Archiwistyka_tlo
Dla archiwistów cyfrowych i infobrokerów (i nie tylko)...Google hacking, also named Google dorking,[1][2] is a hacker technique that uses Google Search and other Google applications to find security holes in the configuration and computer code that websites are using.[3] Google dorking could also be used for OSINT.(Od siebie dodam, że Google od kilku lat umożliwia dzięki usłudze Google Custam Search Engine stworzenie własnej, spersonalizowanej wyszukiwarki) Polecam tutaj książki "1 000 sposobów na Google", "Google Hacking" i przede wszystkim Johnna Longa  http://index-of.es/Varios/Johnny%20Long,%20Bill%20Gardner,%20Justin%20Brown-Google%20Hacking%20for%20Penetration%20Testers-Syngress%20(2015).pdf
... zobacz więcej
16.06.2021
"Serdecznie zapraszamy do wspólnej podróży po niewielkiej części zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie przygotowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów."
... zobacz więcej
16.06.2021
Archiwa uczelniane w..., red. Bożena Kierzkowska, Anna Supruniuk, Paulina Bunkowska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 270   "Publikacja jest próbą omówienia szeregu nieznanych dotąd zagadnień związanych z problematyką dotyczącą wdrażania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w szkołach wyższych, które w większości zostały opisane przez pracowników archiwów tychże uczelni. Tematyka poszczególnych artykułów i szkiców odnosi się nie tylko do EZD jako systemu teleinformatycznego, ale prezentuje również konkretne działania podjęte w wybranych uczelniach wyższych w celu wdrożenia tego systemu lub innych systemów wspomagających. Wydawnictwo podzielono na dwie części: merytoryczną, składającą się z 13 artykułów, oraz okolicznościowo-dokumentacyjną, w której zamieszczono materiały z jubileuszu 70-lecia Archiwum UMK. Uzupełnieniem szkiców jest prezentacja multimedialna Archiwum Dokumentów Elektronicznych, czyli co dalej z materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej, dostępna w wersji elektronicznej na CD."
... zobacz więcej
16.06.2021
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951;w roku akademickim 2006/2007 jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy unikatowy kierunek studiów „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”;szczycimy się największym w Polsce i liczącym w świecie dorobkiem naukowym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją;nasza kadra to teoretycy posiadający stopnie i tytuły naukowe, ale i praktycy, pracownicy archiwów i urzędów różnego typu;uczymy w jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych;ważna jest dla nas praktyczna nauka zawodu, dlatego część zajęć prowadzą praktycy i odbywają się one w instytucjach archiwalnych regionu;studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach wolontariatów, staży i przewidzianych programem studiów praktyk w archiwach, urzędach i przedsiębiorstwach;stawiamy na dobrą znajomość języków obcych; możesz z nami rozpocząć naukę lub pogłębić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim i łacińskim;zainteresowania naukowe nasi studenci rozwijają w Studenckim Kole Naukowym Archiwistów, podczas szkoleniowych wyjazdów i warsztatów.
... zobacz więcej
16.06.2021
Edukacja,..., r. I, 2020
... zobacz więcej
14.06.2021
"Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku jest organizacją o charakterze naukowo-zawodowym. Zrzesza archiwistów oraz pasjonatów historii i archiwistyki z terenu województwa pomorskiego. Gdański Oddział SAP powstał 14 czerwca 1965 roku na zebraniu założycielskim w ówczesnej siedzibie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku. Założycielami Oddziału byli: dr Czesław Biernat, mgr Teresa Węsierska-Biernatowa, Jan Biernat, mgr Wanda Klesińska, dr Maria Sławoszewska, mgr Czesław Stodolny i mgr Józef Wiśniewski. Obecnie Oddział gdański działa w oparciu o Statut SAP uchwalony na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów SAP w dniu 8 września 2012 roku."  
... zobacz więcej
14.06.2021
"Zawód archiwisty wiąże się nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji.  W świetle prawa informacja jest towarem, który można sprzedać. Na polskim rynku pracy funkcjonują profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin. Niektóre z nich oferują praktyki, po których otrzymuje się zaświadczenie, istnieje także możliwość pracy. Niedawno miałem okazję sam uczestniczyć w takich praktykach organizowanych przez firmę Infobrokering z Gdańska http://www.infobrokering.pl/ . Praktyki odbywały się zdalnie, w Google Docs, na początek otrzymałem zadanie próbne polegające na wyszukaniu kilkunastu firm w Polsce oraz kilkunastu hurtowni artykułów biurowych na rynku niemieckim. Po pozytywnej ocenie zacząłem realizować komercyjne zadania firmy. Praca polegała na wyszukiwaniu informacji handlowych z terenu państw europejskich i azjatyckich, a także na weryfikacji istniejących już baz danych. Jako przykład podam tutaj bazę na 3600 rekordów dotyczącą sklepów jubilerskich z terenu państw europejskich i Chin, w tym 70 % z adresami mailowymi, nad którą pracowało kilka osób. [...]" Źródło:  https://arekzajac5.wordpress.com/2014/09/25/archiwista-infobrokerem/
... zobacz więcej
14.06.2021
    "Nasze studia łączą tradycję z zaawansowaną nowoczesnością. Niektóre uczą np. arkanów pracy ze starymi dokumentami historycznymi i metodami ich archiwizacji. Inne wprowadzają w tajniki biurokracji, współczesnej e-administracji, w podstawy baz danych oraz w supernowoczesne techniki ich eksploracji. Są też takie zajęcia, jak zarządzanie wiedzą i informacją oraz zestaw przedmiotów prawniczych. Mamy solidny pakiet zajęć z records & information management. Przygotowuje do upowszechniającego się w Europie spektakularnego zawodu przyszłości.     Pierwsi magistrzy AiNZZI ukończyli nasze studia w czerwcu 2017 r. Niektórzy znaleźli zatrudnienie już w czasie studiów – np. w archiwach wojskowych. 90% naszych licencjatów decyduje się kontynuować studia magisterskie na naszym kierunku. Co roku kilkanaście osób po ukończeniu studiów licencjackich na innych kierunkach (administracja, prawo, informatyka) podejmuje studia magisterskie u nas. Świadczy to o dużym zaufaniu jakim darzą nasz kierunek studenci i absolwenci. [...]"
... zobacz więcej
14.06.2021
Surfer® 21 jest programem zaprojektowanym do wszechstronnej wizualizacji danych XYZ, dzięki czemu bywa najczęściej używany do tworzenia map i modelowania powierzchni terenu, ale nie jest to jedyne zastosowanie tego programu. Wbudowany szeroki zestaw interpolacyjnych metod generowania regularnej siatki wartości, pozwala wybrać optymalny algorytm do charakteru danych wejściowych. Firma Gambit oferuje wszechstronną obsługę użytkowników programu od doradztwa i konsultacji na etapie analizy możliwości programu przed jego zakupem, poprzez dostawę programu z polskojęzyczną dokumentacją liczącą prawie 600 stron, aż po szkolenia z zakresu zastosowania programu i pomoc merytoryczną na etapie jego użytkowania, celem maksymalnego wykorzystania jego możliwości w zagadnieniach interesujących indywidualnego użytkownika.
... zobacz więcej
11.06.2021
Using the navigation directly on the map or through the input of a place name in the search field of the spatiotemporal search module (left part / main page) you can choose the relevant spatial area. The spatiotemporal search module also displays the relevant search results for your spatiotemporally selected criteria. Through using the time slider you can also adjust the relevant time period for your search results.
... zobacz więcej
11.06.2021
OldMapsOnline developed out of a love of history and heritage of old maps. The project began as a collaboration between Klokan Technologies GmbH, Switzerland and The Great Britain Historical GIS Project based at the University of Portsmouth, UK thanks to funding from JISC. Since January 2013 is the project improved and maintained by volunteers and the team of Klokan Technologies GmbH in their free time. You can contact the project team at: info@oldmapsonline.org For inquiries related to rights for a particular map contact the relevant institution bellow!
... zobacz więcej
11.06.2021
"We are a small Vancouver startup with two main specialties: mapping, and working with non-profits and social projects. We are happy to welcome for-profit projects, and we tend to serve as the spatial experts when it comes to data visualization, routing, mapping, and more. But we really thrive on working with projects and people that matter at a deeper level. Whether that's mapping historical information, helping with language revitalization, or reversing social injustice -- that's our thing."
... zobacz więcej
11.06.2021
Piotr Kowalewski, Archiwa i..., Praktyczne wskazówki dla nauczycieli regionalistów, Kaszubski Uniwersytet Ludowy Wierzyca, YouTube 18 maj 2020   Korzystanie z zasobów baz danych w Internecie dla nauczycieli regionalistów. Relacja ze spotkania "live" w dniu 14 maja 2020 r.
... zobacz więcej
11.06.2021
"Sukces naszego zestawu do nauki pisma neogotyckiego zachęcił nas do dalszej, wytężonej pracy. Miło jest nam zakomunikować Państwu, że w przygotowaniu jest kolejny tom, zatytułowany Grażdanka. Zeszyt ćwiczeń do nauki dawnego pisma rosyjskiego. [...]   Prace nad tomem są bardzo zaawansowane i spodziewamy się, że ujrzy on światło dzienne już pod koniec 2021 r. Zachęcamy Państwa do odwiedzania tej strony. Będziemy tu umieszczać dalsze informacje na temat publikacji, która – nie mamy co do tego wątpliwości – okaże się równie przydatna dla użytkowników archiwów, co znany już Państwu zestaw materiałów do nauki pisma neogotyckiego."
... zobacz więcej
11.06.2021
Historię mówioną nauka definiuje jako metodę badawczą, w ramach której dokonuje się nagrań relacji Świadków Historii, a następnie je archiwizuje, analizuje merytorycznie i interpretuje. Metoda ta, przez unikatowe poznawanie życia jednostki, pozwala dużo lepiej rozumieć historyczne i społeczne losy narodu. Dzięki niej można dostrzec wpływ wielkich wydarzeń na pojedynczego człowieka. Uzyskujemy przez to szczególne spojrzenie w przeszłość, takie jakiego nie dadzą encyklopedie i podręczniki. W relacjach Świadków uchwycony bowiem jest autentyzm i emocje, których nigdy nie odda tekst pisany.
... zobacz więcej
10.06.2021
Dariusz Makowski, Archiwa cyfrowe..., w: ITwadministracji, maj 2021  Dynamiczny rozwój nowych technologii spowodował konieczność gromadzenia powstających materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej. W tym celu przygotowano system Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
... zobacz więcej
10.06.2021
"Centrum Archiwistyki Społecznej uruchomiło platformę internetową z materiałami edukacyjnymi dla archiwistów społecznych. To m.in. filmy instruktażowe i porady dla wszystkich, którzy chcą zadbać o archiwalne zbiory, w tym fotografie czy dokumenty.  Uruchomienie platformy CAS, która dostępna jest na stronie kursy.cas.org.pl, wiąże się z przypadającym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów. Tego dnia archiwiści na całym świecie zwracają uwagę na swoją misję oraz znaczenie dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw. "Jako Centrum Archiwistyki Społecznej wychodzimy z założenia, że archiwistą społecznym może zostać każdy. Wystarczy zainteresowanie jakimś tematem historycznym, chęć do jego odkrywania oraz do przybliżania go społeczności. Pasjonaci, którzy tworzą tę dziedzinę, nie są zazwyczaj archiwistami z wykształcenia. Dlatego stworzyliśmy platformę, która pomoże w każdym aspekcie prowadzenia archiwum - od namysłu nad tym, jakie materiały zbierać, po wybór skanera do digitalizacji" - przekazała PAP dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej Katarzyna Ziętal.[...]" 
... zobacz więcej
09.06.2021
Już jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów, ustanowiony podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur w 2007 roku. Zachęcamy do zapoznania się z atrakcjami przygotowanymi z tej okazji przez Archiwa Państwowe.  W tym roku obchody łączą się z 4. edycją Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” i przebiegają pod hasłem „Dziedzictwo dokumentacyjne, jego ochrona i upowszechnianie”. Archiwa Państwowe przez cały tydzień dzielić się będą fascynującymi historiami, interesującymi faktami i ciekawostkami na temat pomników dziedzictwa, wpisanych dotychczas na Listy: Światową oraz Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”.   Główne uroczystości związane z ogłoszeniem wpisów w ramach 4. edycji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” zostaną zorganizowane w Warszawie w dniach 9-10 czerwca br. W środę o godz. 19.00 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nastąpi oficjalne otwarcie wystawy plenerowej prezentującej uhonorowane obiekty. Wystawa będzie dostępna do 30 czerwca br. przed Kordegardą. Galerią Narodowego Centrum Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 15. W czwartek o godz. 11.00 w Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Listę. Gala w Belwederze będzie transmitowana na żywo na profilu Archiwa Państwowe w serwisie Facebook i YouTube. Szczegółowy program obchodów na stronie NDAP.  
... zobacz więcej
08.06.2021
Mateusz Żmudziński, Księgi metrykalne...  Jest to kolejne wydanie książki poświęconej księgom metrykalnym, z aktualizacją na ostatni dzień kwietnia 2021 roku. Zamówienia na publikację można składać przez nasz e-mail: archiwum_to@diecezja.torun.pl Koszt: 30 zł + kwota wysyłki
... zobacz więcej
04.06.2021
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Wydział Historii UW zapraszają na konferencję: „Węzłowe problemy archiwistyki. Sieci archiwalne. Odkrycia archiwalne przełomu XX–XXI w.”, która odbędzie się on-line 10–11 czerwca 2021 r. na platformie Google Meet.Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Szczegółowy program wraz z linkami do poszczególnych sesji:10 czerwca 2021Link do wydarzenia: https://meet.google.com/skw-xeky-fot
... zobacz więcej
04.06.2021
Serdecznie zapraszamy 9 czerwca 2021 roku do Włocławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Toruniu na XIV Międzynarodowy Dzień Archiwów. Celem organizowanych zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami genealogii. Uczestnikom zostaną zaprezentowane metody poszukiwań przodków oraz podstawowe źródła pozyskania informacji do tworzenia rodzinnych „drzew genealogicznych”.Dla regionalnych archiwistów oraz pasjonatów historii przygotowaliśmy warsztaty z paleografii rosyjskiej, w czasie których zarysowany zostanie rozwój piśmiennictwa oraz sposób jego odczytywania.Zainteresowani ochroną zasobu archiwalnego będą mieć okazję wysłuchać krótkiego wykładu na temat zagrożeń i czynników niszczących akta oraz zobaczyć efekt prac konserwatorsko–restauratorskich prowadzonych we Włocławskim Oddziale.Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel.: 54 232 28 57
... zobacz więcej
04.06.2021
Zapraszamy serdecznie na wyjątkową, trwającą zaledwie trzy dni, wystawę obiektów z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu, które zostały wpisane na Krajową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”. Inspiracją do organizacji wystawy jest IV Edycja Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” oraz Międzynarodowy Dzień Archiwów, świętowany pod hasłem „Dziedzictwo dokumentacyjne, jego ochrona i upowszechnianie”.To właśnie 10 czerwca 2021 w Belwederze w Warszawie zostanie wręczony uroczyście certyfikat wpisania na wspomnianą listę trzeciego obiektu z zasobu Archiwum Toruńskiego tzw. Przywileju chełmińskiego z 1251 roku.Na Krajowej Liście znajduje się ponadto Zbiór 128 tabliczek woskowych (18 poliptyków) z XIV-XVI wieku oraz tzw. Akt erekcyjny Związku Pruskiego z 1440 roku.Oryginały tych dokumentów można będzie obejrzeć na wystawie w budynku Archiwum, Pl. Rapackiego 4 w dniach 10-12 czerwca w godz. 9.00-16.00.Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie
... zobacz więcej
03.06.2021
Podstawa dla każdego archiwisty!
... zobacz więcej
03.06.2021
...Taka ciekawostka dla archiwistów cyfrowych (i nie tylko)!
... zobacz więcej
03.06.2021
Serwis tworzony jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką digitalizacji, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.Zawiera artykuły, poradniki oraz opinie ludzi praktycznie zajmujących się tą dziedziną. Dzięki temu serwis może być źródłem wiedzy praktycznej zarówno dla nowych adeptów jak i doświadczonych pracowników.Serwis ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się swoimi doświadczeniami.
... zobacz więcej
03.06.2021
Biały wywiad wpisuje się, moim zdaniem, w pracę archiwisty przeprowadzającego studia wstępne... Odsyłam tutaj z wrodzoną sobie skromnością do mojego tekstu pt "Archiwista infobrokerem"   https://arekzajac5.wordpress.com/2014/09/25/archiwista-infobrokerem/  (moja ćwiczebna strona na Wordpress.com, zdjęcie przedstawia Instytut Fizyki Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, gdzie byłem na stypendium). Przy okazji polecam Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, którego sam jestem członkiem https://www.spi.org.pl/ , serwis Rynek Informacji https://rynekinformacji.pl/ oraz blog Sabiny Cisek https://sabinacisek.blogspot.com/.Piotr Konieczny z Niebezpiecznik.pl pokazuje, na czym polega OSINT (biały wywiad) jakimi narzędziami można się posługiwać oraz jak uniknąć błędów.   Wystąpienie miało miejsce podczas konferencji Cyber Academy 5, która odbyła się w dniach 20-22 października 2020. Wydarzenie odbywało się online.
... zobacz więcej
29.05.2021
Przepisy prawne dla archiwistów oznaczają źródła, w przeciwieństwie do literatury archiwalnej.
... zobacz więcej
29.05.2021
W sumie 72 godziny zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, koszt ok 3 200.00 zł netto plus VAT. Naprawdę warto!
... zobacz więcej
29.05.2021
Materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku   pod red. Andrzeja Jabłońskiego   Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zeszyt nr 8. Szczecin 2020.
... zobacz więcej
29.05.2021
Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki  "Przedsiębiorcy zarabiający miliony osiągają wysokie zyski między innymi dlatego, że chronią swój kapitał i minimalizują ryzyko strat."   Każdy kontrakt, każda inwestycja to niewątpliwie szanse na pomnażanie kapitału Twojego przedsiębiorstwa. Jednak każda szansa w biznesie obarczona jest pewnym ryzykiem. Twoim zadaniem jako przedsiębiorcy jest sprawić aby to ryzyko było możliwie najmniejsze.
... zobacz więcej
27.05.2021
"To expose abuses of power and betrayals of the public trust by government, business, and other institutions, using the moral force of investigative journalism to spur reform through the sustained spotlighting of wrongdoing. ProPublica is an independent, nonprofit newsroom that produces investigative journalism with moral force. We dig deep into important issues, shining a light on abuses of power and betrayals of public trust — and we stick with those issues as long as it takes to hold power to account.[...]
... zobacz więcej
27.05.2021
Znajomość łaciny średniowiecznej jest bardzo ważna dla archiwistów, ale również dla mediewistów i genealogów. Łacina średniowieczna różni się nieco od swojej klasycznej wersji.  "Korpus polskiej łaciny średniowiecznej obejmuje teksty stworzone na ziemiach polskich między pocz. XI i poł. XVI w. Realizacja projektu przynosi również również publikacje naukowe oraz wystąpienia konferencyjne, w których zilustrowano architekturę korpusu, a także przedstawione jego zastosowanie w pracy badawczej."
... zobacz więcej
27.05.2021
Katarzyna Pietruszyńska, Prawo Pracy - Informator dla pracodawców, Warszawa 2019  Publikacja bardzo przydatna i potrzebna...
... zobacz więcej
25.05.2021
Minister Kultury: archiwa to instytucje nie tylko dla naukowców i historyków, w: Dzieje.pl, 1.10.2020  W tej chwili archiwa to instytucje nowoczesne, publiczne – nie tylko dla naukowców i historyków, ale dla całego społeczeństwa; instytucje bardzo potrzebne – mówił minister kultury Piotr Gliński, który w czwartek odwiedził nową siedzibę Archiwum Narodowego w Krakowie.
... zobacz więcej
25.05.2021
Temat bardzo aktualny; miałem okazję kilkukrotnie uczestniczyć jako tłumacz w negocjacjach biznesowych, co drugie zdanie było o zaufaniu, ale tak na prawdę każdy każdemu patrzył na ręce; ostatecznie mówi się, że zaufanie jest dobre, kontrola lepsza (powiedzenie z czasów stalinowskich, chodziło o dostawy obowiązkowe) i że kontrola jest najwyższą formą zaufania...
... zobacz więcej
25.05.2021
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich jest najstarszą i największą polską organizacją zrzeszającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z archiwistyką. Od 1994 r. wszystkie kursy i szkolenia realizowane są w ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, które posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej funkcjonuje Rada Programowa składająca się ze specjalistów, będących przedstawicielami archiwistyki i dyscyplin pokrewnych. Rada konsultuje oraz opiniuje skrypty i podręczniki, a także inne materiałydydaktyczne dla słuchaczy, sprawuje nadzór pedagogiczny oraz opracowuje zasady oceny pracy szkoleniowo- dydaktycznej wykładowców kursów i pomiarów poziomu nauczania słuchaczy.  Prowadzenie kursów jest objęte certyfikowanym systemem jakości PN-EN ISO 9001:2015
... zobacz więcej
22.05.2021
IPN we wspólnej akcji z ABW odzyskał kolejne dokumenty służb PRL, w: Dzieje.pl, 21.05.2021 "Prokuratorzy IPN we wspólnej akcji z ABW odzyskali kolejne dokumenty - jak podał pion śledczy IPN - „wytworzone w 1975 i 1990 roku przez organy bezpieczeństwa państwa”. Materiały te odnaleziono na prywatnej posesji byłego funkcjonariusza MO i Służby Bezpieczeństwa. [...]"
... zobacz więcej
22.05.2021
Oddział SAP w Płocku organizuje w terminie 14-25 czerwca 2021 r. kurs archiwalny I stopnia. Trwa rekrutacja, karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie płockiego oddziału SAP.
... zobacz więcej
22.05.2021
Robert Romuald Kufel, Archiwum parafialne w teorii i praktyce, wyd. PDN, 2021, ss. 124  "Każda parafia diecezjalna i zakonna posiada własne archiwum, w którym gromadzi akta spraw zakończonych, wynikających z prowadzonej działalności duszpasterskiej (archiwum bieżące). W niektórych archiwach parafialnych można znaleźć jeszcze cenne archiwalia z przeszłości, np. dokumenty pergaminowe, dawne księgi metrykalne, starodruki (archiwum historyczne). [...]"
... zobacz więcej
22.05.2021
VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne, Dobre praktyki zarządzania dokumentacją, Toruń 20-21 maja 2021 r.
... zobacz więcej
20.05.2021
Dla wszystkich, którzy zamierzają pracować na własny rachunek...
... zobacz więcej
18.05.2021
„Dzieje biurokracji” są serią towarzyszącą międzynarodowym sympozjom dziejów biurokracji organizowanym przez Sekretariat Stały we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi. Seria ta od 2018 roku została zarejestrowana także jako czasopismo naukowe, półrocznik (ISSN 2544-9761).  Tom VII (2018) i VIII (2018) ukazały się pod redakcją Tatjany Aleksandrowny Bykowej (RGGU, Moskwa), Artura Góraka (UMCS, Lublin) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce). „LIBRA” działa od kilkunastu lat w ramach różnych organizacji NGO a „Dzieje biurokracji” są serią towarzyszącą międzynarodowym sympozjom dziejów biurokracji organizowanym przez Sekretariat Stały we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi. Seria ta od 2018 roku została zarejestrowana także jako czasopismo naukowe, półrocznik (ISSN 2544-9761).  Tom VII (2018) i VIII (2018) ukazały się pod redakcją Tatjany Aleksandrowny Bykowej (RGGU, Moskwa), Artura Góraka (UMCS, Lublin) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce). Wydawnictwo „LIBRA” działa od kilkunastu lat w ramach różnych organizacji NGO a od roku 2011 w ramach Towarzystwa Nauki i Kultury.Publikuje głównie prace naukowe: monografie, recenzowane prace zbiorowe oraz czasopisma naukowe. 
... zobacz więcej
18.05.2021
Marlena Sakowska-Baryła, Dane osobowe..., 24 marca 2020 Bardzo ważny temat i wcale nieoczywisty...
... zobacz więcej
16.05.2021
"[...] W 2020 roku Archiwa Państwowe kontynuowały działania związane z ochroną narodowego zasobu archiwalnego poza granicami kraju. Z uwagi na pandemię COVID-19 i niepewność planowania, działania te były mocno ograniczone. Konieczne było m.in. zrezygnowanie z wyjazdów archiwistów z Polski do instytucji partnerskich.  W ramach zrealizowanych prac dokonano zakupu opakowań ochronnych dla instytucji polonijnych. Ponadto przygotowano od strony merytorycznej szkolenie dla archiwistów wyjeżdżających do instytucji polonijnych w zakresie zabezpieczania archiwaliów oraz dokumentowania prac, a także szkolenie dla przedstawicieli tych instytucji w zakresie wstępnego porządkowania i udostępniania materiałów archiwalnych.  W Archiwum Akt Nowych kontynuowano zabezpieczanie matryc drukarskich, tzw. klocków drukarskich pisma „Weteran” – organu prasowego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Dokonano odczytu i zobrazowania cyfrowego kolejnych 350 klocków, przedstawiających głównie portrety zbiorowe i indywidualne żołnierzy i weteranów, relacje z wydarzeń oraz uroczystości, które miały miejsce w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pracami objętych było także kilka wypukłodruków z rysunkami satyrycznymi, komentującymi ówczesne wydarzenia oraz znane postacie historyczne. [...]"
... zobacz więcej
16.05.2021
Dyrekcja Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Sekcja Archiwistyki Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na wykład w języku angielskim Dr. Dietera Schlenkera, dyrektora Archiwum Historycznego Unii Europejskiej pt""Archives of International Organizations" , który odbędzie się 18 maja o godz. 11.00. na platformie Microsoft Teams. Liczba miejsc ograniczona.  Dieter Schlenker jest Dyrektorem Archiwum Historycznego Unii Europejskiej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Przed objęciem tego stanowiska w 2013 r. Pracował dla UNESCO, najpierw jako archiwista w centrali w Paryżu, a następnie jako kierownik działu informacji i zarządzania wiedzą w Bangkoku w Tajlandii. Posiada doktorat z historii uzyskany na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz dyplom Szkoły Archiwalnej przy Tajnym Archiwum Watykańskim. Szczegółowy biogram dostępny pod adresem: https://www.insscide.eu/team/advisory-board/article/dieter-schlenker 
... zobacz więcej
16.05.2021
Temat dla prowadzących własną działalność przechowalniczą oraz dla kadrowych...Od siebie dodam, że w sieci bez problemu można znaleźc aplikacje służące do generowania świadectw pracy, np. https://dok.enova365.pl/Topic/32017  " Wideoporady Ekspertów Wydawnictwa Podatkowego GOFIN  Jak wypełnić świadectwo pracy ? - wyjaśnia redakcja czasopisma „Ubezpieczenia i Prawo Pracy” na przykładzie aktywnego druku w Programie DRUKI Gofin. [...]"
... zobacz więcej
13.05.2021
Bardzo ważny, kluczowy i aktualny temat, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nie tylko dla archiwistów... "O tym, do czego służy numer PESEL, jaka jest jego historia, jakie ma znaczenie w praktyce i jakie znaczenie mieć powinien rozmawiam z dr Pawłem Litwińskim – adwokatem i partnerem w Barta Litwiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p.   Rozmawiamy między innymi o tym:- w jaki sposób PESEL powinien być wykorzystywany,  - czy naruszenie ochrony danych z PESELem w tle zawsze niesie ze sobą wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej,  - czy każdy wyciek numeru PESEL jest równoznaczny z kradzieżą tożsamości, - jak ogromnym paradoksem w praktyce jest ujawnianie PESELa w KRS i księgach wieczystych. [...]" 
... zobacz więcej
13.05.2021
Dlaczego..., darmowy webinar, 14 maja 2021, godz. Friday at 1 PM UTC+02 – 3 PM UTC+02  Warsztaty przeznaczone są dla osób technicznych (moim zdaniem m. in. archiwistów cyfrowych) chcących bliżej poznać technologię amerykańskiego lidera Firewalli według prestiżowego Magic Quadrant Gartnera.  W 90 minut nasz inżynier pokaże Ci jak skutecznie zabezpieczyć styk sieci z Internetem przy jednoczesnej oszczędności czasu i pracy.  Abyśmy mogli dokonać rejestracji poprosimy Cię o wypełnienie niniejszego formularza. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do niewysyłania zaproszenia na warsztaty, jeśli dane nie będą kompletne lub ich autentyczność będzie budzić zastrzeżenia lub z innego ważnego powodu.
... zobacz więcej
10.05.2021
"Materiał powstał w ramach seminarium pt.: Nowe technologie a zmiany na rynku pracy. Gościem spotkania była dr Iwona Kubica, Teaching and Research Assistant, University College London (UCL) w Londynie (Wielka Brytania). Celem seminarium było przybliżenie wyzwań technologicznych, przed jakimi stoją współczesne organizacje, a także znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak kandydaci mogą przygotować się lepiej do tej „nierównej” walki? Seminarium odbyło się w ramach Problemu węzłowego 2.1 Nowe relacje przemysłowe."
... zobacz więcej
09.05.2021
Biblioteka w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych istnieje od 1952 r. Zgromadzony przez 60 lat zbiór publikacji ma charakter wyjątkowy – jest jedynym w Polsce zbiorem literatury fachowej z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki polskiej i zagranicznej. 
... zobacz więcej
09.05.2021
Prace..., wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach"Z przyjemnością prezentujemy elektroniczną wersję "Prac Archiwalno-Konserwatorskich". Poza łatwiejszą dostępnością do zawartości czasopisma, zebranymi w jednym miejscu podstawowymi informacjami na temat redakcji i zasad jej działania, Czytelnicy otrzymują możliwość zapoznawania się na bieżąco z nadsyłanymi materiałami.   Zapraszamy zatem wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją efektów swoich badań do przesyłania na bieżąco artykułów, edycji źródeł, recenzji i komunikatów. Po pomyślnym przejściu procesu recenzyjnego, zostaną one opublikowane w wersji cyfrowej i wejdą do obiegu naukowego w wolnym dostępie dla wszystkich chętnych, zanim ukażą się w formie papierowej w dwuroczniku. "
... zobacz więcej
09.05.2021
Security is a constantly changing field. Companies that don’t transform themselves get left behind. Nir Zuk, founder of Palo Alto Networks, discusses why he founded the company and how it has transformed to be responsive to today’s security needs. Presented by Nir Zuk, Founder and CTO. Recorded at Security Field Day in San Jose, CA on June 19th, 2019. For more information please visit https://www.paloaltonetworks.com/​ or techfieldday.com/event/xfd2
... zobacz więcej
09.05.2021
"Archives contain rich collections of unique primary sources, but the methods for finding archival material that could inform your work are much different than secondary research you do in the Drexel Libraries and online. This webinar provides an overview of how to use archives in your research, from understanding what an archives is and how they are organized to finding and identifying appropriate archives for your research and what to expect when visiting an archives. We will also explore the many types of archives available and the often unexpected places they may be found – there are far more available to you than you might realize!"
... zobacz więcej
06.05.2021
Temat dla archiwistów cyfrowych, frameworkiem jest też Drupal... Zobacz czym jest, jak jest zbudowany i jak się pracuje na najpopularniejszym frameworku PHP. Więcej info. na https://tworcastron.pl​ Więcej sposobie tworzenia nazw dla modeli, widoków czy kontrolerów (a także o innych dobrych praktykach pracy z tym frameworkiem) przeczytasz tutaj: https://github.com/alexeymezenin/lara...​
... zobacz więcej
06.05.2021
Nagranie z zamkniętej prezentacji technologii Zextras dla serwerów Zimbra w edycji Open Source. Poznaj główne funkcje i zobacz jak z nich korzystać w Twoim środowisku poczty firmowej Zimbra.
... zobacz więcej
06.05.2021
Zarządzanie dokumentacją..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 14 maja 2021, godz. 10.00 -14.00, cena 299 zł netto  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 10 maja 2021 r.  "Nadrzędnym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat postępowania z dokumentacją w placówkach oświatowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji od momentu wpływu lub wytworzenia pisma, do chwili zakończenia spraw i zarchiwizowania segregatorów i teczek. Analizie poddane będą kwestie wdrażania przepisów kancelaryjnych w podmiotach, w tym jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także zasady przekazywania akt oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów i składnic akt. • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. • Udział w szkoleniu realizuje zapisy Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. • Szkolenie to pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych w palcówkach oświatowych i jednostkach je obsługujących."
... zobacz więcej
06.05.2021
"1. WGGF - Online-Mittwochstreffen   |   Online-Seminar vom 09.09.2020: "Aktuelles zu genealogischen Forschungsquellen"   |   Referent: Volker Wilmsen   |   Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung  Themen:1. Das neue Archivportal www.archive.nrw.de 2. Das Zeitungsportal www.zeitpunkt.nrw 3. Die Indizes der standesamtlichen Sterberegister des Regierungsbezirks Münster der Jahre 1874-1938 auf MyHeritage" Gorąco polecam cały kanał w serwisie YouTube!
... zobacz więcej
03.05.2021
Aufzeichnung des Online-Vortrages "Einführung in die Familienforschung" mit dem Referenten Roland Linde von der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung (WGGF) beim 1. Online-Treffen des Civilclubs Münster am 20. Januar 2021
... zobacz więcej
03.05.2021
"Archival repositories tend to fall into three categories. No matter what type of archives you have, a collection policy allows you to make sound acquisition decisions. Institutional archives acquire and maintain the records of the parent organization or inter-related organizations. Collecting archives gather materials about a defined area, be it geographic, such as a state historical society, or topical, such as the Schlesinger Library at Harvard, which collects material on women’s history. Finally, combination archives collect both institutional records and outside materials, such as a university archives—which collects official institutional records and faculty papers and materials, as well as documents a subject specialty. [...]"
... zobacz więcej
03.05.2021
Wiesława Kwiatkowska, Tradycyjny model..., w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010  "Celem  artykułu  jest  przypomnienie  najważniejszych  zasad  i  metod,  skła-dających się na tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego. Sta-nowił on dorobek archiwistów doby międzywojennej, uzupełniony i podsu-mowany w pierwszych latach powojennych. W swoich ogólnych podstawach teoretycznych, nakreślonej metodzie badawczej i sposobach realizacji poszcze-gólnych etapów prac pozostał on aktualny do dnia dzisiejszego. Następujący w kolejnych latach rozwój metodyki znacznie poszerzył, a także zmodyfiko-wał niektóre ustalenia klasyków polskiej archiwistyki. Nasilające się w ostat-nich czasach negatywne zjawisko podważania dotychczasowego dorobku te-oretyczno-metodycznego, któremu towarzyszy niejednokrotnie brak rzetelnej wiedzy w tym zakresie, zadecydowały o podjęciu tego zagadnienia w niniej-szym artykule. Po  zakończeniu  drugiej  wojny  światowej  archiwa  państwowe  w  Polsce,  po oszacowaniu strat, przystąpiły do zakrojonych na szeroką skalę prac za-bezpieczających i scaleniowych, następnie rewindykacyjnych. [...]" 
... zobacz więcej
03.05.2021
"Niezbędną częścią transformacji cyfrowej jest zapewnienie bezpieczeństwa nowych rozwiązań, ponieważ źle zaprojektowane procesy paperless są bardzo podatne na zagrożenia z sieci. Stanowi to niejednokrotnie barierę w ich prawidłowej i szybkiej implementacji. Dlatego podczas digitalizacji trzeba zadbać o bezpieczeństwo zarówno infrastrukturalne jak i prawne. [...]"
... zobacz więcej
02.05.2021
Również archiwiści i historycy znajdą tu wiele ciekawych tematów..."Pragniemy wprowadzić na grunt praktyki naukowej nowy typ czasopisma, mianowicie Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki.Ideą przyświecającą powstaniu periodyku naukowego Medialica jest  przekonanie że współcześnie wiedzę naukową można prezentować nie tylko za pomocą tekstu pisanego, ale  także przy pomocy innych środków przekazu, których podstawą jest wizualizacja.Oddajemy do Państwa dyspozycji wydawnictwo, w którym można publikować wyniki badań ze wszystkich dyscyplin humanistycznych, społecznych, a także artystycznych – w postaci multimedialnej. Sądzimy, że obraz i dźwięk, w połączeniu z tekstem, rzucą dodatkowe światło przy naukowej wypowiedzi, czyniąc ją bardziej wszechstronną, lepiej ukazującą bogactwo i zróżnicowanie różnych aspektów rzeczywistości, a także bardziej dostosowaną do wrażliwości współczesnego odbiorcy – wychowanego na kulturze audiowizualnej. Zapraszamy do współpracy i nadsyłania materiałów."
... zobacz więcej
02.05.2021
Dokument elektroniczny..., FRDL, Webinar, 10 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00, cena 299 zł netto Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 5 maja 2021 r.   "W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa oraz obecnej sytuacji, która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on-line, umiejętna obsługa przez urzędy administracji publicznej dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Często pojawiają się wątpliwości czy i kiedy może on zastąpić papier, jak udostępnić akta elektroniczne organom czy podmiotom kontrolującym, żądającym dokumentacji papierowej, czy musimy przechowywać oryginalne dokumenty papierowe? Te i inne wątpliwości dotyczące postępowania z dokumentem elektronicznym zostaną omówione na szkoleniu."
... zobacz więcej
28.04.2021
"Ważną część narodowego zasobu archiwalnego przechowują w Polsce archiwa i instytucje kościelne. Znajdują się w nich zarówno cenne średniowieczne dokumenty pergaminowe i księgi, jak i wytworzone później materiały archiwalne kurii diecezjalnych, zakonów, parafii, osób duchownych i świeckich związanych z organizacjami kościelnymi. W celu zapewnienia ich prawidłowego zabezpieczenia, opracowania i udostępniania przygotowany został, we współpracy przedstawicieli archiwów państwowych i kościelnych, dokument zawierający podstawowe wskazówki i zalecenia, tzn. „Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych. Katalog dobrych praktyk, wersja 1.0”. Skierowany jest on do archiwów przechowujących zasób historyczny, czyli przede wszystkim zespoły i zbiory archiwalne o charakterze zamkniętym. Zasady w nim przedstawione można stosować w miarę możliwości, na ile pozwalają na to wewnętrzne przepisy. W związku z tym, że w sferze metodyki archiwalnej i stosowanych technologiach informatycznych zachodzą zmiany, przewidywana jest okresowa ewaluacja i aktualizacja dokumentu."
... zobacz więcej
28.04.2021
Postępowanie z..., FRDL, Webinar, 10 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00, cena 299 zł nettoWypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 5 maja 2021 r.   "Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją pracowniczą, w tym akt osobowych, w szczególności w zakresie procedur elektronizacji. Nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi tej dokumentacji w świetle przepisów prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych, archiwach oraz w firmach zajmujących się przechowalnictwem tej dokumentacji. Pozyskanie informacji o zasadach archiwalnego ewidencjonowania akt osobowych."
... zobacz więcej
28.04.2021
Jednolity rzeczowy..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 7 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00, cena 295 zł  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 4 maja 2021 r.    "Szkolenie ma charakter branżowy i jest skierowane do osób prowadzących dokumentację w różnego typu jednostkach organizacyjnych. Na szkoleniu przeanalizowany zostanie proces tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi. Omawiane będą zasady klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy."
... zobacz więcej
28.04.2021
O trybie GODMODE wspominałem już na łamach niniejszego serwisu, czas na PowerToys. Oba narzędzia są niesamowitym ułatwieniem w pracy z Windows 10, PowerToys ponadto proponuje dwa narzędzia szczególnie przydatne archiwistom cyfrowym: FancyZones (automatyczne układanie okien) i zmianę rozmiaru obrazów.  "PowerToys to software’owy klasyk od Microsoftu. Kolekcja praktycznych narzędzi po raz pierwszy ukazała się dla Windows 95 i jednym kliknięciem udostępniała ukryte wcześniej ustawienia systemowe. Własne edycje PowerToys otrzymały również Windows 98 oraz XP. Od roku 2019 ku zachwytowi fanów Microsoft pracuje nad PowerToys dla Windows 10. Te nie są wprawdzie jeszcze do końca gotowe, ale już dziś oferują osiem funkcji oraz polskie menu. Komputer Świat przygotował instrukcje do wszystkich narzędzi.[...]"
... zobacz więcej
26.04.2021
Blogi eksperckie są, moim zdaniem, zawsze nieco subiektywnym spojrzeniem na dane zagadnienie, stanowią jednak świetne uzupełnienie wiedzy podręcznikowej. ... Własnego bloga można założyć na jednej z wielu platform blogowych, można też do tego celu wykorzystać platformę WordPress.com (w odróżnieniu od WordPresss.org nie wymaga wykupywania miejsca na serwerze, bloga może założyć każdy). [Jeśli jednak ktoś by chciał wypróbować WordPress.org na własny użytek, polecam platformę https://instantwp.com/] . Patrząc od strony technicznej, blog jest najprostszą formą strony internetowej.
... zobacz więcej
26.04.2021
"Judykatura.pl to wyszukiwarka orzecznictwa związanego z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Unikatowa platforma łączy orzecznictwa sądów administracyjnych, powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi."
... zobacz więcej
26.04.2021
"Zapraszamy do oglądania zapisu z webinaru, w którym Jarosław Kuźniar rozmawiał z Piotrem Koniecznym z niebezpiecznik.pl oraz psychologiem Jackiem Santorskim o istniejących zagrożeniach, o stosowanych starych jak świat metodach oraz sposobach na ochronę swojej firmy przed cyberprzestępcami. Dowiesz się: ➡ Jak wyglądają cyberataki na firmy? ➡ Czy odpowiednia technologia zapewnia cyberbezpieczeństwo biznesu? ➡ Jakie znaczenie ma czynnik ludzki? ➡ Dlaczego często błędnie oceniamy potencjalne zagrożenia w cyberprzestrzeni"
... zobacz więcej
23.04.2021
Violetta Bachur, Konserwacja..., Żydowski Instytut Historyczny, Webinar, 21 maja 2020 r.  Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein  i Norwegię w ramach Funduszu EOG
... zobacz więcej
23.04.2021
"Miasta, miasteczka, wsie i regiony to nasze małe ojczyzny, z których każda ma swoją historię – czasem dobrze udokumentowaną, często jednak pełną białych plam, czekających na wypełnienie. Duży wkład w odkrywanie miejscowej historii mają archiwiści społeczni i skupieni wokół nich mieszkańcy, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami, dokumentami czy rodzinnymi fotografiami. Poprzez program „Małe ojczyzny” wspieramy proces badania i oddolnego zapisywania przeszłości."
... zobacz więcej
23.04.2021
Bardzo ważny język zarówno dla archiwistów, jak i historyków....
... zobacz więcej
20.04.2021
"Zapraszamy do obejrzenia webinaru na temat bezpiecznego zarządzania pocztą firmową w ramach serwerów Kerio Connect, IceWarp, archiwizacji Mailstore i GFI MailArchiwer oraz backupu BackupAssist 365. Webinar prowadzony jest przez Grzegorza Trzcińskiego na platformie partnera Netcomplex."
... zobacz więcej
20.04.2021
Karol Szymocha, ShadowProtect SPX * Zobacz jak odzyskać dane w 5 minut!, Webinar, 14 kwietnia 2021 r. "Specjalne webinarium - pokaz na żywo scenariuszy odzyskiwania danych oraz uzyskania dostępu do danych w kopiach zapasowych dzięki ShadowProtect SPX. Zobacz wyjątkowy pokaz, na którym zobaczysz jak w 5 minut przywrócić maszynę do działania za pomocą opcji HSR. Jeszcze Ci mało? Po wszystkim zapraszamy na Q&A z certyfikowanym inżynierem StorageCraft. Odpowiedział na najbardziej nurtujące pytania użytkowników SPX. Porozmawialiśmy o: • technologiach HIR oraz HSR, • odzyskiwaniu plików oraz folderów, • przywróceniu do działania serwera jako maszyna wirtualna, • przywróceniu serwerów za pomocą środowisk ratunkowych. [...]"
... zobacz więcej
20.04.2021
Marlena Sakowska-Baryła, Otwieranie danych..., 2 marca 2021r. Bardzo ciekawa i pouczająca rozmowa, gorąco polecam! "O otwieraniu danych rozmawiam z Janem J. Zygmuntowskim – ekonomistą, Współprzewodniczącym Polskiej Sieci Ekonomii oraz wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie (Management and AI in Digital Society), autorem „Kapitalizmu sieci”. [...]"
... zobacz więcej
20.04.2021
Wspołcześnie instrukcja kancelaryjna może być po prostu plikiem HTML, poza tym znajomość tego języka jest bardzo pomocna w przypadku CMS-ów. "Programowanie webowe najlepiej rozpocząć od pisania w HTML, czyli w opisowym języku znaczników, który służy do wstawienia zawartości strony www (tekstu, obrazów, elementów formularzy). Tutaj rozpocznij swoją przygodę z tworzeniem stron www."
... zobacz więcej
15.04.2021
Tomasz Grabowski, Korzystasz z MS Excel na co dzień, ale czy na pewno go znasz?, Webinar, Altkom Akademia Popularny arkusz kalkulacyjny, posiadający mnóstwo funkcji, z istnienia których nawet zaawansowani użytkownicy nierzadko nie zdają sobie sprawy... Tutaj polecam jeszcze jedno, zupełnie darmowe i bardzo profesjonalne, szkolenie z wspomnianego arkusza kalkulacyjnego  https://www.excelszkolenie.pl/
... zobacz więcej
15.04.2021
Comparisom of WordPress, Joomla, Drupal, Typo3, Contao, Neos W dobie archiwistyki cyfrowej znajomość jednego lub kilku CMS-ów (generalnie CMS-ów jest obecnie ok. 356!) jest bardzo pożądana, w zasadzie wszystkie archiwa państwowe mają swoje strony postawione na tego typu oprogramowaniu.  "A content management system (CMS) is a system used  to  manage  the  contents  of  a  web  site.  CMS evolved as an alternative to such web-authoring tools. A CMS is software that helps to make websites easier, faster,  browser  compatible  and  responsive  website withthe  powerful  features.  There  are  several  CMS based   on   usage,   functionalities,   compatibility   and platforms. There is no CMS that is not best suited for every  user.  The  features  of  a  CMS  system  include web-based  publishing,  format  management,  revision control,  indexing  search  and  retrieval.  There  is  a  lot of   variety   among   the   CMS   options.   These   CMS names:    Joomla,    Word    press,    Drupal,    Typo3, Serendipity,  Dotclear,  Impress  Pages  and  Chamilo. These  CMSs  are  available  based  on  functionalities, usage   and   platforms.   In   this   paper,   we   study   to analyze these CMSs on the usage, function, available, default,  integrated  feature  and  browser  compatibility  with different platforms. This paper attempt to analyze the  pros and cons of these CMS that user can choose the    best    CMS    according    to    the    application requirement. [...]"
... zobacz więcej
13.04.2021
Bardzo popularny w Niemczech CMS... "Contao is  a  free  content  management  system (CMS)  for  medium  to  large  websites.  The  program specializes   in   back-office   (i.e.   for   developer)   and front-office  (i.e.  for  user)  accessibility  ,  and  observes XHTML,  HTML5  and  CSS  standards,  according  to W3C, WAI guidelines to generate pages. [...]"     
... zobacz więcej
13.04.2021
Jak szukać przodków w Internecie? | 20 stron www i wyszukiwarek, które warto znać, Studio Wschód Tutorial skierowany przede wszystkim do genealogów, natomiast archiwistów (i nie tylko!) może zainteresować wyszukiwanie na stronach Instytutu Pamięci Narodowe. Polecam też komentarze.
... zobacz więcej
10.04.2021
Aneta Szostak, Organizacja pracy..., AwansTV #99
... zobacz więcej
10.04.2021
Jeszcze raz o Fake News'ach i fact-checkingu... Zainteresowanym tematem gorąco polecam książkę Jessikki Aro "Trolle Putina". "Natalia Gebert podczas wykładu opisuje, co cechuje krytyczne podejście do informacji. Prelegentka mówi, dlaczego jest ono utrudnione przez takie zjawiska, jak tzw. efekt potwierdzania czy bańka informacyjna. Wskazuje również, na co powinni zwrócić odbiorcy przekazów medialnych w celu weryfikacji znajdujących się w nich informacji. Poleca również profesjonalne narzędzia, które mogą w tym pomóc, takie jak „odwrócone wyszukiwanie Google” czy TinEye. Wystąpienie zostało zorganizowane przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie we współpracy z inicjatywą Dom Otwarty. [...]"
... zobacz więcej
09.04.2021
 W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl  Zachęcamy do korzystania z nowej wersji serwisu Szukaj w Archiwach dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.  Zgodnie z założeniami modernizacji Szukaj w Archiwach, w serwisie cały czas wprowadzane są zmiany, tworzone między innymi w oparciu o sugestie użytkowników. Ewentualne pytania dotyczące tego procesu oraz propozycje dalszych zmian należy kierować na adres: szukajwarchiwach@nac.gov.pl.  Już wkrótce uruchomiony zostanie newsletter SwA. Na jego łamach będzie można przeczytać m.in. o publikacji w sieci kolejnych materiałów archiwalnych i nowych funkcjonalnościach SwA, a także zapoznać się z najciekawszymi materiałami dostępnymi w serwisie. Zapraszamy do subskrypcji!
... zobacz więcej
09.04.2021
"Archiwa to przestrzenie generatywne, laboratoria politycznego i kolektywnego zaangażowania – narzędzia aktywizmu kulturowego, które umożliwiają legitymizację nowych form wiedzy. W panelu dyskusyjnym poświęconym współczesnym archiwom udział wezmą badaczki zajmujące się dokumentacją działań społecznych i artystycznych. Poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące metod tworzenia baz danych i ochrony praw autorskich, jak i sposobów systematyzowania i poszerzenia publicznego dostępu do informacji. Zaprezentujemy też projekty, które mają na celu udostępnianie alternatywnych opowieści o sztuce i życiu artystycznym poprzez format archiwum."
... zobacz więcej
06.04.2021
Paweł Kowaluk, Rola..., Studencki Festiwal Informatyczny "Wykład opowiada o roli dokumentacji w tworzeniu produktów. Przejdziemy w skrócie najpopularniejsze metodologie i dostępne do nich narzędzia. Powiemy też o zawodzie dokumentalisty (technical writera), o tym jakie są potrzebne kwalifikacje i jak wygląda ścieżka kariery."
... zobacz więcej
06.04.2021
"WLT, czyli Wirtualne Laboratorium Transkrypcji, jest narzędziem chmurowym, będącym częścią zaplecza usług cyfrowych Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w ramach projektu Leopoldina online. Ma ona na celu wspieranie działań naukowych z użyciem źródeł archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych udostępnionych w postaci cyfrowej. [...] Aby skorzystać z usługi, konieczne jest założenie konta w serwisie i zalogowanie się w systemie. Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego posiadający konto w usłudze Office 365 mogą założyć konto automatycznie poprzez Active Directory. Można również, założyć konto za pośrednictwem usług Pionier ID, Facebook oraz Google."
... zobacz więcej
06.04.2021
"Regały automatyczne Rotomat znajdują zastosowanie m.in. w jednostkach Policji, służąc jako bezpieczne i oszczędne rozwiązanie do składowania dokumentów archiwalnych, danych statystycznych, akt skazanych, danych wrażliwych pracowników."
... zobacz więcej
06.04.2021
Maciej Sysło, Porządek wśród..., Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 12 marca 2012 r.Bardzo ciekawy wykład; polecam wszystkim archiwistom cyfrowym...
... zobacz więcej
30.03.2021
"Pokazujemy w kilku prostych krokach procedurę udostępnienia i archiwizacji dokumentów elektronicznych w urzędzie. Film stanowi materiał edukacyjny dla urzędników w zakresie elektronicznej komunikacji urzędu z obywatelem i świadczenia e-usług. Film powstał na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji."
... zobacz więcej
30.03.2021
Online Verification Skills with Mike Caulfield Bardzo wazny temat, również dla archiwistów... W Polsce weryfikacją informacji zajmuje się portal DEMAGOG (polecam kanał Stowarzyszenia w serwisie YouTube; poza tym Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, którego sam jestem członkiem, udostępniło prezentacje Hanny Gaweł na III Warsztatach Pracy Infobrokera.
... zobacz więcej
30.03.2021
"Deep Nostalgia™ animates the faces in still photos, and gives family history a fresh new perspective by producing a realistic depiction of how a person could have moved and looked if they were captured on video. The result is a short, high-quality video animation of an individual face that can smile, blink, and move."
... zobacz więcej
30.03.2021
Gorąco polecam cały kanał, przede wszystkim tutoriale poświęcone historii i językom obcym.
... zobacz więcej
26.03.2021
Humanista programistą - jak zostać specjalistą na rynku pracy IT? "Dynamiczna, nowoczesna, pasjonująca, wymagająca, prestiżowa - taka jest dzisiejsza branża IT. Podczas tej prezentacji zdradzę wszystkie tajniki jak zacząć swoją przygodę z IT. Na prezentacji powiem o wadzę umiejętności jaką jest programowanie, o pierwszych krokach jakie trzeba uczynić, żeby zacząć pracę w branży oraz jak pokierować swoją karierą na samym początku. Podpowiem też, jak mając inne wykształcenie kierunkowe odnaleźć swoją drogę w programowaniu – wszystko to będzie podparte historiami osób które taką drogę pokonały i z dużym sukcesem pracują w zawodzie. Zapoznamy się również z kluczowymi kompetencjami, wymaganymi podczas pierwszej pracy. Na podstawię własnych doświadczeń sformułuję kilka dobrych rad, które są szczególnie istotne przy wyborze tej ścieżki zawodowej."
... zobacz więcej
26.03.2021
WordPress & Freelancing - tego nie znajdziesz na youTube, Future Collars" Zapoznaj się z naszym webinarem i dowiedz się: - jak zacząć swoją przygodę z WordPressem - jak tworzyć profesjonalne strony internetowe bez kodowania na czym polega współpraca z Mentorem i jak korzystać z platformy kursowej, - jak zostać freelancerem - dlaczego warto pracować zdalnie, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości."
... zobacz więcej
26.03.2021
Bardzo przydatna wiedza, zwłaszcza w obecnej sytuacji... Gorąco polecam!Webinar porusza następujące zagadnienia ✅ WordPress: wszystko, co musisz wiedzieć na początek ✅ Jakie strony można stawiać na WordPressie? ✅ Dlaczego warto nauczyć się WordPressa? ✅ Ile zarabia WordPress developer? ✅ Perspektywy rozwoju WordPressa  
... zobacz więcej
23.03.2021
Wiedza, którą moim zdaniem powinien dysponować każdy archiwista cyfrowy...
... zobacz więcej
23.03.2021
 "You've never built a WordPress website like this before. Divi is more than just a WordPress theme, it's a completely new website building platform that replaces the standard WordPress post editor with a vastly superior visual editor. It can be enjoyed by design professionals and newcomers alike, giving you the power to create spectacular designs with surprising ease and efficiency." Na stronie istnieje możliwość wypróbowania DIVI za darmo. 
... zobacz więcej
23.03.2021
Dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola, prawo oświatowe, czyli... papierologia oczami Agnieszki Czeglik
... zobacz więcej
23.03.2021
Tomasz Piątek, Podstawy obsługi dysków internetowych i nie tylko, Aplikacje dla Cyfrowych Debiutantów, Webinar #7, Centralny Dom Technologii, YouTube 19 stycznia 2021 Temat powinien zainteresować, zwłaszcza początkujących, archiwistów cyfrowych... "Dyski internetowe, popularnie nazywane dyskami w chmurze, to dziś jedno z najpopularniejszych i najbardziej praktycznych narzędzi internetowych. Można trzymać w nich swoje pliki, zarządzać nimi, udostępniać, a dodatkowo obsługiwać je z poziomu wielu urządzeń: komputera, tabletu czy smartfona. W trakcie webinaru pokazujemy podstawy pracy z Dyskiem Google, ale nie tylko. W pierwszej części skupiamy się również na dysku fizycznym komputera i pracy z plikami przy pomocy menedżera plików w systemie Windows, a dodatkowo przypominamy podstawy obsługi aplikacji Google Street View. [...]"
... zobacz więcej
22.03.2021
Instytucja, której zasługi dla kultury polskiej są niedoprzecenienia, posiadająca cenne zbiory, mieszcząca się na zamku w pięknym mieście róż w Szwajcarii.
... zobacz więcej
21.03.2021
Bardzo ciekawe i przydatne rozwiązanie, zwłaszcza w dobie pandemii, które można z powodzeniem zastosować również w archiwach zakładowych... "Zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w pracy. Z naszym rozwiązaniem Twoje ubrania, dokumentacja, torby podróżne, maski czy banknoty mogą być wolne od wirusów, bakterii i grzybów."
... zobacz więcej
20.03.2021
DAST: Korzyści współpracy z archiwum zewnętrznym  Oszczędność czasuOszczędność miejsca Oszczędność pieniędzyGwarancja bezpieczeństwa
... zobacz więcej
18.03.2021
"Podstawy XVIII wiecznej Kurrenty. W jej tajniki wprowadzi nas Zuzanna Chróścik. www.scriptofolium.com Kurrenta dla współczesnego, polskiego oka nie jest zbyt czytelnym pismem: ot, zygzak na zygzaku. Jednakże, po zapoznaniu się z podstawowymi formami, nagle zaczynamy odkrywać poszczególne słowa, odnajdujemy kontekst zdań, zaczynamy doceniać dekoracyjność poszczególnych "zawijasów", rytm kreślonych energicznie linii. Fischer swoje notatki wykonywał szybko, na bieżąco, co wpływa na czytelność całości. Podczas transmisji nadarzy się okazja, aby porównać formę tego samego pisma w różnych kontekstach czasowych i sytuacyjnych: zamaszyste notatki vs. dokładność kaligrafii. [...]"
... zobacz więcej
18.03.2021
Książki znajdujące się w bibliotekach są idealnym nośnikiem różnych mikroorganizmów chorobotwórczych, takich jak nowa grypa pochodzenia świńskiego, grzyby, bakterie zakaźne, itp. Mole książkowe żyjące na książkach skracają żywotność książek i powodują problemy skórne u ludzi. Substancje chemiczne, takie jak amoniak, formaldehyd lub ksylen, które są wytwarzane podczas produkcji książek, są dobrze znane jako śmiertelny materiał powodujący raka. Światło UV-C uszkadza DNA mikroorganizmów znajdujących się na kartach książek, ale jednocześnie jest bezpieczny dla ludzi, gdyż nie może przenikać przez ściany urządzenia. Wynika to z faktu, że sterylizuje tylko te powierzchnie z którymi ma bezpośredni kontakt. Dzięki wydajnemu wentylatorowi, który delikatnie otwiera książki, każda strona zostaje wystawiona na bezpośrednie działanie światła UV-C. W międzyczasie kurz i inne obce substancje z książek zostają wydmuchane.
... zobacz więcej
18.03.2021
NAS (Network Attached Storage) to inteligentne urządzenie pamięci masowej podłączone do sieci domowej lub biurowej. Na serwerze NAS można przechowywać wszystkie pliki należące do rodziny i współpracowników, od ważnych dokumentów po cenne zdjęcia, muzykę i kolekcje wideo. Korzystając z przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnych, można uzyskać dostęp do plików i korzystać z różnych usług świadczonych przez serwer NAS za pośrednictwem Internetu.
... zobacz więcej
18.03.2021
Podaję za Stowarzyszeniem "Archiwizjoner" https://www.facebook.com/archiwizjoner: "Pisaliśmy o problemach związanych z nieujawnianiem instrukcji do systemu NiKA, w której do tej pory były zasady w zakresie ustalania podmiotów jako wytwarzających materiały archiwalne.Spieszymy więc donieść, że pojawiły się w dniu 7 grudnia 2020 r. nowe zarządzenia Naczelnego Dyrektora:1) zarządzenie nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7grudnia 2020 r. w sprawie trybu ustalania jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe2) zarządzenie nr 32 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7grudnia 2020 r. w sprawie kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych https://ndap.bip.gov.pl/dzien.../dziennik_urzedowy_2020.html Zarządzenia wejdą w życie 4 stycznia 2021"
... zobacz więcej
15.03.2021
Coś dla archiwistów cyfrowych...  "We have written an easy to read mini-book about the history of the Internet. This free report touches on the following topics: The Technology Behind the Internet The Creation of the World Wide Web The Domain Name System (DNS) Digital Real Estate as an Asset Class Blockchain and the Digital Economy The book is FREE, if you enter your email below to sign up for our newsletter."
... zobacz więcej
15.03.2021
Kacper Szurek, Niebezpiecznik, Czy moje hasło jest bezpieczne? Jak działa serwis have i been pwned?, Webinar, YouTube 1 lipca 2019 W dobie coraz powszechniejszych ataków hakerskich, cyberterroryzmu, świadomość istnienia tego typu narzędzia jest niedoprzecenienia. Oczywiście oprócz wspomnianego serwisu, istnieje jeszcze kilka podobnych; tutaj odsyłam do artykułu Daniela Midera w "Studiach Politologicznych" z 2019 pt. "Sztuka wyszukiwania w Internecie - autorski przegląd wybranych technik i narzędzi".  "Średnio raz na parę miesięcy Internet obiega informacja o kolejnym wycieku danych z różnego rodzaju serwisów. Raz są tą same emaile, raz email razem z hasłami przechowywanymi w postaci hasza. Zdarzają się również wycieki z miejsc, w których nasze hasło zapisane było w czystej postaci - bez żadnego szyfrowania i haszowania. Media szybko podchwytują dany temat i budują swego rodzaju panikę w oparciu o takie zdarzenia. To sprawia, że coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: "Czy ja również padłem ofiarą danego zdarzenia"? W jaki sposób mogę sprawdzić czy moje hasło jest bezpieczne? [...]"
... zobacz więcej
13.03.2021
"Szukajwarchiwach.gov.pl – główny portal internetowy Państwowej Sieci Archiwów w Polsce. To tu dowiesz się, jakie dokumenty przechowywane są w archiwach, jaka jest ich dostępność, język, stan zachowania. Tu też dowiesz się, czy akta dostępne są w Internecie, czy tylko na miejscu – w czytelni danego archiwum. Krok po kroku jak korzystać z portalu, tak by znaleźć nie tylko lokalizacje archiwaliów, ale konkretne informacje – o wszystkim opowie Wam Karolina Szlęzak"
... zobacz więcej
13.03.2021
"Profesor Jerzy Bralczyk wygłosił wykład pt. "Jak mówić, żeby nas słuchano?”. Było to ostatnie spotkanie w ramach cyklu „Wielkie pytania w nauce”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z Tygodnikiem Powszechnym." Bardzo ważny temat i, wbrew pozorom, wcale nie taki oczywisty.
... zobacz więcej
13.03.2021
"Czym jest podpis elektroniczny? W jakich sytuacjach go użyć? Co dają takie e-rozwiązania firmom?  ​​​​​​​Zapraszamy do obejrzenia spotkania online z Anną Krasuską z firmy Autenti, która opowiada o platformie do podpisywania i autoryzowania umów przez Internet."
... zobacz więcej
13.03.2021
Grażyna J. Leśniak, RPO upomina się o dostęp do dokumentacji płacowej z dawnych lat, w: Prawo.pl, 11.03.2021 "Chodzi o trudności w udowodnieniu wysokości składników wynagrodzeń uzyskiwanych wiele lat temu, np. w zakładach pracy, które już nie istnieją lub gdy nie ma dokumentacji płacowej z danych lat. Dotyczy to zwłaszcza pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, głównie małych niepublicznych podmiotów. [...]"l
... zobacz więcej
11.03.2021
Zwiększanie świadomości o misji Twojej organizacji non-profit, angażowanie nowych zwolenników i zbiórka środków online na wiele sposobów – to i wiele więcej pomoże Ci osiągnąć program Google dla Organizacji Non-Profit.
... zobacz więcej
09.03.2021
"Każdy z nas może zostać strażnikiem historii rodzinnej. Niniejszy poradnik przeznaczony jest właśnie dla tych osób, które posiadają archiwum własnego rodu bądź chcą je stworzyć. Pokażemy Ci, w jaki sposób możesz samodzielnie i w profesjonalny sposób zadbać o pamiątki przeszłości, które posiadasz lub odnajdziesz w miarę rozwijania archiwalnej pasji. Dowiesz się, jak własnoręcznie przeprowadzić porządkowanie archiwum, jak je opisać, dokonać zabiegów konserwatorskich i zdigitalizować. [...]"
... zobacz więcej
09.03.2021
Information and documentation — Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents
... zobacz więcej
09.03.2021
Instrukcja kancelaryjna..., szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 15 marca 2021, godz. 10.00-14.00, cena 290,00 zł Podczas szkolenia omówione zostaną:    Analiza zasad obowiązującego systemu kancelaryjnego bezdziennikowego, uwzględniając realizację czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD.Analiza procesu tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi (z uwzględnieniem nowego kształtu wykazu ze stycznia 2020 r.).Omówienie zasad klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy.Omówienie odpowiedzialności stanowisk pracy za wytwarzaną dokumentację.Na zajęciach zwrócimy także uwagę na zasady potwierdzania przez urząd złożenia dokumentów przez klientów w okresie ograniczenia pracy urzędów związanych z zagrożeniem epidemicznym oraz kompletowanie akt sprawy w systemie pracy zdalnej podczas kwarantanny.
... zobacz więcej
09.03.2021
 "W środę w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu zaprezentowano tematyczną publikację przygotowaną pod redakcją Małgorzaty Grzybalskiej. W spotkaniu wzięli udział Darczyńcy, którzy przekazali Archiwum oryginały lub kopie swoich rodzinnych archiwaliów związanych z odrodzeniem i odbudową państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. [...]"
... zobacz więcej
06.03.2021
Jedną z wielu narodowości zamieszkujących dawną Polskę byli Białorusini. W związku z tym w archiwach można natknąć się na dokumenty sporządzone w języku białoruskim. W sieci bez problemu można znaleść słowniki, które z pewnością będą pomocne przy odczytywaniu i tłumaczeniu tekstów białoruskich.
... zobacz więcej
06.03.2021
"Zapraszamy do obejrzenia webinaru, z którego dowiecie się, jak technologie zmieniają naszą pracę, dlaczego warto dbać o rozwój cyfrowy organizacji, a także jakie programy do komfortowej i sprawnej pracy polecamy!"
... zobacz więcej
05.03.2021
Pierwsza, zorganizowana w Polsce, tzw. pełnowymiarowa próba pożarowa przeprowadzona na opakowaniach archiwizacyjnych.
... zobacz więcej
05.03.2021
Inicjatywa GLAM-Wiki to współpraca instytucji kultury z Wikipedią i innymi serwisami Wikimedia. Rozwinięcie anglojęzycznego skrótu GLAM to: Galleries, Libraries, Archives and Museums – galerie, biblioteki, archiwa i muzea. W projektach GLAM-Wiki biorą też udział instytucje publiczne, ogrody botaniczne, zoologiczne i inne. Współpraca z Wikipedią pozwala wszystkim instytucjom kultury w łatwy sposób dzielić się swoimi zbiorami i materiałami z ludźmi na całym świecie oraz wzbogacać otwarte zasoby ogólnie dostępnej wiedzy. Projekty GLAM-Wiki pozwalają instytucjom dotrzeć do większej liczby odbiorców w kraju i na świecie oraz często ułatwiają zaangażowanie lokalnej społeczności w życie instytucji. Analogiczną rolę w dziedzinie oświaty i nauki odgrywają projekty szkolne i akademickie.
... zobacz więcej
05.03.2021
"Nasz webinar powstał z myślą o Administracji Publicznej, więc masz gwarancję, że dowiesz się jak: - zabezpieczać dane na stacjach roboczych i serwerach, -inteligentnie zarządzać szybkim tworzeniem i przywracaniem backupu, - chronić pliki, systemy, maszyny wirtualne, bazy SQL Server, PostgresSQL i MySQL, - przywracać wybrane dane z dowolnego momentu w czasie i na dowolnie wybrane urządzenie, - poradzić sobie ze skutkami ataku szyfrującego, odzyskując dane z backupu, - utworzyć swoją bezpieczną prywatną chmurę."
... zobacz więcej
03.03.2021
Temat bardzo ważny, zwłaszcza dla archiwistów cyfrowych...Przy okazji przestrzegam przed kupowaniem tanich kluczy Windows 10 na Allegro... Jest to conajmniej półlegalne... odsyłam do tutoriali w serwisie YouTube na ten temat!
... zobacz więcej
03.03.2021
Dla archiwistów będzie tutaj interesująca przede wszystkim kwestia komunikacji i cyberbezpieczeństwa.
... zobacz więcej
03.03.2021
Jak przygotować archiwum..., szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 8.03.2021, godz. 9.00 - 13.00, cena 295 zł PROGRM   Kilka słów o różnicy między archiwum zakładowym i składnicą akt oraz zasadach i terminologii archiwalnej.Jak zorganizować i przygotować działalność archiwum zgodnie z przepisami prawa. Jakie wymagania formalne dla archiwów wynikają z prawa archiwalnego i jakie są ich konsekwencje dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych ich nie spełnienia.Nadzór nad dokumentacją i prawo do przeprowadzania kontroli archiwów przez archiwa państwowe.Podział zadań i kompetencji w podmiocie i ich wpływ na zarządzanie dokumentacją.Rodzaje dokumentacji współczesnej i różnice w jej prowadzeniu i przechowywaniu.Cele i zadania archiwum/składnicy.Prawa i obowiązki personelu archiwum ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgodnie z przepisami.Dostęp do pomieszczeń archiwum. Zabezpieczenie pomieszczeń przed osobami trzecimi, siła wyższą i zdarzeniami nagłymi.Proces przejmowania dokumentacji do archiwum instytucji.Wymogi lokalowe i techniczne zabezpieczenia dokumentacji.Szacowanie ryzyk w prowadzeniu archiwum.Gromadzenie i układ dokumentacji w magazynach archiwalnych. Co powinno się znaleźć w archiwum, czego nie wolno już przechowywać, a czego nie wolno przejmować do magazynów archiwalnych.Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji.Zasady i warunki przeprowadzania kontroli ze szczególnym uwzględnieniem trybu zdalnego. Co należy i można sprawdzić w zakresie bezpośredniej, osobistej kontroli w pomiocie kontrolowanym a co w trybie zdalnym.Uprawnienia i obowiązki kontrolerów i podmiotu kontrolowanego.Najczęściej stwierdzane uchybienia w prawidłowym przyjmowaniu, przechowywaniu i zabezpieczeniu dokumentów archiwalnych.Przyjęcie protokołu kontroli, uzgadnianie.Wystąpienie pokontrolne.Realizacja zaleceń pokontrolnych.Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentacji archiwalnej niezgodnie z przepisami archiwalnymi, zasadami bhp i ppoż.
... zobacz więcej
03.03.2021
"JewishGen serves as the global home for Jewish genealogy. Featuring unparalleled access to millions of records, it offers unique search tools, along with opportunities for researchers to connect with others who share similar interests.  Award-winning resources such as the Discussion Group, Family Finder, and ViewMate, are relied upon by thousands each day. In addition, JewishGen's extensive informational, educational and historical offerings, such as the Jewish Communities Database, Yizkor Book translations, InfoFiles, and KehilaLinks, provide critical insights, first-hand accounts, and context about Jewish communal and familial life throughout the world.[...]"
... zobacz więcej
01.03.2021
Webinar nr 3: Archiwa cyfrowe i otwarte zasoby 13.03.2018 Więcej o otwartych zasobach: http://otwartezasoby.pl/​ Zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej: http://aplikacjewkulturze.pl/aplikacj...​
... zobacz więcej
01.03.2021
Ekspert: Piotr Błaszczeć, EKSPERT FIRMY DORADCZEJ WOJTUNIK GROUP 1) Jak zarządzać bezpieczeństwem informacji? 2) Jak patrzeć na bezpieczeństwo w ramach zmieniającego się otoczenia i rozwoju nowych technologii. 3) Jakie są najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji? 4) Jakie są najczęstsze problemy zidentyfikowane przez prowadzącego w ramach audytów?
... zobacz więcej
01.03.2021
"Zamówienia publiczne są dokumentacją a Zamawiający ma obowiązek prawidłowo te dokumenty przechowywać i archiwizować. Czy jest różnica między dokumentacją papierową a elektroniczną? Kiedy kończy się okres archiwizacji dokumentów? Odpowiada Anna Opara-Rak, specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy. Wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym  całość dostępna tutaj: przetargowa.pl/kongrespzp  Wypowiedź pochodzi z I Kongresu Zamówień Publicznych Online - organizowanym przez PRZETARGowa.pl. Wydarzenie objęte patronatem: Urząd Zamówień Publicznych, Politechnika Poznańska"
... zobacz więcej
01.03.2021
 SNP Online HR Day, 15 października 2020. Sesja 10."Korzyści z prowadzenia dokumentacji kadrowej w formie e-teczek, czyli elektronicznych akt osobowych, w nowej rzeczywistości stają się jeszcze bardziej widoczne. Digitalizacja dokumentów HR to wygoda zarówno dla działów HR, dla kierowników liniowych, jak i samych pracowników." 
... zobacz więcej
26.02.2021
Agnieszka Kużmicka, Webinar z 20.01.2021 Bardzo ważny typ dokumentacji...
... zobacz więcej
26.02.2021
"Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpływa na współczesne środowisko biznesowe i zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Internet stał się podstawą rewolucji informacyjnej. To on przyczynił się do powstania nowych modeli zarządzania dokumentacją czy firmą oraz innowacyjnych sposobów na digitalizację biznesu.[...]"
... zobacz więcej
26.02.2021
W przeszłości nasz kraj zamieszkiwały liczne mniejszości. Archiwiści czy genealodzy przeprowadzając kwerendę często mają do czynienia z dokumentami sporządzonymi w językach mniejszości. Niniejszy słownik z pewnością będzie pomocny przy odczytywaniu i tłumaczeniu dokumentów sporządzonych w języku litewskim.
... zobacz więcej
26.02.2021
"Sie haben ein Wort in Kurrent- oder Frakturschrift, das schwer zu entziffern ist? Klicken Sie hier auf die Buchstaben, bei denen Sie sich sicher sind! Nachdem Sie mindestens zwei Zeichen ausgewählt haben, werden Ihnen Vorschläge für mögliche Wörter eingeblendet. Diese stammen aus dem Korpus des Deutschen KoloniallexikonsDNB , Volltext. Sie können den Punkt als Platzhalter für einen beliebigen Buchstaben einsetzen. Anschließend können Sie in der Datenbank nach relevanten Dokumenten suchen.[...]"
... zobacz więcej
24.02.2021
Bez znajomośc języka lacińskiego trudno sobie wyobrazić studiowanie historii, w równym stopniu jest on także niezbędny archiwistom czy genealogom. Uważam też, że nie do końca jest to język martwy, np. w Watykanie przetłumaczono na łacinę nawet... instrukcję korzystania z bankomatu! Zdarzają się też, głównie wśród duchownych, doktoraty po łacinie, chociaż jej nauczanie w seminariach pozostawia wiele do życzenia, do niedawna można było wysłuchać w radiu wiadomości w tym języku, w Finlandii wychodziła również gazeta w języku łacińskim, aczkolwiek obecnie największą popularnością cieszy się łacina w... Stanach Zjednoczonych!
... zobacz więcej
24.02.2021
Umiejętność czytania tekstów staropolskich jest niezbędna każdemu archiwiście. Stopień trudności jest tutaj często większy aniżeli w przypadku neografii niemieckiej czy nawet paleografii łacińskiej... Niniejszy słownik będzie tu niewątplliwie bardz pomocny."Słownik staropolski" jest integralną częścią serwisu Staropolska, toteż jego zakres i specyfika skorelowane są ściśle z korpusem utworów literackich zamieszczanych na naszych stronach. Oznacza to, że w pierwszym rzędzie uwzględniamy w nim słownictwo występujące w publikowanych tekstach, rezygnując jednocześnie z każdorazowego opatrywania ich objaśnieniami językowymi. Słownik posiada tymczasem charakter jednostronny, tzn. staropolsko-nowopolski. [...]"
... zobacz więcej
24.02.2021
Katarzyna Kubicka-Żach, Sztuczna inteligencja rozdzieli korespondencję w urzędzie, jak się pomyli, pomoże człowiek, w: Prawo.pl, 23.02.2021 "[...] Państwowy Instytut Badawczy NASK opracowuje mechanizm rozdzielania korespondencji z wykorzystaniem uczenia maszynowego na potrzeby oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Narzędzie ma wesprzeć działanie urzędników i przyśpieszyć rozdzielanie i dekretację korespondencji napływającej do podmiotów publicznych. [...]"
... zobacz więcej
23.02.2021
Temat bardzo ważny, zwłaszcza w dobie RODO  Pliki cookies to niewielkie informacje nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym.
... zobacz więcej
22.02.2021
Dr Henryk Niestrój (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych) w wystąpieniu podczas II Kongresu Archiwów Społecznych w Warszawie, 9 września 2017.
... zobacz więcej
22.02.2021
Karolina Szlęzak, wykład pod tytułem: „Księgi grodzkie i ziemskie, jako źródło do badań genealogicznych rodziny szlacheckiej w okresie staropolskim”, 16.10.2016, 3. Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, prowadzący: Zbigniew Nalichowski
... zobacz więcej
22.02.2021
Warszawa, NDAP, 16 marca 2017 r. Retrokonwersja – pytania i odpowiedzi, Maciej Zdunek (DA NDAP) 
... zobacz więcej
22.02.2021
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Szkolenie z..., Warszawa 16 marca 2017  RETROKONWERSJA – przenoszenie opisów jednostek archiwalnych z inwentarzy papierowych do elektronicznej bazy danych. Dane ze wszystkich archiwów państwowych gromadzone są w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA), a następnie publikowane w serwisie szukajwarchiwach.pl
... zobacz więcej
17.02.2021
Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,, wykład pod tytułem: „Pomoce archiwalne – w jakim stopniu mogą być pomocne?”, 15.10.2016, III Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, cz. 5, blok tematyczny: ŹRÓDŁA I WARSZTAT GENEALOGA, prowadzący: Zbigniew Nalichowski
... zobacz więcej
17.02.2021
Teczki zawieszkowe są bardzo praktycznym rozwiązaniem stosowanym do archiwizacji dokumentów w szafach kartotekowych. Umożliwiają łatwe segregowanie i porządkowanie dokumentacji. Dzięki etykietom opisowym można w łatwy i szybki sposób odnaleźć potrzebną kartotekę czy dokument. Teczki zawieszkowe występują w różnych wersjach: począwszy od standardowych teczek, poprzez teczki z boczkami (zabezpieczają dokumenty przed wypadaniem w momencie ich przenoszenia) po teczki z poszerzanym dnem umożliwiające przechowywanie w jednej teczce większej ilości dokumentów.
... zobacz więcej
17.02.2021
Nagranie wykładu „Archiwalne i prezentacyjne formaty plików” Patryka Hubara w ramach webinarium „Digitalizacja piśmiennictwa dla beneficjentów programu Kultura Cyfrowa”
... zobacz więcej
17.02.2021
Lucyna Staniszewska, Elektronizacja prcesu inwestycyjnego - rewolucja w procedurach budowlanych, w: Dziennik Gazeta Prawna on-line, 12 lutego 2021 Temat powinien zainteresować archiwistów mających do czynienia z tego rodzaju dokumentacją.    "Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) rozwija serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl, który docelowo będzie służył do załatwiania wszelkich spraw związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych. Od 4 lutego umożliwia on złożenie wybranych prostych wniosków i zgłoszeń. Natomiast od lipca za jego pośrednictwem będzie można składać m.in. wnioski o pozwolenia na budowę i na użytkowanie obiektów budowlanych. [...]"
... zobacz więcej
16.02.2021
Warsztaty..., darmowy webinar, JDS Consulting, 19 lutego br., godz. 10.00-11.00 (rejestracja poprzez stronę internetową) "Podczas webinaru postaramy się Państwu udowodnić, że nie zawsze należy budować obowiązki informacyjne od początku. Czasem wystarczy ułożyć format klauzul według określonego klucza, aby móc je dostosować do aktualnej sytuacji firmy. Nasi eksperci rozłożą klauzule informacyjne na czynniki pierwsze, zaprezentują części klauzul, które są co do zasady stałe oraz wskażą ich na ogół zmienne elementy. W trakcie prezentacji odniesiemy się również do najczęściej powtarzalnych celów oraz podstaw prawnych przetwarzania. Udzielimy informacji, gdzie ich szukać. Skorzystaj z naszego webinaru i naucz się optymalizować proces tworzenia klauzul w Twojej organizacji. [...]"
... zobacz więcej
14.02.2021
Specjalnie dla zapominalskich archiwistów, którzy nie zdążyli kupić kartki, takie piękne archiwalne karteczki, które wystarczy tylko podpisać i wysłać do swojej drugiej połówki kategorii A.    Zdjęcia pochodzą z zasobów Narodowe Archiwum Cyfrowe (wyszukane w portalu szukajwarchiwach)
... zobacz więcej
14.02.2021
Chmura cyfrowa..., Darmowy webinar, Akademia Wiedza i Technika, Comarch, 25.02 br, godz. 9.30 (rejestracja poprzez stronę internetową)Webinar poprowadzi Mariusz Cichal, analityk biznesowy, Comarch  Uczestnictwo w webinarze pozwoli Ci poznać możliwości współczesnych rozwiązań elektronicznego obiegu dokumentów udostępnianych w modelu Cloud.Dowiedz się jak wyglądają przygotowania do korzystania z usługi udostępnianej Ci jako SaaS. Wskażemy elementy krytyczne, które będą decydować o sukcesie wdrożenia w Twojej organizacji.Poznasz nowoczesne metody budowy dedykowanych procesów biznesowych obsługujących większość typów dokumentów, które są przetwarzane w Twojej jednostce.Dowiesz się w jaki sposób zoptymalizować koszty związane licencjonowaniem rozwiązań typu Cloud.  
... zobacz więcej
13.02.2021
Barbara Pietrzak-Każarnowicz, Trendy w..., w: odoserwis.pl  
... zobacz więcej
11.02.2021
Genealogia oznacza przede wszystkim kwerendy archiwalne, konieczna jest także znajomość języków obcych, głównie łaciny, niemieckiego, rosyjskiego i w coraz większym stopniu angielskiego. Oczywiście do dyspozycji tutaj mamy też sporą liczbę tłumaczy elektronicznych, jak np.  https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie czy  https://www.deepl.com/translator Współcześnie wykorzystuje się genealogię także w celu ustalenia spadkobierców. Na rynku funkcjonuje wiele firm genealogicznych, jak np.  https://genealogiapolonica.com/ zajmująca się poszukiwaniem korzeni obcokrajowców. W serwisie YouTube mamy do dyspozycji kilka profesjonalnych kanałów genealogicznych, a w sieci można bez problemu znaleźć serwisy tematyczne i aplikacje ułatwiające stworzenie drzewa genealogicznego.
... zobacz więcej
10.02.2021
Wspominałem już na łamach niniejszego serwisu o kreatorach stron internetowych, które w przeciwieństwie do oprogramowania typu CMS nie wymagają przynajmniej podstawowej znajomości języka HTML i CSS oraz regularnych aktualizacji. Najpopularniejszym tutaj, dość zaawansowanym i oferującym dużo różnych funkcjonalności, jest bez wątpienia kreator Wix.com, oferujący dodatkowo platformę Corvid, co oznacza mechanikę bazodanową i dodawanie skryptów, ponadto Corvid pozwala na interakcję z dowolnymi interfejsami API innych firm, a nawet umożliwia importowanie wielu popularnych modułów NPM (np. Elasticsearch, mongodb)  https://pasja-informatyki.pl/programowanie-webowe/wix-corvid-mechanika-bazodanowa-skrypty/  Niestety zarówno wbudowana w kreator pomoc, jak i większość dostępnych w serwisie YouTube tutoriali jest w języku angielskim. Istnieje jednak polska alternatywa dla kreatora Wix - https://bowwe.com/pl Kreatorem w niczym nie ustępującym wspomnianemu jest WebWave   https://webwavecms.com/  W tym przypadku mamy do dyspozycji zarówno rozbudowaną pomoc, jak i sporą liczbę tutoriali w języku polskim. Oczywiście kreatorów jest znacznie więcej.
... zobacz więcej
10.02.2021
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i znajomość rysunku technicznego jest niezbędna archiwistom zatrudnionym w archiwach technicznych.   Tematyka poniższego bloga nawiązuje oczywiście do zagadnień związanych z rysunkiem technicznym – zarówno ze względu na tworzenie rysunku (jak zadawać odpowiednie wymagania) jak i ze względu na czytanie rysunku (interpretacja wymagań oraz pomiar).  Jest to zabieg celowy – czytanie rysunku bez zrozumienia intencji konstruktora bywa…trudne. Aby w pełni zrozumieć system wymiarowania oraz tolerowania geometrycznego – należy rozumieć rysunek zarówno z pozycji konstruktora jak i technologa (jaki zastosować proces technologiczny) czy metrologa (jak zinterpretować wymagania zadane przez konstruktora).  Nieumiejętne korzystanie z narzędzia jakim jest wymiarowanie i tolerowanie geometryczne prowadzi w prostej linii do zwiększenia kosztów organizacji produkcyjnej. 
... zobacz więcej
09.02.2021
Wiesława Kwiatkowska, Uniwersyteckie kształcenie..., wyd. NDAP, Warszawa 2020, ss. 240 Publikacja dostępna w wersjach papierowej i elektronicznej (do pobrania na stronie NDAP)  Celem opracowania jest całościowe przedstawienie kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji na krajowych uniwersytetach. W pracy omówione zostały takie zagadnienia, jak ramy organizacyjne, kadra, studenci, zaplecze dydaktyczne, formy i metody oraz programy nauczania na wszystkich szczeblach kształcenia (studia stacjonarne, zaoczne (wieczorowe), podyplomowe oraz doktoranckie).
... zobacz więcej
08.02.2021
Zapraszam do obejrzenia okolicznościowego spotu i zapoznania się z tekstem dr Bartosza Stręgowskiego z Archiwum Państwowego w Lublinie. 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, dając fundament do budowy i rozwoju sieci Archiwów Państwowych w niepodległej Polsce. W filmie wystąpili: dr Paweł Pietrzyk – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Maciej Hubka (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim), Dorota Gębicka (Archiwum Akt Nowych), prof. Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych), Konrad Szuba (NDAP), Katarzyna Zajkowska (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Justyna Soliwoda (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Joanna Chojecka – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Katarzyna Kiliszek (NDAP), Anna Czajka (Archiwum Główne Akt Dawnych), Andrzej Drakoniewicz (Archiwum Państwowe w Łodzi). Serdecznie dziękujemy za udział w filmie i reprezentację koleżanek i kolegów z państwowej sieci archiwalnej.
... zobacz więcej
07.02.2021
Archiwizacja dokumentacji..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 19 lutego br., godz. 10.00 - 14.00, cena 290 zł Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Prawo archiwalne i ustawa o rachunkowości.Przepisy wewnętrzne w zakresie postępowania z dokumentacją finansowo-księgową.Prowadzenie teczek spraw oraz zbiorów dokumentów księgowych.Dokumenty na informatycznych nośnikach danych.Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w jednostce organizacyjnej.Prawidłowe opisywanie teczek z dokumentacją.Spis zdawczo-odbiorczy akt przekazywanych do archiwum zakładowego/składnicy akt.Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
... zobacz więcej
06.02.2021
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.Przegląd Nauk Historycznych jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo zostało założone w 2002 r. z inicjatywy grupy pracowników Instytutu Historii UŁ przez Albina Głowackiego i Zbigniewa Anusika. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych. Redaktorem czasopisma jest Zbigniew Anusik.
... zobacz więcej
06.02.2021
Archiwa we współczesnych..., red. Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski, Katarzyna Mąka-Malatyńska, wyd. Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Warszawa 2020, ss. 374Publikacja dostępna w wersji papierowej i elektronicznej.Praca zbiorowa pod redakcją prof. Barbary Gizy, prof. Piotra Zwierzchowskiego i prof. Katarzyny Mąki – Malatyńskiej, poświęcona roli archiwum we współczesnych badaniach filmoznawczych. Teksty zamieszczone w książce powstały po konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w FINA w 2017 roku.Zainteresowaniem badawczy, artystów i miłośników kina cieszą się obecnie nie tylko zbiory, lecz także zmiany w funkcjonowaniu tradycyjnych, zinstytucjonalizowanych archiwów, które szerzej otwarły swe podwoje, umożliwiając dostęp do dokumentów pisanych – świadectw kultury filmowej i filmów. Teksty zamieszczone w niniejszym tomie stanowią rodzaj przewodnika po filmowych archiwach, pozwalają zorientować się w formach i metodach ich przepracowywania i uniknąć wrażenia entropii w nieustannie przyrastających zbiorach.
... zobacz więcej
06.02.2021
Archiwa zakładowe i..., Szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Szkolenie on-line, 11 lutego br., godz. 10.00 - 14.30, cena 290 zł W ramach szkolenia omówione zostaną następujące tematy:   Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacjąInstrukcja kancelaryjna i wykaz akt jako narzędzia pracy archiwistyPorządkowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnychPorządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym i w składnicy aktEwidencja zasobu archiwalnego (zakładanie, prowadzenie, korygowanie)Brakowanie dokumentacji niearchiwalnejPrzekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego (podstawowe informacje).
... zobacz więcej
05.02.2021
 Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone systemowi Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 10:00. Spotkanie dedykowane jest pracownikom państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnym za przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwów Państwowych. Formularz zgłoszeniowy na stronie NDAP (zgłoszenia do 15 lutego)
... zobacz więcej
03.02.2021
K.Ziętal, J.Łuba, Archiwistyka społeczna to nowa dziedzina życia społecznego, Dzieje.pl  Archiwistyka społeczna to nowa dziedzina życia społecznego. Obywatele chcą dokumentować swoją historię. Dlatego ten rodzaj archiwistyki będzie się rozwijać, jej perspektywy są ogromne – mówią PAP Katarzyna Ziętal, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie, oraz Joanna Łuba, wicedyrektorka tej instytucji.
... zobacz więcej
02.02.2021
„IT w Administracji” to miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego. Na jego stronach szczegółowo są poruszane zagadnienia najistotniejsze dla osób zaangażowanych w elektronizację instytucji publicznych.  Prezentowane są rozwiązania dotyczące sprzętu i jego konfiguracji. Poruszane tematy związane są przede wszystkim z bezpieczeństwem sieci i zarządzaniem ruchem sieciowym. Proponowana jest także pomoc przy wyborze użytecznych aplikacji stosowanych w administracji.  W każdym numerze dużo uwagi poświęca się przepisom prawa – interpretacji problemów prawnych i  praktycznemu  zastosowaniu ustaw i przepisów o informatyzacji.
... zobacz więcej
01.02.2021
eAdministracja to komplementarny program analizy i aktywacji potencjału rozwojowego urzędów administracji publicznej na terenie całego kraju w ramach nowoczesnej administracji elektronicznej integrującej się Unii Europejskiej.  Program realizowany jest na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest przeprowadznie analizy dostępności informacji o szkoleniach i programach podnoszenia kwalifikacji merytorycznych wśród kadr urzędów administracji publicznej, oraz stworzenie raportu obrazującego efektywność wdrażania programów rozwojowych i równości dostępu do informacji o projektach dofinansowanych ze śródków publicznych, w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Drugą płazczyzną wsparcia jest program szkoleniowy eAdministracja, który obejmuje 90 godzin kursów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla nowoczesnej administracji publicznej i realizowany jest w trybie zdalnego nauczania przez Centrum Szkoleń Informatycznych CompLearn, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 wdrażane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.
... zobacz więcej
01.02.2021
Materiał dedykowany szczególnie: - osobom, które wiedzą jak działa RODO, ale chcą spojrzeć na ochronę danych osobowych z innej, szerszej perspektywy, - osobom nie mającym pojęcia o RODO, ale chcącym je wdrożyć w swojej organizacji, - osobom chcącym pokazać na czym polega RODO swojemu zespołowi / zarządowi / szefowi / szefowej (niepotrzebne skreślić),
... zobacz więcej
31.01.2021
Jeszcze w tym roku zostanie wdrożony jednolity, ogólnopolski system ułatwiający zdalną pracę urzędników i ich kontakt z obywatelami. Nie tylko pozwoli efektywnie zarządzać obsługą spraw, ale pomoże też skrócić kolejki w urzędach.
... zobacz więcej
31.01.2021
Naukowcy z Centrum Komputerowych Systemów Wizyjnych Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie opracowali efektywny model zamazanego kształtu (Blurred Shape Model - BSM), aby umożliwić pracę nad starymi, zniszczonymi lub trudnymi do odczytania rękopisami, ręcznie zapisanymi partyturami i rysunkami architektonicznymi.
... zobacz więcej
30.01.2021
Warsztaty z obsługi programu do transkrypcji Transkribus prowadzone przez dr Monikę Płuciennik Coraz więcej archiwów dostępnych jest online. Księgi, dokumenty, listy, notatki sprzed ery druku to tysiące stron zapisanych maczkiem przez ówczesnych pisarzy. A pismo odręczne jest sprawą indywidualną. Zależy od płci, wieku, osobowości, poziomu wykształcenia, języka, praktyki, stanu emocjonalnego, zdrowia itp. Forma rękopisu jest więc często barierą nie do pokonania dla badaczy dawnych tekstów, a przynajmniej bardzo utrudnia im pracę. Pokażemy narzędzie niezbędne w pracy z archiwaliami - program Transkribus, który pomaga w transkrypcji pisma odręcznego w różnych językach, m.in. paleografii łacińskiej, neografii rosyjskiej i niemieckiej (gotyk). Margines błędu, jaki zawsze istnieje i który musimy brać pod uwagę jest na tyle mały, że śmiało możemy wspomóc się programem w pracy naukowej. Korzystanie z narzędzia jest podobne do korzystania z tłumacza Google - jest darmowe, ale zawsze musimy weryfikować wyniki. Podczas spotkania zaprezentujemy wady i zalety Transkribusa. Pokażemy, jak z nim pracować i się nim bawić, oraz jak zdobyć klucz do jednego z ostatnich skarbów bogatego dziedzictwa kulturowego Europy – archiwów!
... zobacz więcej
28.01.2021
O składnicach akt mówi art. 36 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Składnica akt KRK świadczy usługi także innym podmiotom.
... zobacz więcej
26.01.2021
Jeden z najpopularniejszych brytyjskich podcastów poświęconych historii, w ramach którego można zapoznać się m. in. z artykułami o tematyce historycznej. Poza tym jest to świetna okazja do nauki języka angielskiego, niezbędnego historykom, zwłaszcza historii najnowszej, a także achiwistom, zarówno tradycyjnym, jak i cyfrowym.
... zobacz więcej
26.01.2021
Celem projektu „Odczytać nieczytelne” jest przywrócenie polskim użytkownikom archiwów zapomnianej umiejętności odczytywania dawnego odręcznego pisma niemieckiego. Jest to umiejętność, którą – przy odrobinie samozaparcia – mogą sobie przyswoić nawet te osoby, które nie władają językiem niemieckim!
... zobacz więcej
26.01.2021
Współcześnie mamy do czynienia z coraz bardziej zaawansowaną archiwistyką cyfrową, która moim zdaniem wiąże się także z umiejętnością tworzenia stron internetowych, większość bowiem stron (również archiwów państwowych) postawionych jest na jednym z CMS-ów.  Tutaj przypominam o, moim  zdaniem, jednym z najbardziej popularnych, obok Wordpressa i Joomli, i polecam kurs Drupal 8. Jeśli zastanawiasz się czy warto poznać Drupal 8, już teraz zobacz jakie funkcjonalności będą w nowym kursie kropelki.
... zobacz więcej
24.01.2021
Tym razem temat, z którym zetknął się chyba każdy użytkownik Internetu... Niniejsza broszura informacyjna opisuje przebieg współczesnych ataków ransomware, metody ich powstrzymywania oraz najlepsze praktyki w odniesieniu do zapory sieciowej i sieci, gwarantujące optymalną ochronę przed oprogramowaniem ransomware. Nowoczesne zapory sieciowe są tworzone specjalnie po to, aby chronić przed ransomware – jednak aby tak się stało, trzeba dać im szansę efektywnego wykonywania swojej roli. Ponieważ ataki ransomware są coraz bardziej ukierunkowane, indywidualnie dostosowywane i niewidzialne, oraz ponieważ są one w stanie siać w organizacjach i ich sieciach prawdziwe spustoszenie, fundamentalne znaczenie ma stosowanie najlepszych praktyk w celu maksymalnego wykorzystania posiadanej zapory sieciowej. 
... zobacz więcej
23.01.2021
Wyzwania..., Webinar, Władcy Sieci, 28 stycznia br., godz. 11.00-12.00  Władcy Sieci to społeczność administratorów i specjalistów IT. Wspólnie dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem. Publikujemy artykuły niezależnych ekspertów. Odkrywamy tajniki sieci oraz bezpieczeństwa cyfrowego. Organizujemy spotkania i konferencje. Oprócz wiedzy zapraszamy do dobrej zabawy w formie gRywalizacji – zbierania punktów oraz wymieniania ich na społecznościowe nagrody.  W dobie coraz bardziej zaawansowanej archiwistyki cyfrowej zagadnienia związane z cyberbezpieczeńswem dotyczą również archiwistów cyfrowych, chociaż współcześnie w zasadzie każdy użytkownik Internetu powinien sobie zdawać sprawę z zagrożeń czyhających w Sieci. W trakcie darmowego webinarium (rejestracja na stronie Władców Sieci) zostaną poruszone następujące tematy:  Ogólne trendy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeniZagrożenia cyberbezpieczeństwa w dobie COVID-19Melodia przyszłości – komputer kwantowy a cyberbezpieczeństwo
... zobacz więcej
23.01.2021
Zagadnienia związane z biurowością w kancelariach komorniczych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. z 2018, poz. 2517)
... zobacz więcej
21.01.2021
 Powstała nowa wersja systemu NiKA – Nadzór i Kontrola Archiwalna. System wspomaga pracę pracowników nadzoru archiwalnego w Archiwach Państwowych. Nowa wersja systemu została już zainstalowana na środowisku produkcyjnym i wszyscy użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych w jej ramach funkcjonalności.
... zobacz więcej
21.01.2021
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Kurs I stopnia on-line, 15-18 lutego br., godz. 10.00-15.00, cena 960,00 zł   Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne.W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników w formule on line.
... zobacz więcej
19.01.2021
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Kurs II stopnia on-line, 25 lutego - 2 marca br. godz. 10.00-15.00, cena 1 500,00 zł ((przy zgłoszeniach do 29 stycznia cena promocyjna 1 300,00 zł netto/os.)  Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie. Kurs ma formę warsztatów.  
... zobacz więcej
19.01.2021
Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin Zieliński, Podręcznik..., Zespół Ośrodka Badań Socjologicznych, Instytut Studiów Społecznych, UW, Warszawa  "Archiwizacja danych pochodzących z badań nie jest pomysłem nowym. Potrzebę istnienia tego typu instytucji badacze uświadamiali sobie od dawna. Z przekazywaniem a następnie udostępnianiem zainteresowanym zbiorów danych związane są takie korzyści jak choćby realizacja postulatu otwartości warsztatu badawczego, co niewątpliwie przyczynia się do wypracowania i standaryzacji stosowanych procedur badawczych czy wzbogacenia zasobu wiedzy w dziedzinie metodologii badań społecznych. Zbieranie a następnie udostępnianie danych za pośrednictwem jednej instytucji otwiera drogę do upowszechniania standardów konstrukcji narzędzi pomiarowych, w tym także wskaźników służących do pomiaru zjawisk społecznych. Pozwala na ich intersubiektywną kontrolę i dostarcza nie tylko gotowe wzorce ale również inspiruje do własnych poszukiwań na bazie zastanych już projektów badawczych. (...)"
... zobacz więcej
16.01.2021
Katarzyna Pepłowska, Najnowsze trendy w..., w: Archeion, T. 121, wyd.  NDAP, 2020, s. 372-420   The aim of the article is to present the latest achievements of the world archival science and draw attention to academic achievements, projects, problems and challenges which were discussed by the international archive community at Designing the Archive 2019, a conference of the International Council on Archives which took place in October 2019 in Adelaide, the capital city of South Australia. Designing archives is not only the main topic of the conference, but also a trend which has become visible in direct actions taken by archives. It generates certain problems and challenges for archives, but also gives them opportunities to grow. Since the article refers in particular to innovations in archives, it discusses solutions adopted e.g. in Norway, the Netherlands, New Zealand, the United States and Australia, and refers also to Costa Rica and China, paying particular attention to innovative working methods in archives, which make use of experiments to design ICT tools, inspire creativity in archive employees and develop IT tools in harmony with people’s needs and expectations, which in practice results in developing special theme applications. The article also makes a reference to the latest research in designing and using the space of archive buildings, as well as designing research laboratories and the public space to satisfy the needs of 21st century users and attract new ones. The article also discusses the role of marketing and digital economy in the functioning of archives in this context. New trends in the world archival science are also silent archives and research on archive trauma, whose foundation is a new approach towards judging the value of documentation, popular in the United States and based on the feminist approach. Silent archives are a difficult subject, but international research shows that archivists meet the needs of the oppressed.
... zobacz więcej
16.01.2021
Jak opisywać archiwalne fotografie?, Webinar, Zakładamy archiwum społeczne, Facebook Live, 20 stycznia 2021, godz. 14.00 - 15.30  W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, co można wyczytać z archiwalnych fotografii, jak je zidentyfikować i opisać oraz jak dodawać fotografie do Otwartego Systemu Archiwizacji.  Webinarium poprowadzą pracowniczki Centrum Archiwistyki Społecznej:  Agata Bujnowska - historyczka sztuki. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z archiwalnymi fotografiami w Fundacji Ośrodka KARTA, organizacji wystaw, przygotowywaniu publikacji i innych projektów upowszechniających wiedzę o kulturze i historii. Autorka szkoleń z zakresu archiwizacji, opracowywania i interpretacji fotografii.  Małgorzata Pankowska-Dowgiało – historyczka, kierowniczka Działu Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych. Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. kierowała Archiwum Fotografii, prowadziła liczne projekty związane z archiwistyką społeczną, w tym projekty związane z kwestiami cyfrowymi, animacją i upowszechnianiem.
... zobacz więcej
14.01.2021
 Historia regionalna również może być interesująca, czego dowodzi mikroprojekt pt. „Odcienie regionalizmu ”, przygotowany przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu.  Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie bogactwa historycznego regionu – istotnych zdarzeń i procesów historycznych, do których doszło na obszarze trzech powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego na postawie zasobu archiwalnego i innych ciekawych materiałów.  Projekt z pewnością zainteresuje badaczy lokalnych i hobbystów, wskazując na istotne źródła do dziejów regionu. Archiwalia mogą posłużyć także celom edukacyjnym.
... zobacz więcej
14.01.2021
Czytanki o Edukacji - Szkolne gry z historią, Publikacje Związku Nauczycielstwa Polskiego, red. Dorota Obidniak ,Anna Dzierzgowska, konsultacja nauk. Piotr Laskowski, wyd. ZNP, 2017 Publlkacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie ZNP. Ciekawe i wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienia związane z nauczaniem historii w szkole, które obecnie pozostawia, moim zdaniem, wiele do życzenia. Uważam, że współcześnie powinno się raczej mówić o historii zintegrowanej i historii stosowanej. ... Szczerze polecam lekturę niniejszej publikacji każdemu historykowi! 
... zobacz więcej
13.01.2021
Digital University to wiodąca organizacja edukacyjna w Polsce, oferująca liderom rynku doświadczenie edukacyjne na poziomie światowym oraz dogłębną wiedzę w dziedzinie cyfrowej transformacji i budowania cyfrowego sposobu myślenia.  Jej beneficjentami są przedsiębiorcy i ludzie biznesu, zawodowo zainteresowani cyfrową transformacją oraz dzieci i młodzież, które poznają świat najnowszych technologii i rozwiązań zmieniających codzienne życie. Digital University wspiera rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnie z najnowszymi światowymi trendami technologicznymi.
... zobacz więcej
11.01.2021
Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 maja 2022 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 1890 osób powyżej 18 r.ż. z obszaru całego kraju objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.   Projekt realizowany jest w terminie: 01.01.2020–30.05.2022r.
... zobacz więcej
11.01.2021
Bartłomiej Konopa, Archiwizacja Webu..., w: Archeion, T. 121, wyd. NDAP, Warszawa 2020   "Archiwizacja Webu, czyli działania mające na celu gromadzenie i zachowanie zasobów Sieci, prowadzona jest już od prawie 25 lat. Przez ten czas powstało wiele projektów realizujących to zadanie, a także parę organizacji, takich jak np. International Internet Preservation Consortium, które wspierają jego realizowanie. W artykule zaprezentowano rozwój działań w tym zakresie, a następnie omówiono wnioski z analizy funkcjonowania wybranych europejskich archiwów Sieci o charakterze narodowym, przeprowadzonej w oparciu o publicznie dostępne materiały ich dotyczące. Analiza ta miała na celu zbadanie, w jaki sposób obecnie archiwizowany jest Web w tej części świata. Rozpatrzone zostały trzy główne zagadnienia: gromadzenie, opisywanie i udostępnianie zasobów dawnego WWW. Pierwsze z nich obejmuje zakres archiwizacji, a więc określenie tego, jakie materiały jej podlegają, a także wykorzystywanych w tym celu strategii, z których wynika ukształtowanie zbiorów. Drugie dotyczy stosowanych metadanych i innych elementów służących przekazaniu informacji na temat tego, co zostało w jej trakcie zgromadzone. Ostatni element analizy obejmuje zakres udostępniania zasobów archiwalnego WWW, występujące ograniczenia i ich przyczyny, a także wykorzystywane do tego narzędzia. W trakcie badań zainteresowano się również używanym przez poszczególne projekty oprogramowaniem. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że model archiwum Sieci został wypracowany, a działalność analizowanych inicjatyw w Europie jest do siebie bardzo zbliżona."
... zobacz więcej
10.01.2021
„Archiwum: Aktywacja!” | konferencja online inaugurująca cyfrowe Archiwum Instytutu Pileckiego, 12-13.01 br., godz. 9.00 (rejestracja na webinar poprzez linki na stronie Instytutu) "Ponad milion. Tyle stron dokumentów umieściliśmy dotąd w naszym archiwum cyfrowym, którego działalność zainaugurujemy międzynarodową konferencją online w dniach 12-13 stycznia 2021 r. (...)"  
... zobacz więcej
10.01.2021
Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; informacja o archiwach udostępnionych przez Zakład
... zobacz więcej
08.01.2021
Grażyna J. Leśniak, Państwo pozwoliło na..., w: Prawo.pl, Kadry i BHP, wyd. Wolters Kluwer, 8.01.2021
... zobacz więcej
08.01.2021
Marek Konstankiewicz, Regulacje prawa polskiego..., w: Archeion, T. 121, wyd. NDAP, Warszawa 2020 "Regulacje prawne istotnie wpływają na prowadzenie działalności archiwalnej, w tym na stan zachowania i dostępność materiałów archiwalnych. Artykuł syntetycznie przedstawia obowiązujące w Polsce w dniu 1 września 2020 r. unormowania prawa powszechnie obowiązującego bezpośrednio odnoszące się do ustroju instytucji archiwalnych oraz do ochrony materiałów archiwalnych, a także kształtowania, opracowywania i udostępniania zasobu archiwalnego. Regulacje te znajdują się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w ustawie z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, a także w szeregu innych ustaw i rozporządzeń oraz w licznych umowach międzynarodowych i aktach prawa Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwraca wzrost liczby uregulowań traktujących archiwalia łącznie z innymi dobrami kultury oraz lokujących działalność archiwów w obszarze zapewniania szeroko rozumianego dostępu do informacji. Dużym wyzwaniem jest rozproszenie tych norm wśród wielu aktów prawnych oraz liczne i fragmentaryczne zmiany w nich dokonywane. Niektóre obszary regulacji prawnych wymagają pogłębienia badań, zwłaszcza nad ich rzeczywistym wpływem na działanie archiwów. Niniejsza refleksja może być przydatna dla dyskusji metodycznych, kształcenia kadr archiwalnych na wszelkich poziomach oraz formułowania postulatów zmian legislacyjnych. (...)"
... zobacz więcej
05.01.2021
Dariusz Makowski, Archiwa a systemy informatyczne..., w: Archeion, T. 121, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2020 "Tematyka związana z systemami teleinformatycznymi, które funkcjonują obecnie w jednostkach administracji publicznej w Polsce, jest niezwykle rozległa. Z jednej strony można ją rozpatrywać w aspekcie formalno-prawnym, a z drugiej czysto technicznym – związanym z architekturą bądź budową samych aplikacji i zastosowanych w nich rozwiązaniach programistyczno-sprzętowych. Autor dokonał próby analizy zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych, kładąc szczególny nacisk na systemy dziedzinowe wdrażane w jednostkach administracji publicznej. Głównym przedmiotem rozważań są uregulowania prawne dotyczące istoty samych systemów teleinformatycznych, jak również postępowania z dokumentacją elektroniczną w nich gromadzoną. Systemy dziedzinowe to samodzielne i niezależne systemy teleinformatyczne stworzone do świadczenia usług dla określonego obszaru działalności danej instytucji, a przeznaczone do realizacji ściśle określonych, wyspecjalizowanych zadań. Powinny zapewnić realizację wszystkich czynności wynikających z przepisów prawa, odnoszących się do przetwarzanych danych oraz tworzonej i gromadzonej w nich dokumentacji zarządzanej w sposób odzwierciedlający cały proces podejmowania decyzji. (...)"
... zobacz więcej
05.01.2021
Arkusz kalkulacyjny Excel jest najpopularniejszym, chociaż komercyjnym, arkuszem tego typu używanym zarówno w korporacjach, firmach, urzędach, a także w archiwach. Przedstawiam tutaj najlepszy, moim zdaniem, kurs Excela autorstwa Przemysława Szyperskiego, któremu należy się wielkie uznanie, kurs jest bowiem nie tylko bardzo profesjonalny, ale również zupełnie darmowy! Szczerze polecam kurs, kanał w serwisie YouTube oraz profil na Facebook-u.
... zobacz więcej
04.01.2021
W dobie archiwistyki cyfrowej umiejętność stawiania stron internetowych na jednym z najlepszych CMS-ów jest bardzo przydatna, co zresztą dotyczy także innych platform tego typu (aczkolwiek cały czas należy pamiętać o archiwistyce tradycyjnej!). Mowa tutaj o najwyżej ocenianym kursie Wordpressa oraz największym kanale w serwisie YouTube poświęconym tej platformie, prowadzonym przez Dariusza Pichalskiego. Wordpress ma wiele zastosowań, zwłaszcza w obecnych czasach szczególnie atrakcyjna wydaje się możliwość tworzenia... sklepów internetowych (zainteresowanym tematem polecam ponadto platformę Pressta Shop). Gorąco polecam kanał w serwisie YouTube, kurs oraz stronę internetową!
... zobacz więcej
04.01.2021
Niedawno powstała w Łodzi mapa ginących zawodów. Problem jest chyba znany każdemu, kto ostatnio szukał rzemieślnika, np. zegarmistrza. Niestety wiele zawodów odchodzi w zapomnienie; tutaj wspomnę także o zawodach, które były kiedyś powszechne, dziś zaś nikt o nich nie pamięta, ani nawet nie przypuszcza, że kiedyś takie profesje istniały. Mam tutaj na myśli historyczne teksty niemieckojęzyczne, które czasami przychodzi mi tłumaczyć; dawne nazwy zawodów są wówczas sporym problemem.
... zobacz więcej
29.12.2020
Krzysztof Czajka-Kalinowski, Rola digitalizacji i udostępniania w instytucjach kultury, Żydowski Instytut Historyczny, Webinar 14 maja 2020  Wykład "Rola digitalizacji i udostępnianie zbiorów w instytucjach kultury. Na przykładzie cyfrowych repozytoriów ŻIH", który poprowadził online Krzysztof Czajka-Kalinowski, kierownik Działu Digitalizacji Żydowskiego Instytutu Historycznego. Gorąco polecam, świetnie przedstawiony proces digitalizacji!
... zobacz więcej
29.12.2020
Jak Zrobić Stronę Internetową w Wordpress 2020?; 23 kroki; Wordpress; Tutorial dla początkującychNa Wordpressie postawionych jest około 1/3 wszystkich stron w Internecie; również większość archiwów państwowych ma swoje strony postawione na jednym z CMS-ów. Moim zdaniem każdy archiwista cyfrowy, a i po prostu zaawansowany użytkownik komputera, powinien znać jeden lub kilka CMS-ów; stąd ten tutorial, który od innych, również wartych polecenia, odróżnia się przejrzystym i czytelnym układem. Wszystkie CMS-y są zbudowane w ten sam sposób, znajomość Wordpressa pomoże w nauce innych systemów tego typu (a jest ich ponad trzysta!) Tutaj pragnę podkreślić jeszcze znaczenie Omeki służącej do tworzenia archiwów cyfrowych, a która jest również jednym z CMS-ów.
... zobacz więcej
29.12.2020
Webinar, Jak nie zaginąć w archiwum? Skuteczne zarządzanie dużą ilością dokumentów, Squiz Poland, YouTube 2018 Webinar prezentuje zalety wyszukiwania korporacyjnego, innowacyjnego podejścia do wyszukiwania dokumentów w korporacji. Wyszukiwanie korporacyjne polega na tworzeniu treści z wielu źródeł typu korporacyjnego, takich jak bazy danych i intranet, z możliwością wyszukiwania dla określonej grupy odbiorców. „Wyszukiwanie korporacyjne” służy do opisywania oprogramowania do wyszukiwania informacji w przedsiębiorstwie. Więcej o wyszukiwaniu korporacyjnym, Enterprise Search i Elastic Search można sobie poczytać w Internecie.
... zobacz więcej
21.12.2020
Baza zawiera 66 archiwów rozsianych po całym świecie, wszędzie tam, gdzie po powstaniach narodowych, czy po prostu za pracą, dotarli nasi rodacy. Archiwalia, które możemy znaleźć w archiwach polonijnych, potrafią zaskoczyć; np. znalazłem przedwojenne zdjęcia Jastrzębiej Góry w archiwum w Argentynie (niestety tylko on-line).
... zobacz więcej
20.12.2020
Emigracja i środowiska polonijne..., red. Alicja Kulecka, wydanie I, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 134   Publikacja zawiera artykuły analizujące zawartość archiwów krajowych i zagranicznych pod kątem źródeł do dziejów polskiej emigracji i Polonii. Przedstawione zostały zasoby Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego m.st. Warszawy oraz Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Interesujące są zwłaszcza teksty poświęcone archiwaliom wcześniej niedostępnym bądź nieuporządkowanym: Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu oraz archiwaliom polonijnym w Australii i Nowej Zelandii. Zaprezentowana została także działalność Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum m.st. Warszawy oraz Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, służąca zabezpieczeniu materiałów i popularyzacji archiwów środowisk polonijnych.
... zobacz więcej
19.12.2020
strzałka do góry