Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum
The Metasploit Unleashed (MSFU) course is provided free of charge by Offensive Security in order to raise awareness for underprivileged children in East Africa. If you enjoy this free ethical hacking course, we ask that you make a donation to the Hackers For Charity non-profit 501(c)(3) organization. A sum of $9.00 will feed a child for a month, so any contribution makes a difference.
... zobacz więcej
01.12.2021
Quickly find and fix the vulnerabilities that put your web applications at risk of attack. Enjoy more peace of mind – without investing more of your limited time.
... zobacz więcej
01.12.2021
Google Guide is an online interactive tutorial and reference for experienced users, novices, and everyone in between. I developed Google Guide because I wanted more information about Google's capabilities, features, and services than I found on Google's website. --Nancy Blachman
... zobacz więcej
01.12.2021
Temat głównie dla freelancerów... " [...] Website builders are the right choice for people with no programming experience and limited time and budget. But sometimes even professionals can gain access to these tools, because the majority of them gives a visual over a website and let their users create websites as fast as they can. Modern top website builders have a plenty of modern functionalities: they produce responsive, simple and complex, one- and multi-page websites with animations, image and video backgrounds, media embeds and more. With best website builders you can create a really professional and appealing website, despite the fact that it takes you just minutes to cope with it. [...]"
... zobacz więcej
01.12.2021
Wiedza przede wszystkim dla infobrokerów i archiwistów cyfrowych, pozwalająca uniknąć wielu zagrożeń...
... zobacz więcej
29.11.2021
"An open format developed by the Swiss Federal Archives, designed for archiving relational databases in a vendor-neutral form. A SIARD archive is a ZIP-based package of files based on XML and SQL:1999. A SIARD file incorporates not only the database content, but also machine-processable structural metadata that records the structure of database tables and their relationships. The ZIP file contains an XML file describing the database structure (metadata.xml) as well as a collection of XML files, one per table, capturing the table content. The SIARD archive may also contain text files and binary files representing database large objects (BLOBs and CLOBs). SIARD permits direct access to individual tables by exploring with ZIP tools. A SIARD archive is not an operational database but supports re-integration of the archived database into another relational database management system (RDBMS) that supports SQL:1999. In addition, SIARD supports the addition of descriptive and contextual metadata that is not recorded in the database itself and the embedding of documentation files in the archive. [...]"
... zobacz więcej
29.11.2021
Wiedza głównie dla infobrokerów... Tutaj przypomnę jeszcze o istnieniu Deeb Web-u i Dark Netu, pierwszy oznacza wszystkie zasoby Internetu, do których musimy się logować, do drugiego za pomocą zwykłych wyszukiwarek nie wejdziemy.
... zobacz więcej
27.11.2021
"Redis is an open source (BSD licensed), in-memory data structure store, used as a database, cache, and message broker. Redis provides data structures such as strings, hashes, lists, sets, sorted sets with range queries, bitmaps, hyperloglogs, geospatial indexes, and streams. Redis has built-in replication, Lua scripting, LRU eviction, transactions, and different levels of on-disk persistence, and provides high availability via Redis Sentinel and automatic partitioning with Redis Cluster. [...]"
... zobacz więcej
27.11.2021
" [...] Twórcą Archiwum Społecznego Polskiego Webu (ASPW) jest programista z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW i doktorant IBL PAN Marcin Wilkowski. Zbiory archiwum dostępne są na stronie https://aspw.pl/ na wolnej licencji i mogą być wykorzystane jako otwarte dane badawcze. [...]"
... zobacz więcej
27.11.2021
"- blockchain based document archive storage for large scale cloud systems- lekana platform built for pageroonline which is one of the largest e-invoicing provider in the world. [...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"DROID (Digital Record Object IDentification) is a file format identification tool developed by The National Archives. It is in widespread use across the world, in cultural memory institutions, local and central government departments and other public bodies, and has been embedded into multiple commercial and open source digital preservation products. [...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"ARCHANGEL is a 24 month socio-technical feasibility study co-creating and evaluating a novel prototype DLT service with end-users to determine how archival practices, sustainable models and public attitudes could evolve in the presence of a trusted decentralised technology to prove content integrity and ensure open access to digital public archives. [...]"
... zobacz więcej
25.11.2021
"Companies in shipping have been desperately holding on to the paper bill of lading for hundreds of years. Over time it became the holy document that nobody wanted to let go of. But now CargoX has created a solution that empowers them to forget that piece of paper and start working digitally. What a sharp turn!To make things even more interesting, their documents will be transferred through something called blockchain, stored on something called an InterPlanetary File System (IPFS), accessible in a digital document repository, which also can be seen as a central digital archive. All this at almost the speed of light. [...]"
... zobacz więcej
22.11.2021
"DMS stands for Document Management System, which is a system designed to store, manage and track the usage of documents.  The main goal of DMS is to reduce the use of papers.There are many DMS cloud-based services, however, they may be very pricy when it comes to enterprise or company with the streaming flow of documents form many users. Fortunately for us, there is always open source alternatives and some are built to compete with the enterprise extensive services.What does your institution, company or team require is  a major factor when choosing your file/ documents management system that fits. [...]"
... zobacz więcej
20.11.2021
Studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie "Program studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem nowych technologii w pracy instytucji kultury i administracji.Nowoczesne technologie dają możliwości tworzenia i wsparcia dostępu obywateli do dóbr kultury i usług administracyjnych, otwierając równocześnie nowe kanały komunikacji. Studia są adresowane do osób, które chcą poznać kompleksowe narzędzia i zdobyć kompetencje pozwalające efektywnie stosować nowe technologie w działalności urzędów i placówek kulturalnych."
... zobacz więcej
20.11.2021
Archiwistyka w Stanach Zjednoczonych jest bardzo poważana, o czym opowie w swoim, wygłoszonym 18 listopada br. referacie p. Leszek Pudłowski z Wiednia http://poznan.ap.gov.pl/program-konferencji-archiwa-pomiedzy-administracja-a-potrzebami-nauki/ , a archiwiścibardzo dobrze opłacani. Niniejszy webinar New York State Archives przedstawia zasady elektronicznego zarządzania dokumentami w Stanach Zjednoczonych. PS. Webinar jest po angielsku, i w tym języku polecam go wysłuchać, jednak w "Ustawieniach" w prawym dolnym rogu istnieje możliwość automatycznego tłumaczenia na dowolny język."This webinar will introduce the basic principles of electronic records management. One of the biggest challenges facing records and office managers is the complexity of issues surrounding the management of electronic records. The manager’s goal should be to determine the most efficient way to manage electronic records so that access for their entire retention period is ensured. This webinar focuses on how to: - Manage electronic record keeping systems of varied sizes and types - File and maintain access to electronic records - Control the retention and disposition of electronic records - Develop security and other management controls over electronic records - Preserve electronic records over long periods of time Presenter: Sarah Durling This session is the first of five in our 2020 Winter Webinar Series."
... zobacz więcej
16.11.2021
Sieć, z której istnienia, moim zdaniem, powinien zdawać sobioe sprawę każdy infobroker. Sieć pozwala na dostęp do wielu bardzo ciekawych treści, nieindeksowanych z różnych względów przez standardowe wyszukiwarki. Temat TOR-a został też dosyć dobrze przedstawiony w polskiej Wikipedii.
... zobacz więcej
15.11.2021
Elektroniczny system obsługi spraw i dokumentów stosowany w UM w Lublinie.
... zobacz więcej
12.11.2021
Elektroniczna obsługa kancelarii oraz dokumentów przychodzących i wychodzących to jeden z podstawowych procesów, z których korzystają firmy i instytucje, aby zapewnić szybki i efektywny sposób dystrybucji informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Gwarantuje on, że żaden dokument nie zaginie, a każdy zostanie odpowiednio zadekretowany i skierowany do właściwego odbiorcy.  
... zobacz więcej
12.11.2021
Znajomość jednego lub kilku CMS-ów (systemów zarządzania treścią) jest obecnie bardzo pożądaną na rynku pracy umiejętnością (większość stron w sieci jest postawiona na jednym z CMS-ów, głównie na bardzo popularnym Wordpress-ie, o czym łatwo się przekonać klikając na pustym miejscu danej strony prawym przyciskiem myszy i wyświetlając z menu podręcznego informacje o stronie). Większość stron archiwów państwowych jest również postawiona głównie na Wordpress-ie lub Joomli , chociaż spotkałem się także z Drupalem. Wspomnę jeszcze o kreatorach stron, które są często bardzo zaawansowane, jak np. WIX czy jego polski odpowiednik BOWWE, i czasami po prostu lepiej z nich skorzystać (głównie dlatego, że nie wymagają wsparcia).
... zobacz więcej
09.11.2021
"Przechowywanie, organizowanie i uzyskiwanie dostępu do plików cyfrowych, zdjęć i filmów w centralnej i bezpiecznej przestrzeni dyskowej może stanowić nie lada wyzwanie. Często trudno jest przechowywać dokumenty w efektywny sposób – albo zajmują dużo przestrzeni na dysku, albo wykorzystują cenne zasoby do zarządzania dokumentacją. [...]"
... zobacz więcej
08.11.2021
Program Archiwum zakładowe to łatwa w obsłudze aplikacja ułatwiająca prowadzenie archiwum zakładowego w dowolnej jednostce zarówno o statusie publicznym jak i prywatnym. Zastosowane rozwiązania dają ogromne możliwości dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb odbiorcy. System Archiwum stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne realizujące wszystkie wymogi w zakresie zarządzania dokumentacją archiwalną. Począwszy od etapu przyjęcia dokumentacji na stan archiwum zakładowego a zakończywszy na etapie niszczenia dokumentacji, aplikacja rejestruje poszczególne fazy życia teczek zgodnie ze ścieżką wynikającą z przyjętej w danej jednostce instrukcji kancelaryjnej. Zaimlementowane w systemie moduły słownikowe umożliwiają konfigurację jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) obowiązujących w latach wytworzenia danych dokumentów, a co za tym idzie gwarantują zgodność klasyfikacji ewidencjonowanych teczek z rzeczywistym stanem prawnym. System Archiwum z powodzeniem sprawdza się w firmach świadczących usługi zarządzania dokumentami archiwalnymi. Dzięki opracowanemu modułowi zdalnego dostępu, daje możliwość podglądu baz danych klientów dla których świadczona jest usługa archiwum zakładowego.   Platforma: WinDOWS
... zobacz więcej
02.11.2021
AZAK (od Archiwum Zakładowe) – pierwszy system komputerowy wdrożony w polskich archiwach państwowych zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 stycznia 1985 r. Ankieta AZAK powstała w ramach pracy zespołu „Informatyka i archiwa” i stanowiła załącznik do protokołu pokontrolnego sporządzanego w ramach nadzoru archiwalnego archiwów państwowych nad archiwami zakładowymi. Ankieta zawierała 45 pytań dotyczących stanu zasobu kontrolowanego archiwum zakładowego dobranych pod kątem przydatności dla działu nadzoru Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Autorami tego systemu są mgr Krzysztof Urzędowski z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i dr inż. Krzysztof Wróblewski z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (obecnie Uniwersytet Pensylwanii w Filadelfii). System został uruchomiony i był eksploatowany na komputerze Mera 400 w Instytucie Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej. Oprogramowanie zostało napisane w języku Fortran i pracowało pod wielodostępnym systemem operacyjnym CROOK. System ten był eksploatowany do 1991 roku. W tym czasie wprowadzono do bazy danych ok. dziesięciu tysięcy ankiet, a więc zebrano dane dotyczące prawie wszystkich archiwów zakładowych podlegających nadzorowi państwowemu. W latach późniejszych powstała jego mutacja na komputery PC, a pod koniec lat 90. program przybrał formę bazy NADZÓR, wprowadzoną do obowiązkowego stosowania w archiwach państwowych[1][2].
... zobacz więcej
02.11.2021
Zapraszam serdecznie na bardzo profesjonalny blog ekspercki Kacpra Szurka, który pracuje na co dzień jako Detection Engineer w Eset. Bardzo fachowa wiedza, którą powinien dysponować (przynajmniej w określonym zakresie) każdy archiwista cyfrowy i infobroker.
... zobacz więcej
02.11.2021
Forum Archiwizacji Zasobów Polskiego Internetu, 16-17 listopada 2021, on-line, rejestracja poprzez formularz na stronie NDAP   „Forum archiwizacji polskiego Internetu” to dwa dni ciekawych prelekcji i dyskusji dotyczących tego ważnego, chociażby z punktu widzenia zabezpieczenia tej części dziedzictwa dokumentacyjnego, zagadnienia. Liczymy, że efektem rozmów prowadzonych w szerokim gronie ekspertów, a jednocześnie otwartych dla każdego zainteresowanego tematem, będzie wypracowanie kluczowych konkluzji dotyczących prawnych, metodycznych i technicznych warunków niezbędnych dla uruchomienia archiwum polskich zasobów WWW, w szczególności wytwarzanych przez sektor publiczny [...]"
... zobacz więcej
29.10.2021
eDOK to elektroniczny system obiegu dokumentów przeznaczony dla administracji publicznej. Umożliwia prowadzenie dowolnej sprawy w formie elektronicznej od momentu jej zarejestrowania przez pracownika do momentu jej zakończenia. Udostępnia informacje zawarte w pismach w formie dokumentów elektronicznych oraz zeskanowanych dokumentów papierowych.
... zobacz więcej
23.10.2021
Sztuczna inteligencja jest postrzegana jako fundament cyfrowej transformacji społeczeństwa i stanowić może ważny element umożliwiający zwiększenie ergonomii pracy sektora publicznego. NASK opracowuje mechanizm rozdzielania korespondencji z wykorzystaniem uczenia maszynowego na potrzeby oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją.
... zobacz więcej
23.10.2021
"Solr is highly reliable, scalable and fault tolerant, providing distributed indexing, replication and load-balanced querying, automated failover and recovery, centralized configuration and more. Solr powers the search and navigation features of many of the world's largest internet sites"
... zobacz więcej
20.10.2021
"EBSCO Discovery Service is an all-inclusive search solution that makes in-depth research easy." "EBSCO is the leading provider of research databases, e-journals, magazine subscriptions, e-books and discovery service to libraries of all kinds. For more than 70 years, we’ve partnered with libraries to improve research with quality content and technology." 
... zobacz więcej
12.10.2021
W. Łachowski, K. Janas, 2021, Wstęp [w: W. Łachowski, 2021, Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów], Kraków-Warszawa 2021, Wydawnictwo naukowe IRMiR." [...] Poprawa jakości i dostępności danych w mieście to pierwszy krok na drodze do tego, aby nie tylko firmy, ale również miejskie instytucje publiczne (i sami mieszkańcy miast, którym te instytucje służą) odnosiły realną korzyść z dobrodziejstw cyfrowej rewolucji. Mamy nadzieję, że niniejszy podręcznik oraz wiedza i doświadczenie ekspertów, których zaprosiliśmy do jego współtworzenia, będą służyć praktyczną pomocą wszystkim podejmującym wyzwanie, jakim niewątpliwie jest budowa zintegrowanego systemu zarządzania danymi w mieście. Informacje zawarte w publikacji będą przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom urzędu miejskiego mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. Książkę polecamy szczególnie osobom odpowiedzialnym za politykę smart city oraz transformację cyfrową, a także kierownikom wydziałów zajmujących się rozwojem miasta i zarządzaniem strategicznym. Wiele przydatnych do pracy wskazówek znajdą w podręczniku również miejscy informatycy oraz specjaliści od zamówień publicznych. [...]"
... zobacz więcej
11.10.2021
Bezpieczeństwo IT, 5 lipca 2017 "Nie od dziś wiadomo, że odpowiednio zbudowane i wykorzystywane hasła dostępowe to jeden z podstawowych i najważniejszych elementów budowania bezpieczeństwa teleinformatycznego w organizacji. Dzięki nim chronimy dostęp nie tylko do treści naszej korespondencji, pieniędzy przechowywanych na koncie ale również do nieocenionej wartości zasobów naszej sieci firmowej. Z pewnością znajdują się w niej poufne informacje dotyczące m.in. działania organizacji, jej klientów oraz chociażby warunków ich współpracy z przedsiębiorstwem. [...]"
... zobacz więcej
06.10.2021
Na temat słabych i silnych haseł można sobie poczytać w sieci, w serwisie YouTube dostępne są też tutoriale poświęcone temu zagadnieniu. Zasadniczo silne hasło powinno się składać z co najmniej 8 znaków (czym więcej, tym lepiej) i zawierać wszystkie cztery elementy, tzn. małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne. Należy unikać stosowania cyfr mogących się w jakikolwiek sposób kojarzyć z naszą osobą, np. daty urodzin. To samo dotyczy liter. W Internecie bez trudu można znaleść aplikacje sprawdzające siłę hasła. Tutaj wymienię kilka z nich, moim zdaniem najlepszych.
... zobacz więcej
25.09.2021
Bardzo ważny temat, szczególnie dla archiwistów cyfrowych!
... zobacz więcej
22.09.2021
"Kibana is a free and open user interface that lets you visualize your Elasticsearch data and navigate the Elastic Stack. Do anything from tracking query load to understanding the way requests flow through your apps"
... zobacz więcej
17.09.2021
" [...] Gdy myślimy o cyberbezpieczeństwie, dość często skupiamy się zabezpieczaniu danych przed użytkownikami z Internetu, czyli hakerami. Dlatego konfigurujemy zapory, korzystamy z programów antywirusowych, szyfrujemy transfer danych lub korzystamy z weryfikacji dwuetapowej. Warto jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo fizyczne, ponieważ kradzież lub utrata jednego urządzenia może skutkować wyciekiem danych o takiej samej skali, jak atak hakerski. Przykładem tutaj może być organizacja opieki zdrowotnej Lifespan ACE, która w wyniku kradzieży jednego laptopa straciła ponad milion dolarów, lub lotnisko Heathrow, które w wyniku zagubionego pendrive’a spowodowało wyciek danych dotyczący protokołów i bezpieczeństwa królowej (zainteresowanych zapraszam do lektury).  Niestety, przykłady można mnożyć, ponieważ w przeciwieństwie do danych podczas ruchu (data in transit), dane w stanie spoczynku (data at rest) mogą zostać wykorzystane przez praktycznie każdą postronną osobę. Wystarczy znaleźć pendrive’a, kupić używany komputer lub zwyczajnie ukraść urządzenie. W związku z tym, że nie szyfrowane dyski twarde są niesamowicie łatwe do odczytania (nawet gdy Windows posiada hasło), korzystanie z takich urządzeń grozi wyciekiem danych lub utratą prywatności nawet bez udziału hakerów. [...]"
... zobacz więcej
17.09.2021
"Elasticsearch is a distributed, RESTful search and analytics engine capable of addressing a growing number of use cases. As the heart of the Elastic Stack, it centrally stores your data for lightning fast search, fine‑tuned relevancy, and powerful analytics that scale with ease."
... zobacz więcej
17.09.2021
Skąd zdobywać wiedzę o bezpieczeństwie w sieci? Subiektywna lista 15 świetnych polskich źródeł wiedzy dla każdego: Blogi, serwisy, podcasty, kanały YouTube.
... zobacz więcej
13.09.2021
"Obecnie produkowane urządzenia wyposażone są często w różnorakie systemy RAID. Który z nich jest najlepszy, najszybszy, na co zwrócić uwagę?   RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków) – polega na współpracy dwóch lub więcej dysków twardych w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy użyciu jednego dysku jak i kilku dysków podłączonych indywidualnie. RAID używa w celu: zwiększenia niezawodności (odporność na awarie),zwiększenia wydajności transmisji danych,powiększenia przestrzeni dostępnej jako jedna całość. [...]"
... zobacz więcej
06.09.2021
One cloud platform. Every cloud-native service you will ever need for data management. Introducing the industry's first and most comprehensive AI-powered data management platform.
... zobacz więcej
06.09.2021
Bardzo popularny, darmowy system operacyjny, alternatywa dla komercyjnego Windows... "Imagine running your favorite Windows applications and drivers in an open-source environment you can trust. That's the mission of ReactOS! Being part of a Worldwide Community, as ReactOS is, will boost your own personal skills to a highest new level. Working teamed with people from different countries will enhance your team-working, empathy and English. All these skills are really appreciated by companies out there in job interviews. Contributing your free time into an open source project seems to be also trending and marks a difference within you and another candidate for the same job. If you want to learn about coding and Windows internals, you won’t find a better real field case. You’ll find in ReactOS the possibility to move from the book theory to the practical cases. This is the main reason why top-most software companies offer ReactOS Devs jobs opportunities. Also, from time to time (and when donations let us), we offer scholarships to our contributors for specific tasks to be done."
... zobacz więcej
02.09.2021
" [...] Drupal is content management software. It's used to make many of the websites and applications you use every day. Drupal has great standard features, like easy content authoring, reliable performance, and excellent security. But what sets it apart is its flexibility; modularity is one of its core principles. Its tools help you build the versatile, structured content that dynamic web experiences need. [...]"
... zobacz więcej
30.08.2021
Kolejna ciekawa platforma, godna polecenia...  "Jiro CMS creates a powerful and beautiful website without the need for technical knowledge and programming."
... zobacz więcej
26.08.2021
A to dla tych archiwistów cyfrowych, którzy muszą przesyłać duże pliki...
... zobacz więcej
24.08.2021
Archiwiści, a zwłaszcza historycy, często stają przed koniecznościa skrócenia linku zamieszczonego w sieci...   "TinyURL™ was created when our founder, Kevin Gilbertson, ran into issues sending long links from his unicycling website to email subscribers. When sending a link that was over 80 characters, links would commonly break and not be clickable or end up sending users to 404 pages. After a long ride on his unicycle pondering his link problems, Kevin had a big idea: What if there was a way to make those long links, well, tinier? Thus TinyURL™ was born, the internet’s original link shortener. Since early 2002, Kevin has shared his tool with millions of people to help them shorten their links with reliable, and tiny URLs. Now, TinyURL is offering users a full-scale link management platform that gives businesses with big ideas the power of shortened links. With a TinyURL premium account, users can create, manage, track, and grow their brands through link campaigns of all sizes. Our TinyURLs have one giant mission… To help you grow, scale, and dominate through the power of link management. With our shortened links, we strive to help brands fulfill their biggest ambitions.[...]"
... zobacz więcej
24.08.2021
Wiedza dla bardzo zaawansowanych infobrokerów i archiwistów cyfrowych... Marcin Szeliga, SQL..., wyd. VideoPoint, Grupa HELION  "Informacja to złoto XXI wieku. Nic więc dziwnego, że z każdą minutą bazy całego świata zwiększają ilość przechowywanych danych. Tkwi w tym jednak pewien haczyk. Aby ten ogrom informacji był dla nas jakkolwiek użyteczny, muszą być one łatwo dostępne. Co za pożytek ze zgromadzonych terabajtów danych, jeśli nie da się wśród nich łatwo wyszukiwać tych, które są nam akurat potrzebne? Do rozwiązania tego problemu stworzono język SQL. Opanowanie go umożliwia konstruowanie zapytań do bazy danych, pozwalających pośród tysięcy rekordów odnajdywać dokładnie te, które nas interesują. [...]"
... zobacz więcej
23.08.2021
"Acronis Cyber Protect (dawniej Acronis Backup) to narzędzie do tworzenia kopii zapasowych dokumentów, zdjęć, filmów i wszelkich innych plików, które są ważne dla Ciebie lub Twojej firmy, a także system do sprawdzania luk w bezpieczeństwie systemu operacyjnego Windows i Linux. Twoje dane przechowywane są w superbezpiecznej chmurze i masz do nich dostęp 24/7. Acronis Cyber Protect wyliczy #CyberFit, który oceni poziom bezpieczeństwa Twoich urządzeń. Wszystko po to abyś czuł się bezpiecznie i mógł szybko reagować" Kopia zapasowa Windows PC
... zobacz więcej
21.08.2021
Kolejna platforma, którą gorąco polecam...  "Notepad++ is a free (as in “free speech” and also as in “free beer”) source code editor and Notepad replacement that supports several languages. Running in the MS Windows environment, its use is governed by GNU General Public License. Based on the powerful editing component Scintilla, Notepad++ is written in C++ and uses pure Win32 API and STL which ensures a higher execution speed and smaller program size. By optimizing as many routines as possible without losing user friendliness, Notepad++ is trying to reduce the world carbon dioxide emissions. When using less CPU power, the PC can throttle down and reduce power consumption, resulting in a greener environment."
... zobacz więcej
21.08.2021
Darmowe narzędzie do opracowywania i przeszukiwania zbiorów archiwów społecznych.
... zobacz więcej
19.08.2021
Dariusz SkibickiWydział Inżynierii MechanicznejUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczyim. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy " Dzięki systemowi operacyjnemu możliwe jest uruchamianie innych programów użytkownika. System operacyjny nadzoruje wykonywanie tych programów, udostępnia im zasoby komputera, np. pamięć, czas procesora, drukarki itp. To dzięki systemowi operacyjnemu możliwe jest zapisywanie danych na dyskach, komunikacja z innymi komputerami w sieci itd."
... zobacz więcej
19.08.2021
"System Archiwizacji ZEUS przeznaczony jest do opracowywania zasobów archiwalnych. Oprogramowanie powstało w wyniku wielomiesięcznej analizy potrzeb jednego z centralnych archiwów państwowych i składa się z modułów do ewidencji zasobów, ich udostępniania oraz modułu do wystawiania i drukowania dokumentów sprzedaży. System działa w oparciu o serwery relacyjnych baz danych Sybase, Oracle lub Microsoft.Otwartość struktury bazy danych umożliwia tworzenie połączeń z systemami finansowo-księgowymi, systemami rozliczania pracy lub programami do automatycznego skanowania obrazów. Mechanizmy złożonego wyszukiwania w module udostępniania pozwalają użytkownikom na dowolne definiowanie złożonych zapytań bez konieczności znajomości języków programowania. Integracja z modułem sprzedaży umożliwia natychmiastowe wystawianie rachunków za udostępniane materiały archiwalne lub czynności związane z ich przygotowaniem. Oprócz ewidencji rachunków uproszczonych lub faktur VAT dział księgowości ma możliwość wystawiania not odsetkowych i wezwań do zapłaty.Moduł administracji pozwala na definiowanie praw dostępu do poszczególnych okien i funkcji a także śledzenie wprowadzanych modyfikacji i generowanie statystyk pracy archiwistów."
... zobacz więcej
19.08.2021
Wiedza dla archiwistów pracujących w archiwach szpitalnych...  "• dr n. med. Adam Maciejczyk – prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego • Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala - Kardiochirurg, transplantolog, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, b. Minister Zdrowia, były Prezydent EACTS i ESCVS. • Prof. Piotr A. Wrzecioniarz – Instytut Inwentyki, Politechnika Wrocławska • Prof. Wojciech Witkiewicz - Dyrektor WSS we Wrocławiu Ośrodka Badawczo – Rozwojowego • Prof. Marek Zawadzki - Chirurg onkologiczny, specjalista ds. w zakresie chirurgii robotowej i laparoskopowej • Prof. dr hab. n. med. Joanna Rosinczuk Współorganizator konferencji „Technika w Medycynie”, kierownik katedry."
... zobacz więcej
13.08.2021
"TechSoup Polska pomaga organizacjom pozarządowym, instytucjom społecznym  w transformacjach cyfrowych! Ułatwiamy dostęp do najlepszych technologi: oprogramowania, sprzętu komputerowego/sieciowego i rozwiazań technologicznych. Uczymy też jak z nich skorzystać by aktywiści i aktywistki mogli skupić się na swojej misji, a nie na problemach technicznych."
... zobacz więcej
13.08.2021
Gorąco polecam wszystkim archiwistom, niebanalna wiedza...
... zobacz więcej
13.08.2021
Wiedza dla infodrokerów i archiwistów cyfrowych... Większość wyszukiwarek, zwłaszcza Google, gromadzi o nas różne informacje. Wprawdzie łatwo można sprawdzić, co konkretnie wie o nas Google oraz zablokować "ciasteczka", to jednak lepiej korzystać z wyszukiwarek zapewniających ochronę prywatności. Wspomnę jeszcze tutaj o "bańce informacyjnej", czyli spersonalizowanych, właśnie dzięki "ciasteczkom", wynikach wyszukiwania.
... zobacz więcej
10.08.2021
"Archiving software is designed to securely store various file types, along with metadata to aid indexing and searching, in a virtual archive. Key features include data deduplication, advanced search functions to aid data discovery, and user access controls. Protect your corporate assets and optimize your server storage space with the right archive software. Check out our buyer's guide and explore reviews and pricing info for top archive apps."
... zobacz więcej
09.08.2021
Istnieje kilka bardzo prostych sposobów... "Spam to niechciana korespondencja trafiająca do Twojej skrzynki e-mail. Zaraz obok wirusów jest to obecnie największa udręka użytkowników internetu. Spam wydłuża czas który potrzebny jest na sprawdzenie poczty, wywołuje irytację i zmusza do ręcznego kasowania bądź podejmowania innych czynności które również nie należą do przyjemnych. W skrócie można powiedzieć, że spam to nadmiar informacji zbędnych dla odbiorców wiadomości. Spamem mogą być również reklamy na stronie, które np. w niekontrolowany sposób otwierają się samoczynnie w nowych okienkach. [...]"
... zobacz więcej
09.08.2021
Bardzo ważna kwestia m. in. dla archiwistów cyfrowych... Paweł Gontarek, Jak sprawdzić... "Jak sprawdzić historię domeny internetowej, którą właśnie chcemy kupić? W kilku krokach wyjaśniam na co zwrócić uwagę, jak to wykonać oraz dlaczego to robimy. Historia domeny jest niezwykle ważnym aspektem z punktu widzenia SEO oraz, albo przede wszystkim, z punktu widzenia biznesowego. Historia domeny jest ważna. Zakupienie domeny ze złą historią może być problematyczne ze względów SEO (brak możliwości pozycjonowania) ale również reklam Google Ads - serwis nie zostanie dopuszczony do systemu Ads jako niespełniający wskazówek jakościowych Google."
... zobacz więcej
06.08.2021
"W dobie lawinowo rosnącej liczby cyberataków dotykających organizacje, właściwym pytaniem nie jest „czy” ale „kiedy” nastąpi cyberatak. Aby sprostać współczesnym wymogom zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości działania organizacji niezbędne jest zapewnienie sprawnych i skutecznych działań reakcyjnych pozwalających na identyfikację i szybkie reagowanie na zaistniałe incydenty cyberbepzieczeństwa. Usługa Collective Threat Intelligence (CTI) to stałe pozyskiwanie i dostarczacie informacji z zewnętrznych źródeł dotyczących cyberzagrożeń. Specjaliści zespołu NIRT na bieżąco monitorują i analizują wiele źródeł informacji o cyberzagrożeniach mogących mieć wpływa na integralność i dostępność systemów teleinformatycznych chronionych Organizacji oraz ich Klientów. Wielopoziomowa analiza zagrożeń, zarówno techniczna, behawioralna oraz kontekstowa wykonywana jest w oparciu o wiele własnych źródeł danych jak Darknet, honeypot, sinkhol, spampot, samtrap oraz innych otwartych i  zamkniętych  źródeł monitorowania nieindeksowanych warstw Internetu (Deep i Dark Web). [...]"
... zobacz więcej
06.08.2021
"When your computer is getting full, BleachBit quickly frees disk space. When your information is only your business, BleachBit guards your privacy. With BleachBit you can free cache, delete cookies, clear Internet history, shred temporary files, delete logs, and discard junk you didn't know was there. Designed for Linux and Windows systems, it wipes clean thousands of applications including Firefox, Adobe Flash, Google Chrome, Opera, and more. Beyond simply deleting files, BleachBit includes advanced features such as shredding files to prevent recovery, wiping free disk space to hide traces of files deleted by other applications, and vacuuming Firefox to make it faster. Better than free, BleachBit is open source."
... zobacz więcej
03.08.2021
"Celem projektu FBC-TeNe jest zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów instytucji sektora publicznego polskich instytucji kultury i nauki poprzez rozbudowę serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych w zakresie wyszukiwania obiektów cyfrowych na podstawie zawartości tekstowej i nutowej. Serwis posiada ponad 6 mln rekordów dla obiektów cyfrowych w wielu formach: od dokumentów tekstowych przez materiały audiowizualne do tzw. muzykaliów (np. dokumentów nutowych). Obecnie wyszukiwanie obiektów cyfrowych odbywa się za pomocą metadanych przekazywanych przez współpracujące z wyszukiwarką instytucje kultury i nauki w Polsce. Zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów instytucji sektora publicznego będzie możliwe poprzez zastosowanie technik OCR i OMR. W przypadku dokumentów tekstowych, które poddane zostały cyfryzacji poprzez zeskanowanie, konieczne jest przeprowadzenie operacji pozyskiwania reprezentacji tekstowej, np. OCR (ang. Optical Character Recognition). W przypadku skanów utworów muzycznych konieczne jest z kolei wykonanie operacji pozyskiwania reprezentacji nutowej, np. OMR (ang. Optical Music Recognition) w celu uzyskania symbolicznego zapisu muzycznego i konwersji do różnych formatów (np. MIDI). Planowane jest również udostępnienie kolekcji muzyki ludowej zebranej i opracowanej przez Instytut Sztuki PAN oraz inne instytucje w ramach muzycznej biblioteki cyfrowej MIRELA, które do tej pory nie były agregowane w FBC. . Ponadto wzbogacone zostaną funkcje portalu FBC polegające na usprawnieniu mobilnej jego wersji, utworzeniu nowoczesnych filtrów, które standaryzują dostęp do zasobów oraz wprowadzeniu ułatwień w dostępie do zasobów dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza niewidomych i słabowidzących. [...]"
... zobacz więcej
03.08.2021
"Certyfikacja ECDL istnieje od roku 1997 i od tego czasu przeszła bardzo wiele zmian i istotnie się rozwinęła. Z certyfikacji europejskiej (ECDL to European Computer Driving Licence), stała się certyfikacją światową, jako ICDL (International Computing Driving Licence albo International Certification of Digital Literacy). Nawet Fundacja ECDL z Irlandii, która jest światową instytucją certyfikującą dla ICDL/ECDL zmieniła nazwę na Fundacja ICDL. Certyfikaty ICDL/ECDL wydano już w ponad 150 krajach a egzaminy można zdawać w 41 językach, w tym oczywiście po polsku. Certyfikat ECDL przyznawany jest we wszystkich krajach zawsze i wszędzie na tych samych zasadach. Oznacza to, że do otrzymania go w Polsce lub innych krajach niezbędna jest dokładnie ta sama wiedza i umiejętności oraz konieczność zdania tych samych egzaminów (sylabusy i testy egzaminacyjne zatwierdzone przez Fundację ICDL tłumaczone są na różne języki). Certyfikat ECDL otrzymany w Polsce jest więc powszechnie honorowany na całym naszym globie. ICDL/ECDL jest uznawana za jedną z najlepszych certyfikacji podstawowych umiejętności komputerowych na świecie, o czym świadczą liczne publikacje, raporty i odniesienia. Kwalifikacje (certyfikaty)  ICDL/ECDL można znaleźć w wielu narodowych ramach kwalifikacji w Europie, Azji czy Afryce. W roku 2017 program certyfikacyjny ICDL uzyskał – w wyniku audytu – Znak Dostosowania: Gotowość (Seal of Alignement: Readiness) od Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii w Edukacji ISTE (International Society for Technology in Education) – https://www.iste.org/standards/seal-of-alignment/icdl-certification-program "
... zobacz więcej
03.08.2021
"ONLYOFFICE offers a complete productivity suite with document management, project management, CRM, calendar, mail, and corporate network. In this way you don't need to switch back and forth between multiple applications to perform different tasks. Here you obtain a single multi-featured system to organize every step of your work improving your productivity and optimizing efforts for success."
... zobacz więcej
03.08.2021
...Taka ciekawostka dla archiwistów cyfrowych...
... zobacz więcej
31.07.2021
Bardzo istotna kwestia m. in. dla archiwistów cyfrowych i infobrokerów...   "Analyze suspicious files and URLs to detect types of malware, automatically share them with the security community."
... zobacz więcej
31.07.2021
"Program Downdetector kompiluje raporty o stanie dostawy usługi z różnych źródeł, w tym z Twittera oraz zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Nasz system weryfikuje i analizuje wszystkie zgłoszenia w czasie rzeczywistym, co pozwala nam automatycznie wykrywać przestoje i zakłócenia w świadczeniu usług najwcześniej, jak to możliwe. [...]"
... zobacz więcej
31.07.2021
"The Internet Archive, a 501(c)(3) non-profit, is building a digital library of Internet sites and other cultural artifacts in digital form. Like a paper library, we provide free access to researchers, historians, scholars, the print disabled, and the general public. Our mission is to provide Universal Access to All Knowledge. We began in 1996 by archiving the Internet itself, a medium that was just beginning to grow in use. Like newspapers, the content published on the web was ephemeral - but unlike newspapers, no one was saving it. Today we have 25+ years of web history accessible through the Wayback Machine and we work with 750+ library and other partners through our Archive-It program to identify important web pages. [...]"
... zobacz więcej
30.07.2021
"Kluczowym zadaniem Fundacji Warsaw Enterprise Institute jest dostarczanie fachowych analiz, które pokazują punkt widzenia naszych ekspertów na sprawy rozwoju gospodarczego Polski. Nasze analizy traktują o czterech kluczowych obszarach takich, jak: państwo i prawo, demografia, gospodarka oraz bezpieczeństwo. Nasze raporty cieszą się uznaniem ekspertów, polityków, klientów komercyjnych, a także szeroko pojętej opinii publicznej. W samym 2020 roku wydaliśmy aż 28 fachowych raportów i analiz, łącznie dostarczając Wam ponad 1000 stron fachowej wiedzy, dostępnej za darmo! Wierzymy, że szczególnie w tych niepewnych czasach dostarczanie fachowej i obiektywnej wiedzy jest kluczowe dla rozwoju świadomości i dobrobytu Polaków."
... zobacz więcej
29.07.2021
"Dziedzictwo kulturowe bywa przeważnie utożsamiane z zabytkami, rozumianymi w sposób tradycyjny, jako np. obiekty ruchome lub nieruchome, zespoły obiektów lub miejsca czy też dzieła sztuki. Tymczasem dziedzictwo kulturowe to nie tylko przydrożne kapliczki, tradycyjne potrawy, pieśni i stroje. Dziedzictwo kulturowe to także programy komputerowe, audycje radiowe i materiały multimedialne — cyfrowe treści. Przez wzgląd na swoją nietrwałość mogą one potrzebować ochrony jeszcze bardziej niż inne dobra kultury. [...]"
... zobacz więcej
29.07.2021
"Realizujemy projekt e-kultura, ponieważ chcemy aby cyfrowe obrazy naszego dziedzictwa były wykorzystywane przez jak największą liczbę Polaków. Chcemy, by kultura mocniej zaznaczała swoją obecność w rzeczywistości cyfrowej, i żeby wspierała rozwój myśli, twórczości, ale także innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, czy biznesowych. Internet daje szansę na powtórne ożywienie kultury plus size thong swimwear, która często pozostaje zamknięta w niedostępnych archiwach. Realizując projekt będziemy dążyć do wykorzystania tego potencjału w pełni. Tym samym, chcemy przyczynić się do stworzenia pozytywnej historii polskiej digitalizacji."
... zobacz więcej
27.07.2021
"Archiwa to bardzo ciekawe miejsca. Można w nich uzyskać wgląd w oryginalne dokumenty źródłowe, a wraz z nimi – w autentyczną historię. Dzięki naszemu Archiwum Cyfrowemu są one teraz dostępne dla każdego, zawsze i wszędzie. Nasze zbiory stanowią bezcenne materiały do nauki przez odkrywanie, gdyż budzą zainteresowanie losami poszczególnych ofiar i prześladowanych grup, a także wpływem historii narodowego socjalizmu na współczesny świat.   Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do nauczycieli oraz edukatorów pozaszkolnych. Opiera się ona na wieloperspektywicznej edukacji historyczno-politycznej i żywej kulturze pamięci. W centrum naszych działań pedagogicznych znajdują się ofiary prześladowań nazistowskich oraz Ocaleni. Zakres tematyczny naszych materiałów edukacyjnych obejmuje Holokaust, ludobójstwo Romów i Sinti, losy więźniów obozów koncentracyjnych oraz robotników przymusowych. Ponadto zajmujemy się losami osób przemieszczonych (dipisów) i Dzieci Holokaustu po 1945 roku oraz historią poszukiwań i dokumentacji."
... zobacz więcej
22.07.2021
'Nasza usługa umożliwi wysyłanie do Twoich odbiorców tradycyjnych przesyłek listowych, zawierających dokumenty wydrukowane z plików PDF. Nie musisz już więcej samodzielnie drukować dokumentów, wkładać ich do kopert i adresować, udawać się do urzędów pocztowych i stać w długich kolejkach – możesz to zrobić bezpośrednio z komputera, telefonu czy tabletu w kilkadziesiąt sekund. [...]"
... zobacz więcej
22.07.2021
Archiwum Państwowe w Łodzi   "W drugim odcinku archiwalnego miniserialu prezentujemy digitalizację tak różnych materiałów archiwalnych, jakimi są: kilkunastocentymetrowej grubości księgi, szklane negatywy, płócienne plany czy drewniano-metalowe tłoki pieczętne."
... zobacz więcej
20.07.2021
"A low-code development platform (LCDP) provides a development environment used to create application software through a graphical user interface instead of traditional hand-coded computer programming. A low-coded platform may produce entirely operational applications, or require additional coding for specific situations. Low-code development platforms reduce the amount of traditional hand coding, enabling accelerated delivery of business applications. A common benefit is that a wider range of people can contribute to the application's development—not only those with formal programming skills. LCDPs can also lower the initial cost of setup, training, deployment and maintenance.[1] [...]"
... zobacz więcej
20.07.2021
"... System Elektronicznego Obiegu Dokumentów pozwoli przede wszystkim na lepsze zarządzanie dokumentami, ich obiegiem, a tym samym optymalizację procesów biznesowych. Rozbudowane moduły, pozwolą na zbudowanie workflow wszystkich dokumentów w firmie, dzięki czemu zoptymalizujesz procesy, zwiększysz dynamikę firmy, zdobędziesz łatwy dostęp do informacji biznesowych firmy, akceptacji dokumentów i ich przepływu. Aplikacja EOD to platforma do zarządzania dokumentami – fakturami, przepływem pism przychodzących, dziennikiem korespondencji, szczegółowej dokumentacji projektu, archiwum dokumentów, listami obecności pracowników, obsługi zadań, faktur… i wiele wiele więcej! [...]
... zobacz więcej
17.07.2021
"Wykorzystanie dobrze znanych i popularnych produktów o otwartym kodzie (ang. Open Source) przekłada się na większą pewność oraz bezpieczeństwo całego środowiska informatycznego i jego danych. W przypadku niszowych i mało znanych rozwiązań o otwartym kodzie, rozwiązań o zamkniętym kodzie czy usług chmur publicznych aspekty te bywają często kwestionowane. [...]"
... zobacz więcej
17.07.2021
Najlepszy, a zarazem stosunkowo niedrogi i nieskomplikowany, sposób zabezpieczenia sieci. Temat dla archiwistów cyfrowych...  "Secure your web presence using rock-solid 90-day or 1-year SSL certificates powered by ZeroSSL, supporting wildcards, multiple domains and quick renewal. Trusted by 99.9% of browsers."
... zobacz więcej
13.07.2021
Temat przede wszystkim dla infobrokerów...  "Nazwa została odziedziczona po znanej technice wyszukiwania informacji w Google zwanej „Google dorks” lub „Google dorking”. W skrócie, technika ta oznacza wykorzystanie wyszukiwarki Google w celach ofensywnych lub badawczych. Zanim przejdziemy do opisu techniki GitHub dorks, opiszemy także pokrótce jej przodka, czyli technikę Google dorking. [...]"
... zobacz więcej
13.07.2021
OUCH! to cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację. Przeczytaj i przekaż dalej! Biuletyn OUCH! jest wydawany aż w 22 językach. Polska wersja biuletynu ukazuje się od kwietnia 2011 w ramach współpracy CERT Polska i SANS Institute. OUCH jest tworzony i konsultowany przez zespół ekspertów bezpieczeństwa z SANS Securing The Human. OUCH! jest rozprowadzany na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0, co oznacza że biuletyn można udostępniać w ramach swojej organizacji dowolnie, pod warunkiem że nie jest używany do celów komercyjnych.
... zobacz więcej
11.07.2021
Stronka dla archiwistów cyfrowych!
... zobacz więcej
10.07.2021
Maciej Bukowski, Teoretyczny i praktyczny..., praca magisterska napisana pod kierunkiem Anny Citkowskiej-Kimla, Uniwersytet Jagieloński 9.07.2020 "Praca omawia teoretyczny i praktyczny wymiar cyberbezpieczeństwa w Polsce i dzieli się na trzy części. Pierwsza część pracy skupia się na opisaniu podstawowych pojęć związanych z tematyką i omówieniu najważniejszych dokumentów i aktów prawnych. Następnie obszernie omawia infrastrukturę krytyczną i rolę poszczególnych organów państwowych w ochronie cyberprzestrzeni. Druga część pracy omawia praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce - począwszy od ataków na serwery i serwisy rządowe podczas sporów o ACTA, następne jest case study przypadków ataku typu phishing w polskiej cyberprzestrzeni. Na końcu tego rozdziału jest szeroko opisany system Pegasus, z którego korzystają polskie służby mundurowe. Ostatnią część stanowi zakończenie, które podsumowuje całość, a także prezentuje wnioski na przyszłość."
... zobacz więcej
08.07.2021
Standaryzacja:•Propagowanie modelu dostaw usług chmurowych w administracji publicznej•Katalogowanie usług•Standaryzacja parametrów funkcjonalnych itechnicznychBezpieczeństwo:•Tworzenie ram prawnych•Modele finansowania•Najlepsze praktykiDostępność:•strefy dostępności i centra zapasowe•poprawa dostępności e-usług publicznych
... zobacz więcej
08.07.2021
"Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyśliliśmy po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. Realizując projekt szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by umiejętnie motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zaproponujemy systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.[...]"
... zobacz więcej
08.07.2021
"Do udziału w Webinarium, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. (początek o godz. 8.30) zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.   Zagadnienia poruszane na spotkaniu: Elektroniczny rejestr i obieg dokumentów (faktury, zamówienia, umowy, pisma, etc.);Narzędzia do automatyzacji pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: OCR, przepisywanie danych do formularza, klasyfikacja dokumentów;Elektroniczne archiwum i integracja z systemami zewnętrznymi;Kompleksowy zestaw narzędzi do budowy profesjonalnych rozwiązań Business Intelligence;Optymalizacja procesu budżetowania za pomocą dynamicznych arkuszy budżetowych, procedur obiegu oraz scenariuszy;Konsolidacja budżetów w hurtowni danych, oraz raportowanie."
... zobacz więcej
07.07.2021
"Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT GOV prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pełni rolę Zespołu CSIRT poziomu krajowego odpowiadającego za koordynację procesu reagowania na incydenty komputerowe występujące w obszarze wskazanym w art. 26 ust 7 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2018 poz.1560). Jednym z jego podstawowych zadań jest rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym."
... zobacz więcej
03.07.2021
Wtyczka do większości znanych wyszukiwarek, zapewniająca w dużej mierze bezpieczeństwo... "BrowserWall został stworzony z myślą o kompleksowej ochronie podczas przeglądania stron internetowych. Łączymy narzędzie przyjazne dla użytkownika ze skuteczną obroną"
... zobacz więcej
29.06.2021
Tomasz Kurzak, Fizyczne klucze zabepieczające - co to w ogóle jest?, w: Komputerświat, 24 maja 2019 Jeden z najbardziej skutecznych, a zarazem nieskomplikowanych i niedrogich, sposobów zabezpieczenia komputera. Temat dla archiwistów cyfrowych...  "Fizyczne klucze bezpieczeństwa U2F nie są jeszcze zbyt popularną metodą uwierzytelniania tożsamości użytkownika w serwisach internetowych i wielu usługach. Jednak w połączeniu z dwuetapową weryfikacją stanowią najlepszy sposób na zabezpieczenie kont w wielu usługach przed nieautoryzowanym dostępem. [...]"
... zobacz więcej
29.06.2021
Bardzo przydatna strona, w kontekście cyberbezpieczeństwa i socjotechniki... "Cyberprzestępcy stale modyfikują sposoby, w jaki atakują użytkowników bankowości internetowej. Zaobserwowane przez hakerów wprowadzone zmiany w procedurach logowania mogą zostać przez nich wykorzystane do próby kradzieży pieniędzy. W atakach bardzo ważna jest socjotechnika, która stanowi klucz do sukcesu. Nieświadoma manipulacji osoba jest w stanie ulec sugestii i pod wpływem emocji popełni błąd, który umożliwi przestępcom przeprowadzenie skutecznego ataku. [...]"
... zobacz więcej
28.06.2021
Deep Web to inaczej tzw. Głęboki lub Ukryty Internet, jednak trzeba te dwa pojęcia, często traktowane jako tożsame, oddzielić. Deep Web to po prostu wszystkie strony, do których musimy się zalogować, natomiast Ukryty Internet to tzw. sieci anomizujące, i najbardziej tutaj popularna i znana sieć TOR, z której sam czasami korzystam. ... Wiedza przydatna każdemu infobrokerowi i, w mniejszym stopniu, archiwiście cyfrowemu.
... zobacz więcej
26.06.2021
Szczerze polecam wysłuchanie poniższej rozmowy, wiedza w dzisiejszych czasach niedoprzecenienia, którą powinien dysponować każdy infobroker i archiwista cyfrowy!
... zobacz więcej
24.06.2021
Dla bardzo ambitnych infobrokerów i jeszcze bardziej ambitnych archiwistów cyfrowych... 1100 narzędzi OSINT pod jednym linkiem!
... zobacz więcej
21.06.2021
IntelTechniques.com and MichaelBazzell.com  "OSINT or Open Source Intelligence is amazing, people, government, companies use it daily. This #OSINT training course covers the major aspects and concepts of open source intelligence along with osint tools and techniques.[...]"
... zobacz więcej
19.06.2021
Bardzo ciekawy i godny polecenia portal, nie tylko dla archiwistów cyfrowych...
... zobacz więcej
19.06.2021
Temat bardzo ważny i jak najbardziej aktualny, polecam zwrócić uwagę na klucz PGP i lekturę bloga https://bezpieczny.blog/  "W #23 odcinku bezpiecznego podcastu, na specjalne życzenie słuchaczki Ewy, rozmawiamy o szyfrowaniu i podpisach cyfrowych. Zaczynamy od teorii, wyjaśniamy czym jest kryptografia symetryczna i asymetryczna, funkcje skrótu, rodzaje podpisów, a nawet zahaczamy o kwestie prawne. [...]"
... zobacz więcej
19.06.2021
Dla archiwistów cyfrowych i infobrokerów (i nie tylko)...Google hacking, also named Google dorking,[1][2] is a hacker technique that uses Google Search and other Google applications to find security holes in the configuration and computer code that websites are using.[3] Google dorking could also be used for OSINT.(Od siebie dodam, że Google od kilku lat umożliwia dzięki usłudze Google Custam Search Engine stworzenie własnej, spersonalizowanej wyszukiwarki) Polecam tutaj książki "100 sposobów na Google", "Google Hacking" i przede wszystkim Johnna Longa   http://index-of.es/Varios/Johnny%20Long,%20Bill%20Gardner,%20Justin%20Brown-Google%20Hacking%20for%20Penetration%20Testers-Syngress%20(2015).pdf
... zobacz więcej
16.06.2021
...Taka ciekawostka dla archiwistów cyfrowych (i nie tylko)!
... zobacz więcej
03.06.2021
Dlaczego..., darmowy webinar, 14 maja 2021, godz. Friday at 1 PM UTC+02 – 3 PM UTC+02  Warsztaty przeznaczone są dla osób technicznych (moim zdaniem m. in. archiwistów cyfrowych) chcących bliżej poznać technologię amerykańskiego lidera Firewalli według prestiżowego Magic Quadrant Gartnera.  W 90 minut nasz inżynier pokaże Ci jak skutecznie zabezpieczyć styk sieci z Internetem przy jednoczesnej oszczędności czasu i pracy.  Abyśmy mogli dokonać rejestracji poprosimy Cię o wypełnienie niniejszego formularza. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do niewysyłania zaproszenia na warsztaty, jeśli dane nie będą kompletne lub ich autentyczność będzie budzić zastrzeżenia lub z innego ważnego powodu.
... zobacz więcej
10.05.2021
Security is a constantly changing field. Companies that don’t transform themselves get left behind. Nir Zuk, founder of Palo Alto Networks, discusses why he founded the company and how it has transformed to be responsive to today’s security needs. Presented by Nir Zuk, Founder and CTO. Recorded at Security Field Day in San Jose, CA on June 19th, 2019. For more information please visit https://www.paloaltonetworks.com/​ or techfieldday.com/event/xfd2
... zobacz więcej
09.05.2021
Temat dla archiwistów cyfrowych, frameworkiem jest też Drupal... Zobacz czym jest, jak jest zbudowany i jak się pracuje na najpopularniejszym frameworku PHP. Więcej info. na https://tworcastron.pl​ Więcej sposobie tworzenia nazw dla modeli, widoków czy kontrolerów (a także o innych dobrych praktykach pracy z tym frameworkiem) przeczytasz tutaj: https://github.com/alexeymezenin/lara...​
... zobacz więcej
06.05.2021
Nagranie z zamkniętej prezentacji technologii Zextras dla serwerów Zimbra w edycji Open Source. Poznaj główne funkcje i zobacz jak z nich korzystać w Twoim środowisku poczty firmowej Zimbra.
... zobacz więcej
06.05.2021
"Archival repositories tend to fall into three categories. No matter what type of archives you have, a collection policy allows you to make sound acquisition decisions. Institutional archives acquire and maintain the records of the parent organization or inter-related organizations. Collecting archives gather materials about a defined area, be it geographic, such as a state historical society, or topical, such as the Schlesinger Library at Harvard, which collects material on women’s history. Finally, combination archives collect both institutional records and outside materials, such as a university archives—which collects official institutional records and faculty papers and materials, as well as documents a subject specialty. [...]"
... zobacz więcej
03.05.2021
"Niezbędną częścią transformacji cyfrowej jest zapewnienie bezpieczeństwa nowych rozwiązań, ponieważ źle zaprojektowane procesy paperless są bardzo podatne na zagrożenia z sieci. Stanowi to niejednokrotnie barierę w ich prawidłowej i szybkiej implementacji. Dlatego podczas digitalizacji trzeba zadbać o bezpieczeństwo zarówno infrastrukturalne jak i prawne. [...]"
... zobacz więcej
02.05.2021
O trybie GODMODE wspominałem już na łamach niniejszego serwisu, czas na PowerToys. Oba narzędzia są niesamowitym ułatwieniem w pracy z Windows 10, PowerToys ponadto proponuje dwa narzędzia szczególnie przydatne archiwistom cyfrowym: FancyZones (automatyczne układanie okien) i zmianę rozmiaru obrazów.  "PowerToys to software’owy klasyk od Microsoftu. Kolekcja praktycznych narzędzi po raz pierwszy ukazała się dla Windows 95 i jednym kliknięciem udostępniała ukryte wcześniej ustawienia systemowe. Własne edycje PowerToys otrzymały również Windows 98 oraz XP. Od roku 2019 ku zachwytowi fanów Microsoft pracuje nad PowerToys dla Windows 10. Te nie są wprawdzie jeszcze do końca gotowe, ale już dziś oferują osiem funkcji oraz polskie menu. Komputer Świat przygotował instrukcje do wszystkich narzędzi.[...]"
... zobacz więcej
26.04.2021
"Zapraszamy do oglądania zapisu z webinaru, w którym Jarosław Kuźniar rozmawiał z Piotrem Koniecznym z niebezpiecznik.pl oraz psychologiem Jackiem Santorskim o istniejących zagrożeniach, o stosowanych starych jak świat metodach oraz sposobach na ochronę swojej firmy przed cyberprzestępcami. Dowiesz się: ➡ Jak wyglądają cyberataki na firmy? ➡ Czy odpowiednia technologia zapewnia cyberbezpieczeństwo biznesu? ➡ Jakie znaczenie ma czynnik ludzki? ➡ Dlaczego często błędnie oceniamy potencjalne zagrożenia w cyberprzestrzeni"
... zobacz więcej
23.04.2021
Karol Szymocha, ShadowProtect SPX * Zobacz jak odzyskać dane w 5 minut!, Webinar, 14 kwietnia 2021 r. "Specjalne webinarium - pokaz na żywo scenariuszy odzyskiwania danych oraz uzyskania dostępu do danych w kopiach zapasowych dzięki ShadowProtect SPX. Zobacz wyjątkowy pokaz, na którym zobaczysz jak w 5 minut przywrócić maszynę do działania za pomocą opcji HSR. Jeszcze Ci mało? Po wszystkim zapraszamy na Q&A z certyfikowanym inżynierem StorageCraft. Odpowiedział na najbardziej nurtujące pytania użytkowników SPX. Porozmawialiśmy o: • technologiach HIR oraz HSR, • odzyskiwaniu plików oraz folderów, • przywróceniu do działania serwera jako maszyna wirtualna, • przywróceniu serwerów za pomocą środowisk ratunkowych. [...]"
... zobacz więcej
20.04.2021
Wspołcześnie instrukcja kancelaryjna może być po prostu plikiem HTML, poza tym znajomość tego języka jest bardzo pomocna w przypadku CMS-ów. "Programowanie webowe najlepiej rozpocząć od pisania w HTML, czyli w opisowym języku znaczników, który służy do wstawienia zawartości strony www (tekstu, obrazów, elementów formularzy). Tutaj rozpocznij swoją przygodę z tworzeniem stron www."
... zobacz więcej
15.04.2021
Tomasz Grabowski, Korzystasz z MS Excel na co dzień, ale czy na pewno go znasz?, Webinar, Altkom Akademia Popularny arkusz kalkulacyjny, posiadający mnóstwo funkcji, z istnienia których nawet zaawansowani użytkownicy nierzadko nie zdają sobie sprawy... Tutaj polecam jeszcze jedno, zupełnie darmowe i bardzo profesjonalne, szkolenie z wspomnianego arkusza kalkulacyjnego  https://www.excelszkolenie.pl/
... zobacz więcej
15.04.2021
Comparisom of WordPress, Joomla, Drupal, Typo3, Contao, Neos W dobie archiwistyki cyfrowej znajomość jednego lub kilku CMS-ów (generalnie CMS-ów jest obecnie ok. 356!) jest bardzo pożądana, w zasadzie wszystkie archiwa państwowe mają swoje strony postawione na tego typu oprogramowaniu.  "A content management system (CMS) is a system used  to  manage  the  contents  of  a  web  site.  CMS evolved as an alternative to such web-authoring tools. A CMS is software that helps to make websites easier, faster,  browser  compatible  and  responsive  website withthe  powerful  features.  There  are  several  CMS based   on   usage,   functionalities,   compatibility   and platforms. There is no CMS that is not best suited for every  user.  The  features  of  a  CMS  system  include web-based  publishing,  format  management,  revision control,  indexing  search  and  retrieval.  There  is  a  lot of   variety   among   the   CMS   options.   These   CMS names:    Joomla,    Word    press,    Drupal,    Typo3, Serendipity,  Dotclear,  Impress  Pages  and  Chamilo. These  CMSs  are  available  based  on  functionalities, usage   and   platforms.   In   this   paper,   we   study   to analyze these CMSs on the usage, function, available, default,  integrated  feature  and  browser  compatibility  with different platforms. This paper attempt to analyze the  pros and cons of these CMS that user can choose the    best    CMS    according    to    the    application requirement. [...]"
... zobacz więcej
13.04.2021
Bardzo popularny w Niemczech CMS... "Contao is  a  free  content  management  system (CMS)  for  medium  to  large  websites.  The  program specializes   in   back-office   (i.e.   for   developer)   and front-office  (i.e.  for  user)  accessibility  ,  and  observes XHTML,  HTML5  and  CSS  standards,  according  to W3C, WAI guidelines to generate pages. [...]"     
... zobacz więcej
13.04.2021
 W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl  Zachęcamy do korzystania z nowej wersji serwisu Szukaj w Archiwach dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.  Zgodnie z założeniami modernizacji Szukaj w Archiwach, w serwisie cały czas wprowadzane są zmiany, tworzone między innymi w oparciu o sugestie użytkowników. Ewentualne pytania dotyczące tego procesu oraz propozycje dalszych zmian należy kierować na adres: szukajwarchiwach@nac.gov.pl.  Już wkrótce uruchomiony zostanie newsletter SwA. Na jego łamach będzie można przeczytać m.in. o publikacji w sieci kolejnych materiałów archiwalnych i nowych funkcjonalnościach SwA, a także zapoznać się z najciekawszymi materiałami dostępnymi w serwisie. Zapraszamy do subskrypcji!
... zobacz więcej
09.04.2021
Maciej Sysło, Porządek wśród..., Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 12 marca 2012 r.Bardzo ciekawy wykład; polecam wszystkim archiwistom cyfrowym...
... zobacz więcej
30.03.2021
"Pokazujemy w kilku prostych krokach procedurę udostępnienia i archiwizacji dokumentów elektronicznych w urzędzie. Film stanowi materiał edukacyjny dla urzędników w zakresie elektronicznej komunikacji urzędu z obywatelem i świadczenia e-usług. Film powstał na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji."
... zobacz więcej
30.03.2021
Wiedza, którą moim zdaniem powinien dysponować każdy archiwista cyfrowy...
... zobacz więcej
23.03.2021
 "You've never built a WordPress website like this before. Divi is more than just a WordPress theme, it's a completely new website building platform that replaces the standard WordPress post editor with a vastly superior visual editor. It can be enjoyed by design professionals and newcomers alike, giving you the power to create spectacular designs with surprising ease and efficiency." Na stronie istnieje możliwość wypróbowania DIVI za darmo. 
... zobacz więcej
23.03.2021
Tomasz Piątek, Podstawy obsługi dysków internetowych i nie tylko, Aplikacje dla Cyfrowych Debiutantów, Webinar #7, Centralny Dom Technologii, YouTube 19 stycznia 2021 Temat powinien zainteresować, zwłaszcza początkujących, archiwistów cyfrowych... "Dyski internetowe, popularnie nazywane dyskami w chmurze, to dziś jedno z najpopularniejszych i najbardziej praktycznych narzędzi internetowych. Można trzymać w nich swoje pliki, zarządzać nimi, udostępniać, a dodatkowo obsługiwać je z poziomu wielu urządzeń: komputera, tabletu czy smartfona. W trakcie webinaru pokazujemy podstawy pracy z Dyskiem Google, ale nie tylko. W pierwszej części skupiamy się również na dysku fizycznym komputera i pracy z plikami przy pomocy menedżera plików w systemie Windows, a dodatkowo przypominamy podstawy obsługi aplikacji Google Street View. [...]"
... zobacz więcej
22.03.2021
NAS (Network Attached Storage) to inteligentne urządzenie pamięci masowej podłączone do sieci domowej lub biurowej. Na serwerze NAS można przechowywać wszystkie pliki należące do rodziny i współpracowników, od ważnych dokumentów po cenne zdjęcia, muzykę i kolekcje wideo. Korzystając z przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnych, można uzyskać dostęp do plików i korzystać z różnych usług świadczonych przez serwer NAS za pośrednictwem Internetu.
... zobacz więcej
18.03.2021
Coś dla archiwistów cyfrowych...  "We have written an easy to read mini-book about the history of the Internet. This free report touches on the following topics: The Technology Behind the Internet The Creation of the World Wide Web The Domain Name System (DNS) Digital Real Estate as an Asset Class Blockchain and the Digital Economy The book is FREE, if you enter your email below to sign up for our newsletter."
... zobacz więcej
15.03.2021
Kacper Szurek, Niebezpiecznik, Czy moje hasło jest bezpieczne? Jak działa serwis have i been pwned?, Webinar, YouTube 1 lipca 2019 W dobie coraz powszechniejszych ataków hakerskich, cyberterroryzmu, świadomość istnienia tego typu narzędzia jest niedoprzecenienia. Oczywiście oprócz wspomnianego serwisu, istnieje jeszcze kilka podobnych; tutaj odsyłam do artykułu Daniela Midera w "Studiach Politologicznych" z 2019 pt. "Sztuka wyszukiwania w Internecie - autorski przegląd wybranych technik i narzędzi".  "Średnio raz na parę miesięcy Internet obiega informacja o kolejnym wycieku danych z różnego rodzaju serwisów. Raz są tą same emaile, raz email razem z hasłami przechowywanymi w postaci hasza. Zdarzają się również wycieki z miejsc, w których nasze hasło zapisane było w czystej postaci - bez żadnego szyfrowania i haszowania. Media szybko podchwytują dany temat i budują swego rodzaju panikę w oparciu o takie zdarzenia. To sprawia, że coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: "Czy ja również padłem ofiarą danego zdarzenia"? W jaki sposób mogę sprawdzić czy moje hasło jest bezpieczne? [...]"
... zobacz więcej
13.03.2021
Zwiększanie świadomości o misji Twojej organizacji non-profit, angażowanie nowych zwolenników i zbiórka środków online na wiele sposobów – to i wiele więcej pomoże Ci osiągnąć program Google dla Organizacji Non-Profit.
... zobacz więcej
09.03.2021
"Nasz webinar powstał z myślą o Administracji Publicznej, więc masz gwarancję, że dowiesz się jak: - zabezpieczać dane na stacjach roboczych i serwerach, -inteligentnie zarządzać szybkim tworzeniem i przywracaniem backupu, - chronić pliki, systemy, maszyny wirtualne, bazy SQL Server, PostgresSQL i MySQL, - przywracać wybrane dane z dowolnego momentu w czasie i na dowolnie wybrane urządzenie, - poradzić sobie ze skutkami ataku szyfrującego, odzyskując dane z backupu, - utworzyć swoją bezpieczną prywatną chmurę."
... zobacz więcej
03.03.2021
Temat bardzo ważny, zwłaszcza dla archiwistów cyfrowych...Przy okazji przestrzegam przed kupowaniem tanich kluczy Windows 10 na Allegro... Jest to conajmniej półlegalne... odsyłam do tutoriali w serwisie YouTube na ten temat!
... zobacz więcej
03.03.2021
Temat bardzo ważny, zwłaszcza w dobie RODO  Pliki cookies to niewielkie informacje nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym.
... zobacz więcej
22.02.2021
Warszawa, NDAP, 16 marca 2017 r. Retrokonwersja – pytania i odpowiedzi, Maciej Zdunek (DA NDAP) 
... zobacz więcej
22.02.2021
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Szkolenie z..., Warszawa 16 marca 2017  RETROKONWERSJA – przenoszenie opisów jednostek archiwalnych z inwentarzy papierowych do elektronicznej bazy danych. Dane ze wszystkich archiwów państwowych gromadzone są w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA), a następnie publikowane w serwisie szukajwarchiwach.pl
... zobacz więcej
17.02.2021
Nagranie wykładu „Archiwalne i prezentacyjne formaty plików” Patryka Hubara w ramach webinarium „Digitalizacja piśmiennictwa dla beneficjentów programu Kultura Cyfrowa”
... zobacz więcej
17.02.2021
Lucyna Staniszewska, Elektronizacja prcesu inwestycyjnego - rewolucja w procedurach budowlanych, w: Dziennik Gazeta Prawna on-line, 12 lutego 2021 Temat powinien zainteresować archiwistów mających do czynienia z tego rodzaju dokumentacją.    "Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) rozwija serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl, który docelowo będzie służył do załatwiania wszelkich spraw związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych. Od 4 lutego umożliwia on złożenie wybranych prostych wniosków i zgłoszeń. Natomiast od lipca za jego pośrednictwem będzie można składać m.in. wnioski o pozwolenia na budowę i na użytkowanie obiektów budowlanych. [...]"
... zobacz więcej
16.02.2021
Chmura cyfrowa..., Darmowy webinar, Akademia Wiedza i Technika, Comarch, 25.02 br, godz. 9.30 (rejestracja poprzez stronę internetową)Webinar poprowadzi Mariusz Cichal, analityk biznesowy, Comarch  Uczestnictwo w webinarze pozwoli Ci poznać możliwości współczesnych rozwiązań elektronicznego obiegu dokumentów udostępnianych w modelu Cloud.Dowiedz się jak wyglądają przygotowania do korzystania z usługi udostępnianej Ci jako SaaS. Wskażemy elementy krytyczne, które będą decydować o sukcesie wdrożenia w Twojej organizacji.Poznasz nowoczesne metody budowy dedykowanych procesów biznesowych obsługujących większość typów dokumentów, które są przetwarzane w Twojej jednostce.Dowiesz się w jaki sposób zoptymalizować koszty związane licencjonowaniem rozwiązań typu Cloud.  
... zobacz więcej
13.02.2021
Wspominałem już na łamach niniejszego serwisu o kreatorach stron internetowych, które w przeciwieństwie do oprogramowania typu CMS nie wymagają przynajmniej podstawowej znajomości języka HTML i CSS oraz regularnych aktualizacji. Najpopularniejszym tutaj, dość zaawansowanym i oferującym dużo różnych funkcjonalności, jest bez wątpienia kreator Wix.com, oferujący dodatkowo platformę Corvid, co oznacza mechanikę bazodanową i dodawanie skryptów, ponadto Corvid pozwala na interakcję z dowolnymi interfejsami API innych firm, a nawet umożliwia importowanie wielu popularnych modułów NPM (np. Elasticsearch, mongodb)  https://pasja-informatyki.pl/programowanie-webowe/wix-corvid-mechanika-bazodanowa-skrypty/  Niestety zarówno wbudowana w kreator pomoc, jak i większość dostępnych w serwisie YouTube tutoriali jest w języku angielskim. Istnieje jednak polska alternatywa dla kreatora Wix - https://bowwe.com/pl Kreatorem w niczym nie ustępującym wspomnianemu jest WebWave   https://webwavecms.com/  W tym przypadku mamy do dyspozycji zarówno rozbudowaną pomoc, jak i sporą liczbę tutoriali w języku polskim. Oczywiście kreatorów jest znacznie więcej.
... zobacz więcej
10.02.2021
Naukowcy z Centrum Komputerowych Systemów Wizyjnych Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie opracowali efektywny model zamazanego kształtu (Blurred Shape Model - BSM), aby umożliwić pracę nad starymi, zniszczonymi lub trudnymi do odczytania rękopisami, ręcznie zapisanymi partyturami i rysunkami architektonicznymi.
... zobacz więcej
30.01.2021
Warsztaty z obsługi programu do transkrypcji Transkribus prowadzone przez dr Monikę Płuciennik Coraz więcej archiwów dostępnych jest online. Księgi, dokumenty, listy, notatki sprzed ery druku to tysiące stron zapisanych maczkiem przez ówczesnych pisarzy. A pismo odręczne jest sprawą indywidualną. Zależy od płci, wieku, osobowości, poziomu wykształcenia, języka, praktyki, stanu emocjonalnego, zdrowia itp. Forma rękopisu jest więc często barierą nie do pokonania dla badaczy dawnych tekstów, a przynajmniej bardzo utrudnia im pracę. Pokażemy narzędzie niezbędne w pracy z archiwaliami - program Transkribus, który pomaga w transkrypcji pisma odręcznego w różnych językach, m.in. paleografii łacińskiej, neografii rosyjskiej i niemieckiej (gotyk). Margines błędu, jaki zawsze istnieje i który musimy brać pod uwagę jest na tyle mały, że śmiało możemy wspomóc się programem w pracy naukowej. Korzystanie z narzędzia jest podobne do korzystania z tłumacza Google - jest darmowe, ale zawsze musimy weryfikować wyniki. Podczas spotkania zaprezentujemy wady i zalety Transkribusa. Pokażemy, jak z nim pracować i się nim bawić, oraz jak zdobyć klucz do jednego z ostatnich skarbów bogatego dziedzictwa kulturowego Europy – archiwów!
... zobacz więcej
28.01.2021
Współcześnie mamy do czynienia z coraz bardziej zaawansowaną archiwistyką cyfrową, która moim zdaniem wiąże się także z umiejętnością tworzenia stron internetowych, większość bowiem stron (również archiwów państwowych) postawionych jest na jednym z CMS-ów.  Tutaj przypominam o, moim  zdaniem, jednym z najbardziej popularnych, obok Wordpressa i Joomli, i polecam kurs Drupal 8. Jeśli zastanawiasz się czy warto poznać Drupal 8, już teraz zobacz jakie funkcjonalności będą w nowym kursie kropelki.
... zobacz więcej
24.01.2021
Tym razem temat, z którym zetknął się chyba każdy użytkownik Internetu... Niniejsza broszura informacyjna opisuje przebieg współczesnych ataków ransomware, metody ich powstrzymywania oraz najlepsze praktyki w odniesieniu do zapory sieciowej i sieci, gwarantujące optymalną ochronę przed oprogramowaniem ransomware. Nowoczesne zapory sieciowe są tworzone specjalnie po to, aby chronić przed ransomware – jednak aby tak się stało, trzeba dać im szansę efektywnego wykonywania swojej roli. Ponieważ ataki ransomware są coraz bardziej ukierunkowane, indywidualnie dostosowywane i niewidzialne, oraz ponieważ są one w stanie siać w organizacjach i ich sieciach prawdziwe spustoszenie, fundamentalne znaczenie ma stosowanie najlepszych praktyk w celu maksymalnego wykorzystania posiadanej zapory sieciowej. 
... zobacz więcej
23.01.2021
Wyzwania..., Webinar, Władcy Sieci, 28 stycznia br., godz. 11.00-12.00  Władcy Sieci to społeczność administratorów i specjalistów IT. Wspólnie dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem. Publikujemy artykuły niezależnych ekspertów. Odkrywamy tajniki sieci oraz bezpieczeństwa cyfrowego. Organizujemy spotkania i konferencje. Oprócz wiedzy zapraszamy do dobrej zabawy w formie gRywalizacji – zbierania punktów oraz wymieniania ich na społecznościowe nagrody.  W dobie coraz bardziej zaawansowanej archiwistyki cyfrowej zagadnienia związane z cyberbezpieczeńswem dotyczą również archiwistów cyfrowych, chociaż współcześnie w zasadzie każdy użytkownik Internetu powinien sobie zdawać sprawę z zagrożeń czyhających w Sieci. W trakcie darmowego webinarium (rejestracja na stronie Władców Sieci) zostaną poruszone następujące tematy:  Ogólne trendy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeniZagrożenia cyberbezpieczeństwa w dobie COVID-19Melodia przyszłości – komputer kwantowy a cyberbezpieczeństwo
... zobacz więcej
23.01.2021
 Powstała nowa wersja systemu NiKA – Nadzór i Kontrola Archiwalna. System wspomaga pracę pracowników nadzoru archiwalnego w Archiwach Państwowych. Nowa wersja systemu została już zainstalowana na środowisku produkcyjnym i wszyscy użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych w jej ramach funkcjonalności.
... zobacz więcej
21.01.2021
Bartłomiej Konopa, Archiwizacja Webu..., w: Archeion, T. 121, wyd. NDAP, Warszawa 2020   "Archiwizacja Webu, czyli działania mające na celu gromadzenie i zachowanie zasobów Sieci, prowadzona jest już od prawie 25 lat. Przez ten czas powstało wiele projektów realizujących to zadanie, a także parę organizacji, takich jak np. International Internet Preservation Consortium, które wspierają jego realizowanie. W artykule zaprezentowano rozwój działań w tym zakresie, a następnie omówiono wnioski z analizy funkcjonowania wybranych europejskich archiwów Sieci o charakterze narodowym, przeprowadzonej w oparciu o publicznie dostępne materiały ich dotyczące. Analiza ta miała na celu zbadanie, w jaki sposób obecnie archiwizowany jest Web w tej części świata. Rozpatrzone zostały trzy główne zagadnienia: gromadzenie, opisywanie i udostępnianie zasobów dawnego WWW. Pierwsze z nich obejmuje zakres archiwizacji, a więc określenie tego, jakie materiały jej podlegają, a także wykorzystywanych w tym celu strategii, z których wynika ukształtowanie zbiorów. Drugie dotyczy stosowanych metadanych i innych elementów służących przekazaniu informacji na temat tego, co zostało w jej trakcie zgromadzone. Ostatni element analizy obejmuje zakres udostępniania zasobów archiwalnego WWW, występujące ograniczenia i ich przyczyny, a także wykorzystywane do tego narzędzia. W trakcie badań zainteresowano się również używanym przez poszczególne projekty oprogramowaniem. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że model archiwum Sieci został wypracowany, a działalność analizowanych inicjatyw w Europie jest do siebie bardzo zbliżona."
... zobacz więcej
10.01.2021
Dariusz Makowski, Archiwa a systemy informatyczne..., w: Archeion, T. 121, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2020 "Tematyka związana z systemami teleinformatycznymi, które funkcjonują obecnie w jednostkach administracji publicznej w Polsce, jest niezwykle rozległa. Z jednej strony można ją rozpatrywać w aspekcie formalno-prawnym, a z drugiej czysto technicznym – związanym z architekturą bądź budową samych aplikacji i zastosowanych w nich rozwiązaniach programistyczno-sprzętowych. Autor dokonał próby analizy zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych, kładąc szczególny nacisk na systemy dziedzinowe wdrażane w jednostkach administracji publicznej. Głównym przedmiotem rozważań są uregulowania prawne dotyczące istoty samych systemów teleinformatycznych, jak również postępowania z dokumentacją elektroniczną w nich gromadzoną. Systemy dziedzinowe to samodzielne i niezależne systemy teleinformatyczne stworzone do świadczenia usług dla określonego obszaru działalności danej instytucji, a przeznaczone do realizacji ściśle określonych, wyspecjalizowanych zadań. Powinny zapewnić realizację wszystkich czynności wynikających z przepisów prawa, odnoszących się do przetwarzanych danych oraz tworzonej i gromadzonej w nich dokumentacji zarządzanej w sposób odzwierciedlający cały proces podejmowania decyzji. (...)"
... zobacz więcej
05.01.2021
Arkusz kalkulacyjny Excel jest najpopularniejszym, chociaż komercyjnym, arkuszem tego typu używanym zarówno w korporacjach, firmach, urzędach, a także w archiwach. Przedstawiam tutaj najlepszy, moim zdaniem, kurs Excela autorstwa Przemysława Szyperskiego, któremu należy się wielkie uznanie, kurs jest bowiem nie tylko bardzo profesjonalny, ale również zupełnie darmowy! Szczerze polecam kurs, kanał w serwisie YouTube oraz profil na Facebook-u.
... zobacz więcej
04.01.2021
Jak Zrobić Stronę Internetową w Wordpress 2020?; 23 kroki; Wordpress; Tutorial dla początkującychNa Wordpressie postawionych jest około 1/3 wszystkich stron w Internecie; również większość archiwów państwowych ma swoje strony postawione na jednym z CMS-ów. Moim zdaniem każdy archiwista cyfrowy, a i po prostu zaawansowany użytkownik komputera, powinien znać jeden lub kilka CMS-ów; stąd ten tutorial, który od innych, również wartych polecenia, odróżnia się przejrzystym i czytelnym układem. Wszystkie CMS-y są zbudowane w ten sam sposób, znajomość Wordpressa pomoże w nauce innych systemów tego typu (a jest ich ponad trzysta!) Tutaj pragnę podkreślić jeszcze znaczenie Omeki służącej do tworzenia archiwów cyfrowych, a która jest również jednym z CMS-ów.
... zobacz więcej
29.12.2020
"Want to quickly see how the open-source software Omeka works? You'll find a free and updated demo installation of Omeka here. (...)" Omeka to oprogramowanie służące do tworzenia archiwów cyfrowych, jego możliwości zostałyzaprezentowane przy okazji tworzenia Giżyckiego Archiwum Cyfrowego.  
... zobacz więcej
13.12.2020
"Open-source CMSOpenSourceCMS.com is a central resource for all things related to Open-source CMS and gives you the opportunity to “try out” most of the best Open-source CMS tools in the world without marketing fluff or sales people.  Feel free to browse around on the site and try fully configured standard demos of the systems you are interested in and rate them or comment on them as you go to help others make their choice of a CMS an easier one."
... zobacz więcej
12.12.2020
Prezentacja Giżyckiego Archiwum Cyfrowego od strony technicznej - pokazująca, jak ważne jest odpowiednie udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego w sieci. Serwis Giżyckiego Archiwum Cyfrowego stworzony został we współpracy Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku.Film powstał w ramach projektu "Giżyckie Archiwum Cyfrowe: wizualizacja zasobów", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w programie Kultura w Sieci.Realizacja: Maciej Tarkowski, Marcin Wilkowski, Aneta Daszuta, Michał Sikora, Wojciech Karpiński
... zobacz więcej
05.12.2020
Mariusz Trzaska, Wykład 02: Systemy Zarządzania Treścią - Wprowadzenie, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, ss. 35Temat już kilkakrotnie poruszany przeze mnie na łamach niniejszego serwisu, jednak na tyle ważny, zwłaszcza obecnie, gdy wysokie kompetencje cyfrowe stanowią naszą "wartość dodaną" na rynku pracy, że warto o nim przypominać. Zachęcam każdego, kto zamierza postawić swoją własną stronę na jednym z CMS-ów lub napisać własny, do wcześniejszego zapoznania się z niniejszym materiałem.
... zobacz więcej
24.11.2020
Współcześnie każdy użytkownik komputera powinien mieć świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z używaniem Internetu, tutaj myślę przede wszystkim o archiwistach cyfrowych. "CyberPolicy to kompendium wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii w aspekcie strategicznym, regulacyjnym, organizacyjnym i praktycznym. Misją portalu jest gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat nowych regulacji, dokumentów programowych i strategicznych oraz dobrych praktyk i inicjatyw mających bezpośredni wpływ na ekosystem cyberbezpieczeństwa i gospodarkę cyfrową. (...)"
... zobacz więcej
23.11.2020
Szymon Posadzy, Webinar, Szkolenie dotyczące weryfikacji dokumentów elektronicznych oraz konwersji dokumentów elektronicznych, YouTube 2020
... zobacz więcej
08.11.2020
Współcześnie umiejętność postawienia własnej strony internetowej, czy to na jednym z CMS-ów czy za pomocą kreatora stron internetowych, jest bardzo pożądana na rynku pracy. Różnica tutaj jest taka, że CMS-y wymagają jednak odrobiny wiedzy technicznej, znajomości HTML i CSS, natomiast kreatory, niektóre naprawdę bardzo zaawansowane (o czym można przekonać się czytając w sieci ranking kreatorów lub z tutoriali w serwisie YouTube), nie stawiają takich wymogów. Systemów Zarządzania Treścią jest całe mnóstwo (grubo ponad setka), najpopularniejszy tutaj jest oczywiście Wordpress, poza tym oczywiście Joomla i Drupal, CMS można też oczywiście napisać sobie samemu. Wszystkie CMS-y działają na tej samej zasadzie, dlatego załączam tutaj kursy tylko tych trzech. Zapraszam do nauki, naprawdę warto!
... zobacz więcej
03.11.2020
Dariusz Makowski, Archiwum Dokumentów Elektronicznych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  "W dniu 11 września 2020 r. miała miejsce prezentacja efektów projektu ADE na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Podczas prezentacji przedstawiono główne cele projektu i osiągnięte wskaźniki. Przedstawiono również system Archiwum Dokumentów Elektronicznych, który został wytworzony w ramach zrealizowanego projektu. System ten będzie jednym z istotnych komponentów architektury informatycznej Państwa. Dzięki realizacji projektu działalność archiwów, zostanie dostosowana do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Raport końcowy z realizacji Projektu ADE został zaopiniowany pozytywnie.(...)"
... zobacz więcej
30.10.2020
Edytor tekstów, czy bardziej poprawnie, procesor tekstów, MS Word to program zamieniający komputer w inteligentną maszynę do pisania, wielu nie ma nawet pojęcia jak inteligentną. Poniższy tutorial Dana McAllistera przedstawia w sposób kompleksowy jego możliwości. Załączam także dwa podręczniki Worda w formacie pdf, jako ciekawostkę podam fakt że jeden z nich został napisany z myślą o pracownikach firmy Andrzeja Blikle, znanego cukiernika, i być może mniej znanego, profesora matematyki.
... zobacz więcej
26.10.2020
Wykład zrealizowany w ramach konferencji metodycznej „Tajemnice arkusza kalkulacyjnego” dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.(...)  Podczas wykładów i warsztatów zaprezentowane zostały typowe i mniej typowe zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Poruszane były zagadnienia takie jak wizualizacja danych, przygotowywanie interaktywnych zadań dla uczniów oraz opracowywanie danych pomiarowych.
... zobacz więcej
23.10.2020
Access - relacyjna baza danych, do niedawna powszechna w archiwach, gdzie niegdzie można ją nadal spotkać. Podczas zajęć z informatyki archiwalnej omawialiśmy Access, osobiście bardzo lubię ten program, jego doskonała znajomość nadal bardzo się przydaje, zresztą nie tylko archiwistom. W sieci bez problemu można znaleźć, lepsze lub gorsze, szkolenia z Accessa, a w serwisie YouTube całkiem przyzwoite tutoriale, niestety nie po polsku. 
... zobacz więcej
17.10.2020
Konferencja Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 19 kwietnia 2018 r.  Organizatorzy: DARIAH-PL, Muzeum Historii Polski, DARIAH-DE. Wsparcie organizacyjne: LaCH UW Patronat: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
... zobacz więcej
04.10.2020
Tomasz Dziuda, Jak stworzyć stronę internetową?, YouTube 20 września 2020"Jak zaplanować, zaprojektować i wdrożyć stronę internetową, żeby działała, była lubiana przez Google i przyciągała użytkowników? Posłuchaj rad programisty i poznaj kluczowe etapy tworzenia strony na WordPressie."Tematyka stale obecna w niniejszym serwisie, obecnie bez własnej strony internetowej w zasadzie żaden biznes się nie uda, poza tym większość stron AP jest postawiona właśnie na jednym z CMS-ów.
... zobacz więcej
26.09.2020
"(...) System EZD to system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektrronicznych. System EZD PUW to system do Elektroniczneego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. (...)"
... zobacz więcej
26.09.2020
Marcin Wilkowski, Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, Webinar Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej, 25 kwietnia 2019
... zobacz więcej
23.09.2020
"Platforma łącząca potrzeby samorządów z rozwiązaniami firm technologicznych. Znajdź partnera, który pomoże rozwiązać najbardziej palące problemy Twojego samorządu w obliczu epidemii COVID-19." Dla archiwistów cyfrrowych rewelacja.
... zobacz więcej
23.09.2020
Na temat cyberbezpieczeństwa napisano całą masę artykułów i książek, w serwisie YouTube bez problemu można znaleźć dedykowane mu kanały, ja tutaj chciałbym polecić stronę Kacpra Szurka https://security.szurek.pl/ oraz stronę Tomasza Zielińskiego https://informatykzakladowy.pl/
... zobacz więcej
18.09.2020
Tim Fisher, How to Activate GodMode in Windows?, Lifewire, 18 listopad 2019 Na temat trybów działania komputera można sobie poczytać w sieci, ten konkretny jest ogromnym ułatwieniem w pracy, poza tym daje dostęp do ok. 200 różnych funkcji. 
... zobacz więcej
18.09.2020
Link zaczerpnąłem z strony Stowarzyszenia "Archiwizjoner" na Facebook-u https://www.facebook.com/search/top/?q=archiwizjoner&epa=SEARCH_BOX
... zobacz więcej
16.09.2020
Joanna Frączek-Broda, Tworzę własną stronę internetową (blog), wyd. Fundacja Promocji Gmin Polskich, Projekt Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, Warszawa 2018, ss. 314 Publikacja w wersji elektronicznej na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0. Polska. Podstawowa wiedza, przydatna też nieco bardziej zaawansowanym użytkownikom komputera.
... zobacz więcej
10.09.2020
Poniżej zapis spotkania dotyczącego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW, który oferowany jest przez NASK w ramach Antykryzysowej Platformy Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów. Szczegóły na stronie: https://pfrdlamiast.pl/platforma-antykryzysowa.html
... zobacz więcej
06.09.2020
16 wykładów dotyczących różnych zagadnień z dziedziny IT, prowadzonych przez uznanych ekspertów. Dla archiwistów szczególnie interesujące będą z pewnością wykłady poświęcone Big Data, sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwu w sieci. Jednak obecnie, w dobie społeczeństwa informacyjnego, gdy wysokie kompetencje cyfrowe stanowią naszą "wartość dodaną" na rynku pracy, tematyka wykładów powinna zainteresować każdego użytkownika komputera.
... zobacz więcej
30.08.2020
Przysposobienie informatyczne, red. Michał Basa, Robert Dąbrowski, Marcin Engel i in. Warszawa 2006, ss. 438Wiedza w większości aktualna.
... zobacz więcej
27.08.2020
UW-TEAM.org - hub wiedzy z branży IT  "Naszym celem jest dzielenie się wiedzą i umożliwianie młodym ludziom rozwoju w branży IT. Jeśli podzielasz naszą wizję, koniecznie znajdź nas w social mediach, bo głównie tam działamy."
... zobacz więcej
24.08.2020
SQL Player, Play with data & have fun  
... zobacz więcej
24.08.2020
Cele stowarzyszenia:  informowanie użytkowników i potencjalnych użytkowników technologii Microsoft SQL Server o funkcjonowaniu, rozwoju oraz nowych rozwiązaniach systemu Microsoft SQL Server i innych systemów informatycznychułatwianie przepływu informacji i doświadczeń między użytkownikami systemu Microsoft SQL Server i innych systemów informatycznychprzekazywanie producentom systemu Microsoft SQL Server i innych systemów informatycznych opinii i sugestii jego użytkowników (...)
... zobacz więcej
23.08.2020
Szyfrowanie plików / Szyfrowanie folderów / Współdzielenie dokumentów / Elektroniczne listy polecone / Kopie zapasowe Używanie aplikacji nie wymaga wiedzy technicznej.
... zobacz więcej
18.08.2020
Włodzimierz Gogołek, Wirusy, Prezentacja programu PowerPoint, 1916/17, ss. 186 Wiedza jak najbardziej aktualna, którą powinni posiadać wszyscy użytkownicy komputerów.
... zobacz więcej
16.08.2020
Jak zapobiegać atakom typu ransomware? "Nie ma sposobu, aby całkowicie zabezpieczyć swoją organizację przed infekcją szkodliwym oprogramowaniem i dlatego należy zastosować podejście „wielowarstwowej obrony”.  Będzie wówczas więcej możliwości wykrycia szkodliwego oprogramowania, a następnie zatrzymania go, zanim wyrządzi prawdziwą szkodę Twojej organizacji. Należy przyjąć, że niektóre rodzaje szkodliwego oprogramowania będą infiltrować organizację, dlatego należy podjąć kroki w celu ograniczenia wpływu takiego działania i przyspieszenia reakcji na zagrożenie. W poradniku znajdziesz 4 wskazówki, jak możesz zabezpieczać swoją organizację przed atakami typu ransomware."
... zobacz więcej
11.08.2020
Aneta Sitarska, Małgorzata Gerjatowicz-Osmańska, Elektroniczna dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych - czy jesteśmy gotowi?, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, 2019. ss. 43
... zobacz więcej
09.08.2020
Darek Butkiewicz, Czym różni się hurtownia danych od bazy danych?, odc. 11, nieinformatyk, YouTubeWprawdzie archiwistów zakładowych tematyka hurtowni danych raczej nie dotyczy, to jednak, zwłaszcza obecnie, powinn, moim zdanem, dysponować wiedzą w tym zakresie.
... zobacz więcej
09.08.2020
 Łukasz Bielak, Proces ETL - dlaczego żaden system BI nie może bez niego istnieć?
... zobacz więcej
09.08.2020
Co to jest BitLocker oraz TPM? Jak działa szyfrowanie dysków? Temat bardzo ważny dla archiwistów cyfrowych, szczególnie obecnie.
... zobacz więcej
05.08.2020
Bezpieczeństwo fizyczne systemu: kradzież, zniszczenie, uszkodzenie, np. pożar, zalanie, skok napięcia.•Bezpieczeństwo danych: utrata, uszkodzenie, sabotaż, kradzież, ujawnienie.•Ciągłość dostępu do systemu: awarie sprzętu, oprogramowania, awarie zasilania, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, ciągłość dostaw (np. prądu, paliwa do generatorów, albo tonera do drukarki), ataki typu DOS.
... zobacz więcej
04.08.2020
Dariusz Makowski, Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Czyli co dalej z materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej?, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Marki 3-4.10.2019, ss. 34(...) SoftBlue – notowana na NewConnect bydgoska spółka IT – zakończyła w ostatnich dniach lipca projekt techniczny dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Przedmiotem projektu było wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Wartość umowy opiewa na ponad 2 mln zł.
... zobacz więcej
04.08.2020
Xopero Backup Solution, Webinarium 2018 "Webinar powstał z myślą o Administracji Publicznej, więc masz gwarancję, że dowiesz się jak: - zabezpieczać dane na stacjach roboczych i serwerach, -inteligentnie zarządzać szybkim tworzeniem i przywracaniem backupu, - chronić pliki, systemy, maszyny wirtualne, bazy SQL Server, PostgresSQL i MySQL, - przywracać wybrane dane z dowolnego momentu w czasie i na dowolnie wybrane urządzenie, - poradzić sobie ze skutkami ataku szyfrującego, odzyskując dane z backupu, - utworzyć swoją bezpieczną prywatną chmurę."
... zobacz więcej
02.08.2020
Daniel Kasprzak, Informatyzacja zarządzania dokumentacją w instytucji z punktu widzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  Wdrażanie projektów teleinfomatycznych w administracji nadal stanowi poważne wyzwanie. Prezentacja wskazuje prawdopodobne przyczyny niepowodzeń niektórych projektów i proponuje środki zaradcze.
... zobacz więcej
24.07.2020
Jak działa kompresja plików? Czym jest kompresja bezstratna i stratna? I w końcu - dlaczego WinRAR "pozwala" ludziom korzystać z ich programu bez płacenia? Tutorial Komputer Świat.
... zobacz więcej
21.07.2020
Film prezentujący właściwości strony głównej systemu EZD oraz stronę edukacyjną ezdedu.amu.edu.pl i jej poszczególne podstrony.
... zobacz więcej
21.07.2020
E-teczki. Teoria i praktyka, Webinar, AURA Technologies, YouTube 2019
... zobacz więcej
11.06.2020
 EZD RP - elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej, prezentacja PowerPoint, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2019, ss. 70 
... zobacz więcej
18.05.2020
Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, red. Rafał Leśkiewicz, Anna Żeglińska, Symposia Archivistica, T. II, wyd. IPN, Warszawa 2016, 170 
... zobacz więcej
11.05.2020
Standaryzacja opisu archiwalnego, red. Jerzy Bednarek i Paweł Perzyna, Symposia Archivistica, T. III, wyd. Ipn, Warszawa-Łódź 2016, ss. 200
... zobacz więcej
11.05.2020
Problemy archiwalnych systemów informatycznych, red. Jerzy Bednarek, Paweł Perzyna, Symposia Archivistica, T. V, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Łódź 2019, ss. 172 
... zobacz więcej
09.05.2020
Podręcznik digilizatora, wyd. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa 2018, ss. 125 Publikacja w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
02.05.2020
Prezentacja systemu EZD i możliwości jego rozwoju w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego i realizacji zadańkoordynowanych przez Ministra Osiem lat EZD w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podsumowanie, ocena, refleksje, co osiągneliśmy, do czego zmierzamy   
... zobacz więcej
29.04.2020
Baza wiedzy, Cyberbezpieczeństwo, gov.pl. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
... zobacz więcej
23.04.2020
Na portalu dostępnych jest 10 kursów. Pozwalają one na odbycie szkolenia oraz wzięcie udziału w egzaminie z zakresu służby przygotowawczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Szkolenia wykonane są w nowoczesnej formie kursów e-learningowych, gwarantujących zwiększenie wiedzy pracowników i podniesienie ich kwalifikacji.
... zobacz więcej
20.04.2020
https://ezd.gov.pl/www/ezd/elearning                                  (dostęp z 19.04.2020)
... zobacz więcej
19.04.2020
Publikacja w wersji elektronicznej.  
... zobacz więcej
18.04.2020
Ewa Miszczak, 90 narzędzi do pracy zdalnej, Social Tigers, Warszawa 18 marzec 2020
... zobacz więcej
10.04.2020
Grzegorz Skolasiński, Technologie informatyczne w medycynie, Narzędzia IT niezbędne do spełnienia wymogów RODO, prezentacja programu PowerPoint, eMEDit 2018, ss, 11
... zobacz więcej
06.04.2020
Szymon Wilk, Szpitalne systemy informacyjne, Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Zastosowania Informatyki w Medycynie 2012-2013, ss. 63 
... zobacz więcej
04.04.2020
Michał Trziszka, Model organizacji i zarządzania systemem pracy zdalnej w branży IT, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2019, ss. 272  Rozprawa dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
30.03.2020
Ryszard Tadeusiewicz, Informatyka medyczna, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 228
... zobacz więcej
28.03.2020
K. Marasek, J. P. Walczak, Długoterminowe przechowywanie cyfrowych plików w strukturach sieci danych, prezentacja, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa 2015
... zobacz więcej
21.03.2020
Sabina Cisek, Monika Krakowska, The filter bubble. A perspective for information behaviour research, Jagiellonian University, Krakow, ISIC 2018
... zobacz więcej
29.02.2020
Archiwum Dokumentów Elektronicznych, Czyli co dalej z materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej, Prezentacja programu PowerPoint, przygotował Dariusz Makowski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Marki 3-4 października 2019 r.
... zobacz więcej
26.02.2020
 Sabina Cisek, Jak skutecznie pozyskiwać informacje w Internecie? Wykorzystanie zasobów Deep Web w praktyce, Seminarium "Głęboki Internet - informacja naukowa, biznesowa, infobrokering w Deep Web", Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 15.03.2018 
... zobacz więcej
13.02.2020
Sabina Cisek, Deeb Web - drugie dno Internetu, SlideShare, #infoPRO, Kraków 24.10.2018
... zobacz więcej
07.02.2020
Daniel Mider, Sztuka wyszukiwania w Internecie - autorski przegląd wybranych technik i narzędzi, w: Studia Politologiczne, vol. 54, 2019
... zobacz więcej
31.01.2020
https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/bazy-danych                                                       (dostęp z 19.01.2020)
... zobacz więcej
19.01.2020
Marzena Żurek, Humanista - inżynier, czyli o społecznym wymiarze informatyki, w: Dydaktyka informatyki, Nr 13, Uniwersytet Rzeszowski, 2018
... zobacz więcej
12.01.2020
Wyszukiwarki Shodan, Gensys, ZoomEye...
... zobacz więcej
07.01.2020
Cyberbezpieczeństwo - Edukacja, Ministerstwo Cyfryzacji Wyszukiwarka Haveibeenpwned 
... zobacz więcej
30.12.2019
Dariusz Pichalski, Wordpress kurs. Tworzenie stron www krok po kroku, Tutorial, YouTube 21.06.2019
... zobacz więcej
28.12.2019
 Grafika komputerowa, Prezentacja programu PowerPoint, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2018, ss. 152
... zobacz więcej
21.12.2019
Paweł Witkowski, MIM UW, Wykład 1, 2018
... zobacz więcej
14.12.2019
Agnieszka Nowak-Brzezińska, Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Projekt UPGOW, Europejski Fundusz Społeczny, ss. 120
... zobacz więcej
14.11.2019
J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner i in., Wprowadzenie do grafiki komputerowej, tłum. Jan Zabrodzki, wyd. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995, ss. 655 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
09.11.2019
Małgorzata Łokińska, Technik informatyk, Podręcznik do nauki zawodu, wyd. WSiP, 2012, ss. 140
... zobacz więcej
07.11.2019
Tomasz Xięski, Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie Internetu - studia podyplomowe, Internet - podstawowe pojęcia, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 50
... zobacz więcej
05.11.2019
Tomasz Xięski, Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie Internetu - studia podyplomowe. Usługi i aplikacje Google - część I, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 47
... zobacz więcej
04.11.2019
Tomasz Jach, Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie Internetu - studia podyplomowe, Usługi i aplikacje Google, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 52
... zobacz więcej
01.11.2019
https://manager.money.pl/artykul/przyklad;zlecenia;infobrokerskiego,186,0,315066.html                                                                                              (dostęp z 27.10.2019) 
... zobacz więcej
27.10.2019
Agnieszka Nowak-Brzezińska, Zagrożenia i bezpieczeństwo komputerów i danych, Projekt UPGOW, Europejski Fundusz Społeczny Publikacja w wersji elektronicznej. Dla bardzo ambitnych archiwistów... 
... zobacz więcej
24.10.2019
 Włodzimierz Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, ss. 307 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
18.10.2019
 Włodzimierz Gogołek, Informatyka dla humanistów, wyd. Wydawnictwo Kropki Trzy, Warszawa 2012, ss. 280  Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
11.10.2019
Digitalizacja dóbr kultury w sieci, YouTube
... zobacz więcej
05.09.2019
Jak wykorzystać media społecznościowe i treści do osiągnięcia celów biznesowych?, EcommerceWebAcademy, YouTube
... zobacz więcej
21.08.2019
Grzegorz Gałęzowski, Digitalizacja - kurs video, YouTube
... zobacz więcej
15.08.2019
Praktyczny kurs Drupala, YouTube
... zobacz więcej
10.08.2019
Joomla! - kurs video, YouTube
... zobacz więcej
03.08.2019
Wordpress - kurs video, YouTube 
... zobacz więcej
28.07.2019
Instytut Piłsudskiego, pracownia digitalizacji, Nowy Jork, USA
... zobacz więcej
06.07.2019
Marcin Cisowski, Porządek w firmie dzięki SharePoint, webinarium
... zobacz więcej
29.06.2019
 Technologia informacyjna. Wrowadzenie. Podstawowe pojęcia.
... zobacz więcej
24.06.2019
Jarosław Kasperek, Joomla 3. Ja i moja strona internetowa, Na podstawie darmowego ebooka: Joomla 3. Ja i moja strona internetowa autorstwa Jarosław Kasperek–IDW, http://www.videoporady.com.pl/darmowy-ebook-o-joomla-3.html
... zobacz więcej
13.06.2019
Witold Paluszyński, Archiwizacja i kopie zapasowe, Katedra Cybernetyki i Robotyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2000-2013
... zobacz więcej
09.06.2019
Datablog.pl, Fundacja Media 3.0, Warszawa
... zobacz więcej
11.05.2019
Rynek Informacji, Fundacja na Rzecz Rozwoju Rynku Informacjii Społeczeństwa Informacyjnego „INFOBROKERSKA”, Kraków
... zobacz więcej
03.05.2019
Systemy wyszukiwania informacji, blog Sabiny Cisek
... zobacz więcej
26.04.2019
Artur Prasal, Dokumentacja elektroniczna w systemach centralnych, w: ITwadministracji, Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego, 03.2019
... zobacz więcej
09.04.2019
 Karol Król, Era utraconych danych - zgnilizna bitów, rozkład danych i cyfrowe popioły, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2019
... zobacz więcej
16.02.2019
Paweł Łukasiewicz, Digitalizacja zbiorów archiwalnych w Polsce. Stan i użyteczność dla archiwisty i infobrokera, praca lic. napisana pod kierunkiem dr hab. Łukasza Sroki, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Instytut Historii i Archiwistyki, Kraków 2017
... zobacz więcej
09.02.2019
Robert Degen, Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Mirosław Zelent, blog informatyczny "Pasja informatyki" 
... zobacz więcej
27.01.2019
Ewa Perłakowska, Nowe jednolite rzeczowe wykazy akt. Dokumentacja elektroniczna w archiwum zakładowym, materiał z ogólnopolskiej konferencji " Praktyczne aspekty nowej instrukcji kancelaryjnej na przykładzie wdrożenia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku", Białystok 7.04.2011 r.
... zobacz więcej
29.12.2018
Paweł Buchwald, Nowoczesne interfejsy HMI w ułatwianiu dostępu do informacji cyfrowej, w: PTINT, T. XXI, Nr. 1-2 (81-82), Katowice 2013, s. 38-44
... zobacz więcej
25.11.2018
Filip Kłębczyk, Monika Jędralska, Serwis "Archiwum Internetu" na tle ogólnych problemów archiwizacji zasobów sieciowych, w: Biuletyn EBIB, Nr 1 (128), Archiwizacja Internetu, 2012
... zobacz więcej
21.10.2018
Dominik Mirosław Piotrowski, Wdrożenie systemów zarządzania treścią w bibliotekach, ResearchGate 2015
... zobacz więcej
16.10.2018
Katarzyna Gmerek, Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku - Internet Archive, Wayback Machine oraz UK Web Archive, w: Biuletyn EBIB, Nr 1(128), Archiwizacja Internetu, 2012
... zobacz więcej
11.10.2018
"W "Muzeum Nośników Danych" można zobaczyć m.in. pamięć ferrytową z 1970 r., która spełniała zadania dzisiejszych pamięci RAM. Każdy ferromagnetyczny rdzeń, z którego składała się pamięć mocowano na płytce, a jego uzwojenia szyto igłą. Pamięć ferrytowa to jedyny eksponat w Muzeum Nośników Danych, na którym można gołym okiem zobaczyć jeden bit pamięci. Obecnie najmniejszą widoczną pod mikroskopem o tysiąckrotnym powiększeniu jednostką pamięci jest jedna ścieżka dysku twardego, która odpowiada 512 kB (kilobajtom) pamięci czyli 65536 razy więcej niż 1 bit pamięci. Prócz pamięci ferrytowej w Muzeum Śląskim prezentowane są karty perforowane z 1978 r. stosowane w komputerach IBM S/360, Odra oraz RIAD JS-R32, których korzenie sięgają początku XIX w., kiedy Francuz Joseph-Marie Jacquard użył pakietu dziurkowanych tekturowych kart do automatyzacji pracy krosna tkackiego. Ponadto w zbiorach Muzeum Nośników Danych znajdują się węgierskie dyskietki ośmiocalowe, czy taśmy magnetyczne stosowane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W muzeum nie zabraknie również unikatowych dysków twardych takich jak ważący 32 kg i składający się z dziewięciu piętnastocalowych talerzy, 34-letni dysk IBM 391X o pojemności 60 MB. Dla porównania stosowane obecnie w komputerach przenośnych dyski twarde ważą kilkaset gramów i są średnio 1000 razy bardziej pojemne od prezentowanego dysku IBM. (...)"Źródło: https://www.nocowanie.pl/muzeum-nosnikow-danych.html                                                                     (dostęp z 7.10.2018) 
... zobacz więcej
07.10.2018
Jakub Płaza, Szklany dysk - nowy format zapisu danych,  PCFormat.pl
... zobacz więcej
26.09.2018
Bartłomiej Konopa, Witryna internetowa - dokumentacja czy publikacja?, w: Biuletyn EBIB, Nr 2 (172), 2017
... zobacz więcej
26.08.2018
Alek Tarkowski, Jakub Szprot, System YADDA - oprogramowanie dla repozytorióww cyfrowych, w: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych Baz-Tech, Bydgoszcz 27-29 maja 2009
... zobacz więcej
26.07.2018
Aneta Januszko-Szakiel, Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych
... zobacz więcej
14.07.2018
Bartosz Nowożycki, Procedury i wymagania techniczne przejmowania dokumentacji elektronicznej - rozwiązania węgierskie i amerykańskie, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 69-86
... zobacz więcej
07.07.2018
 Grzegorz Gałęzowski, Trwałość dokumentów cyfrowych na tle nośników tradycyjnych, Archiwum Państwowe w Lublinie
... zobacz więcej
25.05.2018
Kajetan Wojsyk, E-podręcznik. Vademecum
... zobacz więcej
21.05.2018
Krzysztof Pater, Tomasz Traczyk, Opakowanie zasobów cyfrowych na potrzeby archiwizacji długoterminowej, w: Studia Informatica, T. 34, Nr 2B (112), Warszawa 2013, ss. 15
... zobacz więcej
14.04.2018
Krzysztof Marasek, Jerzy P. Walczak, Tomasz Traczyk i in., Koncepcja elektronicznego archiwum wieczystego, w: Studia Informatica, T. 30, Nr 2B, wyd. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2009, s. 275-307
... zobacz więcej
02.04.2018
Anna Szczepańska, Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
... zobacz więcej
24.02.2018
"Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk." Pierwszy poradnik dotyczący dokumentu elektronicznego dla archiwistów. 
... zobacz więcej
07.10.2017
Marcin Wilkowski, Co  się dzieje z archiwum w Internecie? Kilka wątków teoretycznych, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 17
... zobacz więcej
14.09.2017
Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Miastograf - Cyfrowe Archiwum Łodzian - szkic raportu z badania pilotażowego, wyd. Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń 2017
... zobacz więcej
13.08.2017
Maria Lamberti, Monika Theus, Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach, w: Biblioteka, Nr 20 (29), wyd. Biblioteka Uniwersytecka UAM, Poznań 2016, s. 183-206
... zobacz więcej
05.08.2017
"Twórcy Niepodległej" - nowy portal Archiwum Akt Nowych poświęcony wybitnym postacią, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości
... zobacz więcej
30.07.2017
Marcin Roszkowski, Czym jest tagowanie, w: Warsztaty Bibliotekarskie, Nr 3-4 (27/28), 2008 Artykuł dostępny w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
25.02.2017
Wiesława Kwiatkowska, Opracowanie archiwalne w dobie technologii informatycznych - co należy zachować, a co zmienić w dotychczasowej metodyce?, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 291-302
... zobacz więcej
02.04.2016
Ryszard Wojtkowski. Piotr Zawilski, Korzystanie z zasobów archiwalnych w Internecie - doświadczenia polskich archiwów, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 90-97
... zobacz więcej
15.03.2016
Wojciech Woźniak, Dokument elektroniczny w podmiocie publicznym: definicja, zasady postępowania, długotrwałe przechowywanie, w: Archeion, t. 111, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss. 37-52. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
14.02.2016
Wladimir P. Tarasow, Dlaczego są potrzebne kopie bezpieczeństwa?, w: Archeion, t. 113, wyd. NDAP, Warszawa 2012, s. 113. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
10.01.2016
Daniel Leśniewski, Digitalizacja zbiorów bibliotecznych, 2002
... zobacz więcej
29.11.2015
W Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki 27 października odbyła się konferencja „Prawo autorskie w dobie cyfryzacji”. Panel dyskusyjny współprowadził Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr hab. Władysław Stępniak. W swym wystąpieniu podkreślił potrzebę harmonizacji ochrony własności intelektualnej z misją publicznych archiwów i bibliotek, z potrzebą wsparcia obiegu wiedzy przez nowoczesne technologie komunikacyjne, a także z poznawczymi aspiracjami obywateli. W tym kontekście zwrócił uwagę na poświęcony tym zagadnieniom „Manifest londyński na rzecz sprawiedliwej reformy prawa autorskiego dla bibliotek i archiwów”, podpisany w 2015 r. przez kilkadziesiąt europejskich instytucji nauki i kultury.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
01.11.2015
Archiwum Dokumentów Elektronicznych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
... zobacz więcej
25.10.2015
Archiwum Dokumentów Elektronicznych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
... zobacz więcej
25.10.2015
W miarę wzrostu wykorzystania cyfowego zapisu informacji, archiwa zaczynaja przywiązywać coraz większą wagę do mediów w postaci elektronicznej. Dotyczy to zarówno archiwów klasycznych które digitalizują swoje zasoby, jak i instytucji ktore archiwizuja dokumenty i zapisy powstałe w ostatnich dekadach, które sa w coraz większym stopniu cyfrowe od początku ich powstania (‘born digital’).Zapis cyfrowy wymaga zupełnie innego podejścia do problemu zachowania i zabezpieczenia zasobów archiwalnych. W jednym z poprzednich blogów rozważaliśmy oprogramowanie do inwentaryzacji zasobów, tutaj chciałbym przedyskutować problem pojemności pamięci cyfrowej, potrzebnej do przechowywania zasobów.Zapis informacji w postaci cyfrowej poprzedza oczywiście powstanie komputerów. Karty dziurkowane były uzywane od poczatku 19 wieku - w krosnach (Joseph Jacquard), w przetwarzaniu informacji (Siemion Korsakow), w opracowywaniu danych spisu powszechnego (Herman Hollerith). Jeszcze niedawno maszyny cyfrowe Odra używaly (za IBM) kart dziurkowanych do zapisu programów i danych. Wkrótce zostały one zastąpione papierową taśmą perforowaną, ale prawdziwe przyspieszenie spowodowało dopiero użycie zapisu magnetycznego. Rewolucja komputerowa to pamięc dyskowa: najpierw mainframe, potem stacje robocze, komputery osobiste, laptopy - to wszystko istniało dzieki możliwości zapisu informacji na dyskach twardych i przenośnych dyskietkach. Dysk twardy ma chyba najdłuższa historię rozwoju technologicznego, i jest do dziś podstawowym medium zapisu danych w Internecie oraz w większości komputerów stacjonarych i laptopów.Historia dysku twardego jest fascynującą podróżą po kolejnych, rewolucyjnych zmianach technologii, które owocowały urządzeniami coraz lepszymi, o coraz większej gęstości zapisu, coraz większej niezawodności. Napędy z wymienialnymi dyskami zostały zastąpione zintegrowanymi napędami, rozmiary to kolejno standardy 14-calowe, 8-calowe, 5.25 calowe, 3.5 calowe, 2.5 calowe itp. Wielkość dysku mierzy się jednak przede wszystkim liczbą bajtów które można na nim zapisać, gdzie bajt to liczba 8-bitowa, (0 do 11111111 w formacie dwójkowym, 0 do 255 w dziesiętnym). Kolejne przedrostki pokazują rosnącą pojemność - megabajt (MB) to milion bajtów, gigabajt (GB) to tysiąc milionów, terabajt (TB) to milion milionów bajtów.Jeden MB to w przybliżeniu obraz o rozmiarze 1024x1024 pixli (bitmap) lub 4 megapixlowe zdjęcie skompresowane w formacie jpg; około 1 minuty muzyki w formacie mp3, albo typowa książka bez ilustracji (500 stron, 2000 znaków na stronę). W Instytucie Piłsudskiego połączony katalog bibliotek polonijnych (IJP, PIASA i PCF) zajmuje 20 MB w formacie MARC.Jeden GB mieści jednogodzinny film o standardowej rozdzielczości, 700 dyskietek 3.5 calowych, tysiąc zdjęć o średnim rozmiarze 3-4 megapixli, 20 tomow encyklopedii, cały ludzki genom. W Instytucie Piłsudskiego zdigitalizowane nagrania wideo wywiadów z osobami wywiezionymi do łagrów w Rosji Sowieckiej zajmują ok. 200 GB.Jeden TB mieści 17 tysięcy godzin (prawie dwa lata) muzyki w postaci mp3, tysiąc godzin (40 dni) filmu, tysiąc milionów stron tekstu, 1500 dysków CD, 40 dysków Blue Ray, 50 tysięcy drzew przerobionych na papier i zadrukowanych. W Instytucie zdigitalizowany zespół Józefa Piłsudskiego, zawierający oryginalne skany kolorowe w rozdzielczości 600 dpi, kopie skompresowane o zmniejszonej rozdzielczości oraz wszystkie metadane zajmuje 2 terabajty objętości.Gdzie to wszystko pomieścić?Czy archiwa stać na terabajty pamięci dyskowej? Czy nie lepiej zostac przy mniejszej rozdzielczości i zapisywać wszystko na złotych CD o przedłużonej trwałości? Aby odpowiedzieć sobie na takie pytania, spróbujmy przyjrzeć się kosztom przechowywania informacji na dyskach magnetycznych.Koszt pamięci jest stosunkowo nieduży i malejący z czasem, szczególnie w porównaniu z wydatkami na pracę ludzi. Instalacja i utrzymanie pamięci cyfrowej wymaga pewnego wysiłku, ale urządzenia są coraz łatwiejsze w obsłudze i instalacji. W Instytucie używamy napędów dysków (ReadyNAS firmy Netgear) podłaczonych bezpośrednio do sieci wewnętrznej (NAS - Network Attached Storage). Napęd taki pozwala na dodawanie dysków w miarę potrzeby, wymianę (‘na żywo’) uszkodzonego dysku, ma rozbudowana diagnostykę  i interfejs webowy. Skrzynka, kosztująca tyle co przeciętny komputer biurowy i  zajmująca na półce tyle miejsca co 4 tomy słownika (patrz ilustracja obok) mieści 6 dysków. Używając popularnych już 3 terabajtowych dysków i nadmiarowego zapisu (RAID) możemy zmieścić w niej 15 TB zasobów cyfrowych. Kopie zapasowe robione są w Instytucie na taśmach LTO (Linear Tape-Open) o pojemności 1.5 TB (LTO5). Kaseta z taśmą jest lżejsza i trwalsza od dysku o podobnej pojemności.Koszt przechowywania archiwów cyfrowych jest więc porównywalny z kosztem przechowywania papieru i będzie dalej malał. Instalacja urządzeń wymaga początkowego wysiłku, i pomocy informatyków, ale bieżąca ich eksploatacja jest nie trudniejsza niż obsługa komputerów biurowych. Nie ma więc żadnego powodu, aby oszczędzać na pamięci cyfrowej. Ponieważ w archiwach bardzo rzadko jest możliwość powrotu do digitalizacji raz już opracowanych archiwów, należy digitalizować w najlepszej możliwej jakości.Cena pamęci taśmowej wynosi dziś ok $14 za terabajt, a dyskowej ok $35 za terabajt. Marek ZielińskiArtykuł ukazał się 20 kwietnia 2013 (uzupełniony 1 październia 2014) w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu PiłsudskiegoŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
04.10.2015
Ganczar Małgorzata, Informatyzacja admininistracji publicznej, Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, wyd. CeDeWu, 2009
... zobacz więcej
20.08.2015
W ramach unijnego projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” archiwa państwowe w Toruniu i Bydgoszczy wykonały ponad 3,2 mln stron cyfrowych kopii akt metrykalnych ze swojego zasobu, które teraz sukcesywnie zamieszczą w internecie. To duże udogodnienie dla historyków, genealogów oraz osób zainteresowanych historią swojej rodziny.Na stronie internetowej genealogiawarchiwach.pl dostępnych jest już ponad 2 mln skanów akt z lat 1808-1900 pochodzących z prawie 300 urzędów stanu cywilnego i parafii, a także księgi meldunkowe począwszy od roku 1837. Dziennie wprowadzanych jest do systemu nawet 50 tys. nowych dokumentów.Strona posiada wyszukiwarkę umożliwiającą określenie: miejscowości, imienia i nazwiska, daty lub zakresu chronologicznego oraz rodzaju poszukiwanego aktu (urodzenia, małżeństwa lub zgonu). Serwis prowadzony jest w językach: polskim, angielskim i niemieckim. Zalogowani użytkownicy mają możliwość samodzielnego indeksowania akt. Wkrótce pojawią się dodatkowe funkcje ułatwiające korzystanie z zasobu. WięcejCelem stworzenia serwisu genealogiawarchiwach.pl było ułatwienie dostępu do dokumentów stanowiących podstawę do badań genealogicznymi, ponieważ – jak pokazują statystyki archiwów państwowych uwzględniające obszary badawcze i zainteresowania użytkowników zasobu archiwalnego - liczba osób zarówno w kraju, jak i w zagranicy, chcących poznać historię swoich przodków, systematycznie rośnie.Pośród prezentowanych dokumentów znajduje się akt urodzenia aktorki Poli Negri (właść. Barbara Apolonia Chałupiec), twórcy Słownika Języka Polskiego Samuela Lindego oraz polskiego matematyka i kryptologa Mariana Rejewskiego, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerem jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.Inne źródła do badań genealogicznych dostępne on-line:Największym źródłem dokumentów stanowiących podstawę do badań genealogicznych jest serwis szukajwarchiwach.pl. Obecnie oferuje on ponad 15 mln skanów dokumentów z zasobu archiwów państwowych, z których większość stanowią akty stanu cywilnego i księgi metrykalne sprzed 100 i więcej lat, prowadzane przez urzędy oraz parafie i wspólnoty religijne różnych wyznań w setkach tysięcy miejscowości w całej Polsce.Z kolei z akt metrykalnych tzw. zabużańskich, powstałych w latach 1590-1911 na terenach położonych na wschód od dzisiejszej granicy Polski, można korzystać za pośrednictwem strony internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych. Znajdują się tu akty urodzenia m.in. Brunona Schulza, Mariana Hemara, Leopolda Staffa i Gabrieli Zapolskiej. WięcejPlanyArchiwa państwowe przygotowują się do realizacji projektu Archiwa Cyfrowe, który przewiduje wykonanie do 2018 r. i zamieszczenie w internecie 35 mln cyfrowych kopii dokumentów. W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przygotowany jest wniosek o realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Byłaby to największa przeprowadzona w Polsce operacja udostępnienia w internecie dokumentów historycznych. Objęłyby one zbiory wszystkich archiwów państwowych dotyczące historii Polski w szerokim zakresie chronologicznym (od wieku XII po wiek XX), geograficznym i tematycznym. Jednym z sześciu bloków tematycznych projektu jest "Historia rodzin i mieszkańców ziem polskich na przestrzeni dziejów", w ramach którego planowane jest zeskanowanie i udostępnienie w internecie kolejnych ksiąg metrykalnych, akt stanu cywilnego, ewidencji i spisów ludności, stanowiących podstawowe źródło informacji o naszych przodkach.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
12.07.2015
Kształcenie infobrokerów i archiwistów cyfrowych, 14-15 kwietnia, Kraków 2015 - relacja z konferencji
... zobacz więcej
10.05.2015
Serwis szukajwarchiwach.pl, w którym udostępniane są dokumenty historyczne z zasobu archiwów państwowych, otrzymał nagrodę Skrzydła IT w Administracji w kategorii Narzędzia do komunikacji z obywatelami.To wyróżnienia przyznawane projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Nagrody otrzymują projekty, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych efektów mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie instytucji, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu, Narzędzia do komunikacji z obywatelami. Założeniem serwisu szukajwarchiwach.pl jest jego pełna dostępność i otwartość; korzystanie z niego jest bezpłatne i nie wymaga logowania. Kopie dokumentów, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane z serwisu na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki. Serwis został zaprojektowany, jest utrzymywany i rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe.Oprócz aktów stanu cywilnego i ksiąg metrykalnych, stanowiących cenne źródło informacji do badań nad historią rodzin, w serwisie można zapoznać się m.in. z aktami miast, dokumentami przedwojennych Rządu RP na uchodźstwie, Biura Odbudowy Stolicy, Rozgłośni Polskiej „Radia Wolna Europa”, dotyczącymi hitlerowskich obozów koncetracyjnych czy łódzkiego getta. W serwisie znajdują się także dokumenty rodziny Zamoyskich z lat 1800-1942 pochodzące ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i akta przedwojennych poselstw polskich z zasobu Archiwum Instytutu Hoovera.Wykaz wybranych zespołów archiwalnych dostępnych w serwisie szukajwarchiwach.pl wraz z odnośnikami i instrukcją dla użytkownikówW miarę wzbogacania serwisu o nowe materiały wzrasta zainteresowanie udostępnianymi archiwaliami. W styczniu 2015 r. liczba unikalnych użytkowników serwisu szukajwarchiwach.pl przekroczyła milion!W najbliższym czasie planowane jest dodanie kolejnych kopii cyfrowych oraz znaczna modernizacja serwisu.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
25.04.2015
W siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 8 kwietnia 2015 r. odbyła się prezentacja projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych.To system informatyczny który ma umożliwić przekazywanie do archiwów państwowych dokumentacji archiwalnej wytworzonej w postaci elektronicznej m.in. przez podmioty administracji publicznej. System umożliwi również zarządzanie dokumentacją m.in. jej opracowywanie i udostępnianie. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Polska Cyfrowa dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.W prezentacji uczestniczyli przedstawiciele podmiotów publicznych, przedsiębiorców rynku teleinformatycznego i mediów. Uczestników spotkania powitał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak. Szczegóły na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
11.04.2015
42 mln cyfrowych kopii dokumentów archiwalnych wykonały archiwa państwowe w latach 2012-2014. Pośród materiałów publikowanych w serwisie szukajwarchiwach.pl, a także na stronach internetowych archiwów państwowych i bibliotek cyfrowych znajdują się m.in. akta stanu cywilnego, księgi metrykalne, dokumenty podmiotów administracji publicznej i archiwa rodowe. Stanowią bogate źródło informacji na temat historii Polski w różnorodnych jej aspektach: społeczno-kulturowym, politycznym, gospodarczym oraz wymiarach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Szczegóły na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
04.04.2015
Realizacja projektów informatycznych w urzędach.
... zobacz więcej
21.03.2014
ADOK - Archiwum Dokumentów Elektronicznych, jedna z lepszych aplikacji tego typu na polskim rynku.
... zobacz więcej
15.03.2014
Moduł kodów kreskowych systemu "Archiwum zakładowe" firmy Arisco
... zobacz więcej
08.03.2014
Zalety systemu "Archiwum zakładowe", które zapewniają mu przewagę konkurencyjną.
... zobacz więcej
01.03.2014
Obsługa dokumentów elektronicznych w programie "Archiwum zakładowe" 
... zobacz więcej
22.02.2014
Moduł jednego z najlepszych na polskim rynku programu do obsługi narastającego zasobu "Archiwum zakładowe" łódzkiej firmy Arisco.
... zobacz więcej
01.02.2014
 4. FORUM INFORMATYKI W INSTYTUCJACH KULTURY (FIIK)(muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury)NOWE MEDIA INTERNETU DLA PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURYWarszawa, 21 stycznia 2014 r. 
... zobacz więcej
11.12.2013
Archiwa osobiste stanowią bezcenne źródło historyczne dla badaczy. Celem bazy danych "SPUŚCIZNA - Archiwa Krakowskie" jest właśnie zapewnienie im szybkiego dostępu do informacji o rozproszonych zespołach archiwalnych.
... zobacz więcej
06.07.2012
Współcześnie w Polsce występują trzy systemy kancelaryjne: system bezdziennikowy, dziennikowy, i mieszany. Ten pierwszy jest najczęściej spotykanym w instytucjach państwowych, administracji rządowej i samorządowej oraz w stowarzyszeniach. W systemie tym rejestruje się daną sprawę w teczce spraw na podstawie inicjującego ją pisma, zaś reszta pism w jej obrębie nie podlega już rejestracji.
... zobacz więcej
30.03.2009
Powszechnie przyjętą definicję danych osobowych zawiera art. 6 ust. 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w świetle którego danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W tym przypadku osoba możliwa do zidentyfikowania oznacza osobę, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, kulturowe lub społeczne.
... zobacz więcej
18.11.2008
Począwszy od 25 marca 2001 roku piętnaście państw Grupy Schengen zaczęło wprowadzać w życie postanowienia porozumienia wykonawczego do Układu z Schengen, i tym samym zniosło rutynowe policyjne kontrole na swoich granicach. Głównym środkiem i niejako kręgosłupem wspomnianego porozumienia jest system informatyczny wspierający poszukiwania osób i rzeczy, dla którego informacji dostarczają najważniejsze urzędy państw członkowskich, mające jednocześnie wspólny dostęp do systemu SIS (Schengener Informationssystem).
... zobacz więcej
08.01.2008
Powstanie Polskiej Biblioteki Internetowej przewidziano w Programie Powszechnej Informatyzacji „Nowoczesna Polska”, który zakłada stworzenie społeczeństwa informacyjnego dzięki kompleksowej edukacji informatycznej, począwszy od poziomu podstawowego, poprzez Nową Edukację Multimedialną i Skarbnicę Wiedzy Internetowej, które powstaną na bazie doświadczeń PBI.
... zobacz więcej
21.12.2007
Obecnie w naszym kraju mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem technologii informatycznych, które obecne są już we wszystkich niemal dziedzinach życia. Zakrojona na szeroką skalę informatyzacja nie ominęła również archiwistyki. W związku z tym archiwizacja materiałów cyfrowych stała się poważnym wyzwaniem dla archiwistów, którzy muszą przede wszystkim opracować metody gromadzenia, opisu (metadane), udostępniania i długotrwałego przechowywania zasobów cyfrowych.
... zobacz więcej
05.10.2007
Cyfrowa archiwizacja danych jest ważnym zadaniem referatu B2 w Bundesarchiv. Najstarsze dane pochodzą z lat 70-tych i mogą być jeszcze obecnie przetwarzane. W związku z odchodzeniem urzędów związkowych od tradycyjnych form zarządzania związanych z dokumentacją papierową i zmierzania w kierunku elektronicznego procesu obróbki danych, Bundesarchiv musi być gotowe na przyjęcie dużej ilości dokumentów elektronicznych.
... zobacz więcej
01.10.2007
Wprowadzony po przeprowadzce niemieckiego parlamentu z Bonn do Berlina system zarządzania dokumentami funkcjonował początkowo jako DOMEA (Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-geschtützen Geschäftigung)...
... zobacz więcej
25.08.2007
Obecnie coraz większego znaczenia nabiera archiwistyka cyfrowa. W związku z tym przed archiwistami pojawiły się nowe wyzwania polegające na zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniu nowych materiałów archiwalnych. Współcześnie użytkownik nie jest już zainteresowany miejscem, gdzie informacja może zostać udostępniona, a jedynie sposobem jej uzyskania.
... zobacz więcej
06.08.2007
Zapraszamy do testowania prototypu systemu informatycznego do zarządzania archiwalnymi dokumentami elektronicznymi wytworzonymi przez administrację publiczną.zob. https://ade.ap.gov.pl/ndap/Dodatkowe obszerne informacje o systemie można znalaźć tu: http://ndap-bazawiedzy.nask.pl/doku.php
... zobacz więcej
04.06.2007
O nowoczesnych formach prowadzenia archiwum, w szczególności przy użyciu pracowni mikrofilmów, archiwum elektornicznego oraz dokumentu elektronicznego, wadach i zaletach wprowadzania nowych techniologii do archiwów pisze Arkadiusz Zając...
... zobacz więcej
25.04.2007
strzałka do góry