Temat bardzo ważny, zwłaszcza dla archiwistów cyfrowych...Przy okazji przestrzegam przed kupowaniem tanich kluczy Windows 10 na Allegro... Jest to conajmniej półlegalne... odsyłam do tutoriali w serwisie YouTube na ten temat!
... zobacz więcej
03.03.2021
Dla archiwistów będzie tutaj interesująca przede wszystkim kwestia komunikacji i cyberbezpieczeństwa.
... zobacz więcej
03.03.2021
Jak przygotować archiwum..., szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 8.03.2021, godz. 9.00 - 13.00, cena 295 zł PROGRM   Kilka słów o różnicy między archiwum zakładowym i składnicą akt oraz zasadach i terminologii archiwalnej.Jak zorganizować i przygotować działalność archiwum zgodnie z przepisami prawa. Jakie wymagania formalne dla archiwów wynikają z prawa archiwalnego i jakie są ich konsekwencje dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych ich nie spełnienia.Nadzór nad dokumentacją i prawo do przeprowadzania kontroli archiwów przez archiwa państwowe.Podział zadań i kompetencji w podmiocie i ich wpływ na zarządzanie dokumentacją.Rodzaje dokumentacji współczesnej i różnice w jej prowadzeniu i przechowywaniu.Cele i zadania archiwum/składnicy.Prawa i obowiązki personelu archiwum ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgodnie z przepisami.Dostęp do pomieszczeń archiwum. Zabezpieczenie pomieszczeń przed osobami trzecimi, siła wyższą i zdarzeniami nagłymi.Proces przejmowania dokumentacji do archiwum instytucji.Wymogi lokalowe i techniczne zabezpieczenia dokumentacji.Szacowanie ryzyk w prowadzeniu archiwum.Gromadzenie i układ dokumentacji w magazynach archiwalnych. Co powinno się znaleźć w archiwum, czego nie wolno już przechowywać, a czego nie wolno przejmować do magazynów archiwalnych.Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji.Zasady i warunki przeprowadzania kontroli ze szczególnym uwzględnieniem trybu zdalnego. Co należy i można sprawdzić w zakresie bezpośredniej, osobistej kontroli w pomiocie kontrolowanym a co w trybie zdalnym.Uprawnienia i obowiązki kontrolerów i podmiotu kontrolowanego.Najczęściej stwierdzane uchybienia w prawidłowym przyjmowaniu, przechowywaniu i zabezpieczeniu dokumentów archiwalnych.Przyjęcie protokołu kontroli, uzgadnianie.Wystąpienie pokontrolne.Realizacja zaleceń pokontrolnych.Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentacji archiwalnej niezgodnie z przepisami archiwalnymi, zasadami bhp i ppoż.
... zobacz więcej
03.03.2021
"JewishGen serves as the global home for Jewish genealogy. Featuring unparalleled access to millions of records, it offers unique search tools, along with opportunities for researchers to connect with others who share similar interests.  Award-winning resources such as the Discussion Group, Family Finder, and ViewMate, are relied upon by thousands each day. In addition, JewishGen's extensive informational, educational and historical offerings, such as the Jewish Communities Database, Yizkor Book translations, InfoFiles, and KehilaLinks, provide critical insights, first-hand accounts, and context about Jewish communal and familial life throughout the world.[...]"
... zobacz więcej
01.03.2021
Webinar nr 3: Archiwa cyfrowe i otwarte zasoby 13.03.2018 Więcej o otwartych zasobach: http://otwartezasoby.pl/​ Zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej: http://aplikacjewkulturze.pl/aplikacj...​
... zobacz więcej
01.03.2021
Ekspert: Piotr Błaszczeć, EKSPERT FIRMY DORADCZEJ WOJTUNIK GROUP 1) Jak zarządzać bezpieczeństwem informacji? 2) Jak patrzeć na bezpieczeństwo w ramach zmieniającego się otoczenia i rozwoju nowych technologii. 3) Jakie są najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji? 4) Jakie są najczęstsze problemy zidentyfikowane przez prowadzącego w ramach audytów?
... zobacz więcej
01.03.2021
"Zamówienia publiczne są dokumentacją a Zamawiający ma obowiązek prawidłowo te dokumenty przechowywać i archiwizować. Czy jest różnica między dokumentacją papierową a elektroniczną? Kiedy kończy się okres archiwizacji dokumentów? Odpowiada Anna Opara-Rak, specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy. Wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym  całość dostępna tutaj: przetargowa.pl/kongrespzp  Wypowiedź pochodzi z I Kongresu Zamówień Publicznych Online - organizowanym przez PRZETARGowa.pl. Wydarzenie objęte patronatem: Urząd Zamówień Publicznych, Politechnika Poznańska"
... zobacz więcej
01.03.2021
 SNP Online HR Day, 15 października 2020. Sesja 10."Korzyści z prowadzenia dokumentacji kadrowej w formie e-teczek, czyli elektronicznych akt osobowych, w nowej rzeczywistości stają się jeszcze bardziej widoczne. Digitalizacja dokumentów HR to wygoda zarówno dla działów HR, dla kierowników liniowych, jak i samych pracowników." 
... zobacz więcej
26.02.2021
Agnieszka Kużmicka, Webinar z 20.01.2021 Bardzo ważny typ dokumentacji...
... zobacz więcej
26.02.2021
"Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpływa na współczesne środowisko biznesowe i zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Internet stał się podstawą rewolucji informacyjnej. To on przyczynił się do powstania nowych modeli zarządzania dokumentacją czy firmą oraz innowacyjnych sposobów na digitalizację biznesu.[...]"
... zobacz więcej
26.02.2021
W przeszłości nasz kraj zamieszkiwały liczne mniejszości. Archiwiści czy genealodzy przeprowadzając kwerendę często mają do czynienia z dokumentami sporządzonymi w językach mniejszości. Niniejszy słownik z pewnością będzie pomocny przy odczytywaniu i tłumaczeniu dokumentów sporządzonych w języku litewskim.
... zobacz więcej
26.02.2021
"Sie haben ein Wort in Kurrent- oder Frakturschrift, das schwer zu entziffern ist? Klicken Sie hier auf die Buchstaben, bei denen Sie sich sicher sind! Nachdem Sie mindestens zwei Zeichen ausgewählt haben, werden Ihnen Vorschläge für mögliche Wörter eingeblendet. Diese stammen aus dem Korpus des Deutschen KoloniallexikonsDNB , Volltext. Sie können den Punkt als Platzhalter für einen beliebigen Buchstaben einsetzen. Anschließend können Sie in der Datenbank nach relevanten Dokumenten suchen.[...]"
... zobacz więcej
24.02.2021
Bez znajomośc języka lacińskiego trudno sobie wyobrazić studiowanie historii, w równym stopniu jest on także niezbędny archiwistom czy genealogom. Uważam też, że nie do końca jest to język martwy, np. w Watykanie przetłumaczono na łacinę nawet... instrukcję korzystania z bankomatu! Zdarzają się też, głównie wśród duchownych, doktoraty po łacinie, chociaż jej nauczanie w seminariach pozostawia wiele do życzenia, do niedawna można było wysłuchać w radiu wiadomości w tym języku, w Finlandii wychodziła również gazeta w języku łacińskim, aczkolwiek obecnie największą popularnością cieszy się łacina w... Stanach Zjednoczonych!
... zobacz więcej
24.02.2021
Umiejętność czytania tekstów staropolskich jest niezbędna każdemu archiwiście. Stopień trudności jest tutaj często większy aniżeli w przypadku neografii niemieckiej czy nawet paleografii łacińskiej... Niniejszy słownik będzie tu niewątplliwie bardz pomocny."Słownik staropolski" jest integralną częścią serwisu Staropolska, toteż jego zakres i specyfika skorelowane są ściśle z korpusem utworów literackich zamieszczanych na naszych stronach. Oznacza to, że w pierwszym rzędzie uwzględniamy w nim słownictwo występujące w publikowanych tekstach, rezygnując jednocześnie z każdorazowego opatrywania ich objaśnieniami językowymi. Słownik posiada tymczasem charakter jednostronny, tzn. staropolsko-nowopolski. [...]"
... zobacz więcej
24.02.2021
Katarzyna Kubicka-Żach, Sztuczna inteligencja rozdzieli korespondencję w urzędzie, jak się pomyli, pomoże człowiek, w: Prawo.pl, 23.02.2021 "[...] Państwowy Instytut Badawczy NASK opracowuje mechanizm rozdzielania korespondencji z wykorzystaniem uczenia maszynowego na potrzeby oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Narzędzie ma wesprzeć działanie urzędników i przyśpieszyć rozdzielanie i dekretację korespondencji napływającej do podmiotów publicznych. [...]"
... zobacz więcej
23.02.2021
Temat bardzo ważny, zwłaszcza w dobie RODO  Pliki cookies to niewielkie informacje nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym.
... zobacz więcej
22.02.2021
Dr Henryk Niestrój (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych) w wystąpieniu podczas II Kongresu Archiwów Społecznych w Warszawie, 9 września 2017.
... zobacz więcej
22.02.2021
strzałka do góry