Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna
Podobnej platformy niestety brakuje w Polsce; tymczasem właśnie współcześnie rola i znaczenie archwów powinny być szczególnie doceniane. Wprawdzie świadomość archiwalna w naszym kraju znacznie wzrosła od czasu wstąpienia do Uni Europejskiej Poznawanie bogactwa kulturowego Europy - Co Europa robi dla mnie? , to nadal tutaj mamy dużo do zrobienia... ; np. w Anglii wizyta w archiwum jest zapisana w programie szkolnym...  Explore — Explore Your Archive  Startseite - Archivportal-D
... zobacz więcej
20.05.2024
"Welcome to a new, innovative way to teach in the archives! Based on an award-winning project at Brooklyn Historical Society, TeachArchives.org shares our teaching philosophy and findings with a global audience of instructors, administrators, librarians, archivists, and museum educators. Use this site to teach students ranging from middle school to graduate school."  Home - TeachArchives.org
... zobacz więcej
20.05.2024
Oba serwisy są bogatym źródłem wiedzy zarówno dla archiwistów, jak i historyków Techpedia.pl - Jedynie prawda jest ciekawa - Świat Wiedzy i Nauki , Scipedia - Communicating science : Scipedia Przydatna tutaj będzie też baza dedykowana humanistom BazHum 
... zobacz więcej
29.04.2024
Wikipedia, internetowa encyklopedia twrzona przez wolontariuszy, niestety nie jest wiarygodnym źródłem, jednak zawiera dużo pożytecznych i przydatnych informacji, a przede wszystkim bogaty wykaz źródeł; ma też swoje wersje tematyczne, np. Scholarpedia ; dedykowana natomiast archiwistom jest Archivist - Wikiwand ; w tym kontekście warto też zajrzeć tutaj Home - Wikipedia for Archivists: Linking Archival Assets - LibGuides at Simmons College Library and Information Sciences
... zobacz więcej
29.04.2024
Zajęcia doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwistów zakładowych, FRDL, webinarium, 13-14 maja 2024, godz. 10.00-14.00, cena 755 zł/os, (Przy zgłoszeniu do 29 kwietnia 2024 r. cena wynosi 700 PLN netto/os.)  Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.Realizacja zapisów instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.Poszerzenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania ustawy archiwalnej, rozporządzeń wykonawczych oraz wytycznych metodycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.W trakcie dwudniowych zajęć seminarzyści będą mogli prowadzić otwartą dyskusję z trenerem i uczestnikami, dzieląc się swoimi problemami i doświadczeniami zawodowymi, by móc wypracować rozwiązanie lub ustalić prawidłowy sposób postępowania w problematycznych kwestiach pojawiających się w codziennej pracy w zakresie archiwizacji.UWAGA! Warunkiem koniecznym udziału w seminarium jest posiadanie podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt.
... zobacz więcej
10.04.2024
Jak korzystać z Jednolitego Wykazu Akt? Wykaz akt w pytaniach i odpowiedziach, FRDL, webinarium, 26 kwietnia 2024, godz. 10.00-14.00, cena 435 zł/os, (Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.), Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 22 kwietnia 2024 r. Zdobycie, uzupełnienie wiedzy na temat wykazu akt: jego znaczenia, budowy i elementów składowych oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się nim w sposób właściwy.Wyjaśnienie zasad aktualizacji (zmian i uzupełnień) treść wykazu akt.Poznanie przykładów wzorców wykazu akt, w tym proponowanych przez archiwa państwowe oraz uzyskanie podpowiedzi gdzie ich szukać.Zapoznanie z negatywnymi skutkami, jakie niesie brak stosowania wykazu akt czy stosowanie błędnych wykazów akt.Poznanie sposobów postępowania w przypadku popełnienia błędów w wyniku  nieprawidłowego korzystania z wykazu akt.Przedstawienie zasad klasyfikacji dokumentacji oraz ustalania okresów przechowywania dokumentacji. Wyjaśnienie zasad dotyczących unikalności hasła klasyfikacyjnego w  wykazie akt.Analiza case study i praktyczne ćwiczenie z zakresu korzystania z jednolitego wykazu akt.Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z tematem szkolenia. 
... zobacz więcej
10.04.2024
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz z zasadami ekspertyzy archiwalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 22 kwietnia 2024, godz. 10.00-14.00, cena 435 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 16 kwietnia 2024 r.)   • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie: typowania dokumentacji do zniszczenia, naliczania okresów przechowywania akt, ustalania kategorii archiwalnej zgodnie z wykazami akt i weryfikacja kwalifikacji archiwalnej.• Nabycie umiejętności przygotowania dokumentacji do ekspertyzy archiwalnej.• Poznanie elementów wniosku na brakowanie oraz ekspertyzy archiwalnej i uzyskanie wiedzy na temat poprawnego sporządzenia koniecznych dokumentów.• Uczestnicy otrzymają komplet dokumentacji wzorcowej, niezbędnej do sporządzenia wniosku na brakowanie i o ekspertyzę.• Uzyskanie odpowiedzi miedzy innymi na pytania o: konsekwencje prawne (sankcje z Kodeksu karnego), odpowiedzialność archiwisty i przedstawicieli komórek organizacyjnych, ustalenie okresu przechowywania dokumentacji w instytucji. 
... zobacz więcej
10.04.2024
Archiwizacja Internetu; bardzo ważny temat. Chyba wszyscy cyfrowi archiwiści znają takie strony, jak Wayback Machine (archive.org) czy Webpage archive W tym kontekście polecam gorąco lekturę przewodnika po archiwizacji stron internetowych Archiving Web Pages: A Guide for Organizing, Cataloging, and Preserving Collections of Papers, Photographs, and Other Records (delabrede.com)
... zobacz więcej
03.04.2024
"The historical period we are facing is certainly not one of the simplest, but seen from a constructive and positive perspective, it can become an opportunity for companies to relaunch, innovate and enhance.One of the possibilities that a company can follow is to invest in the creation of a business archive.In this article Sara Bertoldo, researcher at the IUAV University, explains how and why to enhance one’s company history, and how to access non-repayable loans for the creation and digitization of a phygital archive. [...] "
... zobacz więcej
25.03.2024
OSINT we współczesnym świecie zyskuje stale na znaczeniu; z technik osintowych korzystają w pierwszym rzędzie oczywiście analitycy i detektywi, ale także dziennikarze śledczy, infobrokerzy, genealodzy itp., czasami również archiwiści Who and What is an Archivist? - Introduction to Archival Research - LibGuides at College of Charleston (cofc.edu) W sieci można znaleźć bardzo wartościowe opracowania na temat OSINT, większość w języku angielskim OSINT – theory and practice - ICO wiki (itcollege.ee) , sporo materiałów jest po niemiecku OSINT – IT-Forensik Wiki (hs-wismar.de) , Open-Source-Intelligenz (wikibrief.org) , ale w ostanim czasie zaczęło pojawiać się też sporo profesjonalnych polskich opracowań. Natomiast o nowościach w świecie OSINT informacje znajdziemy m. in. tutaj OSINT News – Latest developments in the open-source intelligence business (osint-news.com) , Latest open source intelligence (OSINT) news | The Daily Swig (portswigger.net) . Mamy też do dyspozycji takie platformy, jak np. Home | Project Owl czy OSINT.SH - All in one Information Gathering Tools , no i newsletter The OSINT Newsletter | Jake Creps | Substack
... zobacz więcej
25.03.2024
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych, FRDL, webinarium, 15-18 kwietnia 2024, godz. 10.00-15.00, cena 1250 zł/os (Przy zgłoszeniach do 29 marca 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 1140 PLN netto/os), Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 9 kwietnia 2024 r.  • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.• Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne). 
... zobacz więcej
12.03.2024
Dlaczego warto i jak wdrażać EZD, aby nie sparaliżować pracy urzędu, zelektronizować i zoptymalizować czynności kancelaryjne i archiwalne, FRDL, webinarium, 25 marca 2024, godz. 9.00-14.00, cena 489 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 marca 2024 r.) Wskazanie wymiernych korzyści, jakie dla podmiotu niesie stosowanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.Wskazanie różnic miedzy papierowym (tradycyjnym), a elektronicznym sposobem zarządzania dokumentacją.Przedstawienie tych elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w procesie wdrażania w podmiocie systemu EZD.Zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami zarządzania składami chronologicznymi, jako niezbędnego elementu przy wdrożeniu systemu EZD.Przedstawienie różnic między archiwizacją dokumentacji elektronicznej i papierowej.
... zobacz więcej
12.03.2024
Kurs kancelaryjno-archiwalny II stoppnia, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 18-21 marca 2024, godz. 10.00-15.00, cena 1 600 zł/os (Przy zgłoszeniach do 16 lutego 2024 r. obowiązuje cena promocyjna kursu: 1350 PLN netto/os.), Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 8 marca 2024 r.  • Zapoznanie uczestników z obowiązującymi trendami w zarządzaniu dokumentacją,• Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe,• Ugruntowanie wiedzy teoretycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń i pogłębienie praktycznej wiedzy poprzez pracę na rzeczywistej dokumentacji podmiotu wybranej jednostki organizacyjnej (wykonując archiwizację dokumentacji aktowej),• Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych,• Możliwość konsultacji sposobu archiwizacji dokumentacji własnej jednostki. 
... zobacz więcej
07.03.2024
"Researching business history in the UK and Ireland often requires access to historical documents and records stored in business archives. This guide is designed to help researchers effectively use business archives, providing valuable information on what these archives contain, where to find them, how to search for specific information, and how to properly reference your findings. [...] "
... zobacz więcej
27.02.2024
'The historical period we are facing is certainly not one of the simplest, but seen from a constructive and positive perspective, it can become an opportunity for companies to relaunch, innovate and enhance.One of the possibilities that a company can follow is to invest in the creation of a business archive.In this article Sara Bertoldo, researcher at the IUAV University, explains how and why to enhance one’s company history, and how to access non-repayable loans for the creation and digitization of a phygital archive. [...] "
... zobacz więcej
27.02.2024
"Miliony zdjęć czekają w archiwach na swoje drugie, cyfrowe życie – trzeba je zeskanować i opisać. Dla ludzi to zadanie na setki lat. Ale od czego jest sztuczna inteligencja – pomyśleli młodzi polscy specjaliści. I zabrali się do roboty. [...] "
... zobacz więcej
27.02.2024
Poszczególne archiwa państwowe wydają także swoje Biuletyny Informacyjne. W marcu 1987 r. AP w Rzeszowie wydało numer 2 swojego Biuletynu Informacyjnego "O Archiwach Zakładowych", z którego m. in. korzystałem w swojej pracy magisterskiej. Publikacja jest dosyć stara, ale w większości nadal aktualna (do wglądu u mnie). Współcześnie różne instytucje samorządowe prowadzące archiwa zakładowe także publikują swoje BI, np. Archiwum zakładowe | BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU (powiattorunski.pl)
... zobacz więcej
16.02.2024
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych, FRDL, webinarium, 13-16 luty 2024, godz. 10.00-1500, cena 1220 zł/os (Uwaga! Przy zgłoszeniach do 30 stycznia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 1110 PLN netto/os.), Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 7 lutego 2024 r.  • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.• Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne). 
... zobacz więcej
29.01.2024
Postępowanie z dokumentacją w administracji publicznej w systemie tradycyjnym i EZD, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 13 luty 2024, godz. 9.30-14.30, cena 435 zł/os (Przy zgłoszeniu do 30 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.), Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 lutego 2024 r.   Poznanie obiegu dokumentów w obu systemach – tradycyjnym i elektronicznym, sprawne przejście na system elektroniczny oraz wykorzystanie systemu obiegu dokumentów do nowych zasad wynikających z przepisów o e-doręczeniach, e-fakturze oraz e-zamówieniach publicznych.Nabycie umiejętności i poznanie zasad, których wdrożenie jest niezbędne dla sprawnego i harmonijnego przejścia do nowej ery w administracji publicznej – EZD.Analiza realizacji czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD.Zapoznanie z kierunkiem zmian w zakresie postępowania z dokumentami elektronicznymi i dokumentami sporządzonymi w postaci innej niż elektronicznej.
... zobacz więcej
29.01.2024
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza na webinarium "Zajęcia doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwistów zakładowych", 8-9 lutego 2024 r., godz. 10.00-14.00, cena 755 zł (Przy zgłoszeniu do 25 stycznia 2024 r. cena wynosi 655 PLN netto/os.), Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 lutego 2024 r.  Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.Realizacja zapisów instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.Poszerzenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania ustawy archiwalnej, rozporządzeń wykonawczych oraz wytycznych metodycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.W trakcie dwudniowych zajęć seminarzyści będą mogli prowadzić otwartą dyskusję z trenerem i uczestnikami, dzieląc się swoimi problemami i doświadczeniami zawodowymi, by móc wypracować rozwiązanie lub ustalić prawidłowy sposób postępowania w problematycznych kwestiach pojawiających się w codziennej pracy w zakresie archiwizacji. UWAGA! Warunkiem koniecznym udziału w seminarium jest posiadanie podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt.
... zobacz więcej
17.01.2024
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza na szkolenie PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO, ONLINE NA PLATFORMIE TEAMS, 9.02.2024 r., GODZ. 11:00 - 14:00, cena 290,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 356,70 ZŁ)  W programie szkolenia m. in.:– podstawy prawne i wynikające z nich niejasności;– terminy przekazywania materiałów archiwalnych;– pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia;– zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej);– ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane);– przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.)– sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji– procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania)– konsultacje Każdy uczestnik otrzyma przygotowaną prezentację.  
... zobacz więcej
17.01.2024
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza na szkolenie PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO – 23.01.2024 R., ONLINE NA PLATFORMIE TEAMS, cena 290,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 356,70 ZŁ)  W programie szkolenia m. in.:– podstawy prawne i wynikające z nich niejasności;– terminy przekazywania materiałów archiwalnych;– pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia;– zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej);– ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane);– przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.)– sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji– procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania)– konsultacjeKażdy uczestnik otrzyma przygotowaną prezentację.  
... zobacz więcej
10.01.2024
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza na szkolenie JRWA - PROJEKTOWANIE I STOSOWANIE - 27.01.2024, 2024-01-27, ONLINE NA PLATFORMIE TEAMS  – przekażemy wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia, aktualizacji i posługiwania się wykazem akt;– zapoznamy z procedurą uzgadniania treści normatywu z archiwami państwowymi;– wskażemy najczęstsze błędy we wdrażaniu i stosowaniu wykazu akt;– omówimy zasady ustalania i naliczania okresów przechowywania dokumentacji;– udostępnimy materiały szkoleniowe dające możliwość dalszego samokształcenia;– przedstawimy aktualne wzory wykazów akt udostępnianych przez archiwa państwowe;– umożliwimy konsultacje z prowadzącym;– przekażemy certyfikat odbycia szkolenia.
... zobacz więcej
10.01.2024
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza na kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia w formie online na platformie TEAMS. Termin: 29 stycznia – 02 lutego 2024; egzamin – 7 lutego 2024 r.Cena: 1.500,00 zł + VAT 23% (1845 zł kwota z VAT)
... zobacz więcej
10.01.2024
 Zajęcia doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwistów zakładowych, FRDL, webinarium, 8-9 luty 2024, godz. 10.00-14.00, cena 755 zł/os, Przy zgłoszeniu do 25 stycznia 2024 r. cena wynosi 655 PLN netto/os., (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 lutego 2024 r.)    Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Realizacja zapisów instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. Poszerzenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania ustawy archiwalnej, rozporządzeń wykonawczych oraz wytycznych metodycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.W trakcie dwudniowych zajęć seminarzyści będą mogli prowadzić otwartą dyskusję z trenerem i uczestnikami, dzieląc się swoimi problemami i doświadczeniami zawodowymi, by móc wypracować rozwiązanie lub ustalić prawidłowy sposób postępowania w problematycznych kwestiach pojawiających się w codziennej pracy w zakresie archiwizacji. UWAGA! Warunkiem koniecznym udziału w seminarium jest posiadanie podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt.  
... zobacz więcej
02.01.2024
 Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów zaawansowanych, FRDL, webinarium, 30 stycznia 2024, godz. 9.00-13.00, cena 440 zł/os Przy zgłoszeniach do 8 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os., (Zgłoszenia należy przesłać do 24 stycznia 2024 r.)   Usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji.Pogłębienie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, instrukcji kancelaryjnej, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego.Doskonalenie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania, ewidencjonowania dokumentacji i porządkowania w archiwum.Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie uporządkowania i przejęcia akt do archiwum zakładowego (składnicy akt), przeprowadzenia procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej.Możliwość konsultacji ze specjalistą podczas szkolenia oraz wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania prawa archiwalnego.
... zobacz więcej
02.01.2024
Infobrokerzy, zresztą archiwiści również, coraz częściej korzystają z serwisu You Tube i jemu podobnych usług 51+ YouTube Competitors To Watch and Host Great Videos | Formal Site . Nie zawsze jednak zawarte tam materiały audiowizualne są wiarygodne, oprócz wielu bardzo wartościowych kanałów, często można natknąć się na zmanipulowane filmy czy nawet fragmenty gier komputerowych, które najczęściej mają przedstawać rzekome zdarzenia z frontu. Na szczęście i tutaj dysponujemy wieloma narzędziami pozwalającymi na weryfikację zmanipulowanych plików video, począwszy od zwykłego wyszukiwania za pomocą grafiki (polecam wyszukiwarki Google, Bing, i przede wszystkim Yandex), poprzez Extract Meta Data (amnestyusa.org) , po narzędzia typu The 9 Best YouTube OSINT Software Tools (liferaftinc.com) . Oczywiście zawsze też można skorzystac z oprogramowania typu InVID Verification Plugin - InVID project (invid-project.eu) . No i pewnie obecnie pojawły się też narzędzia oparte o AI.
... zobacz więcej
13.12.2023
Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w świetle wytycznych archiwów państwowych, FRDL, webinrium, 23 stycznia 2024, godz. 9.00-14, cena 435 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 17 stycznia 2024 r.) Pozyskanie, uzupełnienie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją pracowniczą, w tym akt osobowych, w szczególności w zakresie procedur elektronizacji.Nabycie umiejętności w zakresie archiwizacji tej dokumentacji w świetle wymagań archiwów państwowych oraz ustalania okresów przechowywania.Możliwość skonsultowania z ekspertem problematycznych kwestii z zakresu omawianego tematu.
... zobacz więcej
13.12.2023
Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych w świetle wytycznych archiwów państwowych, FRDL, webinarium, 19 stycznia 2024, godz. 10.00-14.00, cena 435 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 15 stycznia 2024 r.)  Uzupełnienie wiedzy nt. przepisów krajowych i unijnych dot. dokumentacji projektów UE.Pozyskanie informacji nt. zasad klasyfikowania akt powstających w trakcie realizacji projektów unijnych.Nabycie umiejętności w zakresie wyodrębniania z akt projektowych dokumentacji do brakowania i tej, którą należy przekazywać do archiwów państwowych.Uzyskanie wiadomości nt. konieczności monitorowania jednolitych rzeczowych wykazów akt pod kątem kwalifikacji dokumentacji programów i projektów zewnętrznych.Uczestnicy szkolenia uzyskają min. odpowiedzi na pytania :Czy przetargi muszą być od rozpoczęcia prawidłowo sklasyfikowane i zakwalifikowane jako zamówienia publiczne, a nie jako projekt unijny?Czy należy łącznie oddać wszystkie dokumenty projektu unijnego, w momencie, gdy projekt został zakończony, czy np. komórka finansowa może czekać z oddaniem  dokumentów księgowych do momentu zakończenia projektu?Gdzie umieszczać i jak oznaczać korespondencję i wnioski, które powstają po zakończeniu projektu  
... zobacz więcej
13.12.2023
Obsługa e-dokumentu w świetle instrukcji kancelaryjnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokanej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 15 stycznia 2024, godz. 10.00-14.00, cena 435 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 stycznia 2024 r.)   Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej.Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.Przedstawienie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji elektronicznej w jednostce organizacyjnej z uwzględnieniem zasad ewidencjonowania, archiwizowania i brakowania dokumentacji zakończonej.Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa archiwalnego.
... zobacz więcej
13.12.2023
Tryb i zasady tworzenia i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz kancelarii materiałów niejawnych. Zajęcia doskonalące, webinarium, 14-15 grudnia 2023, godz. 9.00-13.30, cena 659 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 8 grudnia 2023 r.)  Doskonalenie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie zastosowania wymagań, określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych i obowiązywania ich w administracji publicznej, a także przedstawienie konkretnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej na podstawie omówionych przez eksperta praktycznych przykładów i wzorów. Możliwość zweryfikowania, czy kancelaria tajna czy to kancelaria materiałów niejawnych w naszej jednostce działa prawidłowo.Sprawdzenie własnych procedur pod kątem zgodności z przepisami.Wskazanie, jak prowadzić politykę kadrową dotyczącą funkcjonowania kancelarii – jak postąpić w sytuacjach problemowych np. w przypadku urlopów, zastępstw, zwolnień, zmian kadrowych w pionie ochrony w jednostce organizacyjnej.Przegląd niezbędnej do utworzenia kancelarii tajnej dokumentacji, omówienie instrukcji i właściwego trybu obiegu dokumentów, w tym sposobów ich brakowania, przekazywania do archiwum czy niszczenia.Wskazanie komu i na jakich zasadach można udostępniać dokumentację niejawną.Przedstawienie środków bezpieczeństwa, stosowanych do ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Tajnej oraz Kancelarii Materiałów Niejawnych, tak, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.Uzyskanie wskazówek i podpowiedzi, jak przygotować niezbędną dokumentację oraz w jaki sposób należycie ją wdrożyć.Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem - praktykiem.   Przy okazji polecam serwis  INFORMACJA NIEJAWNA - pełnomocnik, komendant ochrony, oficer bezpieczeństwa (iniejawna.pl) i szkolenia KSOIN Oferta szkoleń, kursów i warsztatów - Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (ksoin.pl) , aczkolwiek w zakresie informacji niejawych najbardziej odpowiednie będą studia podyplomowe w UMK, mojej ulubionej Uczelni STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE KANCELARII TAJNEJ I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH :: STRONA GŁÓWNA (umk.pl)
... zobacz więcej
04.12.2023
"The seat of the Archives of Modern Records at 1 Hankiewicza Street in Warsaw will be expanded by a new repository facility.On 21 November 2022, the Archive purchased the adjacent plot on Pawińskiego Street of 1,857 m² from the Capital City of Warsaw. The land can be developed to the level of 80%. The planned building, in line with the local spatial development plan, can have 8 floors and be up to 25 m high.The current seat of the Archives of Modern Records was built between 1954 and 1956. Sadly, the building now fails to meet numerous standards connected with the statutory activity of the Archive. [...] "
... zobacz więcej
04.12.2023
Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów początkującychFRDL, webinarium, 15 grudnia2023, 9.00-14.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 8 grudnia 2023 r.)  • Poznanie obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji. • Uzyskanie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego. • Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania, ewidencjonowania dokumentacji i porządkowania w archiwum.• Możliwość zadawania pytań oraz wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania prawa archiwalnego.  
... zobacz więcej
30.11.2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 12-15 grudnia 2023, godz. 10.00-15.00, cena 1110 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 6 grudnia 2023 r.)  • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.• Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).
... zobacz więcej
30.11.2023
Brakowanie dokumentacji, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, szkolenie online na platformie TEAMS, 15.12.2023 PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 8.12.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.  MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB.
... zobacz więcej
21.11.2023
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, SAP, platforma TEAMS  Proces informatyzacji instytucji publicznych ciągle przyspiesza i jest nieuchronny. Dokument w postaci elektronicznej staje się codziennością pracy biurowej, co skłania również do stosowania EZD jako naturalnego środowiska do wykonywania czynności kancelaryjnych w świecie cyfrowym. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie, podczas którego przybliżone zostaną arkana elektronicznego zarządzania dokumentacją i jego ogólna charakterystyka, ale również zasady obiegu dokumentu elektronicznego we wciąż funkcjonującej kancelarii tradycyjnej. Zajęcia poprowadzi wieloletni pracownik państwowej sieci archiwalnej, z 10-letnim doświadczeniem w codziennej obsłudze EZD PUW i nadzorze nad jednostkami stosującymi EZD.  WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ. MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB. PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 1.12.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.
... zobacz więcej
14.11.2023
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, platforma TEAMS  – przekażemy podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie systemów klasy EZD w przystępnej formie, dla osób planujących wdrożenie oraz rozpoczynających pracę z tymi systemami, zwłaszcza w wersji EZD PUW;– omówimy korzyści wynikających z wdrożenia EZD;– wskażemy najczęstsze błędy w stosowaniu EZD oraz sposoby ich unikania;– przedstawimy różnice między elektronicznym i tradycyjnym sposobem zarządzania dokumentacją, w tym jej archiwizacji, co pozwoli lepiej zrozumieć EZD;– zapoznany z dostępnymi sposobami zarządzania dokumentem elektronicznym w kancelarii tradycyjnej – papierowej;– udostępnimy materiały szkoleniowe dające możliwość dalszego samokształcenia;– umożliwimy konsultacje z prowadzącym;– przekażemy certyfikat odbycia szkolenia.  WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ.MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB.PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 23.11.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.
... zobacz więcej
14.11.2023
Organizacja i prowadzenie kancelarii aktotwórcyRozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzajeUstalanie przynależności zespołowejArchiwizowanie materiałów archiwalnych, sporządzanie noty przy przekazywaniu akt do Archiwum PaństwowegoArchiwizowanie dokumentacji niearchiwalnejArchiwizowanie innych rodzajów dokumentacjiSystemy ewidencji zasobu archiwalnegoKoszt kursu II stopnia 1700 zł netto (+ VAT 23% = 2091 zł)zw. z VAT dla opłacających szkolenie w min. 70% lub całości ze środków publicznychDodatkowe informacje – (22) 635 87 68 O terminy kursów w odpowiadających Państwu miejscowościach prosimy dowiadywać się bezpośrednio u Kierowników grup kursowych.
... zobacz więcej
07.11.2023
Podstawy prawne postępowanie z dokumentacjąDokumentacja niejawnaRodzaje i postać dokumentacji współczesnejOrganizacja i zakres działania archiwum zakładowegoKwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. arch. BOrganizacja pracy kancelaryjnej, w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem aktArchiwizowanie dokumentacjiPostępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostekOrganizacja i zakres działania archiwum zakładowegoBrakowanie dokumentacji niearchiwalnejKomputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowychKoszt kursu I stopnia 1500 zł netto ( + VAT 23% = 1845 zł)zw. z VAT dla opłacających szkolenie w  min. 70% lub całości ze środków publicznychDodatkowe informacje – (22) 635 87 68  O terminy kursów w odpowiadających Państwu miejscowościach prosimy dowiadywać się bezpośrednio u Kierowników grup kursowych.
... zobacz więcej
07.11.2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia, FRDL, webinar, 21-24 listopada 2023, godz. 10.00-15.00, cena 1 600 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 10 listopada 2023 r.)   Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie.Kurs ma formę warsztatów, podczas których uczestnik poszerza swoje kompetencje ogólne. Wymaga od uczestników chęci zaangażowania się w indywidualną pracę z dokumentacją.Ze względu na warsztaty on-line część zajęć będzie realizowana przy użyciu elektronicznych formularzy.Organizator wyśle uczestnikom przed kursem komplet materiałów do indywidualnej pracy (dokumentacja do porządkowania oraz formularze środków ewidencyjnych: spisów zdawczo-odbiorczych, spisów na brakowanie oraz wnioski na brakowanie, wykaz spisów zdawczo-odbiorczych).Organizator zapewnia uczestnikom artykuły biurowe niezbędne do prac archiwizacyjnych: 2 teczki aktowe wiązane jako obwoluty na akta porządkowane na kursie, ołówek z gumką, pisak czarny, karteczki samoprzylepne.   
... zobacz więcej
30.10.2023
Przekazywanie materiałów..., FRDL, webinar, 20 listopada 2023, godz. 9.00-14.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 listopada 2023 r.)   1. Regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji w polskim i unijnym porządku prawnym.  2. Formalno-prawny kontekst postępowania z materiałami archiwalnymi. Ustawowy obowiązek przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego – adresaci. 3. Kiedy należy oddać akta kat. A do archiwum państwowego i kto odpowiada w jednostce za realizację procedury?  4. Kontekst przekazania dokumentacji kat. A własnej, obcej, odziedziczonej oraz przy likwidacji jednostki. 5. Analiza etapów procedury: wyodrębnianie dokumentacji podlegającej przekazaniu (studia wstępne, segregacja akt),porządkowanie (układ rzeczowo-chronologiczny akt, formowanie jednostek archiwalnych, itp.), ewidencja (opis akt i spisy zdawczo-odbiorcze odrębne dla rodzajów dokumentacji, wpływ klasyfikacji dziesiętnej, sygnatura archiwum zakładowego a sygnatura przekazywanych archiwaliów),techniczne zabezpieczenie akt (konserwacja, szycie, paginacja/foliacja, teczki/pudła/ teki/tuby). 6. Czynności towarzyszące przekazywaniu materiałów archiwalnych:  kontrola i ekspertyza archiwum państwowego, weryfikacja kwalifikacji archiwalnej, kłopoty z ustaleniem przynależności zespołowej i określenie pertynencji terytorialnej. 7. Możliwości formalne dłuższego przechowywania materiałów archiwalnych u wytwórcy: powierzenie i użyczenie dokumentów. 8. ADE, czyli archiwum dla elektronicznych materiałów archiwalnych. 9. Odpowiedzi na pytania.  
... zobacz więcej
30.10.2023
Archiwizacja projektów unijnych, FRDL, webinar, 16 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 9 listopada 2023 r.)  • Pozyskanie wiedzy o rodzajach dokumentacji projektów unijnych, w tym: aktowej, technicznej,  geodezyjno-kartograficznej, audiowizualnej,  (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe) oraz elektronicznej.  • Poszerzenie wiedzy o sposobach zarządzania tą dokumentacją (rejestracja, grupowanie w akta spraw i teczki, klasyfikacja i kwalifikacja, obieg) oraz metodach jej porządkowania, przechowywania i brakowania. • Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące: - Kwalifikacji oraz okresów przechowywania dokumentacji projektów unijnych, - Sposobu prawidłowego liczenia okresów przechowywania dla różnych dokumentów, - Zasad obiegu oraz rejestracji spraw w systemie elektronicznym i tradycyjnym, - Procedury brakowania dokumentacji zależnej od jej rodzaju, - Przechowywania, ewidencjonowania i przekazywania dokumentacji projektów unijnych do archiwum. • Możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących praktycznego stosowania przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji projektów unijnych.  
... zobacz więcej
30.10.2023
Jak przygotować..., FRDL, webinar, 10 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/oa, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 listopada 2023 r.)   Przygotowanie check listy, która posłuży przygotowaniu się instytucji – archiwum do kontroli i audytu.Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt, wymogami jakie stoją przed właścicielem archiwum.Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej i zasad odpowiedzialności za niezgodne z prawem postępowanie w zakresie zabezpieczenia dokumentacji.Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego.Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
... zobacz więcej
30.10.2023
EZD, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, on-line na platformie TEAMS, 30.11.20233  PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 23.11.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.
... zobacz więcej
30.10.2023
"Biuro „Niepodległa” to państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie. Celem jego działalności jest realizacja zadań z zakresu polityki pamięci, w tym w szczególności działań ukierunkowanych na wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej wokół wartości i symboli wspólnych dla polskiej historii i tożsamości. Do zakresu działalności Biura „Niepodległa” należy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej m.in. poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych oraz społecznych kampanii informacyjnych i promocyjnych. Do najważniejszych zaliczyć można coroczne akcje #mojaflaga z okazji Dnia Flagi 2 maja i Niepodległa do hymnu 11 listopada. [...] "
... zobacz więcej
27.10.2023
"Instytut Pamięci Narodowej rozpowszechnia wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń ze współczesnej historii Polski. Działalność edukacyjną, skierowaną głównie do nauczycieli i uczniów  prowadzą Biuro Edukacji Narodowej, Biuro Przystanków Historia i Biuro Nowych Technologii. [...] "  Szczególnie polecam quizy Biura Nowych Technologii IPN.
... zobacz więcej
27.10.2023
Jak przygotować archiwum samorządowe i państwowe do kontroli lub audytu pod względem zasad przyjmowania, przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji?, FRDL, webinar, 10 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 listopada 2023 r.)  Przygotowanie check listy, która posłuży przygotowaniu się instytucji – archiwum do kontroli i audytu.Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt, wymogami jakie stoją przed właścicielem archiwum.Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej i zasad odpowiedzialności za niezgodne z prawem postępowanie w zakresie zabezpieczenia dokumentacji.Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego.Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
... zobacz więcej
10.10.2023
Obsługa e-dokumentu w świetle instrukcji kancelaryjnej, FRDL, webinar, 3 listopada 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, ( Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2023 r.)  • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej. • Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.• Przedstawienie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji elektronicznej w jednostce organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencjonowania, archiwizowania i brakowania dokumentacji zakończonej.• Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa archiwalnego.
... zobacz więcej
10.10.2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych, FRDL, webinar, 24-27 października 2023, godz. 10.00-15.00, cena 1110 zł netto /os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 18 października 2023 r.)  • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.• Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).  
... zobacz więcej
10.10.2023
Zajęcia..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Reulskiego, Webinar, 13-14 września 2023, godz. 10.00-14.00, cena 655 zł brutto/os, ( Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 września 2023 r.) " Skuteczne zarządzanie dokumentacją i archiwami stanowi kluczowy element wewnętrznych procesów organizacyjnych danej jednostki a koordynatorzy czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwiści zakładowi pełnią kluczową rolę w procesie prawidłowego porządkowania, przechowywania i udostępniania  wytworzonej w jednostce  dokumentacji. Dwudniowe warsztaty doskonalące  to okazja do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych narzędzi oraz wymiany doświadczeń z zakresu archiwizacji z innymi profesjonalistami z tej dziedziny. Podczas seminarium analizowane będą aktualne kierunki postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych objętych nadzorem archiwów państwowych i wytwarzających materiały archiwalne. Poza wykładem, będzie czas na dyskusję oraz ćwiczenia. Szkolenie odpowiada na określony w Instrukcji archiwalnej obowiązek stałego pogłębiania kwalifikacji zawodowych, rekompensując częściowo lub wprowadzając w zakres wiedzy kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia."  
... zobacz więcej
04.09.2023
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza na kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia w formie online na platformie TEAMS.  Termin: 18-22 września 2023; egzamin 26 września 2023 r. Cena: 1.500,00 zł + VAT 23% (1845 zł kwota z VAT)
... zobacz więcej
04.09.2023
 Elektroniczne księgi wieczyste jako skuteczne narzędzie realizacji zadań administracji publicznej, FRDL, webinar, 20 lipca 2023, godz. 9.30-14.00, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 lipca 2023 r.)   Księgi wieczyste są nieocenionym, ale i niedocenianym narzędziem pracy organów administracji publicznej. Znajdują one szerokie zastosowanie w realizacji zadań z zakresu: wymiaru podatków i udzielania ulg w spłacie, windykacji i egzekucji należności budżetowych, urbanistyki i administracji budowlanej, geodezji, inwestycji, ochrony zabytków czy nabywania spadków.Forma prowadzenia ksiąg wieczystych nie jest czytelna i wymaga bliższego poznania struktury poszczególnych działów ksiąg wieczystych.Sprawne poruszanie się po ich zapisach daje duże możliwości pozyskiwania informacji i realizacji działań związanych z zabezpieczaniem i dochodzeniem należności.Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które przygotuje uczestników do sprawnego przeglądania ksiąg wieczystych i uzyskiwania niezbędnych informacji na potrzeby wszelakich prowadzonych spraw urzędowych ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych ksiąg wieczystych.
... zobacz więcej
10.07.2023
Prezentacje z zakresu archiwistyki, przygotowane przez prelegentów na różne konferencje lub w celach edukacyjnych, tworzone w PowerPoint lub innych podobnych programach, dostarczają sporą dawkę wiedzy, podanej w przystępny sposób. A ponieważ aż 80% informacji przyswajamy za pomocą zmysłu wzroku, różne schematy struktury archiwum, jego funkcji itp., łatwiej nam zapamiętać. Wprawdzie nie znalazłem dobrych polskich prezentacji poświęconych w całości archiwom zakładowym, ale całościowo tematykę business archives świetnie przedstawiają m. in.  angielskojęzyczne prezentacje sporządzone np. w Slideshare. Natomiast jest sporo dobrych, polskich prezentacji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania Verwaltunsarchive. Niektóre prezentacje posiadają też bibliografię, która zawsze jest cennym źródłem wiedzy.
... zobacz więcej
03.07.2023
Prowadzenie dokumentacji..., FRDL, webinarium, 27 czerwca 2023, godz. 9.00-14.00, cena: 389 zł netto/os,, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 czerwca 2023 r.) Celem szkolenia jest omówienie wpływu zmian przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku na prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności na prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.Z uwagi na ilość zmian przepisów i ich istotę ważne, by od początku stosowania zmian prawidłowo interpretować przepisy i prowadzić dokumentację pracowniczą zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.Biorąc udział w spotkaniu Uczestnicy mają możliwość konsultacji z ekspertem problemowych zagadnień.
... zobacz więcej
12.06.2023
Jak zaktualizować dokumentację..., FRDL, webinarium, godz. 9.00-13.00, cena: 389 zł netto/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 czerwca 2023 r.) " [...] 0d 26 kwietnia br. obowiązują nowe regulacje w zakresie Kodeksu pracy, które zawierają dwa bardzo ważne dla pracodawców i pracowników rozwiązania. Obligują one pracodawców do zmiany m.in. regulaminu pracy. Dotyczy to także jfsp, w tym jst i samorządowych instytucji kultury. Podczas proponowanego szkolenia, prowadząca w przejrzysty sposób przedstawi kwestie związane z właściwym dostosowaniem dokumentacji w instytucjach kultury do znowelizowanych przepisów k.p., w kontekście prawidłowego ich zapisu w treści regulaminu pracy, a dzięki części warsztatowej uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące dostosowania przepisów regulaminu pracy w jednostce w kontekście wprowadzonych zmian.Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uczestnikom sprawne opanowanie zakresu wprowadzonych zmian w Kodeksie pracy i ich dostosowanie do regulaminu pracy i innych dokumentów organizacyjnych w samorządowej instytucji kultury. Prowadząca, wskaże regulacje, które uległy zmianie oraz podpowie, jak je szybko i sprawnie dostosować do zapisów własnych regulaminów.Zajęcia pozwolą zapoznać się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskać dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków, wyeliminować błędy i nieprawidłowości w bieżącej pracy.Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników. [...] "
... zobacz więcej
12.06.2023
Porządkowanie dokumentacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 26 czerwca 2023, godz. 10.00-14.00, cena: 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 20 czerwca 2023 r.) " [...]  Podczas szkolenia przeanalizujemy formularze i środki ewidencyjne stosowane przez archiwistów zakładowych w kontekście procedur archiwalnych. Omówimy zasady archiwizacji dokumentacji, ustalanie okresów przechowywania akt oraz przeanalizujemy etapy prac porządkowych, pokazując różnice w opracowaniu akt kat. A i B. Poruszymy także problematykę udostępniania dokumentacji zakończonej w archiwach zakładowych i składnicach akt z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. [...] "
... zobacz więcej
12.06.2023
Centrum Edukacji, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich  O terminy kursów w odpowiadających Państwu miejscowościach prosimy o dowiadywanie się bezpośrednio u Kierowników grup kursowych – kontakt do Kierowników kursów po lewej stronie (lokalizacje kursów – należy rozwinąć, wybrać  właściwą miejscowość i kliknąć „pokaż”).  
... zobacz więcej
05.06.2023
JRWA..., Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, szkolenie on-line na platformie TEAMS, 23.06.2023, godz. 10.00-13.00, cena 250 zł netto+23% VAT (307,50 zł brutto)  PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 21.06.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA. Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH. DANE DO WPŁATY: STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW POLSKICH UL. BONIFRATERSKA 6/21, 00-213 WARSZAWA NR 93 1140 1010 0000 5190 3500 1001  (MBANK); W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NAZWĘ SZKOLENIA ORAZ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
... zobacz więcej
05.06.2023
JRWA..., Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, szkolenie on-line na platformie TEAMS, 23.06.2023, godz. 10.00-13.00, cena 250 zł netto+23% VAT (307,50 zł brutto)  PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 16.06.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA. Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH. DANE DO WPŁATY: STOWARZYSZENIE ARCHIWISTÓW POLSKICH UL. BONIFRATERSKA 6/21, 00-213 WARSZAWA NR 93 1140 1010 0000 5190 3500 1001  (MBANK); W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NAZWĘ SZKOLENIA ORAZ IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  
... zobacz więcej
05.06.2023
Ochrona..., Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Studia stacjonarne I stopnia, Rok akademicki: 2023/2024   ' [...] Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo kładą nacisk na przekazanie absolwentowi wiedzy z zakresu nauk o sztuce, przede wszystkim z obszaru ochrony dóbr kultury i muzealnictwa oraz umiejętności pozwalających dostosować się do potrzeb rynku pracy. Umożliwi to wysoko wykwalifikowana kadra, która zdobywała swoje doświadczenia zawodowe w wielu placówkach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Na studiach studenci zgłębiają wiedzę: w zakresie dziejów sztuki powszechnej i polskiej, lecz przede wszystkim uczą się: zabytkoznawstwa, historii i teorii konserwatorstwa i opieki nad zabytkami nabywają wiedzę: z zakresu muzealnictwa, w tym z zarządzania muzeami, kuratorstwa, wystawiennictwa. z obszaru aspektów prawnych i etycznych ochrony dóbr kultury i muzealnictwa [...] "
... zobacz więcej
02.06.2023
Wśród wykładowców profesjonaliści najwyższej klasy (m. in. kierownik Kancelarii Tajnej NATO i UE i specjaliści od telebezpieczeństwa informatycznego); przystępna cena. Bezpieczeństwo informacji jest kluczowe we współczesnym świecie. O tym, jak chronić informacje niejawne i prowadzić kancelarię tajną uczą się uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych Wydział Nauk Historycznych UMK.Jeśli chcecie znaleźć się w ich gronie - teraz macie okazję!Do końca września rekrutujemy na studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych Czego potrzeba, żeby zapisać się na studiaTylko 3 rzeczy:- wypełnionego kwestionariusza - odpisu dyplomu ukończenia studiów - wolnych 4000 zł (lub 3600 zł jeśli posiadacie kartę Program "Absolwent UMK") - pieniądze wpłacamy dopiero w październiku, kiedy zakończy się nabórdokumenty możecie przynieść lub przysłaćdo Dziekanatu studiów podyplomowych WNHp. C.022 lub C.0.21ul. Bojarskiego 187-100 ToruńWszystkie informacje i potrzebne dokumenty znajdziecie tu:http://www.home.umk.pl/~ihia/kancelariatajna/Kontakt:Izabela Kujawska, e-mail: izakuj@umk.pl, tel. 56-611-23-61
... zobacz więcej
01.06.2023
Tworzenie..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, szkolenie stacjonarne, 26 czerwca 2023, godz. 9.30-14.30, Hotel Olsztyn Old Town Al. Warszawska 39, Olsztyn, cena 490 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 14 czerwca 2023 r.) "Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie tworzenia, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych. W szczególności zwrócona będzie uwaga na znaczenie rzetelności i terminowości kontroli merytorycznej, formalnej, rachunkowej, wstępnej i następczej, oraz zatwierdzania źródłowych dokumentów księgowych. Omówiony również będzie sposób prawidłowego powierzania obowiązków i odpowiedzialności, w tym procedur uwzględniających struktury jednostek obsługujących i obsługiwanych (np. CUW) oraz wskazanie na sytuacje kiedy główny księgowy może odmówić złożenia podpisu. Końcowa część szkolenia poświęcona będzie omówieniu najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu, obiegu i kontroli dokumentów księgowych ze wskazaniem przyczyn i sposobów ich rozwiązania. [...] "
... zobacz więcej
29.05.2023
Archiwizacja..., FRDL, webinarium, 13 czerwca 2023, gpdz. 9.00-15.00, cena 399 zł netto/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 6 czerwca 2023 r.)  Zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania rodzajów dokumentacji oraz określania jej kwalifikacji archiwalnej.  • Poznanie zasad przekazywania dokumentacji archiwalnej do archiwum instytucji kultury. • Nabycie wiedzy o etapach i sposobie porządkowania dokumentacji, opisywania teczek aktowych oraz sporządzania ich ewidencji. • Pozyskanie wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z dokumentacją charakterystyczną dla instytucji kultury. • Możliwość zadawania pytań i konsultacji problematycznych kwestii z ekspertkami.
... zobacz więcej
22.05.2023
Kurs archiwalny II stopnia, FRDL, AN w Kraków, Kraków, Kurs odbędzie się stacjonarnie, w biurze FRDL MISTIA w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 31 (5 min. pieszo od Dworca Głównego), 14-27 czerwca 2023, godz. 9.00-15.00, cena 1 900 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.; liczba miejsc jest ograniczona)   Autorski program kursu został opracowany przez ekspertkę z Archiwum Narodowego w Krakowie i odpowiada na wytyczne zawarte w obowiązujących przepisach archiwalno-kancelaryjnych. Podczas kursu uczestnicy, posiadaną już wiedzę zdobytą podczas Kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia sprawdzą w praktyce. Kurs będzie prowadzony w formule stacjonarnej, uczestnicy będą pracowali na dokumentach udostępnionych przez Archiwum. Zaliczenie kursu polega na wykonywaniu ćwiczeń praktycznych w czasie jego trwania.
... zobacz więcej
22.05.2023
Brakowanie..., FRDL, webinarium, 20 czerwca 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł netto/os, ( Zgłoszenia należy przesłać do 13 czerwca 2023 r.)  Pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach prawa regulujących wartościowanie współczesnej dokumentacji, ustalanie okresów jej przechowywania oraz procedurę brakowania.  • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania spisów brakowanej dokumentacji i wniosków o jej zniszczenie.  • Pozyskanie informacji o postępowaniu wewnątrz instytucji przy typowaniu dokumentacji do brakowania oraz postępowaniu przed archiwami państwowymi.  • Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania: - Według jakich zasad dokonywać kwalifikacji archiwalnej? - Według jakich kryteriów dokonuje się typowania dokumentacji do brakowania? - Jak przygotowywać spisy dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia? - Jaka jest procedura uzyskania zgody na brakowanie dokumentacji? • Możliwość konsultacji z trenerem problematycznych kwestii w zakresie omawianego tematu oraz uzyskania odpowiedzi na pytania. 
... zobacz więcej
22.05.2023
Elektronizacja..., FRDL, webinarium, 14-16 czerwca 2023, godz. 10.00-15.00, cena 890 zł/os, (Zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2023 r.)   Zapoznanie się z rodzajami podpisu elektronicznego i prawidłowością ich składania na dokumencie.Nabycie umiejętności prawidłowej weryfikacji podpisów złożonych na dokumencie.Zdobycie wiedzy jak postępować gdy pojawia się informacja o podpisie nieprawidłowym, nieważnym oraz o braku możliwości weryfikacji.Uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych.Omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne.Zapoznanie się z obsługą Platformy EPUAP2.Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu e-Doręczenia.Zdobycie wiedzy na temat obiegu dokumentów w systemach klasy EZD, ich wdrożeniu, wyjątkach oraz zastosowaniu instrukcji kancelaryjnej.
... zobacz więcej
22.05.2023
Instrukcja..., FRDL, webinarium, 2 czerwca br., godz. 9.30-14.30, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 maja 2023 r.)   I. Podstawowe przepisy Instrukcji kancelaryjnej. Najważniejsze definicje/określenia użyte w instrukcji.Rejestracja wpływów do urzędu.Znakowanie spraw.Sposób rejestracji spraw (w tym prowadzenie spisu spraw, zakładania teczek aktowych, prowadzenie teczek zbiorczych, przedmiotowych i podmiotowych – ich praktyczne stosowanie).Elementów pisma załatwiającego sprawę oraz egzemplarz a/a), stosowanie formuły „otrzymują/do wiadomości”.Postępowanie z przesyłkami wpływającymi do urzędu w postaci elektronicznej (przesyłki wpływające do urzędu na informatycznym nośniku danych, drogą poczty elektronicznej, e-PUAP).Stosowanie pieczęci w urzędzie.Dekretacja.Akceptacja wielostopniowa.Jednolity rzeczowy wykaz akt (budowa i praktyczne stosowanie).Archiwizacja dokumentacji zakończonej, standardy porządkowania, ewidencjonowania, technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych.Przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a stosowanie instrukcji kancelaryjnej, w szczególności w części dotyczącej jednolitego rzeczowego wykazu akt i kwalifikator dokumentacji tj.: budowa wykazu akt, podstawowe zasady rozbudowy/zmian w wykazach akt, kwalifikator dokumentacji jako forma uzupełnienia wykazu akt.Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.Ochrona danych osobowych w archiwum zakładowym. II. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentem w świetle nowych praktyk wykorzystywania systemu EZD jako systemu wspomagającego system tradycyjny. Zasady korespondencji dwutorowej: tradycyjnej i elektronicznej w jednej sprawie.Elektroniczny obieg a obieg papierowy.Wykorzystanie ePUAP -u w elektronicznej skrzynce podawczej oraz podpisu elektronicznego.Potwierdzanie za zgodność dokumentów elektronicznych oraz weryfikacja podpisu elektronicznego, stosowanie pieczęci w tym zakresie.Problemy z terminowością załatwianych spraw za pośrednictwem ePUAP -u a UPO – (tematyka związana z powtarzającymi się awariami systemu). III. E-doręczenia – nowe wyzwania dla urzędów. Omówienie projektów mających wpływ na procedury urzędowe.Dyskusja w zakresie bieżących wątpliwości dotyczących elektronizacji procedur w administracji publicznej.
... zobacz więcej
17.05.2023
Kurs..., FRDL, szkolenie stacjonarne, 12-15 czerwca br., godz. 9.30-15.30, cena 1390 zł netto/os. (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 5 czerwca 2023 r.) , Białystok  1. Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna. 2. Organizacja państwowej sieci archiwalnej. 3. Charakterystyka systemów kancelaryjnych. 4. Instrukcje kancelaryjne i rzeczowe wykazy akt. 5. Ochrona prawna materiałów archiwalnych. 6. Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego. 7. Przygotowanie akt do przekazania do archiwum zakładowego. 8. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt. 9. Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt. 10.Przekazywanie materiałów archiwalnych z archiwum zakładowego do archiwum państwowego. 11. Indywidualne konsultacje.
... zobacz więcej
17.05.2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, szkolenie on-line, 12-15 czerwca 2023, godz. 10.00-15.00 (dodatkowe 4 godziny konsultacji), cena 1110 zł netto/os., (wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłaqć do 5 czerwca br. na adres www.frdl.org.pl) " [...] Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej. • Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego. • Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).  Opinie o kursie uczestników poprzednich edycji: „Dobrze przygotowany program, ciekawie prowadzony” „Bardzo dużo ważnych wiadomości przekazanych w sposób zrozumiały” „Bardzo podobało mi się szkolenie. Świetnie, że były zadania praktyczne” „Wszystko na wysokim poziomie profesjonalizmu” „Super specjalistka, ciekawie opowiada, na przykładach, opowiada interesująco, bez nudy”. [...] " 
... zobacz więcej
17.05.2023
Studia II stopnia. Nauczysz się obsługi nowoczesnych systemów zarządzania dokumentacją oraz tworzenia i zarządzania bazami danych; • Nauczysz się wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania, przetwarzania i udostępniania informacji; • Internet przestanie mieć przed Tobą tajemnice; • Dowiesz się, jak kształcić użytkowników w kierunku podnoszenia ich kompetencji cyfrowych.Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja kluczem do uporządkowania świata! 
... zobacz więcej
17.05.2023
Dr Pietrzyk: archiwa istnieją po to, abyśmy mogli opowiadać historię, w; Dzieje.pl, Polska po 1989 roku, 1.05.2023  "Archiwa istnieją po to, abyśmy mogli opowiadać historię i to jest ich najważniejsza funkcja. Historia bez materiałów źródłowych, czyli tego, co przechowują archiwa i co nazywamy narodowym zasobem archiwalnym, nie istnieje – powiedział PAP Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.[...] "
... zobacz więcej
15.05.2023
Archiwistyka i Zarządzanie Informacją, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu " [...]Toruński ośrodek kształcenia archiwistów jest największym i najstarszym w Polsce. Uczymy od 1951 roku, a tradycja zobowiązuje!Mamy najlepszy w kraju i uznany na świecie dorobek naukowy w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a nasza kadra to wybitni specjaliści.Współpracujemy z wieloma instytucjami i firmami zewnętrznymi, dbając o to, by nasi absolwenci, obok wiedzy teoretycznej, zdobyli praktyczne umiejętności (m.in. projekt: Zachowanie Cyfrowego Dziedzictwa Archiwalnego).Mamy szeroką ofertę praktyk, staży oraz wolontariatów, które odbywają się w Polsce i poza granicami.Zajęcia mają głównie charakter laboratoryjny, gdzie w małych grupach i w miłej atmosferze jest czas na naukową dyskusję i twórcze działanie zawsze przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii. [...] "Studenci rozwijają się nie tylko podczas zajęć. Aktywnie spędzają także czas w ramach Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów, angażując się w organizację warsztatów, konferencji, festiwali nauki, wystaw i gier miejskich.Rozwijamy współpracę międzynarodową, oferując naszym studentom wyjazdy studyjne, staże i stypendia zagraniczne. Studenci mają również możliwość studiowania w ramach programów MOST i ERASMUS+.
... zobacz więcej
10.05.2023
Archiwistyka..., Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,rekrutacja od 1 czerwca br. https://rekrutacja.up.krakow.pl/?fbclid=IwAR1c4XJGB3XJ8KrJVGvDvjk8FboHrgIbdTRXjZnLsj9WysVS2cxGsSszm0U Współcześnie coraz większą wagę przykłada się do kwestii związanych z archiwistyką, zarządzaniem dokumentacją i infobrokerstwem; te trzy dziedziny się wzajemnie przenikają; archiwista najchętniej nic by nie wyrzucał, zarządca dokumentacji ma bardziej pragmatyczne podejście do dokumentacji, a wszyscy oni mają do czynienia z informacją, która jest podstawą infobrokerstwa (infobroker w zasadzie nie dostarcza informacji jako takiej, ale usługę informacyjną). Obecnie na rynku funkcjonują firmy różne infobrokerskie, ale usługi infobrokerskie można też świadczyć jako niezależny infobroker https://www.infobrokerka.pl/7-rodzajow-zlecen-infobrokerskich-blog-o-infobrokeringu/ ; ostatnio też firmy z różnych branż zaczęły zatrudniać infobrokerów https://dobrebadania.pl/ . Natomiast zarządcy dokumentacji potrzebni są w każdej firmie; póki co pełna elektronizacja dokumentacji to mrzonka, przedstawicielom tej profesji na pewno pracy nie zabraknie. A ostatecznie wszystko i tak trafi do archiwum...
... zobacz więcej
10.05.2023
"STATUT STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW KOŚCIELNYCH W POLSCE I. Postanowienia ogólne.Art. 11. Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza archiwistów Kościoła katolickiego w Polsce oraz Polaków – archiwistów z kościelnych archiwów za granicą. 2. Stowarzyszenie jest erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski (kań. 312 § l, 2 KPK). Osobowość prawną na podstawie prawa polskiego nabywa w oparciu o art. 4ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318) w związku z art. 10 i art. 34 ust. l pkt. l i ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). 3. Stowarzyszenie może współpracować z archiwistami archiwów innych kościołów chrześcijańskich w Polsce. Art.2Stowarzyszenie podlega zwierzchnictwu i nadzorowi kompetentnej władzy kościelnej, zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 315 KPK). Art.31. Stowarzyszenie używa własnego znaku graficznego. 2. Nazwa Stowarzyszenia i jego znaki graficzne podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa. Art.41. Stowarzyszenie obejmuje swoja działalnością teren całego kraju.2. Stowarzyszenie może należeć do międzynarodowych organizacji kościelnych o podobnych celach. Art.5Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. [...] "
... zobacz więcej
04.05.2023
"Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim:integrowanie środowiska archiwistów zatrudnionych w resorcie sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pracą archiwów sądowych, prokuratorskich i służby więziennej,ułatwienie wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji archiwistów,zbieranie opinii i wniosków środowiska dot. warunków pracy archiwów, jak również działania związane z ich poprawą,współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości, Prokuraturą Generalną, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz innymi instytucjami i organizacjami mogącymi pomóc w rozwiązywaniu naszych problemów."
... zobacz więcej
04.05.2023
 DOKUMENT ELEKTRONICZNY I EZD – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ – 17.05.2023, godz. 10.00-15.00, cena 390,00 zł netto + 23% VAT (479,70 zł brutto)  WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ. MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB. PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 10.05.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA. Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH.
... zobacz więcej
17.04.2023
DOKUMENT ELEKTRONICZNY I EZD – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ – 18.05.2023, godz. 10.00-15.00, cena 390,00 zł netto + 23% VAT (479,70 zł brutto)  WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W SZKOLENIU JEST PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA TERMINU SZKOLENIA W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ.MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ GRUPY SZKOLENIOWEJ WYNOSI OKOŁO 20 OSÓB.PODMIOTY PRYWATNE ORAZ OSOBY FIZYCZNE ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESŁANIA POTWIERDZENIA OPŁACENIA SZKOLENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 11.05.2023 R. POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SZKOLENIA@SAP.WAW.PL. W PRZYPADKU ANULOWANIA SZKOLENIA W NINIEJSZYM TERMINIE, ŚRODKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE WPŁACAJĄCEMU LUB ZALICZONE NA POCZET KOLEJNEGO TERMINU SZKOLENIA.Z UWAGI NA SPECYFIKĘ FORMY SZKOLENIA, ZALECA SIĘ ABY KAŻDY UCZESTNIK POSIADAŁ W TRAKCIE SZKOLENIA WŁĄCZONĄ KAMERĘ ORAZ MIKROFON. NAJPÓŹNIEJ NA DZIEŃ PRZED DATĄ SZKOLENIA, UCZESTNIK OTRZYMA LINK DO SPOTKANIA.KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDANE PRZEZ KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH.
... zobacz więcej
17.04.2023
"Misją Archiwów Państwowych jest m.in. trwałe zachowanie świadectw przeszłości w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Każdego dnia nasi archiwiści dokładają wszelkich starań, aby właściwie przechowywać i zabezpieczać powierzone nam dokumenty. Nie jest to łatwe zadanie. Materiały archiwalne są narażone na liczne zagrożenia, takie jak: naturalny proces starzenia się  materiałów archiwalnych (np. pergaminu, papieru, klisz, dyskietek, dysków itp.),niewłaściwy sposób przechowywania materiałów archiwalnych (np. ustawianie materiałów archiwalnym sposobem bibliotecznym),niewłaściwe środowisko (nieodpowiednie warunki klimatyczne – temperatura, wilgotność, natężenie światła, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia biologiczne itd.),niewłaściwy sposób obchodzenia się z materiałami archiwalnymi,klęski żywiołowe (pożar, powódź, zalanie) i stan wojny. Najlepszą formą ochrony są działania prewencyjne np. właściwe przechowywanie i użytkowanie, odpowiednie zarządzanie środowiskiem w magazynach oraz profilaktyka konserwatorska. Nie zawsze są jednak one wystarczające. W przypadku szczególnie dotkliwych zniszczeń konieczna może być konserwacja ratunkowa lub restauracja dokumentu."
... zobacz więcej
11.04.2023
"Zarządzanie dokumentacją to najprościej rzecz ujmując sposób postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną w jednostkach organizacyjnych – ujęty w przepisach prawa archiwalnego – który ma na celu jak najpełniejsze zabezpieczenie dla potomności dokumentacji o wartości historycznej. Współczesne metody zarządzania dokumentacją to również kształtowanie zasobu archiwalnego, polegające na selekcji dokumentacji i nadzorze nad narastającym zasobem archiwalnym. Narastającym zasobem archiwalnym archiwiści określają dokumentację, pozostającą u jej twórców do czasu przekazania jej do Archiwów Państwowych. Istotne znaczenie dla kształtowania narodowego zasobu archiwalnego ma selekcja dokumentacji, której celem jest wydzielenie materiałów archiwalnych (przeznaczonych do  wieczystego przechowywania). [...] "
... zobacz więcej
11.04.2023
"Archiwalia nieoczywiste pod redakcją Dariusza Magiera i Rafała Borychowskiego to nowa monografia zbiorowa wydana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach wspólnie z Wydawnicwem Naukowym UPH w ramach archiwoznawczej serii wydawniczej Światy Archiwalne. [...] "
... zobacz więcej
22.03.2023
"The ICA’s Section on Business Archives (SBA) is pleased to share a new and third edition of Business Archives in International Comparison. This publication, presented in its first edition at the ICA Congress in Vienna in 2004, aims to raise awareness of the very different national approaches to identifying, preserving and managing the historical records of business that have developed around the world. The archival records of business and business people can provide crucial commentary on a country’s economic, social and political story, but until recent decades they have often been neglected by both the companies that created them and national archive networks. This publication demonstrates the increasing recognition of the importance of business archives and the efforts being made in many countries by businesses, national, regional and municipal archives, museums, universities and other institutions to ensure that such archives not only survive, but are well cared for and well used.[...] "
... zobacz więcej
13.03.2023
Prezentacja na temat: "Instrukcja kancelaryjna – jej znaczenie i zasady opracowania" - Kierownik Sekcji Nadzoru Maria Brzeska-Wasik "Instrukcja Kancelaryjna – co to jest?- zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do jednostki organizacyjnej lub został w niej wytworzony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. [...] "  
... zobacz więcej
13.03.2023
Procedura kontroli archiwalnych została wyczerpująco przedstawiona m. in. na stronie Archiwum Narodowego w Krakowie. Tutaj tylko wspomnę, że od roku 2015 kontrolerzy z AP mają prawo wstępu także do innych komórek niż Archiwum Zakładowe.  "Kontrola archiwalna to kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałymi i zgromadzonymi w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz.553), bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji, z wyłączeniem organów posiadających archiwa wyodrębnione. Kontrole archiwalne przeprowadzane są na podstawie art. 28 pkt. 4 ww. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach, które przechowują państwowy zasób archiwalny. Procedura kontroli została określona w art. 21a-21d ww. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: [...] "
... zobacz więcej
24.02.2023
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO, szkolenie on-line (platforma TEAMS), 9.03.2023, godz. 10.00 -13.0, cena; 250,00 zł (z VAT 307,50 zł, zgłoszenia najpóźniej do 2.03.2023 (potwierdzenie przelewu)  W programie szkolenia m. in.: – podstawy prawne i wynikające z nich niejasności; – terminy przekazywania materiałów archiwalnych; – pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia; – zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej); – ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane); – przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.) – sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji – procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania) – konsultacje  
... zobacz więcej
10.02.2023
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO, szkolenie on-line (platforma TEAMS), 10.03.2023, godz. 10.00 -13.0, cena; 250,00 zł (z VAT 307,50 zł, zgłoszenia najpóźniej do 3.03.2023 (potwierdzenie przelewu)  W programie szkolenia m. in.: – podstawy prawne i wynikające z nich niejasności; – terminy przekazywania materiałów archiwalnych; – pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia; – zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej); – ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane); – przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.) – sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji – procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania) – konsultacje
... zobacz więcej
10.02.2023
"Jednym z celów Centrum Archiwistyki Społecznej jest zapewnienie stałego wsparcia dla archiwistów społecznych w rozwijaniu ich kompetencji i profesjonalizacji działań. Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach! Kierujemy je zarówno do osób dopiero zaczynających przygodę z archiwistyką społeczną, jak i tych, które chcą poszerzać i doskonalić swoją działalność. [...] " Szczególnie polecam kanał Cas na YouTube.
... zobacz więcej
07.02.2023
Open Library Vision "The ultimate goal of the Open Library is to make all the published works of humankind available to everyone in the world. While large in scope and ambition, this goal is within our grasp. Achieving it will require the participation of librarians, authors, government officials and technologists. Imagine what a comprehensive, open library could be! A talented math whiz who lives in a rural community can explore the works of high math. An elderly person can have a large print edition of any book ever published. An innovative young scholar can publish a book directly to this great library on subjects that might not otherwise make it through the long and difficult publication process.[...] "
... zobacz więcej
22.12.2022
Artur Wójcik, Sigillum Authenticum
... zobacz więcej
29.11.2022
Pamiętnik..., red. Adrian Cieślik, Monika Graczyk, Katarzyna Nenko, Elżbieta Zachary, wyd.  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,  Kraków 24-26 kwietnia 2019 r. "Niniejsza publikacja zawiera rozdziały ukazujące historię nowożytną, najnowszą, a także archiwistykę współczesną czy archiwistykę przyszłości. Z tekstu Artura Barcikowskiego czytelnik może się dowiedzieć, jakie elementy powinien zawierać wstęp do inwentarza, a Paweł Falkowski uświadamia, w myśl jakich zasad powinien pracować kierownik oddziału archiwum państwowego. Kolejny rozdział autorstwa Jana Grabowskiego jest z gatunku nauk pomocniczych historii i traktuje o pieczęciach w zbiorach Ambrożego Grabowskiego – ważnej postaci w krakowskiej historiografii. Z kolei Patrycja Mierzyńska tłumaczy, czym były wilkierze miejskie na przykładzie Olsztyna. Miłośnicy źródłoznawstwa dwudziestowiecznego znajdą w tej monografii również odpowiedź na pytanie, gdzie szukać źródeł do historii okupacji niemieckiej w powiecie mińskim, o czym pisze Damian Sitkiewicz, oraz źródeł do historii jeńców z terenu Galicji Wschodniej, na które wskazuje Wiktor Węglewicz. Pracujący ze spuściznami archiwalnymi mogą ubogacić się tekstem Grzegorza Piątka dotyczącym spuścizny po znanym poznańskim dominikaninie Tomaszu Alexiewiczu. Natomiast teoretycy archiwistyki uzyskają odpowiedz od Kamili Siudy na pytanie o egodokument i egodokumentalność – nieodkryte jeszcze fenomeny kulturowe polskich archiwów. (A. Cieślik, ze Słowa wprowadzającego)"
... zobacz więcej
29.11.2022
Archiwizacja dokumentów - Instrukcja Archiwalna
... zobacz więcej
24.11.2022
Encyklopedie humanistyczne ENCENC "Archiwum – termin wieloznaczny, mogący oznaczać miejsce przechowywania materiałów archiwalnych, zbiór lub zasób archiwalny, instytucję przechowującą archiwalia lub działy urzędów i przedsiębiorstw przechowujące archiwalia. Tytuł taki nosi także wiele czasopism naukowych, zwłaszcza historycznych (szczególnie w Niemczech, np. “Archiv für slavische Philologie“). [...] "
... zobacz więcej
12.11.2022
Miło nam poinformować, że Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich uruchamia cykl szkoleń online.Szkolenia poświęcone będą różnym zagadnieniom specjalistycznym z zakresu postępowania z dokumentacją zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych.Ruszamy już 23 listopada 2022 r.Na początek - BRAKOWANIE DOKUMENTACJI.W programie szkolenia m.in.: Podstawy prawne Brakowanie z natury i z ewidencji Sporządzanie wniosków oraz spisów Brakowanie dokumentacji elektronicznej Brakowanie w biurze, składnicy, archiwum zakładowym KonsultacjeInformacje szczegółowe i zapisy:https://sap.waw.pl/szkolenia/brakowanie-dokumentacji/Zapraszamy wszystkich chętnych.Liczba miejsc ograniczona
... zobacz więcej
03.11.2022
"Serdecznie zapraszamy do odbycia wirtualnej wycieczki po siedzibie naszego Archiwum. W kolejnych odcinkach nasi archiwiści wyjaśnią Wam na czym polega praca z archiwaliami. Mamy nadzieję, że „Archi-ciekawa wycieczka” przypadnie Wam do gustu."
... zobacz więcej
02.11.2022
Archiwizacja..., oprac. Monika Płuciennik, Małgorzata Ciechanowicz, Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego, Prezentacja z okazji 50-lecia UG
... zobacz więcej
28.10.2022
A guide on conducting archival research. Includes instructions on finding archival material at the Dalhousie Libraries.
... zobacz więcej
10.10.2022
VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci” Łódź, 7 – 9 września 2022 r.
... zobacz więcej
14.09.2022
Using..., Laura Schmidt  "Archives exist both to preserve historic materials and to make them available for use. This guide addresses the second purpose by outlining the functions and procedures of archives, and is designed both for first-time archives users and scholars who have already conducted research in archives. The content covers: How archives functionHow to identify appropriate archives for your researchHow to access historical materials and research at an archives Repositories and their collecting scopes and practices may differ, but the principles in this guide should assist you in accomplishing your research goals at any archival institution. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
"Items that have strong historical value must be arranged, described, and preserved with care to ensure that they are accessible, discoverable, and available to a wide audience. While researchers and students are usually considered when thinking about accessibility and discoverability, you might want to consider others who will want access to your materials. These might include family or other community members, or even the general public who may have an interest in your collections for reasons beyond formal, academic research. Considering whom you want to have access to your holdings will help you think about how much to process (organize and describe) a collection, what security measures to use, and how to store your materials. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
"Na zbioryspoleczne.pl znajdziesz materiały z ponad 200 archiwów społecznych z całego kraju. Są tu dokumenty, fotografie, nagrania audio i wideo (historii mówionej). To prawie 200 tysięcy wpisów i ponad 100 tysięcy plików, z których teraz może skorzystać każdy – za darmo i bez logowania.Te materiały są z wielu powodów wyjątkowe. Przede wszystkim są inne niż te przechowywane w archiwach państwowych. Znajdziesz tu np. skany szklanych negatywów z początku XX wieku, zdjęcia z czasu transformacji po 1989 roku czy skany odbitek, które przesiedleńcy z Kresów przywieźli ze sobą na Ziemie Odzyskane.Pod względem tematycznym nasze zbiory są tak różne, jak różne są archiwa społeczne. Portal jest kopalnią wiedzy o historii i lokalnych tradycjach, ale też o ludzkich pasjach i twórczości. Stąd dowiesz się więcej np. o alpinizmie, esperanto, jazzie, ruchu działkowym czy działalności grup zawodowych.Prezentowane tu archiwalia opowiadają o życiu społeczności dużych i małych miast i wsi z niemal każdego regionu kraju. Dokumentują historie zarówno ludzi znanych, jak himalaista Jerzy Kukuczka, rzeźbiarz Stefan Papp czy fotografka Zofia Rydet, jak i zwykłych osób oraz rodzin. I to jest szczególnie cenne. [...] "
... zobacz więcej
31.05.2022
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Fotografia w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie, Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 5-6 X 2021 r. Archiwa kościelne należą do najstarszych, archiwistyka kościelna to w zasadzi oddzielny temat, z tego powodu też takie wydarzenia są bardzo ważne.
... zobacz więcej
25.05.2022
Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Fotografia w archiwach kościelnych. Zasób-opracowanie-udostępnianie, Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 5-6 X 2021 r. Archiwa kościelne należą do najstarszych, archiwistyka kościelna to w zasadzi oddzielny temat, z tego powodu też takie wydarzenia są bardzo ważne.
... zobacz więcej
25.05.2022
"ICA President, David Fricker, tells us a bit about the fourth International Archives Week #IAW2022, taking place from Monday 6 to Friday 10 June 2022, and introduces our ongoing social media campaign #ArchivesAreYou. He also elaborates on who the ‘You’ is, in #ArchivesAreYou, both archivists and civil society. We are inviting archival and records management professionals and organizations to join us in a virtual conversation by using these hashtags (#ArchivesAreYou and #IAW2022) to talk about what it means to be an archivist and what archival records truly reflect: stories. Those stories show the tensions but also the bridges that archives create within the profession and with the communities that are represented (or not represented) in those narratives.[...] "
... zobacz więcej
25.05.2022
 Omówienie nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych Przedstawienie zasad obiegu dokumentacją, Ukazanie dobrych praktyk w zakresie zarządzaniadokumentacją.
... zobacz więcej
21.05.2022
Tomasz Matuszak, Funkcja..., w: Ekspertyzy i opracowania, Nr 139, wyd. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, 2021 "Na wstępie niniejszych rozważań należy określić, co na-leży rozumieć przez funkcję edukacyjną archiwów. Jestto o tyle istotne, że szeroko rozumiane archiwa, a archi-wa państwowe w szczególności (dział rządowej admini-stracji specjalnej), w toku swojej działalności realizująod dziesięcioleci pewien kanon zadań. Zaliczyć do nichnależy przede wszystkim: gromadzenie i zabezpieczaniewszelkich materiałów archiwalnych niezależnie od ichwytwórców, formy, postaci i okresu w jakim zostały wy-tworzone, opracowywanie archiwaliów wieczystego prze-chowywania zgromadzonych w zasobach archiwów orazich udostępnianie, m.in. na potrzeby prowadzonych ba-dań naukowych. Obecnie realizowana funkcja edukacyjnaarchiwów, utożsamiana przez wiele lat z udostępnianiem,popularyzacją czy działalnością kulturalno-oświatową,doczekała się swoistego wyróżnienia wśród wielu innych. [...] "
... zobacz więcej
16.05.2022
"Archiwum – termin wieloznaczny, mogący oznaczać miejsce przechowywania materiałów archiwalnych, zbiór lub zasób archiwalny, instytucję przechowującą archiwalia lub działy urzędów i przedsiębiorstw przechowujące archiwalia. Tytuł taki nosi także wiele czasopism naukowych, zwłaszcza historycznych (szczególnie w Niemczech, np. “Archiv für slavische Philologie“). [...] "
... zobacz więcej
05.05.2022
"Ludzie od najdawniejszych czasów gromadzili różne dokumenty, aby uchronić od zapomnienia ważne dla nich informacje. Początkowo były to głównie potwierdzenia praw własności, a później również inne dokumenty ważne dla funkcjonowania państwa i sprawowania władzy. Własne archiwa prowadziły instytucje kościelne i osoby prywatne. Z biegiem czasu w archiwach gromadzono coraz więcej materiałów uznawanych za cenne dla państwa i kultury. Dzięki temu archiwa są dziś kopalnią wiedzy o przeszłości. [...] "
... zobacz więcej
29.04.2022
"Archiwalne materiały audiowizualne, podobnie jak wszystkie inne dokumenty, podlegają nieuniknionemu rozkładowi i powolnej zagładzie. Sytuacja tej grupy archiwaliów jest trudna w porównaniu z innymi typami obiektów i często, ze względu na brak dostępu do specjalistycznego sprzętu, ekspertów i funduszy, połączona jest z brakiem możliwości odtworzenia treści, co skazuje nośniki na nieme zapomnienie.[...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
"There are many varieties of archives, and the types of materials they collect differ as well. Defining your research topic and knowing what sorts of materials you are looking for will help you determine the appropriate institutions to contact. Here is a brief overview of repository types: [...] "
... zobacz więcej
08.04.2022
"ArchivesAWARE is a blog hosted by the Society of American Archivists and managed by its Committee on Public Awareness (COPA). It was established in January 2016 to create an online space where professionals and students engaged in all aspects of archival work could share their experiences of and ideas for raising public awareness of archives and the value that archives and archivists add to business, government, education, and society as a whole. [...] "
... zobacz więcej
01.04.2022
Sporządzanie spisu  zdawczo-odbiorczegodokumentacji  przekazywanejdo Archiwum  Uniwersytetu GdańskiegoOpracowanie:dr Monika Płuciennik, Dyrektor Archiwum UGmgr Małgorzata Ciechanowicz
... zobacz więcej
01.04.2022
Szkolenie kancelaryjno- archiwalne Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, tradycyjny system kancelaryjny, Prezentacja PowerPoint PLAN SZKOLENIA1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją2. Organizacja pracy kancelaryjnej3. Przekazywanie dokumentacji do Archiwum4. Udostępnianie i wycofywanie dokumentacjiz Archiwum5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej   
... zobacz więcej
29.03.2022
"Zapraszamy na warsztaty archiwistyczne organizowane we współpracy z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie! 23 marca 2022, godz. 18.00–19.30Obowiązują zapisy przez formularz Google: https://tinyurl.com/warsztatyarchiwalneLimit miejsc: 30. Decyduje kolejność zgłoszeń.Na warsztatach dowiecie się na przykład, jakie są źródła do historii lokalnej i z czego można korzystać, żeby uzupełnić wiedzę o materiałach zebranych w Waszych archiwach społecznych. Eksperci pokażą – krok po kroku – jak korzystać ze zbiorów archiwalnych oraz jak przygotować się do wizyty w archiwum!Uwaga! Warsztaty są zamknięte – nie będą transmitowane online.Spotykamy się na platformie ClickMeeting. Zapisane osoby otrzymają link 23 marca rano.Prowadzący:dr Monika Cołbecka – archiwistyczka, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na podstawie rozprawy pt. „Usługi informacyjne archiwów”, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują: teorię archiwalną, powiązania archiwistyki z naukami informacyjnymi i bibliologią, systemy wyszukiwania informacji archiwalnej, użytkowników archiwów.dr Hubert Mazur – adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przez wiele lat pracował w Archiwum Państwowym w Kielcach. Jego zainteresowania naukowe to: działalność edukacyjna archiwów, metodyka udostępniania zasobu archiwalnego, współczesna dziedzina archiwalna, historia archiwów."
... zobacz więcej
17.03.2022
Tomasz Jankowski, Przechowywanie i archiwizacja..., Biblioteka Funduszy Unijnych, Prezentacja DOCPLAYER "Przechowywanie  i  archiwizacja dokumentacjiprojektów unijnychto działania niezbędne. W części wynikają one oczywiście z formalnych wymogów prowadzenia projektu oraz zasad wypłacania i rozliczania kolejnych transz dotacji z UE, ramowookreślonych w umowie z instytucją pośredniczącą. W znacznej mierze jednak są to zasady, które nie zostały spisane i parafowane  przez  strony  zawierające  ze  sobą  kontrakt;  należą  raczej  do  pragmatyki postępowania i tworzą swoisty kanon dobrego działania w zakresie skutecznego prowadzenia projektów. [...] "
... zobacz więcej
15.02.2022
A Brief Introduction To Archives, UofL, YouTube, 26 sierpnjia 2020 "An introduction to what archives are, what archivists do, and new trends in archival practice. Presented by University of Louisville Archives and Special Collections." Tutoriale w języku angielskim, szczególnie ważnym dla archiwistów, pozwalają przyswoić sobie język branżowy. Przy okazji odsyłam do branżowego słownika i publikacji w języku angielskim poświęconej archiwom, zawierającej duży zasób słownictwa branżowego.  
... zobacz więcej
05.02.2022
SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS  "The Dictionary of Archives Terminology is the foremost reference on the archival lexicon. Entries draw primarily from the professional literature in the United States and Canada."
... zobacz więcej
02.02.2022
 1st EditionRecordkeeping in International OrganizationsArchives in Transition in Digital, Networked EnvironmentsEdited By Jens Boel, Eng SengsavangCopyright Year 2021ISBN 9780367365585Published December 30, 2020 by Routledge262 Pages 12 B/W Illustrations "Recordkeeping in International Organizations offers an important treatment of international organizations from a recordkeeping perspective, while also illustrating how recordkeeping can play a vital role in our efforts to improve global social conditions.[...]   
... zobacz więcej
29.01.2022
W najnowszym numerze More Maiorum: Co można odnaleźć w dokumentacji sądów galicyjskich? Gdzie poszukiwać ksiąg metrykalnych przodków-emigrantów w Brazylii? W jaki sposób można uzyskać fotokopię metrykalnego z Urzędu Stanu Cywilnego? I jakie tajemnice urzędników Monarchii Habsburskiej odkrył historyk Michał Plutarski?
... zobacz więcej
24.01.2022
"Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjnych, instytucji znajdujących się pod nadzorem archiwalnym, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, sekretariatach, a także pracowników innych instytucji prowadzących składnice akt, registratury oraz osób zainteresowanych pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej metodyki archiwalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i metod pracy w archiwum zakładowym i składnicy akt oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego. Szkolenie uwzględnia projekt nowych przepisów kancelaryjno – archiwalnych dla administracji publicznej, zostaną również omówione zmiany w pracy kancelarii i archiwisty zakładowego wynikające z projektu nowej instrukcji kancelaryjnej, JRWA oraz instrukcji archiwalnej opracowanych dla organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich oraz organów zespolonej administracji rządowej. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt. [...] "
... zobacz więcej
24.01.2022
"Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarcza-jący do przekraczania ich granic. [...]"
... zobacz więcej
21.01.2022
 „Skarby w archiwach zaklęte. Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym, cz. 1: Dawna Polska (do 1795 roku)” to bogato ilustrowany album, który popularyzuje wiedzę o polskich Archiwach Państwowych i naszym zasobieW albumie autorstwa dr. Jacka Krochmala zamieszczono skany bezcennych materiałów archiwalnych, które towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom w dziejach Polski. W minionych wiekach dokumenty często były bogato zdobione, co sprawia, że niektóre z nich są dzisiaj wyjątkowymi dziełami sztuki. Jednak zdecydowana większość archiwaliów jest bezcenna z innego powodu. W przeciwieństwie do druków (np. książek) archiwalia powstawały tylko w jednym egzemplarzu. Są więc unikatowe, a utrata któregokolwiek z nich stanowi nieodwracalną stratę.
... zobacz więcej
18.01.2022
"[...] The Archives Portal Europe is an online research tool providing free 24/7 access to high-quality information held in archival institutions throughout Europe. It allows you to easily browse from a single online access point, millions of archival documents stored in thousands of archival institutions all over the continent. You might even stumble upon documents you might never have otherwise found. The Archives Portal Europe will be your favourite online research tool in no time. You can conduct your research more efficiently and use the search results effectively because they are presented in their original, archival and historical European context.[...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"[...] Prezentowany  dokument z  pewnością stanowi  kontynuację priorytetowych  działań wynikających z poprzedniej Strategii. Nadal bowiem mowa o archiwach otwartych, przyjaznych, aktywnie współpracujących z instytucjami publicznymi, archiwach dobrze adaptujących się do dynamicznie zmieniających sięuwarunkowań i realizujących nowe wyzwania, także w obszarze nowoczesnych  technologii,  reagujących  na  potrzeby  społeczne  oraz  wpływających  na świadomość i postawy obywateli. [...]"
... zobacz więcej
22.11.2021
Jak zabezpieczyć fotografię,jak ją opisać i ewidencjonować w archiwum zakładowymIwona Fischer Archiwum Narodowe w Krakowie
... zobacz więcej
15.11.2021
" [...] Podczas kontroli organów skarbowych jednostka kontrolowana powinna mieć swobodny dostęp do dokumentów księgowych, dlatego archiwizowanie dokumentów jest tak ważne. Dokumenty powinny mieć swój porządek chronologiczny oraz zostać ponumerowane zgodnie z księgą przychodów i rozchodów. Należy również zwrócić uwagę na zabezpieczenie dokumentów przed ewentualnym zniszczeniem lub zgubieniem. Księgi prowadzone w formie tradycyjnej, muszą mieć ustaloną metodę administracyjno-organizacyjną, która ułatwi przechowywanie oraz szybkie odnalezienie potrzebnych dokumentów. W tym celu powinna powstać instrukcja i zarządzenie opisujące procedury jakie należy wykorzystać dla ochrony danych w formie papierowej oraz regulujące odpowiedzialność pracowników. Dla prawidłowej archiwizacji danych, powinno zostać wyznaczone odpowiednie miejsce, które będzie chronione przed osobami niepowołanymi. Ustawa nie narzuca tego obowiązku tylko przedsiębiorcy, można go przenieść na biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość jednostki. Jednakże informacje o miejscu przetrzymywania dokumentów należy zgłosić odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 15 dni od wydania dokumentów zewnętrznemu podmiotowi. [...]"
... zobacz więcej
13.11.2021
Agnieszka JacekArchiwizacja dokumentacji projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiegona lata 2014-2020 Prezentacja PowerPoint
... zobacz więcej
12.11.2021
To dla archiwistów pracujących w archiwach technicznych... Z tego rodzaju dokumetracją studenci archiwistyki stykają się w ramach metodyki specjalnej. O dokumentacji budowlanej mówią art. art. 60, 63 i 64 Prawa budowlanego.
... zobacz więcej
30.10.2021
Język angielski jest współcześnie w zasadzie wszechobecny, w wielu korporacjach jego znajomość uważa się za wręcz oczywistą. Znajomość angielskiego pozwala historykom na uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach oraz czytanie angielskojęzycnej literatury fachowej. To samo można powiedzieć o archiwistach, którym dodatkowo angielski czasami okazuje się niezbędny w codziennej pracy.
... zobacz więcej
23.10.2021
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu     Pamiętnik XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki   Toruń, 10-12 kwietnia 2013 r.  „Od pergaminu do blu-raya”   pod redakcją  Hadriana Ciechanowskiego
... zobacz więcej
20.10.2021
Business English - English Dialogues and Conversations at Work - 50 lessons: - Part 1: Getting Along with Boss 00:12 - Part 2: Getting Along with Clients 23:26 - Part 3: Getting Along with Colleagues 45:51
... zobacz więcej
18.10.2021
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIEUNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSWYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGOOLSZTYN 2002ZTYN;
... zobacz więcej
18.10.2021
Pamiętnik  VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich  Wrocław 5–7 września 2012 r.redakcja  Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowsk
... zobacz więcej
18.10.2021
Archiva Ecclesiastica Rocznik Stowarzyszenia Archiwistów KościelnychNr 12/2021, Zielona Góra 2019
... zobacz więcej
16.10.2021
Film "Od Krajowego do Państwowego. Z historii Archiwum Narodowego w Krakowie lata 1878-1952" powstał z okazji 140. rocznicy utworzenia Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie oraz dla uczczenia stulecia archiwów państwowych. Film dokumentalny jest drugą odsłoną cyklu poświęconego historii i zbiorom Archiwum Narodowego w Krakowie. W filmie wystąpili: Monika Andrasz-Mrożek Wiesław Filipczyk Iwona Fischer Kamila Follprecht Wojciech Krawczuk Lektor: Rafał Żygiel Konsultacje naukowe: Monika Andrasz-Mrożek, Wiesław Filipczyk, Kamila Follprecht Scenariusz: Lilianna Pochwalska Reżyseria: Michał Grzyb Zdjęcia i montaż: Michał Grzyb - Mental Fly Production Wykorzystano materiały z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie skany: Maciej Brzozowski, Małgorzata Multarzyńska-Janikowska, Łukasz Sołtys, Iwona Pilucik fotografie: Anna Seweryn Historię Archiwum Państwowego opracowano na podstawie publikacji: Kamili Follprecht, „Nie dać ginąć szczątkom dawnych piśmienniczych pamiątek…. Dyrektorzy Archiwum Państwowego w Krakowie XIX-XXI w”., Kraków 2008; Adama Kamińskiego, „Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Krakowie (1792) 1878-1952”, oprac. J. Stoksik, Biblioteka Krakowska nr 156, Kraków 2012 ; Anieli Kiełbickiej, „Archiwa krakowskie na tle polskiej nauki historycznej 1878 -1951”, Biblioteka Krakowska nr 130, Kraków 1993. Grafika na licencji CC Galle Philips, Grafika - Sprawiedliwość, z serii "Siedem Cnót"; PAUART ISAP Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/
... zobacz więcej
16.10.2021
Wschodni Rocznik Humanistyczny, t. XVIII (2021), Nr 1: Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki, red. Artur Górak, Marcin Hlebionek, Dariusz Magier Bardzo ciekawe artykuły, gorąco polecam!
... zobacz więcej
12.10.2021
Jest to też okazja dla archiwistów nauki branżowego języka angielskiego... Do not..., Sandra Florand Young, with revisions by Douglas Bicknese and Julia Hendry Special Collections Department, The University Library, and Jane Addams Hull-House Museum,College of Architecture and the Arts,The University of Illinois at Chicago 2006 " [...] Do not throw it away! Documenting and Preserving Organizational History” encourages organizations, both large and small, to save and organize their office and project records. This guide is intended to assist staff members and volunteers to prepare a plan for the organization and maintenance of current records and historically important documents. It offers practical advice on providing security for records and setting up an in-house archives,as well as factors to consider should the organization want to deposit records in an institution. It also discusses the importance of records from the point of views of the organization’s, community’s, and researcher’s needs. [...]"
... zobacz więcej
08.10.2021
"Przepisy mają na celu ujednolicenie sposobu wykonywania przez wszystkie ogniwa organizacyjne czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem dokumentów biurowych wpływających z zewnątrz, wysyłanych na zewnątrz oraz przekazywanych pomiędzy komórkami organizacyjnymi. Czynności te wykonują w określonym zakresie wszyscy pracownicy biurowi. Najszersze obowiązki czynności kancelaryjnych są powierzane pracownikom kancelarii ogólnych w dużych instytucjach oraz pracownikom sekretariatu każdego ogniwa organizacyjnego i zarządzającego. [...]"
... zobacz więcej
02.10.2021
Kryteria..., Katarzyna Jaskółka-Leśniak, Archiwum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, IV Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie, 26-27 listopada 2020 Prezentacja PowerPoint
... zobacz więcej
20.09.2021
Webinar, 27 września 2021, godz. 10.00 - 14.00 Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 23 września 2021 r.   Analiza zasad obowiązującego systemu kancelaryjnego bezdziennikowego, uwzględniając realizację czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD.Analiza procesu tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi (z uwzględnieniem nowego kształtu wykazu ze stycznia 2020 r.).Omówienie zasad klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy.Omówienie odpowiedzialności stanowisk pracy za wytwarzaną dokumentację.Zwrócenie uwagi na nowe wytyczne archiwów państwowych w kwestii nowelizacji wykazów akt oraz archiwizowania tzw. dokumentacji projektów unijnych.
... zobacz więcej
19.09.2021
Archiwum Państwowe w Przemyślu "Nadzór nad narastającym zasobem zwany inaczej nadzorem archiwalnym polega na: ustalaniu jednostek organizacyjnych zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych i prowadzeniu ich ewidencji,inicjowaniu opracowania oraz uzgadnianiu i zatwierdzaniu zgodnie zobowiązującymi przepisami - instrukcji kancelaryjnych, rzeczowych wykazów akt, instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych, oraz innych przepisów zakładowych o postępowaniu z dokumentacją,przeprowadzaniu cyklicznych kontroli archiwów zakładowych oraz wydawaniu niezbędnych zaleceń pokontrolnych,przeprowadzaniu lustracji archiwalnych mających na celu sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych,przeprowadzaniu ekspertyz dokumentacji, szczególnie w wypadkach budzących wątpliwości co do zasadności jej kwalifikacji archiwalnej,systematycznym przejmowaniu spisów zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych przekazywanych przez komórki organizacyjne archiwom zakładowym,wydawaniu zezwoleń, jednorazowych lub generalnych, wszystkim państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,przejmowaniu, w trybie przewidzianym przepisami prawa archiwalnego, materiałów archiwalnych, których okresy przechowywania w archiwach aktotwórcy już upłynęły,udzielaniu pomocy metodycznej i konsultacji oraz przeprowadzaniu instruktaży i szkoleń z zakresu zarządzania dokumentacją, prowadzenia kancelarii i funkcjonowania archiwum zakładowego. [...]"
... zobacz więcej
18.09.2021
Polskie Towarzystwo Historyczne, XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin 18-20 września 2019 r.
... zobacz więcej
18.09.2021
Bardzo ciekawy i pouczający dokument, z punktu widzenia historyka oraz archiwisty (aczkolwiek ja bym tego nie rozdzielał, kimś innym jednak jest już zarządca dokumentacji) wiedza nie doprzecenienia.
... zobacz więcej
15.09.2021
Opracowanie zasobu archiwalnego: - problemy,  - kryteria monitorowania poziomu opracowania, - potrzeby kształtowania kompetencji       na przykładzie Archiwum Państwowego w Poznaniu    Narada Dyrektorów Archiwów Państwowych   Warszawa, 28-29 XI 2013 r.  Henryk Krystek Archiwum Państwowe w Poznaniu
... zobacz więcej
15.09.2021
Archiwa..., Pamiętnik IIV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce 20-21 września 2017, red. Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680 (publikacja w wersji elektronicznej) "Przekazywany właśnie do rąk czytelników Pamiętnik jest nie tylko drukowanym pokłosiem spotkania archiwistów w Kielcach, jest też świadectwem potencjału całego archiwalnego środowiska, którego przedstawiciele zajmują się spuścizną dokumentacyjną przechowywaną w bardzo wielu instytucjach. Są wśród nich reprezentowane placówki o charakterze państwowym, samorządowym i prywatnym. Coraz ważniejsze miejsce zajmują archiwiści społeczni. W hasło zjazdowe „Archiwistyka bez granic” oddające współczesne usytuowanie „dziedziny archiwalnej” dobrze wpisuje się również udział tekstów autorstwa archiwistów polskich pracujących za granicą oraz zagranicznych gości zjazdu. To też oznaka możliwości polskich archiwistów oraz odzwierciedlenie coraz ważniejszej roli odgrywanej przez nich w międzynarodowej społeczności archiwalnej. Udział w obradach archiwistów zagranicznych jest również świadectwem owocnej współpracy łączącej zarówno polskie placówki archiwalne, jak i ich pracowników oraz sympatyków z odpowiednikami nie tylko w sąsiedzkich krajach. Polska archiwistyka oraz korzystający z zasobów archiwalnych, ze względu na złożone losy naszego kraju oraz polskich archiwaliów, kontaktów takich najzwyczajniej potrzebują.[...]"
... zobacz więcej
15.09.2021
Marlena Jabłońska, Obraz fotograficzny a..., w: Przegląd Instytutu Pamięci Narodowej, Nr 5, s. 63-73, 2012  "Fotografie i filmy to pokaźna część dokumentacji nazywanej w archiwach audiowizu­alną. Obecnie w archiwach państwowych przechowuje się ponad 16 mln jednostek in­wentarzowych fotografii i 10 tys. filmów1. Patrząc na ogólną wielkość zasobu archi­walnego, który współcześnie szacuje się na blisko 40 mln jednostek inwentarzowych, są to liczby znaczące, szczególnie w odniesieniu do fotografii2. Filmy stanowią co prawda, nie­zmiennie od wielu lat, najmniejszy odsetek zasobu, aczkolwiek ich liczba nieustannie rośnie (przynajmniej w archiwach państwowych, ponieważ dostęp do danych tych placówek jest najprostszy). Jednakże nie chodzi tutaj o analizę struktury zasobu, a o zwrócenie uwagi na fakt występowania dokumentacji audiowizualnej w archiwach (zob. tabele nr 1 i 2).Fotografie i filmy mogą formować w archiwach samodzielne zbiory, być częścią zespo­łów archiwalnych, a także - jak wskazuje praktyka - stanowić zespoły składające się z sa - mych obrazów. Tutaj na chwilę chciałabym się zatrzymać. Dokumentacja audiowizualna o nieokreślonej lub różnej proweniencji tworzy zbiory archiwalne, często konstruowane w oparciu o ich treść, przeznaczenie, pochodzenie, charakter czy sposób wykonania. Naj­częściej są one oderwane od innej dokumentacji, która powstała w procesie tworzenia owe­go obrazu i niekiedy tylko połączone informacyjnie z materiałami pokrewnymi treściowo lub chronologicznie. [...]"
... zobacz więcej
13.09.2021
Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki.
... zobacz więcej
11.09.2021
Rada do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Postępowanie z materiałami archiwalnymi..., wersja 1.0, Warszawa 2021 Publikacja w wersji PDF "Ustawa z dnia 14 VII 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach1 (dalej: ustawa archiwalna) stanowi, że materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności Kościołów i związków wyznaniowych tworzą ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (art. 42 pkt 3). Przechowujące je jednostki organizacyjne prowadzą działalność archiwalną, która obejmuje gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz działalność informacyjną (art. 23 ustawy archiwalnej). Regulacje dotyczące działalności archiwalnej w Kościele katolickim zawarte są też w rozdziale II art. 2 Kodeksu prawa kanonicznego „Kanclerz, inni notariusze i archiwum” (kanony 482–491). [...]"
... zobacz więcej
26.08.2021
Joanna Łuba, Czy każdy może być archiwistą?..., cykl seminaryjny TWIERDZA ARCHIWUM, Instytut Pileckiego, 17.02.2021 "Archiwa społeczne na stałe wpisały się na kulturalną mapę Polski. Obecnie istnieje aż 610 takich inicjatyw, działających w blisko 300 miejscowościach. Archiwa te zakładają pojedyncze osoby, środowiska lub instytucje, aby dotrzeć do zbiorów prywatnych lub by je stworzyć. W ten sposób zachowane są nie tylko źródła historyczne, ale też pamięć o miejscach, postaciach i zjawiskach. Publicznym dowodem docenienia ogromnego zaangażowania archiwistów społecznych w ochronę dziedzictwa kulturowego i ich kulturotwórczą rolę było powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. To instytucja, której zadaniem jest wspieranie takich inicjatyw poprzez wzmacnianie kompetencji archiwistów społecznych, dostarczanie im narzędzi do pracy oraz popularyzację idei archiwistyki społecznej."
... zobacz więcej
23.08.2021
Witold Kunicki-Goldfinger, Archiwalny know-how..., cykl seminaryjny TWIERDZA ARCHIWUM, Instytut Pileckiego, 9.06.2021 "Tym razem zgłębimy temat opracowania, ewidencji, zabezpieczenia i udostępnienia materiałów archiwalnych. Za przykład posłuży nam historia archiwum Klubu Inteligencji Katolickiej. Klub Inteligencji Katolickiej (w skrócie: KIK) jest stowarzyszeniem świeckich katolików, powstałym na fali odwilży październikowej w 1956 roku. Po 1976 roku wielu działaczy KIK zaangażowało się w działalność opozycyjną, w tym w tworzenie NSZZ "Solidarność". Warszawski Klub został utworzony jako pierwszy i był najliczniejszy. W jego ramach spotykało się i współpracowało wiele osób ze opozycji, w tym Tadeusz Mazowiecki."
... zobacz więcej
23.08.2021
Platforma e-learningowa kursy.cas.org.pl jest darmowym narzędziem edukacyjnym. Powstała z myślą o archiwistach społecznych i wszystkich osobach zainteresowanych archiwistyką społeczną, które chciałyby zyskać lub poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie.
... zobacz więcej
16.08.2021
Archiwum..., praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA  "Zbiory archiwalne organizacji pozarządowych - dokumenty, fotografie, nagrania ukazujące historię i dorobek społeczeństwa obywatelskiego - są słabo reprezentowane w archiwach państwowych. Organizacje często nie mają świadomości, że gromadzona przez nie dokumentacja jest zasobem archiwalnym i że historia ich działalności może nie zostać zapisana, jeśli same nie zadbają o zachowanie własnego dorobku. Poradnik jest zachętą dla liderów i działaczy organizacji pozarządowych do prac nad własną historią. Przekazuje wiedzę, jak prowadzić archiwum zakładowe, wskazuje, jak zabezpieczyć dokumentację dotyczącą okoliczności powstania, idei i działań organizacji. Podpowiada, jak pozyskiwać relacje biograficzne, przedstawia też zasady digitalizacji zbiorów i ich upowszechniania. Poradnik został przygotowany w 2017 roku jako część projektu “Pamięć trzeciego sektora”, w ramach programu Ośrodka KARTA “Obserwatorium Archiwistyki Społecznej”."
... zobacz więcej
16.08.2021
"UE stara się zachować wspólne dziedzictwo kulturowe Europy oraz wspierać i promować sektor sztuki i sektor kreatywny w Europie. Aby zapewnić wszystkim dostęp do dynamicznej i zróżnicowanej kultury europejskiej, powoływane są do życia specjalne inicjatywy, takie jak Europejski Rok Dziedzictwa KulturowegoWyszukaj ten link w innym językuEN•••. [...]"
... zobacz więcej
27.07.2021
Z Raportu O Archiwach W Unii Europejskiej Po Rozszerzeniu https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/RAPORT_O_ARCHIWACH_W_UNII_EUROPEJSKIEJ.pdf "W  związku  z  niedawnym  rozszerzeniem  Unii  Europejskiej  (UE),  w  wyniku  którego  liczba  państw członkowskich  wzrosła  z  15  do  25,  oraz  wobec  szybkich  zmian  zachodzących  w  funkcjonowaniu archiwów  w  ciągu  ostatnich  dziesięciu  lat,  spowodowanych  zwłaszcza  rozwojem  nowych  technologii informatycznych, Rada Unii Europejskiej przyjęła 6 maja 2003 r. Rezolucję o archiwach w państwach członkowskich(1). [...]"  
... zobacz więcej
27.07.2021
E-akta to krótszy czas przechowywania dokumentów pracowniczych Od 2019 roku pracodawcy przechowują dokumentację pracownikówizleceniobiorców przez 10 albo 50 lat. Zależy to przede wszystkim od daty zatrudnienia pracownikówizleceniobiorców. Pracodawcy mogą też zdecydować, w jakiej formie chcą prowadzić i archiwizować dokumentację pracowniczą –papierowej czy elektronicznej.
... zobacz więcej
07.07.2021
Wanda Krystyna Roman, Między archiwistyką a..., Archiwa - Kolekcje - Zbiory, Nr 9 (11), 2018, s. 221-240  "Archiwistyka, informatologia, zarządzanie dokumentacją i zarządzanie informacją to nauki pokrewne. W ostatnim czasie pojawiły się tendencje do scalenia ich w ramach nauki o informacji uznając, że mimo pewnych różnic w każdym obszarze mamy do czynienia z informacją. Stanowi to duże uproszczenie problemu, a doszukiwanie się bezpośrednich korzeni nauki o informacji w działalności archiwów jest kolejnym niedopowiedzeniem, bowiem pomija archiwistykę wyrosłą na praktycznej działalności archiwów oraz stanowiącą wyraźnie odrębny obszarem badawczym obejmującym archiwa i archiwalia. Nie kwestionując słusznych argumentów za uznaniem archiwistyki jako nauki informacyjnej, należy podkreślić, że tylko jeden z jej działów – informacja archiwalna powstająca w wyniku opracowania archiwaliów – jest obszarem wspólnym z informatologią. Podobnie rzecz wygląda z zarządzaniem dokumentacją, które zrodziło się na gruncie badań działalności kancelarii i biur oraz obiegu dokumentacji od jej wytworzenia do zniszczenia lub wieczystego zarchiwizowania. Niezależnie od nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, które wywarły istotny wpływ na sposoby tworzenia i przekazywania dokumentacji oraz inne czynności kancelaryjne, a także na sposób wykonywania funkcji przez archiwa, specyfika archiwistyki i zarządzania dokumentacją, decydująca wcześniej o ich odrębności, pozostała. Możliwa jest natomiast współpraca ze specjalistami z nauki o informacji, z architektami informacji odnośnie do działalności praktycznej – czyli zarządzania dokumentacją i informacją archiwalną w sieci."
... zobacz więcej
03.07.2021
Adam Grzegorz Dąbrowski, Kolekcja - Zbiór - Spuścizna... "Terminy „kolekcja”, „zbiór”, „spuścizna” są powszechnie stosowane w metodycznych założeniach teoretycznych oraz praktyce codziennej pracy archiwalnej. Na potrzeby prezentowanego artykułu, analizie poddane zostaną zapisy literatury archiwalnej: słowników, najpopularniejszych podręczników akademickich (skierowanych przede wszystkim do studentów profilowanych studiów archiwalnych), wybranych artykułów z archiwalnych czasopism naukowych oraz podręczników, przeznaczonych dla uczestników zawodowych kursów kancelaryjno-archiwalnych dla personelu niższego i średniego szczebla komórek biurowych czy archiwówzakładowych. [...]"
... zobacz więcej
03.07.2021
Bardzo ważny język, zarówno dla archiwistów, jak i historyków czy genealogów. Wbrew pozorom, łacina wcale nie jest językiem martwym. Zdarzają się, głównie wśród duchownych, doktoraty po łacinie (chociaż akurat w seminariach łacina nie jest na najwyższym poziomie), swojego czasu wychodziła gazeta w tym języku i nadawano w nim audycję radiową, a np. w Watykanie przetłumaczono na łacinę nawet instrukcję korzystania z bankomatu. Współcześnie mamy do czynienia nawet z słownikiem... informatycznym tego języka, oczywiście Wikipedia jest także dostępna po łacinie, a zupełnym paradoksem jest, moim zdaniem, fakt że łacina obecnie jest najbardziej popularna w... Stanach Zjednoczonych!
... zobacz więcej
21.06.2021
Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, Organizacja..., wyd. Forma Studio s. c., Katowwice 2014, ss. 287   "Środowisko pracy to inaczej otoczenie pracy które tworzy zespół czynników materialnych i społecznych, z którymi styka się pracownik administracji podczas wykonywanej pracy. Do tych czynników należą bez wątpienia miejsce pracy, w tym stanowisko pracy', relacje inter­personalne na które składa się przepływ informacji pomiędzy pracownikami oraz wzajemna komunikacja (zarówno w płaszczyźnie podwładny-przełożony, jak i pomiędzy współpracow­nikami). Oczywiście to jak działa urzędnik jest wypadkową jego wiedzy, zdolności, doświad­czenia oraz indywidualnych cech charakteru, aczkolwiek nie bez znaczenia są znajomość prakseologii, etyki, pogłębiona i uzupełniona wiedza z zakresu prawa, socjologii, psychologii, teorii rozwoju lokalnego i regionalnego, gdyż decyduje ona o poziomie intelektualnym kadr administracji publicznej. Wszystko to pozwala na zrozumienie istoty pracy w administracji, a nadto wpływa na jakość administracji, a dokładnie na jakość działań podejmowanych przez administrację wobec obywateli. Poniżej zostaną scharakteryzowane podstawowe zagadnienia wprowadzające w środowi­sko pracy urzędnika czy szerzej pracownika administracji. [...]"  
... zobacz więcej
19.06.2021
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951;w roku akademickim 2006/2007 jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy unikatowy kierunek studiów „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”;szczycimy się największym w Polsce i liczącym w świecie dorobkiem naukowym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją;nasza kadra to teoretycy posiadający stopnie i tytuły naukowe, ale i praktycy, pracownicy archiwów i urzędów różnego typu;uczymy w jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych;ważna jest dla nas praktyczna nauka zawodu, dlatego część zajęć prowadzą praktycy i odbywają się one w instytucjach archiwalnych regionu;studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach wolontariatów, staży i przewidzianych programem studiów praktyk w archiwach, urzędach i przedsiębiorstwach;stawiamy na dobrą znajomość języków obcych; możesz z nami rozpocząć naukę lub pogłębić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim i łacińskim;zainteresowania naukowe nasi studenci rozwijają w Studenckim Kole Naukowym Archiwistów, podczas szkoleniowych wyjazdów i warsztatów.
... zobacz więcej
16.06.2021
"Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku jest organizacją o charakterze naukowo-zawodowym. Zrzesza archiwistów oraz pasjonatów historii i archiwistyki z terenu województwa pomorskiego. Gdański Oddział SAP powstał 14 czerwca 1965 roku na zebraniu założycielskim w ówczesnej siedzibie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku. Założycielami Oddziału byli: dr Czesław Biernat, mgr Teresa Węsierska-Biernatowa, Jan Biernat, mgr Wanda Klesińska, dr Maria Sławoszewska, mgr Czesław Stodolny i mgr Józef Wiśniewski. Obecnie Oddział gdański działa w oparciu o Statut SAP uchwalony na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów SAP w dniu 8 września 2012 roku."  
... zobacz więcej
14.06.2021
"Zawód archiwisty wiąże się nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji.  W świetle prawa informacja jest towarem, który można sprzedać. Na polskim rynku pracy funkcjonują profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin. Niektóre z nich oferują praktyki, po których otrzymuje się zaświadczenie, istnieje także możliwość pracy. Niedawno miałem okazję sam uczestniczyć w takich praktykach organizowanych przez firmę Infobrokering z Gdańska http://www.infobrokering.pl/ . Praktyki odbywały się zdalnie, w Google Docs, na początek otrzymałem zadanie próbne polegające na wyszukaniu kilkunastu firm w Polsce oraz kilkunastu hurtowni artykułów biurowych na rynku niemieckim. Po pozytywnej ocenie zacząłem realizować komercyjne zadania firmy. Praca polegała na wyszukiwaniu informacji handlowych z terenu państw europejskich i azjatyckich, a także na weryfikacji istniejących już baz danych. Jako przykład podam tutaj bazę na 3600 rekordów dotyczącą sklepów jubilerskich z terenu państw europejskich i Chin, w tym 70 % z adresami mailowymi, nad którą pracowało kilka osób. [...]" Źródło:  https://arekzajac5.wordpress.com/2014/09/25/archiwista-infobrokerem/
... zobacz więcej
14.06.2021
    "Nasze studia łączą tradycję z zaawansowaną nowoczesnością. Niektóre uczą np. arkanów pracy ze starymi dokumentami historycznymi i metodami ich archiwizacji. Inne wprowadzają w tajniki biurokracji, współczesnej e-administracji, w podstawy baz danych oraz w supernowoczesne techniki ich eksploracji. Są też takie zajęcia, jak zarządzanie wiedzą i informacją oraz zestaw przedmiotów prawniczych. Mamy solidny pakiet zajęć z records & information management. Przygotowuje do upowszechniającego się w Europie spektakularnego zawodu przyszłości.     Pierwsi magistrzy AiNZZI ukończyli nasze studia w czerwcu 2017 r. Niektórzy znaleźli zatrudnienie już w czasie studiów – np. w archiwach wojskowych. 90% naszych licencjatów decyduje się kontynuować studia magisterskie na naszym kierunku. Co roku kilkanaście osób po ukończeniu studiów licencjackich na innych kierunkach (administracja, prawo, informatyka) podejmuje studia magisterskie u nas. Świadczy to o dużym zaufaniu jakim darzą nasz kierunek studenci i absolwenci. [...]"
... zobacz więcej
14.06.2021
"Sukces naszego zestawu do nauki pisma neogotyckiego zachęcił nas do dalszej, wytężonej pracy. Miło jest nam zakomunikować Państwu, że w przygotowaniu jest kolejny tom, zatytułowany Grażdanka. Zeszyt ćwiczeń do nauki dawnego pisma rosyjskiego. [...]   Prace nad tomem są bardzo zaawansowane i spodziewamy się, że ujrzy on światło dzienne już pod koniec 2021 r. Zachęcamy Państwa do odwiedzania tej strony. Będziemy tu umieszczać dalsze informacje na temat publikacji, która – nie mamy co do tego wątpliwości – okaże się równie przydatna dla użytkowników archiwów, co znany już Państwu zestaw materiałów do nauki pisma neogotyckiego."
... zobacz więcej
11.06.2021
"Centrum Archiwistyki Społecznej uruchomiło platformę internetową z materiałami edukacyjnymi dla archiwistów społecznych. To m.in. filmy instruktażowe i porady dla wszystkich, którzy chcą zadbać o archiwalne zbiory, w tym fotografie czy dokumenty.  Uruchomienie platformy CAS, która dostępna jest na stronie kursy.cas.org.pl, wiąże się z przypadającym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów. Tego dnia archiwiści na całym świecie zwracają uwagę na swoją misję oraz znaczenie dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw. "Jako Centrum Archiwistyki Społecznej wychodzimy z założenia, że archiwistą społecznym może zostać każdy. Wystarczy zainteresowanie jakimś tematem historycznym, chęć do jego odkrywania oraz do przybliżania go społeczności. Pasjonaci, którzy tworzą tę dziedzinę, nie są zazwyczaj archiwistami z wykształcenia. Dlatego stworzyliśmy platformę, która pomoże w każdym aspekcie prowadzenia archiwum - od namysłu nad tym, jakie materiały zbierać, po wybór skanera do digitalizacji" - przekazała PAP dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej Katarzyna Ziętal.[...]" 
... zobacz więcej
09.06.2021
Podstawa dla każdego archiwisty!
... zobacz więcej
03.06.2021
W sumie 72 godziny zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, koszt ok 3 200.00 zł netto plus VAT. Naprawdę warto!
... zobacz więcej
29.05.2021
Znajomość łaciny średniowiecznej jest bardzo ważna dla archiwistów, ale również dla mediewistów i genealogów. Łacina średniowieczna różni się nieco od swojej klasycznej wersji.  "Korpus polskiej łaciny średniowiecznej obejmuje teksty stworzone na ziemiach polskich między pocz. XI i poł. XVI w. Realizacja projektu przynosi również również publikacje naukowe oraz wystąpienia konferencyjne, w których zilustrowano architekturę korpusu, a także przedstawione jego zastosowanie w pracy badawczej."
... zobacz więcej
27.05.2021
Minister Kultury: archiwa to instytucje nie tylko dla naukowców i historyków, w: Dzieje.pl, 1.10.2020  W tej chwili archiwa to instytucje nowoczesne, publiczne – nie tylko dla naukowców i historyków, ale dla całego społeczeństwa; instytucje bardzo potrzebne – mówił minister kultury Piotr Gliński, który w czwartek odwiedził nową siedzibę Archiwum Narodowego w Krakowie.
... zobacz więcej
25.05.2021
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich jest najstarszą i największą polską organizacją zrzeszającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z archiwistyką. Od 1994 r. wszystkie kursy i szkolenia realizowane są w ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, które posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej funkcjonuje Rada Programowa składająca się ze specjalistów, będących przedstawicielami archiwistyki i dyscyplin pokrewnych. Rada konsultuje oraz opiniuje skrypty i podręczniki, a także inne materiałydydaktyczne dla słuchaczy, sprawuje nadzór pedagogiczny oraz opracowuje zasady oceny pracy szkoleniowo- dydaktycznej wykładowców kursów i pomiarów poziomu nauczania słuchaczy.  Prowadzenie kursów jest objęte certyfikowanym systemem jakości PN-EN ISO 9001:2015
... zobacz więcej
22.05.2021
Dyrekcja Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Sekcja Archiwistyki Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza na wykład w języku angielskim Dr. Dietera Schlenkera, dyrektora Archiwum Historycznego Unii Europejskiej pt""Archives of International Organizations" , który odbędzie się 18 maja o godz. 11.00. na platformie Microsoft Teams. Liczba miejsc ograniczona.  Dieter Schlenker jest Dyrektorem Archiwum Historycznego Unii Europejskiej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Przed objęciem tego stanowiska w 2013 r. Pracował dla UNESCO, najpierw jako archiwista w centrali w Paryżu, a następnie jako kierownik działu informacji i zarządzania wiedzą w Bangkoku w Tajlandii. Posiada doktorat z historii uzyskany na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz dyplom Szkoły Archiwalnej przy Tajnym Archiwum Watykańskim. Szczegółowy biogram dostępny pod adresem: https://www.insscide.eu/team/advisory-board/article/dieter-schlenker 
... zobacz więcej
16.05.2021
"Archives contain rich collections of unique primary sources, but the methods for finding archival material that could inform your work are much different than secondary research you do in the Drexel Libraries and online. This webinar provides an overview of how to use archives in your research, from understanding what an archives is and how they are organized to finding and identifying appropriate archives for your research and what to expect when visiting an archives. We will also explore the many types of archives available and the often unexpected places they may be found – there are far more available to you than you might realize!"
... zobacz więcej
06.05.2021
"Ważną część narodowego zasobu archiwalnego przechowują w Polsce archiwa i instytucje kościelne. Znajdują się w nich zarówno cenne średniowieczne dokumenty pergaminowe i księgi, jak i wytworzone później materiały archiwalne kurii diecezjalnych, zakonów, parafii, osób duchownych i świeckich związanych z organizacjami kościelnymi. W celu zapewnienia ich prawidłowego zabezpieczenia, opracowania i udostępniania przygotowany został, we współpracy przedstawicieli archiwów państwowych i kościelnych, dokument zawierający podstawowe wskazówki i zalecenia, tzn. „Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych. Katalog dobrych praktyk, wersja 1.0”. Skierowany jest on do archiwów przechowujących zasób historyczny, czyli przede wszystkim zespoły i zbiory archiwalne o charakterze zamkniętym. Zasady w nim przedstawione można stosować w miarę możliwości, na ile pozwalają na to wewnętrzne przepisy. W związku z tym, że w sferze metodyki archiwalnej i stosowanych technologiach informatycznych zachodzą zmiany, przewidywana jest okresowa ewaluacja i aktualizacja dokumentu."
... zobacz więcej
28.04.2021
Blogi eksperckie są, moim zdaniem, zawsze nieco subiektywnym spojrzeniem na dane zagadnienie, stanowią jednak świetne uzupełnienie wiedzy podręcznikowej. ... Własnego bloga można założyć na jednej z wielu platform blogowych, można też do tego celu wykorzystać platformę WordPress.com (w odróżnieniu od WordPresss.org nie wymaga wykupywania miejsca na serwerze, bloga może założyć każdy). [Jeśli jednak ktoś by chciał wypróbować WordPress.org na własny użytek, polecam platformę https://instantwp.com/] . Patrząc od strony technicznej, blog jest najprostszą formą strony internetowej.
... zobacz więcej
26.04.2021
"Miasta, miasteczka, wsie i regiony to nasze małe ojczyzny, z których każda ma swoją historię – czasem dobrze udokumentowaną, często jednak pełną białych plam, czekających na wypełnienie. Duży wkład w odkrywanie miejscowej historii mają archiwiści społeczni i skupieni wokół nich mieszkańcy, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami, dokumentami czy rodzinnymi fotografiami. Poprzez program „Małe ojczyzny” wspieramy proces badania i oddolnego zapisywania przeszłości."
... zobacz więcej
23.04.2021
Bardzo ważny język zarówno dla archiwistów, jak i historyków....
... zobacz więcej
20.04.2021
"Archiwa to przestrzenie generatywne, laboratoria politycznego i kolektywnego zaangażowania – narzędzia aktywizmu kulturowego, które umożliwiają legitymizację nowych form wiedzy. W panelu dyskusyjnym poświęconym współczesnym archiwom udział wezmą badaczki zajmujące się dokumentacją działań społecznych i artystycznych. Poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące metod tworzenia baz danych i ochrony praw autorskich, jak i sposobów systematyzowania i poszerzenia publicznego dostępu do informacji. Zaprezentujemy też projekty, które mają na celu udostępnianie alternatywnych opowieści o sztuce i życiu artystycznym poprzez format archiwum."
... zobacz więcej
06.04.2021
DAST: Korzyści współpracy z archiwum zewnętrznym  Oszczędność czasuOszczędność miejsca Oszczędność pieniędzyGwarancja bezpieczeństwa
... zobacz więcej
18.03.2021
"Podstawy XVIII wiecznej Kurrenty. W jej tajniki wprowadzi nas Zuzanna Chróścik. www.scriptofolium.com Kurrenta dla współczesnego, polskiego oka nie jest zbyt czytelnym pismem: ot, zygzak na zygzaku. Jednakże, po zapoznaniu się z podstawowymi formami, nagle zaczynamy odkrywać poszczególne słowa, odnajdujemy kontekst zdań, zaczynamy doceniać dekoracyjność poszczególnych "zawijasów", rytm kreślonych energicznie linii. Fischer swoje notatki wykonywał szybko, na bieżąco, co wpływa na czytelność całości. Podczas transmisji nadarzy się okazja, aby porównać formę tego samego pisma w różnych kontekstach czasowych i sytuacyjnych: zamaszyste notatki vs. dokładność kaligrafii. [...]"
... zobacz więcej
18.03.2021
"Każdy z nas może zostać strażnikiem historii rodzinnej. Niniejszy poradnik przeznaczony jest właśnie dla tych osób, które posiadają archiwum własnego rodu bądź chcą je stworzyć. Pokażemy Ci, w jaki sposób możesz samodzielnie i w profesjonalny sposób zadbać o pamiątki przeszłości, które posiadasz lub odnajdziesz w miarę rozwijania archiwalnej pasji. Dowiesz się, jak własnoręcznie przeprowadzić porządkowanie archiwum, jak je opisać, dokonać zabiegów konserwatorskich i zdigitalizować. [...]"
... zobacz więcej
09.03.2021
Jedną z wielu narodowości zamieszkujących dawną Polskę byli Białorusini. W związku z tym w archiwach można natknąć się na dokumenty sporządzone w języku białoruskim. W sieci bez problemu można znaleść słowniki, które z pewnością będą pomocne przy odczytywaniu i tłumaczeniu tekstów białoruskich.
... zobacz więcej
06.03.2021
Inicjatywa GLAM-Wiki to współpraca instytucji kultury z Wikipedią i innymi serwisami Wikimedia. Rozwinięcie anglojęzycznego skrótu GLAM to: Galleries, Libraries, Archives and Museums – galerie, biblioteki, archiwa i muzea. W projektach GLAM-Wiki biorą też udział instytucje publiczne, ogrody botaniczne, zoologiczne i inne. Współpraca z Wikipedią pozwala wszystkim instytucjom kultury w łatwy sposób dzielić się swoimi zbiorami i materiałami z ludźmi na całym świecie oraz wzbogacać otwarte zasoby ogólnie dostępnej wiedzy. Projekty GLAM-Wiki pozwalają instytucjom dotrzeć do większej liczby odbiorców w kraju i na świecie oraz często ułatwiają zaangażowanie lokalnej społeczności w życie instytucji. Analogiczną rolę w dziedzinie oświaty i nauki odgrywają projekty szkolne i akademickie.
... zobacz więcej
05.03.2021
Webinar nr 3: Archiwa cyfrowe i otwarte zasoby 13.03.2018 Więcej o otwartych zasobach: http://otwartezasoby.pl/​ Zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej: http://aplikacjewkulturze.pl/aplikacj...​
... zobacz więcej
01.03.2021
"Zamówienia publiczne są dokumentacją a Zamawiający ma obowiązek prawidłowo te dokumenty przechowywać i archiwizować. Czy jest różnica między dokumentacją papierową a elektroniczną? Kiedy kończy się okres archiwizacji dokumentów? Odpowiada Anna Opara-Rak, specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy. Wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym  całość dostępna tutaj: przetargowa.pl/kongrespzp  Wypowiedź pochodzi z I Kongresu Zamówień Publicznych Online - organizowanym przez PRZETARGowa.pl. Wydarzenie objęte patronatem: Urząd Zamówień Publicznych, Politechnika Poznańska"
... zobacz więcej
01.03.2021
 SNP Online HR Day, 15 października 2020. Sesja 10."Korzyści z prowadzenia dokumentacji kadrowej w formie e-teczek, czyli elektronicznych akt osobowych, w nowej rzeczywistości stają się jeszcze bardziej widoczne. Digitalizacja dokumentów HR to wygoda zarówno dla działów HR, dla kierowników liniowych, jak i samych pracowników." 
... zobacz więcej
26.02.2021
Agnieszka Kużmicka, Webinar z 20.01.2021 Bardzo ważny typ dokumentacji...
... zobacz więcej
26.02.2021
"Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpływa na współczesne środowisko biznesowe i zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. Internet stał się podstawą rewolucji informacyjnej. To on przyczynił się do powstania nowych modeli zarządzania dokumentacją czy firmą oraz innowacyjnych sposobów na digitalizację biznesu.[...]"
... zobacz więcej
26.02.2021
W przeszłości nasz kraj zamieszkiwały liczne mniejszości. Archiwiści czy genealodzy przeprowadzając kwerendę często mają do czynienia z dokumentami sporządzonymi w językach mniejszości. Niniejszy słownik z pewnością będzie pomocny przy odczytywaniu i tłumaczeniu dokumentów sporządzonych w języku litewskim.
... zobacz więcej
26.02.2021
"Sie haben ein Wort in Kurrent- oder Frakturschrift, das schwer zu entziffern ist? Klicken Sie hier auf die Buchstaben, bei denen Sie sich sicher sind! Nachdem Sie mindestens zwei Zeichen ausgewählt haben, werden Ihnen Vorschläge für mögliche Wörter eingeblendet. Diese stammen aus dem Korpus des Deutschen KoloniallexikonsDNB , Volltext. Sie können den Punkt als Platzhalter für einen beliebigen Buchstaben einsetzen. Anschließend können Sie in der Datenbank nach relevanten Dokumenten suchen.[...]"
... zobacz więcej
24.02.2021
Bez znajomośc języka lacińskiego trudno sobie wyobrazić studiowanie historii, w równym stopniu jest on także niezbędny archiwistom czy genealogom. Uważam też, że nie do końca jest to język martwy, np. w Watykanie przetłumaczono na łacinę nawet... instrukcję korzystania z bankomatu! Zdarzają się też, głównie wśród duchownych, doktoraty po łacinie, chociaż jej nauczanie w seminariach pozostawia wiele do życzenia, do niedawna można było wysłuchać w radiu wiadomości w tym języku, w Finlandii wychodziła również gazeta w języku łacińskim, aczkolwiek obecnie największą popularnością cieszy się łacina w... Stanach Zjednoczonych!
... zobacz więcej
24.02.2021
Umiejętność czytania tekstów staropolskich jest niezbędna każdemu archiwiście. Stopień trudności jest tutaj często większy aniżeli w przypadku neografii niemieckiej czy nawet paleografii łacińskiej... Niniejszy słownik będzie tu niewątplliwie bardz pomocny."Słownik staropolski" jest integralną częścią serwisu Staropolska, toteż jego zakres i specyfika skorelowane są ściśle z korpusem utworów literackich zamieszczanych na naszych stronach. Oznacza to, że w pierwszym rzędzie uwzględniamy w nim słownictwo występujące w publikowanych tekstach, rezygnując jednocześnie z każdorazowego opatrywania ich objaśnieniami językowymi. Słownik posiada tymczasem charakter jednostronny, tzn. staropolsko-nowopolski. [...]"
... zobacz więcej
24.02.2021
Dr Henryk Niestrój (zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych) w wystąpieniu podczas II Kongresu Archiwów Społecznych w Warszawie, 9 września 2017.
... zobacz więcej
22.02.2021
Karolina Szlęzak, wykład pod tytułem: „Księgi grodzkie i ziemskie, jako źródło do badań genealogicznych rodziny szlacheckiej w okresie staropolskim”, 16.10.2016, 3. Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, prowadzący: Zbigniew Nalichowski
... zobacz więcej
22.02.2021
Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych,, wykład pod tytułem: „Pomoce archiwalne – w jakim stopniu mogą być pomocne?”, 15.10.2016, III Ogólnopolska Konferencja Genealogiczna na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, cz. 5, blok tematyczny: ŹRÓDŁA I WARSZTAT GENEALOGA, prowadzący: Zbigniew Nalichowski
... zobacz więcej
17.02.2021
Specjalnie dla zapominalskich archiwistów, którzy nie zdążyli kupić kartki, takie piękne archiwalne karteczki, które wystarczy tylko podpisać i wysłać do swojej drugiej połówki kategorii A.    Zdjęcia pochodzą z zasobów Narodowe Archiwum Cyfrowe (wyszukane w portalu szukajwarchiwach)
... zobacz więcej
14.02.2021
Zapraszam do obejrzenia okolicznościowego spotu i zapoznania się z tekstem dr Bartosza Stręgowskiego z Archiwum Państwowego w Lublinie. 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, dając fundament do budowy i rozwoju sieci Archiwów Państwowych w niepodległej Polsce. W filmie wystąpili: dr Paweł Pietrzyk – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Maciej Hubka (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim), Dorota Gębicka (Archiwum Akt Nowych), prof. Janusz Grabowski (Archiwum Główne Akt Dawnych), Konrad Szuba (NDAP), Katarzyna Zajkowska (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Justyna Soliwoda (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Joanna Chojecka – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Katarzyna Kiliszek (NDAP), Anna Czajka (Archiwum Główne Akt Dawnych), Andrzej Drakoniewicz (Archiwum Państwowe w Łodzi). Serdecznie dziękujemy za udział w filmie i reprezentację koleżanek i kolegów z państwowej sieci archiwalnej.
... zobacz więcej
07.02.2021
Archiwa we współczesnych..., red. Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski, Katarzyna Mąka-Malatyńska, wyd. Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Warszawa 2020, ss. 374Publikacja dostępna w wersji papierowej i elektronicznej.Praca zbiorowa pod redakcją prof. Barbary Gizy, prof. Piotra Zwierzchowskiego i prof. Katarzyny Mąki – Malatyńskiej, poświęcona roli archiwum we współczesnych badaniach filmoznawczych. Teksty zamieszczone w książce powstały po konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w FINA w 2017 roku.Zainteresowaniem badawczy, artystów i miłośników kina cieszą się obecnie nie tylko zbiory, lecz także zmiany w funkcjonowaniu tradycyjnych, zinstytucjonalizowanych archiwów, które szerzej otwarły swe podwoje, umożliwiając dostęp do dokumentów pisanych – świadectw kultury filmowej i filmów. Teksty zamieszczone w niniejszym tomie stanowią rodzaj przewodnika po filmowych archiwach, pozwalają zorientować się w formach i metodach ich przepracowywania i uniknąć wrażenia entropii w nieustannie przyrastających zbiorach.
... zobacz więcej
06.02.2021
Celem projektu „Odczytać nieczytelne” jest przywrócenie polskim użytkownikom archiwów zapomnianej umiejętności odczytywania dawnego odręcznego pisma niemieckiego. Jest to umiejętność, którą – przy odrobinie samozaparcia – mogą sobie przyswoić nawet te osoby, które nie władają językiem niemieckim!
... zobacz więcej
26.01.2021
Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin Zieliński, Podręcznik..., Zespół Ośrodka Badań Socjologicznych, Instytut Studiów Społecznych, UW, Warszawa  "Archiwizacja danych pochodzących z badań nie jest pomysłem nowym. Potrzebę istnienia tego typu instytucji badacze uświadamiali sobie od dawna. Z przekazywaniem a następnie udostępnianiem zainteresowanym zbiorów danych związane są takie korzyści jak choćby realizacja postulatu otwartości warsztatu badawczego, co niewątpliwie przyczynia się do wypracowania i standaryzacji stosowanych procedur badawczych czy wzbogacenia zasobu wiedzy w dziedzinie metodologii badań społecznych. Zbieranie a następnie udostępnianie danych za pośrednictwem jednej instytucji otwiera drogę do upowszechniania standardów konstrukcji narzędzi pomiarowych, w tym także wskaźników służących do pomiaru zjawisk społecznych. Pozwala na ich intersubiektywną kontrolę i dostarcza nie tylko gotowe wzorce ale również inspiruje do własnych poszukiwań na bazie zastanych już projektów badawczych. (...)"
... zobacz więcej
16.01.2021
Katarzyna Pepłowska, Najnowsze trendy w..., w: Archeion, T. 121, wyd.  NDAP, 2020, s. 372-420   The aim of the article is to present the latest achievements of the world archival science and draw attention to academic achievements, projects, problems and challenges which were discussed by the international archive community at Designing the Archive 2019, a conference of the International Council on Archives which took place in October 2019 in Adelaide, the capital city of South Australia. Designing archives is not only the main topic of the conference, but also a trend which has become visible in direct actions taken by archives. It generates certain problems and challenges for archives, but also gives them opportunities to grow. Since the article refers in particular to innovations in archives, it discusses solutions adopted e.g. in Norway, the Netherlands, New Zealand, the United States and Australia, and refers also to Costa Rica and China, paying particular attention to innovative working methods in archives, which make use of experiments to design ICT tools, inspire creativity in archive employees and develop IT tools in harmony with people’s needs and expectations, which in practice results in developing special theme applications. The article also makes a reference to the latest research in designing and using the space of archive buildings, as well as designing research laboratories and the public space to satisfy the needs of 21st century users and attract new ones. The article also discusses the role of marketing and digital economy in the functioning of archives in this context. New trends in the world archival science are also silent archives and research on archive trauma, whose foundation is a new approach towards judging the value of documentation, popular in the United States and based on the feminist approach. Silent archives are a difficult subject, but international research shows that archivists meet the needs of the oppressed.
... zobacz więcej
16.01.2021
Baza zawiera 66 archiwów rozsianych po całym świecie, wszędzie tam, gdzie po powstaniach narodowych, czy po prostu za pracą, dotarli nasi rodacy. Archiwalia, które możemy znaleźć w archiwach polonijnych, potrafią zaskoczyć; np. znalazłem przedwojenne zdjęcia Jastrzębiej Góry w archiwum w Argentynie (niestety tylko on-line).
... zobacz więcej
20.12.2020
Piotr Koziej, Dokumentacja produktu kosmetycznego - wymagania przed wprowadzeniem na rynek, Webinar, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Warszawa, 10 lipca 2020Rodzaj dokumentacji, z istnienia którego niewielu zdaje sobie sprawę...
... zobacz więcej
15.11.2020
Podstawy nadzoru..., Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, T. II, Warszawa 21-23 czerwca 2010, ss. 169 Materiały dla uczestników szkolenia
... zobacz więcej
03.11.2020
StaleoTV, 26 września 2020 Sam nie miałem bladego pojęcia o istnieniu tego typu dokumentacji...  " (...) Przejrzystość i bezpieczeństwo, ale równocześnie produktywność i oszczędność czasu: wymagania w produkcji spawalniczej są wysokie. Dlatego rejestracja, dokumentacja i analiza danych spawalniczych coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Bezpośrednia informacja zwrotna pomaga optymalizować procesy, monitorować stany systemu i wykrywać błędy. Rezultat: niezawodna produkcja w wysokiej jakości. System analizujący WeldCube zapewnia odpowiednie rozwiązanie na każde potrzeby — od małych zakładów aż po wielkie przedsiębiorstwa wyposażone w dużą liczbę systemów spawania połączonych w sieć. Dzięki temu zapewnione jest optymalne wsparcie dokumentacji danych. (...)"
... zobacz więcej
30.10.2020
Podstawy nadzoru..., Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, T. I, Warszawa 21-23 czerwca 2010, ss. 112 Materiały dla uczestników szkolenia  
... zobacz więcej
30.10.2020
Archiwium Państwowe w Radomiu, 30 września 2020  Film instruktażowy, który pokazuje kilka metod zabezpieczania archiwaliów i kilka prostych technik konserwacji możliwych do wykonania samodzielnie w domu.
... zobacz więcej
24.10.2020
Cykl krótkich filmików #ArchiwistaRadzi przygotowany przez Archiwum Akt Nowych zawiera porady archiwalne na ważne, szczegółowe tematy. Gorąco zachęcam do zapoznania się z kanałem.
... zobacz więcej
17.10.2020
Archiwa bezpieki. Proces niszczenia i prywatyzacji dokumentów po roku 1989"W ostatnich miesiącach istnienia PRL za przyzwoleniem czołowych funkcjonariuszy reżimu rozpoczął się proces masowego niszczenia archiwów dokumentujących działalność bezpieki. Część archiwaliów „sprywatyzowano”: wiele materiałów kluczowych dla oceny wydarzeń lat osiemdziesiątych znalazło się w rękach byłych esbeków lub polityków PZPR. Stały się one także narzędziem wpływu na scenę polityczną III RP. (...)"
... zobacz więcej
14.10.2020
Podczas ogólnopolskiej (a nawet ogólnoświatowej) kwarantanny z racji na zagrożenie epidemią koronawirusa, ks. Przemysław Szewczyk udziela na FB lekcji języka łacińskiego. Zapraszamy do obejrzenia zapisu transmisji.Język łaciński jest dla historyków i archiwistów bardzo ważny, większość dokumentów z okresu średniowiecza, a i wieków późniejszych, jest spisana po łacinie, zadaniem archiwisty jest taki dokument odczytać i przetłumaczyć. Współcześnie łacina jest językiem tzw. martwym, w zasadzie nikt nie wie, jak brzmiała jej pierwotna wymowa, co jest zresztą zupełnie zrozumiałe, jednak do niedawna nadawano wiadomości w tym języku, ukazywała się gazeta, a w Watykanie przetłumaczono nawet na łacinę instrukcję korzystania z bankomatu. Zdarzają się także doktoraty pisane po łacinie, a ciekawostką jest to, że łacina obecnie największą popularnością cieszy się w... Stanach Zjednczonyvh.
... zobacz więcej
13.10.2020
Inwentarz archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej pozwala przeglądać akta m. in. osób uznanych za TW, tzn. tajnych współpracowników. Poza tym inwentarz, dzięki informacji dynamicznej, prezentuje działania IPN.
... zobacz więcej
13.10.2020
Dokumentację budowy i postępowanie z nią określa prawo budowlane. Dokumentacja tego typu jest przechowywana w archiwach technicznych. Poniższy blog zaś jest skierowany m. in. do urzędników.
... zobacz więcej
13.10.2020
Aleksander Łukomski, Dokumentacja konstrukcyjna w przedsiębiorstwie, w: Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie, wydanie 7/8 (130/131) lipiec/sierpień 2018Artykuł opublikowano na portalu www.konstrukcjeinżynierskie.pl 30 sierpnia 2018 r.Temat bardzo ważny dla archiwistów zakładowych pracujących w archiwach technicznych.
... zobacz więcej
11.10.2020
Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich organizuje kursy kancelaryjno-archiwalne na terenie całego kraju, oprócz SAP kursy archiwalne I i II stopnia organizują Archiwa Państwowe, różne fundacje, NOT itd., ostatnio nawet można kurs archiwalny ukończyć zdalnie. Osobiście polecam wyłącznie kursy prowadzone przez SAP i Archiwa Państwowe.
... zobacz więcej
06.10.2020
„Poza interfejsem: informatyka i humanistyka” to cykl wykładów otwartych, organizowanych przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW. Podczas kolejnych spotkań zaproszeni specjaliści i specjalistki przedstawią różne aspekty humanistycznej refleksji na temat oprogramowania, technologii i cyfrowości. Sprawdzimy, co kryje się za nieprzejrzystymi interfejsami, jak algorytmy wpływają na nasze myślenie o kulturze i jak używane oprogramowanie formatuje nasz sposób pisania i tworzenia narracji. Zobaczymy, jak wiele wspólnego ma kod z twórczością artystyczną i i zastanowimy się nad etycznym wymiarem postępującej automatyzacji. Przyznam, że miałem trochę problemów ze znalezieniem odpowiedniej kategorii, wydaje się że ta jest najbardziej odpowiednia.
... zobacz więcej
04.10.2020
Wiedzy nigdy nie za wiele, dlatego podaje adres wszystkich plików do pobrania (tutaj zakładka "Dla instytucji finansowych"). Temat jest dosyć aktualny, może komuś się przyda?!
... zobacz więcej
02.10.2020
Temat bardzo ważny, aktualny, wymagający. Polecam serwis ZOZ, aktualna i praktyczna wiedza, nie tylko na temat dokumentacji medycznej.
... zobacz więcej
30.09.2020
LexLege, KPA, Stan aktualny na dzień: 30.09.2020 r.  Znajomość KPA jest jednym z wymogów stawianych kandydatom do pracy w Archiwach Państwowych, ale myślę że jego znajomość przyda się także archiwistom zakładowym.Wszystko przejrzyście przedstawione, moim zdaniem prościej się nie da, dodatkowo załączam skrypt i filmik poświęcony skutecznemu postępowaniu w urzędach. 
... zobacz więcej
30.09.2020
Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, ss. 546Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Licencja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Digitalizacja: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu  Podręcznik akademicki znany wszystkim studentom archiwistyki w UMK (włącznie ze mną). Moim zdaniem absolutna podstawa dla wszystkichj archiwistów, dająca kompleksową wiedzę, szczerze polecam!
... zobacz więcej
26.09.2020
Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza na wirtualną wizytę z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów 2020.Ten filmik powinien ukazać się w kategorii "Z kraju", uznałem jednak że w sposób poglądowy i w zasadzie wyczerpujący pokazuje pracę archiwisty, i dlatego ta kategoria wydaje mi się bardziej odpowiednia. Myślę też, że z równym zainteresowaniem obejrzą go archiwiści zakładowi.
... zobacz więcej
23.09.2020
Link do tabelki zaczerpnąłem z bibliografii do tekstu Katarzyny Pepłowskiej "Zmienność prawa a zarządzanie dokumentacją - studium przypadku na przykładzie dokumentacji osobowo-płacowej " zamieszczonego w publikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, serii "Biblioteka Zarządcy Dokumentacji", pod tytułem "Zarządzanie dokumentacją w instytucji; czynniki sprzyjające i ograniczenia", chociaż oczywiście tabelkę znałem dużo wcześniej.
... zobacz więcej
14.09.2020
Marek Anzel, Urządzenia ewidencyjne Kancelarii Tajnej, Oddział Pomorski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych, Slideplayer.pl, ss. 59
... zobacz więcej
05.09.2020
Ochrona Narodowego Zasobu Archiwalnego, Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 3.02.2020 r. "Ochrona narodowego zasobu archiwalnego jest ważnym zadaniem państwa, mającym na celu zachowanie świadectw przeszłości dla przyszłych pokoleń. Realizowana jest ona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (centralny organ administracji rządowej) oraz podległą mu sieć archiwów państwowych (tj. trzech centralnych i 30 o  zasięgu regionalnym). Dodatkowo w tej dziedzinie działa również sieć archiwów wyodrębnionych - specjalistycznych archiwów, które są tworzone przez podmioty wymienione w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. (...)"
... zobacz więcej
03.09.2020
Tadeusz Manteuffel, Wykaz akt: wskazówki praktyczne, wyd. Wydawnictwa Kursów Archiwalnych, Nr 3, Warszawa 1935, ss. 44 Publikacja w wersji elektronicznej. Wiedza zawarta w publikacji, aczkolwiek nieco archaiczna, w dalszym ciągu w dużej mierze aktualna, nadal stanowi podstawę sporządzania wykazów akt. Dla porównania zamieszczam dwa współczesne linki. Tutaj pragnę podkreślić, że sporządzenie wykazu akt jest rzeczą trudną i pracochłonną, wymagającą analitycznego myślenia. Często stosuje się tu metodę analizy systemowej prof. B. Ryszewskiego, składającą się z fazy opisu, fazy analizy, fazy projektowania zmian i fazy wdrożenia i modyfikacji w praktyce.
... zobacz więcej
01.09.2020
Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 343"Na  naszych  oczachkształtuje się nowy typ gospodarki: gospodarka cyfrowa. Warunkuje ją trwające od ponad dwóch dekad przyspieszenie i nasilenie procesów cyfryzacji, czyli rosnące zastosowanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, pracowników, konsumentów i obywateli. Gospodarka cyfrowa bazuje na gospodarce internetu, jednak istotnie się od niej różni. Nowe technologie – takie jak: sztuczna inteligencja, chmura, Internet Rzeczy, autonomiczne roboty czy blockchain – przyspieszają proces datafikacji, czyli tworzenia cyfrowych reprezentacji kolejnych obszarów świata rzeczywistego, nasila-ją usieciowienie i sprzyjają personalizacji. Specyfikę gospodarki cyfrowej definiuje niematerialny przepływ danych i informacji, bezprecedensowa integracja danych, zacieranie się granic między towarami, czynnikami produkcji i usługami, postępująca automatyzacja pracy fizycznej i umysłowej przebiegająca w warunkach coraz więk-szej elastyczności i autonomizacji maszyn i procesów dzięki wykorzystaniu sztucz-nej inteligencji. Procesy cyfryzacji – niegdyś ograniczone do wybranych sektorów, niektórych instytucji i firm, pewnych działów administracji państwa, dostępne tylko dla niektórych jednostek – obecnie nabierają charakteru powszechnego i global-nego. W rezultacie zmienia się sposób produkcji i konsumpcji, organizacji rynku pod wpływem nowych modeli biznesowych, charakter pracy i stosunki zatrudnie-nia, podstawowe funkcje państwa i sposób ich realizacji. Istotne zmiany zachodzą również na poziomie globalnym. Społeczeństwo, gospodarka i polityka ulegają cyfrowej transformacji. (...)"
... zobacz więcej
01.09.2020
Branża budowlana od klawiatury
... zobacz więcej
24.08.2020
Joanna Malocha, E-learning w nauczaniu archiwistyki i nauk pomocniczych historii, Prezentacja PowerPoint, UPJPII, Kraków, ss. 24
... zobacz więcej
24.08.2020
Kluczem dobrego i efektywnego zarządzania mikrofirmą, jest maksymalne uproszczenie lub automatyzacja stale powtarzających się zadań. Im więcej rzeczy uda się ująć w karby cykliczności i przewidywalności – tym prostsze i szybsze będzie zarządzanie firmą.  
... zobacz więcej
04.08.2020
Temat niezwykle ważny, zwłaszcza w świetle ostatnich, dużych zmian. Tutorial, 2019 r.
... zobacz więcej
26.07.2020
Zapraszam do zapoznania się z opracowaniami Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, które poruszają różne zagadnienia dotyczące zasad postępowania z dokumentacją.
... zobacz więcej
19.07.2020
Zapraszam do wysłuchania webinarium na temat prowadzenia archiwum domowego i społecznego. Archiwa społeczne dokumentują życie społeczności lokalnych, wpisując się w coraz bardziej popularny trend historii regionalnej.
... zobacz więcej
18.07.2020
Polecam wszystkim archwistom Stowarzyszenie "Archiwizjoner" jako źródło wiedzy pochodzącej od praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z różnorodną dokumentacją. Stowarzyszenie założyła dr Ewa Perłakowska, dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, specjalista zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną.
... zobacz więcej
18.07.2020
Adriana Kapała, Opracowanie zbiorów w Otwartym Systemie Archiwizacji, Centrum Archiwistyki Społecznej, Forum Muzyki Tradycyjnej, YouTube 25 czerwca 2020 r.
... zobacz więcej
12.07.2020
Ewa Perłakowska, Postępowanie z dokumentami z wyborów i referendów oraz ich organizacji, XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gliwice 10-12 września 2015 r., ss. 50
... zobacz więcej
11.07.2020
Co to jest dziedzictwo, jakie mamy rodzaje zabytków, co oznacza niematerialne dziedzictwo kulturowe – takie pytania zadają Wam dzieci, uczniowie, podopieczni? Spieszymy z pomocą! Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił portal EDU.NID.PL, który odpowie na każde tego typu pytanie, pomoże w edukacji, zachęci do zgłębiania wiedzy i wreszcie zaszczepi w każdym chęć poznawania historii i kultury własnego regionu i Polski.
... zobacz więcej
10.07.2020
 Tomasz Kuźmicki, Mapy do celów projektowych w świetle przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii - wybrane zagadnienia, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, Pomorski Urząd Wojewódzki , Gdańsk, ss. 57
... zobacz więcej
27.06.2020
Jolanta Musiał, Szkolenie w ramach projektu "Gdańskie historie", Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska, Prezentacja PowerPoint, ss. 21
... zobacz więcej
24.06.2020
 Jan Lewandowski, Zmienione zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej i druków szolnych, w: Monitor Dyrektora Szkoły, Nr 97, wyd. Forum Media Polska, listopad 2019
... zobacz więcej
17.06.2020
 Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 615
... zobacz więcej
17.06.2020
Zarządzanie ryzykiem w placówce leczniczej. Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2019, ss. 170
... zobacz więcej
15.06.2020
Klaudia Banach, Podstawowe definicje związane z archiwizacją dokumentacji, Wojskowe Biuro Historyczne, Archiwum Wojskowe w Gdyni, Prezentacja SlidePlayer
... zobacz więcej
15.06.2020
Wskazówki dotyczące postępowania z dokumentacją artystyczną, które można wprowadzić do instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt teatrów, wprowadzanych w porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.
... zobacz więcej
14.06.2020
Harmonogram prac archiwum zakładowego, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/UM/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 stycznia 2019 roku  
... zobacz więcej
14.06.2020
Iwona Wołkiewicz, Instruktaż praktyczny - jak przygotować się do zmian w dokumentacji pracowniczej?, Prezentacja z webinaru, ss. 28 
... zobacz więcej
11.06.2020
Arlena Witt, Po cudzemu, YouTube Temat języków obcych poruszałem już wielokrotnie na łamach serwisu, tym razem polecam subskrypcję kanału "Po cudzemu", zwłaszcza że znajomość angielskiego na poziomie B2, a najlepiej C1 lub nawet C2, zyskuje obecnie stale na znaczeniu. 
... zobacz więcej
07.06.2020
 Bogusława Fiłoniuk-Czajkowska, Systemy Informacji Przestrzennej SIP, Prezentacja, 2017, ss. 142 
... zobacz więcej
07.06.2020
Zbigniew Krzysiak, Grzegorz Bartnik, Anna Pecyna, Waldemar Samociuk, Technical documentation management with the use of the Access program, w: Mechanik, Vol. 71, No. 7 z 2018, s. 552-554
... zobacz więcej
03.06.2020
Epizod 1 - Ciekawe hasełka: proweniencja i pertynencja, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
23.05.2020
Epizod 2 - Systemy kancelaryjne, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
23.05.2020
Epizod 3 - Przekazywanie akt do archiwum zakładowego, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
23.05.2020
 Epizod 4 - Świąteczne porządki, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
19.05.2020
Epizod 5 - Brakowanie dokumentacji archiwalnej, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
18.05.2020
Sabina Cisek, Infobrokering. Podstawy, w: ReaserchGate, Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2020, ss. 58
... zobacz więcej
16.05.2020
Justyna Adamus-Kowalska, System informacji archiwalnej w Polsce, Historia, infrastruktura, standardy i metody, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, ss. 190
... zobacz więcej
13.05.2020
Archiwa bez granic, Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce 20-21 września 2017, red. Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680
... zobacz więcej
13.05.2020
Geoinformacja zmienia nasz świat, wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2018, ss. 200
... zobacz więcej
03.05.2020
Archiwum Organizacji Pozarządowej. Poradnik dla NGO, wyd. Ośrodek KARTA, ss. 34
... zobacz więcej
25.04.2020
Archiwa zakładowe w serwisie YouTube, Epizod 1, 2, 3, 4
... zobacz więcej
22.04.2020
Lekcje archiwalne, projekty edukacyjne, quizy, krzyżówki, gry i zabawy - w kolejnej wersji cyklu #zostańwdomu zachęcamy do poświęcenia chwili na zdalne zdobywanie wiedzy i prezentujemy przygotowane przez archiwa państwowe materiały edukacyjne oraz strony www z dostępnymi online kopiami cyfrowymi archiwaliów
... zobacz więcej
15.04.2020
Jaskowska Małgorzata, Publiczne systemy informacyjne i źródła danych. Przewodnik, wyd. Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2020, ss. 282
... zobacz więcej
12.04.2020
https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zarz%C4%85dzanie-dokumentacj%C4%85/instrukcje-i-wykazy-akt/przyk%C5%82adowa-klasyfikacja-i-kwalifikacja-dokumentacji-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-podmiot%C3%B3w
... zobacz więcej
26.03.2020
Ewa Perłakowska, Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, prezentacja, XIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Szczecin 2-3 czerwca 2016
... zobacz więcej
22.03.2020
Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego, oprac. Ryszard Wojtkowski, Anna Czajka, Maria Boruszkowska, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 96
... zobacz więcej
20.03.2020
Co może archiwista w czasie kontroli?, Sekcja Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
... zobacz więcej
19.03.2020
System EZD - wdrożenie w podmiocie, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia składów chronologicznych, prezentacja, XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, Marki 3-4 października 2019, ss. 112
... zobacz więcej
17.03.2020
Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, InforAkademia, Poradnik, Nr 9, 2014
... zobacz więcej
14.03.2020
Organizacja szkolnego archiwum zakładowego, InforAkademia, w: Rachunkowość budżetowa, Nr 21, Rachunkowość w oświacie, 2016
... zobacz więcej
09.03.2020
http://samouczek.archiwa.org/                                                            
... zobacz więcej
23.02.2020
Okres przechowywania dokumentów w NGO. RODO i inne przepisy, Ngo.pl, Poradnik, Zatrudnianie w NGO i wolontariat
... zobacz więcej
19.02.2020
Tym razem sporo darmowych narzędzi...http://techwriter.pl/darmowe-narzedzia-do-sprawdzania-tekstu/                                                            (dostęp z 25.01.2020)    http://www.archiwistyka.pl/artykuly/edukacja_archiwistyczna/1175
... zobacz więcej
25.01.2020
Piotr Eliński, Szkolenie Środowe, tutorial, YuoTube 6.11.2019
... zobacz więcej
06.12.2019
Agnieszka Dziakowicz, Mateusz Umer, Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, wyd. UMGW,  Poznań 26.06.2019, ss. 15
... zobacz więcej
30.11.2019
Monitoring planowania przestrzennego - zastosowanie analiz baz danych przestrzennych, skrypt dla uczestników szkolenia specjalistycznego, GUGiK, Akademia INSPIRE, Warszawa 2018, ss. 288  Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
27.11.2019
Dorota Traczyk, Ocena geoportali regionalnych z punktu widzenia użytkownika, XIV Podlaskie Forum GIS, E-usługi. GIS dla obywatela, Wólka Nadbużna k. Siemiatycz, 2017, ss. 33
... zobacz więcej
23.11.2019
Joanna Zając, Michał Fijałkowski, Jacek Szczęsny i in., geoportal.gov.pl w praktyce. Podręcznik użytkownika, CODGiK
... zobacz więcej
20.11.2019
Geodezja - mapy, wykład, Katedra Geodezji im. K. Weigla, Rzeszowski Uniwersytet Technologiczny, Rzeszów 
... zobacz więcej
17.11.2019
Jeszcze raz o zagrożeniach i konserwacji archiwaliów...
... zobacz więcej
28.10.2019
Między teorią a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach, materiały z konferencji naukowej, red. Anna Czajka, Remigiusz Lis, wyd. Książnica Cieszyńska, Cieszyn 3-5.03.2010 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
21.10.2019
Elektroniczne narzędzia dla tłumaczy i nie tylko...
... zobacz więcej
06.10.2019
Katja Iken, 150 Jahre Postkarte. WhatsApp der Kaiserzeit, w: Spiegel Online, Einestages, 1.10.2019, Hamburg
... zobacz więcej
01.10.2019
Mimo że obecnie w archiwach, zarówno zakładowych, jak i państwowych, używa się różnorodnych specjalistycznych programów, nadal wymaga się od archiwistów przede wszystkim znajomości MS Office. Tutaj chciałbym skupić się na Excel-u, najpopularniejszym arkuszu kalkulacyjnym, a zwłaszcza na bazach danych sporządzanych w tej aplikacji. Sporo darmowych materiałow dotyczących Excel-a można znaleźć zarówno w serwisie YouTube, jak i w sieci. Ja ze swojej strony ograniczę się tutaj do podania kilku, moim zdaniem godnych uwagi, linków. Dodam jeszcze tylko, że na blogu "Świat Excela" https://www.swiatexcela.pl/ wymieniono większość stron i kanałów poświęconych temu arkuszowi. Osobiście polecam, moim zdaniem najlepszy, całkowicie darmowy kurs Przemysława Szyperskiego http://excelszkolenie.pl                                    
... zobacz więcej
28.09.2019
 Warsztaty "Zostań rodzinnym archiwistom", 30.09 br.
... zobacz więcej
26.09.2019
Olena Jewtuszenko, Michał Kuciej, Roman Trochimczuk, Bazy danych - MS Access: przykłady i ćwiczenia, wyd. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2018, ss. 343 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
23.09.2019
Prezentacja nowego Archiwum Urzędu Miasta Poznania, YouTube
... zobacz więcej
18.09.2019
Norbert Morciniec, Historia języka niemieckiego, wyd. 2 popr. i rozsz., wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, Wrocław 2018, ss. 272 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej 
... zobacz więcej
14.09.2019
Przemysław Wojciechowski, Ochrona i konserwacja zasobu w archiwach państwowych w Polsce, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. UAM Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Instytut Historii UAM, Poznań 2014 Praca dostępna w wersji elektronicznej w repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
... zobacz więcej
09.09.2019
 Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie, wyd. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa 2010, ss. 180 Publikacja w wersji elektronicznej na licencji Creative Commons
... zobacz więcej
04.09.2019
 Altdeutsche Schrift (Kurrent, Suetterlin) lernen, kompleter Online-Kurs
... zobacz więcej
30.08.2019
Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, Organizacja biurowości w administracji: zagadnienia prawne, wyd. Forma Studio s. c., Katowice 2014, ss. 287 Podręcznik w wersji elektronicznej, repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
... zobacz więcej
29.08.2019
Egzamin zawodowy kwalifikacja AU.63
... zobacz więcej
24.08.2019
Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na urzędnika służby cywilnej 
... zobacz więcej
24.07.2019
Ryszard Szarfenberg, Administracja publiczna. Rewolucja technologiczna w zarządzaniu publicznym. E-administracja, Instytut Polityki Społecznej, Rok akademicki 2018/2019
... zobacz więcej
20.07.2019
Jolanta Itrich-Grabarek, Służba cywilna w Polsce - koncepcje i praktyka, Warszawa 2012
... zobacz więcej
14.07.2019
XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Siemianowice Śląskie 22-24 maja 2014 r.
... zobacz więcej
02.06.2019
INFORMACJA - główny efekt pracy biurowej
... zobacz więcej
28.05.2019
Profesjonalne wyszukiwanie informacji w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego, blog Sabiny Cisek
... zobacz więcej
22.04.2019
Informacja biznesowa, naukowa, blog Sabiny Cisek
... zobacz więcej
15.04.2019
Beata Szmytkowska, Działalność dokumentacyjna, Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie", warsztaty archiwalne w ramach projektu "Gdańskie historie"
... zobacz więcej
23.03.2019
Łukasz Grochowski, Standardy digitalizacji materiałów archiwalnych, Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie", warsztaty archiwalne w ramach projektu "Gdańskie historie"
... zobacz więcej
16.03.2019
Monika Płuciennik, Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów, Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie", warsztaty archiwalne w ramach projektu "Gdańskie historie"
... zobacz więcej
09.03.2019
Jolanta Musiał, Ewidencjonowanie fotografii, Szkolenie w ramach projektu "Gdańskie Historie"
... zobacz więcej
02.03.2019
Ewidencjowanie zbiorów archiwalnych. Szkolenie w ramach projektu "Gdańskie historie". Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.
... zobacz więcej
23.02.2019
Ewa Perłakowska, Akta osobowe - wartościowanie, porządkowanie, ewidencja, zmiany w prawie, XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kalisz 1-3.06.2017
... zobacz więcej
02.02.2019
Ewa Perłakowska, Rozbudowa wykazów akt w świetle nowelizacji Ustawy archiwalnej, XIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Szczecin 2-3.06.2016
... zobacz więcej
20.01.2019
Ewa Perłakowska, Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego, Infor
... zobacz więcej
17.01.2019
Agnieszka Filipek, Zarządzanie dokumentacją. Stosowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2012
... zobacz więcej
14.01.2019
Ewa Pałka, Jednolite rzeczowe wykazy akt. Budowa i stosowanie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 27.09.2011 r.
... zobacz więcej
12.01.2019
Adam Łoziński, Archiwizacja dokumentów w zakładzie pracy, Slideshare 2012
... zobacz więcej
05.01.2019
Tomasz Więckowski, Zmiany w Kodeksie Pracy i przepisach o ochronie danych osobowych oraz związanych z tym zmianami w prowadzeniu spraw i dokumentacji pracowniczej
... zobacz więcej
31.12.2018
Archiwizacja i kontrola dokumentacji projektowej, część II, Małgorzata Rulińska, Łódź 23-24.11.2017
... zobacz więcej
27.12.2018
Archiwizacja i kontrola dokumentacji projektowej, część I, Roman Stempel, Łódź 23-24.11.2017
... zobacz więcej
22.12.2018
Dorota Dyczyńska, Wartościowanie dokumentacji, warsztaty, Gdańsk 5-6.09.2018
... zobacz więcej
19.12.2018
Wiesław Babik, W kręgu nowych struktur zarządzania informacją, w: PTINT, T. IV, Katowice 2015, s. 13-19
... zobacz więcej
16.12.2018
Ferenc Javorszky, From the Floppy to the Cloud. Data storage among students, w: PTINT, T. XXII, Nr 1 (85), Katowice 2014 
... zobacz więcej
09.12.2018
Peter Olhy, The Future of Knowledge Organization and Information Organization, w: PTINT, T. XXII, Nr 2-3, Katowice 2016, s. 63-70
... zobacz więcej
02.12.2018
Przemysław Szyperski, ExcelSzkolenie.pl
... zobacz więcej
18.11.2018
Anna Koza, Państwowe archiwa centralne w Polsce: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, wyd. Uniwersytet Medyczny, Łódź 2013
... zobacz więcej
12.11.2018
Maria Nowina-Konopka, Problematyka zarządzania informacją w procesie archiwizacji zasobów Internetu, w: Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, Nr 1 (10), 2014, s. 28-43 
... zobacz więcej
04.11.2018
Ewa Dąbrowska, Problem archiwizacji Internetu w kontekście egzemplarza obowiązkowego: sytuacja w Polsce i wybranych krajach europejskich, w: Biuletyn EBIB, Nr 2 (172), 2017
... zobacz więcej
29.10.2018
Lilianna Nalewajska, Archiwizowanie stron internetowych w krajach nordyckich, w: Biuletyn EBIB, Nr 1 (128), Archiwizacja Internetu, 2012
... zobacz więcej
14.10.2018
"Fundacja « Archivum Helveto-Polonicum « jest instytucja naukowa, majaca na celu zbieranie, konserwacje, katalogowanie, udostepnianie i upowszechnianie wszelkich dokumentow i swiadectw obecnosci Polakow w Szwajcarii. Zostala zalozona w czerwcu 1997 roku w obecnosci notariusza i z aprobata wladz kantonu fryburskiego. Zarejestrowana w szwajcarskim rejestrze fundacji, jest kontrolowana merytorycznie i finansowo przez odpowiednie instytucje panstwowe. Posiada statut instytucji uzytecznosci publicznej.Fundacja posiada ok. 60 000 ksiazek i broszur, ok. 5 000 tytulow czasopism (25 000 volunimow), ok. 200 000 listow i innych dokumentow, 15 000 zdjec, 1 500 kaset magnetofonowych i video, tysiace wycinkow prasowych i setki przedmiotow obrazujacych zycie i prace Polakow w Szwajcarii w XIX i XX wieku.Zbiory byly gromadzone przez 15 lat jako prywatna kolekcja zalozycieli Fundacji (Ludwiki i Jacka Sygnarskich), wzbogacanej nastepnie przez liczne spuscizny przekazywane przez rodziny i organizacje polskie i szwajcarskie. W miare swoich mozliwosci Fundacja dokumentuje rowniez dzien dzisiejszy, zbierajac wszystkie druki, wycinki prasowe i zdjecia ilustrujace polskie imprezy i manifestacje. Dzieki swojej osobowosci prawnej moze i pragnie uratowac i zabezpieczyc swiadectwa dzialalnosci Polakow i jednoczesnie uswiadomic Szwajcarom polski wklad w zycie polityczne i kulturalne Szwajcarii. (...)"Źródło: http://www.fondationahp.ch/prep.htm                                    (dostęp z 14.09.2018)
... zobacz więcej
14.09.2018
Webinaria Ośrodka KARTA dla archiwów społecznych, dla organizacji pozarządowych !7.10.2018 r. godz. 18-20 i dla osób prywatnych 8.10, 10.10. 18.10.2018 godz. 18-20. Zgłoszenia do 23.09.2018 r.
... zobacz więcej
08.09.2018
Samouczek dla NGO
... zobacz więcej
19.08.2018
Educare necesse est - powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017
... zobacz więcej
12.08.2018
Jacek Jażdż. Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego na przykładzie przedsiębiorstwa Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych "Biała Góra" w Smardzewicach w latach 1978-2006, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 150-162
... zobacz więcej
04.08.2018
Tomasz Parkoła, Długotrwałe przechowywanie dziedzictwa kulturowego, w: Biuletyn EBIB, Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, Nr 9 (154), 2014
... zobacz więcej
01.07.2018
Aleksander Radwański, Konteksty długoterminowej archiwizacji, w: Biuletyn EBIB, Nr 9 (154), 2014
... zobacz więcej
23.06.2018
Halina Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2003, ss. 160
... zobacz więcej
17.06.2018
Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, wyd.  PWN, Warszawa 1989, ss. 546
... zobacz więcej
09.06.2018
Marcin Smoczyński, Zarządzanie dokumentacją: roztrząsania terminologiczne, Prezi.com
... zobacz więcej
01.06.2018
Justyna Adamus, Dostęp do informacji archiwalnej w społeczeństwie wiedzy, Uniwersytet Śląski, Katowice
... zobacz więcej
12.05.2018
Halina Robótka, Po co absolwentowi archiwistyki i zarządzania dokumentacją wiedza o zasadzie proweniencji: kilka refleksji na temat uniwersyteckiego kształcenia, w: Res Historica, T. 28, 2009, s. 49-59
... zobacz więcej
04.05.2018
Andrzej Bartnik, Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego w siłach zbrojnych, w Biuletyn CAW, ss. 28
... zobacz więcej
28.04.2018
Marcin Smoczyński, Współczesny zarządca dokumentacji a zarządzający aktami specjalista-organizator wg koncepcji Jana Kościołka, w: Archiwa-Kancelarie-Zbiory, Nr 8(10), 2017, s. 111 - 128
... zobacz więcej
20.04.2018
Karol Andrzejewski, Oczekiwania nadzoru archiwalnego wobec jednostek kontrolowanych w procesie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kalisz 1-3.06.2017
... zobacz więcej
07.04.2018
Archiwum organizacji pozarządowej, Poradnik dla NGO, wyd. Ośrodek KARTA, ss. 34
... zobacz więcej
25.03.2018
Wiesław Letkiewicz, Tworzenie i funkcjonowanie archiwów zakładowych w uczelniach niepublicznych, w: Nauka i szkolnictwo wyższe, Nr 1/37, 2011
... zobacz więcej
19.03.2018
Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, wyd. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, ss. 175. Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
11.03.2018
Zdzisław Chmielewski, Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i opracowanie dokumentacji 1918-1991, wyd. NDAP, Warszawa 2017, ss. 305
... zobacz więcej
06.03.2018
http://pilsudski.org.uk/pl/
... zobacz więcej
14.02.2018
"Instytut Józefa Piłsudskiego powstał 4 lipca 1943 r. Wśród założycieli była grupa najbliższych współpracowników Marszałka, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się w Stanach Zjednoczonych.Podczas II Walnego Zgromadzenia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, zorganizowanego w Hotelu Washington w Nowym Jorku, wyłoniono ośmioosobowy Komitet Organizacyjny, którego zadaniem było utworzenie autonomicznego ośrodka pracy naukowej pod nazwą Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski.Wśród założycieli, oprócz znanych działaczy polonijnych, takich jak: Franciszek Januszewski, Maksymilian Węgrzynek i Lucjan Kupferwasser znaleźli się polscy uchodźcy wojenni, którzy w II Rzeczypospolitej zajmowali ważne stanowiska państwowe: Henryk Floyar-Rajchman – były minister przemysłu i handlu, Ignacy Matuszewski - były poseł na Węgrzech i minister skarbu oraz Wacław Jędrzejewicz - były minister oświaty. Ci trzej ministrowie nadzorowali we wrześniu 1939 r. transport Funduszu Obrony Narodowej i polskiego złota na Zachód, później jednak, gdy polski rząd w Londynie odsunął piłsudczyków na margines życia politycznego, odmawiając im nawet przyjęcia do wojska - zdecydowali się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Nowa placówka nawiązywała do tradycji utworzonego w 1923 r. w Warszawie Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski (nazwanego po śmierci Marszałka jego imieniem). (...)"Źródło: http://pilsudski.org/pl/o-nas/historia                                                        (dostęp z 4.02.2018)
... zobacz więcej
04.02.2018
http://www.archiwa.net/index.php?option=com_tag&task=tag&tag=informatyka-archiwalna
... zobacz więcej
28.01.2018
 http://www.wordpress-polska.pl/
... zobacz więcej
21.01.2018
Łukasz Karpiński, https://www.ang.pl/
... zobacz więcej
14.01.2018
 https://www.gettinenglish.com/
... zobacz więcej
09.01.2018
Projekt Archiwum Narodowego w Krakowie "Dawne pismo", http://dawnepismo.ank.gov.pl/
... zobacz więcej
02.01.2018
 Henryk Niestrój, http://rotulus.arcaion.pl/
... zobacz więcej
24.12.2017
"Fundacja „Archiwa Pomorskie” została powołana w 2015 roku dla uczczenia pamięci Stanisława Flisa oraz dla realizacji celów, które były bliskie Jego sercu.Stanisław Flis był gdańskim historykiem i archiwistą, człowiek z wizją, pasją i niespożytą energią. Przez 19 lat związany z Archiwum Państwowym w Gdańsku, następnie z Instytutem Pamięci Narodowej, ostatnio pracował w archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zarówno w pracy naukowej, jak i w praktyce koncentrował się przede wszystkim na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w pracy archiwalnej oraz udostępnianiu zasobu archiwalnego.Wieloletni prezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, autor i organizator licznych wystaw archiwalnych, warsztatów, konferencji, często realizowanych we współpracy z innymi organizacjami, jak Nadbałtyckie Centrum Kultury.Autor m.in. przewodnika po archiwach Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz informatora o źródłach z archiwów polskich do dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi na Bałtyku 1450-1800.W ciągu całej swojej kariery zawodowej wcielał w życie ideę przybliżenia wiedzy o zbiorach archiwalnych do jak najszerszej publiczności. Poprzez organizowane przez siebie przedsięwzięcia nie tylko popularyzował historię, w tym zwłaszcza historię Pomorza, ale też konsekwentnie podkreślał ogromne bogactwo wiedzy, jaką można wynieść z zasobów archiwalnych.Zmarł w wieku 49 lat, pozostawiając wiele niezakończonych projektów. Jego odejście jest nieodżałowaną stratą dla środowiska archiwistów."Źródło: http://www.archiwapomorskie.pl/o-fundacji/                    (dostęp z 17.12.2017)
... zobacz więcej
17.12.2017
"Archiwum im. prof. Wiktora Osiatyńskiego dokumentuje, analizuje i objaśnia zmiany prawne w Polsce. Zostało powołane w 2017 roku jako obywatelskie centrum dokumentacji i analiz oraz społeczność ludzi zaangażowanych w budowanie Polski praworządnej, w której władza działa w granicach prawa, dla dobra publicznego, przestrzegając praw i wolności obywatelskich oraz zobowiązań międzynarodowych. Ambicją Archiwum jest dostarczanie opinii publicznej rzetelnej wiedzy prawniczej oraz wykorzystanie potencjału środowisk prawników-praktyków i prawników-naukowców w debacie obywatelskiej, a także do obrony zasad demokratycznego państwa prawa. (...)"Źródło: https://archiwumosiatynskiego.pl/o-nas/               (dostęp z 9.12.2017)
... zobacz więcej
09.12.2017
Katarzyna Ziętal, Udostępnianie materiałów archiwalnych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 14
... zobacz więcej
02.12.2017
ks. Roman Majka, Specyficzne rodzaje dokumentacji wraz z pomocami archiwalnymi w wybranych archiwach zgromadzeń zakonnych, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 406-420
... zobacz więcej
26.11.2017
Tomasz Matuszak, Archiwalia proweniencji wojskowej w procesie edukacji studentów historii wojskowości i archiwistyki, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 463-482
... zobacz więcej
19.11.2017
Władysław Stępniak, Pierwszy akt normatywny UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 54-71
... zobacz więcej
13.11.2017
Małgorzata Pankowska-Dowgiało, Opracowanie zbiorów fotograficznych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 12
... zobacz więcej
04.11.2017
Maciej Melon, Opracowanie materiałów audiowizualnych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 1-7
... zobacz więcej
29.10.2017
Joanna Michałowska, Opracowanie dokumentacji aktowej, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 10
... zobacz więcej
21.10.2017
Monika Lipka, Pozyskiwanie zbiorów, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 10
... zobacz więcej
30.09.2017
Dominik Czapigo, Historia mówiona - realizacja nagrań, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 13
... zobacz więcej
22.09.2017
Mariusz Olczak, Archiwistyka społeczna w Archiwum Akt Nowych, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 6
... zobacz więcej
26.08.2017
Władysław Stępniak, Część zasobu narodowego, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 6
... zobacz więcej
20.08.2017
Joanna Łuba, As argentyński, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 3
... zobacz więcej
23.07.2017
Silvia Trani, Archival networks in Italy, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 12
... zobacz więcej
15.07.2017
Marcin Wilkowski, Historia, pamięć, emancypacja: archiwa społeczne w krajach anglosaskich, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 21
... zobacz więcej
08.07.2017
 Nikola Mokrović, Community archives in Croatia, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 24 
... zobacz więcej
02.07.2017
Iwona Dadej, Geneza i działalność archiwów ruchów społecznych w Niemczech, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 25
... zobacz więcej
24.06.2017
Robert Degen, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945 - 1989, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, T. II, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
... zobacz więcej
17.06.2017
Halina Robótka, referat na konferencją "Dokumentacja masowa - problemy wartościowania i selekcji", Poznań 25-26 listopad 2010
... zobacz więcej
12.06.2017
Anna Łosowska, Archiwa uniwersyteckie w Polsce na początku nowego stulecia, Historica, T. 28, 2009
... zobacz więcej
03.06.2017
Anna Łosowska, Janusz Łosowski, Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia 60, s. 479-501, Poznań 2005
... zobacz więcej
21.05.2017
Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Community archives in Poland - multiple case study: description of the research project, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 18
... zobacz więcej
14.05.2017
Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem, praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2015, ss. 242
... zobacz więcej
05.05.2017
Wiesława Kwiatkowska, Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010
... zobacz więcej
29.04.2017
Robert Degen, Garść uwag na temat selekcji w Polsce, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne - Archiwistyka na uniwersytetach, Archiwistyka w archiwach, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss. 133-143
... zobacz więcej
23.04.2017
Robert Degen, Marlena Jabłońska, Collecting projects i documentation strategies jako narzędzia kształtowania zasobu archiwalnego i budowania wizerunku archiwów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
... zobacz więcej
15.04.2017
Złoty deszcz spadku. Genealog zachęca do szukania przodków.
... zobacz więcej
08.04.2017
Współczesna biurowość w administracji publicznej. Komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 r., red. Halina Robótka, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 94
... zobacz więcej
26.03.2017
Piotr Zawojski, Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci, w: WWW - w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, wyd. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008
... zobacz więcej
19.03.2017
Andrzej Szewc, O pojęciu "jednostka organizacyjna" w polskim prawie samorządu terytorialnego, w: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LXVII, z. 3, 2005 Artykuł dostępny w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
11.03.2017
Hanna Krajewska, Pikniki archiwalne - pomysł na promocję archiwów, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 255-260
... zobacz więcej
19.02.2017
 Jolanta Musiał, Z magazynu archiwalnego do rąk użytkownika. Z doświadczeń trójmiejskich archiwistów nad opracowaniem akt Wydawnictwa Morskiego, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 193-203 
... zobacz więcej
08.02.2017
Z rodzinnego archiwum. Regionalny konkurs edukacyjny dla dzieci i młodzieży, oprac. Anna Dziatczyk, Wrooław 2016, ss. 73
... zobacz więcej
29.01.2017
Maciej A. Jasiński, Archiwistyka dla najmłodszych, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 261-267
... zobacz więcej
23.01.2017
Paulina Bunkowska, Praktyka postępowania z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 83-92
... zobacz więcej
16.01.2017
Marcin Chlebionek, Instrukcje w sprawie używania pieczęci, Przykład zakładów Telkom-Telfa w Bydgoszczy, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 65-82
... zobacz więcej
06.01.2017
Marek Konstankiewicz, Status archiwum bieżącego we współczesnym polskim prawie archiwalnym, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 93-104
... zobacz więcej
30.12.2016
Robert Degen, Jeszcze o instrukcji kancelryjnej, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 45-55
... zobacz więcej
19.12.2016
 Edward Kołodziej, Archiwalia w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, w: Archeion, t. 95, wyd. NDAP, Warszawa 1995, ss. 103-116 
... zobacz więcej
08.12.2016
Inspiracje i Innowacje. Zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, praca zbiorowa pod red. Sabiny Cisek, wyd. Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2016, ss. 274 (publikacja dostępna w formacie pdf)
... zobacz więcej
30.11.2016
Jerzy Skowronek, Archiwa belgijskie - w poszukiwaniu wzorów i poloników, w: Archeion, t. 96, wyd. NDAP, Warszawa 1996, ss. 144-156
... zobacz więcej
26.11.2016
Krzysztof Pątek, Brytyjskie archiwa audiowizualne. (Organizacja, zbiory, działalność), w: Archeion, t. 98, wyd. NDAP, Warszawa 1997, ss. 142-158
... zobacz więcej
16.11.2016
Składnica akt Krajowej Rady Komorniczej została powołana do życia na podstawie artykułu 37 b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 24 maja 2006 roku. Krajowa Rada Komornicza w dniu 13 grudnia 2006 roku podjęła uchwałę nr 319/III w sprawie utworzenia i organizacji składnicy akt […], której paragraf pierwszy brzmi: „Tworzy się składnicę akt w celu przechowywania akt spraw oraz zbędnych urządzeń ewidencyjnych przekazanych przez komorników sądowych zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Szczegółowe warunki, tryb i terminy przechowywania i przekazywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, a także warunki i tryb ich niszczenia po upływie okresu przechowywania, uwzględniając w szczególności rodzaje spraw i urządzeń ewidencyjnych oraz właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą lub zniszczeniem oraz tworzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej. reguluje rozporządzenie. Ponieważ rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych nie było do końca precyzyjne Krajowa Rada Komornicza wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości z wyjaśnieniem niejasnych kwestii. Z nadesłanej odpowiedzi wynika, iż: Akta spraw z repertorium KMN reguluje § 6 ust. 3 rozporządzenia, co oznacza, że akta podlegają archiwizacji, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych akt komorniczych; pod pojęciem „egzekucji z udziałem Skarbu Państwa” rozumie się sytuację, w której dłużnikiem jest Skarb Państwa; § 14 rozporządzenia dotyczy wszystkich spraw, a więc i tych przekazanych do archiwów sądowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Z tego względu komornicy sądowi, którzy nie przekazali akt „starych” (tj. zakończonych przed dniem 1 stycznia 2006 r.) do archiwów sądowych, bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy, zobowiązani są do ich przekazania Krajowej Radzie Komorniczej do przechowania. W dniu 20 sierpnia 2007 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Składnicy Akt Komorniczych Krajowej Rady Komorniczej, która mieści się w Łężycach pod Trójmiastem i jest gotowa na przyjęcie 24 kilometrów bieżących akt spraw komorniczych i zbędnych urządzeń ewidencyjnych zgodnie z art. 37 a i 37 b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.Źródło: https://www.komornik.pl/?page_id=193     (proszę skopiować link do schowka, a następnie wkleić do paska adresu)
... zobacz więcej
07.11.2016
Hanna Krajewska, Archiwa Królestwa Niderlandów, w: Archeion, t. 101, wyd. NDAP, Warszawa 2000, ss. 80-86
... zobacz więcej
31.10.2016
Teofil Lachowicz, Archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, w: Archeion, t. 103, wyd. NDAP, Warszawa 2001, ss. 98-118 
... zobacz więcej
23.10.2016
Marie Georges, Dane szczególnie chronione a archiwa, w: Archeion, t. 109, wyd. NDAP, Warszawa 2006, ss. 64-71
... zobacz więcej
16.10.2016
Michał Pawiński, Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w., w: Archeion, t. 104, wyd. NDAP, Warszawa 2002, ss. 203-220
... zobacz więcej
09.10.2016
Stephen Harwood, Technologie fotograficzne z XIX i początków XX wieku - wprowadzenie do zagadnienia, w: Archeion, t. 108, wyd. NDAP, Warszawa 2005, ss. 137-146
... zobacz więcej
30.09.2016
Alicja Kulecka, Spuścizny w archiwach, bibliotekach i muzeach w Polsce, w: Archeion, t. 100, wyd. NDAP, Warszawa 1999, ss. 70-96 
... zobacz więcej
25.09.2016
Zdzisław Chmielewski, Archiwistyka wobec problemu masowości akt współczesnych, w: Archeion, t. 100, wyd. NDAP, Warszawa 1999, ss. 51-69
... zobacz więcej
18.09.2016
Irena Radtke, Kancelaria współczesna, w: Archeion, t. 100, wyd. NDAP, Warszawa 1999, ss. 28-50
... zobacz więcej
11.09.2016
Daria Nałęcz, Archiwistyka - nowa czy stara dyscyplina nauki?, w: Archeion, t. 105, wyd. NDAP, Warszawa 2003, ss. 9-13
... zobacz więcej
05.09.2016
Bożena Kumor-Gomułka, Polonika w Głównym Archiwum Krajowym Północnej Nadrenii-Westfalii w Duesseldorfie, w: Archeion, t. 109, wyd. NDAP, Warszawa 2006, ss. 227-252
... zobacz więcej
27.08.2016
Jerzy Gaul, Polonika w Bundesarchiv-Militaerarchiv we Freiburgu, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP. Warszawa 2004, ss. 391-397
... zobacz więcej
21.08.2016
 Myron Momryk, Polskie zbiory archiwalne w Bibliotece i Archiwum Kanady, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 377-390
... zobacz więcej
14.08.2016
Urszula Kowalczyk, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w: Archeion, t. 110, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss. 145-153
... zobacz więcej
07.08.2016
Aleksandra Czapelska, Elektroniczne archiwa ikonograficzne w praktyce - doświadczenia i postulaty użytkowników, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 325-332
... zobacz więcej
31.07.2016
Ewa Rosowska, Norma międzynarodowa ISO 15489. Zarządzanie dokumentami, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 237-244
... zobacz więcej
24.07.2016
Władimir Adamuszko, Organizacja archiwów na Białorusi, w: Archeion, t. 106, wyd. NDAP, Warszawa 2003, ss. 191-207
... zobacz więcej
19.07.2016
Karol Pawlak, Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, w: Archeion, t. 102, wyd. NDAP, Warszawa 2000, ss. 148-151
... zobacz więcej
13.07.2016
Stanisław Sierpowski, Interdyscyplinarna archiwistyka, w: Archeion, t. 105, wyd. NDAP, Warszawa 2003, ss. 42-45
... zobacz więcej
03.07.2016
Wanda Krystyna Roman, O naturze i definicji informacji archiwalnej, w: Archeion, t. 110, wyd. NDAP, Warszawa 207-2008, ss. 34-44
... zobacz więcej
25.06.2016
Wojciech Klas, Archiwum Fundacji imienia Kościelskich, w: Archeion, t. 111, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss. 219-224
... zobacz więcej
13.06.2016
Janusz Tandecki, Profesor Andrzej Tomczak - sylwetka uczonego, w: Archeion, t. 113, wyd. NDAP, ss. 13-20
... zobacz więcej
05.06.2016
Izabella Gass, Spuścizny archiwalne w zasobie archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu, w: Archeion, t. 112, wyd. NDAP, Warszawa 2011, ss. 162-171   
... zobacz więcej
30.05.2016
Waldemar Chorążyczewski, Profesor Bohdan Ryszewski - sylwetka uczonego, w: Archeion, t. 114, Warszawa 2013, ss. 13-20
... zobacz więcej
21.05.2016
Grzegorz Sołtysiak, Z doświadczeń pracy w Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, w: Archeion, t. 114, wyd. NDAP, Warszawa 2013, ss. 77-81
... zobacz więcej
14.05.2016
Hubert Chudzio, Anna Hejczyk, Zbiory Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, w: Archeion, t. 114, wyd. NDAP, Warszawa 2013
... zobacz więcej
08.05.2016
Jerzy Gaul, Organizacja i zakres działania archiwów w Austrii na szczeblu centralnym (ogólnokrajowym) i regionalnym (krajowym), w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014, ss. 97-109
... zobacz więcej
30.04.2016
Michał Leśniewski, Trochę egzotyki. - raport z badań w archiwach i bibliotekach Republiki Południowej Afryki, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 111-124
... zobacz więcej
24.04.2016
Leszek Pudłowski, Luciana Duranti - archiwista w czasach globalizacji, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 39-83
... zobacz więcej
16.04.2016
Wanda Krystyna Roman, Archiwistyka na studiach historycznych, wyd. Adam Marszałek, 2002, ss. 205
... zobacz więcej
09.04.2016
Artur Sypula, Postępowanie z materiałami z badań indywidualnych spisów powszechnych w Europie i w Ameryce - analiza porównawcza, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 141-180
... zobacz więcej
25.03.2016
Zbiory Archiwum Państwowego w Rzeszowie powiększyły się o przedwojenną dokumentację spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej Kasa Stefczyka w Zarszynie. Dokumenty, pośród których znajdują się rejestry finansowe i rozliczenia pożyczek z lat 1909-1938, znalazł przedsiębiorca budowlany na strychu remontowanego budynku.W przypadku znalezienia dokumentacji prosimy o kontakt z archiwami państwowymi.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
09.03.2016
Anna Herba, Działalność dokumentacyjna Ośrodka "Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów" w Sejnach, w: Archeion, t. 114, wyd. NDAP, Warszawa 2013, ss. 95-106.
... zobacz więcej
01.03.2016
Wanda Krystyna Roman, Współczesna kultura dokumentacyjna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 255.
... zobacz więcej
21.02.2016
Wiesława Kwiatkowska, Co mogą, a co powinny wiedzieć o naszych czasach przyszłe pokolenia? Kulturowe aspekty selekcji dokumentacji, w: Archeion, t. 112, wyd. NDAP, Warszawa 2011, ss. 191-204. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
07.02.2016
Waldemar Chorążyczewski, Archiwistyka dla początkujących, Toruń 2014, ss. 59. Publikacja dostępna w postaci elektronicznej.
... zobacz więcej
06.12.2015
Archiwa historyczne ziem zachodnich i północnych Polski w przestrzeni społecznej - konferencja
... zobacz więcej
22.11.2015
Agnieszka Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, wyd. NDAP, Warszawa 2012. Publikacja dostępna w formie elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
15.11.2015
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wychodząc naprzeciw inicjatywie środowisk kolekcjonerskich, postanowił zacieśnić współpracę pomiędzy Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i podległą mu siecią archiwów państwowych a kolekcjonerami.Pierwszym wyrazem współdziałania było uczestnictwo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, prof. Władysława Stępniaka w „XI Ogólnopolskim Święcie Kolekcjonerów”, które objął swoim patronatem. Podczas odbywającego się 3 czerwca 2012 r. w Krośniewicach Święta prof. W. Stępniak wygłosił przemówienie poświęcone możliwościom współpracy między siecią archiwów państwowych a środowiskiem kolekcjonerów.W poniższej zakładce zamieszczane są informacje na temat dalszych wspólnych działań realizowanych przez NDAP i archiwa państwowe wraz z polskimi kolekcjonerami.  Konferencja: Archiwa i kolekcje prywatne - dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kulturyW dniach 13-14 marca 2013 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie odbyła się konferencja „Archiwa i kolekcje prywatne - dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury”, poświęcona zagadnieniom praktyki gromadzenia, ewidencjonowania, udostępniania niepaństwowego nieewidencjonowanego zasobu archiwalnego oraz metodyce jego opracowania. Organizatorami Konferencji byli Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie przy udziale Polskiego Towarzystwa Archiwalnego. Szczegółowe informacje, program Konferencji wraz z abstraktami i tekstami wystąpień dostępne są w zakładce Konferencje i na stronie PAN Archiwum w Warszawie.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
18.10.2015
Do 6 marca 2016 r. w Jüdische Museum w Wiedniu będzie prezentowana otwarta właśnie wystawa pt.„Post41 Berichte aus dem Getto Litzmannstadt”. Na przykładzie dokumentów przechowywanych m.in. w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi ekspozycja opowiada o losach 5 tysięcy wiedeńskich Żydów deportowanych do Litzmannstadt Ghetto - dzielnicy zamkniętej utworzonej w 1940 r. przez Niemców na terenie Łodzi. Wystawie towarzyszy publikacja o tym samym tytule wydana w języku polskim i angielskim. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
10.10.2015
Opracowanie spuścizn - spotkanie w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
... zobacz więcej
27.09.2015
Opis prowadzonej działalności
... zobacz więcej
20.09.2015
W dniach 14-30 września w ramach obchodów 100. rocznicy połączenia miast Krakowa i Podgórza na Rynku Podgórskim będzie można zobaczyć wystawę pt.„Obywatele, przynależni i obcy – mieszkańcy Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza 1784-1915", przygotowaną przez Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków.    Źródło://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
13.09.2015
"Archeion" jest to periodyk traktujący o archiwistyce o charakterze naukowym.
... zobacz więcej
05.09.2015
Crowdsourcing z użyciem Google Docs
... zobacz więcej
29.08.2015
Filipczak Teresa, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944]1952-1989, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 368 
... zobacz więcej
12.08.2015
Filipczak Teresa, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944]1952-1989, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 368 
... zobacz więcej
12.08.2015
70. rocznica obławy augustowskiej - prezentacja dokumentów
... zobacz więcej
22.07.2015
All businesses need to create and keep records, but why retain some permanently as archives?Records both document and form part of business actions and as such provide evidence of a company's functions and activities. They also contain a wealth of information about the company's organisation, personnel, customers, products, markets, suppliers and a host of other aspects of its interaction with the economic and social community to which it belongs over time.The majority of business records cease to be of value to the company that created them after varying periods of time. This may be because the statutory requirement to keep them has expired or because the primary business need for their retention is no longer valid.But no company should be too ready to destroy these and other types of records. A company's records constitute an asset that is unique to a particular business, and in which financial, human and other resources have been routinely invested. The selection of certain records for preservation as archives, enables a company to leverage the value of that asset and the investment made in creating it.By appraising records against carefully constructed criteria, a significant body of records - usually no more than 5 - 8% of the total created - may be preserved as business archives.These will be records of continuing value to both the company and the community of which it is part. The archives will contain knowledge and experience gained over the years of doing business, knowledge and experience that cannot be bought or acquired elsewhere, and which can be of unparalled benefit to present and future management.In today's business environment, a company needs to distinguish itself from its competitors to obtain a market edge. In this regard, its reputation and identity are critical, and both can be supported and enhanced through exploiting its archives and heritage.The use of business archives to increase brand awareness, and as a source of new product development and innovation, has been proved by many corporations. As, too has their value in generating loyalty and pride in a company's employees, customers and shareholders and giving it a competitive advantage.A company should think twice, therefore, before destroying business records, and ask whether their transfer to a business archives might not bring additional benefits to the company and add to the documentary heritage of the community as a whole.Źródło: www.archives.org.hk
... zobacz więcej
21.06.2015
Postępowanie z dokumentacją osobową - seminarium
... zobacz więcej
14.06.2015
Postępowanie z dokumentacją osobową - seminarium
... zobacz więcej
14.06.2015
Międzynarodowy Dzień Archiwów 2015 - Dni Otwarte w archiwach państwowych
... zobacz więcej
06.06.2015
Colloquia Jerzy Skowronek dedicata - relacja z konferencji
... zobacz więcej
30.05.2015
Electronic records and access to archive resources via Internet (Colloquia Jerzy Skowronek dedicata 2013), red. nauk. Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 285
... zobacz więcej
24.05.2015
Belliculum diplomaticum VI Thorunense: Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego
... zobacz więcej
01.05.2015
Archiwum Państwowe w Radomiu zaprasza na otwarcie wystawy stworzonej z dokumentów rodzinnych przekazanych przez mieszkańców Radomia. Fotografie, listy, pamiętniki, zaproszenia, dyplomy i odznaczenia stanowią cenne źródło do badań nad historią miasta i losów radomian. Wernisaż ekspozycji pt.„Z rodzinnej szuflady” odbędzie się 24 kwietnia o godz.13.00. Wystawie będzie towarzyszył katalog.Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim i Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają na spotkanie pod hasłem „Historie nam najbliższe… czyli skarby Archiwów Rodzinnych”, które odbędzie się 23 kwietnia o godz. 12.00 w Tomaszowie Mazowieckim, w siedzibie tomaszowskiego oddziału Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Poruszane będą kwestie ochrony dokumentów rodzinnych, a także metod poszukiwań wiedzy o przodkach. Archiwiści będą również udzielać indywidualnych konsultacji dotyczących dokumentów znajdujących się w zbiorach prywatnych.Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do obejrzenia internetowej prezentacji dokumentów rodu Skórkowskich h. Jelita, związanego z ziemią opoczyńską, którego przedstawiciele w okresie przedrozbiorowym piastowali szereg urzędów i godności. W archiwum tym znajdują się dokumenty z czasów sejmu grodzieńskiego z 1793 r., kwity rekwizycyjne z okresu powstania listopadowego, a także receptury leków i przepisy kulinarne. Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza 16 kwietnia o godz. 16.00 na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Czwartki Archiwalne”, organizowane w ramach kampanii „Archiwa Rodzinne”. Odbędzie się prezentacja źródeł archiwalnych do badań nad represjami hitlerowskimi i stalinowskimi, archiwiści będą także udzielali porad dotyczących archiwizacji i konserwacji dokumentów. Zabezpieczenie, w tym digitalizacja zbiorów fotograficznych i audiowizualnych (m.in. taśm szpulowych, kaset magnetofonowych i VHS) było przedmiotem seminarium warsztatowego, zorganizowanego 13 kwietnia w oddziale wrocławskiego archiwum państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim. Było to drugie, z planowanych jako cykliczne, spotkań kolekcjonerów i osób gromadzących rodzinne kolekcje archiwalne z terenu Dolnego Śląska oraz członków Międzynarodowej Sieci Muzeów Domowych. Patronat nad spotkaniem objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
18.04.2015
Archiwum Państwowe w Warszawie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Domowa szuflada”, które odbędzie się 26 marca o godz. 16.15 w siedzibie Archiwum przy ul. Krzywe Koło 7. Tematem będzie obraz XIX-wiecznej emigracji, jaki wyłania się z listów emigrantów piszących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Listy te nigdy nie trafiły do adresatów, zostały zatrzymane przez rosyjską cenzurę. Dzisiaj są przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie. Na stronie Archiwum można zapoznać się z ich fragmentami.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
28.03.2015
Archiwum Państwowe w Łodzi zaprasza 14 marca o godz. 15.00 do swojej siedziby na wernisaż wystawy „Nakielscy i Wieliszkowie - historia rodziny z Łodzią w tle. Zbiory Witolda Nakielskiego”. Będzie to pierwsza z trzech ekspozycji z cyklu „Historia miasta opowiedziana kolekcjami łodzian”.Na wystawie zaprezentowane zostaną archiwalia ukazujące historię szlacheckiej rodziny Nakielskich, sięgającą poł. XVIII w., a także dzieje spowinowaconej z nią rodziny czeskich osadników Wieliszków, którzy przybyli do Łodzi w poł. XIX w. Wystawę można będzie oglądać od 16 marca do 29 maja w godz. 9.00-15.00.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
14.03.2015
Książka prof. Jerzego Gaula pt."Polonika w Archiwum Parlamentu w Wiedniu. Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861–1918. Polonica im Parlamentsarchiv Wien. Archiv des Abgeordnetenhauses des Reichsrats 1861–1918" otrzymała Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za najlepszą książkę historyczną w kategorii Edycja źródeł. Współwydawcą publikacji jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 marca w Pałacu Potockich na Uniwersytecie Warszawskim. Więcej na stronie NDAP.     Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
08.03.2015
Zabezpieczanie zbiorów w archiwach domowych - warsztaty
... zobacz więcej
02.03.2015
Czym jest archiwum i komu służy? - zajęcia edukacyjne
... zobacz więcej
21.02.2015
W dniach 24-25 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (budynek Collegium Humanisticum) odbędzie się I spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych. Kierowane jest ono do osób zainteresowanych edukacją archiwalną, szczególnie do pracowników różnego typu archiwów zajmujących się działalnością edukacyjną. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do 2 kwietnia. Więcej informacji na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
14.02.2015
Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy realizują w latach 2014-2015 wspólny projekt genealogiczny dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu mają być zdigitalizowane akta metrykalne, stanu cywilnego i księgi meldunkowe przechowywane w obu archiwach i ich oddziałach zamiejscowych. Planuje się objęcie digitalizacją ok. 40 000 jednostek archiwalnych – 1/3 materiałów tego typu. W sumie ma być wykonane ok. 1,8 mln skanów. Będą one dostępne on-line, co da możliwość wyszukiwania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych dokumentów w Internecie i odtwarzania drzewa genealogicznego rodziny. Kryteriami wyszukiwania mają być: nazwy miejscowości, nazwiska i rodzaje aktów. Przygotowywany system informatyczny ma również dać szansę wszystkim zainteresowanym udziału w indeksacji zeskanowanych materiałów, zgodnie z wytycznymi do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnego.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.Partnerem archiwów jest samorząd reprezentowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stanowi to więc konieczność i okazję do działania w ramach wymaganych przy korzystaniu z takich środków. Przygotowania do projektu rozpoczęto w 2012 r., a jego zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2015 r. Jest to pierwsze tak duże przedsięwzięcie realizowane w ramach archiwów państwowych. Dotychczasowe doświadczenia - osiągnięcia, problemy, zapytania, refleksje – zostały przedstawione na spotkaniu, które odbyło się w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 2 lutego 2015 r. Dotyczyły one wielu kwestii: przygotowania dokumentacji, przeprowadzania i rozliczania zamówień publicznych, zaopatrzenia sprzętowego, struktury i funkcjonalności systemu informatycznego, przygotowania materiałów archiwalnych i standardów ich digitalizacji, łączenia metadanych merytorycznych z obu archiwów, procesu digitalizacji z naciskiem na kontrolę jakości – zarówno opisów archiwaliów, jak i kopii cyfrowych. Udostępnienie systemu i skanów w Internecie oraz promocja projektu planowane są na koniec maja 2015 r.Anna LaszukNDAPŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
07.02.2015
Na niedawnej konferencji METRO (Metropolitan New York Library Council) miała miejsce prezentacja przedstawicieli grupy ‘Humanistyka Cyfrowa w New York City' (NYCDH). Grupa ta działa od połowy 2011, i zrzesza zainteresowanych Humanistyką Cyfrową z Nowego Jorku i okolic. Dostarcza ona forum wielu różnym organizacjom i małym grupom osób które pracują nad jakimiś problemami związanymi z humanistyką cyfrową. Uczelnie, w których pracują członkowie komisji sterującej grupy (takie jak NYU, CUNY, Columbia, Pratt i inne) udzielają miejsca na spotkania. Kalendarz grupy jest pełny, często jest kilka wydarzeń lub spotkań w tygodniu. Grupa jest otwarta, i po zarejestrowaniu się każdy członek może wpisać w kalendarz imprezę jaka organizuje i wziąć udział w już ogłoszonej.Na stronie NYCDH można znaleźć grupy dyskusyjne o wielu tematach takich jak “Pedagogika Cyfrowa”, “Grupa OMEKA”, “Bibliotekarze w Humanistyce Cyfrowej”, “Grupa analizy tekstu”, “Grupa eksperymentów cyfrowych”, “Antyki i techniki cyfrowe” i inne. Planowane na najbliższy okres i niedawno zakończone imprezy dobrze obrazują działalność grupy.Własność intelektualna w naukach humanistycznych - panel dyskusyjny z udziałem administratora uczelni, prawnika, bibliotekarza i studenta o napięciach pomiędzy egzekwowaniem praw a uczelnianą tradycją otwartego zdobywania wiedzy.Muzeum po-cyfrowe - wykład Ross Perry z University of Leicester.HyperCities - tworzenie gęstych map w humanistyce cyfrowej. Todd Presner omawia swoją nowa książke a także interaktywną stronę internetową która przedstawia współczesne wydarzenia takie jak “Wiosna arabska” czy katastrofa Fukushima w postaci interaktywnych map zawierających strumienie informacji z różnych źródeł.THATCamp AHA. THATCamp to inicjatywa otwartych, nie wymagających dużych nakładów spotkań. Skrót pochodzi o nazwy TheHumanities and Technologies Camp (Obóz humanistyki i technologii). Obozy (meetingi) THATCamp organizowane są na całym świecie, w tym również  w Polsce. To spotkanie zostało zorganizowane przez AHA, American Historical Association.Digitalizacja, demokratyzacja: biblioteki, książki i przyszłość cyfrowa. Wykład Roberta Darntona z Harvard, współtwórcy Cyfrowej Biblioteki Ameryki.Nauka bez granic: Big Open Data. Dyskusja panelowa problemu, jak oswoić ogromne zasoby otwartych danych.Sympozjum “Bibliotekarz akademicki w przyszłości Otwartego Dostępu”. Jak ruch “Open Access” wpływa na użytkowników i instytucje akademickie, i jak dostosować się do nieuchronnych zmian.Argument, dowód i ograniczenia cyfrowych badań literackich.  David Hoover z New York University polemizuje z kilkoma niedawnymi krytykami wykorzystania nowoczesnych metodologii humanistyki cyfrowej w badaniach literatury.Prezentacja filmu “Chłopiec Internetu - historia Aarona Swartza”Tworzenie map i WWW: wprowadzenie do metod cyfrowych. Wprowadzenie do metod i narzędzi cyfrowych opracowanych w uniwersytecie w Amsterdamie, i ich zastosowania do osiągnięcia wglądu w wiele współczesnych tematów społecznych, od praw człowieka do problemów zdrowia i zmian klimatycznych.Grupa Humanistyka Cyfrowa NYC jest bardzo cennym zasobem dla zainteresowanych tym tematem. Będąc na miejscu można brać udział w wielu ciekawych wydarzeniach, będąc z dala, uzyskuje się dostęp do nowych ciekawych trendów, inicjatyw i powstających portali w dziedzinie humanistyki cyfrowej.Marek Zieliński    Źródło://www.archiwa.net 
... zobacz więcej
31.01.2015
"Galeria Jezuicka 13" przykładem dobrych praktyk w administracji
... zobacz więcej
24.01.2015
Zwykła prezentacja dokumentów online, to obecnie już za mało.Od 8 stycznia 2015 Instytut Gauaka - (niem. Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, BStU) udostępnia na swojej stronie internetowej dokumenty Stasi (niem: Ministerium für Staatssicherheit -MfS) online, w formie mediateki.  Czym jest mediateka? Prekursorami ich tworzenia były biblioteki, ale z równym powodzeniem mogą je wykorzystywać również przez archiwa i muzea.  Mediateki powstały w celu uatrakcyjnienia dostępu do wiedzy, a także promowania czytelnictwa, oraz tworzenia kreatywnej atmosfery dla młodzieży i studentów. Choć adresowane są do ogółu odbiorców, to najwięcej sympatyków maja wśród ludzi młodych.. Dzięki nim możliwe jest korzystanie z multimediów, książek, dokumentów, czasopism czy  muzyki. Mediateka, jest interaktywnym multicentrum wspierającym dostęp do wiedzy. Mediateki zyskały ogromną przychylność państwa i wielu firm, które upatrują w nich przyszłość bibliotek. Kreatywne zarządzanie przestrzenią, wysoka funkcjonalność, oraz multimedialność, to zalety, które w przyszłością mogą wykorzystywać różne instytucje kultury. Stasi Mediathek www.stasi-mediathek.de zawiera bazę wybranych oryginalnych dokumentów tajnej policji NRD, która umożliwia wgląd do różnych jej zasobów archiwalnych. Obok materiałów aktowych, dostępne są także filmy, zdjęcia i nagrania. Obecnie opublikowanych zostało 2500 dokumentów, 250 pojedynczych obrazów, 6 godzin nagrań i 15 godzin filmów. Zakres prezentowanych dokumentów będzie stale się rozszerzał.Mediateka Stasi zapewnia prosty dostęp do wybranych treści multimedialnych Chodzi przede wszystkim o podstawowe dokumenty, które dostarczają informacji na temat struktury, metod działania i funkcji aparatu bezpieczeństwa byłej NRD. Istotą strony jest wyszukiwarka semantyczna. Wyszukiwanie semantyczne jest  jednym z podstawowych zagadnień w dziedzinie sztucznej inteligencji. Stanowi ono innowacyjne rozwiązanie w zakresie przeszukiwania i analizowania zbiorów danych w celu dostarczania kompleksowych informacji. Prace związane z wyszukiwaniem semantycznym, mają umożliwić skomplikowane procesy wnioskowania, oparte na „rozumieniu” przez komputer języka naturalnego. Hasła wprowadzone do wyszukiwarki są przeszukiwane we wszystkich plikach, zarówno tekstowych jak i audiowizualnych. Jednocześnie pojawiają się podpowiedzi i propozycje dalszego wyszukiwania. Wszystkie dokumenty uzupełnione są o ich transkrypcję, wykaz skrótów, dodatkowe informacje historyczne pokazujące kontekst wydarzeń - wskazuje się także dokumenty powiązane. Dodatkowo wszystko ilustrowane jest na osi czasowej, która może również służyć do wyszukiwania dokumentów z wybranego okresu czasu. Prezentacja zasobu online wymagała przygotowania dokumentów w taki sposób, aby nie naruszała ona ustawy o ochronie danych osobowych. Z tego właśnie względu część danych, czy wizerunków została zaczerniona lub zanonimizowana. Przepisy ustawy stanowią, że żadne informacje osobiste nie mogą być publikowane, chyba że informacja ta jest oczywista. W trakcie inauguracji projektu 8 stycznia 2015 r., na konferencji prasowej Pełnomocnik Rządu Federalnego ds Akt Stasi Roland Jahn,, określił mediatekę jako "witrynę w archiwa Stasi". Szczególnie powinna ona zainteresować młodych ludzi, którzy mogą wyrobić sobie zdanie o działalności Stasi na podstawie oryginalnych dokumentów. Zasadniczo jednak w przedstawionej ofercie chodzi o jeszcze większą transparentność. Nowa strona internetowa jest skierowana zarówno do użytkowników bez większego przygotowania jak i profesjonalistów. Według pełnomocnika jest  "zgodna z duchem czasu” i ma odpowiadać na społeczne zainteresowanie tematyką mrocznej przeszłości jednego z najbardziej rozbudowanych aparatów bezpieczeństwa w Europie.  Przy tym wszystkim,  ważna jest również forma która w łatwy i przystępny  sposób przedstawia sprawy ciemne strony historii wschodniej części Niemiec. Jolanta Leśniewska AP Płock O/KutnoNa podstawie:Stasi-Unterlagen-Behörde startet MediathekŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
21.01.2015
Poseł w drodze... - wystawa i publikacja o stosunkach turecko-polskich
... zobacz więcej
17.01.2015
NIEMCY: LVR - AFZ - naprzeciw potrzebom niepaństwowych archiwów Nadrenii
... zobacz więcej
04.01.2015
"Kwiaty na śmietniku" - prezentacja w Archiwum Akt Nowych
... zobacz więcej
24.12.2014
NAC partnerem projektu "Internetowy Polski Słownik Biograficzny"
... zobacz więcej
16.12.2014
Archiwa gospodarcze można porównać z polskimi archiwami zakładowymi, chociaż nie do końca...
... zobacz więcej
10.12.2014
Archiwa to repozytoria dziedzictwa kulturowego człowieka które, zachowując oryginalne dokumenty i artefakty z przeszłości, odzwierciedlają wspólną historię. Ich zadaniem jest chronić te zasoby i udostępniać je wszystkim. Misją Wikipedii jest jest dostarczyć podstawową wiedzę, udostępniając ją swobodnie i bez ograniczeń. Archiwa są więc naturalnym kandydatem do współpracy z Wikipedią, do wykorzystania zasobów i możliwości obu z nich. Artykuł ten jest częściowo oparty na doświadczeniach układu partnerskiego Instytutu Piłsudskiego z Wikipedią w ciągu ostatniego półtora roku.Dlaczego Wikipedia?Wikipedia jest największą encyklopedią, dostępną dla wszystkich. Każdy, kto ma dostęp do Internetu może korzystać z niej korzystać. Wikpedia ma około pół miliarda odsłon miesięcznie, 250 wersji językowych i zawiera około 20 milionów artykułów. (Polska wersja ma ponad milion artykułów i jest w pierwszej dziesiątce na świecie). Użytkownicy coraz częściej sięgają po Wikipedię dla uzyskania podstawowych informacji na każdy temat, zwłaszcza dotyczy to młodszego pokolenia, dla którego komputer i internet to narzędzia codziennego użytku.Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce ma ok. 1,7 mln stron dokumentów, dotyczących wydarzeń w Europie i Stanach Zjednoczonych, od pierwszej do drugiej wojny światowej - do zimnej wojny. Praktycznie każdy, kto chce pisać o historii Polski, Niemiec, Austro-Węgier, Ukrainy, Białorusi, Rosji sowieckiej, w czasie I wojny światowej i później, przychodzi do Instytutu aby studiować źródła. Instytut posiada także dużą bibliotekę, głownie o tematach historycznych. Inne archiwa mają podobne skarby. Stworzenie partnerstwa z Wikipedią może pomóc w skuteczniejszym rozpowszechnianiu wiedzy o historii.W początkowej fazie projektu widoczny był pewien opór przeciwko dzieleniu się zasobami z Wikipedii. Wynikało to m.in z wątpliwości co do jakości publikacji która "może być edytowana przez każdego". Drugi zarzut to kwestia swobodnego dzielenia się naszymi "cennymi zasobami". W końcu Rada Instytut zdecydowała się wejść w układ partnerski z Wikipedią. Już po roku widać było wyraźne korzyści w poszerzaniu dostępu do naszych zasobów i w zwiększonym zainteresowaniu Instytutem.Dlaczego Wikiprojekt?Wikipedia ma reputację wiarygodnego, bezstronnego źródła wiedzy. Neutralność punktu widzenia (NPOV) jest jednym z filarów Wikipedii, gorliwie strzeżonym przez jej społeczność. Aby utrzymać taką reputację, Wikipedia podkreśla silnie potencjalny konfliktów interesów i ostrzega przed edytowaniem artykułów o samym sobie lub o firmie w której się pracuje."Wikipedia jest encyklopedią, wskutek czego winna zawierać tylko materiał zgodny z przyjętymi w niej zasadami. Nie jest natomiast miejscem do reklamowania ani wydawnictwem publikującym na koszt początkujących autorów. Zaufanie partnerów oraz opinii publicznej zdobywamy dzięki postawieniu interesu Wikipedii na pierwszym miejscu. Edytor przyznający pierwszeństwo interesom podmiotów zewnętrznych może wprowadzić do Wikipedii konflikt interesów”1.Z drugiej strony, instytucje, które sa żródłami albo depozytariuszami wiedzy i doświadczenia; takich jak GLAM w (galerii, bibliotek, archiwów i muzeów - zobacz Czy jesteś GLAM?), uczelnie wyższe, instytucje badawcze, organizacje pozarządowe itd. mogą znacznie przyczynić się do ulepszenia Wikipedii. W celu ułatwienia takiego transferu wiedzy, Wikipedia wypracowała koncepty Wikiprojektu i Wikipedysty Rezydenta.Wikiprojekt to portal łączący grupę osób pracujących w zespole w celu udoskonalenia Wikipedii. Stworzenie Wikiprojektu poświęconego instytucji zwiększa ‘prawowitość’ zespołu pracującego nad artykułami związanymi tematycznie z daną organizacja czy instytucją. Ściśle połączona z Wikiprojektem jest pozycja Wikipedysty Rezydenta (WIR-a), wolontariusza lub stażysty, reprezentującego Wikipedię w danej organizacji i służącego jako łącznik między tą organizacją a społecznością Wikimedia. Model WiR był pilotowany przez inicjatywy GLAM, ale od tego czasu został przyjęty przez inne rodzaje organizacji. Wikprojekty i WiR mogą zminimalizować skutki konfliktów interesów i ułatwić proces pisania artykułów związanych z dana instytucją.W Instytucie Piłsudskiego stworzyliśmy Wikiprojekt Instytutu, a wolontariusze służą jako Wikipedyści rezydenci: Piotr Puchalski do sierpnia 2014 roku, a od września 2014 Łukasz Chełmińskim. Początkujący Wikipedyści zostali przeszkoleni przez WiR-a w nowojorskiej Metropolitan Library Council, Dorothy Howard, która również pomogła nam w tworzeniu witryny Wikiprojektu. WiR-owie stworzyli i/lub zaktualizowali wiele artykułów, oraz pomogli uaktywnić małą grupę ochotników, którzy, jako uczestnicy projektu, przyczynili się do uzupełnienia Wikipedii o artykuły na temat wydarzeń, organizacji i osób związanych z Instytutem lub na których temat Instytut posiada zasoby archiwalne i inne. W pierwszym roku realizacji projektu stworzone zostały - lub ulepszone - 54 artykuły, zarówno w języku angielskim i polskim. Te 54 artykuły były oglądane zdumiewającą liczbę 200.000 razy w roku2.Prawa autorskieKwestie praw autorskich przenikają Wikipedię i jej siostrzane projekty na wielu różnych poziomach. Kiedy piszesz lub modyfikujesz artykuł w Wikipedii, automatycznie przyznajesz licencję Creative Commons CC BY-SA. W ramach tej licencji zawartość Wikipedii może być kopiowana, modyfikowana i ponownie rozpowszechniana, z zastrzeżeniem, że nowa wersja lub kopia udostępniana jest na takich samych warunkach, z przypisaniem autorstwa oryginalnego materiału.Zdarza się jednak, że pisarz, historyk, student opublikował już gdzieś tekst, który może być doskonałą bazą do artykułu w Wikipedii. On lub ona jest gotów przyznać odpowiednią licencję, ale nie ma czasu lub zainteresowania stać się samemu redaktorem Wikipedii. W takim przypadku możemy korzystać z systemu OTRS, którego jedna z głównych zadań jest składanie zapytań o i uzyskiwanie licencji na użycie konkretnego materiału chronionego prawem autorskim. Właściciel praw autorskich jest proszony (zwykle przez redaktora artykułu) o udzielenie licencji, najlepiej z uzyciem odpowiedniego szablonu. Odpowiedź właściciela jest sprawdzany przez wolontariusza Wipedystę pod kontem zgodności z zasadami licencjonowania w Wikipedii, i jeśli licencja jest OK, materiał może być umieszczony w Wikipedii lub Wikimedia Commons.Prawa autorskie do materiałów ilustracyjnych - najczęściej sa to zdjęcia lub inne multimedia - jest jeszcze bardziej skomplikowana. Ponieważ istnieje wiele złożonych zasad praw autorskich w wielu krajach, inne zezwolenia mogą dotyczyć różnych przesłanych plików. Możesz przesłać swoje zdjęcia (zazwyczaj), te, które są w domenie publicznej (co nie zawsze jest łatwe do ustalenia) lub te, które są swobodnie licencjonowana przez właściciela praw autorskich. Nie wszystkie własnych ujęcia mogą być otwarcie publikowane np. zdjęcia pomnika we Włoszech (ale jest  to dozwolone w Niemczech) itd. Z drugiej strony, jeśli małpa wykonuje zdjęcie lub obraz namaluje słoń, można go używać w Wikipedii, gdyż nie podlega prawom autorskim. Narzędzie do przesyłania plików w Wikipedia Commons przeprowadzi Cię przez procesie ustalania stanu prawnego pliku, który masz zamiar przesłać.W ramach Wikiprojektu Instytutu Piłsudskiego stworzyliśmy szereg biogramów założycieli Instytutu i prezydentów. Archiwa zawierają często stare zdjęcia tych osób, ale zwykle jest prawie niemożliwe znalezienie autora portretu, czy autor ten żyje (i gdzie), czy ma spadkobierców - wszystkie te kwestie istotne dla ustalenia stanu prawnego fotografii. W takich przypadkach można użyć zasad Dozwolonego Użytku - wyjątków ograniczających monopol właściciela praw - do wykorzystania fotografii o niskiej rozdzielczości dla celów ilustracji artykułu o tej osobie3. W takim przypadku plik należy umieścić w angielskiej Wikipedii, a nie na Wikimedia Commons. W polskiej Wikipedii reguły są inne i zasady Dozwolonego Użytku, choć legalne, nie mogą być używane do umieszczania materiału ilustracyjnego. Dlatego niektóre biogramy w języku polskim są pozbawione ilustracji..Źródła pierwotne i wtórneŹródła wtórne to książki, artykuły publikacje na jakiś temat oparte na źródłach pierwotnych, wiedza "przetrawiona i zinterpretowana". Źródła pierwotne to oryginalne prace naukowe, zapisy historyczne sporządzone przez świadków, oryginalne dokumenty itp4. Istnieją również źródła wtórne trzeciego rzędu, zazwyczaj encyklopedie i artykuły przeglądowe, podsumowujące wiedzę przeglądu na podstawie źródeł wtórnych.Jednym z filarów Wikipedii jest zasada nie przedstawiania twórczości własnej5 (NOR - no original research). To jest często interpretowana jako zakaz wykorzystywania źródeł pierwotnych w Wikipedii. W rzeczywistości, żaden taki zakaz istnieje w oficjalnych zasadach Wikipedii, choć trzeba się nieco naszukać, aby je znaleźć. Te zasady są lepiej opisane w angielskojęzycznej Wikipedii:"Wikipedia nie publikuje oryginalnej twórczości: wszystkie materiały w Wikipedii muszą być oparte o wiarygodne, opublikowane źródła. Artykuły nie mogą zawierać nowej analizy lub syntezy opublikowanego materiału, który służyłaby do wyciągnięcia wniosku, niewyrażonego jasno w samym źródle”6.Co to jest wiarygodne, opublikowane źródło wtedy? Zwykle myśli się tu o książce lub artykule w literaturze fachowej, ale definicja Wikipedii jest trochę szersza:'Materiał źródłowy musi być opublikowany, co dla dla naszych celów zdefiniowane jest jako  “udostępniony do publicznej wiadomości w jakiejś formie” [6].7’A w przypisie [6] znajdujemy:"[6] Obejmuje to materiały takie jak dokumenty w publicznie dostępnych archiwach, napisy na pomnikach, nagrobki, itp, które są dostępne dla każdego."Ten zapis jest ważny dla układów partnerskich Archiwum - Wikipedia, ponieważ archiwa zwykle zawierają dokumenty pierwotne - zapisy, listy, artefakty stworzone "tu i teraz ". Jeśli dokument wydaje się być wiarygodny, można bezpiecznie używać go w przy pisaniu artykułu w Wikipedii. Urzędowe dokumenty, takie jak świadectwa urodzenia, zgonu itp są w istocie najlepszymi i najbardziej wiarygodnymi źródłami danych. Redaktor Wikipedii powinien zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie umieszczać własnej interpretacji faktów. Ta ostrożność ma zastosowanie również przy użyciu źródeł wtórnych.W naszej pracy z artykułów Wikipedii coraz częściej używamy źródeł archiwalnych - jako źródła faktów (dla artykułów i do Wikidata) i jako materiał ilustracyjny z archiwum Instytutu.Darowizny i partnerstwaInstytut, jak wiele innych instytucji GLAM, posiada bezcenne dokumentów, liczące sobie 100 lub więcej lat. Archiwiści i wolontariusze, którzy pracują nad digitalizacją zasobów, zwłaszcza na etapie opisywania dokumentów, są zafascynowani tajnymi raportami, planami wojskowymi,  listami osobistymi postaci historycznych i innymi dokumentami. Instytut zawarł układ partnerski z Wikimedia Commons, przekazując skany wybranych dokumentów do Wikimedia. Proces wykorzystuje zespoły archiwalne, które zostały przekształcone do postaci cyfrowej. Zasoby cyfrowe - pliki graficzne wraz z towarzyszącymi i metadanymi - podlegają dalszemu formatowania (głównie konsolidacji pojedynczych stron do dokumentów PDF), selekcji na podstawie ich stanu prawnego i wreszcie są masowo przesłyne do Commons. Wikipedysta Jarek Tuszyński jest główną siłą napędową w tym układzie partnerskim. Do tej pory ponad 1400 dokumentów znajdujących się w domenie publicznej z archiwum Instytutu zostały przekazane do Commons.Jednym z głównych problemów w tej operacji jest kategoryzacja przesłanych plików. Drzewo kategorii (lub raczej rozgałęziony krzak) w Wikipedii i Commons, z ponad 2,5 mln kategorii, jest trudny do obróbki. Z kolei archiwa mają zazwyczaj istniejące już hierarchie, tworzone podczas organizacji zbiorów - zespoły archiwalne, serie i podserie, jednostki, dokumenty itp. Dodatkowo tworzone są przy opisie hasła przedmiotowe i indeksy. Jesteśmy na etapie planowania "Projektu skalowalnego archiwum", dla którego szukamy obecnie finansowania, i które pomoże związać ze sobą taksonomie Archiwów i Wikimedia Commons i pomoc innym GLAM-om w kategoryzacji swoje zasobów darowanych Wikimedii.WnioskiPartnerstwo z Wikipedią jest doświadczeniem, które dało nam dużą satysfakcję. Wolontariusze nabyli nowych, przydatnych umiejętności, a Instytut zyskał kanał rozpowszechniania wiedzy o historii. Spotykamy się zarówno z perspektywami - Wikiprojekt, układy partnerskie, Wikipedysci Rezydenci, jak i z wyzwaniami - wykorzystanie zasobów, prawa autorskie itp. Wierzymy, że taka współpraca może być korzystna dla wszystkich instytucji archiwalnych.Marek ZielińskiŹródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
03.12.2014
W dniach 8-9 grudnia br. na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się konferencja pt."Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych - osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat". Organizatorami są: Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Archiwum Politechniki Wrocławskiej. Patronat nad wydarzeniem objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
25.11.2014
W dniach 20-21 listopada 2014 r. odbędzie się w Warszawie konferencja archiwalno-historyczna z cyklu "Warszawska jesień archiwalna" pt. "Warszawa ma wiele twarzy". Dwudniowe obrady odbędą się w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 (20 listopada) oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D  (21 listopada).Spotkanie służy prezentacji badań nad historią miasta w kontekście zasobu archiwalnego dotyczącego jego dziejów od średniowiecza po współczesność postrzeganego z perspektywy archiwisty, historyka, antropologa kultury i socjologa. W ramach obrad zostanie zaprezentowanych 30 wystąpień w blokach tematycznych: "Warszawa jako przedmiot studiów", "Warszawa na fotografii", "Architektura i przestrzeń", "Społeczeństwo", "Muzyka i język w Warszawie", "Miasto wydarzenia, społeczeństwo" oraz "Ludzie Warszawy".Organizatorami konferencji są: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne.Źródło://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
20.11.2014
Sympozjum naukowe,  "Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach", Olsztyn 27-28 października 2014 r.
... zobacz więcej
17.11.2014
 W Poznaniu 3 października 2014 r. odbyła się konferencja naukowa "Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych"
... zobacz więcej
20.10.2014
Crowdsourcing jest relatywnie nowym pomysłem, polegającym na powierzeniu jakiegoś zadania, tradycyjnie wykonywanego przez pracowników organizacji, grupie osób czy społeczności (crowd = tłum) poza tą organizacją. Różnica w stosunku do techniki outsourcing polega na tym, że zadanie powierzone jest nieznanej grupie jako publiczny apel, a nie jakiemuś konkretnemu ciału. Crowdsourcing, dzięki technologii Web. 2.0, uważany jest za narzędzie z dużymi perspektywami tak w przypadku komercyjnych organizacji jak i non-profit, jakimi są biblioteki i archiwa. Najbardziej znanym przykładem wykorzystania techniki crowdsourcing jest Wikipedia, czyli cyfrowa, powszechnie dostępna encyklopedia, tworzona przez internetowych wolontariuszy. Projekt ten w bardzo krótkim czasie i przy minimalnym koszcie doprowadził do powstania blisko 4 milionów artykułów w przypadku anlogjęzycznej wersji!Biblioteki i archiwa wydają się być naturalnie predysponowane do wykorzystania metody crowdsourcing. Ograniczone i często skromne budżety, jak i niewielka ilość pracowników często stają na przeszkodzie w wykonaniu projektów, zwłaszcza tych związanych z digitalizacją. Z drugiej strony biblioteki i archiwa cieszą się dużym zaufaniem i poparciem publiki, które to może zaowocować zaangażowaniem i silną motywacją wolontariuszy. Jak sugeruje Ross Holley w swoim artykule “Crowdsourcing: How and Why Should Libraries Do it?”, satysfakcja z wykonywania pracy, która przynosi dobro dla ogółu jest ważnym motorem sukcesu organizacji kulturalnych podejmujących ideę crowdsourcing.Istnieje wiele przykładów instytucji kulturalnych wykorzystujących z powodzeniem pracę nieznanych, internetowych wolonariuszy.W 2008 roku Australijska Biblioteka Narodowa w ramach projektu Australian Newspapers poprosiła użytkowników o pomoc w poprawieniu i identyfikowaniu tekstu zeskanowanych gazet. Do końca 2009 roku nad projektem pracowało ok 9 tys. internetowych wolontariszu, którzy poprawili 7 milionów linijek w ponad 300 tys. artykułów.Biblioteka Kongresu wykorzystuje crowdsourcing między innymi w projekcie Civil War Faces, kolekcji zdjęć żołnierzy i ich rodzin z okresu wojny secesyjnej. W większości osoby uwiecznione na zdjęciach były niezidentifikowane i zarówno wymagany nakład sił jak i brak odpowiednich źródeł uniemożliwiał jakąkolwiek identyfikację. Wykorzystując platformę do dzielenia się zdjęciami Flickr, Biblioteka Konkresu poprosiła publikę o pomoc w tym zadaniu, wierząc, że ktoś rozpozna członków rodziny wśród prezentowanej kolekcji. Jak wynika z pobierznych oględzin w wielu przypadkach taka identyfikacja miała miejsce.Nowojorska Biblioteka Publiczna także z sukcesem podparła się pomocą internetowych użytkowników przy okazji projektu What’s on the menu, polegającego na digitalizacji kolekcji historycznych menu nowojorskich restauracji. Udostępniając zeskanowane strony menu, poproszono użytkowników o przepisywanie tekstu dań, który niemożliwy jest do automatycznego rozpoznania przez oprogramowanie. Do tej pory opracowano w ten sposób ponad 14 tys. arkuszy menu, które w ten sposób stały się przeszukiwalne.O ile kolekcje archiwalne online Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce nie posiadają odpowiedniej platormy umożliwiającej bezpośrednie wzbogacanie ich przez internetowych wolontariuszy, to jednak z pomocą takich narzędzi do współpracy jak dokumenty Google, wykorzystanie potencjału crowdsourcing stało się możliwe. Zadanie odcyfrowania i zapisania ręcznie spisanych list nazwisk osób w internetowej kolekcji Powstań Śląskich mogło być w ten sposób powierzone nie tylko wolotariuszom, którzy fizycznie przychodzą do Instytutu, ale także odległym studentom uczelni w Polsce, z którymi Instytut współpracuje.Efekt pracy powiększonej w ten prosty sposób puli wolontariuszy przyśpieszył proces wzbogacania metadanych kolekcji Powstań Śląskich, otwierając zupełnie nowe możliwości interakcji z tymi materiałami dla badaczy. Ogrom pracy związanej z tym projektem przyprawia o zawrót głowy i wykracza poza jakiekolwiek możliwości pracowników Instytutu. Crowdsourcing  wydaję się być dobrą receptą na nasze ogranicznia.Tomasz KalataArtykuł ukazał się 16 czerwca 2013 w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu Piłsudskiego.Źródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
18.10.2014
Pośród 12 grup eksperckich pracujących aktualnie dla Międzynarodowej Rady Archiwów dwie: "Grupa ekspercka do spraw opisu archiwalnego"- EGAD (przewodniczący: Daniel Pitti z Institute for Advanced Technologies, University of Charlottesville) oraz "Grupa ekspercka archiwów cyfrowych"- (DREG) (przewodnicząca Nancy Y. McGovern z  U.S. National Archives) opublikowały na łamach najnowszego informatora MRA Flash (nr 28) informacje na temat swojej pracy.Grupa ekspercka zajmująca się opisem archiwalnym (Expert Group on Archival Description - EGAD) powstała w końcu 2012 r. otrzymała za zadanie opracować model konceptualny opisu archiwalnego godzący ze sobą i integrujący istniejące obecnie 4 normy archiwalne: ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF i ISDIAH. Celem jest stworzenie modelu, który będzie wynikiem konsensusu archiwistów z całego świata, tak zbudowanym, aby cała społeczność archiwistów mogła w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez szybko rozwijające się technologie komunikacji oraz w pełni wykorzystywać niesione przez nie możliwości pracy zespołowej. W trakcie spotkania grupy w Brukseli w 2013 r. uzgodniono fundamenty na których powinien się opierać opis archiwalny: zasada proweniencji, zasada poszanowania zespołu i respekt dla porządku oryginalnego. Te trzy są powszechnie przyjmowane w świecie za podstawy archiwistyki. Zgodzono się także, że podstawowym wyróżnikiem opisu archiwalnego jest opis dokumentów w ich kontekście i że taki opis jest konsekwencją przyjęcia podstawowych zasad archiwistyki. Postanowiono przygotować dwa dokumenty. Pierwszy dostarczy formalnych narzędzi dla uchwycenia związków opisu archiwalnego z opisem spuścizny kulturowej w relacjach z archiwaliami.. Drugi dokument będzie modelem koncepcyjnym archiwum ukazującym w jaki sposób archiwalia powinny być opisywane.Najważniejszym wyzwaniem dla grupy będzie ułatwieniepołączenia czterech norm archiwalnych w model koncepcyjny, który pozwoli wspólnocie archiwistycznej przenieść międzynarodowy opis archiwalny na swoją narodową praktykę opisu archiwalnego.Grupa ekspercka dla archiwów cyfrowych (The Digital Records Expert Group- DREG) ukonstytuuje się ostatecznie na tegorocznej koneferencji archiwów w Gironie (Katalonia) w dniach 11- 15 października 2014 r. Wstępnie tworzyć ją będą eksperci z Niemiec, Argentyny, Chin, Korei, Hiszpanii i Estonii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Kenii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, i Szwecji. Dotąd zgodzono się, że dwa moduły zagadnień związanych z dokumentem elektronicznym będą rozwijane: "Zrozumieć starania o przechowywanie dokumentów cyfrowych" oraz "Zarządzenie metadanymi dla ochrony integralności dokumentów cyfrowych". Moduły te rozwijane są dla UNESCO przez Records Management Trust. i podjęte będę przez tę grupę ekspertów MRA. Na podstawie Flash 28oprac. Adam BanieckiAP LubańŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
08.10.2014
Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Wiesława Kwiatkowska, Warszawa 2014, ss. 268, ISBN 978-83-62421-91-6
... zobacz więcej
29.09.2014
"Archeion", wydawnictwo o charakterze naukowym.
... zobacz więcej
16.09.2014
"Wola pamięci. Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli". - Wstawa w Sejmie RP.
... zobacz więcej
14.09.2014
Arkadiusz Zając, Model nowoczesnego archiwum zakładowego..., praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. UMK Haliny Robótki, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń 2001, ss. 75
... zobacz więcej
01.09.2014
Archiwum Państwowe w Łodzi zaprasza na otwarcie wystawy ukazującej historię Żydów z Luksemburga i Trewiru deportowanych w czasie II wojny światowej do łódzkiego getta. Prezentowane dokumenty pochodzą z archiwów niemieckich, luksemburskich oraz archiwum łódzkiego. Ukazują okoliczności dojścia Hitlera do władzy, życie codzienne Żydów w III Rzeszy, moment ich deportacji i pobyt w getcie łódzkim oraz wywóz do obozów zagłady. Kuratorem wystawy jest Pascale Eberhardt, konsultantem historycznym Ingo Loose. Otwarcie ekspozycji odbędzie się w Łodzi, 28 sierpnia o godz. 17.00 w dawnym Ratuszu przy placu Wolności 1. Zaproszenie na wystawę można pobrać z strony NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
27.08.2014
Uratowane od zniszczenia - albumy z łódzkiego getta
... zobacz więcej
22.08.2014
Przewodnik po zasobach archiwalnych.
... zobacz więcej
07.08.2014
Archiwa osobiste nie sa niczym nowym. U mojej babci lezały na stoliku dwa piękne albumy, jeden z drewnianą okładką z płaskorzeźbą górala na tle Tatr. Albumy zawierały zdjęcia z młodości moich dziadków i pradziadków, z początków 20 wieku, w domu, w górach, na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu (1929). Takie albumy były często zabierane jako jedyny dobytek, kiedy wojna zmuszała rodziny do opuszczenia domu i wędrówki w nieznane.Dziś, kiedy nowe pokolenie żyje dniem dzisiejszym Internetu w Facebooku, Flickr-rze, Pintereście czy w Naszej Klasie, warto przypomnieć o tej tradycji. Archiwa instytucjonalne zajmuja się tylko ‘ważnymi’ sprawami lub osobami, ale w każym prawie domu są materiały które potencjalnie mogą kiedyś stać się ważne dla badacza historii. Albo nawet bezcenne.Jak przenieśc tradycję robienia albumów, zbierania listów czy innych dokumentów w sferę elektroniczną? Zapisy sprzed 15 lat na dyskietkach są już często nie do odczytania, jeśli nawet potrafimy odcyfrować tekst w egzotycznym formacie z ubiegłego wieku. Trzeba się do tego zabrać inaczej, używając nowych narzędzi i tworząc nowa tradycję.Krótkie i treściwe wprowadzenie do osobistej archiwizacji cyfrowej daje witryna LC  Personal Archiving, z kilkoma łatwymi poradnikami dotyczacymi zarówno skanowania i digitalizacji jak i zachowywaniu zasobów istniejących juz w postaci cyfrowej. Większa, publicznie dostępna publikacja Perspectives on Personal Digital Archiving to zebrane w jednym miejscu artykuły o różnych aspektach osobistej archiwizacji cyfrowej. Konferencja  Personal Digital Archiving 2013 która odbyła się w styczniu 2013 w University of Maryland wskazuje na to, że jest to dziś gorący temat - warto zajrzeć do streszczeń prezentacji.Każdy z nas ma w domu zapis historii. Warto zainteresować się zachowaniem i przekazaniem następnym pokoleniom tego zapisu.Marek ZielińskiArtykuł ukazał się 5 maja 2013 w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu PiłsudskiegoŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
28.07.2014
Zabezpieczenie biblioteki i archiwum domowego 10 najczęściej zadawanych pytań 
... zobacz więcej
22.07.2014
Krótka instrukcja. 
... zobacz więcej
16.07.2014
Dokumenty Litzmannstadtgetto w serwisie szukajwarchiwach.pl.
... zobacz więcej
10.07.2014
Warsztaty archiwalne dla podmiotów niepaństwowych w Archiwum Państwowym w Kielcach
... zobacz więcej
30.06.2014
W dniach 24-25 czerwca w Bydgoszczy odbędzie się X Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne organizowane przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy i Sekcję „Archiwa Zakładowe” Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie gromadzeniu i zabezpieczaniu dokumentacji w archiwach zakładowych. Podczas seminarium omówione zostaną m.in. praktyczne rozwiązania dotyczące gromadzenia, przechowywania oraz zabezpieczania dokumentacji, a także działania profilaktyczne, konserwacja zbiorów oraz tematy związane z mikrofilmowaniem i digitalizacją. Program seminarium dostępny na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
24.06.2014
 Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Warszawie 26 października 2012 r. (Dz.U. z 2013, poz.1255)
... zobacz więcej
21.06.2014
Archiwum Spółdzielcze Krajowej Rady Spółdzielczej
... zobacz więcej
12.06.2014
Archiwum zakładowe Spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" S.A. w Lądku Zdroju
... zobacz więcej
03.06.2014
Samodzielny Wydział w Wyższym Urzędzie Górniczym
... zobacz więcej
21.05.2014
Archiwum Zakładowe Centrali PKP S.A. działa na podstawie:Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14.07.1983 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 173) z póź. zm. (Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz. 673 - tekst jednolity),Regulaminu organizacyjnego Centrali PKP S.A.,Instrukcji kancelaryjnej dla spółki "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" - A 1 i Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów dla spółki "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" - A 2 oraz Rzeczowego Wykazu Akt dla spółki "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", zatwierdzonych w dniu 18.07.2003 r. przez Dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie i wprowadzonych Zarządzeniem Nr 76 Zarządu PKP S.A. z dnia 04 listopada 2003 r. uchwalonym Uchwałą Nr 903 Zarządu PKP S.A. z dnia 04 listopada 2003 r. z póź. zm. wprowadzoną przez Zarząd PKP S.A.Ewidencję dokumentacji stanowią:wykaz spisów zdawczo-odbiorczych,spisy zdawczo-odbiorcze,spisy zdawczo-odbiorcze akt osobowych,spisy dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie,protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej,protokół stwierdzający brak lub uszkodzenie wypożyczonego dokumentu,spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego.Udostępnianie akt w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie par. 8 Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów dla spółki "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" - A 2. o treści:Dokumentacja, przechowywana w archiwum zakładowym, udostępniana jest do celów służbowych i naukowo-badawczych.Korzystanie z dokumentacji do celów służbowych odbywa się na miejscu w archiwum zakładowym na podstawie zgody kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej, z której dokumentacja pochodzi. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, zgodę może wydać likwidator albo kierownik jednostki organizacyjnej będącej następcą prawnym. W przypadku braku następcy, zgodę wydaje Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny lub inna upoważniona przez niego osoba.Wypożyczanie dokumentacji dla celów służbowych poza jednostkę (komórkę) organizacyjną, w której funkcjonuje archiwum zakładowe, może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie zgody kierownika tej jednostki organizacyjnej lub upoważnionej przez niego osoby.Nie wolno wypożyczać poza archiwum zakładowe dokumentów zastrzeżonych przez aktotwórcę, dokumentów uszkodzonych i ewidencji.Udostępnianie dokumentacji dla celów naukowo-badawczych wymaga każdorazowo zgody kierownika jednostki organizacyjnej, z której pochodzi dokumentacja (aktotwórcy lub następcy prawnego) i odbywa się stosownie do przepisów zawartych w:ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 z późniejszymi zmianami),ustawie z dnia 12 stycznia 1984 roku "Prawo prasowe" (Dz. U. Nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami),ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926),przepisach wewnętrznych PKP S.A.Udostępnianie dokumentacji odbywa się w archiwum zakładowym, pod nadzorem pracownika archiwum zakładowego. Udostępniane są całe teczki aktowe, nie pojedyncze dokumenty.Udostępnianie dokumentacji odbywa się na podstawie kart udostępniania akt (załącznik Nr 6 do Instrukcji). Przy zwrocie dokumentacji pracownik archiwum zakładowego sprawdza jej stan - także ilość kart - a fakt zwrócenia dokumentacji odnotowuje na karcie udostępniania.Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnioną lub wypożyczoną dokumentację.W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń udostępnionej dokumentacji, pracownik archiwum zakładowego sporządza protokół, który podpisuje wypożyczający dokumentację, jego bezpośredni przełożony i pracownik archiwum zakładowego. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden wkłada się w miejsce wypożyczonej dokumentacji, drugi przechowuje się w przeznaczonej na ten cel teczce, a trzeci przekazuje się kierownikowi komórki organizacyjnej, która dokumentację wypożyczyła, w celu wyjaśnienia sprawy.W sprawach dotyczących archiwum PKP prosimy o kontakt:Polskie Koleje Państwowe S.A.Departament Zakupów i AdministracjiZamiejscowy Wydział Zasobu Archiwalnego w Sosnowcuul. Niepodległości 3141-200  Sosnowiectel. 32 710 46 01 wew. 101fax. 32 710 46 04e-mail: archiwum.sosnowiec@pkp.plŹródło: pkpsa.pl
... zobacz więcej
15.05.2014
Umiejętność odczytywania starego pisma jest niezbędna archiwistom, historykom i genealogom. Niniejszy Przewodnik wychodzi na przeciw ich potrzebom.
... zobacz więcej
07.05.2014
Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, Warszawa 2011, ss. 110
... zobacz więcej
30.04.2014
 Agnieszka Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012, ss. 318, ISBN 978-83--62421-22-0
... zobacz więcej
26.04.2014
Warsztaty5 czerwca 2014 r., Warszawa 
... zobacz więcej
17.04.2014
Bardzo ciekawy referat, zwłaszcza wobec ostatnich przekształceń własnościowych.
... zobacz więcej
10.04.2014
VIII edycja seminarium z cyklu "NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE" "INTERAKTYWNE MUZEA - KONCEPCJE, PROJEKTY, REALIZACJE I DOŚWIADCZENIA"Warszawa, 27 lutego 2014 r. 
... zobacz więcej
15.02.2014
Kolejny ciekawy przykład archiwów gospodarczych.
... zobacz więcej
09.02.2014
W środę, 15 stycznia 2014 odbyła się w Nowym Jorku doroczna konferencja Metropolitan New York Library Council (METRO). Konferencja, która miała miejsce w nowoczesnym budynku Baruch College (CUNY), zgromadziła ponad dwustu przedstawicieli bibliotek archiwów, uczelni i innych instytucji z Nowego Jorku i okolic. Uczestnicy mieli do wyboru 25 prezentacji i wykładów przedstawiających różne aspekty pracy, możliwości i osiągnięć szeroko rozumianego środowiska bibliotekarskiego. Do przyjętych do prezentacji projektów zakwalifikował się referat przedstawicieli Instytutu Piłsudskiego: Dr Marka Zielińskiego i Dr Iwony Korga p.t. Digitization of Polish History 1918-1923 opisujący projekt digitalizacji i przedstawiający wybrane materiały, technikę opracowania danych, prezentację online i wykorzystanie danych przez Internautów.Konferencja rozpoczęła się od wykładu znanej w środowisku amerykańskim bibliotekarki i blogerki Jessamyn West, która w wykładzie p.t. Open, Now! opowiedziała o możliwościach otwartego dostępu (open access) dającego nieskrępowany, bezpłatny dostęp do szeroko rozumianej informacji internetowej. Mówiła o projektach Google, Digital Public Library of America i o problemach prawnych związanych z takim dostępem.Następnie uczestnicy konferencji mogli mogli dowolnie wybierać z szerokiego zestawu  prezentacji. Poniżej przegląd tych w których brali udział przedstawiciele Instytutu. Cały program konferencji jest dostępny w sieci, linki poniżej prowadzą do zestawów przeźroczy:Building Authorities with Crowdsourced and Linked Open Data in ProMusicDB (Kimmy Szeto, Baruch College, CUNY and Christy Crowl, ProMusicDB). Linked Data to wspaniały koncept, ale gdzie znaleźć dane? Autorzy opisują swoje poszukiwania danych wykonawców muzycznych, ich ról, występów itp. Informacje są w Internecie - w wielu różnorodnych miejscach - autorzy przedstawili sposoby znajdywania danych i ich pogodzenia tak, aby stworzyć użyteczną i jednolitą bazę danychMetadata for Oral History: Acting Locally, Thinking Globally (Natalie Milbrodt, Jane Jacobs and Dacia Metes, Queens Library). Przedstawicieli Queens Public Library zaprezentowały najnowszy projekt dotyczący historii dzielnicy Queens, obejmujący wykłady, zdjęcia i pamiątki najstarszych mieszkańców tej dzielnicy. Podkreślały problemy z wyborem programu i opisem metadanych szczególnie w zakresie nazw geograficznych. Bardzo użyteczne były informacje o tym jak dobrze opisać wywiad ( kto?, co?, kiedy?, gdzie?, dlaczego?, jak?)Mug Shots, Rap Sheets, & Oral Histories: Building the New Digital Collections at John Jay College of Criminal Justice (Robin Davis, John Jay College of Criminal Justice). Przedstawicielkla biblioteki akademickiej naszkicowała etapy prac, metadane, możliwości i pokazała najciekawsze dokumenty z mającej się ukazać w tym roku kolekcji online dotyczącej historii policji nowojorskiej i nagrań z burmistrzem Nowego Jorku Edwardem “Edem” Koch.Wikipedia in Cultural Heritage Institutions (Dorothy Howard, Metropolitan New York Library Council). Dorothy Howard  pracuje obecnie w METRO jako Wkipedian-in-residence. Przedstawiła ona najnowsze projekty Wikipedi takie  jak GlamWiki, Wikipedia Commons, oraz opowiedziała o działaniach wikipedystów mających na celu podniesienie poziomu i rozwój artykułów, szczególnie dotyczących problematyki medycznej.Beyond digitization: hacking structured data out of historical documents (Dave Riordan and Paul Beaudoin, NYPL Labs, The New York Public Library). Programiści z New York Public Library opowiadali o bardzo ambitnym projekcie crowdsourcing, mającym na celu wyekstrahowanie danych strukturalnych (etykieta - zawartość) z materiałów w ogromnych kolekcjach biblioteki. Zbudowali narzędzia do zachęcenia wolontariuszy do dokonywania transkrypcji dokumentów, do pomagania im w tym zadaniu, weryfikacji poprzez automatyczne porównanie wyników pracy różnych osób itp., jednocześnie tworząc wersją oprogramowania Open Source. Wśród projektów które zostały lub są w opracowaniu są np. menu restauracji i afisze teatralne.Open Access is a Lot of Work!: How I Took a Journal Open Access and Lived to Tell About It (Emily Drabinski, LIU Brooklyn). Bardzo ciekawa prezentacja opisująca pracę nad periodykiem “Radical Teacher” i zmianą z tradycyjnego systemu publikacji w postać elektroniczna z Open Access dzięki współpracy z University of Pittsburg. Podkreśliła, że każda tego typu zmiana wymaga ogromnego nakładu pracyPracownicy METRO bardzo profesjonalnie przygotowali i zadbali o każdy szczegół konferencji. Do zobaczenia za rok!Iwona KorgaArtykuł ukazuje się jednocześnie w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu PiłsudskiegoMoże Cię też zainteresowaćMetropolitan Library CouncilCyfrowa Biblioteka Publiczna otwiera swoją stronęŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
26.01.2014
Czym właściwie jest digitalizacja?
... zobacz więcej
18.01.2014
 W 30 miastach Polski archiwa państwowe utworzyły punkty konsultacyjne, w których można się dowiedzieć jak tworzyć archiwa rodzinne i zabezpieczać zgromadzone dokumenty.
... zobacz więcej
10.01.2014
Archiwa gospodarcze w Polsce niemal nie istnieją. Tymczasem przechowują one ważną dokumentację. Wprawdzie również w Szwajcarii ich status pozostawia wiele do życzenia, jednak mimo to prezentuje się o wiele lepiej aniżeli w naszym kraju. Może warto byłoby przenieść doświadczenia szwajcarskie na polski grunt? 
... zobacz więcej
23.12.2013
Każdego roku odbywają się konferencje organizowane przez środowiska polonijne na świecie. W tym roku członkowie Rady Instytutu Piłsudskiego wzięli udział w trzech konferencjach naukowych które odbyły się na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy.W dniach 15-16 maja 2013 miała miejsce konferencja i spotkanie naukowe Polish-American Historical Association (PAHA). Konferencja odbyła się w University at Buffalo, The State University of New York. PAHA jest organizacją pożytku publicznego która skupia naukowców zajmujących się badaniami nad Polonią. Powstała w roku 1942 jako część Polskiego Instytutu Naukowego, od 1948 jest niezależnym towarzystwem naukowym.W dniach 14-15 czerwca 2013 odbyła się się konferencja prezentująca badania naukowe Polaków w Ameryce w wielu dyscyplinach nauki. Konferencja jest organizowana corocznie przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences of America - PIASA) i miała miejsce Waszyngtonie. PIASA powstała w 1942 r. początkowo jako kontynuacja na czas okupacji Polskiej Akademii Umiejetnosci w Krakowie a od lat powojennych jako niezależna organizacja. PIASA  skupia polsko-amerykańskich uczonych, posiada bibliotekę i archiwum oraz galerię sztuki.Jak każdego roku odbyła się także Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MAB), w której biorą udział przedstawiciele instytucji polskich działających w Europie Zachodniej i w obu Amerykach. Kolejne spotkanie MAB miało miejsce we wrześniu 2013 r. w Budapeszcie. Podczas konferencji przedstawione zostały referaty dotyczące 150 Rocznicy Powstania Styczniowego i historii polsko-węgierskiej.Iwona KorgaArtykuł ukazał się 2 kwietnia 2013 w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu Piłsudskiego.Iwona Drag Korga jest dyrektorem wykonawczym Instytutu Pilsudskiego w Ameryce, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Queens College w Nowym Jorku. Doktor nauk humanistycznych, archiwista i historyk, pasjonuje się historią najnowszą, kolekcjami archiwalnymi  i edukacją młodego pokolenia Polonii.Źródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
18.12.2013
Poniższy tekst proszę potraktować jako zachętę i wstęp do lektury zbioru esejów Debates in the Digital Humanities pod redakcją Matthew K. Golda, wydanego w 2012 przez University of Minnesota Press. Antologia ta została także opublikowana w nieco rozszerzonej formie jako tekst „open access”, który dostępny jest tutaj.Digital humanities (w skrócie DH), czy też humanistyka cyfrowa jest relatywnie nową dziedziną, która zdobywa coraz większą popularność w świecie akademickim. Artykuł w angielskiej Wikipedii podaje bardzo zgrabną definicję DH, do której odsyłam zainteresowanych. W skrócie, humanistyka cyfrowa, jest obszarem badań, nauczania i tworzenia łączącego technologie informatyczne i dyscypliny humanistyczne. Obejmuje ona działalność od kuracji kolekcji cyfrowych w sieci po eksplorację danych dokonywaną na wielkich zbiorach. DH stara się połączyć warsztat tradycyjnych dyscyplin humanistycznych (takich jak historia, filozofia, językoznastwo, nauka o literaturze, sztuce, muzyce, itd.) z narzędziami informatycznymi takimi jak wizualizacja danych, pozyskiwanie danych, eksploracja danych i tekstu, statystyka czy publikacja elektroniczna.Trudno oprzeć się entuzjazmowi praktyków humanistyki cyfrowej, którzy wierzą, że skrzyżowanie nauk humanistycznych z technologią komputerową przyniesie nowy renesans tychże nauk. Twierdzą, że nowe narzędzia pozwolą badaczom znaleźć odpowiedź na istniejące pytania i pozwolą zweryfikować dotychczasowe teorie. Jest wiele przykładów, które mogą świadczyć o sukcesach DH. Text Encoding Initiative, czyli standard elektronicznej reprezentacji tekstu wraz z informacją o jego treści jest jednym z kluczowych osiągnięć środowiska DH. Dużym odzewem cieszą się także takie inicjatywy jak Orlando Project (ogromna w skali baza tekstów przygotowanych dla naukowców badających literaturę pisaną przez kobiety w Wielkiej Brytanii na przestrzeni wieków), czy The William Blake Archive (cyfrowa kolekcja szczegółowo anotowanych edycji pism i prac plastycznych W. Blake'a). Bardzo obiecujące są eksperymenty wykorzystujące GIS do wizualizacji danych geograficznych, gry wirtualne i multimedia, technologie e-learningowe. Ze względu zakres specjalizacji wymaganych w DH, niemalże niemożliwe jest, aby prace na tym polu wykonywane były przez indywidualne osoby. Zwykle projekty prowadzone są przez zespoły składające się z naukowców, informatyków, bibliotekarzy, archiwistów, statystyków i innych specjalistów.Środowisko humanistyki cyfrowej nadal jest na etapie eksperymentowania i wypracowywania odpowiednich metod i narzędzi. Krytyczne głosy przeciwko możliwościom jakie stwarza DH są często uzasadnione i ważkie. Argumentem, który do mnie najbardziej przemawia jest ten, że wszystkie technologiczne narzędzia wykorzystywane w DH wywodzą się z kompletnie różnych dziedzin, których podstawowe założenia stoją często w sprzeczności z humanistyką. Mechanistyczne, ilościowe i redukcyjne techniki wykluczają metodologie humanistyczne, bo opierą się na założeniu, że badane obiekty są samowyjaśniające, ahistoryczne i autonomiczne. Dla przykładu, projekt, który w wizualny sposób na mapie Google Dublina pokazuje wszystkie lokalizacje pojawiające się w Ulissesie Jamesa Joyce’a niszczy metaforyczne i aluzyjne użycie miejsc w powieści.Mimo wszelakich problemów metodologicznych humanistyki cyfrowej, często naiwnemu podejściu do używanych narzędzi, czy też nieufności do tego typu eksperymentacji w samym środowisku akademickim, budzi ona zainteresowanie i nadzieję na rozwój. Przyłączanie się kolejnych uczelni do ruchu DH, nowe konferencje, popularność periodyków skierowane do praktyków DH świadczą, że dziedzina ta ma duży potencjał. W październiku 2012 w Lublinie odbyła się pierwsza polska konferencja poświęcona humanistyce cyfrowej, a jej uwieńczeniem jest powstanie publikacji Zwrot cyfrowy w humanistyce, do lektury której zachęcam. New York Times opublikował także w 2011 roku serię artykułów na temat DH, zatytułowaną Humanities 2.0, która doskonale przedstawia stan badań i projektów na tym polu.Kilka kolejnych projektów godnych uwagi:Republic of LettersRossetti ArchiveWhitman ArchiveTomasz KalataArtykuł ukazał się 5 września 2013 w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu PiłsudskiegoTomasz Kalata jest bibliotekarzem i archiwistą, pracuje w New York Public Library i jest członkiem Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Jest wychowankiem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pratt Institute w Nowym Jorku; ma szerokie zainteresowania w zakresie archiwistyki i bibliotekoznawstwa, działał również jako wolontariusz w Polskim Instytucie Naukowym i w Instytucie Piłsudskiego.Źródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
08.12.2013
Szkolenie skierowane do osób niepełnosprawnych. 
... zobacz więcej
25.11.2013
17. edycja seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE MOBILNE MUZEUMTECHNOLOGIE WIRTUALNEGO ZWIEDZANIAWarszawa, 19 grudnia 2013 r. 
... zobacz więcej
21.11.2013
Wystawa fotografii zainaugurowana 12 listopada br. w Archiwum Państwowym w Lesznie.
... zobacz więcej
17.11.2013
 Seminarium z cyklu: ZBIORY SPECJALNE. Edycja I: stare druki, kartografia. archiwaliaTechnika i organizacja pracy ze spuścizną dokumentacyjnąWarszawa, 26 listopada 2013 r. 
... zobacz więcej
08.11.2013
Archiwa kościelne, a zwłaszcza klasztorne, należą do najstarszych. Mimo to nie wypracowały dotychczas współnych form prawno-organizacyjnych.
... zobacz więcej
03.11.2013
Instytut Pamięci Narodowej - Biuro Archiwizacji i Udostępniania Dokumentów zaprasza na:KONFERENCJĘ NAUKOWĄ"FONOTEKA W CYFROWYM ARCHIWUM" 
... zobacz więcej
17.10.2013
Archiwa zakładowe i państwowe oraz IPN poszukują nie tylko historyków archiwistów, ale także techników archiwistów.
... zobacz więcej
09.10.2013
Nie tylko państwo tworzy historię – pod takim hasłem odbędzie się 29 października 2013 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych IV Krajowe Sympozjum Archiwalne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.Sympozjum rozpoczyna nowy cykl spotkań traktujących o roli i miejscu jednostek życia gospodarczego w dokumentowaniu procesów ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjnych zachodzących w Polsce. Obrady pierwszego spotkania poświęcone będą kwestii odpowiedzialności za zachowanie dla przyszłości dokumentacji banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Zgłoszenie udziałuPrzedmiotem dyskusji będą m.in. następujące zagadnienia:- dlaczego należy zadbać o zachowanie dokumentacji dotyczącej działalności gospodarczej, mającej znaczenie historyczne?-  czy problem odpowiedzialności  zachowania trwałego śladu ukazującego działalność gospodarczą w perspektywie historycznej jest tylko problem prawnym czy także moralnym?- jakie powinny być relacje między prywatnym sektorem gospodarczym a archiwami państwowymi w obszarze ochrony dokumentacji gospodarczej?- jakie powinny być formy ochrony pozostałości dokumentacyjnej, z myślą o przechowywaniu w długim czasie, jako historycznego świadectwa działalności będącego częścią dziedzictwa kulturowego państwa i narodu? Do udziału w Sympozjum organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tematem spotkania.Aby wziąć udział w Sympozjum należy do 18 października 2013 r. przesłać zgłoszenie, które można pobrać za pośrednictwem strony NDAP. Można tam również zapoznać się z programem. Liczba miejsc jest ograniczona.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
02.10.2013
Ukazało się kolejne wydanie pisma branżowego archiwistów "Archiwista Polski"
... zobacz więcej
23.09.2013
4 edycja Forum Informatyki w Instytucjach KulturyNOWE MEDIA INTERNETU DLA PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY(muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury)Warszawa, 2 października 2013 r. 
... zobacz więcej
17.09.2013
Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich organizuje kursy archiwalne I i II stopnia
... zobacz więcej
09.09.2013
 Informacja dla osób poszukujących dokumentów osobowo-płacowych do celów emerytalno-rentowych oraz ustalenia kapitału początkowego
... zobacz więcej
02.09.2013
W imieniu Placówki Kształcenia Ustawicznego EMPRIZ Training zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu warsztatowym  ARCHIWIZACJA I OBIEG DOKUMENTACJIWarszawa, 2-3 września 2013 
... zobacz więcej
26.08.2013
Warsztaty: PRAKTYKA DIGITALIZACJI ZASOBÓW MUZEALNYCH. CELE, PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Warszawa. 11 września 2013 r. 
... zobacz więcej
19.08.2013
 Ciekawa inicjatywa cyfryzacji dziedzictwa przemysłowego Warszawy.
... zobacz więcej
11.08.2013
 W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie można studiować archiwistykę i zarządzanie zapisami informacyjnymi.
... zobacz więcej
04.08.2013
 Archiwizacja dokumentacji warunkiem efektywnego zarządzania instytucją
... zobacz więcej
28.07.2013
 W obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej podpisano w Pałacu Prezydeckim  w Warszawie 3 lipca br. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych
... zobacz więcej
20.07.2013
W dniu 1 sierpnia br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powołał nowy skład Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) na czteroletnią kadencję (2012-2016):
... zobacz więcej
11.08.2012
Archiwom zakładowym i składnicom akt banków poświęcona jest publikacja pod redakcją prof. Stanisława Sierpowskiego "Archiwa bankowe" wydana w 1995 r. nakładem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są to materiały konferencyjne. Funkcjonowanie archiwów bankowych przedstawię na przykładzie NBP. 
... zobacz więcej
04.07.2012
Kancelarie tajne tworzone są w jednostkach organizacyjnych przetwarzających informacje niejawne o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne". Kierownik danej jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na przetwarzanie w kancelariach tajnych także informacji niejawnych posiadających klauzulę "poufne" lub "zastrzeżone".
... zobacz więcej
28.06.2012
Zawód archiwisty jest związany nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, a często także peleografii i neografii. Poza tym samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych wymaga od archiwisty umiejętności wyszukiwania i analizy informacji. W świetle prawa informacja jest towarem, za który się płaci. Na polskim rynku pracy  funkcjonują już profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne  pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin. Niektóre z nich oferują praktyki, po których otrzymuje się zaświadczenie, istnieje także możliwość pracy. Niedawno miałem okazję sam uczestniczyć w takich praktykach. Praca odbywała się zdalnie, w Google Docs, na początek otrzymałem zadanie próbne polegające na wyszukaniu kilkunastu firm w Polsce oraz kilkunastu hurtowni artykułów biurowych na rynku niemieckim. Po pozytywnej ocenie zacząłem realizować komercyjne zadania firmy polegające na wyszukiwaniu informacji handlowych z terenu państw europejskich i azjatyckich, a także na weryfikacji istniejących już baz danych. Jako przykład podam tutaj bazę na 3600 rekordów dotyczącą sklepów jubilerskich z terenu Europy i Chin, nad którą pracowało kilka osób. Weryfikacja informacji zaś polegała na oznaczaniu kolorem zielonym komórek z aktualnymi danymi, zmiany oznaczało się na czerwono, natomiast informacje niedostępne w Internecie na szaro. Każde zadanie miało swoją specyfikację, poza tym każda grupa miała swojego opiekuna, z którym w razie konieczności można było skontaktować się poprzez czat na Skypie. Oczywiście na początek każdy uczestnik praktyk otrzymał bezpłatnie materiały szkoleniowe i potrzebne linki. Praktyki były bezpłatne, trwały na poziomie podstawowym 260 godz., dziennie trzeba było przepracować minimum 2 godz. Osobiście mam z praktyk bardzo miłe wspomnienia i gorąco polecam je każdemu. Myślę, że zwłaszcza archiwiści powinni być zainteresowani, gdyż specyfika zawodu infobrokera sprowadza się do wyszukiwania informacji, co przecież archiwiści i tak robią w ramach kwerend. Poza tym infobroker nie ogranicza się tylko do Internetu, przeszukuje też m. in. archiwa i biblioteki.  Nie sposób nie wspomnieć tutaj o językach obcych, których znajomość jest niezbędna brokerowi informacji. Zarówno dla archiwisty, jak i infobrokera podstawowe znaczenie ma język angielski. Jednak w tym drugim przypadku jego znajomość przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym jest niestety niezbędna. Nie powinno to jednak nikogo odstraszać, bo dla infobrokera ważne są również takie języki, jak francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski czy języki niszowe, jak czeski, niderlandzki, grecki lub węgierski. Znaczenie języków niszowych ostatnio zresztą wzrosło i jest niewątpliwym atutem na rynku pracy. Wiele firm infobrokerskich wymaga jednak od kandydatów perfekcyjnej znajomości angielskiego. Jednak przede wszystkim liczą się tutaj zdolności analityczne, które pozwolą ocenić informację. Zawód infobrokera powstał w latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych w wyniku rewolucji technologicznej, której rezultatem był coraz łatwiejszy dostęp do informacji. Pionierami profesji brokera informacji byli bibliotekarze, którzy doszli do wniosku, iż działalność informacyjna będąca ich domeną może być uprawiana komercyjnie. Podkreślić trzeba, że archiwiści także mają w programie studiów informację naukową i informatykę archiwalną, co sprawia że są do zawodu infobrokera tak samo dobrze przygotowani. Obecnie na świecie działa kilka stowarzyszeń infobrokerskich, które oprócz działalności komercyjnej prowadzą także szkolenia. Ponadto zawód ten jest bardzo popularny w Niemczech. Można go również uprawiać jako Freelancer.      Źródło: Szczepańska Barbara, Broker informacji – zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości?, EBIB, Nr 11, 2002 
... zobacz więcej
25.06.2012
W przypadającą 8 maja rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej została oficjalnie uruchomiona w Internecie strona Europejskiego Archiwum Ruchu Oporu (ang. European Resistance Archive – ERA). Pomysłodawcą i organizatorem projektu wspieranego i finansowanego przez Komisję Europejską jest „Istoreco – Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia.
... zobacz więcej
06.06.2008
W marcu 1993 roku Minister Edukacji Narodowej wpisał Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania do rejestru niepaństwowych szkół wyższych. Jej rektorem został ekonomista, specjalista zarządzania, prof. zw. dr hab. Andrzej Koźmiński.
... zobacz więcej
22.01.2008
Archiwistyka niemiecka zajmuje, obok francuskiej i włoskiej, wyjątkową pozycję w dziejach tej dziedziny wiedzy. Już w XVI w. opublikowano w Niemczech pierwszy traktat o archiwach, a na początku XIX w. zaczęto używać terminu oznaczającego archiwistykę jako dyscyplinę naukową.
... zobacz więcej
06.09.2007
Większość uczelni ma w swojej ofercie edukacyjnej studia podyplomowe z zakresu archiwistyki. Przeznaczone są one przede wszystkim dla absolwentów innych kierunków studiów zamierzających pracować w archiwach państwowych lub zakładowych, oraz absolwentów historii o specjalności ogólnohistorycznej.
... zobacz więcej
06.07.2007
W związku z ostatnimi przemianami zachodzącymi w naszym kraju, coraz więcej szkół wyższych, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, kształci archiwistów zakładowych. Okazało się bowiem iż właśnie w tej grupie jest najmniej osób posiadających odpowiednie kwalifikacje poświadczone dyplomem ukończenia kierunkowych studiów wyższych.
... zobacz więcej
02.07.2007
W wielu firmach i instytucjach do niedawna obowiązki archiwisty zakładowego powierzano osobom zupełnie do tego nie przygotowanym, często po prostu sekretarkom. Niestety z sytuacją taką spotykamy się jeszcze obecnie. Tymczasem to właśnie od odpowiednio wykształconego, kompetentnego i posiadającego świadomość archiwalną personelu archiwum zakładowego zależy w dużej mierze jakość narastającego zasobu. I nic tu nie pomogą nawet najlepsze przepisy.
... zobacz więcej
28.06.2007
strzałka do góry