Archiwistyka_tlo
Archiva Ecclesiastica Rocznik Stowarzyszenia Archiwistów KościelnychNr 12/2021, Zielona Góra 2019
... zobacz więcej
16.10.2021
Film "Od Krajowego do Państwowego. Z historii Archiwum Narodowego w Krakowie lata 1878-1952" powstał z okazji 140. rocznicy utworzenia Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie oraz dla uczczenia stulecia archiwów państwowych. Film dokumentalny jest drugą odsłoną cyklu poświęconego historii i zbiorom Archiwum Narodowego w Krakowie. W filmie wystąpili: Monika Andrasz-Mrożek Wiesław Filipczyk Iwona Fischer Kamila Follprecht Wojciech Krawczuk Lektor: Rafał Żygiel Konsultacje naukowe: Monika Andrasz-Mrożek, Wiesław Filipczyk, Kamila Follprecht Scenariusz: Lilianna Pochwalska Reżyseria: Michał Grzyb Zdjęcia i montaż: Michał Grzyb - Mental Fly Production Wykorzystano materiały z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie skany: Maciej Brzozowski, Małgorzata Multarzyńska-Janikowska, Łukasz Sołtys, Iwona Pilucik fotografie: Anna Seweryn Historię Archiwum Państwowego opracowano na podstawie publikacji: Kamili Follprecht, „Nie dać ginąć szczątkom dawnych piśmienniczych pamiątek…. Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Krakowie XIX-XXI w”., Kraków 2008; Adama Kamińskiego, „Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Krakowie (1792) 1878-1952”, oprac. J. Stoksik, Biblioteka Krakowska nr 156, Kraków 2012 ; Anieli Kiełbickiej, „Archiwa krakowskie na tle polskiej nauki historycznej 1878 -1951”, Biblioteka Krakowska nr 130, Kraków 1993. Grafika na licencji CC Galle Philips, Grafika - Sprawiedliwość, z serii "Siedem Cnót"; PAUART ISAP Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/
... zobacz więcej
16.10.2021
Debata poświęcona zagadnieniom dokumentacji, re-prezentacji i redystrybucji sztuki performance. „Sztuka performance istnieje jednocześnie w teraźniejszości i przeszłości, odchodzi i pozostaje; jej tendencji do zniknięcia i dematerializacji przeciwstawia się jej zdolność do pozostawania, zaznaczania się i zostawiania innego rodzaju śladów. Sztuka performance na różne sposoby manifestuje się globalnie w dokumentacyjnych, archiwalnych i dyskursywnych re-prezentacjach. Performance odciska się w pamięci swych widzów, w ich świadectwach, w materialnych przedmiotach i przestrzeniach, w różnych formach «tekstu»: wciąż na nowo ulega rozplenianiu”. Adrien Heathfield Na temat form i formatów „życia po życiu” performansu debatować będą: Jacek Niegoda: artysta wizualny tworzący w obszarach nowych mediów, wideo i performansu; w latach 90. współtwórca głośnego projektu C.U.K.T. (Centralny Urząd Kultury Technicznej). Waldemar Tatarczuk: artysta sztuki performance, założyciel Ośrodka Sztuki Performance przy lubelskim Centrum Kultury. Obecnie dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie. Barbara Świąder-Puchowska: teatrolożka i publicystka; wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w historii najnowszej trójmiejskiej sceny teatralnej. Joanna Zielińska: kuratorka i badaczka współczesnego performansu. Od 2015 roku jest szefową Działu Sztuk Performatywnych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Moderacja: Dorota Walentynowicz:artystka wizualna i kuratorka; obszar jej artystycznych i teoretycznych zainteresowań dotyczy styku fotografii, nowych mediów i sztuk performatywnych oraz relacji przedmiotu i podmiotu fotograficznej reprezentacji. Autor filmu: Florian Tuercke
... zobacz więcej
16.10.2021
Krystyna Wanda Roman, Wkład..., wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 270   Monografia jest pierwszym całościowym ujęciem udziału archiwistów w powszechnych zjazdach historyków, począwszy od 1880 roku, i w powszechnych zjazdach archiwistów od 1986 roku oraz ich teoretycznego wkładu do dorobku archiwistyki polskiej. Zawiera analizę 350 referatów wygłoszonych i opublikowanych w pamiętnikach zjazdowych, z której wynika, jakie problemy były ważne dla środowiska archiwalnego, co je interesowało i budziło w nim emocje, co je bulwersowało, a co przyjmowano z entuzjazmem. Można dostrzec zmiany w opisywaniu i ocenie wielu zjawisk zachodzących w archiwach i wokół nich oraz w postrzeganiu archiwów i archiwistyki, a także reakcji na nowe prawo czy nowinki technologiczne. Zaprezentowane teksty pozwalają odtworzyć rozwój oryginalnej polskiej myśli archiwalnej oraz historię współczesnej dziedziny archiwalnej wraz z jej różnorodnymi aspektami. Każdy tekst może stanowić inspirację do podejmowania kolejnych badań naukowo-archiwalnych.
... zobacz więcej
16.10.2021
Dla tych wszystkich archiwistów,, którzy myślą o własnej działalności gospodarczej... (odsyłam tutaj do bodajże 4 rozdziału Ustawy archiwalnej) ZUS i..., Marta Wróblewska, Justyna Mydłowska, Centrum Biznesu Koszalin, 16.02.2021  Zapis szkolenia które odbyło się online 16 lutego 2021 ""ZUS i podatki dla rozpoczynających działalność gospodarczą". Zachęcamy do zapoznania się z tym nagraniem, jest to wersja zaktualizowana o nowe kwestie wynikające między innymi z nowych regulacji prawnych w 2021 roku. Jest to szkolenie przeznaczone dla osób planujących oraz rozpoczynających działalność gospodarczą i poświęcone zagadnieniom podatkowym oraz składek na ubezpieczenia społeczne, które należy znać na starcie własnego biznesu. Partnerami merytorycznymi szkolenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie oraz firma VERTAX Krzysztof Sulewski i Damian Żelazny. * Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z działalnością gospodarczą (m.in. definicja przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, wyjaśnienie pojęć: przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód, strata); * Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (działalność prowadzona samodzielnie, spółki osobowe, spółki kapitałowe) * Wybór formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa) * Obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług (VAT); * Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej; * Zgłoszenie płatnika składek do ubezpieczenia społecznego; * Ulga na start w składkach na ubezpieczenie społeczne; * Mały ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą
... zobacz więcej
16.10.2021
Ważna rzecz dla archiwistów!
... zobacz więcej
13.10.2021
Archiwistyka jako nauka wyodrębniła się z prawa i cały czas się na nim opiera.
... zobacz więcej
12.10.2021
"EBSCO Discovery Service is an all-inclusive search solution that makes in-depth research easy." "EBSCO is the leading provider of research databases, e-journals, magazine subscriptions, e-books and discovery service to libraries of all kinds. For more than 70 years, we’ve partnered with libraries to improve research with quality content and technology." 
... zobacz więcej
12.10.2021
Wschodni Rocznik Humanistyczny, t. XVIII (2021), Nr 1: Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki, red. Artur Górak, Marcin Hlebionek, Dariusz Magier Bardzo ciekawe artykuły, gorąco polecam!
... zobacz więcej
12.10.2021
W. Łachowski, K. Janas, 2021, Wstęp [w: W. Łachowski, 2021, Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów], Kraków-Warszawa 2021, Wydawnictwo naukowe IRMiR." [...] Poprawa jakości i dostępności danych w mieście to pierwszy krok na drodze do tego, aby nie tylko firmy, ale również miejskie instytucje publiczne (i sami mieszkańcy miast, którym te instytucje służą) odnosiły realną korzyść z dobrodziejstw cyfrowej rewolucji. Mamy nadzieję, że niniejszy podręcznik oraz wiedza i doświadczenie ekspertów, których zaprosiliśmy do jego współtworzenia, będą służyć praktyczną pomocą wszystkim podejmującym wyzwanie, jakim niewątpliwie jest budowa zintegrowanego systemu zarządzania danymi w mieście. Informacje zawarte w publikacji będą przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom urzędu miejskiego mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. Książkę polecamy szczególnie osobom odpowiedzialnym za politykę smart city oraz transformację cyfrową, a także kierownikom wydziałów zajmujących się rozwojem miasta i zarządzaniem strategicznym. Wiele przydatnych do pracy wskazówek znajdą w podręczniku również miejscy informatycy oraz specjaliści od zamówień publicznych. [...]"
... zobacz więcej
11.10.2021
Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia, Płock, od 25 października br., TRWA REKRUTACJA!– 34 godziny zajęć Zakres tematyczny: • Podstawy prawne postępowanie z dokumentacją • Dokumentacja niejawna • Rodzaje i postać dokumentacji współczesnej • Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. arch. B • Organizacja pracy kancelaryjnej, w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt • Archiwizowanie dokumentacji • Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek • Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej • Komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych
... zobacz więcej
11.10.2021
Nota obsługuje elektroniczne doręczenia przez Portal Informacyjny oraz rejestrowane e-doręczenia pomiędzy pełnomocnikami w trybie art. 132 KPC.
... zobacz więcej
08.10.2021
„Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”, pod red. Anny Laszuk, Warszawa 2020, ss. 316   ISBN: 978-83-65681-95-9Ze wstępu:„W XIX w. zaczęły powstawać archiwa publiczne, na ziemiach polskich działające w ramach struktur państw zaborczych. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. umożliwiło organizację sieci polskich archiwów państwowych oraz powstawanie profesjonalnie prowadzonych archiwów kościelnych. Tym właśnie archiwom, ich początkom oraz obecnym osiągnięciom i problemom poświęcone zostało niniejsze wydawnictwo.Niniejszy zbiór artykułów zawiera informacje o dziejach twórców kościelnego dziedzictwa kulturowego, opisy odtwarzania struktur i zasobów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz relacje o działaniach podejmowanych obecnie przez instytucje kościelne, także we współpracy z archiwami państwowymi. Większość artykułów została przedstawiona na konferencji Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, która odbyła się w Łodzi 14–16 października 2019 r.”Książka jest dostępna także do pobrania w wersji:    PDF (4,52 MB)
... zobacz więcej
08.10.2021
Jest to też okazja dla archiwistów nauki branżowego języka angielskiego... Do not..., Sandra Florand Young, with revisions by Douglas Bicknese and Julia Hendry Special Collections Department, The University Library, and Jane Addams Hull-House Museum,College of Architecture and the Arts,The University of Illinois at Chicago 2006 " [...] Do not throw it away! Documenting and Preserving Organizational History” encourages organizations, both large and small, to save and organize their office and project records. This guide is intended to assist staff members and volunteers to prepare a plan for the organization and maintenance of current records and historically important documents. It offers practical advice on providing security for records and setting up an in-house archives,as well as factors to consider should the organization want to deposit records in an institution. It also discusses the importance of records from the point of views of the organization’s, community’s, and researcher’s needs. [...]"
... zobacz więcej
08.10.2021
Bezpieczeństwo IT, 5 lipca 2017 "Nie od dziś wiadomo, że odpowiednio zbudowane i wykorzystywane hasła dostępowe to jeden z podstawowych i najważniejszych elementów budowania bezpieczeństwa teleinformatycznego w organizacji. Dzięki nim chronimy dostęp nie tylko do treści naszej korespondencji, pieniędzy przechowywanych na koncie ale również do nieocenionej wartości zasobów naszej sieci firmowej. Z pewnością znajdują się w niej poufne informacje dotyczące m.in. działania organizacji, jej klientów oraz chociażby warunków ich współpracy z przedsiębiorstwem. [...]"
... zobacz więcej
06.10.2021
Rola archiwów..., e-book, red. Antoni Barciak, Dorota Drzewiecka, Katarzyna Pepłowska, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 136   "Książka omawia trudny proces jakim jest wdrażanie systemów EZD w działalności jednostek organizacyjnych w kontekście informatyzacji państwa.  W literaturze naukowej  coraz więcej miejsca poświęca się tematyce projektowania i wdrażania systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Niestety zbyt mało mówi się o udziale archiwistów, często można odnieść wrażanie, że są oni pomijani w tym ważnym procesie. Z drugiej strony, należy przypomnieć, że wiedza, którą dysponują archiwiści w wielu kwestiach związanych z zarządzaniem dokumentacją pozwoliłaby uniknąć licznych problemów występujących w praktyce. Niniejsza książka wypełnią tę lukę, bowiem koncentruje się na doświadczeniach archiwów i ich roli w procesie wdrażania EZD. Książka  jest  szerokim spojrzeniem na działalność archiwów. Jest adresowana archiwistom, pracownikom jednostek organizacyjnych, dysponentom oraz studentom. Zawiera w sobie praktyczne wyjaśnienie procesów wdrażania EZD dzięki czemu może stanowić cenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy obecnie zmagają z  problemem EZD."
... zobacz więcej
06.10.2021
"Przepisy mają na celu ujednolicenie sposobu wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów biurowych wpływających z zewnątrz, wysyłanych na zewnątrz oraz przekazywanych pomiędzy komórkami organizacyjnymi. Czynności te wykonują w określonym zakresie wszyscy pracownicy biurowi. Najszersze obowiązki czynności kancelaryjnych są powierzane pracownikom kancelarii ogólnych w dużych instytucjach oraz pracownikom sekretariatu każdego ogniwa organizacyjnego i zarządzającego. [...]"
... zobacz więcej
02.10.2021
Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, Organizacja..., wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2014 Publikacja w wersji elektronicznej. "Środowisko pracy to inaczej otoczenie pracy które tworzy zespół czynników materialnych i  społecznych,  z  którymi  styka  się  pracownik  administracji  podczas wykonywanej  pracy.  Do tych  czynników należą  bez wątpienia  miejsce  pracy,  w  tym  stanowisko  pracy',  relacje  inter­personalne  na  które składa  się  przepływ  informacji  pomiędzy pracownikami  oraz wzajemna komunikacja  (zarówno w płaszczyźnie podwładny-przełożony, jak  i  pomiędzy współpracow­nikami).  Oczywiście to jak działa  urzędnik jest wypadkową jego wiedzy,  zdolności,  doświad­czenia  oraz  indywidualnych  cech  charakteru,  aczkolwiek  nie  bez  znaczenia  są  znajomość prakseologii, etyki,  pogłębiona i uzupełniona wiedza z zakresu prawa, socjologii, psychologii, teorii  rozwoju  lokalnego i  regionalnego,  gdyż decyduje ona o poziomie intelektualnym  kadr administracji  publicznej2.  Wszystko to  pozwala  na  zrozumienie  istoty  pracy w administracji, a nadto wpływa na jakość administracji, a dokładnie na jakość działań podejmowanych przez administrację wobec obywateliPoniżej zostaną scharakteryzowane podstawowe zagadnienia wprowadzające w środowi­sko pracy urzędnika czy szerzej  pracownika administracji. [...]"
... zobacz więcej
02.10.2021
Vademecum..., edycja 2015, wybór tekstów i opracowanie naukowe: Bogusław Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa 2015, ss. 224 Publikacja w wersji elektronicznej. "Działania  dotyczące  dziedzictwa  kultury  mają  bardzo istotne znaczenie dla społeczeństwa, kultury, gospodar-ki, turystyki, polityki, itd. Postępowanie z dziedzictwem powinno więc być przemyślane i odpowiedzialne, uwzględniać  współczesne  potrzeby  i  możliwości,  ale również  prawa  przyszłych  pokoleń  do  zasobu,  którym obecnie  zarządzamy.  Dlatego  też  działania  dotyczące poszczególnych zabytków nie mogą być tylko wypad-kową indywidualnych okoliczności i uwarunkowań, ale powinny wynikać z zasad i programów opracowanych w ramach teorii konserwatorskiej. Dlatego właśnie ICOMOS  od  początku  istnienia  aktywnie  uczestniczy w kształtowaniu teorii konserwatorskiej. [...]"
... zobacz więcej
02.10.2021
W archiwach państwowych znajduje się sporo dokumentów w języku niemieckim z różnych epok. W sieci można znaleść aplikacje ułatwiające rozczytywanie niemieckiego pisma gotyckiego.
... zobacz więcej
27.09.2021
'"Według nowej normy wymóg ochrony danych dzieli się na trzy klasy. Typ danych jest kontrolowany w celu określenia wymagania sposobu ich ochrony w firmie. To wskazuje, jakie wymagania są potrzebne do ochrony danych związane z klasą ochrony. [...]"
... zobacz więcej
27.09.2021
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnychzaprasza na konferencję "Fotografie...", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 114, 5 -6 październik 2021
... zobacz więcej
25.09.2021
VIII Toruńskie Konfrontacje ArchiwalneWolne archiwa wobec zmian Toruń, 2–3 grudnia 2021 r. Problematyka spotkania Współczesne archiwa działają w warunkach nieustających zmian – kulturowych, technologicznych, politycznych, demograficznych, ale też środowiska przyrodniczego. Zmiany te dotykają dziedzinę archiwalną. Czy archiwa mogą je inicjować lub wspierać albo im przeciwdziałać? Na pewno czują potrzebę ich dokumentowania, przy czym możliwe jest, że zmiany gwałtowne jako silniej odczuwalne i łatwiej widoczne doczekają się lepszego udokumentowania niż zmiany powolne. Jak na te zmienności zareagować ma nauka archiwalna? Jakimi metodami je badać? Jak kształcić archiwistów w warunkach zmian dziedziny archiwalnej? Jak wytworzyć w adeptach archiwistyki wrażliwość na zmiany i postawę reagowania na nie, niepozostawania wobec nich obojętnymi?
... zobacz więcej
25.09.2021
Na temat słabych i silnych haseł można sobie poczytać w sieci, w serwisie YouTube dostępne są też tutoriale poświęcone temu zagadnieniu. Zasadniczo silne hasło powinno się składać z co najmniej 8 znaków (czym więcej, tym lepiej) i zawierać wszystkie cztery elementy, tzn. małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne. Należy unikać stosowania cyfr mogących się w jakikolwiek sposób kojarzyć z naszą osobą, np. daty urodzin. To samo dotyczy liter. W Internecie bez trudu można znaleść aplikacje sprawdzające siłę hasła. Tutaj wymienię kilka z nich, moim zdaniem najlepszych.
... zobacz więcej
25.09.2021
Beata Igielska, Kanclerz SGH: Elektroniczny..., Nowe Technolgie, Szkolnictwo Wyższe, Prawo.pl, 24.09.2021 "Warto dopracować mechanizmy automatyzujące obieg dokumentów oraz ergonomię pracy w tym środowisku. Dobrym rozwiązaniem będzie też możliwość zastosowania narzędzi pozwalających na wymianę modułów między systemami, zastosowanie analiz dużych zbiorów danych oraz sztucznej inteligencji. Liczymy, że takie rozwiązania będą dostępne w systemie EZD RP - mówi dr Marcin Dąbrowski, kanclerz Szkoły Głównej Handlowej. [...]"
... zobacz więcej
24.09.2021
"W dniach 21-22 września br. w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona problematyce rozproszonego dziedzictwa dokumentacyjnego Litwy oraz krajów sąsiadujących. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy pomiędzy Urzędem Naczelnego Archiwisty Litwy, Uniwersytetem Wileńskim oraz Radą Bałtyckich Archiwów Audiowizualnych.     Jeden z referatów wprowadzających do dwudniowych obrad, wygłosiła dr hab. Anna Krochmal, jako przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Wystąpienie pt. „Polskie dziedzictwo archiwalne zagranicą – zabezpieczanie, popularyzacja i potencjał naukowy” zostało poświęcone doświadczeniom polskich Archiwów Państwowych ze współpracy z ponad 25 ośrodkami polonijnymi, zlokalizowanymi na terenie Europy, obu Ameryk i Australii. Referentka scharakteryzowała założenia i wyniki wieloletniego programu wsparcia instytucji polskich poza krajem. Zwróciła również uwagę na specyfikę archiwów emigracyjnych, główne formy i zakres świadczonej pomocy oraz ogromny potencjał badawczy zgromadzonych źródeł, dokumentujących wspólne losy narodów Europy Środkowo-Wschodniej. W końcowej części wystąpienia, poświęconej przyszłości archiwów polonijnych, podkreśliła znaczenie popularyzacji wiedzy o nich, m. in. poprzez włączanie zasobów polonijnych do ogólnopolskiego systemu informacji w serwisie Szukaj w Archiwach (www.szukajwarchiwach.gov.pl), jak też znaczący dorobek wydawniczy Archiwów Państwowych, obejmujący przewodniki i informatory o archiwach polonijnych. W konferencji wzięło udział ponad 20 referentów, reprezentujących instytucje naukowe i archiwalne z Litwy oraz diasporę litewską ze Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie prowadzone w systemie hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym) zgromadziło łącznie ponad 900 słuchaczy."  
... zobacz więcej
23.09.2021
Bardzo ważny temat, szczególnie dla archiwistów cyfrowych!
... zobacz więcej
22.09.2021
Nagranie wykładu „Zadania dla konserwatorów” Jerzego Manikowskiego w ramach webinarium „Digitalizacja piśmiennictwa dla beneficjentów programu Kultura Cyfrowa”
... zobacz więcej
22.09.2021
" [...] Prawo a genealogia. Co, jak i gdzie załatwić – warsztaty praktyczne z prawa urzędniczego dla genealogów, Michał Jan MARCINIAK, Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne. [...]"
... zobacz więcej
22.09.2021
Cena: 550 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl w terminie do 27 września 2021 r. Webinar, 30 września - 1 października 2021, godz. 9.00 - 13.30   W ramach proponowanego spotkania kompleksowo zostaną omówione na przykładach zasady oraz tryb przygotowania i uchwalania aktów prawnych przez radę gminy, powiatu i województwa. Duży akcent położony zostanie na praktyczne wykorzystanie przekazywanych w trakcie szkolenia informacji. Uczestnicy wraz z prowadzącą będą mogli - w oparciu o autentyczne uchwały -przeanalizować przykłady prawidłowych i wadliwych rozwiązań przyjmowanych przez organy j.s.t. oraz zastanowić się nad właściwym sposobem rozwiązania przedstawionych kazusów. Ramy prawne legislacyjnej działalności j.s.t., omówione zostaną w oparciu o przepisy Konstytucji RP, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, a także samorządowych ustaw ustrojowych. Przywołane zostanie również stosowne orzecznictwo sądów administracyjnych.
... zobacz więcej
22.09.2021
Jakub Smykla, Brakowanie..., YouTube 18 sierpnia 2021 Bardzo ważny i aktualny temat, szczerze polecam!   W materiale odpowiedziano: - czy brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jest przetwarzaniem danych osobowych, - czy można dokonać samodzielnie zniszczenia, czy zlecić usługę na zewnątrz, - co powinna zawierać umowa (i umowa powierzenia) zawarta z podmiotem zewnętrznym, - jakie wymagania powinien spełnić podmiot zewnętrzny, aby właściwie przeprowadzić proces niszczenia, - skrótowo omówiono normę DIN 66399, - jaką drukarkę wybrać do firmy/przedsiębiorstwa, - dla potwierdzenia podano przykład zdarzenia.
... zobacz więcej
22.09.2021
"FACT-CHECKING I NARZĘDZIA OSINT, CZYLI JAK NIE DAĆ SIĘ NABRAĆ W SIECI Dlaczego w pracy dziennikarza ważny jest fact-checking? Czym jest OSINT (Open Source Intelligence Techniques)? W jaki sposób zdobywać i weryfikować informacje o ludziach z mediów społecznościowych? Jakie są sposoby, żeby ich zidentyfikować? Jak sprawdzić, kiedy i gdzie zostało zrobione zdjęcie? Jak korzystać ze zdjęć satelitarnych? Jak korzystać z Facebooka po tym, gdy wszystkie pożyteczne dziury zostały naprawione? Czy z internetu da się skutecznie korzystać za darmo? Za pomocą jakich narzędzi — nie ruszając się zza biurek — dziennikarze Bellingcata ustalili, że to rosyjskie KGB chciało otruć Skripala? Wojciech Cieśla — dziennikarz Investigate Europe i jeden z założycieli Fundacji Reporterów. Wcześniej pracował w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, dziale śledczym „Dziennika” i w „Newsweeku”. Jedenastokrotnie nominowany do nagrody Grand Press za dziennikarstwo śledcze, dwukrotnie do Nagrody Fikusa i Mediatorów, laureat Grand Press za dziennikarstwo śledcze w 2009 roku, laureat nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego w 2005. W roku 2016 nominowany do prestiżowej European Press Prize za dziennikarstwo śledcze. Prezes Fundacji Reporterów."
... zobacz więcej
20.09.2021
Kryteria..., Katarzyna Jaskółka-Leśniak, Archiwum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, IV Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie, 26-27 listopada 2020 Prezentacja PowerPoint
... zobacz więcej
20.09.2021
Webinar, 27 września 2021, godz. 10.00 - 14.00 Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 23 września 2021 r.   Analiza zasad obowiązującego systemu kancelaryjnego bezdziennikowego, uwzględniając realizację czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD.Analiza procesu tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi (z uwzględnieniem nowego kształtu wykazu ze stycznia 2020 r.).Omówienie zasad klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy.Omówienie odpowiedzialności stanowisk pracy za wytwarzaną dokumentację.Zwrócenie uwagi na nowe wytyczne archiwów państwowych w kwestii nowelizacji wykazów akt oraz archiwizowania tzw. dokumentacji projektów unijnych.
... zobacz więcej
19.09.2021
Archiwum Państwowe w Przemyślu "Nadzór nad narastającym zasobem zwany inaczej nadzorem archiwalnym polega na: ustalaniu jednostek organizacyjnych zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych i prowadzeniu ich ewidencji,inicjowaniu opracowania oraz uzgadnianiu i zatwierdzaniu zgodnie zobowiązującymi przepisami - instrukcji kancelaryjnych, rzeczowych wykazów akt, instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych, oraz innych przepisów zakładowych o postępowaniu z dokumentacją,przeprowadzaniu cyklicznych kontroli archiwów zakładowych oraz wydawaniu niezbędnych zaleceń pokontrolnych,przeprowadzaniu lustracji archiwalnych mających na celu sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych,przeprowadzaniu ekspertyz dokumentacji, szczególnie w wypadkach budzących wątpliwości co do zasadności jej kwalifikacji archiwalnej,systematycznym przejmowaniu spisów zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych przekazywanych przez komórki organizacyjne archiwom zakładowym,wydawaniu zezwoleń, jednorazowych lub generalnych, wszystkim państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,przejmowaniu, w trybie przewidzianym przepisami prawa archiwalnego, materiałów archiwalnych, których okresy przechowywania w archiwach aktotwórcy już upłynęły,udzielaniu pomocy metodycznej i konsultacji oraz przeprowadzaniu instruktaży i szkoleń z zakresu zarządzania dokumentacją, prowadzenia kancelarii i funkcjonowania archiwum zakładowego. [...]"
... zobacz więcej
18.09.2021
Webinar, 27 września 2021, godz. 10.00-14.00  Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do  23 września 2021 r.I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie.1. Przepisy regulujące obieg dokumentacji elektronicznej w podmiocie.2. Przepisy regulujące archiwizację dokumentacji elektronicznej w podmiocie.II. Wymogi techniczne i organizacyjne systemów EZD – zadania organizacji.1. Wymagania techniczne.• Komputery: specyfikacja techniczna, laptopy czy komputery stacjonarne.• Internet.• Skanery.• Serwerownia.• Sprzęt peryferyjny.2. Wymagania organizacyjne .• Powołanie zespołu ds. wdrożenia EZD: kto ma w jego skład wchodzić.• Rozszerzone zadania kancelarii/sekretariatu: wyzwanie dla organizacji.• Nowe zadania i specyfika pracy archiwisty.• Zarządzanie zmianą.3. Na co zwrócić uwagę ogłaszając przetarg (SIWZ) lub wybierając bezpośrednio dostawcę usługi.III. Etapy wdrożenia systemu EZD.1. I etap.2. II etap.3. III etap.4. IV etap.5. Działania dostosowawcze.6. Modyfikacje.IV. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).1. Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.2. Koordynator czynności kancelaryjnych – zadania w EZD.3. Interoperacyjność znaku sprawy.4. Akta sprawy w EZD.5. Metryka sprawy w EZD.V. Czynności kancelaryjne w systemie EZD.1. Zadania punktów kancelaryjnych:• Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki.• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki.• Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki.• Wprowadzanie metadanych.• Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne.• Odwzorowanie i niepełne odwzorowanie.• Prowadzenie składu informatycznych nośników danych.• Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.• Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.• Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.2. Zadania kierowników komórek organizacyjnych:• Dekretacja pisma – wyjątki.• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki.• Dekretacja zastępcza.• Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa).• Podpisanie pisma podpisem elektronicznym.• Podpisanie pisma podpisem odręcznym.3. Zadania prowadzących sprawy:• Zakładanie spraw.• Uzupełnianie metadanych.• Dekretacja zastępcza.• Prowadzenie kompletnych akt sprawy.• Prowadzenie metryk spraw.• Sporządzanie projektów pism.• Dokonywanie akceptacji.4. Korespondencja wewnętrzna w EZD.5. Obsługa i archiwizacja składów chronologicznych oraz składów informatycznych nośników danych.6. Liczba, rodzaje i organizacja składów.7. Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, w tym zasady wypożyczania lub wycofywania przesyłek.8. Obsługa składów w systemie EZD.9. Bieżąca obsługa składów a sposób prowadzenia akt spraw i obowiązujące systemy wykonywania czynności kancelaryjnych (system EZD, system tradycyjny).10. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych w EZD.VI. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD.1. Przejmowanie dokumentacji elektronicznej do modułu archiwum zakładowego/ składnicy akt.2. Przejmowanie dokumentacji papierowej do modułu archiwum zakładowego/składnicy akt.3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji elektronicznej i papierowej oraz prowadzenie jej ewidencji w systemie EZD.4. Udostępnianie dokumentacji elektronicznej i papierowej przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt prowadzonym w systemie EZD.5. Wycofywanie dokumentacji elektronicznej i papierowej ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt prowadzonym w systemie EZD.6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD.7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych w systemie EZD.8. Sprawozdawczość archiwum zakładowego w systemie EZD.
... zobacz więcej
18.09.2021
Nasze małe i wielkie historie - gdańskie warsztaty archiwalne i genealogiczne
... zobacz więcej
18.09.2021
Polskie Towarzystwo Historyczne, XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin 18-20 września 2019 r.
... zobacz więcej
18.09.2021
"Kibana is a free and open user interface that lets you visualize your Elasticsearch data and navigate the Elastic Stack. Do anything from tracking query load to understanding the way requests flow through your apps"
... zobacz więcej
17.09.2021
" [...] Gdy myślimy o cyberbezpieczeństwie, dość często skupiamy się zabezpieczaniu danych przed użytkownikami z Internetu, czyli hakerami. Dlatego konfigurujemy zapory, korzystamy z programów antywirusowych, szyfrujemy transfer danych lub korzystamy z weryfikacji dwuetapowej. Warto jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo fizyczne, ponieważ kradzież lub utrata jednego urządzenia może skutkować wyciekiem danych o takiej samej skali, jak atak hakerski. Przykładem tutaj może być organizacja opieki zdrowotnej Lifespan ACE, która w wyniku kradzieży jednego laptopa straciła ponad milion dolarów, lub lotnisko Heathrow, które w wyniku zagubionego pendrive’a spowodowało wyciek danych dotyczący protokołów i bezpieczeństwa królowej (zainteresowanych zapraszam do lektury).  Niestety, przykłady można mnożyć, ponieważ w przeciwieństwie do danych podczas ruchu (data in transit), dane w stanie spoczynku (data at rest) mogą zostać wykorzystane przez praktycznie każdą postronną osobę. Wystarczy znaleźć pendrive’a, kupić używany komputer lub zwyczajnie ukraść urządzenie. W związku z tym, że nie szyfrowane dyski twarde są niesamowicie łatwe do odczytania (nawet gdy Windows posiada hasło), korzystanie z takich urządzeń grozi wyciekiem danych lub utratą prywatności nawet bez udziału hakerów. [...]"
... zobacz więcej
17.09.2021
Luiza Rach, Nowy model..., w: Rynek Informacji, 15 wrzesień 2021  "Multitask Unified Model, czyli w skrócie MUM to jeden z nowszych projektów Google zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji I/O 2021 w maju bieżącego roku.   Ten oparty na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym model miałby w przyszłości stać się podstawą zdobywania informacji i uzyskiwania odpowiedzi na pytania w najbardziej popularnej wyszukiwarce na świecie. MUM, w odróżnieniu od BERTa, nazwany jest modelem, ponieważ składa się na niego wiele algorytmów i systemów działających wspólnie. [...]"
... zobacz więcej
17.09.2021
Hanna Batorowska, Kultura..., wyd. Wyddawnictwo Libron, 2021, ss. 516 "Cywilizacyjny „wir” informacyjny, a może nawet wiele „splątanych” i wzmacniających się „wirów” niosą olbrzymią energię, która może mieć także moc niszczycielską. Skuteczniejsze radzenie sobie z tymi „wirami” wymaga przynajmniej zadowalającego poziomu kultury informacyjnej i kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli. […] Kompetencje te są również niezbędne z powodu prowadzonych od wieków walk i wojen informacyjnych, które współcześnie są realizowane coraz częściej i w sposób coraz bardziej wyrafinowany, zarówno wewnątrz krajów, jak i w wymiarze międzynarodowym. W takich sytuacjach wyższy poziom kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli może pełnić funkcję świadomościowej „tarczy i miecza”. […] Wartością naukową książki jest to, że została w niej wykorzystana transdyscyplinarna i holistyczna perspektywa badawcza (opracowana przez Mariana Cieślarczyka), którą Autorka po raz pierwszy zastosowała w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa informacyjnego.Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Cieślarczyka"
... zobacz więcej
17.09.2021
"Elasticsearch is a distributed, RESTful search and analytics engine capable of addressing a growing number of use cases. As the heart of the Elastic Stack, it centrally stores your data for lightning fast search, fine‑tuned relevancy, and powerful analytics that scale with ease."
... zobacz więcej
17.09.2021
Bardzo ciekawy i pouczający dokument, z punktu widzenia historyka oraz archiwisty (aczkolwiek ja bym tego nie rozdzielał, kimś innym jednak jest już zarządca dokumentacji) wiedza nie doprzecenienia.
... zobacz więcej
15.09.2021
Opracowanie zasobu archiwalnego: - problemy,  - kryteria monitorowania poziomu opracowania, - potrzeby kształtowania kompetencji       na przykładzie Archiwum Państwowego w Poznaniu    Narada Dyrektorów Archiwów Państwowych   Warszawa, 28-29 XI 2013 r.  Henryk Krystek Archiwum Państwowe w Poznaniu
... zobacz więcej
15.09.2021
Hanka Sowińska, Prezes IPN Karol Nawrocki: powinniśmy zająć się przede wszystkim procesami, które mają wpływ na higienę życia publicznego w Polsce, Pomorska.pl, 11 września 2021  "Przez ostatnie cztery lata kierował pan Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Choć sukcesów nie brakowało – przypomnę, że z sądowego procesu o zmiany w wystawie głównej wyszedł pan z tarczą - zdecydował się pan kandydować na prezesa IPN.Są propozycje, których nie można nie przyjąć. Kilka osób widziało we mnie przyszłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i złożyło mi taką propozycję. Uznałem, że dla historyka jest to najwyższe urzędnicze, podkreślam – urzędnicze, nie naukowe - stanowisko w tym kraju. Zdecydowałem się także dlatego, że w ciągu minionych czterech lat udało mi się stworzyć zespół i dochować - nie chcę powiedzieć wychować - zastępcy, który z całą pewnością dokończy budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Więc z jednej strony propozycja nie do odrzucenia, z drugiej gotowy zespół do tego, aby realizować projekt, który jest bliski mojemu sercu. [...]"
... zobacz więcej
15.09.2021
Cóż... Komentarz może być tylko jeden: WSTYD I ŻENADA! trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek świadomości archiwalnej! "W zawodzie archiwisty – podobnie zresztą jak i w każdej innej profesji – wysokość zarobków jest uzależniona od wielu czynników. Brane pod uwagę są m. in. doświadczenie, możliwości pracodawcy, region zatrudnienia itp. Średnie wynagrodzenie wynosi 2500 zł brutto. Początkujący archiwiści zwykle mogą liczyć na uposażenie poniżej 2100 zł brutto, natomiast najlepiej zarabiające w tym fachu osoby otrzymują miesięcznie powyżej 3400 zł brutto. Archiwiści są zatrudniani w różnego rodzaju instytucjach i urzędach, a także w firmach, które zajmują się porządkowaniem dokumentów na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych – te właśnie firmy dają szansę na lepsze zarobki niż sektor publiczny. [...]"
... zobacz więcej
15.09.2021
Archiwa..., Pamiętnik IIV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce 20-21 września 2017, red. Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680 (publikacja w wersji elektronicznej) "Przekazywany właśnie do rąk czytelników Pamiętnik jest nie tylko drukowanym pokłosiem spotkania archiwistów w Kielcach, jest też świadectwem potencjału całego archiwalnego środowiska, którego przedstawiciele zajmują się spuścizną dokumentacyjną przechowywaną w bardzo wielu instytucjach. Są wśród nich reprezentowane placówki o charakterze państwowym, samorządowym i prywatnym. Coraz ważniejsze miejsce zajmują archiwiści społeczni. W hasło zjazdowe „Archiwistyka bez granic” oddające współczesne usytuowanie „dziedziny archiwalnej” dobrze wpisuje się również udział tekstów autorstwa archiwistów polskich pracujących za granicą oraz zagranicznych gości zjazdu. To też oznaka możliwości polskich archiwistów oraz odzwierciedlenie coraz ważniejszej roli odgrywanej przez nich w międzynarodowej społeczności archiwalnej. Udział w obradach archiwistów zagranicznych jest również świadectwem owocnej współpracy łączącej zarówno polskie placówki archiwalne, jak i ich pracowników oraz sympatyków z odpowiednikami nie tylko w sąsiedzkich krajach. Polska archiwistyka oraz korzystający z zasobów archiwalnych, ze względu na złożone losy naszego kraju oraz polskich archiwaliów, kontaktów takich najzwyczajniej potrzebują.[...]"
... zobacz więcej
15.09.2021
Marlena Jabłońska, Obraz fotograficzny a..., w: Przegląd Instytutu Pamięci Narodowej, Nr 5, s. 63-73, 2012  "Fotografie i filmy to pokaźna część dokumentacji nazywanej w archiwach audiowizu­alną. Obecnie w archiwach państwowych przechowuje się ponad 16 mln jednostek in­wentarzowych fotografii i 10 tys. filmów1. Patrząc na ogólną wielkość zasobu archi­walnego, który współcześnie szacuje się na blisko 40 mln jednostek inwentarzowych, są to liczby znaczące, szczególnie w odniesieniu do fotografii2. Filmy stanowią co prawda, nie­zmiennie od wielu lat, najmniejszy odsetek zasobu, aczkolwiek ich liczba nieustannie rośnie (przynajmniej w archiwach państwowych, ponieważ dostęp do danych tych placówek jest najprostszy). Jednakże nie chodzi tutaj o analizę struktury zasobu, a o zwrócenie uwagi na fakt występowania dokumentacji audiowizualnej w archiwach (zob. tabele nr 1 i 2).Fotografie i filmy mogą formować w archiwach samodzielne zbiory, być częścią zespo­łów archiwalnych, a także - jak wskazuje praktyka - stanowić zespoły składające się z sa - mych obrazów. Tutaj na chwilę chciałabym się zatrzymać. Dokumentacja audiowizualna o nieokreślonej lub różnej proweniencji tworzy zbiory archiwalne, często konstruowane w oparciu o ich treść, przeznaczenie, pochodzenie, charakter czy sposób wykonania. Naj­częściej są one oderwane od innej dokumentacji, która powstała w procesie tworzenia owe­go obrazu i niekiedy tylko połączone informacyjnie z materiałami pokrewnymi treściowo lub chronologicznie. [...]"
... zobacz więcej
13.09.2021
"Herzlich willkommen in der Digitalen Schriftkunde, der Lese- und Übungsumgebung der Staatlichen Archive Bayerns! Wir präsentieren hier ausgewählte Quellenbeispiele aus unseren Beständen, die wir mit Entzifferungshilfen und Transkriptionen aufbereitet haben. Wir wünschen Ihnen lehrreiche Lektüre und gewinnbringende Übungsstunden. Dieses Angebot wurde durch Mittel des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst ermöglicht"
... zobacz więcej
13.09.2021
"Wszystkie dokumenty (pisma, załączniki) zawierające w swej treści informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone" powinny być rejestrowane w „Dzienniku ewidencyjnym" (wzór - załącznik nr 2). Dotyczy to zarówno dokumentów wytworzonych w jednostce organizacyjnej, jak też otrzymanych z innych jednostek. Wzór dokumentu oznaczonego klauzulą „zastrzeżone" przedstawiono w załączniku nr 3. Klauzulę tajności na dokumencie zawierającym informacje niejawne nadaje osoba uprawniona do jego podpisania. Informacje niejawne podlegają ochronie do czasu zniesienia klauzuli tajności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. [...]"
... zobacz więcej
13.09.2021
Skąd zdobywać wiedzę o bezpieczeństwie w sieci? Subiektywna lista 15 świetnych polskich źródeł wiedzy dla każdego: Blogi, serwisy, podcasty, kanały YouTube.
... zobacz więcej
13.09.2021
Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki.
... zobacz więcej
11.09.2021
Jak dbać o cyberbezpieczeństwo firmy? Co zagraża przedsiębiorstwom? Jakie są trendy w nowoczesnych organizacjach? Jak zadbać o dane i stabilność biznesową? Na te pytania odpowiadają w najnowszym ebooku z raportem Interaktywnie.com specjaliści z uznanych firm, które zapewniają ochronę przed i na wypadek ataku.
... zobacz więcej
06.09.2021
"Obecnie produkowane urządzenia wyposażone są często w różnorakie systemy RAID. Który z nich jest najlepszy, najszybszy, na co zwrócić uwagę?   RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków) – polega na współpracy dwóch lub więcej dysków twardych w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy użyciu jednego dysku jak i kilku dysków podłączonych indywidualnie. RAID używa w celu: zwiększenia niezawodności (odporność na awarie),zwiększenia wydajności transmisji danych,powiększenia przestrzeni dostępnej jako jedna całość. [...]"
... zobacz więcej
06.09.2021
One cloud platform. Every cloud-native service you will ever need for data management. Introducing the industry's first and most comprehensive AI-powered data management platform.
... zobacz więcej
06.09.2021
Bezpłatny e-book, narzędzia do zarządzania informacją w firmie, Infobrokerska.pl  "Wykorzystanie tych 17 praktycznych narzędzi do zarządzania informacją w firmie pomoże Ci:usprawnić i przyspieszyć swoją codzienną pracę,oszczędzić czas poświęcany na zarządzanie informacją,podejmować decyzje biznesowe oparte na danych,sprawniej współpracować w zespole oraz z klientami.Zarządzanie informacją w czasach ogromnej obfitości dostępnych danych staje się koniecznością. Jeśli przytłacza Cię ilość informacji, sprawdź listę rekomendowanych przez nas narzędzi m.in. do:współdzielenia zasobów informacyjnych w zespole,zarządzania obiegiem dokumentów w firmie,zarządzania projektami i listami zadań do wykonania,efektywnej współpracy z klientem,wyszukiwania informacji potrzebnych w biznesie,publikowania treści w mediach społecznościowych,monitorowania informacji marketingowych,zarządzania informacjami m.in. o klientach. [...]"
... zobacz więcej
06.09.2021
Bardzo profesjonalny serwis, gorąco polecam... "Od ponad 32 lat dostarczamy firmom, instytucjom i klientom indywidualnym fachowych informacji i wyjaśnień dotyczących praktycznego stosowania przepisów z zakresu: podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy. Kompleksowość i wygodę w dostępie do informacji zapewnia szeroka gama produktów obejmująca czasopisma, Gazetę, książki, serwisy internetowe i programy multimedialne (zobacz pełną ofertę). Nasze publikacje to przede wszystkim fachowa pomoc dla księgowych i służb kadrowo-płacowych. Ponad trzydziestodwuletni okres działalności umożliwił nam wypracowanie obecnej formy i stylu przekazywania informacji. Aktywna współpraca z Czytelnikami umożliwia nam poznawanie ich oczekiwań, dzięki czemu nasze publikacje na bieżąco dostosowywane są do potrzeb Odbiorców zarówno pod względem tematyki jak i formy przekazu." "Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. jest firmą samodzielną i samowystarczalną. Posiadamy własny zespół redakcyjny, w skład którego wchodzą wybitni specjaliści-praktycy, doskonałą bazę poligraficzną oraz system dystrybucji i prenumeraty. W firmie zatrudnionych jest ponad 160 osób, a nad całością czuwa trzyosobowy Zarząd Spółki. Kształtowanie w świadomości pracowników zespołowej odpowiedzialności za wizerunek firmy to nasza droga do wysokiej jakości merytorycznej oferowanych przez nas czasopism, Gazety, serwisów internetowych i produktów multimedialnych."
... zobacz więcej
02.09.2021
Przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji i ewidencji – mających także znaczenie, gdy chodzi o kwestie podatkowe – jest regulowane zarówno przepisami 1) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości1, dalej: u.o.r. (art. 73 i 74), jak i 2) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa2, dalej: o.p. (art. 32 i 86). Autor porusza w artykule kwestie dotyczące: okresów przechowywania dokumentów; zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego, powodującego wydłużenie okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów i ewidencji; warunków przechowywania dokumentów, w tym faktur elektronicznych i paragonów fiskalnych; skutków zniszczenia dokumentacji lub jej utraty. 
... zobacz więcej
02.09.2021
"Misją Wydawnictwa jest: informowanie o najnowszych zmianach w przepisach, ich wyjaśnienie i wskazanie zastosowań,udzielanie praktycznych porad (z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa, interpretacji ministerstw i innych urzędów państwowych) m.in. w zakresie finansów, podatków, zamówień publicznych, prawa pracy. Wiemy, jak ważne w Państwa pracy jest prawidłowe stosowanie przepisów. Dlatego potrzebują Państwo porad najlepszej jakości. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom Wydawnictwo z najwyższą starannością przygotowuje wskazówki, które publikuje. Dbamy o łatwy i zrozumiały przekaz informacji. Współpracujemy tylko z ekspertami, którzy są zarazem praktykami. W publikowanych przez Wydawnictwo poradach NIE znajdą Państwo: nudnych opracowań bez konkretnego rozwiązania,przepisywania treści aktów prawnych bez komentarza,niezweryfikowanych merytorycznie porad,wzorów dokumentów nie dających się zastosować w Państwa jednostce."
... zobacz więcej
02.09.2021
Bardzo popularny, darmowy system operacyjny, alternatywa dla komercyjnego Windows... "Imagine running your favorite Windows applications and drivers in an open-source environment you can trust. That's the mission of ReactOS! Being part of a Worldwide Community, as ReactOS is, will boost your own personal skills to a highest new level. Working teamed with people from different countries will enhance your team-working, empathy and English. All these skills are really appreciated by companies out there in job interviews. Contributing your free time into an open source project seems to be also trending and marks a difference within you and another candidate for the same job. If you want to learn about coding and Windows internals, you won’t find a better real field case. You’ll find in ReactOS the possibility to move from the book theory to the practical cases. This is the main reason why top-most software companies offer ReactOS Devs jobs opportunities. Also, from time to time (and when donations let us), we offer scholarships to our contributors for specific tasks to be done."
... zobacz więcej
02.09.2021
Sygnity S. A., Cyfryzacja prawie 2 mln stron dokumentacji, skrócenie czasu dostępu do dokumentów z kliku godzin do kilku minut oraz analiza i uzupełnienie danych dotyczących prawie 3 tysięcy km sieci – to tylko niektóre z efektów wdrożenia naszego systemu Repozytorium Dokumentów Elektronicznych (RDE) zintegrowanego z GIS w Wodociągach Białostockich.
... zobacz więcej
30.08.2021
" [...] Drupal is content management software. It's used to make many of the websites and applications you use every day. Drupal has great standard features, like easy content authoring, reliable performance, and excellent security. But what sets it apart is its flexibility; modularity is one of its core principles. Its tools help you build the versatile, structured content that dynamic web experiences need. [...]"
... zobacz więcej
30.08.2021
Bardzo ciekawa prezentacja, wiedza głównie dla archiwistów szpitalnych... EDM SZKOLENIE, Michał Zorzycki, dyrektor Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia, Kamsoft S. A.   0:00 Co to jest i czemu służy udostępnianie i wymiana EDM? 14:56 Jak krok po kroku przygotować się na udostępnianie i wymianę EDM? 17:04 Chmura czy infrastruktura, czyli jakie wybrać oprogramowanie do prowadzenie EDM? 29:50 Dofinansowanie do wdrożenia EDM w placówce 31:47 Wytwarzanie, udostępnianie i wymiana EDM w praktyce - KS-SOMED 56:56 Pytania i odpowiedzi
... zobacz więcej
30.08.2021
Temat głównie dla infobrokerów.... OSINT - czym jest..., w: Rynek Informacji, 27.08.2021  "Biały wywiad jest powszechną praktyką pozyskiwania informacji w biznesie. W artykule poznasz etapy przebiegu OSINT (Open-Source Intelligence), charakterystykę źródeł białego wywiadu oraz możliwości jego zastosowania w biznesie.    Wywiad źródeł jawnych, zwany także jawnoźródłowym bądź białym jest polegającą na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, formą pracy wywiadowczej. Dla jego określenia, zarówno w literaturze naukowej jak i zastosowaniach biznesowych, często używa się angielskiego akronimu OSINT od słów Open-Source INTelligence. [...]"
... zobacz więcej
30.08.2021
"Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce.  W ramach projektu zostały uruchomione 3 odrębne i zintegrowane e-usługi: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS - usługa pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej;Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz długoterminową archiwizację ważnych dokumentów i publikacji;Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach. Korzystanie z e-usług będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania ani zastosowanej technologii, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. [...]"
... zobacz więcej
26.08.2021
Książki, broszury, ekspertyzy/raporty, artykuły
... zobacz więcej
26.08.2021
Kolejna ciekawa platforma, godna polecenia...  "Jiro CMS creates a powerful and beautiful website without the need for technical knowledge and programming."
... zobacz więcej
26.08.2021
Rada do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Postępowanie z materiałami archiwalnymi..., wersja 1.0, Warszawa 2021 Publikacja w wersji PDF "Ustawa z dnia 14 VII 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach1 (dalej: ustawa archiwalna) stanowi, że materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności Kościołów i związków wyznaniowych tworzą ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (art. 42 pkt 3). Przechowujące je jednostki organizacyjne prowadzą działalność archiwalną, która obejmuje gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz działalność informacyjną (art. 23 ustawy archiwalnej). Regulacje dotyczące działalności archiwalnej w Kościele katolickim zawarte są też w rozdziale II art. 2 Kodeksu prawa kanonicznego „Kanclerz, inni notariusze i archiwum” (kanony 482–491). [...]"
... zobacz więcej
26.08.2021
A to dla tych archiwistów cyfrowych, którzy muszą przesyłać duże pliki...
... zobacz więcej
24.08.2021
Archiwiści, a zwłaszcza historycy, często stają przed koniecznościa skrócenia linku zamieszczonego w sieci...   "TinyURL™ was created when our founder, Kevin Gilbertson, ran into issues sending long links from his unicycling website to email subscribers. When sending a link that was over 80 characters, links would commonly break and not be clickable or end up sending users to 404 pages. After a long ride on his unicycle pondering his link problems, Kevin had a big idea: What if there was a way to make those long links, well, tinier? Thus TinyURL™ was born, the internet’s original link shortener. Since early 2002, Kevin has shared his tool with millions of people to help them shorten their links with reliable, and tiny URLs. Now, TinyURL is offering users a full-scale link management platform that gives businesses with big ideas the power of shortened links. With a TinyURL premium account, users can create, manage, track, and grow their brands through link campaigns of all sizes. Our TinyURLs have one giant mission… To help you grow, scale, and dominate through the power of link management. With our shortened links, we strive to help brands fulfill their biggest ambitions.[...]"
... zobacz więcej
24.08.2021
" [...] At its best, social media is a remarkable mechanism for exchanging ideas, book recommendations and contacts, all of which makes the life of the historian a great deal easier. Last year, I was part of a conference round table featuring research on Manchuria, Korea, Russia and Italy, which wouldn’t have happened without Twitter. Archive work can be isolating and social media can be an excellent virtual water-cooler, a place to swap jokes and amusing tales, such as the mystery of the shrinking crocodile that occupied me and my followers while I was working on the Medici wardrobe records. (Both large and small crocodiles were among the curiosities collected by the 16th-century dukes of Florence.) [...]"
... zobacz więcej
24.08.2021
"OSA (Otwarty System Archiwizacji) jest zarządzany i rozwijany przez Centrum Archiwistyki Społecznej - nową instytucję kultury, utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Ośrodka Karta w dniu 24 stycznia 2020 r. na podstawie umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury. Więcej informacji o CAS jest dostępnych na stronie https://cas.org.pl/. OSA to darmowe narzędzie, przeznaczone do opisywania, udostępniania i wyszukiwania zbiorów archiwalnych, stworzone z myślą o archiwach społecznych. Program jest dostosowany do osób bez wiedzy archiwistycznej, a jednocześnie umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów. Do czego służy OSA? Archiwiści społeczni mogą wprowadzać dane dotyczące swoich zbiorów oraz prezentować je na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski - historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp. Aplikacji nie trzeba instalować. Aby wprowadzać dane o zbiorach archiwalnych, wystarczy rejestracja. [...]"
... zobacz więcej
24.08.2021
Wiedza dla bardzo zaawansowanych infobrokerów i archiwistów cyfrowych... Marcin Szeliga, SQL..., wyd. VideoPoint, Grupa HELION  "Informacja to złoto XXI wieku. Nic więc dziwnego, że z każdą minutą bazy całego świata zwiększają ilość przechowywanych danych. Tkwi w tym jednak pewien haczyk. Aby ten ogrom informacji był dla nas jakkolwiek użyteczny, muszą być one łatwo dostępne. Co za pożytek ze zgromadzonych terabajtów danych, jeśli nie da się wśród nich łatwo wyszukiwać tych, które są nam akurat potrzebne? Do rozwiązania tego problemu stworzono język SQL. Opanowanie go umożliwia konstruowanie zapytań do bazy danych, pozwalających pośród tysięcy rekordów odnajdywać dokładnie te, które nas interesują. [...]"
... zobacz więcej
23.08.2021
Joanna Łuba, Czy każdy może być archiwistą?..., cykl seminaryjny TWIERDZA ARCHIWUM, Instytut Pileckiego, 17.02.2021 "Archiwa społeczne na stałe wpisały się na kulturalną mapę Polski. Obecnie istnieje aż 610 takich inicjatyw, działających w blisko 300 miejscowościach. Archiwa te zakładają pojedyncze osoby, środowiska lub instytucje, aby dotrzeć do zbiorów prywatnych lub by je stworzyć. W ten sposób zachowane są nie tylko źródła historyczne, ale też pamięć o miejscach, postaciach i zjawiskach. Publicznym dowodem docenienia ogromnego zaangażowania archiwistów społecznych w ochronę dziedzictwa kulturowego i ich kulturotwórczą rolę było powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. To instytucja, której zadaniem jest wspieranie takich inicjatyw poprzez wzmacnianie kompetencji archiwistów społecznych, dostarczanie im narzędzi do pracy oraz popularyzację idei archiwistyki społecznej."
... zobacz więcej
23.08.2021
Witold Kunicki-Goldfinger, Archiwalny know-how..., cykl seminaryjny TWIERDZA ARCHIWUM, Instytut Pileckiego, 9.06.2021 "Tym razem zgłębimy temat opracowania, ewidencji, zabezpieczenia i udostępnienia materiałów archiwalnych. Za przykład posłuży nam historia archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej. Klub Inteligencji Katolickiej (w skrócie: KIK) jest stowarzyszeniem świeckich katolików, powstałym na fali odwilży październikowej w 1956 roku. Po 1976 roku wielu działaczy KIK zaangażowało się w działalność opozycyjną, w tym w tworzenie NSZZ "Solidarność". Warszawski Klub został utworzony jako pierwszy i był najliczniejszy. W jego ramach spotykało się i współpracowało wiele osób ze opozycji, w tym Tadeusz Mazowiecki."
... zobacz więcej
23.08.2021
Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, red. Anna Żeglińska i Mariusz Żuławnik, Warszawa 2020, 224 s., („Symposia Archivistica”, t. 6), ISBN 978-83-8098-202-4      W szóstym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach” zorganizowanego w dniach 25–26 października 2018 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
... zobacz więcej
23.08.2021
"Acronis Cyber Protect (dawniej Acronis Backup) to narzędzie do tworzenia kopii zapasowych dokumentów, zdjęć, filmów i wszelkich innych plików, które są ważne dla Ciebie lub Twojej firmy, a także system do sprawdzania luk w bezpieczeństwie systemu operacyjnego Windows i Linux. Twoje dane przechowywane są w superbezpiecznej chmurze i masz do nich dostęp 24/7. Acronis Cyber Protect wyliczy #CyberFit, który oceni poziom bezpieczeństwa Twoich urządzeń. Wszystko po to abyś czuł się bezpiecznie i mógł szybko reagować" Kopia zapasowa Windows PC
... zobacz więcej
21.08.2021
Kolejna platforma, którą gorąco polecam...  "Notepad++ is a free (as in “free speech” and also as in “free beer”) source code editor and Notepad replacement that supports several languages. Running in the MS Windows environment, its use is governed by GNU General Public License. Based on the powerful editing component Scintilla, Notepad++ is written in C++ and uses pure Win32 API and STL which ensures a higher execution speed and smaller program size. By optimizing as many routines as possible without losing user friendliness, Notepad++ is trying to reduce the world carbon dioxide emissions. When using less CPU power, the PC can throttle down and reduce power consumption, resulting in a greener environment."
... zobacz więcej
21.08.2021
"Serwis relacjebiograficzne.pl jest dziełem zespołu warszawskiego Domu Spotkań z Historią. Prezentujemy w nim wybrane relacje pochodzące z Archiwum Historii Mówionej DSH i Ośrodka KARTA. Nasze archiwum to największy w Polsce zbiór wywiadów biograficznych (ponad 6 tys. nagrań audio i ponad 200 wideo), obejmujący tematycznie niemal cały XX wiek. Można w nim znaleźć wspomnienia z okresu międzywojnia, II wojny światowej, czasów stalinizmu, PRL-u i okresu przełomu. Trafiają tu nagrania ze wszystkich projektów realizowanych przez DSH i Ośrodek KARTA."
... zobacz więcej
21.08.2021
PAP/JP, Do 2025 roku..., w: pulsHR.pl, 16.08.2021  "Do 2025 roku systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją powinny funkcjonować w każdym publicznym urzędzie - takie są założenia rządowe. Białostocki oddział NASK ma dostać w najbliższych latach po 50 mln zł rocznie na rozbudowę systemu EZD i jego wdrażanie. [...]"
... zobacz więcej
21.08.2021
Darmowe narzędzie do opracowywania i przeszukiwania zbiorów archiwów społecznych.
... zobacz więcej
19.08.2021
Dariusz SkibickiWydział Inżynierii MechanicznejUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy " Dzięki systemowi operacyjnemu możliwe jest uruchamianie innych programów użytkownika. System operacyjny nadzoruje wykonywanie tych programów, udostępnia im zasoby komputera, np. pamięć, czas procesora, drukarki itp. To dzięki systemowi operacyjnemu możliwe jest zapisywanie danych na dyskach, komunikacja z innymi komputerami w sieci itd."
... zobacz więcej
19.08.2021
"Digitalizacja zbiorów muzealnych niesie dwie ogromne korzyści: zabezpiecza zbiory dziedzictwa kulturowego i pozwala na ich popularyzację szerokiemu gronu odbiorców w internecie, np. w cyfrowej bibliotece, repozytorium lub na stronie instytucji. Odpowiedni sprzęt na wyposażeniu muzeum ułatwi i przyspieszy codzienną pracę personelu przy archiwizacji i pozwoli stworzyć atrakcyjne dla odbiorców materiały, np. wirtualne spacery po muzeum. [...]'
... zobacz więcej
19.08.2021
"System Archiwizacji ZEUS przeznaczony jest do opracowywania zasobów archiwalnych. Oprogramowanie powstało w wyniku wielomiesięcznej analizy potrzeb jednego z centralnych archiwów państwowych i składa się z modułów do ewidencji zasobów, ich udostępniania oraz modułu do wystawiania i drukowania dokumentów sprzedaży. System działa w oparciu o serwery relacyjnych baz danych Sybase, Oracle lub Microsoft.Otwartość struktury bazy danych umożliwia tworzenie połączeń z systemami finansowo-księgowymi, systemami rozliczania pracy lub programami do automatycznego skanowania obrazów. Mechanizmy złożonego wyszukiwania w module udostępniania pozwalają użytkownikom na dowolne definiowanie złożonych zapytań bez konieczności znajomości języków programowania. Integracja z modułem sprzedaży umożliwia natychmiastowe wystawianie rachunków za udostępniane materiały archiwalne lub czynności związane z ich przygotowaniem. Oprócz ewidencji rachunków uproszczonych lub faktur VAT dział księgowości ma możliwość wystawiania not odsetkowych i wezwań do zapłaty.Moduł administracji pozwala na definiowanie praw dostępu do poszczególnych okien i funkcji a także śledzenie wprowadzanych modyfikacji i generowanie statystyk pracy archiwistów."
... zobacz więcej
19.08.2021
Platforma e-learningowa kursy.cas.org.pl jest darmowym narzędziem edukacyjnym. Powstała z myślą o archiwistach społecznych i wszystkich osobach zainteresowanych archiwistyką społeczną, które chciałyby zyskać lub poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie.
... zobacz więcej
16.08.2021
Archiwum..., praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA  "Zbiory archiwalne organizacji pozarządowych - dokumenty, fotografie, nagrania ukazujące historię i dorobek społeczeństwa obywatelskiego - są słabo reprezentowane w archiwach państwowych. Organizacje często nie mają świadomości, że gromadzona przez nie dokumentacja jest zasobem archiwalnym i że historia ich działalności może nie zostać zapisana, jeśli same nie zadbają o zachowanie własnego dorobku. Poradnik jest zachętą dla liderów i działaczy organizacji pozarządowych do prac nad własną historią. Przekazuje wiedzę, jak prowadzić archiwum zakładowe, wskazuje, jak zabezpieczyć dokumentację dotyczącą okoliczności powstania, idei i działań organizacji. Podpowiada, jak pozyskiwać relacje biograficzne, przedstawia też zasady digitalizacji zbiorów i ich upowszechniania. Poradnik został przygotowany w 2017 roku jako część projektu “Pamięć trzeciego sektora”, w ramach programu Ośrodka KARTA “Obserwatorium Archiwistyki Społecznej”."
... zobacz więcej
16.08.2021
Zarządzenie Nr 36/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego funduszu zdrowia w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia
... zobacz więcej
16.08.2021
"Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Kongresie Archiwów Społecznych, który odbędzie się w dniach 24–25 września 2021 roku. Mamy przyjemność być po raz pierwszy organizatorem tego wydarzenia, przygotowywanego dotychczas przez Ośrodek KARTA. W Kongresie będziecie mogli wziąć udział stacjonarnie – w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – lub online: za pomocą specjalnej platformy internetowej. Rejestracja do udziału w Kongresie – stacjonarnym i online – ruszy w poniedziałek, 23 sierpnia na stronie kongres.cas.org.pl. [...]"
... zobacz więcej
14.08.2021
Wiedza dla archiwistów pracujących w archiwach szpitalnych...  "• dr n. med. Adam Maciejczyk – prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego • Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala - Kardiochirurg, transplantolog, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, b. Minister Zdrowia, były Prezydent EACTS i ESCVS. • Prof. Piotr A. Wrzecioniarz – Instytut Inwentyki, Politechnika Wrocławska • Prof. Wojciech Witkiewicz - Dyrektor WSS we Wrocławiu Ośrodka Badawczo – Rozwojowego • Prof. Marek Zawadzki - Chirurg onkologiczny, specjalista ds. w zakresie chirurgii robotowej i laparoskopowej • Prof. dr hab. n. med. Joanna Rosinczuk Współorganizator konferencji „Technika w Medycynie”, kierownik katedry."
... zobacz więcej
13.08.2021
"TechSoup Polska pomaga organizacjom pozarządowym, instytucjom społecznym  w transformacjach cyfrowych! Ułatwiamy dostęp do najlepszych technologi: oprogramowania, sprzętu komputerowego/sieciowego i rozwiazań technologicznych. Uczymy też jak z nich skorzystać by aktywiści i aktywistki mogli skupić się na swojej misji, a nie na problemach technicznych."
... zobacz więcej
13.08.2021
Gorąco polecam wszystkim archiwistom, niebanalna wiedza...
... zobacz więcej
13.08.2021
Podczas pandemii wielu archiwistów pracowało zdalnie, a pandemia jeszcze się nie skończyła... Poza tym praca zdalna jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które z różnych względów, nie mogą podjąć stałej pracy. Serwisów oferujących pracę zdalną jest całe mnóstwo, ja przedstawię tu tylko dwa, ten drugi umożliwia pracę zdalną za granicą.
... zobacz więcej
10.08.2021
Wiedza dla infodrokerów i archiwistów cyfrowych... Większość wyszukiwarek, zwłaszcza Google, gromadzi o nas różne informacje. Wprawdzie łatwo można sprawdzić, co konkretnie wie o nas Google oraz zablokować "ciasteczka", to jednak lepiej korzystać z wyszukiwarek zapewniających ochronę prywatności. Wspomnę jeszcze tutaj o "bańce informacyjnej", czyli spersonalizowanych, właśnie dzięki "ciasteczkom", wynikach wyszukiwania.
... zobacz więcej
10.08.2021
"Archiving software is designed to securely store various file types, along with metadata to aid indexing and searching, in a virtual archive. Key features include data deduplication, advanced search functions to aid data discovery, and user access controls. Protect your corporate assets and optimize your server storage space with the right archive software. Check out our buyer's guide and explore reviews and pricing info for top archive apps."
... zobacz więcej
09.08.2021
Istnieje kilka bardzo prostych sposobów... "Spam to niechciana korespondencja trafiająca do Twojej skrzynki e-mail. Zaraz obok wirusów jest to obecnie największa udręka użytkowników internetu. Spam wydłuża czas który potrzebny jest na sprawdzenie poczty, wywołuje irytację i zmusza do ręcznego kasowania bądź podejmowania innych czynności które również nie należą do przyjemnych. W skrócie można powiedzieć, że spam to nadmiar informacji zbędnych dla odbiorców wiadomości. Spamem mogą być również reklamy na stronie, które np. w niekontrolowany sposób otwierają się samoczynnie w nowych okienkach. [...]"
... zobacz więcej
09.08.2021
Bardzo ważna kwestia m. in. dla archiwistów cyfrowych... Paweł Gontarek, Jak sprawdzić... "Jak sprawdzić historię domeny internetowej, którą właśnie chcemy kupić? W kilku krokach wyjaśniam na co zwrócić uwagę, jak to wykonać oraz dlaczego to robimy. Historia domeny jest niezwykle ważnym aspektem z punktu widzenia SEO oraz, albo przede wszystkim, z punktu widzenia biznesowego. Historia domeny jest ważna. Zakupienie domeny ze złą historią może być problematyczne ze względów SEO (brak możliwości pozycjonowania) ale również reklam Google Ads - serwis nie zostanie dopuszczony do systemu Ads jako niespełniający wskazówek jakościowych Google."
... zobacz więcej
06.08.2021
 Anna Karcz-Czajkowska, Sztuka szukania, E-Book w formacie PDF i MOBI "Ten ebook jest przewodnikiem po sztuce zbierania i analizy danych zastanych. Jeśli chcesz nauczyć się analizować konkurencję, badać rynek i potrzeby odbiorców w oparciu o informacje dostępne na wyciągnięcie ręki i w uporządkowany sposób - ta publikacja jest dla ciebie! Przeprowadzę Cię przez cały proces:[...]"
... zobacz więcej
06.08.2021
"W dobie lawinowo rosnącej liczby cyberataków dotykających organizacje, właściwym pytaniem nie jest „czy” ale „kiedy” nastąpi cyberatak. Aby sprostać współczesnym wymogom zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości działania organizacji niezbędne jest zapewnienie sprawnych i skutecznych działań reakcyjnych pozwalających na identyfikację i szybkie reagowanie na zaistniałe incydenty cyberbepzieczeństwa. Usługa Collective Threat Intelligence (CTI) to stałe pozyskiwanie i dostarczacie informacji z zewnętrznych źródeł dotyczących cyberzagrożeń. Specjaliści zespołu NIRT na bieżąco monitorują i analizują wiele źródeł informacji o cyberzagrożeniach mogących mieć wpływa na integralność i dostępność systemów teleinformatycznych chronionych Organizacji oraz ich Klientów. Wielopoziomowa analiza zagrożeń, zarówno techniczna, behawioralna oraz kontekstowa wykonywana jest w oparciu o wiele własnych źródeł danych jak Darknet, honeypot, sinkhol, spampot, samtrap oraz innych otwartych i  zamkniętych  źródeł monitorowania nieindeksowanych warstw Internetu (Deep i Dark Web). [...]"
... zobacz więcej
06.08.2021
"Pracownia Geoinformacji Historycznej powstała na mocy decyzji Rektora KUL z 5 grudnia 2012 roku. Do jej zadań należy gromadzenie danych geoprzestrzennych oraz prowadzenie badań naukowych dotyczących: ⇒ historycznych podziałów administracji terytorialnej (świeckiej i wyznaniowej), ⇒ rozwoju sieci osadniczej oraz stosunków własnościowych i demograficznych (geodemografia historyczna) ⇒ rejestracji przestrzennej elementów historycznego krajobrazu kulturowego (geografia kultury, geografia humanistyczna) Głównym celem Pracowni jest porządkowanie informacji w czasowo-przestrzennych bazach danych oraz ich udostępnienie w postaci serwisów internetowych (web-GIS, geoportale historyczne). Budowany w ten sposób zasób danych geograficzno-historycznych służy badaczom z kraju jak również spoza granic Polski do prowadzenia badań naukowych. Kadra naukowa skupiona wokół Pracowni prowadzi także działałność dydaktyczną na specjalizacji z geoinformacji dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizuje konferencje, bierze udział we współpracy naukowej, przygotowuje i realizuje projekty badawcze"
... zobacz więcej
06.08.2021
"When your computer is getting full, BleachBit quickly frees disk space. When your information is only your business, BleachBit guards your privacy. With BleachBit you can free cache, delete cookies, clear Internet history, shred temporary files, delete logs, and discard junk you didn't know was there. Designed for Linux and Windows systems, it wipes clean thousands of applications including Firefox, Adobe Flash, Google Chrome, Opera, and more. Beyond simply deleting files, BleachBit includes advanced features such as shredding files to prevent recovery, wiping free disk space to hide traces of files deleted by other applications, and vacuuming Firefox to make it faster. Better than free, BleachBit is open source."
... zobacz więcej
03.08.2021
"Celem projektu FBC-TeNe jest zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów instytucji sektora publicznego polskich instytucji kultury i nauki poprzez rozbudowę serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych w zakresie wyszukiwania obiektów cyfrowych na podstawie zawartości tekstowej i nutowej. Serwis posiada ponad 6 mln rekordów dla obiektów cyfrowych w wielu formach: od dokumentów tekstowych przez materiały audiowizualne do tzw. muzykaliów (np. dokumentów nutowych). Obecnie wyszukiwanie obiektów cyfrowych odbywa się za pomocą metadanych przekazywanych przez współpracujące z wyszukiwarką instytucje kultury i nauki w Polsce. Zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów instytucji sektora publicznego będzie możliwe poprzez zastosowanie technik OCR i OMR. W przypadku dokumentów tekstowych, które poddane zostały cyfryzacji poprzez zeskanowanie, konieczne jest przeprowadzenie operacji pozyskiwania reprezentacji tekstowej, np. OCR (ang. Optical Character Recognition). W przypadku skanów utworów muzycznych konieczne jest z kolei wykonanie operacji pozyskiwania reprezentacji nutowej, np. OMR (ang. Optical Music Recognition) w celu uzyskania symbolicznego zapisu muzycznego i konwersji do różnych formatów (np. MIDI). Planowane jest również udostępnienie kolekcji muzyki ludowej zebranej i opracowanej przez Instytut Sztuki PAN oraz inne instytucje w ramach muzycznej biblioteki cyfrowej MIRELA, które do tej pory nie były agregowane w FBC. . Ponadto wzbogacone zostaną funkcje portalu FBC polegające na usprawnieniu mobilnej jego wersji, utworzeniu nowoczesnych filtrów, które standaryzują dostęp do zasobów oraz wprowadzeniu ułatwień w dostępie do zasobów dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza niewidomych i słabowidzących. [...]"
... zobacz więcej
03.08.2021
"Certyfikacja ECDL istnieje od roku 1997 i od tego czasu przeszła bardzo wiele zmian i istotnie się rozwinęła. Z certyfikacji europejskiej (ECDL to European Computer Driving Licence), stała się certyfikacją światową, jako ICDL (International Computing Driving Licence albo International Certification of Digital Literacy). Nawet Fundacja ECDL z Irlandii, która jest światową instytucją certyfikującą dla ICDL/ECDL zmieniła nazwę na Fundacja ICDL. Certyfikaty ICDL/ECDL wydano już w ponad 150 krajach a egzaminy można zdawać w 41 językach, w tym oczywiście po polsku. Certyfikat ECDL przyznawany jest we wszystkich krajach zawsze i wszędzie na tych samych zasadach. Oznacza to, że do otrzymania go w Polsce lub innych krajach niezbędna jest dokładnie ta sama wiedza i umiejętności oraz konieczność zdania tych samych egzaminów (sylabusy i testy egzaminacyjne zatwierdzone przez Fundację ICDL tłumaczone są na różne języki). Certyfikat ECDL otrzymany w Polsce jest więc powszechnie honorowany na całym naszym globie. ICDL/ECDL jest uznawana za jedną z najlepszych certyfikacji podstawowych umiejętności komputerowych na świecie, o czym świadczą liczne publikacje, raporty i odniesienia. Kwalifikacje (certyfikaty)  ICDL/ECDL można znaleźć w wielu narodowych ramach kwalifikacji w Europie, Azji czy Afryce. W roku 2017 program certyfikacyjny ICDL uzyskał – w wyniku audytu – Znak Dostosowania: Gotowość (Seal of Alignement: Readiness) od Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii w Edukacji ISTE (International Society for Technology in Education) – https://www.iste.org/standards/seal-of-alignment/icdl-certification-program "
... zobacz więcej
03.08.2021
"ONLYOFFICE offers a complete productivity suite with document management, project management, CRM, calendar, mail, and corporate network. In this way you don't need to switch back and forth between multiple applications to perform different tasks. Here you obtain a single multi-featured system to organize every step of your work improving your productivity and optimizing efforts for success."
... zobacz więcej
03.08.2021
...Taka ciekawostka dla archiwistów cyfrowych...
... zobacz więcej
31.07.2021
Bardzo istotna kwestia m. in. dla archiwistów cyfrowych i infobrokerów...   "Analyze suspicious files and URLs to detect types of malware, automatically share them with the security community."
... zobacz więcej
31.07.2021
"Program Downdetector kompiluje raporty o stanie dostawy usługi z różnych źródeł, w tym z Twittera oraz zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Nasz system weryfikuje i analizuje wszystkie zgłoszenia w czasie rzeczywistym, co pozwala nam automatycznie wykrywać przestoje i zakłócenia w świadczeniu usług najwcześniej, jak to możliwe. [...]"
... zobacz więcej
31.07.2021
"The Internet Archive, a 501(c)(3) non-profit, is building a digital library of Internet sites and other cultural artifacts in digital form. Like a paper library, we provide free access to researchers, historians, scholars, the print disabled, and the general public. Our mission is to provide Universal Access to All Knowledge. We began in 1996 by archiving the Internet itself, a medium that was just beginning to grow in use. Like newspapers, the content published on the web was ephemeral - but unlike newspapers, no one was saving it. Today we have 25+ years of web history accessible through the Wayback Machine and we work with 750+ library and other partners through our Archive-It program to identify important web pages. [...]"
... zobacz więcej
30.07.2021
"Kluczowym zadaniem Fundacji Warsaw Enterprise Institute jest dostarczanie fachowych analiz, które pokazują punkt widzenia naszych ekspertów na sprawy rozwoju gospodarczego Polski. Nasze analizy traktują o czterech kluczowych obszarach takich, jak: państwo i prawo, demografia, gospodarka oraz bezpieczeństwo. Nasze raporty cieszą się uznaniem ekspertów, polityków, klientów komercyjnych, a także szeroko pojętej opinii publicznej. W samym 2020 roku wydaliśmy aż 28 fachowych raportów i analiz, łącznie dostarczając Wam ponad 1000 stron fachowej wiedzy, dostępnej za darmo! Wierzymy, że szczególnie w tych niepewnych czasach dostarczanie fachowej i obiektywnej wiedzy jest kluczowe dla rozwoju świadomości i dobrobytu Polaków."
... zobacz więcej
29.07.2021
"Dziedzictwo kulturowe bywa przeważnie utożsamiane z zabytkami, rozumianymi w sposób tradycyjny, jako np. obiekty ruchome lub nieruchome, zespoły obiektów lub miejsca czy też dzieła sztuki. Tymczasem dziedzictwo kulturowe to nie tylko przydrożne kapliczki, tradycyjne potrawy, pieśni i stroje. Dziedzictwo kulturowe to także programy komputerowe, audycje radiowe i materiały multimedialne — cyfrowe treści. Przez wzgląd na swoją nietrwałość mogą one potrzebować ochrony jeszcze bardziej niż inne dobra kultury. [...]"
... zobacz więcej
29.07.2021
"UE stara się zachować wspólne dziedzictwo kulturowe Europy oraz wspierać i promować sektor sztuki i sektor kreatywny w Europie. Aby zapewnić wszystkim dostęp do dynamicznej i zróżnicowanej kultury europejskiej, powoływane są do życia specjalne inicjatywy, takie jak Europejski Rok Dziedzictwa KulturowegoWyszukaj ten link w innym językuEN•••. [...]"
... zobacz więcej
27.07.2021
Z Raportu O Archiwach W Unii Europejskiej Po Rozszerzeniu https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/RAPORT_O_ARCHIWACH_W_UNII_EUROPEJSKIEJ.pdf "W  związku  z  niedawnym  rozszerzeniem  Unii  Europejskiej  (UE),  w  wyniku  którego  liczba  państw członkowskich  wzrosła  z  15  do  25,  oraz  wobec  szybkich  zmian  zachodzących  w  funkcjonowaniu archiwów  w  ciągu  ostatnich  dziesięciu  lat,  spowodowanych  zwłaszcza  rozwojem  nowych  technologii informatycznych, Rada Unii Europejskiej przyjęła 6 maja 2003 r. Rezolucję o archiwach w państwach członkowskich(1). [...]"  
... zobacz więcej
27.07.2021
"Realizujemy projekt e-kultura, ponieważ chcemy aby cyfrowe obrazy naszego dziedzictwa były wykorzystywane przez jak największą liczbę Polaków. Chcemy, by kultura mocniej zaznaczała swoją obecność w rzeczywistości cyfrowej, i żeby wspierała rozwój myśli, twórczości, ale także innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, czy biznesowych. Internet daje szansę na powtórne ożywienie kultury plus size thong swimwear, która często pozostaje zamknięta w niedostępnych archiwach. Realizując projekt będziemy dążyć do wykorzystania tego potencjału w pełni. Tym samym, chcemy przyczynić się do stworzenia pozytywnej historii polskiej digitalizacji."
... zobacz więcej
27.07.2021
Marcin Maj, Dlaczego warto umieć programować nawet gdy nie pracujesz w IT?, w: Niebezpiecznik.pl, 21.07.2021 Temat dla archiwistów, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, oraz dla wszystkich "humanistów" (wyjaśnienie cudzysłowu w artykule). Dodam jeszcze, że obecnie możliwe jest sporządzanie Instrukcji Kancelaryjnej w postaci pliku HTML, którego znajomość przydaje się również w przypadku CMS-ów..   " [...] Kolejne błędne wyobrażenie – uczysz się programować by pisać wielkie programy spędzając przy komputerze całe godziny. Owszem, tak może być, ale nie musi. Osoby podane jako przykłady na początku tego tekstu (biolog, prawnik, handlowiec) wcale nie tworzą wielkich programów. Podajmy przykład. Mateusz, pracownik firmy handlującej elektroniką, dostaje od szefa polecenie by poukładaćdokumentację według miesięcy i lat. Najlepiej aby powrzucać pliki do katalogów o nazwie “rok-miesiąc”. Mateusz chce sobie przyspieszyć ten proces, więc na swoim komputerze z systemem Linux otwiera konsolę i wydaje trzy polecenia: $mkdir Docs $cd Pics $mkdir {2015..2021}-0{1..0} {2015..2021}-{10..12} Dzięki temu na komputerze Mateusz automatycznie tworzy się zestaw katalogów, które posłużą do porządkowania dokumentów. [...]"
... zobacz więcej
27.07.2021
Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Eugeniusz Borodij, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2009, ss. 247 Pozycja w tej akurat księgarni tylko chwilowo niedostępna, czasami zastanawiam się, czy aby nie chodzi tutaj o wiedzę tajemną, dostępną tylko dla wtajemniczonych...? ...(to oczywiście tylko żart!) "Podręcznik przeznaczony dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców - archiwistów zakładowych i pracowników kancelaryjnych różnych podmiotów. Pomaga zdobyć wiadomości związane z zarządzaniem dokumentacją aktową od momentu wytworzenia do wybrakowania przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej lub przekazania materiałów archiwalnych do państwowego archiwum historycznego. Cennym elementem są aneksy zawierające obok wykazów aktów wykonawczych do ustawy z 14 VII 1983 r. i resortowych aktów prawnych regulujących zasady i tryb postępowania z dokumentacją specjalistyczną, także formularze znajdujące zastosowanie w pracy archiwisty zakładowego. [...]"
... zobacz więcej
24.07.2021
Aplikacja, która umożliwia podgląd obiektu w czasie rzeczywistym na ekranie własnego smartfona... "Hikvision jest wiodącym światowym dostawcą produktów i rozwiązań  związanych z nadzorem wideo. Instytut Badawczy Hikvision prowadzi prace nad ciągłym rozwojem technologii firmy, aby utrzymać swoją pozycję w czołówce firm stosujących nowe technologie. Portfolio produktów firmy obejmuje kamery Smart IP, kamery analogowe HD, kamery szybkoobrotowe, rejestratory NVR i DVR, oprogramowanie VMS, systemy kontroli dostępu, kodery i dekodery oraz inne.  Produkty Hikvision dostarczane są do wielu sektorów rynkowych jak: handel, bankowość i finanse, transport, edukacja oraz administracja. [...]"
... zobacz więcej
24.07.2021
Wiedza głównie dla infobrokerów... "Idea fact-checkingu wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 1994 roku powstał portal Snopes.com, założony przez Davida Mikkelsona oraz jego żonę Barbarę. Był to jeden z pierwszych tego typu serwisów, który zajmował się wówczas badaniem miejskich legend i oszustw. Obecnie jest to niezależny portal należący do Snopes Media Group[1]. [...]"
... zobacz więcej
24.07.2021
"Akademia Fact-Checkingu to projekt edukacyjny Stowarzyszenia Demagog skierowany do uczniów i studentów, nauczycieli i edukatorów, seniorów, a także biznesu. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w fact-checkingu, eksperci portalu demagog.org.pl prowadzą warsztaty i webinaria, w trakcie których wyjaśniają, w jaki sposób wyszukiwać i weryfikować informacje, oceniać wiarygodność źródeł, korzystać z użytecznych narzędzi online oraz jak walczyć z fake newsami."
... zobacz więcej
24.07.2021
"Archiwa to bardzo ciekawe miejsca. Można w nich uzyskać wgląd w oryginalne dokumenty źródłowe, a wraz z nimi – w autentyczną historię. Dzięki naszemu Archiwum Cyfrowemu są one teraz dostępne dla każdego, zawsze i wszędzie. Nasze zbiory stanowią bezcenne materiały do nauki przez odkrywanie, gdyż budzą zainteresowanie losami poszczególnych ofiar i prześladowanych grup, a także wpływem historii narodowego socjalizmu na współczesny świat.   Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do nauczycieli oraz edukatorów pozaszkolnych. Opiera się ona na wieloperspektywicznej edukacji historyczno-politycznej i żywej kulturze pamięci. W centrum naszych działań pedagogicznych znajdują się ofiary prześladowań nazistowskich oraz Ocaleni. Zakres tematyczny naszych materiałów edukacyjnych obejmuje Holokaust, ludobójstwo Romów i Sinti, losy więźniów obozów koncentracyjnych oraz robotników przymusowych. Ponadto zajmujemy się losami osób przemieszczonych (dipisów) i Dzieci Holokaustu po 1945 roku oraz historią poszukiwań i dokumentacji."
... zobacz więcej
22.07.2021
'Nasza usługa umożliwi wysyłanie do Twoich odbiorców tradycyjnych przesyłek listowych, zawierających dokumenty wydrukowane z plików PDF. Nie musisz już więcej samodzielnie drukować dokumentów, wkładać ich do kopert i adresować, udawać się do urzędów pocztowych i stać w długich kolejkach – możesz to zrobić bezpośrednio z komputera, telefonu czy tabletu w kilkadziesiąt sekund. [...]"
... zobacz więcej
22.07.2021
Piła: bank przeniósł swoją placówkę w inne miejsce, a dokumenty z danymi klientów wyrzucił do kontenera
... zobacz więcej
22.07.2021
Bardzo ważny temat w archiwach państwowych, wiedza przydatna także archiwistom zakładowym... Archiwum Państwowe w Łodzi "Ze względu na pandemię, to był pierwszy rok, kiedy żadna grupa nie mogła nas odwiedzić i zobaczyć zakamarków pracowni oraz magazynów. Dlatego, kiedy sami wróciliśmy do Archiwum, przy użyciu smartfona przygotowaliśmy krótki film o naszej codziennej pracy."
... zobacz więcej
20.07.2021
Archiwum Państwowe w Łodzi   "W drugim odcinku archiwalnego miniserialu prezentujemy digitalizację tak różnych materiałów archiwalnych, jakimi są: kilkunastocentymetrowej grubości księgi, szklane negatywy, płócienne plany czy drewniano-metalowe tłoki pieczętne."
... zobacz więcej
20.07.2021
"A low-code development platform (LCDP) provides a development environment used to create application software through a graphical user interface instead of traditional hand-coded computer programming. A low-coded platform may produce entirely operational applications, or require additional coding for specific situations. Low-code development platforms reduce the amount of traditional hand coding, enabling accelerated delivery of business applications. A common benefit is that a wider range of people can contribute to the application's development—not only those with formal programming skills. LCDPs can also lower the initial cost of setup, training, deployment and maintenance.[1] [...]"
... zobacz więcej
20.07.2021
Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne "ŚWIĘTOGEN" - wyszukiwarka indeksów Roman Burczyk, Mapa - parafie świętokrzyskie
... zobacz więcej
20.07.2021
Temat dotyczy w zasadzie każdego...
... zobacz więcej
17.07.2021
"Przewodnik po prawie autorskim został przygotowany z myślą o wszystkich odbiorcach kultury. Składa się z przejrzystych pojęć. Przechodząc z rozdziału do rozdziału, można nie zasypiając z nudów, zapoznać się ze wszystkimi hasłami, które pozwalają oswoić się z terminologią prawniczą. Aby usprawnić poruszanie się, przewodnik został wyposażony w szereg specjalnych odnośników: pomocne powiązania, przykłady oraz pytania użytkowników, które pomagają zrozumieć mechanizmy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także odnośniki do określonego przepisu prawa."
... zobacz więcej
17.07.2021
"... System Elektronicznego Obiegu Dokumentów pozwoli przede wszystkim na lepsze zarządzanie dokumentami, ich obiegiem, a tym samym optymalizację procesów biznesowych. Rozbudowane moduły, pozwolą na zbudowanie workflow wszystkich dokumentów w firmie, dzięki czemu zoptymalizujesz procesy, zwiększysz dynamikę firmy, zdobędziesz łatwy dostęp do informacji biznesowych firmy, akceptacji dokumentów i ich przepływu. Aplikacja EOD to platforma do zarządzania dokumentami – fakturami, przepływem pism przychodzących, dziennikiem korespondencji, szczegółowej dokumentacji projektu, archiwum dokumentów, listami obecności pracowników, obsługi zadań, faktur… i wiele wiele więcej! [...]
... zobacz więcej
17.07.2021
"Wykorzystanie dobrze znanych i popularnych produktów o otwartym kodzie (ang. Open Source) przekłada się na większą pewność oraz bezpieczeństwo całego środowiska informatycznego i jego danych. W przypadku niszowych i mało znanych rozwiązań o otwartym kodzie, rozwiązań o zamkniętym kodzie czy usług chmur publicznych aspekty te bywają często kwestionowane. [...]"
... zobacz więcej
17.07.2021
Maria M. Pawłowska, Marta E. Wachowicz, Data Steward School..., w: EBIB nr 3 (198), 2021 "Steward danych to zawód przyszłości za kilka lat będzie to jedna z najbardziej poszukiwanych pro-fesji na rynku pracy. Czemu?Zarządzanie danymi naukowymi jest nowym wyzwaniem dla środowi-ska naukowego oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w gromadzenie i udostępnianie wyni-ków prac badaczy, jak biblioteki, centra komputerowe czy archiwa. Zapewnienie trwałości, bezpie-czeństwa ijak najszerszego dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych staje się priorytetem w zarządzaniu nauką w całej Europie, będzie więc też jednym z nowych zadań bibliotek naukowych. W Polsce istnieje pilna konieczność edukacji i rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania danymi pracowników bibliotek, osób związanych z informacją naukową czy też zarządzających projektami badawczymi. [...]"
... zobacz więcej
14.07.2021
Platforma Usług Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
... zobacz więcej
14.07.2021
Najlepszy, a zarazem stosunkowo niedrogi i nieskomplikowany, sposób zabezpieczenia sieci. Temat dla archiwistów cyfrowych...  "Secure your web presence using rock-solid 90-day or 1-year SSL certificates powered by ZeroSSL, supporting wildcards, multiple domains and quick renewal. Trusted by 99.9% of browsers."
... zobacz więcej
13.07.2021
Gorąco polecam, bardzo profesjonalny blog, sam odbyłem w tej firmie praktykę infobrokerską...  
... zobacz więcej
13.07.2021
Temat przede wszystkim dla infobrokerów...  "Nazwa została odziedziczona po znanej technice wyszukiwania informacji w Google zwanej „Google dorks” lub „Google dorking”. W skrócie, technika ta oznacza wykorzystanie wyszukiwarki Google w celach ofensywnych lub badawczych. Zanim przejdziemy do opisu techniki GitHub dorks, opiszemy także pokrótce jej przodka, czyli technikę Google dorking. [...]"
... zobacz więcej
13.07.2021
OUCH! to cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację. Przeczytaj i przekaż dalej! Biuletyn OUCH! jest wydawany aż w 22 językach. Polska wersja biuletynu ukazuje się od kwietnia 2011 w ramach współpracy CERT Polska i SANS Institute. OUCH jest tworzony i konsultowany przez zespół ekspertów bezpieczeństwa z SANS Securing The Human. OUCH! jest rozprowadzany na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0, co oznacza że biuletyn można udostępniać w ramach swojej organizacji dowolnie, pod warunkiem że nie jest używany do celów komercyjnych.
... zobacz więcej
11.07.2021
Stronka dla archiwistów cyfrowych!
... zobacz więcej
10.07.2021
Baza opracowywana przez Instytut Historii PAN
... zobacz więcej
10.07.2021
Jedynym kwartalnikiem genealogicznym dostępnym w Internecie bez żadnych ograniczeń jest "Mare Maiorum"! Periodykiem, w którym można znaleźć dziesiątki wywiadów z rodzinnymi historykami, zawodowymi genealogami, prezesami regionalnych towarzystw genealogicznych, twórcami lokalnych witryn historyczno-genealogicznych. Zbiorem kilkunastu opracowanych genealogii znanych Polaków. Niektóre wywody przodków – np. młodej pary z „Wesela” Wyspiańskiego, sięgają XVI wieku. Każde opracowanie zawiera skany wszystkich dostępnych metryk, które dotyczą antenatów badanego Polaka. Pod naszą genealogiczną lupę wzięliśmy m.in. Władysława Bartoszewskiego, płk. Ryszarda Kuklińskiego, Stanisława Mikulskiego, czy Tadeusza „Zośkę” Zawadzkiego. Poradnikiem dla wielu badaczy rodzinnej historii. W periodyku publikujemy pomoce dla genealogów, „szybkie” przewodniki po najważniejszych portalach, oferujących tworzenie własnych drzew genealogicznych, a także tłumaczenia metryk z języka niemieckiego, rosyjskiego i łaciny, wraz z niewielkim słowniczkiem najważniejszych pojęć. Wykorzystaniem nowych technologii w genealogii. W kwartalniku publikowane są artykuły, traktujące o najnowszych technologiach i możliwości ich wykorzystania przez rodzinnych historyków. OneNote, funkcje Excela, czy poprawne skanowanie zdjęć, nie będą już żadną tajemnicą! Unikalnym miejscem, w którym można odnaleźć artykuły prawnicze przeznaczone dla genealogów. Prawo o aktach stanu cywilnego, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie czy adopcja, nie będą już tylko nic nie mówiącymi wyrazami. Obserwuj: DO PUBLIKACJI NOWEGO NUMERU KWARTALNIKA ZOSTAŁO: z wyniki
... zobacz więcej
10.07.2021
Maciej Bukowski, Teoretyczny i praktyczny..., praca magisterska napisana pod kierunkiem Anny Citkowskiej-Kimla, Uniwersytet Jagieloński 9.07.2020 "Praca omawia teoretyczny i praktyczny wymiar cyberbezpieczeństwa w Polsce i dzieli się na trzy części. Pierwsza część pracy skupia się na opisaniu podstawowych pojęć związanych z tematyką i omówieniu najważniejszych dokumentów i aktów prawnych. Następnie obszernie omawia infrastrukturę krytyczną i rolę poszczególnych organów państwowych w ochronie cyberprzestrzeni. Druga część pracy omawia praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce - począwszy od ataków na serwery i serwisy rządowe podczas sporów o ACTA, następne jest case study przypadków ataku typu phishing w polskiej cyberprzestrzeni. Na końcu tego rozdziału jest szeroko opisany system Pegasus, z którego korzystają polskie służby mundurowe. Ostatnią część stanowi zakończenie, które podsumowuje całość, a także prezentuje wnioski na przyszłość."
... zobacz więcej
08.07.2021
Standaryzacja:•Propagowanie modelu dostaw usług chmurowych w administracji publicznej•Katalogowanie usług•Standaryzacja parametrów funkcjonalnych itechnicznychBezpieczeństwo:•Tworzenie ram prawnych•Modele finansowania•Najlepsze praktykiDostępność:•strefy dostępności i centra zapasowe•poprawa dostępności e-usług publicznych
... zobacz więcej
08.07.2021
"Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyśliliśmy po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Realizując projekt szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by umiejętnie motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zaproponujemy systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.[...]"
... zobacz więcej
08.07.2021
Szkolenie archiwistów I stopnia – kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi 16.08 – 20.08.2021, SZKOLENIE ZDALNE16.08 – 20.08.2021, ZAKOPANE04.10 – 08.10.2021, BIAŁOBRZEGI25.10 – 29.10.2021, SZKOLENIE ZDALNE06.12 – 10.12.2021, SZKOLENIE ZDALNE13.12 – 17.12.2021, BUKOWINA TATRZAŃSKA   Warsztaty z archiwizacji dokumentów 18.08 – 20.08.2021, SZKOLENIE ZDALNE18.08 – 20.08.2021, ZAKOPANE06.10 – 08.10.2021, BIAŁOBRZEGI27.10 – 29.10.2021, SZKOLENIE ZDALNE08.12 – 10.12.2021, SZKOLENIE ZDALNE15.12 – 17.12.2021, BUKOWINA TATRZAŃSKA   
... zobacz więcej
08.07.2021
E-akta to krótszy czas przechowywania dokumentów pracowniczych Od 2019 roku pracodawcy przechowują dokumentację pracownikówizleceniobiorców przez 10 albo 50 lat. Zależy to przede wszystkim od daty zatrudnienia pracownikówizleceniobiorców. Pracodawcy mogą też zdecydować, w jakiej formie chcą prowadzić i archiwizować dokumentację pracowniczą –papierowej czy elektronicznej.
... zobacz więcej
07.07.2021
"Do udziału w Webinarium, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. (początek o godz. 8.30) zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.   Zagadnienia poruszane na spotkaniu: Elektroniczny rejestr i obieg dokumentów (faktury, zamówienia, umowy, pisma, etc.);Narzędzia do automatyzacji pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: OCR, przepisywanie danych do formularza, klasyfikacja dokumentów;Elektroniczne archiwum i integracja z systemami zewnętrznymi;Kompleksowy zestaw narzędzi do budowy profesjonalnych rozwiązań Business Intelligence;Optymalizacja procesu budżetowania za pomocą dynamicznych arkuszy budżetowych, procedur obiegu oraz scenariuszy;Konsolidacja budżetów w hurtowni danych, oraz raportowanie."
... zobacz więcej
07.07.2021
Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny..., wyd. Wolters Kluwer, 2016, s. 716 "Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów.Autorzy analizują fundamentalne instytucje ustawy archiwalnej odnosząc się do innych aktów prawnych (m.in. rozporządzeń wykonawczych) istotnych z punktu widzenia stosowania tej ustawy.W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie archiwalnym wynikające z:ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wchodzącej w życie 1 listopada 2015 r.,ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, zmieniającej ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dniem 1 stycznia 2016 r.,ustawy o rzeczach znalezionych - w zakresie, w jakim wprowadza ona zmiany w postępowaniu z odnalezionymi materiałami archiwalnymi,ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,najnowszych aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Adresaci:Komentarz jest skierowany do praktyków, czyli wszelkich osób stosujących w codziennej pracy komentowaną ustawę, m.in. pracowników archiwów państwowych, archiwów zakładowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, a także niepaństwowych jednostek organizacyjnych przechowujących i zabezpieczających materiały archiwalne. Może on być również pomocny wszystkim osobom, które chciałyby pogłębić swą wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki - w szczególności studentom i doktorantom."
... zobacz więcej
07.07.2021
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Archiwa Ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”, Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 16 - 17 września 2021 Kraków  "Gęsta sieć archiwów głęboko wrośniętych w struktury społeczne, gospodarcze, religijne oraz polityczne tworzy wielokształtne oblicze kultury ludzkiej. Obok archiwów państwowych istnieją i dynamicznie rozwijają się także archiwa działające w ramach instytucji posiadających wielowiekowe tradycje i globalny zasięg, a zatem gromadzące, przechowujące, opracowujące i udostępniające zasób o znaczeniu ponadnarodowym (np. Archiwum Watykańskie, Archiwum Domu Głównego Jezuitów). Wyjątkowe ze względu na międzynarodowy charakter zasobu wydają się również archiwa historyczne w tych krajach, które powstały w wyniku rozpadu większych tworów państwowych, takich jak Austro-Węgry, była Jugosławia, ZSRR. Co więcej wraz z narodzinami nowoczesnych instytucji zjednoczonej Europy powstały nowe archiwa, których zadaniem, ale także misją jest troska o dziedzictwo historyczne w jego spoiwogennym dla mieszkańców kontynentu europejskiego wymiarze (np. Central Archives of the Council of the European Union). Z kolei zarządzanie dokumentacją stanowi istotne zagadnienie związane z funkcjonowaniem sektora prywatnego o zasięgu międzynarodowym czy nawet globalnym (archiwa korporacji, banków, sieci handlowych itp.). W dużej i ciągle powiększającej się rodzinie archiwów wyodrębnić więc można także i takie, których zasób posiada charakter ponadnarodowy. Stanowią one specyficzny rodzaj instytucji trwale obecnych nie tylko w europejskiej, ale także w światowej kulturze archiwalnej. Dla badaczy szeroko pojmowanej dziedziny archiwalnej każde archiwum jawi się jako fenomen kulturowy. W przekonaniu organizatorów konferencji archiwa ponadnarodowe są jednak przypadkiem szczególnymi stanowiącym inspirację do podjęcia dyskusji nad ich rolą nie tylko jako miejsc pamięci, ale także miejsc wiedzy i władzy." 
... zobacz więcej
07.07.2021
"Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pełni rolę Zespołu CSIRT poziomu krajowego odpowiadającego za koordynację procesu reagowania na incydenty komputerowe występujące w obszarze wskazanym w art. 26 ust 7 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2018 poz.1560). Jednym z jego podstawowych zadań jest rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym."
... zobacz więcej
03.07.2021
Wanda Krystyna Roman, Między archiwistyką a..., Archiwa - Kolekcje - Zbiory, Nr 9 (11), 2018, s. 221-240  "Archiwistyka, informatologia, zarządzanie dokumentacją i zarządzanie informacją to nauki pokrewne. W ostatnim czasie pojawiły się tendencje do scalenia ich w ramach nauki o informacji uznając, że mimo pewnych różnic w każdym obszarze mamy do czynienia z informacją. Stanowi to duże uproszczenie problemu, a doszukiwanie się bezpośrednich korzeni nauki o informacji w działalności archiwów jest kolejnym niedopowiedzeniem, bowiem pomija archiwistykę wyrosłą na praktycznej działalności archiwów oraz stanowiącą wyraźnie odrębny obszarem badawczym obejmującym archiwa i archiwalia. Nie kwestionując słusznych argumentów za uznaniem archiwistyki jako nauki informacyjnej, należy podkreślić, że tylko jeden z jej działów – informacja archiwalna powstająca w wyniku opracowania archiwaliów – jest obszarem wspólnym z informatologią. Podobnie rzecz wygląda z zarządzaniem dokumentacją, które zrodziło się na gruncie badań działalności kancelarii i biur oraz obiegu dokumentacji od jej wytworzenia do zniszczenia lub wieczystego zarchiwizowania. Niezależnie od nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, które wywarły istotny wpływ na sposoby tworzenia i przekazywania dokumentacji oraz inne czynności kancelaryjne, a także na sposób wykonywania funkcji przez archiwa, specyfika archiwistyki i zarządzania dokumentacją, decydująca wcześniej o ich odrębności, pozostała. Możliwa jest natomiast współpraca ze specjalistami z nauki o informacji, z architektami informacji odnośnie do działalności praktycznej – czyli zarządzania dokumentacją i informacją archiwalną w sieci."
... zobacz więcej
03.07.2021
Adam Grzegorz Dąbrowski, Kolekcja - Zbiór - Spuścizna... "Terminy „kolekcja”, „zbiór”, „spuścizna” są powszechnie stosowane w metodycznych założeniach teoretycznych oraz praktyce codziennej pracy archiwalnej. Na potrzeby prezentowanego artykułu, analizie poddane zostaną zapisy literatury archiwalnej: słowników, najpopularniejszych podręczników akademickich (skierowanych przede wszystkim do studentów profilowanych studiów archiwalnych), wybranych artykułów z archiwalnych czasopism naukowych oraz podręczników, przeznaczonych dla uczestników zawodowych kursów kancelaryjno-archiwalnych dla personelu niższego i średniego szczebla komórek biurowych czy archiwówzakładowych. [...]"
... zobacz więcej
03.07.2021
Oblicza archiwów i..., red. naukowa Dariusz Magier, Piotr A. Czyż, wyd. Uniwersytet Przyrodnicz-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2019 (e-book)  "Prezentowane wydawnictwo to próba zarysowania wyzwań stojących przed współczesną archiwistyką, jako nauką, ale także wyzwań służby archiwalnej i w ogóle archiwalnych funkcji społeczeństwa i Państwa Polskiego, do której pretekstem stał się jubileusz 100-lecia archiwów państwowych oraz 15-lecie specjalności archiwistycznej na UPH w Siedlcach. Tematyka prezentowanych studiów dotyka prawa archiwalnego, archiwoznawstwa, teorii archiwalnej, metodyki archiwalnej, wreszcie elementów filozofii archiwistyki oraz rysujących się nowych kierunków, w których nauka o archiwach będzie w najbliższych latach podążać. Grono autorów zaproszonych do projektu, zarówno teoretyków jak i praktyków archiwalnych, gwarantuje istotność poruszanej problematyki."
... zobacz więcej
03.07.2021
Wtyczka do większości znanych wyszukiwarek, zapewniająca w dużej mierze bezpieczeństwo... "BrowserWall został stworzony z myślą o kompleksowej ochronie podczas przeglądania stron internetowych. Łączymy narzędzie przyjazne dla użytkownika ze skuteczną obroną"
... zobacz więcej
29.06.2021
Tomasz Kurzak, Fizyczne klucze zabepieczające - co to w ogóle jest?, w: Komputerświat, 24 maja 2019 Jeden z najbardziej skutecznych, a zarazem nieskomplikowanych i niedrogich, sposobów zabezpieczenia komputera. Temat dla archiwistów cyfrowych...  "Fizyczne klucze bezpieczeństwa U2F nie są jeszcze zbyt popularną metodą uwierzytelniania tożsamości użytkownika w serwisach internetowych i wielu usługach. Jednak w połączeniu z dwuetapową weryfikacją stanowią najlepszy sposób na zabezpieczenie kont w wielu usługach przed nieautoryzowanym dostępem. [...]"
... zobacz więcej
29.06.2021
Monika Frączek, Monika Cieślak, Dokumentacja pracownicza..., wyd. Wydawnictwo HR Servicies, Stan prawny na 15 czerwca 2021, cena 165, 65 zł  "Zatrudnianie pracowników wymaga obowiązkowego prowadzenia poprawnej dokumentacji pracowniczej. Na prawidłowych aktach osobowych pracodawca nie może poprzestać, bowiem musi jeszcze prowadzić pozostałe zbiory dokumentów, o których mowa w przepisach. Te dodatkowe zbiory dokumentów dotyczą ewidencji czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń, PPK, RODO i wielu innych. Przepisy prawa nakładają szereg obowiązków, a jednocześnie zawierają niewiele wzorów dokumentów, na których pracodawca może bazować.  Jako że znikoma część wzorów dokumentów jest określona w przepisach prawa, pracodawcy lub firmy kadrowo-księgowe muszą opracować je samodzielnie. Stwarza to określone problemy. Publikacja ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z tworzeniem, prowadzeniem i przechowywaniem przede wszystkim dokumentacji pracowniczej w rozumieniu Kodeksu Pracy, ale także pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika i zleceniobiorcy. [...]"
... zobacz więcej
29.06.2021
Pobierz bezpłatny numer w PDF:Jak będzie przebiegać wymiana dokumentów na Platformie P1 od 1 lipca 2021Jaki podpis elektroniczny stosować do elektronicznej dokumentacji medycznejCzy istnieje wymóg prowadzenia list oczekujących w wersji papierowejCzy wykonując zdjęcia bądź nagrania, nie naruszasz prawa pacjenta do intymnościJakie elementy wpisać do raportu z badania klinicznego – FORUMLARZ z instrukcją Zasady łączenia obsługi bezpośredniej i telefonicznej w przychodni – gotowa PROCEDURA
... zobacz więcej
28.06.2021
Bardzo przydatna strona, w kontekście cyberbezpieczeństwa i socjotechniki... "Cyberprzestępcy stale modyfikują sposoby, w jaki atakują użytkowników bankowości internetowej. Zaobserwowane przez hakerów wprowadzone zmiany w procedurach logowania mogą zostać przez nich wykorzystane do próby kradzieży pieniędzy. W atakach bardzo ważna jest socjotechnika, która stanowi klucz do sukcesu. Nieświadoma manipulacji osoba jest w stanie ulec sugestii i pod wpływem emocji popełni błąd, który umożliwi przestępcom przeprowadzenie skutecznego ataku. [...]"
... zobacz więcej
28.06.2021
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych.
... zobacz więcej
26.06.2021
Deep Web to inaczej tzw. Głęboki lub Ukryty Internet, jednak trzeba te dwa pojęcia, często traktowane jako tożsame, oddzielić. Deep Web to po prostu wszystkie strony, do których musimy się zalogować, natomiast Ukryty Internet to tzw. sieci anomizujące, i najbardziej tutaj popularna i znana sieć TOR, z której sam czasami korzystam. ... Wiedza przydatna każdemu infobrokerowi i, w mniejszym stopniu, archiwiście cyfrowemu.
... zobacz więcej
26.06.2021
"Wystawa została otwarta 18 czerwca 2021 roku i tego dnia była czynna od godziny 16.00 do godziny 20.00. Ze względu na obowiązujący w Muzeum limit 9 osób przebywających w jednym czasie na wystawie Muzeum Narodowe w Gdańsku prosi o cierpliwość w przypadku konieczności oczekiwania na wejście. Wstęp będzie bezpłatny.  Wystawa Archiwa błyskawiczne to nie tylko największy dotychczas pokaz fotografii natychmiastowych (polaroid, fuji) w Polsce, ale i zarazem jeden z największych przeglądów polskich fotografii ostatnich 50 lat, na którym zaprezentowanych zostanie ponad 2000 kolorowych zdjęć. Prace zebrane na ekspozycji pozwalają prześledzić przeróżne sposoby wykorzystywania materiałów błyskawicznych, które znakomicie wpisywały się w konwencje fotografii rodzinnej (archiwum Teresy Gierzyńskiej), dokumentalnej (Wacław Nowak), artystycznej (między innymi Ryszard Bobek, Marcin Giżycki) czy intymnej (Agata Bogacka, Karol Radziszewski, Teresa Tyszkiewicz). Imprezowy charakter zdjęć natychmiastowych podkreśla z kolei ogromny zbiór snapshotów poznańskiej grupy Minilabistów, podczas gdy prace Leszka Brogowskiego, Rafała Kucharczuka uzmysławiają ich eksperymentalny, czy wręcz abstrakcyjny potencjał. Polaroidy i instaksy często służyły też jako notatki, czy to na planie filmów (scenopisy Andrzeja Wajdy), czy też w trakcie podróży (Paweł Althamer, Rafał Milach). [...]"
... zobacz więcej
25.06.2021
Patrycja Rojek-Socha, Skarga nadzwyczajna topi sądowe archiwa, w: Prawo.pl, 18.03.2021 "Skarga nadzwyczajna od początku ma swoich zwolenników i przeciwników. Obowiązuje od trzech lat, cieszy się sporym zainteresowaniem, choć pozytywny finał przyniosła dotąd w nielicznych sprawach. Teraz, gdy parlament kończy prace nad wydłużeniem czasu na jej wniesienie, sądy stają przed palącym problemem - pękających w szwach archiwów. Bo akta "czekają" w nich na ewentualny wniosek o... skargę. [...]"
... zobacz więcej
25.06.2021
Wojciech Kowalski, Patrycja Rojek-Socha, Jeśli nie ma oryginału, niepoświadczona kserokopia też może  być dowodem, w: Prawo.pl, 11.10.2020  "Kserokopia może zostać złożona do akt sprawy i uznana za dowód w sprawie, jeśli jest poświadczona jej zgodność z oryginałem. Jest od tego jednego wyjątek, który wskazał w swoim orzeczeniach Sąd Najwyższy - brak możliwości dostępu do oryginału lub wypisu dokumentu i przez stronę i przez sąd. [...]"
... zobacz więcej
24.06.2021
Szczerze polecam wysłuchanie poniższej rozmowy, wiedza w dzisiejszych czasach niedoprzecenienia, którą powinien dysponować każdy infobroker i archiwista cyfrowy!
... zobacz więcej
24.06.2021
Bardzo ważny język, zarówno dla archiwistów, jak i historyków czy genealogów. Wbrew pozorom, łacina wcale nie jest językiem martwym. Zdarzają się, głównie wśród duchownych, doktoraty po łacinie (chociaż akurat w seminariach łacina nie jest na najwyższym poziomie), swojego czasu wychodziła gazeta w tym języku i nadawano w nim audycję radiową, a np. w Watykanie przetłumaczono na łacinę nawet instrukcję korzystania z bankomatu. Współcześnie mamy do czynienia nawet z słownikiem... informatycznym tego języka, oczywiście Wikipedia jest także dostępna po łacinie, a zupełnym paradoksem jest, moim zdaniem, fakt że łacina obecnie jest najbardziej popularna w... Stanach Zjednoczonych!
... zobacz więcej
21.06.2021
ADOIP jest obecnie filią AP Warszawa.Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust. 3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą danych "Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców". Archiwum prowadzi też działalność usługową, w ramach której: przechowuje dokumentację o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentację osobową i płacową; wydaje odpisy i kopie z tej dokumentacji; dokonuje jej konserwacji.
... zobacz więcej
21.06.2021
Iron Mountain Polska to jedna z największych firm archiwistycznych w Polsce, która w swojej ofercie ma m. in. przechowywanie alternatywne. "Herman Knaust założył firmę Iron Mountain w 1951 roku w Livingston w stanie Nowy Jork. Knaust najpierw dorobił się fortuny, hodując i sprzedając grzyby. Przez swoich sąsiadów z doliny rzeki Hudson został okrzyknięty „Grzybowym królem”. W 1936 roku zapłacił 9000 USD za wyczerpaną kopalnię rudy żelaza i 40,5 ha ziemi, aby mieć więcej przestrzeni uprawnej. Jednak do 1950 roku nastąpiła zmiana na rynku grzybów, więc zdecydował się na nowe przedsięwzięcie biznesowe, które pozwoliłoby mu dobrze wykorzystać kopalnię nazwaną przez niego „Iron Mountain”. Po II wojnie światowej Knaust sponsorował przeniesienie wielu żydowskich imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Ludzie ci utracili swoją tożsamość, ponieważ ich dokumenty uległy zniszczeniu w trakcie wojny. USA były w tym czasie także pochłonięte wojną atomową stanowiącą kolejny czynnik, który spowodował, że Knaust skoncentrował swoją działalność na ochronie ważnych informacji. Knaust otworzył pierwsze „sejfy” w Iron Mountain, założył biuro sprzedaży w Empire State Building i przekonał wojskowych luminarzy takich jak gen. Douglas MacArthur do złożenia wizyty w Iron Mountain. [...]"
... zobacz więcej
21.06.2021
Dla bardzo ambitnych infobrokerów i jeszcze bardziej ambitnych archiwistów cyfrowych... 1100 narzędzi OSINT pod jednym linkiem!
... zobacz więcej
21.06.2021
IntelTechniques.com and MichaelBazzell.com  "OSINT or Open Source Intelligence is amazing, people, government, companies use it daily. This #OSINT training course covers the major aspects and concepts of open source intelligence along with osint tools and techniques.[...]"
... zobacz więcej
19.06.2021
Bardzo ciekawy i godny polecenia portal, nie tylko dla archiwistów cyfrowych...
... zobacz więcej
19.06.2021
Temat bardzo ważny i jak najbardziej aktualny, polecam zwrócić uwagę na klucz PGP i lekturę bloga https://bezpieczny.blog/  "W #23 odcinku bezpiecznego podcastu, na specjalne życzenie słuchaczki Ewy, rozmawiamy o szyfrowaniu i podpisach cyfrowych. Zaczynamy od teorii, wyjaśniamy czym jest kryptografia symetryczna i asymetryczna, funkcje skrótu, rodzaje podpisów, a nawet zahaczamy o kwestie prawne. [...]"
... zobacz więcej
19.06.2021
Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, Organizacja..., wyd. Forma Studio s. c., Katowwice 2014, ss. 287   "Środowisko pracy to inaczej otoczenie pracy które tworzy zespół czynników materialnych i społecznych, z którymi styka się pracownik administracji podczas wykonywanej pracy. Do tych czynników należą bez wątpienia miejsce pracy, w tym stanowisko pracy', relacje inter­personalne na które składa się przepływ informacji pomiędzy pracownikami oraz wzajemna komunikacja (zarówno w płaszczyźnie podwładny-przełożony, jak i pomiędzy współpracow­nikami). Oczywiście to jak działa urzędnik jest wypadkową jego wiedzy, zdolności, doświad­czenia oraz indywidualnych cech charakteru, aczkolwiek nie bez znaczenia są znajomość prakseologii, etyki, pogłębiona i uzupełniona wiedza z zakresu prawa, socjologii, psychologii, teorii rozwoju lokalnego i regionalnego, gdyż decyduje ona o poziomie intelektualnym kadr administracji publicznej. Wszystko to pozwala na zrozumienie istoty pracy w administracji, a nadto wpływa na jakość administracji, a dokładnie na jakość działań podejmowanych przez administrację wobec obywateli. Poniżej zostaną scharakteryzowane podstawowe zagadnienia wprowadzające w środowi­sko pracy urzędnika czy szerzej pracownika administracji. [...]"  
... zobacz więcej
19.06.2021
Dla archiwistów cyfrowych i infobrokerów (i nie tylko)...Google hacking, also named Google dorking,[1][2] is a hacker technique that uses Google Search and other Google applications to find security holes in the configuration and computer code that websites are using.[3] Google dorking could also be used for OSINT.(Od siebie dodam, że Google od kilku lat umożliwia dzięki usłudze Google Custam Search Engine stworzenie własnej, spersonalizowanej wyszukiwarki) Polecam tutaj książki "100 sposobów na Google", "Google Hacking" i przede wszystkim Johnna Longa   http://index-of.es/Varios/Johnny%20Long,%20Bill%20Gardner,%20Justin%20Brown-Google%20Hacking%20for%20Penetration%20Testers-Syngress%20(2015).pdf
... zobacz więcej
16.06.2021
"Serdecznie zapraszamy do wspólnej podróży po niewielkiej części zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie przygotowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów."
... zobacz więcej
16.06.2021
Archiwa uczelniane w..., red. Bożena Kierzkowska, Anna Supruniuk, Paulina Bunkowska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 270   "Publikacja jest próbą omówienia szeregu nieznanych dotąd zagadnień związanych z problematyką dotyczącą wdrażania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w szkołach wyższych, które w większości zostały opisane przez pracowników archiwów tychże uczelni. Tematyka poszczególnych artykułów i szkiców odnosi się nie tylko do EZD jako systemu teleinformatycznego, ale prezentuje również konkretne działania podjęte w wybranych uczelniach wyższych w celu wdrożenia tego systemu lub innych systemów wspomagających. Wydawnictwo podzielono na dwie części: merytoryczną, składającą się z 13 artykułów, oraz okolicznościowo-dokumentacyjną, w której zamieszczono materiały z jubileuszu 70-lecia Archiwum UMK. Uzupełnieniem szkiców jest prezentacja multimedialna Archiwum Dokumentów Elektronicznych, czyli co dalej z materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej, dostępna w wersji elektronicznej na CD."
... zobacz więcej
16.06.2021
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951;w roku akademickim 2006/2007 jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy unikatowy kierunek studiów „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”;szczycimy się największym w Polsce i liczącym w świecie dorobkiem naukowym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją;nasza kadra to teoretycy posiadający stopnie i tytuły naukowe, ale i praktycy, pracownicy archiwów i urzędów różnego typu;uczymy w jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych;ważna jest dla nas praktyczna nauka zawodu, dlatego część zajęć prowadzą praktycy i odbywają się one w instytucjach archiwalnych regionu;studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach wolontariatów, staży i przewidzianych programem studiów praktyk w archiwach, urzędach i przedsiębiorstwach;stawiamy na dobrą znajomość języków obcych; możesz z nami rozpocząć naukę lub pogłębić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim i łacińskim;zainteresowania naukowe nasi studenci rozwijają w Studenckim Kole Naukowym Archiwistów, podczas szkoleniowych wyjazdów i warsztatów.
... zobacz więcej
16.06.2021
Edukacja,..., r. I, 2020
... zobacz więcej
14.06.2021
"Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku jest organizacją o charakterze naukowo-zawodowym. Zrzesza archiwistów oraz pasjonatów historii i archiwistyki z terenu województwa pomorskiego. Gdański Oddział SAP powstał 14 czerwca 1965 roku na zebraniu założycielskim w ówczesnej siedzibie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku. Założycielami Oddziału byli: dr Czesław Biernat, mgr Teresa Węsierska-Biernatowa, Jan Biernat, mgr Wanda Klesińska, dr Maria Sławoszewska, mgr Czesław Stodolny i mgr Józef Wiśniewski. Obecnie Oddział gdański działa w oparciu o Statut SAP uchwalony na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów SAP w dniu 8 września 2012 roku."  
... zobacz więcej
14.06.2021
"Zawód archiwisty wiąże się nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji.  W świetle prawa informacja jest towarem, który można sprzedać. Na polskim rynku pracy funkcjonują profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin. Niektóre z nich oferują praktyki, po których otrzymuje się zaświadczenie, istnieje także możliwość pracy. Niedawno miałem okazję sam uczestniczyć w takich praktykach organizowanych przez firmę Infobrokering z Gdańska http://www.infobrokering.pl/ . Praktyki odbywały się zdalnie, w Google Docs, na początek otrzymałem zadanie próbne polegające na wyszukaniu kilkunastu firm w Polsce oraz kilkunastu hurtowni artykułów biurowych na rynku niemieckim. Po pozytywnej ocenie zacząłem realizować komercyjne zadania firmy. Praca polegała na wyszukiwaniu informacji handlowych z terenu państw europejskich i azjatyckich, a także na weryfikacji istniejących już baz danych. Jako przykład podam tutaj bazę na 3600 rekordów dotyczącą sklepów jubilerskich z terenu państw europejskich i Chin, w tym 70 % z adresami mailowymi, nad którą pracowało kilka osób. [...]" Źródło:  https://arekzajac5.wordpress.com/2014/09/25/archiwista-infobrokerem/
... zobacz więcej
14.06.2021
    "Nasze studia łączą tradycję z zaawansowaną nowoczesnością. Niektóre uczą np. arkanów pracy ze starymi dokumentami historycznymi i metodami ich archiwizacji. Inne wprowadzają w tajniki biurokracji, współczesnej e-administracji, w podstawy baz danych oraz w supernowoczesne techniki ich eksploracji. Są też takie zajęcia, jak zarządzanie wiedzą i informacją oraz zestaw przedmiotów prawniczych. Mamy solidny pakiet zajęć z records & information management. Przygotowuje do upowszechniającego się w Europie spektakularnego zawodu przyszłości.     Pierwsi magistrzy AiNZZI ukończyli nasze studia w czerwcu 2017 r. Niektórzy znaleźli zatrudnienie już w czasie studiów – np. w archiwach wojskowych. 90% naszych licencjatów decyduje się kontynuować studia magisterskie na naszym kierunku. Co roku kilkanaście osób po ukończeniu studiów licencjackich na innych kierunkach (administracja, prawo, informatyka) podejmuje studia magisterskie u nas. Świadczy to o dużym zaufaniu jakim darzą nasz kierunek studenci i absolwenci. [...]"
... zobacz więcej
14.06.2021
Surfer® 21 jest programem zaprojektowanym do wszechstronnej wizualizacji danych XYZ, dzięki czemu bywa najczęściej używany do tworzenia map i modelowania powierzchni terenu, ale nie jest to jedyne zastosowanie tego programu. Wbudowany szeroki zestaw interpolacyjnych metod generowania regularnej siatki wartości, pozwala wybrać optymalny algorytm do charakteru danych wejściowych. Firma Gambit oferuje wszechstronną obsługę użytkowników programu od doradztwa i konsultacji na etapie analizy możliwości programu przed jego zakupem, poprzez dostawę programu z polskojęzyczną dokumentacją liczącą prawie 600 stron, aż po szkolenia z zakresu zastosowania programu i pomoc merytoryczną na etapie jego użytkowania, celem maksymalnego wykorzystania jego możliwości w zagadnieniach interesujących indywidualnego użytkownika.
... zobacz więcej
11.06.2021
Using the navigation directly on the map or through the input of a place name in the search field of the spatiotemporal search module (left part / main page) you can choose the relevant spatial area. The spatiotemporal search module also displays the relevant search results for your spatiotemporally selected criteria. Through using the time slider you can also adjust the relevant time period for your search results.
... zobacz więcej
11.06.2021
OldMapsOnline developed out of a love of history and heritage of old maps. The project began as a collaboration between Klokan Technologies GmbH, Switzerland and The Great Britain Historical GIS Project based at the University of Portsmouth, UK thanks to funding from JISC. Since January 2013 is the project improved and maintained by volunteers and the team of Klokan Technologies GmbH in their free time. You can contact the project team at: info@oldmapsonline.org For inquiries related to rights for a particular map contact the relevant institution bellow!
... zobacz więcej
11.06.2021
"We are a small Vancouver startup with two main specialties: mapping, and working with non-profits and social projects. We are happy to welcome for-profit projects, and we tend to serve as the spatial experts when it comes to data visualization, routing, mapping, and more. But we really thrive on working with projects and people that matter at a deeper level. Whether that's mapping historical information, helping with language revitalization, or reversing social injustice -- that's our thing."
... zobacz więcej
11.06.2021
Piotr Kowalewski, Archiwa i..., Praktyczne wskazówki dla nauczycieli regionalistów, Kaszubski Uniwersytet Ludowy Wierzyca, YouTube 18 maj 2020   Korzystanie z zasobów baz danych w Internecie dla nauczycieli regionalistów. Relacja ze spotkania "live" w dniu 14 maja 2020 r.
... zobacz więcej
11.06.2021
"Sukces naszego zestawu do nauki pisma neogotyckiego zachęcił nas do dalszej, wytężonej pracy. Miło jest nam zakomunikować Państwu, że w przygotowaniu jest kolejny tom, zatytułowany Grażdanka. Zeszyt ćwiczeń do nauki dawnego pisma rosyjskiego. [...]   Prace nad tomem są bardzo zaawansowane i spodziewamy się, że ujrzy on światło dzienne już pod koniec 2021 r. Zachęcamy Państwa do odwiedzania tej strony. Będziemy tu umieszczać dalsze informacje na temat publikacji, która – nie mamy co do tego wątpliwości – okaże się równie przydatna dla użytkowników archiwów, co znany już Państwu zestaw materiałów do nauki pisma neogotyckiego."
... zobacz więcej
11.06.2021
Historię mówioną nauka definiuje jako metodę badawczą, w ramach której dokonuje się nagrań relacji Świadków Historii, a następnie je archiwizuje, analizuje merytorycznie i interpretuje. Metoda ta, przez unikatowe poznawanie życia jednostki, pozwala dużo lepiej rozumieć historyczne i społeczne losy narodu. Dzięki niej można dostrzec wpływ wielkich wydarzeń na pojedynczego człowieka. Uzyskujemy przez to szczególne spojrzenie w przeszłość, takie jakiego nie dadzą encyklopedie i podręczniki. W relacjach Świadków uchwycony bowiem jest autentyzm i emocje, których nigdy nie odda tekst pisany.
... zobacz więcej
10.06.2021
Dariusz Makowski, Archiwa cyfrowe..., w: ITwadministracji, maj 2021  Dynamiczny rozwój nowych technologii spowodował konieczność gromadzenia powstających materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej. W tym celu przygotowano system Archiwum Dokumentów Elektronicznych.
... zobacz więcej
10.06.2021
"Centrum Archiwistyki Społecznej uruchomiło platformę internetową z materiałami edukacyjnymi dla archiwistów społecznych. To m.in. filmy instruktażowe i porady dla wszystkich, którzy chcą zadbać o archiwalne zbiory, w tym fotografie czy dokumenty.  Uruchomienie platformy CAS, która dostępna jest na stronie kursy.cas.org.pl, wiąże się z przypadającym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów. Tego dnia archiwiści na całym świecie zwracają uwagę na swoją misję oraz znaczenie dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw. "Jako Centrum Archiwistyki Społecznej wychodzimy z założenia, że archiwistą społecznym może zostać każdy. Wystarczy zainteresowanie jakimś tematem historycznym, chęć do jego odkrywania oraz do przybliżania go społeczności. Pasjonaci, którzy tworzą tę dziedzinę, nie są zazwyczaj archiwistami z wykształcenia. Dlatego stworzyliśmy platformę, która pomoże w każdym aspekcie prowadzenia archiwum - od namysłu nad tym, jakie materiały zbierać, po wybór skanera do digitalizacji" - przekazała PAP dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej Katarzyna Ziętal.[...]" 
... zobacz więcej
09.06.2021
Już jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów, ustanowiony podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur w 2007 roku. Zachęcamy do zapoznania się z atrakcjami przygotowanymi z tej okazji przez Archiwa Państwowe.  W tym roku obchody łączą się z 4. edycją Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” i przebiegają pod hasłem „Dziedzictwo dokumentacyjne, jego ochrona i upowszechnianie”. Archiwa Państwowe przez cały tydzień dzielić się będą fascynującymi historiami, interesującymi faktami i ciekawostkami na temat pomników dziedzictwa, wpisanych dotychczas na Listy: Światową oraz Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”.   Główne uroczystości związane z ogłoszeniem wpisów w ramach 4. edycji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” zostaną zorganizowane w Warszawie w dniach 9-10 czerwca br. W środę o godz. 19.00 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nastąpi oficjalne otwarcie wystawy plenerowej prezentującej uhonorowane obiekty. Wystawa będzie dostępna do 30 czerwca br. przed Kordegardą. Galerią Narodowego Centrum Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 15. W czwartek o godz. 11.00 w Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Listę. Gala w Belwederze będzie transmitowana na żywo na profilu Archiwa Państwowe w serwisie Facebook i YouTube. Szczegółowy program obchodów na stronie NDAP.  
... zobacz więcej
08.06.2021
Mateusz Żmudziński, Księgi metrykalne...  Jest to kolejne wydanie książki poświęconej księgom metrykalnym, z aktualizacją na ostatni dzień kwietnia 2021 roku. Zamówienia na publikację można składać przez nasz e-mail: archiwum_to@diecezja.torun.pl Koszt: 30 zł + kwota wysyłki
... zobacz więcej
04.06.2021
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Wydział Historii UW zapraszają na konferencję: „Węzłowe problemy archiwistyki. Sieci archiwalne. Odkrycia archiwalne przełomu XX–XXI w.”, która odbędzie się on-line 10–11 czerwca 2021 r. na platformie Google Meet.Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Szczegółowy program wraz z linkami do poszczególnych sesji:10 czerwca 2021Link do wydarzenia: https://meet.google.com/skw-xeky-fot
... zobacz więcej
04.06.2021
Serdecznie zapraszamy 9 czerwca 2021 roku do Włocławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Toruniu na XIV Międzynarodowy Dzień Archiwów. Celem organizowanych zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami genealogii. Uczestnikom zostaną zaprezentowane metody poszukiwań przodków oraz podstawowe źródła pozyskania informacji do tworzenia rodzinnych „drzew genealogicznych”.Dla regionalnych archiwistów oraz pasjonatów historii przygotowaliśmy warsztaty z paleografii rosyjskiej, w czasie których zarysowany zostanie rozwój piśmiennictwa oraz sposób jego odczytywania.Zainteresowani ochroną zasobu archiwalnego będą mieć okazję wysłuchać krótkiego wykładu na temat zagrożeń i czynników niszczących akta oraz zobaczyć efekt prac konserwatorsko–restauratorskich prowadzonych we Włocławskim Oddziale.Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel.: 54 232 28 57
... zobacz więcej
04.06.2021
Zapraszamy serdecznie na wyjątkową, trwającą zaledwie trzy dni, wystawę obiektów z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu, które zostały wpisane na Krajową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”. Inspiracją do organizacji wystawy jest IV Edycja Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” oraz Międzynarodowy Dzień Archiwów, świętowany pod hasłem „Dziedzictwo dokumentacyjne, jego ochrona i upowszechnianie”.To właśnie 10 czerwca 2021 w Belwederze w Warszawie zostanie wręczony uroczyście certyfikat wpisania na wspomnianą listę trzeciego obiektu z zasobu Archiwum Toruńskiego tzw. Przywileju chełmińskiego z 1251 roku.Na Krajowej Liście znajduje się ponadto Zbiór 128 tabliczek woskowych (18 poliptyków) z XIV-XVI wieku oraz tzw. Akt erekcyjny Związku Pruskiego z 1440 roku.Oryginały tych dokumentów można będzie obejrzeć na wystawie w budynku Archiwum, Pl. Rapackiego 4 w dniach 10-12 czerwca w godz. 9.00-16.00.Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie
... zobacz więcej
03.06.2021
Podstawa dla każdego archiwisty!
... zobacz więcej
03.06.2021
...Taka ciekawostka dla archiwistów cyfrowych (i nie tylko)!
... zobacz więcej
03.06.2021
Serwis tworzony jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką digitalizacji, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.Zawiera artykuły, poradniki oraz opinie ludzi praktycznie zajmujących się tą dziedziną. Dzięki temu serwis może być źródłem wiedzy praktycznej zarówno dla nowych adeptów jak i doświadczonych pracowników.Serwis ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się swoimi doświadczeniami.
... zobacz więcej
03.06.2021
Biały wywiad wpisuje się, moim zdaniem, w pracę archiwisty przeprowadzającego studia wstępne... Odsyłam tutaj z wrodzoną sobie skromnością do mojego tekstu pt "Archiwista infobrokerem"   https://arekzajac5.wordpress.com/2014/09/25/archiwista-infobrokerem/  (moja ćwiczebna strona na Wordpress.com, zdjęcie przedstawia Instytut Fizyki Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, gdzie byłem na stypendium). Przy okazji polecam Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, którego sam jestem członkiem https://www.spi.org.pl/ , serwis Rynek Informacji https://rynekinformacji.pl/ oraz blog Sabiny Cisek https://sabinacisek.blogspot.com/.Piotr Konieczny z Niebezpiecznik.pl pokazuje, na czym polega OSINT (biały wywiad) jakimi narzędziami można się posługiwać oraz jak uniknąć błędów.   Wystąpienie miało miejsce podczas konferencji Cyber Academy 5, która odbyła się w dniach 20-22 października 2020. Wydarzenie odbywało się online.
... zobacz więcej
29.05.2021
Przepisy prawne dla archiwistów oznaczają źródła, w przeciwieństwie do literatury archiwalnej.
... zobacz więcej
29.05.2021
W sumie 72 godziny zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, koszt ok 3 200.00 zł netto plus VAT. Naprawdę warto!
... zobacz więcej
29.05.2021
Materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku   pod red. Andrzeja Jabłońskiego   Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zeszyt nr 8. Szczecin 2020.
... zobacz więcej
29.05.2021
Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki  "Przedsiębiorcy zarabiający miliony osiągają wysokie zyski między innymi dlatego, że chronią swój kapitał i minimalizują ryzyko strat."   Każdy kontrakt, każda inwestycja to niewątpliwie szanse na pomnażanie kapitału Twojego przedsiębiorstwa. Jednak każda szansa w biznesie obarczona jest pewnym ryzykiem. Twoim zadaniem jako przedsiębiorcy jest sprawić aby to ryzyko było możliwie najmniejsze.
... zobacz więcej
27.05.2021
"To expose abuses of power and betrayals of the public trust by government, business, and other institutions, using the moral force of investigative journalism to spur reform through the sustained spotlighting of wrongdoing. ProPublica is an independent, nonprofit newsroom that produces investigative journalism with moral force. We dig deep into important issues, shining a light on abuses of power and betrayals of public trust — and we stick with those issues as long as it takes to hold power to account.[...]
... zobacz więcej
27.05.2021
strzałka do góry