Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju
OSINT w praktyce, 20.06 - 1.08.2024, 7 tygodni, 13 zajęć, poziom: JUNIOR (świetna oferta na wakacje!) "Poznaj zaawansowane metody pozyskiwania informacji o osobach i firmach. Opanuj anonimowe poruszanie się po sieciach: Internet oraz Darknet z wykorzystaniem narzędzi OSINT i przeprowadzaj samodzielnie zaawansowane śledztwa białego wywiadu. Jeśli jesteś zafascynowany zapobieganiem eksfiltracji danych, skuteczną obsługą publicznie dostępnych repozytoriów informacji, optymalizacją cyfrowego śladu i identyfikacją wektorów cyberataków, ten kurs jest właśnie dla ciebie. "  OSINT w praktyce — kurs online | Szkoła biznesu Laba (l-a-b-a.pl)
... zobacz więcej
05.06.2024
" [...] Konferencja Zarządzanie dokumentacją. Dokument elektroniczny w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości ma stanowić forum wymiany myśli oraz spostrzeżeń zarówno praktyków, jak i teoretyków zajmujących się na co dzień dokumentem elektronicznym oraz e-usługami publicznymi. Zaproszenie na to naukowe wydarzenie kierujemy nie tylko do urzędników i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości bieżąco zarządzających dokumentami, ale również informatyków i archiwistów. Ci ostatni w przyszłości na masową skalę będą musieli nauczyć się zarządzać dokumentacją elektroniczną. [...] " Propozycje wystąpień w języku polskim należy nadsyłać do dnia 30.04.2024Propozycje wystąpień należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na maila konferencyjnego: konferencjahap@usz.edu.plWystąpienia powinny mieć jasno sprecyzowany cel i problem badawczy a ich treść musi odpowiadać tytułowi.Organizatorzy Konferencji na podstawie nadesłanych propozycji tematów zadecydują o przyjęciu zgłoszonych referatów na konferencjęZgłoszenia należy dokonać elektronicznie na stronie internetowej hap.usz.edu.plWarunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości:– 200 zł: kwota z VAT obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie (przerwy kawowe, obiad). Organizatorzy przewidują zwrot kosztów podróży dla prelegentów (klasa budget).Wycofanie się z udziału w konferencji  po 30.04.2024 skutkuje brakiem możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian regulaminu i terminów w  harmonogramie Konferencji. 
... zobacz więcej
12.04.2024
XVI Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne "Przekazywanie materiałów archiwalnych - tradycja i cyfrowa przyszłość", Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. 9-10 maja 2024, Zamek Biskupów Warmińskich, Lidzbark Warmiński "Sekcja Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w dniach 9-10 maja 2024 roku organizuje XVI Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne w Lidzbarku Warmińskim. Współorganizatorem wydarzenia jest Archiwum Państwowe w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Olsztynie. Problematyką omawianą w trakcie seminarium będą zagadnienia związane z przekazywaniem różnych rodzajów materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i kościelnych. Zakładamy szeroką formułę seminarium – od wystąpień dotyczących przekazywania materiałów archiwalnych w formie papierowej do tematyki gromadzenia dokumentacji elektronicznej w systemie teleinformatycznym ADE. Swoje referaty wygłoszą znakomici prelegenci, wśród nich przedstawiciele Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, Archiwum Wojskowego w Toruniu Oddział Zamiejscowy w Gdyni, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Katowicach, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Toruniu, Archiwum Państwowego w Olsztynie, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej oraz Archiwum Ziemskiego w Opawie. [...] "
... zobacz więcej
12.04.2024
Portal z własną telewizją (w budowie); co do losów przedsięwzięcia, mam wątpliwości, ale może się czepiam... Natomiast jest to ciekawy kamyczek w ogródku OSINT OSINT z prądu | Obywatele.News 
... zobacz więcej
19.03.2024
 Sprawna i efektywna administracja stanowi wartość dodaną każdego praworządnego i demokratycznego państwa... zwłaszcza w obliczu zmiany władzy i wyborów samorządowych. Niedoścignionym wzorem jest tutaj Belgia, gdzie przez dłuższy czas nie można było powołać rządu centralnego, państwo i jego instytucje funkcjonowało jednak bez zarzutu, właśnie dzięki profesjonalnej, sprawnej, efektywnej, wydajnej, bezkolizyjnej, dostępnej, transparentnej, decyzyjnej i sprawczej administracji. Tutaj mamy jeszcze sporo do nadrobienia, jednak i w naszym kraju podejmowane są w tym zakresie różnorodne działania, takie jak np. System Monitorowania Usług Publicznych SMUP Strona główna - System Monitorowania Usług Publicznych (smup.gov.pl) i Fundacja "Administracja Pod Kontrolą". " [...] Chcemy, aby działania strażnicze i kontrola społeczna przestały być pojęciami niezrozumiałymi, niesprecyzowanymi czy wręcz obcymi. Kładziemy nacisk na rozwój społeczności lokalnych, świadomość obywatelską i realne działania. Uważamy działalność strażniczą za istotny element funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. [...] " 
... zobacz więcej
07.03.2024
Dostęp do archiwum bankowego jest płatny, o aktualną wysokość opłat musimy zapytać w banku.
... zobacz więcej
14.02.2024
W najbliższym czasie AI będzie miała coraz większy wpływ na nasze życie; mimo apokaliptycznych wizji niektórych naukowców, jest to moim zdaniem ogromna szansa dla ludzkości. W każdym razie AI niewątpliwie stanowi zupełnie nową jakość w procesie globalizacji, również dla archiwistów, bo ChatGPT potrafi podobno stworzyć normatywy kancelaryjne! Oczywiście konieczne są tutaj odpowiednie regulacje, inaczej AI może nam się wymknąć spod kontroli i rzeczywiście stać się niebezpieczna; wprawdzie istnieją takie inicjatywy, jak Grupa Robocza ds. AI Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) - Ministerstwo Cyfryzacji - Portal Gov.pl (www.gov.pl) czy Portal Sztucznej Inteligencji AI w Europie - Portal sztucznej inteligencji - Portal Gov.pl (www.gov.pl) , jednak jak do tej pory Polska nie ma swoich regulacji; AI jest najlepiej uregulowana w Irlandii, nawet takie małe państwa, jak Słowenia czy Litwa mają po kilka regulacji... PSSI ma tutaj ważną rolę do spełnienia!
... zobacz więcej
24.01.2024
Sztuczna inteligencja jest ostatnio gorąco dyskutowanym tematem. Oczywiście ChatGPT to tylko najbardziej jej znany przejaw; rodzajów AI jest tak naprawdę kilka tysięcy, i ta liczba będzie z pewnością się powiększać; rodzaje AI są ujęte w różne katalogii, np. Futurepedia - Find The Best AI Tools & Software , Future Tools - Find The Exact AI Tool For Your Needs itp. ; jest także dość ciekawa stronka, podobno sama wygenerowana przez AI, There's An AI For That (TAAFT) - The #1 AI Aggregator (theresanaiforthat.com) Obecnie na całym świecie trwają zażarte spory o jej przyjazną, czy raczej wrogą naturę; AI jest jednak faktem, a z faktami się nie dyskutuje (mówię to jako historyk); niestety Polska jest jedynym europejskim krajem, który nie przyjął żadnych regulacji w jej zakresie, jednak ta sytuacja niebawem musi ulec zmianie; wymusi to rzeczywistość. Mimo że AI niesie z sobą więcej szans niż zagrożeń, z pewnością wiele zawodów zniknie, zagrożone są głównie zawody prawnicze, dziennikarze itp., inne ulegną radykalnym zmianom; archiwiści mogą tutaj czuć się relatywnie komfortowo...
... zobacz więcej
28.12.2023
IX Toruńskie Konfrontacje ArchiwalneKopernikańskie przewroty w archiwistyceToruń, 7–8 grudnia 2023 r.Problematyka spotkania"Obserwacja zwrotów w badaniach naukowych (nazywamy je zgodnie z kopernikańską tradycją przewrotami, a więc zwrotami radykalnymi) jest jednym z możliwych kluczy do odczytania i interpretacji przemian myśli naukowej. W roku kopernikańskim, w 550 lat od urodzin powszechnie znanego w świecie toruńczyka, proponujemy zastosowanie tego zabiegu w odniesieniu do archiwistyki.Opis przewrotów dotyczy najpierw samych dziejów archiwów, bez których archiwistyka nie mogłaby się pojawić.Zwrot od oralności do piśmienności przyniósł dokument jako obiekt materialny, a jednocześnie zapis informacji, którego już nie trzeba powierzać wyłącznie zawodnej pamięci. Zaufawszy pismu należało pójść krok dalej i znaleźć dla dokumentów bezpieczne schronienie. Pojawiły się archiwa.W zeszłym stuleciu w myśleniu o archiwach dokonał się zwrot informacyjny. Postęp technologiczny, nowe nośniki informacji, którą należało stosunkowo często przenosić z nośnika na nośnik, doprowadził do konkluzji, że istotniejsze niż trwanie dokumentów w pierwotnej formie jest zachowanie informacji w nich zapisanej. To informacja ma wartość historyczną, nie jej nośnik. [...] "
... zobacz więcej
21.11.2023
Zarządzanie informacją..., Poznań 16-17 listopada 2023 r.Miejsce obrad:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań16 listopada 2023 r.
... zobacz więcej
25.10.2023
Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu, Hotel Filmar, 5-7 Listopada 2023, Toruń " [...]  wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region w oparciu o inteligentne specjalizacje. Wiodącymi tematami dyskusji będą wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług."
... zobacz więcej
25.10.2023
"W programach edukacji historycznej Centrum Edukacji Obywatelskiej stawiamy na odkrywanie przez młodzież historii lokalnej. Dla uczniów i uczennic jest ona bardziej namacalna niż wielkie narracje z podręcznika. Pozwala też łatwiej dostrzec wpływ przeszłości na teraźniejszość.Proponujemy projekty, aktywności, pomysły na lekcje, które pozwalają uchwycić bliskość historii. Korzystamy z różnorodnych metod, aby zaciekawić i zaktywizować uczniów. Pomagają one lepiej poznać miejsca związane z przeszłością oraz dawne zwyczaje, zanalizować materialne obiekty, ożywić historię przez kontakt z jej świadkami.W naszych działaniach najczęściej zajmujemy się historią najnowszą, gdyż bezpośrednio dotyka współczesnych zjawisk istotnych z punktu widzenia edukacji obywatelskiej. W naszych zasobach znajdują się scenariusze do nauczania historii XX wieku, które spełniają wymogi podstawy programowej.[...] '
... zobacz więcej
17.10.2023
Wagę problemu fake newsów, dezinformacji, pozwalająuświadomić sobie m. in. liczne, dostępne w Internecie, quizy i gry edukacyjne. DEMAGOG, najstarsza polska organizacja fact-checkingowa, przygotowała grę edukacyjną, której zadaniem jest uodparniać na fake newsy.
... zobacz więcej
04.10.2023
OKO.Press, jeden z czołowych polskich portali fact-checkingowych, zajmuje się m. in. odkłamywaniem historii, co szczególnie w naszych czasach wydaje się być koniecznością. Jak niegdyś zauważył prof. Samsonowicz, historia, lub raczej to, co się z niej robi, przypomina garderobę teatralną, z której wyciąga się, odpowiedni do danej sztuki, kostium. Z takm podejściem do historii walczy właśnie OKO.Press.i
... zobacz więcej
04.10.2023
Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuArchiwum Państwowe w PoznaniuPolska Akademia Nauk Biblioteka Kórnickamają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt.:Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwaniaPoznań, 16-17 listopada 2023 r. Zgłoszenia referatów na konferencję przyjmowane będą do 30 września 2023 r. Program konferencji będzie znany do 15 października 2023 r. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 31 października 2023 r. 
... zobacz więcej
27.09.2023
" [...] Dzień Archiwisty został ustanowiony decyzją naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych w 2019 roku. Patronem archiwistów jest św. Hieronim ze Strydonu, którego Kościół katolicki wspomina w rocznicę jego śmierci w dniu 30 września. Znany jest on przede wszystkim z przetłumaczenia biblii z języków oryginalnych na łacinę. Hieronim ze Strydonu jest również patronem biblistów, bibliotekarzy, bibliotek, uczniów, studentów i tłumaczy.Ten dzień to przede wszystkim okazja do poznania tych, którzy w archiwach pracują. Kim tak naprawdę są archiwiści? Odpowiada Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. [...] "
... zobacz więcej
27.09.2023
Archiwa to..., Dzieje.pl, 22.06.2023  "Archiwa to jest kręgosłup nowoczesnego państwa. Służą nie tylko administracji, państwu, ale także całemu społeczeństwu, wspólnocie narodowej - powiedział w czwartek w Nowym Sączu minister kultury Piotr Gliński. W czwartek odbyło się otwarcie siedziby Archiwum Narodowego w Nowym Sączu, oddziale Archiwum Narodowego w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczył minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. "To jest ważna uroczystość. Archiwa to jest kręgosłup nowoczesnego państwa. Archiwa służą nie tylko administracji, państwu, ale także służą w zasadzie całemu społeczeństwu, całej wspólnocie narodowej, archiwa zajmują się także pamięcią. Żadna wspólnota kulturalna nie może funkcjonować bez pamięci. Bez pamięci też nie mogą funkcjonować wspólnoty lokalne, małe grupy takie jak rodzina czy pojedyncze osoby" - podkreślił Gliński. [...] "
... zobacz więcej
26.06.2023
"18 maja br. Rada Wykonawcza UNESCO w Paryżu wpisała 17 dokumentów dotyczących historii Hanzy na listę programu UNESCO Pamięć Świata (Memory of the World). Wśród nich znalazła się księga cła funtowego z lat 1369-1371 przechowywana w Archiwum Państwowym w Toruniu. Wniosek o wpisanie dokumentów na listę przygotowało Archiwum w Lubece wraz z partnerami z Niemiec, Belgii, Łotwy, Estonii i Polski. To już osiemnasty wpis z Polski (a dziewiąty z zasobu Archiwów Państwowych) w rejestrze najcenniejszych zabytków piśmiennictwa UNESCO. Od 1999 r. na liście znalazły się m. in.: autograf dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus…”, rękopisy Fryderyka Chopina, tablice 21 Postulatów Gdańskich z Sierpnia 1980, akt Unii Lubelskiej z 1569 r. Księga cła funtowego (Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, Katalog II, sygn. III-65) zawiera 297 adnotacji o pobranym cle funtowym, najpewniej z okresu od lata 1369 r. do początku roku 1371. Umieszczone w porządku chronologicznym wpisy zawierają nazwisko kupca, nazwę, rodzaj i wartość towaru oraz wysokość pobranego cła. Inkasowane od kupców cło funtowe stanowiło niebagatelne źródło dochodów dla Hanzy. [...] "
... zobacz więcej
30.05.2023
XIII Piknik Archiwalny już w najbliższą sobotę, 3 czerwca 2023, godz. 10.30-17.30, Pałac Staszica w Warszawie " [...] W tegorocznym XIII Warszawskim Pikniku Archiwalnym biorą następujące instytucje: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polskie Stowarzyszenie im. Księżnej Anny Jabłonowskiej, Geouniwersytet, Królewska Fundacja Jana III i Marii Kazimiery Sobieskich , Towarzystwo Rapperswilskie, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Muzeum Niepodległości, Maskarada Teatr dla Dzieci, Muzeum Narodowe w Warszawie, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Archiwum Prezydenta RP, Archiwum Sejmu RP, Muzeum Harcerstwa, Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Urzędu Miasta Marki, Wojskowe Biuro Historyczne, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Warszawie, Muzeum Ziemi w Warszawie, oraz Warszawski Dom Piernika. Poza wystawami i warsztatami wydarzeniu będą towarzyszyć prelekcje i wystąpienia ciekawych osób ze świata nauki i kultury. Będziemy również gościć w tym dniu archiwistów z Czech i Słowacji. [...] "  
... zobacz więcej
30.05.2023
"Decyzją Międzynarodowej Rady Archiwów w dniach od 3 do 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Obchody święta archiwistów mają na celu m. in. upowszechnienie wiedzy o archiwach i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. W tym czasie archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw. Z tej okazji zapraszamy serdecznie na dyskusję panelową Enriching Knowledge Societies - Wsparcie społeczeństwa wiedzy, która odbędzie się 2 czerwca w godz. 9.45-11.15 w auli 1.48 Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Zależy nam, aby obok zaproszonych gości uczestnikami rozmowy stali się archiwiści i historycy z różnych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele innych profesji i środowisk. Dlatego też przygotowaliśmy dostępną online ankietę, w której każdy z Państwa może przedstawić swoje przemyślenia, które staną się przedmiotem dyskusji. Ankieta dostępna jest w języku polskim oraz angielskim. [...] "
... zobacz więcej
22.05.2023
"Sekcja Archiwów Rodzinnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Państwowe w Warszawie zaprasza w dniu 18 maja 2023 r. w Warszawie na I Seminarium Archiwistów Rodzinnych. Seminarium ma formę otwartego spotkania i może w nim uczestniczyć każdy, komu bliska jest problematyka archiwów rodzinnych. Nasze zaproszenie kierujemy do środowiska naukowego, archiwów instytucjonalnych i społecznych, towarzystw genealogicznych i regionalnych, studentów oraz także archiwistów rodzinnych. Seminarium będzie odbywało się w dwóch sesjach: I sesja obrad w godz. 9.00-12.30 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie (Al. Solidarności 62), II sesja w godz. 15.30-18.00 w siedzibie Archiwum Państwowe w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7). Seminarium Archiwistów Rodzinnych, będzie również połączone z Walnym Zebraniem Członków Sekcji i wyborami stałego Zarządu Sekcji, wówczas też zostanie przedstawiony szczegółowy plan prac Sekcji na 2023 r. [...] "
... zobacz więcej
12.05.2023
Mamy ogromną przyjemność zaprosić na wykład Pani dr Michaliny Dudy z Archiwum Państwowego w Toruniu która przybliży nam działalność archiwum w zakresie edukacji i popularyzacji. Spotkanie o,dbędzie się 17 maja o godzinie 17:30 w sali AB 1.17. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków archiwistyki.
... zobacz więcej
12.05.2023
referent Do spraw: obsługi kancelaryjno - administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstok, wynagrodzenie zasadnicze 5 000,00 zł brutto, oferta ważna do 9 maja br   " [...] Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: średnie Staż pracy co najmniej 10 miesięcy w pracy biurowej Grzeczność i uprzejmość Otwarty stosunek do klientaUmiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzłyZnajomość przepisów z zakresu: ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, stosowania instrukcji kancelaryjnejUmiejętność pracy w zespoleBiegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe[...] "
... zobacz więcej
04.05.2023
24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki "Archiwa w chimerycznym świecie", 31.05.-2.06.2023 "Nie ma chyba wątpliwości, że żyjemy w czasach dynamicznych transformacji i przewartościowań. Z jednej strony jesteśmy świadkami, ale także uczestnikami nieustannego postępu technologicznego i technicznego, któremu towarzyszą ciągłe przemiany społeczne i kulturowe. Z drugiej strony pesymizmem napawają zmiany klimatyczne w Świecie, wojna w Ukrainie czy kryzys ekonomiczny. Chcemy zatem postawić pytanie o wpływ tych i innych czynników na archiwa i archiwistykę, czy szerzej dziedzinę archiwalną. Jak w dzisiejszym chimerycznym świecie zmieniają się archiwa i ich zadania, jak zmienia się zawód archiwisty? Jakie wyzwania pojawiają się przed archiwami w  korelacji i w konfrontacji z ulegającą permanentnym przeobrażeniom rzeczywistości. Kluczowym dla nas wydaje się pytanie, w jaki sposób archiwiści, archiwa i archiwistyka wpływają na otoczenie społeczne, a z drugiej strony, jak otoczenie oddziałuje na całą dziedzinę archiwalną. Celem Zjazdu jest próba odpowiedzi na postawione powyżej pytania. Zachęcamy studentki oraz studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją do dzielenia się swoimi refleksjami, poglądami, doświadczeniami i wiedzą z zakresu archiwistyki. Zależy nam na pogłębionej refleksji nad zawodem archiwisty i rolą archiwów w zmieniającym się, chimerycznym wręcz świecie. Naszym celem jest sprowokowanie naszych Koleżanek i Kolegów młodych adeptów archiwistyki do śmiałej i owocnej dyskusji na tematy związane z teraźniejszością i przyszłością archiwów oraz archiwistyki. Chcemy z perspektywy studenckiej przyjrzeć się wyzwaniom, które stoją przed archiwistyką i archiwami w tej kapryśnej rzeczywistości. [...] " 
... zobacz więcej
04.05.2023
Specjalista ds. Digitalizacji i Obiegu DokumentówBiedronka (Jeronimo Martins Polska S.A.), Poznań, pracastacjonarna badź hybrydowa, oferta ważna do 31 maja br.  Twój zakres obowiązków Dbanie o poprawność dokumentacji i jej odpowiednie uporządkowanie w systemach,Sprawdzanie faktur i przesyłanie ich do odpowiednich jednostek organizacyjnych,Wprowadzanie dokumentów do wewnętrznych systemów firmowych, dbanie o ich odpowiednie ulokowanie,W razie potrzeby wysyłanie wyznaczonych dokumentów drogą pocztową,Inne zadania przydzielone przez przełożonego.  
... zobacz więcej
21.04.2023
Inspektor ds. obsługi kancelaryjno - biurowej i archiwalnej Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt, Komenda Rejonowa Policji Warszawa V, wynagr. zasadnicze 4015,09 zł brutto, oferta ważna do 24 kwietnia br.   Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: średnie dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Wykształcenie: wyższe Staż pracy co najmniej 2 lata w zakresie obsługi kancelaryjnej doświadczenie w administracji publicznej
... zobacz więcej
17.04.2023
Starszy specjalista ds. archiwum zakładowego w Wydziale Archiwum Zakładowego w Biurze Dyrektora Generalneg, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie, wynagrodzenie 7228,49 zł brutto, oferta ważna do 26 kwietnia br.    Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe o kierunku historia o specjalności archiwistyka lub wyższe o kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w archiwum zakładowym w jednostkach sektora finansów publicznych lub archiwum państwowym. Poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „secret UE/EU secret” i „NATO secret”. Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Znajomość rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów.Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
... zobacz więcej
14.04.2023
Inspektor ds. archiwizacji dokumentów w Komisariacie Policji Warszawa Wesoła, oferta ważna do 20 kwietnia br., wynagrodzenie zasadnicze 3865,05 zł brutto
... zobacz więcej
11.04.2023
Komenda Główna Policji w Warszawi, Starszy Specjalista do spraw: archiwalno-kontrolnych w Wydziale – Główne Archiwum Policji Biura Bezpieczeństwa Informacji, oferta ważna do 13 kwietnia br.   Osoba na tym stanowisku: Sprawuje merytoryczny nadzór w wybranych komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji nad prawidłowym klasyfikowaniem i kwalifikowaniem dokumentacji przeznaczonej do przekazania archiwom PolicjiKoordynuje prace związane z przeglądem i przekazywaniem akt do Instytutu Pamięci Narodowej oraz odpowiada za wyprowadzenie zaległości a następnie terminowe przekazywanie akt na bieżąco do statutowych zadań IPN, prowadzi współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie przekazywania dokumentów niejawnych i akt osobowych byłych funkcjonariuszy MO, poprzedzone analizą dokumentacji zasobu Głównego Archiwum PolicjiKontroluje archiwa oraz składnice akt funkcjonujące w jednostkach organizacyjnych PolicjiWeryfikuje i dokonuje ostatecznej klasyfikacji i kwalifikacji dokumentów przyjętych z komórek organizacyjnych KGP, CBŚP i CLKPOpracowuje projekty wniosków kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrażenia opinii i wydania decyzji umożliwiających udostępnianie niejawnych dokumentów archiwalnych podmiotom pozapolicyjnym Przeprowadza ekspertyzy archiwalne akt i proces brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym procesem brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC”Identyfikuje dokumenty archiwalne pod względem prawnych możliwości zniesienia lub zmiany klauzuli tajności oraz przeprowadza kwerendy archiwalne oraz przygotowuje dokumentację do udostępnienia dla uprawnionych podmiotów z zasobów archiwalnych PolicjiOpracowuje materiały szkoleniowe i instruktażowe oraz przeprowadza szkolenia dla pracowników i policjantów z komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Policji
... zobacz więcej
03.04.2023
 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,  Starszy Specjalista do spraw: obsługi składu chronologicznego Sekcji Kancelarii Ogólnej Biura Komendanta Głównego KG PSP, oferta ważna do 14 kwietnia br., wynagrodzenie zasadnicze 5 257,08 zł brutto   Osoba na tym stanowisku: Obsługuje dokumentację zgromadzoną w składzie chronologicznym i składzie informatycznych nośników danych, w tym monitoruje i udziela informacji pracownikom nt. przesyłek znajdujących się w składzie chronologicznym, wypożycza i wyrejestrowuje dokumenty z właściwych składów w celu prawidłowej realizacji zadań sekcji Kancelarii Ogólnej Komendy Głównej PSPPrzyjmuje i rejestruje dokumentację na stan składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych, w tym dokumentacji zwracanej przez pracowników w celu zapewnienia jej chronologicznego układu w obrębie danego typu składu EZD (skanowanie, przyjmowanie, rejestrowanie, potwierdzanie, segregacja)Monitoruje i aktualizuje zbiór meta-adresatów gromadzonych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją, udziela wyjaśnień w zakresie obsługi składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych w celu zapewnienia prawidłowości przestrzegania procedur związanych z elektronicznym zarządzaniem dokumentacjąOrganizuje w uzgodnieniu z archiwistą i koordynatorem czynności kancelaryjnych przekazywanie dokumentacji zgromadzonej w składzie chronologicznym i składzie informatycznych nośników danych do archiwum zakładowegoRealizuje zadania zlecane przez przełożonych w ramach zakresu merytorycznego Sekcji Kancelarii Ogólnej, w tym udziela pomocy w obsłudze korespondencji w systemie elektronicznym i tradycyjnym, tj. przyjmuje, rejestruje i wysyła korespondencję oraz pozostałe przesyłki pocztowe w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KG PSPBierze udział w pracach zespołów powoływanych w Komendzie Głównej PSP w ramach zakresu merytorycznego Sekcji Kancelarii OgólnejZapewniania ochronę dokumentów (oraz ich treści) znajdujących się w pomieszczeniach Sekcji Kancelarii Ogólnej KG PSP
... zobacz więcej
03.04.2023
Młodsza Specjalistka / Młodszy Specjalista ds. Archiwizacji Dokumentów, Żabka Polska, Poznań, oferta ważna do 26.04.2023   Twój zakres obowiązkówWspółudział w bieżącej elektronicznej archiwizacji dokumentów SpółkiRaportowanie bieżących działań dotyczących archiwizacji dokumentówRealizacja kwerend wykonywanych z dokumentacji elektronicznej i fizycznejWsparcie merytoryczne i administracyjne Przełożonego oraz zespołu archiwumNasze wymaganiaDoświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązkówWykształcenie wyższe, mile widziane związane ze specjalnością zarządzania dokumentacjąDobra znajomość pakietu MS OfficeZaangażowanie oraz chęć ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy 
... zobacz więcej
30.03.2023
"Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej organizuje również jednodniowe szkolenia, których tematyka obejmuje wybrane zagadnienia specjalistyczne dotyczące postępowania z dokumentacją zarówno w jednostkach sektora publicznego, jak i prywatnego. Szkolenia są prowadzone w kameralnych grupach, zarówno w formie szkoleń stacjonarnych, jak i online. Wykładowcami KCEA SAP są praktycy – doświadczeni pracownicy archiwów państwowych, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zapraszamy do zapisów."
... zobacz więcej
20.03.2023
Archiwa społeczne i ich zbiory na portalu Zbiory Społeczne, 22 marca br. godz. 18.00, link do spotkania po rejestracji na stronie "Zapraszamy na spotkanie online z Centrum Archiwistyki SpołecznejW jego trakcie:poznamy portal Zbiory Społeczne, na którym archiwa społeczne z całej Polski mogą bezpłatnie publikować swoje zbiory,zajrzymy do kilku ciekawych kolekcji, posłuchamy fragmentów nagrań,poszukamy treści dotyczących Gdańska!Będzie okazja porozmawiać o otwartym systemie archiwizacji OSA.Prowadząca:Adriana Kapała - historyczka, archiwistka, doktorantka. Koordynatorka edukacji i szkoleń w Centrum Archiwistyki Społecznej. Poprzednio związana z Fundacją Ośrodka KARTA, gdzie koordynowała projekty dokumentacyjne w nurcie historii mówionej. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.Prosimy o rejestrowanie się. Udział jest bezpłatny, osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania dzień przed jego rozpoczęciem.Organizatorzy: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w GdańskuFundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie"Centrum Archiwistyki Społecznej 
... zobacz więcej
17.03.2023
specjalista Do spraw: obsługi kancelaryjnej i archiwum w Delegaturze w Tarnowie, ważne do 21 marca br., wynagrodzenie zasadnicz 4161,86 zł brutto   Osoba na tym stanowisku: wykonuje czynności kancelaryjne i współprowadzi przewidziane wykazem akt rejestry spraw oraz obsługuje urządzenia biurowe, współpracuje przy organizacji konferencji zleconych Delegaturze,prowadzi pracę w magazynie zamiejscowym Archiwum Zakładowego w Tarnowie,przejmuje właściwie opracowaną dokumentację z komórek organizacyjnych oraz dokumentację przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do Archiwum Zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych; współpracuje, udzielając także instruktażu z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz odpowiedniego przygotowania akt do przekazania do Archiwum Zakładowego;przechowuje, zabezpiecza przyjętą dokumentację oraz prowadzi pełną jej ewidencję oraz udostępnia dokumentację na żądanie komórek organizacyjnych; przekazuje materiały archiwalne do właściwego miejscowo archiwum narodowego;przygotowuje dokumentację archiwalną w celu wystawienia duplikatów świadectw i dyplomów zlikwidowanych szkół i placówek oraz zaświadczeń o wynagrodzeniu z pracy w Kuratorium Oświaty, SN i zespołach obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.
... zobacz więcej
15.03.2023
Dyrektor NAC Piotr Zawilski: w naszych zbiorach jest dziesięć milionów zdjęć, wywiad przeprowadzony przez Macieja Replewicza, Dzieje.pl "W naszych zbiorach jest 10 milionów zdjęć. Jeśli gdzieś widzimy zdjęcie ukazujące przedwojenną Polskę, to na 95 proc. pochodzi ono z naszych zbiorów. Administrujemy 55 milionami kopii dokumentów - powiedział PAP dyrektor NAC Piotr Zawilski. 8 marca mija 15. rocznica powołania Narodowego Archiwum Cyfrowego. [...] " 
... zobacz więcej
09.03.2023
  specjalista Do spraw: nadzoru w Oddziale I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, ważne do 14 marca br., wynagrodzenie ok. 5000 zł brutto (wynagr. zasadnicze)  Przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym przygotowuje projekty wystąpień pokontrolnych oraz monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych. Opiniuje projekty przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.Rozpatruje wnioski o wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.Udziela konsultacji i instruktaży w zakresie postępowania z dokumentacją.Współdziała z podmiotami działającymi w sferze ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie ustalania podmiotów wytwarzających materiały archiwalne i zabezpieczania wytwarzanej i gromadzonej przez nie dokumentacji.Przeprowadza ekspertyzy archiwalne, głównie w zakresie ustalania wartości archiwalnej dokumentacji i jej zabezpieczania.Przygotowuje i opiniuje projekty umów o użyczenie materiałów archiwalnych i projekty porozumień w sprawie pozostawienia materiałów archiwalnych.Współpracuje z podmiotami posiadającymi archiwa wyodrębnione w zakresie ustalania wartości archiwalnej dokumentacji.  
... zobacz więcej
04.03.2023
Kierownik Grupy Kursowej: Pani Agata Radecka Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12, budynek A, sala nr 9 Kontakt: 517 166 932 Email: kursy@sap.waw.pl    Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – od 20.03.2023 r. do 05.04.2023 r. – trwa nabór.
... zobacz więcej
01.03.2023
"Zapraszamy na pierwsze w tym roku zebranie naukowe w Archiwum Państwowym w Siedlcach, które odbędzie się 3 marca br. o godzinie 15.00, poświęcone misji archiwalnej państwa. Jakie zadania archiwalne ma państwo? W jaki sposób powinno je realizować? Jak rozumie je i wypełnia państwowa służba archiwalna w Polsce? Na te m.in. pytania będzie próbował odpowiedzieć w swoim referacie dr hab. Artur Górak z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Wydarzenie jest współorganizowane przez Koło Naukowe Archiwistów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny!"
... zobacz więcej
21.02.2023
24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki „Archiwa w chimerycznym świecie”                                          31.05-2.06.2023   Nie ma chyba wątpliwości, że żyjemy w czasach dynamicznych transformacji i przewartościowań. Z jednej strony jesteśmy świadkami, ale także uczestnikami nieustannego postępu technologicznego i technicznego, któremu towarzyszą ciągłe przemiany społeczne i kulturowe. Z drugiej strony pesymizmem napawają zmiany klimatyczne w Świecie, wojna w Ukrainie czy kryzys ekonomiczny. Chcemy zatem postawić pytanie o wpływ tych i innych czynników na archiwa i archiwistykę, czy szerzej dziedzinę archiwalną. Jak w dzisiejszym chimerycznym świecie zmieniają się archiwa i ich zadania, jak zmienia się zawód archiwisty? Jakie wyzwania pojawiają się przed archiwami w  korelacji i w konfrontacji z ulegającą permanentnym przeobrażeniom rzeczywistości. Kluczowym dla nas wydaje się pytanie, w jaki sposób archiwiści, archiwa i archiwistyka wpływają na otoczenie społeczne, a z drugiej strony, jak otoczenie oddziałuje na całą dziedzinę archiwalną.
... zobacz więcej
16.02.2023
Oferta pracy na portalu "Pracuj w Kulturze", ważna do 24.02 br, Warszawa, CV na adres kasia.lach@wfdif.com.pl kierowanie pracą Archiwum Zakładowego, zapewnienie prawidłowego i terminowego realizowania zadań, • przejmowanie z komórek organizacyjnych uporządkowanej dokumentacji zakończonych spraw, • porządkowanie dokumentacji będącej w ewidencji Archiwum Zakładowego, • udostępnianie dokumentacji i przeprowadzanie kwerend dla potrzeb pracowników, • przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego, • przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej w uzgodnieniu z właściwym archiwum państwowym, • monitorowanie warunków klimatycznych i dbałość o bezpieczeństwo przechowywanej dokumentacji, • zamawianie niezbędnych materiałów i akcesoriów do archiwizacji dokumentacji, • przygotowanie sprawozdań i planów działalności Archiwum Zakładowego, • bieżącą aktualizację wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizacji i czynności kancelaryjnych, • wsparcie dla komórek organizacyjnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących archiwizacji i czynności kancelaryjnych, • szkolenie pracowników w zakresie znajomości przepisów kancelaryjno – archiwalnych, • Współpraca przy wdrażaniu systemu elektronicznego systemu obiegu dokumentów, • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji w instytucji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
... zobacz więcej
16.02.2023
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka AkcyjnaDąbrowszczaków 9Praga-PółnocWarszawa   realizacja procesu digitalizacji całości rejestrowanej w systemie Elektronicznej Ewidencji Archiwum,opis dokumentów zawartych w teczkach aktowych,skanowanie i uzupełnianie systemu Elektronicznej Ewidencji Archiwum dokumentami elektronicznymi,kontrola poprawności rejestracji i skanowania dokumentacji,uzupełnianie teczek aktowych zeskanowanymi dokumentami,pakowanie teczek aktowych do pudeł archiwizacyjnych przeznaczonych do wieloletniego przechowywania dokumentacji oraz oklejanie pudeł archiwizacyjnych etykietami informacyjnymi,wykonywanie wydruków wielkoformatowej dokumentacji technicznej związanych ze zleceniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 
... zobacz więcej
27.01.2023
archiwista Do spraw: kwerend W Oddziale III udostępniania zasobu archiwalnego
... zobacz więcej
27.01.2023
SZKOLENIE ON-LINE PROWADZI: DR MARIUSZ KOREJWO – długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Olsztynie, kierownik działu odpowiedzialnego za kontakt z jednostkami organizacyjnymi; wieloletni kierownik olsztyńskiego oddziału Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich; autor publikacji dot. archiwistyki i archiwizacji, współautor aktów prawnych z dziedziny biurowości i archiwistyki; szkolenia i kursy z zakresu biurowości i archiwistyki prowadzi od ponad 20 lat.  Czas trwania: 15.02.2023 R., GODZ. 10:00 - 13:00 Cena: 250,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 307,50 ZŁ)
... zobacz więcej
24.01.2023
SZKOLENIE ON-LINE PROWADZI: DR MARIUSZ KOREJWO – długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Olsztynie, kierownik działu odpowiedzialnego za kontakt z jednostkami organizacyjnymi; wieloletni kierownik olsztyńskiego oddziału Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich; autor publikacji dot. archiwistyki i archiwizacji, współautor aktów prawnych z dziedziny biurowości i archiwistyki; szkolenia i kursy z zakresu biurowości i archiwistyki prowadzi od ponad 20 lat.  Czas trwania: 16.02.2023 R., GODZ. 10:00 - 13:00 Cena: 250,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 307,50 ZŁ)
... zobacz więcej
24.01.2023
IX Wiosenne Spotkania Archiwalne, Dokumenty w postaci elektronicznej, Problemy zarządzania, Toruń 11-12 maja 2023  "dokumenty w postaci elektronicznej pojawiły się w naszej codzienności w końcu XX w. Ich coraz szersze wykorzystywanie przez organizacje wiązało się m.in. z nadziejami na usprawnienie technicznej strony szeroko rozumianego procesu decyzyjnego, podniesienie efektywności pracy biurowej i sprawności archiwów bieżących. Pierwsze lata doświadczeń z tą nowoczesną dokumentacją pokazały, że także w jej przypadku konieczne jest stworzenie szczelnych ram prawnych, wypracowania jasnych procedur postepowania i dobrych praktyk. Po raz kolejny okazało się, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych musi zachodzić w sposób przemyślany i celowy, aby w pełni wykorzystać pełny potencjał e-dokumentów. Przedmiotem tegorocznych, IX już Wiosennych Spotkań Archiwalnych chcielibyśmy uczynić właśnie dokumenty w postaci elektronicznej w perspektywie całego ich cyklu życiowego. Uznajemy za ważne poznanie mechanizmów postępowania z nimi, nie tylko w kancelarii, ale także w archiwum bieżącym i historycznym. Istotne są dla nas różnorodne konteksty w jakich e-dokumenty się pojawiają, w szczególności: prawny, edukacyjny, historyczny i archiwalny. Jesteśmy otwarci na refleksje zarówno o charakterze teoretycznym, jak i  praktycznym, a zwłaszcza na doświadczenia  tych, którzy w codzienne pracy  stykają się z e-dokumentem: urzędników, zarządców dokumentacji, koordynatorów czynności kancelaryjnych i archiwistów. Do dyskusji zapraszamy także przedstawicieli świata naukowego."  
... zobacz więcej
21.01.2023
Żmudna praca archiwistów jest mało spektakularna, lecz niezbędna, Polska Agencja Prasowa, w: Polska po 1989 roku, Dziedzictwo kulturowe, Dzieje.pl, 1.01.2023  "Żmudna praca archiwistów jest mało spektakularna, lecz niezbędna. Bez niej nie ma pracy żadnego archiwum. Donacje archiwalne od osób prywatnych to ważna część pracy AAN. W 2022 r. mieliśmy 46 przejęć dokumentacji – mówi PAP dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. [...] "
... zobacz więcej
09.01.2023
Archiwa bezpieki. Proces niszczenia i prywatyzacji dokumentów po roku 1989, w: Dzieje.pl, Polska po 1989 roku, 13 październik 2020 "W ostatnich miesiącach istnienia PRL za przyzwoleniem czołowych funkcjonariuszy reżimu rozpoczął się proces masowego niszczenia archiwów dokumentujących działalność bezpieki. Część archiwaliów „sprywatyzowano”: wiele materiałów kluczowych dla oceny wydarzeń lat osiemdziesiątych znalazło się w rękach byłych esbeków lub polityków PZPR. Stały się one także narzędziem wpływu na scenę polityczną III RP. [...] "
... zobacz więcej
14.12.2022
Z radością informujemy o kolejnym cyklu zdalnych prezentacji. Chcemy Państwu przybliżyć możliwości jakie oferuje program Archiwum ZakładoweLink do rejestracji: https://webinar.getresponse.com/y8ggI/program-archiwum-darmowe-webinarium/14 GRUDNIA 2022 Godzina 10:00
... zobacz więcej
13.12.2022
Konferencja naukowa „Cyfrowe Archiwa Kościelne”, stanowiąca podsumowanie wieloletnich prac nad digitalizacją archiwów kościelnych w Archidiecezji Krakowskiej, odbędzie się już 8 grudnia (czwartek) 2022 roku w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. Podczas konferencji zespół Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej podzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu, a zaproszeni prelegenci przedstawią wystąpienia, referaty i komunikaty dotyczące digitalizacji i udostępniania kościelnych archiwów. Organizatorzy mają nadzieję nad twórczą dyskusję nad wszelkimi aspektami związanych z utrwalaniem cyfrowym kościelnego dziedzictwa archiwalnego, udostępnianiem, wykorzystaniem w edukacji, uwarunkowaniami prawnymi i historycznymi. Program na stronie Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.
... zobacz więcej
07.12.2022
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Już jutro o godzinie 10.00 zapraszamy do wirtualnego udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „Od EZD do BPM. Współczesne trendy zarządzania procesami instytucji kultury", organizowanej we współpracy z firmami Tecna Ltd. oraz Orange. Podczas konferencji eksperci wprowadzą pracowników instytucji kultury w teoretyczny kontekst zagadnienia, a następnie zaprezentują przegląd dobrych praktyk i narzędzi, w tym kompleksowe oprogramowanie do modelowania i optymalizacji procesów. W czasie spotkania spróbujemy skonfrontować doświadczenia różnych instytucji, a także podzielić się najlepszymi praktykami z dotychczasowych wdrożeń.Kiedy? 8 grudnia 2022 roku, godzina 10.00Gdzie? https://bit.ly/EZD_BPM
... zobacz więcej
07.12.2022
młodszy archiwista Do spraw: archiwum w Biurze Administracji i Logistyki  Zakres obowiązków:nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w ŁUW w Łodzi przyjmowania do Archiwum Zakładowego wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji wytworzonej przez ŁUWwydawanie uwierzytelnionych kserokopii, odpisów, wypisów przechowywanych dokumentów, w tym zaświadczeń sporządzonych na ich podstawie, dla klientów z byłych przedsiębiorstw państwowychbrakowanie dokumentacji niearchiwalnejopracowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowegoarchiwizowanie składów chronologicznych i spraw elektronicznych w systemie EZDprowadzenie kwerend archiwalnychudostępnianie i wypożyczanie dokumentacji pracownikom ŁUW w Łodzi
... zobacz więcej
05.12.2022
Oferta pracy; inspektor w archiwum Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku  Zakres obowiązków:  Przyjmuje i ewidencjonuje materiały jawne oraz zawierające informacje niejawne z komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z jednostek Policji woj. podlaskiego.Dokonuje weryfikacji protokołów brakowania akt kat. „B” i „BE” z jednostek Policji woj. podlaskiego i dokumentów kat. „BC” wytworzonych w komórkach organizacyjnych KWP w Białymstoku, OPP i SPKP w Białymstoku.Przygotowuje wykazy dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w zasobie archiwum KWP podlegającej brakowaniu, w tym uczestniczy w pracach komisji brakujących oraz sporządza niezbędną w zakresie dokumentację.Przygotowuje do udostępnienia materiały będące z zasobach archiwalnych uprawnionym podmiotom, w tym sądom, prokuraturom, IPN na podstawie odrębnych przepisów.Analizuje i weryfikuje dokumentację zgromadzoną w zasobie archiwalnym dotyczącą Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.Wykonuje kwerendy zasobu archiwalnego do celów służbowych, publicystycznych i naukowo-badawczych dla uprawnionych podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych.Opracowuje analizy, zestawienia oraz sprawozdania dotyczące materiałów zgromadzonych w zasobie.Znosi lub dokonuje zmiany klauzul na materiałach niejawnych pozostających w dyspozycji archiwum oraz odnotowuje fakt zniesienia lub zmiany klauzuli tajności dokumentów w rejestrach (ewidencjach) dokumentów.
... zobacz więcej
05.12.2022
Warsztaty..., Biblioteka Narodowa w Warszawie, Aleja Niepodległości 213, 12 grudnia 2022   "Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy Krzysztof Sałaciński, Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie dr Tomasz Makowski, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych  dr Paweł Pietrzyk serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach „Przygotowania na wypadek wystąpienia nagłych zagrożeń dla zbiorów bibliotecznych i archiwalnych – praktyczne aspekty” [...] "   
... zobacz więcej
02.12.2022
"Kolekcję materiałów archiwalnych dotyczących Armii Krajowej przekazał do zasobu Archiwum Akt Nowych w Warszawie historyk dr Andrzej Kunert. To część zbiorów Podziemnego Państwa Polskiego, które gromadzono w Fundacji Archiwum Polski Podziemnej w latach 1991-2004. [...] "
... zobacz więcej
02.12.2022
Skarb z Wałbrzycha trafi do Archiwum Państwowego we Wrocławiu "Część znaleziska odkrytego przypadkiem w jednej z kamienic na Starym Zdroju w Wałbrzychu, trafi pod opiekę konserwatorów i archiwistów z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Skarb odkryła ekipa remontowa, która natrafiła na sekretne, zamurowane pomieszczenie, wypełnione kilkudziesięcioma skrzyniami, koszami i innymi pojemnikami pochodzącymi sprzed ok 80 lat. Część skrzyń otworzono w poniedziałek 28 listopada 2022 r. w Muzeum Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Pozostałe sprawdzą pirotechnicy [...] "
... zobacz więcej
01.12.2022
Informacja naukowa w Internecie, Kurs video na platformie, w ciągłej sprzedaży; cena: 199 zł brutto Informacja jest paliwem XXI w., obecnie wiedza związana z szeroko pojętą informacją jest bardzo pożądana na rynku pracy.
... zobacz więcej
18.11.2022
OSINT biały wywiad, Infobrokerska.pl, Szkolenie on-li live, 13-14 grudnia 2022; cena: 1690 zł brutto Bardzo przydatna i cenna wiedza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach!
... zobacz więcej
18.11.2022
Wyszukiwanie informacji w biznesie, Infobrokerska.pl, Szkolenie on-line live, 7-8 grudnia 2022; cena: 1 400 zł brutto Gorąco polecam, bardzo profesjonalna i rzetelna firma, kompetentni i w najwyższym stopniu fachowi wykładowcy, naprawdę warto!
... zobacz więcej
18.11.2022
W imieniu portalu Archiwistyka.pl serdecznie zapraszamy na kolejną prezentację programu Archiwum firmy Arisco Sp z oo.
... zobacz więcej
15.11.2022
W imieniu portalu Archiwistyka.pl serdecznie zapraszamy na kolejną prezentację programu Archiwum firmy Arisco Sp z oo.
... zobacz więcej
25.10.2022
Zakład Archiwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuArchiwum Państwowe w PoznaniuArchiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniuzapraszają na konferencję naukową organizowaną z okazji Jubileuszu 50-leciaZakładu Archiwistyki UAMna temat:„Archiwa i biblioteki naukowe – wspólne przestrzenie działańPoznań 24 – 25 listopada 2022 r.Miejsce obrad:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Collegium Historicum,Sala Dziekańska (nr. 1.63)ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Morasko), Poznań24 listopada 2022 r.
... zobacz więcej
22.10.2022
"Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej: „Okres przydatności. Fotografia jako surowiec i narzędzie w działalności instytucji” – Warszawa, 27 października 2022 27 października 2022, w Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego UNESCO, w Centrum Prasowym Foksal (ul. Foksal 3/5 w Warszawie) odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Obrady zostały objęte patronatem honorowym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. [...] :
... zobacz więcej
17.10.2022
Oferta pracy - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Naczelnik Wydziału Archiwum Zakładowego w Biurze Administracyjno-Gospodarczym
... zobacz więcej
10.10.2022
"Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zawarł kolejną umowę z Biblioteką Jagiellońską dzięki której cyfryzacji poddane zostaną XX-wieczne księgi cmentarne. To kontynuacja procesu digitalizacji tego typu zasobów - wersję cyfrową najstarszych ksiąg cmentarnych nekropolii rakowickiej z XIX wieku udostępniono pod koniec września na platformie zasobów cyfrowych Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. [...} "
... zobacz więcej
10.10.2022
Zakres zadań: Wykonywanie zadań w ramach sekcji zbiorów wizualnych, w tym między innymi: • Przeprowadzanie kwerend internetowych i archiwalnych w zbiorach wizualnych (fotografie, filmy, plakaty, obrazy, rysunki, mapy) na potrzeby bieżącej działalności Instytutu (m.in. do projektów, wystaw, wydawnictw). • Ustalanie stanu prawnego materiałów i pozyskiwanie licencji na wykorzystywanie ich w działalności Instytutu. • Przygotowywanie umów autorskich/licencyjnych do materiałów wizualnych. • Opracowywanie merytoryczne materiałów wizualnych, przygotowywanie katalogów materiałów wizualnych na potrzeby Archiwum Instytutu Pileckiego i repozytorium „Zapisy Terroru”. Wprowadzanie opracowanych materiałów do powyższych baz. • Skanowanie materiałów archiwalnych.
... zobacz więcej
05.10.2022
"Tegoroczne spotkanie 44. Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie dobiega końca. Goście z instytucji polonijnych, emigracyjnych i wychodźczych obradowali przez 3 dni w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Polską im. I. Domeyki w Buenos Aires. [...] "
... zobacz więcej
30.09.2022
Z okazji Dnia Archiwisty Archiwum Państwowe w Toruniu zaprasza do obejrzenia naszej pięknej wystawy w godzinach popołudniowych - w najbliższy piątek 30 września br.  Już w najbliższy piątek 30 września archiwiści obchodzą swoje święto - Dzień Archiwisty!Z tej okazji zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Niezwykły herbarz Koyenów – toruński wehikuł czasu”.Na odwiedzających czekamy do godz. 18.00.
... zobacz więcej
27.09.2022
Dzień Archiwisty, stoisko Archiwum Akt Nowych przy Gdyńskim Centrum Filmowym (pl. Grunwaldzki), Gdynia 28.09 - 1.10.2022  "Zapraszamy na Dzień Archiwisty – wielkie archiwalne święto obchodzone corocznie 30 września. Dzień Archiwisty został ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka w 2019 roku. Tego dnia celebrujemy wszystkich archiwistów, nie tylko zawodowych, ale również tych rodzinnych. Archiwa Państwowe zapraszają na liczne dni otwarte, konferencje, konsultacje, wystawy, warsztaty, prelekcje, kino, zwiedzanie, a nawet… rejs statkiem! [...] "  
... zobacz więcej
27.09.2022
Zarządzanie dokumentacją..., Ogólnopolska konferecja, Szczecin, 8-9.12.2022 r.   " [...] Konferencja Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne stanowić będzie forum wymiany myśli, pozwalające na całościowe spojrzenie na problematykę, związaną ze współczesnym procesem gromadzenia, opracowywania, przechowywania, poszukiwania i rozpowszechniania dokumentów. Zaproszenie na to naukowe wydarzenie kierujemy zatem nie tylko do archiwistów czy pracowników zajmujących praktycznym aspektem tworzenia dokumentacji, ale także do prawników i historyków."
... zobacz więcej
26.09.2022
"Wystawę plenerową „Historia dokumentem pisana”, prezentującą najstarsze archiwalia przechowywane w Archiwach Państwowych można już oglądać na Placu Artystów w Kielcach! Ekspozycja dostępna będzie do 4 października 2022 roku   Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych tworzących polską sieć archiwalną. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów.   Na wystawie zobaczysz bardzo różnorodne pod względem formy, czasu powstania oraz treści dokumenty. Wybrane eksponaty — datowane od XII w. do i XX w.— ukazują wachlarz zagadnień. W przeważającej części są to średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie, cechowe. Obok nich występują także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Archiwum Państwowe w Kielcach prezentuje na wystawie dokument króla Kazimierza Wielkiego wydany w Opatowie w 1357 roku. [...] "
... zobacz więcej
20.09.2022
Sekcja Archiwów Rodzinnych SAP Propozycja powołania Sekcji Archiwów Rodzinnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – ODEZWA
... zobacz więcej
14.09.2022
VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Łódź 7-9 września 2022 r. "Archiwa - zwierciadła czasu, skarbnice pamięci"
... zobacz więcej
23.08.2022
Marek Balawajder, Urządzenia gaśnicze, regały i... dziura w ścianie! Dlaczego spłonęło krakowskie archiwum?, w: rmf24.pl, 7 lipca 2022 Skandaliczne zaniedbania! ...I paranoja; system przeciwpożarowy główną przyczyną pożaru!   
... zobacz więcej
07.07.2022
"Zapraszamy na streaming pierwszej z cyklu międzynarodowej konferencji naukowej „Europejskie Colloquia Archiwalne”, poświęconej przemieszczeniom i rewindykacji archiwaliów w Europie po I wojnie światowej. Obrady odbywać się będą w dniach 22-23 czerwca 2022 r. w Krakowie i transmitowane będą na Facebooku i YouTube. [...] '
... zobacz więcej
21.06.2022
Wojciech Kwinta, Inżynieria.com; źródło; ANK, SKANSKA "Archiwum Narodowe w Krakowie ma nową siedzibę przy ul. Rakowickiej. Składa się ona z dwóch budynków, biurowego i magazynowego. Na potrzeby posadowienia budynku wykorzystano 538 pali. W energooszczędnym gmachu będą przechowywane cenne archiwalia, jak akt lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r. czy dokumenty z pieczęciami królewskimi Piastów i Jagiellonów. [...] "Archiwum Narodowe w Krakowie ma nową siedzibę przy ul. Rakowickiej. Składa się ona z dwóch budynków, biurowego i magazynowego. Na potrzeby posadowienia budynku wykorzystano 538 pali. W energooszczędnym gmachu będą przechowywane cenne archiwalia, jak akt lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r. czy dokumenty z pieczęciami królewskimi Piastów i Jagiellonów.Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/budownictwo/wiadomosci/58772,najnowoczesniejsze-i-najwieksze-archiwum-wybudowano-w-krakowie © inzynieria.comArchiwum Narodowe w Krakowie ma nową siedzibę przy ul. Rakowickiej. Składa się ona z dwóch budynków, biurowego i magazynowego. Na potrzeby posadowienia budynku wykorzystano 538 pali. W energooszczędnym gmachu będą przechowywane cenne archiwalia, jak akt lokacyjny miasta Krakowa z 1257 r. czy dokumenty z pieczęciami królewskimi Piastów i Jagiellonów.Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/budownictwo/wiadomosci/58772,najnowoczesniejsze-i-najwieksze-archiwum-wybudowano-w-krakowie © inzynieria.com
... zobacz więcej
31.05.2022
I Toruńskie Sympozjum Naukowe "Egodokumenty – samoświadectwa –teksty autobiograficzne.Praktyka i teoria"
... zobacz więcej
05.05.2022
"Mając na uwadze sygnały docierające do Ministerstwa Zdrowia dotyczące wątpliwości w zakresie interpelacji przepisów prawa regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej, poniżej przekazujemy komunikat w przedmiotowej sprawie.Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:... [...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
"125 m bieżących akt oraz 170 m kart ewidencyjnych. Archiwistom IPN udało się odtworzyć dokumenty SB, które w czasie transformacji ustrojowej przeszły przez niszczarkę. To zadanie zajęło ponad 15 lat.[...] "
... zobacz więcej
20.04.2022
Zarządzanie dokumentacją..., konferencja ogólnopolska w Szczecinie 8-9 grudnia 2022 Zgłoszenie udziału do 30.09 br., nadsyłanie tematów wystąpień i abstraktów do 30,06, opłata do 31.10  "Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentów stanowi element działalności podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a znaczenia prawidłowego zarządzania dokumentacją nie da się współcześnie przecenić. I pomimo tego, że za tradycyjną formę generowania dokumentacji uznać należy formę papierową to bez wątpienia w dobie powszechnej informatyzacji każdego aspektu funkcjonowania zarówno państwa, jak i całego społeczeństwa, elektronizacja dokumentacji stała się faktem, co generuje szereg problemów natury prawnej, jak i faktycznej. Problemem, który dość wyraźnie jawi się w powyższym kontekście jest chociażby wykładnia norm prawnych, których adresatami są zakładowi archiwiści i pracownicy archiwów, którzy z racji wykonywanych obowiązków zobligowani są do stosowania chociażby przepisów prawa międzynarodowego, administracyjnego czy cywilnego. Jaki zatem wpływ na zarządzanie dokumentacją w jednostkach sektora finansów publicznych wywierają zmiany w przepisach prawa powszechnego? Czy wymogi odnoszące się do zarządzania dokumentami pozostają kompatybilne z innymi aktami prawnymi? Czy normatywy kancelaryjno-archiwalne dają się nadal stosować in extenso? Czy przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją posiadają ujednoliconą i klarowną terminologię? Jak udostępniać niektóre rodzaje dokumentów, co do których niepewnym jest stosunek własnościowy czy wątpliwości wzbudzają prawa autorskie? To tylko niektóre problemy nasuwające się zarówno w trakcie zarządzania dokumentacją bieżącą, jak i tą archiwalną. [...] "  
... zobacz więcej
14.04.2022
"O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,jednostki naukowe,państwowe organizacje kultury,organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. Zobacz pełną listę ogłoszeń o naborach wniosków. [...] "
... zobacz więcej
25.03.2022
"Zapraszamy na inaugurację portalu Zbiory Społeczne (zbioryspoleczne.pl), prezentującego fotografie, dokumenty i nagrania archiwów społecznych z całej Polski. Będzie on dostępny od 29 marca. W ramach wydarzenia inauguracyjnego odbędzie się dyskusja „Dziedzictwo online. Co, dla kogo i dlaczego w tylu miejscach?” z udziałem przedstawicieli instytucji udostępniających archiwalia online oraz prezentacja portalu Zbiory Społeczne. Spotkanie transmitowane będzie w mediach społecznościowych. Archiwistyka społeczna to zjawisko oddolne, wynikające z pasji i potrzeby zapisywania historii. Unikatowe zbiory gromadzone w lokalnych stowarzyszeniach, fundacjach,  bibliotekach czy w ramach prywatnych inicjatyw, dzięki portalowi Zbiory Społeczne będą teraz łatwo dostępne – w jednym miejscu – dla odbiorców z całej Polski. Użytkownicy będą mieli możliwość przeglądania ponad 100 000 materiałów zamieszczonych przez 200 archiwów społecznych.  Archiwalia prezentowane na portalu opowiadają zarówno o życiu mieszkańców dużych miast, jak i społeczności mniejszych miejscowości i wsi z niemal każdego regionu kraju. Swoje miejsce znalazły tu historie wybitnych postaci, na przykład himalaisty Jerzego Kukuczki czy fotografki Zofii Rydet, ale przede wszystkim tysiące opowieści zwykłych osób i rodzin. Udostępnione zbiory są tak zróżnicowane, jak różne są archiwa społeczne: portal jest kopalnią wiedzy o lokalnych tradycjach – posłuchamy tu między innymi tradycyjnych piosenek śpiewanych przez członkinie kół gospodyń wiejskich i obejrzymy fragmenty bogato zdobionych kronik. Znajdziemy historie białostockich esperantystów, przeniesiemy się też do uwiecznionych na zdjęciach Rodzinnych Ogródków Działkowych. Poznamy również niezwykłe historie grup zawodowych, na przykład pielęgniarek i położnych. Portal Zbiory Społeczne może być dla każdego z nas nieocenionym źródłem do poszukiwań historii regionów, miejscowości, rodzinnych korzeni. Artyści znajdą tu inspiracje dla swojej sztuki, pisarze i dziennikarze —materiały do tworzenia tekstów, reportaży czy audycji, a studenci i badacze bezcenne archiwalia, które wzbogacą ich prace naukowe. [...] " Program wydarzenia na stronie Centrum Archiwistyki Społecznej cas.org
... zobacz więcej
17.03.2022
Płock Kierownik Grupy Kursowej: Pani Agata Radecka Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12, budynek A, sala nr 9 Kontakt: 517 166 932 Email: kursy@sap.waw.pl  Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia – planowany termin rozpoczęcia kursu – od 25 marca 2022r. – TRWA REKRUTACJA !!! Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania ze strony SAP Płock.
... zobacz więcej
14.03.2022
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Historii i Archiwistyki zapraszają do udziału w I Toruńskim Sympozjum Naukowym „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria” zgłoszenia do 31 marca br., opłata konferencyjna 100 zł "Egodokumenty czyli teksty, w których mówimy o sobie, wyrażamy siebie, ujawniamy swój świat wartości, swoje niepowtarzalne widzenie rzeczywistości, są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych: historyków, antropologów, socjologów, pedagogów, kulturoznawców i literaturoznawców. Wydaje się, a nawet graniczy z pewnością, że mogą zainteresować się nimi także na przykład bibliolodzy i historycy sztuki. Mamy nadzieję, że konferencja, na którą zapraszamy, nie tylko potwierdzi naszą diagnozę, ale też ujawni szersze spektrum dyscyplin i specjalności, w których podejście egodokumentalne może okazać się wzbogaceniem warsztatu badawczego. [...] " Informacje organizacyjne Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca w Toruniu na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zgłoszenia wystąpień z podaniem tytułu i abstraktu prosimy nadsyłać do 31 marca b. r. na adres egodokumenty@umk.pl Program konferencji zostanie opublikowany do 30 kwietnia b. r. Udział w konferencji związany będzie z koniecznością uiszczenia opłaty konferencyjnej w kwocie 100 zł. Informacje o numerze konta prześlemy razem z informacją o przyjęciu referatu.    
... zobacz więcej
07.03.2022
"Misją Programu NZB jest podnoszenie poziomu praktycznej wiedzy o rynku finansowym, wiarygodności finansowej, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem.Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.To jeden z największych w Polsce programów edukacyjnych, którego założeniem jest rozwój współpracy bizne­su ze szkołami wyższymi, a jego grupami docelowymi są kadra naukowa oraz stu­denci – przyszli menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw. [...] "
... zobacz więcej
02.02.2022
"W zbiorach Toruńskiego Archiwum można odnaleźć przeróżne perełki. Jednym z takich niezwykłych skarbów są kaligraficzne popisy siedemnastowiecznego pisarza sądowego, sekretarza, a później też ławnika i rajcy – Andreasa Baumagartena, wymienianego w Księdze Kiery (Kürbuch, APT, Kat. II, I-129). Jego fantazyjne dekoracje i wspaniałe przykłady sztuki kaligrafii znajdują się zwłaszcza w księdze ławniczej z l. 1600-1615. W zdobieniach liter można dostrzec bogato zdobione, fantasmagoryjne motywy zwierzęce, na przykład smoka czy morskiego kotka, a także roślinne. Zapraszamy do obejrzenia tej niezwykłej wystawy. "
... zobacz więcej
29.01.2022
VIII Toruńskie Konfrontacje ArchiwalneWolne archiwa wobec zmian2-3 grudnia 2021 r.
... zobacz więcej
30.11.2021
W czwartek 25 i piątek 26 listopada br. w Archiwum Narodowym w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki". Wydarzenie przebiegało w trybie hybrydowym. [...] Relacja video z wydarzenia w serwisie YouTube i na Facebook-u dostępna poprzez stronę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
... zobacz więcej
29.11.2021
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. "Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki" organizowanej przez Zakład Archiwistyki WH UAM oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada br. w Poznaniu. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Osoby zainteresowane uczestnictwem w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams, prosimy o kontakt z p. Piotrem Józefiakiem (piotr.jozefiak@amu.edu.pl).
... zobacz więcej
13.11.2021
"Z inicjatywy dra Pawła Pietrzyka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, oraz Marty Muszyńskiej, Dyrektor Generalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, została podjęta współpraca na niwie dydaktycznej z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.    Do programu kształcenia słuchaczy XXXII Promocji został wprowadzony przedmiot pod nazwą Zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. W ramach zajęć, które – obok Naczelnego Dyrektora – poprowadzi dr Tomasz Matuszak, prezentowane będą zagadnienia związane z podstawami prawnymi postępowania z dokumentacją, nowoczesnymi systemami zarządzania dokumentacją oraz gromadzeniem i zabezpieczaniem spuścizny dokumentacyjnej, wytwarzanej w podmiotach administracji publicznej, jako wspólnego dziedzictwa świadczącego o historii naszego państwa. Słuchacze KSAP zapoznają się również z zadaniami sieci Archiwów Państwowych i ich wpływem na kształtowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, w tym usług e-administracji i zarządzania dokumentacją elektroniczną. Zainicjowana współpraca będzie kontynuowana ze słuchaczami XXXIII Promocji w 2022 roku. Efektem kształcenia ma być zbudowanie świadomości przyszłych urzędników służby cywilnej na temat znaczenia i roli zarządzania dokumentacją jako ważnego elementu sprawnego zarządzania urzędem."    
... zobacz więcej
13.11.2021
" [...] Chcemy zacząć od zaproponowania uczniom pomocy przy budowaniu własnych drzew genealogicznych, a później poszerzyć ich wiedzę o dokumentach i archiwach. Celem jest zwiększenie wiedzy uczniów o znaczeniu dokumentu w codziennym życiu" – powiedział dr Paweł Pietrzyk. Podkreślił, że sieć archiwów państwowych ma obowiązek prowadzenia edukacji archiwalnej i prowadzi coraz więcej działań wśród najmłodszych. "Są to lekcje archiwalne i pokazy. Archiwa Państwowe to dobre miejsce do mówienia, że historia to nie coś, co jest w książkach, ale ma swoją podstawę w archiwach" – dodał szef Archiwów Państwowych. [...]"
... zobacz więcej
29.10.2021
III Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze pt. "Twórcy nietypowi i ich pozostałość aktowa"04 listopada 2021 - 04 listopada 2021Wydział Nauk Humanistycznych UPHSiedlce, Żytnia 39W kręgu zainteresowania organizatorów znajdują się dzieje ustrojowe, archiwa i archiwalia aktotwórców nieoczywistych, przechowywane we wszystkich rodzajach archiwów, bibliotek, muzeów.Propozycje wystąpień w postaci:• imię i nazwisko referenta• afiliacja• temat referatu• abstraktnależy przesyłać do 30 czerwca 2021 r. na adres email: dariusz.magier@uph.edu.pl
... zobacz więcej
27.10.2021
Dokument ważny również z punktu widzenia archiwistów zakładowych. "[...] Prezentowany  dokument z  pewnością stanowi  kontynuację  priorytetowych  działań wynikających z poprzedniej Strategii. Nadal bowiem mowa o archiwach otwartych, przyjaznych, aktywnie współpracujących z instytucjami publicznymi, archiwach dobrze adaptujących się do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań i realizujących nowe wyzwania, także w obszarze nowoczesnych  technologii,  reagujących  na  potrzeby  społeczne  oraz  wpływających  na świadomość i postawy obywateli.[...]"
... zobacz więcej
27.10.2021
V Forum Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie, Hotel "Mercure" w Toruniu lub konferencja on-line, 24-26 llstopada 2021 r. Organizatorem Forum jest miesięcznik „IT w Administracji” – pierwszy w Polsce magazyn poświęcony technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym. Czasopismo „IT w Administracji” stanowi przydatne i uznane w środowisku źródło wiedzy oraz praktycznych porad na temat e-administracji.W „IT w Administracji” co miesiąc prezentowane są najnowsze rozwiązania związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem używanym w jednostkach publicznych.Miesięcznik śledzi trendy w bezpieczeństwie, zajmuje się problematyką administrowania sieciami. Eksperci pisma doradzają, jakie produkty wybrać oraz jak je wdrożyć, aby wspomóc pracę urzędu. Wysoki poziom miesięcznika sprawia, że „IT w Administracji” to rozpoznawalna marka wśród informatyków–urzędników, poszukujących konkretnych rozwiązań dla swojej jednostki.
... zobacz więcej
23.10.2021
Od 15 lat katowickie Archiwum IPN ręcznie rekonstruuje dokumenty zniszczone przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa. Jak podano na środowym briefingu, w tym czasie wykonano ok. połowy pracy przy tzw. materiałach z worów – aktach zabezpieczonych w worach ewakuacyjnych SB.
... zobacz więcej
21.10.2021
KONFERENCJA W ARCHIWUM GŁÓWNYM AKT DAWNYCH W dniach 19–20 czerwca 2007 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych odbyła się konferencja  zorganizowana  przez  Naczelną  Dyrekcję  Archiwów  Państwowych  na  temat współczesnych  problemów  wartościowania  dokumentacji.  Temat  spotkania  wzbudził  duże zainteresowanie archiwistów i pracowników naukowych zajmujących się archiwistyką. W jej obradach  wzięło  udział  ponad  150  osób.  Byli  to  pracownicy  archiwów  państwowych  i zakładowych,  archiwów  Instytutu  Pamięci  Narodowej,  Polskiej  Akademii  Nauk  oraz Centralnego  Archiwum  Wojskowego,  pracownicy  naukowi  z  Uniwersytetu  im.  Adama Mickiewicza  w  Poznaniu,  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu,  Uniwersytetu Łódzkiego,  Uniwersytetu  Warszawskiego,  Akademii Świętokrzyskiej  oraz  przedstawiciele Stowarzyszenia  Archiwistów  Polskich  i  Stowarzyszenia  Archiwistów  Instytucji  Wymiaru Sprawiedliwości.
... zobacz więcej
18.10.2021
Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia, Płock, od 25 października br., TRWA REKRUTACJA!– 34 godziny zajęć Zakres tematyczny: • Podstawy prawne postępowanie z dokumentacją • Dokumentacja niejawna • Rodzaje i postać dokumentacji współczesnej • Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. arch. B • Organizacja pracy kancelaryjnej, w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt • Archiwizowanie dokumentacji • Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek • Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej • Komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych
... zobacz więcej
11.10.2021
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnychzaprasza na konferencję "Fotografie...", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 114, 5 -6 październik 2021
... zobacz więcej
25.09.2021
VIII Toruńskie Konfrontacje ArchiwalneWolne archiwa wobec zmian Toruń, 2–3 grudnia 2021 r. Problematyka spotkania Współczesne archiwa działają w warunkach nieustających zmian – kulturowych, technologicznych, politycznych, demograficznych, ale też środowiska przyrodniczego. Zmiany te dotykają dziedzinę archiwalną. Czy archiwa mogą je inicjować lub wspierać albo im przeciwdziałać? Na pewno czują potrzebę ich dokumentowania, przy czym możliwe jest, że zmiany gwałtowne jako silniej odczuwalne i łatwiej widoczne doczekają się lepszego udokumentowania niż zmiany powolne. Jak na te zmienności zareagować ma nauka archiwalna? Jakimi metodami je badać? Jak kształcić archiwistów w warunkach zmian dziedziny archiwalnej? Jak wytworzyć w adeptach archiwistyki wrażliwość na zmiany i postawę reagowania na nie, niepozostawania wobec nich obojętnymi?
... zobacz więcej
25.09.2021
"W dniach 21-22 września br. w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona problematyce rozproszonego dziedzictwa dokumentacyjnego Litwy oraz krajów sąsiadujących. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy pomiędzy Urzędem Naczelnego Archiwisty Litwy, Uniwersytetem Wileńskim oraz Radą Bałtyckich Archiwów Audiowizualnych.     Jeden z referatów wprowadzających do dwudniowych obrad, wygłosiła dr hab. Anna Krochmal, jako przedstawiciel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Wystąpienie pt. „Polskie dziedzictwo archiwalne zagranicą – zabezpieczanie, popularyzacja i potencjał naukowy” zostało poświęcone doświadczeniom polskich Archiwów Państwowych ze współpracy z ponad 25 ośrodkami polonijnymi, zlokalizowanymi na terenie Europy, obu Ameryk i Australii. Referentka scharakteryzowała założenia i wyniki wieloletniego programu wsparcia instytucji polskich poza krajem. Zwróciła również uwagę na specyfikę archiwów emigracyjnych, główne formy i zakres świadczonej pomocy oraz ogromny potencjał badawczy zgromadzonych źródeł, dokumentujących wspólne losy narodów Europy Środkowo-Wschodniej. W końcowej części wystąpienia, poświęconej przyszłości archiwów polonijnych, podkreśliła znaczenie popularyzacji wiedzy o nich, m. in. poprzez włączanie zasobów polonijnych do ogólnopolskiego systemu informacji w serwisie Szukaj w Archiwach (www.szukajwarchiwach.gov.pl), jak też znaczący dorobek wydawniczy Archiwów Państwowych, obejmujący przewodniki i informatory o archiwach polonijnych. W konferencji wzięło udział ponad 20 referentów, reprezentujących instytucje naukowe i archiwalne z Litwy oraz diasporę litewską ze Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie prowadzone w systemie hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym) zgromadziło łącznie ponad 900 słuchaczy."  
... zobacz więcej
23.09.2021
Webinar, 27 września 2021, godz. 10.00-14.00  Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do  23 września 2021 r.I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie.1. Przepisy regulujące obieg dokumentacji elektronicznej w podmiocie.2. Przepisy regulujące archiwizację dokumentacji elektronicznej w podmiocie.II. Wymogi techniczne i organizacyjne systemów EZD – zadania organizacji.1. Wymagania techniczne.• Komputery: specyfikacja techniczna, laptopy czy komputery stacjonarne.• Internet.• Skanery.• Serwerownia.• Sprzęt peryferyjny.2. Wymagania organizacyjne .• Powołanie zespołu ds. wdrożenia EZD: kto ma w jego skład wchodzić.• Rozszerzone zadania kancelarii/sekretariatu: wyzwanie dla organizacji.• Nowe zadania i specyfika pracy archiwisty.• Zarządzanie zmianą.3. Na co zwrócić uwagę ogłaszając przetarg (SIWZ) lub wybierając bezpośrednio dostawcę usługi.III. Etapy wdrożenia systemu EZD.1. I etap.2. II etap.3. III etap.4. IV etap.5. Działania dostosowawcze.6. Modyfikacje.IV. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).1. Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.2. Koordynator czynności kancelaryjnych – zadania w EZD.3. Interoperacyjność znaku sprawy.4. Akta sprawy w EZD.5. Metryka sprawy w EZD.V. Czynności kancelaryjne w systemie EZD.1. Zadania punktów kancelaryjnych:• Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki.• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki.• Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki.• Wprowadzanie metadanych.• Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne.• Odwzorowanie i niepełne odwzorowanie.• Prowadzenie składu informatycznych nośników danych.• Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.• Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.• Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.2. Zadania kierowników komórek organizacyjnych:• Dekretacja pisma – wyjątki.• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki.• Dekretacja zastępcza.• Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa).• Podpisanie pisma podpisem elektronicznym.• Podpisanie pisma podpisem odręcznym.3. Zadania prowadzących sprawy:• Zakładanie spraw.• Uzupełnianie metadanych.• Dekretacja zastępcza.• Prowadzenie kompletnych akt sprawy.• Prowadzenie metryk spraw.• Sporządzanie projektów pism.• Dokonywanie akceptacji.4. Korespondencja wewnętrzna w EZD.5. Obsługa i archiwizacja składów chronologicznych oraz składów informatycznych nośników danych.6. Liczba, rodzaje i organizacja składów.7. Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, w tym zasady wypożyczania lub wycofywania przesyłek.8. Obsługa składów w systemie EZD.9. Bieżąca obsługa składów a sposób prowadzenia akt spraw i obowiązujące systemy wykonywania czynności kancelaryjnych (system EZD, system tradycyjny).10. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych w EZD.VI. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD.1. Przejmowanie dokumentacji elektronicznej do modułu archiwum zakładowego/ składnicy akt.2. Przejmowanie dokumentacji papierowej do modułu archiwum zakładowego/składnicy akt.3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji elektronicznej i papierowej oraz prowadzenie jej ewidencji w systemie EZD.4. Udostępnianie dokumentacji elektronicznej i papierowej przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt prowadzonym w systemie EZD.5. Wycofywanie dokumentacji elektronicznej i papierowej ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt prowadzonym w systemie EZD.6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD.7. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych w systemie EZD.8. Sprawozdawczość archiwum zakładowego w systemie EZD.
... zobacz więcej
18.09.2021
Nasze małe i wielkie historie - gdańskie warsztaty archiwalne i genealogiczne
... zobacz więcej
18.09.2021
Jak dbać o cyberbezpieczeństwo firmy? Co zagraża przedsiębiorstwom? Jakie są trendy w nowoczesnych organizacjach? Jak zadbać o dane i stabilność biznesową? Na te pytania odpowiadają w najnowszym ebooku z raportem Interaktywnie.com specjaliści z uznanych firm, które zapewniają ochronę przed i na wypadek ataku.
... zobacz więcej
06.09.2021
"Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce.  W ramach projektu zostały uruchomione 3 odrębne i zintegrowane e-usługi: Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS - usługa pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej;Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz długoterminową archiwizację ważnych dokumentów i publikacji;Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach. Korzystanie z e-usług będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania ani zastosowanej technologii, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. [...]"
... zobacz więcej
26.08.2021
"Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Kongresie Archiwów Społecznych, który odbędzie się w dniach 24–25 września 2021 roku. Mamy przyjemność być po raz pierwszy organizatorem tego wydarzenia, przygotowywanego dotychczas przez Ośrodek KARTA. W Kongresie będziecie mogli wziąć udział stacjonarnie – w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – lub online: za pomocą specjalnej platformy internetowej. Rejestracja do udziału w Kongresie – stacjonarnym i online – ruszy w poniedziałek, 23 sierpnia na stronie kongres.cas.org.pl. [...]"
... zobacz więcej
14.08.2021
Piła: bank przeniósł swoją placówkę w inne miejsce, a dokumenty z danymi klientów wyrzucił do kontenera
... zobacz więcej
22.07.2021
Szkolenie archiwistów I stopnia – kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi 16.08 – 20.08.2021, SZKOLENIE ZDALNE16.08 – 20.08.2021, ZAKOPANE04.10 – 08.10.2021, BIAŁOBRZEGI25.10 – 29.10.2021, SZKOLENIE ZDALNE06.12 – 10.12.2021, SZKOLENIE ZDALNE13.12 – 17.12.2021, BUKOWINA TATRZAŃSKA   Warsztaty z archiwizacji dokumentów 18.08 – 20.08.2021, SZKOLENIE ZDALNE18.08 – 20.08.2021, ZAKOPANE06.10 – 08.10.2021, BIAŁOBRZEGI27.10 – 29.10.2021, SZKOLENIE ZDALNE08.12 – 10.12.2021, SZKOLENIE ZDALNE15.12 – 17.12.2021, BUKOWINA TATRZAŃSKA   
... zobacz więcej
08.07.2021
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Archiwa Ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”, Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 16 - 17 września 2021 Kraków  "Gęsta sieć archiwów głęboko wrośniętych w struktury społeczne, gospodarcze, religijne oraz polityczne tworzy wielokształtne oblicze kultury ludzkiej. Obok archiwów państwowych istnieją i dynamicznie rozwijają się także archiwa działające w ramach instytucji posiadających wielowiekowe tradycje i globalny zasięg, a zatem gromadzące, przechowujące, opracowujące i udostępniające zasób o znaczeniu ponadnarodowym (np. Archiwum Watykańskie, Archiwum Domu Głównego Jezuitów). Wyjątkowe ze względu na międzynarodowy charakter zasobu wydają się również archiwa historyczne w tych krajach, które powstały w wyniku rozpadu większych tworów państwowych, takich jak Austro-Węgry, była Jugosławia, ZSRR. Co więcej wraz z narodzinami nowoczesnych instytucji zjednoczonej Europy powstały nowe archiwa, których zadaniem, ale także misją jest troska o dziedzictwo historyczne w jego spoiwogennym dla mieszkańców kontynentu europejskiego wymiarze (np. Central Archives of the Council of the European Union). Z kolei zarządzanie dokumentacją stanowi istotne zagadnienie związane z funkcjonowaniem sektora prywatnego o zasięgu międzynarodowym czy nawet globalnym (archiwa korporacji, banków, sieci handlowych itp.). W dużej i ciągle powiększającej się rodzinie archiwów wyodrębnić więc można także i takie, których zasób posiada charakter ponadnarodowy. Stanowią one specyficzny rodzaj instytucji trwale obecnych nie tylko w europejskiej, ale także w światowej kulturze archiwalnej. Dla badaczy szeroko pojmowanej dziedziny archiwalnej każde archiwum jawi się jako fenomen kulturowy. W przekonaniu organizatorów konferencji archiwa ponadnarodowe są jednak przypadkiem szczególnymi stanowiącym inspirację do podjęcia dyskusji nad ich rolą nie tylko jako miejsc pamięci, ale także miejsc wiedzy i władzy." 
... zobacz więcej
07.07.2021
"Wystawa została otwarta 18 czerwca 2021 roku i tego dnia była czynna od godziny 16.00 do godziny 20.00. Ze względu na obowiązujący w Muzeum limit 9 osób przebywających w jednym czasie na wystawie Muzeum Narodowe w Gdańsku prosi o cierpliwość w przypadku konieczności oczekiwania na wejście. Wstęp będzie bezpłatny.  Wystawa Archiwa błyskawiczne to nie tylko największy dotychczas pokaz fotografii natychmiastowych (polaroid, fuji) w Polsce, ale i zarazem jeden z największych przeglądów polskich fotografii ostatnich 50 lat, na którym zaprezentowanych zostanie ponad 2000 kolorowych zdjęć. Prace zebrane na ekspozycji pozwalają prześledzić przeróżne sposoby wykorzystywania materiałów błyskawicznych, które znakomicie wpisywały się w konwencje fotografii rodzinnej (archiwum Teresy Gierzyńskiej), dokumentalnej (Wacław Nowak), artystycznej (między innymi Ryszard Bobek, Marcin Giżycki) czy intymnej (Agata Bogacka, Karol Radziszewski, Teresa Tyszkiewicz). Imprezowy charakter zdjęć natychmiastowych podkreśla z kolei ogromny zbiór snapshotów poznańskiej grupy Minilabistów, podczas gdy prace Leszka Brogowskiego, Rafała Kucharczuka uzmysławiają ich eksperymentalny, czy wręcz abstrakcyjny potencjał. Polaroidy i instaksy często służyły też jako notatki, czy to na planie filmów (scenopisy Andrzeja Wajdy), czy też w trakcie podróży (Paweł Althamer, Rafał Milach). [...]"
... zobacz więcej
25.06.2021
"Serdecznie zapraszamy do wspólnej podróży po niewielkiej części zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie przygotowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów."
... zobacz więcej
16.06.2021
Historię mówioną nauka definiuje jako metodę badawczą, w ramach której dokonuje się nagrań relacji Świadków Historii, a następnie je archiwizuje, analizuje merytorycznie i interpretuje. Metoda ta, przez unikatowe poznawanie życia jednostki, pozwala dużo lepiej rozumieć historyczne i społeczne losy narodu. Dzięki niej można dostrzec wpływ wielkich wydarzeń na pojedynczego człowieka. Uzyskujemy przez to szczególne spojrzenie w przeszłość, takie jakiego nie dadzą encyklopedie i podręczniki. W relacjach Świadków uchwycony bowiem jest autentyzm i emocje, których nigdy nie odda tekst pisany.
... zobacz więcej
10.06.2021
Już jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów, ustanowiony podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur w 2007 roku. Zachęcamy do zapoznania się z atrakcjami przygotowanymi z tej okazji przez Archiwa Państwowe.  W tym roku obchody łączą się z 4. edycją Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” i przebiegają pod hasłem „Dziedzictwo dokumentacyjne, jego ochrona i upowszechnianie”. Archiwa Państwowe przez cały tydzień dzielić się będą fascynującymi historiami, interesującymi faktami i ciekawostkami na temat pomników dziedzictwa, wpisanych dotychczas na Listy: Światową oraz Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”.   Główne uroczystości związane z ogłoszeniem wpisów w ramach 4. edycji Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” zostaną zorganizowane w Warszawie w dniach 9-10 czerwca br. W środę o godz. 19.00 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nastąpi oficjalne otwarcie wystawy plenerowej prezentującej uhonorowane obiekty. Wystawa będzie dostępna do 30 czerwca br. przed Kordegardą. Galerią Narodowego Centrum Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 15. W czwartek o godz. 11.00 w Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Listę. Gala w Belwederze będzie transmitowana na żywo na profilu Archiwa Państwowe w serwisie Facebook i YouTube. Szczegółowy program obchodów na stronie NDAP.  
... zobacz więcej
08.06.2021
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Wydział Historii UW zapraszają na konferencję: „Węzłowe problemy archiwistyki. Sieci archiwalne. Odkrycia archiwalne przełomu XX–XXI w.”, która odbędzie się on-line 10–11 czerwca 2021 r. na platformie Google Meet.Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Szczegółowy program wraz z linkami do poszczególnych sesji:10 czerwca 2021Link do wydarzenia: https://meet.google.com/skw-xeky-fot
... zobacz więcej
04.06.2021
Serdecznie zapraszamy 9 czerwca 2021 roku do Włocławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Toruniu na XIV Międzynarodowy Dzień Archiwów. Celem organizowanych zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami genealogii. Uczestnikom zostaną zaprezentowane metody poszukiwań przodków oraz podstawowe źródła pozyskania informacji do tworzenia rodzinnych „drzew genealogicznych”.Dla regionalnych archiwistów oraz pasjonatów historii przygotowaliśmy warsztaty z paleografii rosyjskiej, w czasie których zarysowany zostanie rozwój piśmiennictwa oraz sposób jego odczytywania.Zainteresowani ochroną zasobu archiwalnego będą mieć okazję wysłuchać krótkiego wykładu na temat zagrożeń i czynników niszczących akta oraz zobaczyć efekt prac konserwatorsko–restauratorskich prowadzonych we Włocławskim Oddziale.Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel.: 54 232 28 57
... zobacz więcej
04.06.2021
Zapraszamy serdecznie na wyjątkową, trwającą zaledwie trzy dni, wystawę obiektów z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu, które zostały wpisane na Krajową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”. Inspiracją do organizacji wystawy jest IV Edycja Listy Krajowej Programu UNESCO „Pamięć Świata” oraz Międzynarodowy Dzień Archiwów, świętowany pod hasłem „Dziedzictwo dokumentacyjne, jego ochrona i upowszechnianie”.To właśnie 10 czerwca 2021 w Belwederze w Warszawie zostanie wręczony uroczyście certyfikat wpisania na wspomnianą listę trzeciego obiektu z zasobu Archiwum Toruńskiego tzw. Przywileju chełmińskiego z 1251 roku.Na Krajowej Liście znajduje się ponadto Zbiór 128 tabliczek woskowych (18 poliptyków) z XIV-XVI wieku oraz tzw. Akt erekcyjny Związku Pruskiego z 1440 roku.Oryginały tych dokumentów można będzie obejrzeć na wystawie w budynku Archiwum, Pl. Rapackiego 4 w dniach 10-12 czerwca w godz. 9.00-16.00.Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie
... zobacz więcej
03.06.2021
IPN we wspólnej akcji z ABW odzyskał kolejne dokumenty służb PRL, w: Dzieje.pl, 21.05.2021 "Prokuratorzy IPN we wspólnej akcji z ABW odzyskali kolejne dokumenty - jak podał pion śledczy IPN - „wytworzone w 1975 i 1990 roku przez organy bezpieczeństwa państwa”. Materiały te odnaleziono na prywatnej posesji byłego funkcjonariusza MO i Służby Bezpieczeństwa. [...]"
... zobacz więcej
22.05.2021
Oddział SAP w Płocku organizuje w terminie 14-25 czerwca 2021 r. kurs archiwalny I stopnia. Trwa rekrutacja, karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie płockiego oddziału SAP.
... zobacz więcej
22.05.2021
VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne, Dobre praktyki zarządzania dokumentacją, Toruń 20-21 maja 2021 r.
... zobacz więcej
20.05.2021
Zarządzanie dokumentacją..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 14 maja 2021, godz. 10.00 -14.00, cena 299 zł netto  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 10 maja 2021 r.  "Nadrzędnym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat postępowania z dokumentacją w placówkach oświatowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji od momentu wpływu lub wytworzenia pisma, do chwili zakończenia spraw i zarchiwizowania segregatorów i teczek. Analizie poddane będą kwestie wdrażania przepisów kancelaryjnych w podmiotach, w tym jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także zasady przekazywania akt oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów i składnic akt. • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. • Udział w szkoleniu realizuje zapisy Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. • Szkolenie to pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych w palcówkach oświatowych i jednostkach je obsługujących."
... zobacz więcej
06.05.2021
Dokument elektroniczny..., FRDL, Webinar, 10 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00, cena 299 zł netto Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 5 maja 2021 r.   "W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa oraz obecnej sytuacji, która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on-line, umiejętna obsługa przez urzędy administracji publicznej dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Często pojawiają się wątpliwości czy i kiedy może on zastąpić papier, jak udostępnić akta elektroniczne organom czy podmiotom kontrolującym, żądającym dokumentacji papierowej, czy musimy przechowywać oryginalne dokumenty papierowe? Te i inne wątpliwości dotyczące postępowania z dokumentem elektronicznym zostaną omówione na szkoleniu."
... zobacz więcej
28.04.2021
Postępowanie z..., FRDL, Webinar, 10 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00, cena 299 zł nettoWypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 5 maja 2021 r.   "Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją pracowniczą, w tym akt osobowych, w szczególności w zakresie procedur elektronizacji. Nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi tej dokumentacji w świetle przepisów prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych, archiwach oraz w firmach zajmujących się przechowalnictwem tej dokumentacji. Pozyskanie informacji o zasadach archiwalnego ewidencjonowania akt osobowych."
... zobacz więcej
28.04.2021
Jednolity rzeczowy..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 7 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00, cena 295 zł  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 4 maja 2021 r.    "Szkolenie ma charakter branżowy i jest skierowane do osób prowadzących dokumentację w różnego typu jednostkach organizacyjnych. Na szkoleniu przeanalizowany zostanie proces tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi. Omawiane będą zasady klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy."
... zobacz więcej
28.04.2021
Gorąco polecam cały kanał, przede wszystkim tutoriale poświęcone historii i językom obcym.
... zobacz więcej
26.03.2021
Instytucja, której zasługi dla kultury polskiej są niedoprzecenienia, posiadająca cenne zbiory, mieszcząca się na zamku w pięknym mieście róż w Szwajcarii.
... zobacz więcej
21.03.2021
Grażyna J. Leśniak, RPO upomina się o dostęp do dokumentacji płacowej z dawnych lat, w: Prawo.pl, 11.03.2021 "Chodzi o trudności w udowodnieniu wysokości składników wynagrodzeń uzyskiwanych wiele lat temu, np. w zakładach pracy, które już nie istnieją lub gdy nie ma dokumentacji płacowej z danych lat. Dotyczy to zwłaszcza pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, głównie małych niepublicznych podmiotów. [...]"l
... zobacz więcej
11.03.2021
Instrukcja kancelaryjna..., szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 15 marca 2021, godz. 10.00-14.00, cena 290,00 zł Podczas szkolenia omówione zostaną:    Analiza zasad obowiązującego systemu kancelaryjnego bezdziennikowego, uwzględniając realizację czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD.Analiza procesu tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi (z uwzględnieniem nowego kształtu wykazu ze stycznia 2020 r.).Omówienie zasad klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy.Omówienie odpowiedzialności stanowisk pracy za wytwarzaną dokumentację.Na zajęciach zwrócimy także uwagę na zasady potwierdzania przez urząd złożenia dokumentów przez klientów w okresie ograniczenia pracy urzędów związanych z zagrożeniem epidemicznym oraz kompletowanie akt sprawy w systemie pracy zdalnej podczas kwarantanny.
... zobacz więcej
09.03.2021
 "W środę w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu zaprezentowano tematyczną publikację przygotowaną pod redakcją Małgorzaty Grzybalskiej. W spotkaniu wzięli udział Darczyńcy, którzy przekazali Archiwum oryginały lub kopie swoich rodzinnych archiwaliów związanych z odrodzeniem i odbudową państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. [...]"
... zobacz więcej
06.03.2021
Jak przygotować archiwum..., szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 8.03.2021, godz. 9.00 - 13.00, cena 295 zł PROGRM   Kilka słów o różnicy między archiwum zakładowym i składnicą akt oraz zasadach i terminologii archiwalnej.Jak zorganizować i przygotować działalność archiwum zgodnie z przepisami prawa. Jakie wymagania formalne dla archiwów wynikają z prawa archiwalnego i jakie są ich konsekwencje dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych ich nie spełnienia.Nadzór nad dokumentacją i prawo do przeprowadzania kontroli archiwów przez archiwa państwowe.Podział zadań i kompetencji w podmiocie i ich wpływ na zarządzanie dokumentacją.Rodzaje dokumentacji współczesnej i różnice w jej prowadzeniu i przechowywaniu.Cele i zadania archiwum/składnicy.Prawa i obowiązki personelu archiwum ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgodnie z przepisami.Dostęp do pomieszczeń archiwum. Zabezpieczenie pomieszczeń przed osobami trzecimi, siła wyższą i zdarzeniami nagłymi.Proces przejmowania dokumentacji do archiwum instytucji.Wymogi lokalowe i techniczne zabezpieczenia dokumentacji.Szacowanie ryzyk w prowadzeniu archiwum.Gromadzenie i układ dokumentacji w magazynach archiwalnych. Co powinno się znaleźć w archiwum, czego nie wolno już przechowywać, a czego nie wolno przejmować do magazynów archiwalnych.Porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji.Zasady i warunki przeprowadzania kontroli ze szczególnym uwzględnieniem trybu zdalnego. Co należy i można sprawdzić w zakresie bezpośredniej, osobistej kontroli w pomiocie kontrolowanym a co w trybie zdalnym.Uprawnienia i obowiązki kontrolerów i podmiotu kontrolowanego.Najczęściej stwierdzane uchybienia w prawidłowym przyjmowaniu, przechowywaniu i zabezpieczeniu dokumentów archiwalnych.Przyjęcie protokołu kontroli, uzgadnianie.Wystąpienie pokontrolne.Realizacja zaleceń pokontrolnych.Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentacji archiwalnej niezgodnie z przepisami archiwalnymi, zasadami bhp i ppoż.
... zobacz więcej
03.03.2021
Katarzyna Kubicka-Żach, Sztuczna inteligencja rozdzieli korespondencję w urzędzie, jak się pomyli, pomoże człowiek, w: Prawo.pl, 23.02.2021 "[...] Państwowy Instytut Badawczy NASK opracowuje mechanizm rozdzielania korespondencji z wykorzystaniem uczenia maszynowego na potrzeby oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Narzędzie ma wesprzeć działanie urzędników i przyśpieszyć rozdzielanie i dekretację korespondencji napływającej do podmiotów publicznych. [...]"
... zobacz więcej
23.02.2021
Warsztaty..., darmowy webinar, JDS Consulting, 19 lutego br., godz. 10.00-11.00 (rejestracja poprzez stronę internetową) "Podczas webinaru postaramy się Państwu udowodnić, że nie zawsze należy budować obowiązki informacyjne od początku. Czasem wystarczy ułożyć format klauzul według określonego klucza, aby móc je dostosować do aktualnej sytuacji firmy. Nasi eksperci rozłożą klauzule informacyjne na czynniki pierwsze, zaprezentują części klauzul, które są co do zasady stałe oraz wskażą ich na ogół zmienne elementy. W trakcie prezentacji odniesiemy się również do najczęściej powtarzalnych celów oraz podstaw prawnych przetwarzania. Udzielimy informacji, gdzie ich szukać. Skorzystaj z naszego webinaru i naucz się optymalizować proces tworzenia klauzul w Twojej organizacji. [...]"
... zobacz więcej
14.02.2021
Archiwizacja dokumentacji..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 19 lutego br., godz. 10.00 - 14.00, cena 290 zł Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Prawo archiwalne i ustawa o rachunkowości.Przepisy wewnętrzne w zakresie postępowania z dokumentacją finansowo-księgową.Prowadzenie teczek spraw oraz zbiorów dokumentów księgowych.Dokumenty na informatycznych nośnikach danych.Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w jednostce organizacyjnej.Prawidłowe opisywanie teczek z dokumentacją.Spis zdawczo-odbiorczy akt przekazywanych do archiwum zakładowego/składnicy akt.Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
... zobacz więcej
06.02.2021
Archiwa zakładowe i..., Szkolenie on-line, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Szkolenie on-line, 11 lutego br., godz. 10.00 - 14.30, cena 290 zł W ramach szkolenia omówione zostaną następujące tematy:   Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacjąInstrukcja kancelaryjna i wykaz akt jako narzędzia pracy archiwistyPorządkowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnychPorządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym i w składnicy aktEwidencja zasobu archiwalnego (zakładanie, prowadzenie, korygowanie)Brakowanie dokumentacji niearchiwalnejPrzekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego (podstawowe informacje).
... zobacz więcej
05.02.2021
 Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone systemowi Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 10:00. Spotkanie dedykowane jest pracownikom państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnym za przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwów Państwowych. Formularz zgłoszeniowy na stronie NDAP (zgłoszenia do 15 lutego)
... zobacz więcej
03.02.2021
eAdministracja to komplementarny program analizy i aktywacji potencjału rozwojowego urzędów administracji publicznej na terenie całego kraju w ramach nowoczesnej administracji elektronicznej integrującej się Unii Europejskiej.  Program realizowany jest na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest przeprowadznie analizy dostępności informacji o szkoleniach i programach podnoszenia kwalifikacji merytorycznych wśród kadr urzędów administracji publicznej, oraz stworzenie raportu obrazującego efektywność wdrażania programów rozwojowych i równości dostępu do informacji o projektach dofinansowanych ze śródków publicznych, w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Drugą płazczyzną wsparcia jest program szkoleniowy eAdministracja, który obejmuje 90 godzin kursów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla nowoczesnej administracji publicznej i realizowany jest w trybie zdalnego nauczania przez Centrum Szkoleń Informatycznych CompLearn, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 wdrażane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.
... zobacz więcej
01.02.2021
Jeszcze w tym roku zostanie wdrożony jednolity, ogólnopolski system ułatwiający zdalną pracę urzędników i ich kontakt z obywatelami. Nie tylko pozwoli efektywnie zarządzać obsługą spraw, ale pomoże też skrócić kolejki w urzędach.
... zobacz więcej
31.01.2021
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Kurs I stopnia on-line, 15-18 lutego br., godz. 10.00-15.00, cena 960,00 zł   Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne.W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników w formule on line.
... zobacz więcej
19.01.2021
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Kurs II stopnia on-line, 25 lutego - 2 marca br. godz. 10.00-15.00, cena 1 500,00 zł ((przy zgłoszeniach do 29 stycznia cena promocyjna 1 300,00 zł netto/os.)  Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie. Kurs ma formę warsztatów.  
... zobacz więcej
19.01.2021
Jak opisywać archiwalne fotografie?, Webinar, Zakładamy archiwum społeczne, Facebook Live, 20 stycznia 2021, godz. 14.00 - 15.30  W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, co można wyczytać z archiwalnych fotografii, jak je zidentyfikować i opisać oraz jak dodawać fotografie do Otwartego Systemu Archiwizacji.  Webinarium poprowadzą pracowniczki Centrum Archiwistyki Społecznej:  Agata Bujnowska - historyczka sztuki. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z archiwalnymi fotografiami w Fundacji Ośrodka KARTA, organizacji wystaw, przygotowywaniu publikacji i innych projektów upowszechniających wiedzę o kulturze i historii. Autorka szkoleń z zakresu archiwizacji, opracowywania i interpretacji fotografii.  Małgorzata Pankowska-Dowgiało – historyczka, kierowniczka Działu Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych. Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. kierowała Archiwum Fotografii, prowadziła liczne projekty związane z archiwistyką społeczną, w tym projekty związane z kwestiami cyfrowymi, animacją i upowszechnianiem.
... zobacz więcej
14.01.2021
 Historia regionalna również może być interesująca, czego dowodzi mikroprojekt pt. „Odcienie regionalizmu ”, przygotowany przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu.  Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie bogactwa historycznego regionu – istotnych zdarzeń i procesów historycznych, do których doszło na obszarze trzech powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego na postawie zasobu archiwalnego i innych ciekawych materiałów.  Projekt z pewnością zainteresuje badaczy lokalnych i hobbystów, wskazując na istotne źródła do dziejów regionu. Archiwalia mogą posłużyć także celom edukacyjnym.
... zobacz więcej
14.01.2021
Digital University to wiodąca organizacja edukacyjna w Polsce, oferująca liderom rynku doświadczenie edukacyjne na poziomie światowym oraz dogłębną wiedzę w dziedzinie cyfrowej transformacji i budowania cyfrowego sposobu myślenia.  Jej beneficjentami są przedsiębiorcy i ludzie biznesu, zawodowo zainteresowani cyfrową transformacją oraz dzieci i młodzież, które poznają świat najnowszych technologii i rozwiązań zmieniających codzienne życie. Digital University wspiera rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnie z najnowszymi światowymi trendami technologicznymi.
... zobacz więcej
11.01.2021
Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 maja 2022 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 1890 osób powyżej 18 r.ż. z obszaru całego kraju objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.   Projekt realizowany jest w terminie: 01.01.2020–30.05.2022r.
... zobacz więcej
11.01.2021
„Archiwum: Aktywacja!” | konferencja online inaugurująca cyfrowe Archiwum Instytutu Pileckiego, 12-13.01 br., godz. 9.00 (rejestracja na webinar poprzez linki na stronie Instytutu) "Ponad milion. Tyle stron dokumentów umieściliśmy dotąd w naszym archiwum cyfrowym, którego działalność zainaugurujemy międzynarodową konferencją online w dniach 12-13 stycznia 2021 r. (...)"  
... zobacz więcej
10.01.2021
Niedawno powstała w Łodzi mapa ginących zawodów. Problem jest chyba znany każdemu, kto ostatnio szukał rzemieślnika, np. zegarmistrza. Niestety wiele zawodów odchodzi w zapomnienie; tutaj wspomnę także o zawodach, które były kiedyś powszechne, dziś zaś nikt o nich nie pamięta, ani nawet nie przypuszcza, że kiedyś takie profesje istniały. Mam tutaj na myśli historyczne teksty niemieckojęzyczne, które czasami przychodzi mi tłumaczyć; dawne nazwy zawodów są wówczas sporym problemem.
... zobacz więcej
29.12.2020
"9 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie online instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Jego celem było między innymi omówienie dotychczasowej i przyszłej współpracy z instytucjami krajowymi. Jednym z zaproszonych gości był Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który przedstawił informacje o wsparciu udzielonym instytucjom w tym roku. W swoim wystąpieniu przyznał też, że z powodu pandemii, wsparcie to było ograniczone, głównie ze względu na brak możliwości zapewnienia pomocy udzielanej zwykle przez pracowników Archiwów Państwowych. (...)"
... zobacz więcej
12.12.2020
Stowarzyszenie Miasta w Internecie powstało w 1997 roku, w związku z obecną gwałtowną informatyzacją sektora administracji publicznej i skupia pracujących w samorządach lokalnych i regionalnych oraz firmach sektora ICT (Information and Communication Technologies) ekspertów w zakresie administracji elektronicznej (eGoverment). Stowarzyszenie od 2000 r. jest członkiem European Local Authorities' Telematic Network [ELANET]. ... Przy okazji gorąco polecam kanał Stowarzyszenia.
... zobacz więcej
12.12.2020
 Zachęcamy do udziału w cyklu specjalistycznych webinariów Narodowego Archiwum Cyfrowego poświęconych digitalizacji materiałów archiwalnych. Zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat cyfryzacji archiwaliów. Webinarium wprowadzające odbędzie się 12.11 br. o godz.12.00.  Podczas webinariów uczestnicy zostaną wprowadzeni w etapy procesu digitalizacji materiałów archiwalnych, w tym fotografii i dokumentacji aktowej. Szczególnie zachęcamy do udziału pracowników archiwów, muzeów, bibliotek, urzędów administracji publicznej, instytucji edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, którzy odpowiedzialni są za digitalizację zbiorów archiwalnych.  Cykl dostępny będzie na profilu Narodowego Archiwum Cyfrowego na Facebooku. Udział jest nieodpłatny i nie wymaga rejestracji.
... zobacz więcej
10.11.2020
"Przygotowujemy merytoryczne opracowania i poradniki RODO. Wszystko to w odpowiedzi na zapotrzebowania naszych Partnerów. Służymy naszą pomocą we wdrożeniu i stosowaniu w praktyce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)."
... zobacz więcej
08.11.2020
Kurs..., on-line, 23-26 listopada 2020, godz. 10-15, cena 940,00 zł   Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 17 listopada 2020 r.W ramach kursu przewidziano: " Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej. Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego. Zdobycia i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne). W ramach kursu zrealizowane będą praktyczne ćwiczenia dla uczestników w formule on line."  
... zobacz więcej
08.11.2020
Webinar, 18 listopada 2020, godz. 10 - 14, cena 270 złWypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 13 listopada 2020 r. "Poznanie obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji,Zdobycie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego,Część wykładowa uzupełniona będzie ćwiczeniami."
... zobacz więcej
03.11.2020
Sprawozdanie z działalności..., NDAP, Warszawa 2020, ss. 118Poniższe sprawozdanie mogłoby być równie dobrze w kategorii "Edukacja archiwalna", w każym razie w pewnym sensie można je potraktować jako podręcznik. Zapraszam do lektury!
... zobacz więcej
26.10.2020
Filmiki wykorzystane na szkoleniu, jak przygotować nauczanie zdalne gdy szkoła nie dysponuje żadnymi wdrożonymi i dostępnymi dla nauczycieli oraz uczniów narzędziami. Więcej na http://padlet.com/januszwierzbicki/on... Gorący temat!
... zobacz więcej
23.10.2020
"„Zapisy Terroru” to nowoczesne przedsięwzięcie z pogranicza badań naukowych, popularyzacji historii i szeroko rozumianej kultury pamięci, realizowane przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Budujemy największy zbiór świadectw ludności cywilnej okupowanej Europy, dostępny ONLINE. (...)"
... zobacz więcej
17.10.2020
 7 października 2020 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Zabezpieczanie i ochrona zbiorów archiwalnych. Współczesne wyzwania”. Wydarzenie było kolejną inicjatywą w ramach cyklu Warszawska Jesień Archiwalna.Na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych dostęna jest transmisja z konferencji. 
... zobacz więcej
14.10.2020
"Prokuratorzy IPN odzyskali ponad 100 tajnych dokumentów SB z lat 1970-90, które były nielegalnie przetrzymywane przez b. funkcjonariusza wywiadu PRL. Wśród materiałów - odzyskanych we wspólnej akcji z ABW - są dokumenty dot. agentury PRL poza granicami Polski i działań SB podczas stanu wojennego. (...)"
... zobacz więcej
12.10.2020
Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów zaawansowanych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Szkolenie on-line, 13 października 2020, godz. 10.00 - 14.00, cena 260 zł
... zobacz więcej
08.10.2020
Konwent Ochrony Danych i Informacji 2020, konferencja online, 7 października 2020, godz. 8.00 - 16.30 "Konwent Ochrony Danych i Informacji to rozpoznawalne i jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych danym osobowym w Polsce.Każda edycja stanowi asumpt do wymiany poglądów o bieżących zmianach i problemach związanych z bezpieczeństwem danych.Do roli prelegentów co roku zapraszamy wybitnych specjalistów ze świata nauki, biznesu i administracji. (...)" 
... zobacz więcej
19.09.2020
Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych, 5-dniowy kurs prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kompetencji zawodowych - kod 242110, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, 28.09 -2.10.2020, online - Skype
... zobacz więcej
19.09.2020
3-dniowe "Warsztaty z ochrony danych osobowych dla praktyków - Inspektorów Ochrony Danych i Specjalistów ds. Ochrony Danych”, Online - Skype, 16.09 - 18.09.2020  Intensywne, przekrojowe i bogate w case study warsztaty dla wszystkich, którzy potrzebują ugruntowania i zaktualizowania wiedzy oraz konkretnego wsparcia / pogłębionej dyskusji na temat praktycznych problemów z zakresu ochrony danych osobowych.
... zobacz więcej
10.09.2020
  Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Webinarium, on-line - Skype, 16-18.09.2020, godz. 10.00-14.00 "Warsztaty adresowane są do aktualnych kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych chcących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej w zakresie praktycznego działania kancelarii w jednostkach organizacyjnych, a także przypomnienie uczestnikom obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych. (...)"
... zobacz więcej
03.09.2020
Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Szkolenie on-line - Skype, 14-18.09.2020"Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu skierowanym do osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”. W zajęciach mogą uczestniczyć również aktualni pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych chcący usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań kancelaryjnych, podstawowych standardów ochrony informacji niejawnych oraz zasad funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej w jednostce organizacyjnej. (...)"
... zobacz więcej
03.09.2020
Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją w urzędzie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 14.09.2020, godz. 10.00-14.00, cena 250,00 zł Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
... zobacz więcej
03.09.2020
Ochrona informacji niejawnych. Organizacja pracy kancelarii materiałów niejawnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinarium, 8.09.2020, godz. 10.00-14.00, cena 270 zł
... zobacz więcej
01.09.2020
Zmiany w prawie budowlanym 2020. Nowe zasady realizacji inwestycji budowlanych i legalizacji samowoli, 17 września 2020, godz. 10.30-14.00, prelegenci: adw. Agnieszka Jędrzejewska, r. pr. Konrad Młynkiewicz, cena 299,00 zł z VAT Prawo budowlane określa dokumentację budowlaną, i z tego względu jego znajomość jest przydatna archiwistom.
... zobacz więcej
20.08.2020
Niestety tego w naszym kraju cały czas brakuje, chociaż sytuacja pod tym względem ostatnio uległa poprawie. Nadal jednak zdarzają się takie "kwiatki": " Na śmietniku w jednym z osiedli w Warszawie dozorca znalazł notatniki służbowe Straży Miejskiej w Warszawie z pełnymi danymi osób, które otrzymały mandaty karne. Naruszenie zgłoszono pokrzywdzonym, a także prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który teraz analizuje sytuację. Straż przyznaje, że zdarzenie powoduje ryzyko naruszenia praw obywatelskich. Na razie o karach dla funkcjonariuszy nie ma mowy.(...)"
... zobacz więcej
13.08.2020
 W związku z koniecznością przejścia firm na tryb pracy zdalnej, zwiększyła się liczba naruszeń ochrony danych osobowych związanych z tzw. ransomware, czyli wymuszaniem okupu za odblokowanie komputera i przywrócenie dostępu do danych. W okresie od 1 kwietnia do 6 sierpnia br. do prezesa UODO zostało zgłoszonych 2520 naruszeń ochrony danych osobowych – ustaliło Prawo.pl.
... zobacz więcej
10.08.2020
W Sali im. I. J. Paderewskiego Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie zaprezentowano w piątek kilkaset listów oraz dokumenty i pamiątki po gen. Ryszardzie Kuklińskim, które dyrektor Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego Filip Frąckowiak przekazał do konserwacji.
... zobacz więcej
10.07.2020
Zapraszam do korzystania z zasobów kanału Centrum Archiwistyki Społecznej w serwisie YouTube.
... zobacz więcej
24.06.2020
   Zapraszamy na webinarium o systemie OSA. Webinarium odbędzie się w dwóch etapach 23 i 25 czerwca.   I etap: 23 czerwca (wtorek), godz. 15.00-16.30 II etap: 25 czerwca (czwartek), godz. 15:00 -16:00   Program szkolenia obejmuje: I etap: ⇒ zapoznanie z misją Centrum Archiwistyki Społecznej oraz Otwartym Systemem Archiwizacji (OSA), ⇒ praca z archiwaliami w OSA: opis instytucji/organizacji w OSA, opracowanie zbiorów w OSA, ⇒ omówienie zadania z opracowania zbiorów w OSA i przekazanie go uczestnikom, ⇒ odpowiedzi na pytania uczestników. II etap: ⇒ omówienie zadania wykonanego przez uczestników, ⇒ odpowiedzi na pytania uczestników.  Zgłoszenia poprzez formularz.
... zobacz więcej
19.06.2020
W trakcie webinarium uczestnicy dowiedzą się m.in. co można wyczytać z archiwalnych fotografii, poznają pomoce przydatne przy ich identyfikacji  oraz wskazówki, jak opisywać zdjęcia. A o szklanych negatywach (jak z nimi postępować, jak je przechowywać) opowie nasz gość specjalny – Wojciech Olejniczak.  17.06.br., godz.14.30-16.30 (zapisy poprzez formularz)
... zobacz więcej
15.06.2020
Maria Urbaniec, Zmiany na rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej, Seminarium naukowe "Społeczna Gospodarka Rynkowa a europejskie wartości", Prezentacja PowerPoint, Ełk 22-27.07.2019, ss. 18
... zobacz więcej
04.06.2020
Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku 2017, ss. 74
... zobacz więcej
03.06.2020
Archiwum społeczne - jak zacząć?, Webinarium, CAS, 29.05  br., godz. 14-15.30
... zobacz więcej
25.05.2020
Digitalizacja szklanych negatywów, Webinarium, Centrum Archiwistyki Społecznej, 26.05 br., godz. 17-19
... zobacz więcej
24.05.2020
Pokłady cyfrowego bogactwa w służbie pacjentom, czyli o wykorzystaniu potencjału danych w sektorze ochrony zdrowia, red. Adrian Janus, Raport Forum Liderów Ochrony Zdrowia, Fundacja im. Lersława A. Pagi, Warszawa 2019, ss. 104
... zobacz więcej
23.05.2020
Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie, szkolenie on-line, 21.05.2020 (zgłoszenia do 18.05 br.), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
... zobacz więcej
13.05.2020
Digitalizacja materiałów archiwalnych - poziom zaawansowany, Webinarium, 14 maja br., godz. 17-19
... zobacz więcej
09.05.2020
Webinarium "Digitalizacja materiałów archiwalnych", Centrum Archiwistyki Społecznej, 7.05 br., 17-19.00
... zobacz więcej
03.05.2020
OSINT – BIAŁY WYWIAD [szkolenie online, prowadzone na żywo], INFOBROKERSKA.PL, 18-19.05.2020 Jako archiwista i tłumacz-infobroker gorąco polecam wszystkim archiwistom, zarówno zakładowym, jak i państwowym. 
... zobacz więcej
30.04.2020
Digitalizacja w archiwum społecznym - podstawy, darmowe webinarium, 23.04.2020, godz. 17-19, zapisy poprzez formularz
... zobacz więcej
18.04.2020
Dostęp do wszystkich prezentowanych w ramach akcji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych filmów jest zupełnie darmowy.
... zobacz więcej
15.04.2020
Informacja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotycząca postępowania z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
... zobacz więcej
26.03.2020
https://elearning.kprm.gov.pl/local/login/  Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2020 r.   https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/plan_szkolen_centralnych_w_sluzbie_cywilnej_na_2020_rok_0.pdf
... zobacz więcej
21.03.2020
Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej i p. o. dyrektora CAS, 24.01.2020
... zobacz więcej
25.01.2020
Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości
... zobacz więcej
10.12.2019
Warsztaty w zakresie odczytywania pisma neogotyckiego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
... zobacz więcej
26.11.2019
 Sympozjum archiwistów zakładowych - relacja z spotkania, Białystok 22.10.2019  Kolejne sympozjum jest planowane na koniec listopada. 
... zobacz więcej
28.10.2019
 Darmowe kursy e-learningowe Ośrodka KARTA dla archiwistów społecznych, 21 X br.
... zobacz więcej
18.10.2019
 20 lat temu powstał Instytut Pamięci Narodowej, Dzieje.pl
... zobacz więcej
11.10.2019
 Wystawa online: "Utracone. Przedwojenne małe ojczyzny"  
... zobacz więcej
03.10.2019
 Inauguracja projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, Warszawa 24.09 br.
... zobacz więcej
26.09.2019
41. sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie
... zobacz więcej
21.09.2019
 Hack w Archiwum -  Hackathon Archiwalny NAC, Warszawa 20-21 września 2019
... zobacz więcej
04.09.2019
III Konferencja Archiwistów Państwowych i Kościelnych, Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, Łódź 14-16.X.2019
... zobacz więcej
24.08.2019
 Historia alkoholem pisana, wystawa wirtualna na stronie internetowej AP w Toruniu
... zobacz więcej
24.07.2019
XII Międzynarodowy Dzień Archiwów i premiera nowej odsłony Szukaj w Archiwach
... zobacz więcej
13.06.2019
Warsztaty i lekcje archiwalne w archiwach państwowych
... zobacz więcej
11.05.2019
12.12 br. działalność rozpoczęło Rzeszowskie Archiwum Społeczne
... zobacz więcej
16.12.2018
Komunikat w zakresie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
... zobacz więcej
28.11.2018
Przemysław Michalak, Krzysztof Lange, Archiwizacja stron internetowych szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych, Referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Archiwistów Instytucji Naukowych i Kulturalnych, Legnica 2006
... zobacz więcej
04.11.2018
Zapraszamy do zgłaszania udziału w spotkaniu grupy konsultacyjnej archiwistyki społecznej, Warszawa 27.10.2018 r. 
... zobacz więcej
18.10.2018
Szkolenia on-line dla Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, 24.10, 7, 8, 9.11. br. 
... zobacz więcej
11.10.2018
Dzisiaj w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawy odbyła się uroczystość z okazji 100 lat istnienia Archiwum Akt Nowych. Życzenia pracownikom instytucji złożył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Wojciech WoźniakŻródło: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4800-100-lecie-archiwum-akt-nowych
... zobacz więcej
03.10.2018
Polskie Towarzystwo Historii Mówionej zaprasza do zgłaszania w terminie do 31 października br. referatów na konferencję "Oral history in action"
... zobacz więcej
26.09.2018
Koleine materiały Fundacji Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu zabezpieczone
... zobacz więcej
14.09.2018
Koleine materiały Fundacji Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu zabezpieczone
... zobacz więcej
14.09.2018
Już w czerwcu odbęda się bezpłatne, zdalne prezentacje funkcji jednego z najpopularniejszych programów Arisco - Archiwum Zakładowe.
... zobacz więcej
29.05.2018
Andrzej Biernat, Organizacja, zarządzanie i udostępnianie w świetle praktyki i zmian prawnych, w: Archiwa i ich wyzwania w początkach XXI w., III Spotkania archiwów instytucji Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, Warszawa 16 XII 2011
... zobacz więcej
19.03.2018
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór na programy na rok 2018.Lista programów wraz z regulaminami oraz terminy składania wniosków dostępne są na stronie MKiDN.Wśród tegorocznych programów znalazł się m.in. program Kultura cyfrowa, którego celem jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Program jest kontynuacją, rozpoczętego w 2016 r., pilotażowego programu „Kultura cyfrowa”, rozszerzonego w roku 2017 o możliwość realizacji projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych.O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:1) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;2) organizacje pozarządowe;3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.W ramach programów MKiDN na rok 2018 uwzględniony został także program Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, którego celem jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty:1) państwowe instytucje kultury;2) samorządowe instytucje kultury;3) archiwa państwowe;4) organizacje pozarządowe;Źródło: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4670-programy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-na-2018-rok                                                                                                                                                                                                                                                  (dostęp z 21.01.2018)
... zobacz więcej
21.01.2018
W poniedziałek 18 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wdrażanie nowoczesnych metod w pracy archiwalnej”. Nagrody otrzymali Michał Kaca z Narodowego Archiwum Cyfrowego i Karol Strömich z Archiwum Państwowego w Olsztynie.
... zobacz więcej
24.12.2017
19 grudnia br. odbędzie się posiedzenie grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych. Na posiedzeniu ustalony zostanie m. in. harmonogram pracy na 2018 rok.
... zobacz więcej
17.12.2017
W dniach 7-8 grudnia br. pod hasłem "Pogranicza archiwistyki" odbywać się będą VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
... zobacz więcej
26.11.2017
16 listopada 2017 r. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu odbyła się uroczysta promocja książki "Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce."
... zobacz więcej
19.11.2017
Konferencja "Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia", Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 17.11.2017
... zobacz więcej
13.11.2017
Warsztaty z zaawansowanych metod korzystania z Wayback Machine, 25 pażdziernika 2017 r., Laboratorium cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
... zobacz więcej
30.09.2017
VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Archiwistyka bez granic, Patronat Honorowy: Prezydent RP Andrzej Duda, Kielce 20-21 września 2017 r.
... zobacz więcej
26.08.2017
Dokument elektroniczny w archiwum. Metody postępowania, dobre praktyki i techniki zarządzania, Konferencja, Warszawa 5-6 października 2017
... zobacz więcej
17.06.2017
III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17-18 listopada 2011 KRONIKA NAUKOWA
... zobacz więcej
29.04.2017
XIV Konferencja Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, Sopot, 25-28.04.2017 r.
... zobacz więcej
26.03.2017
 Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, 1-3 kwietnia br. 
... zobacz więcej
19.03.2017
Archiwistów korzystających z programu "Archiwum zakładowe ARISCO" zachęcamy do udziału w szkoleniach grupowych - takie wydarzenia są nie tylko okazją, by organizatorzy opowiedzieli o ostatnich zmianach w aplikacji, ale są również sposobnością do wymiany informacji między Użytkownikami.
... zobacz więcej
22.02.2017
Archiwistów korzystających z programu "Archiwum zakładowe ARISCO" zachęcamy do udziału w szkoleniach grupowych - takie wydarzenia są nie tylko okazją, by organizatorzy opowiedzieli o ostatnich zmianach w aplikacji, ale są również sposobnością do wymiany informacji między Użytkownikami.
... zobacz więcej
22.02.2017
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program „Kultura cyfrowa”, którego celem jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego:- samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;- organizacje pozarządowe;- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.Więcej na stronie MKIDN.   Źródło: http://www.archiwa.gov.pl    
... zobacz więcej
30.12.2016
Zalecenia UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego
... zobacz więcej
16.11.2016
Konferencja "Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: funkcjonowanie, zabezpieczanie zbiorów i ich udostępnianie", 19 XI 2016 r, Ratusz Staromiejski w Gdańsku
... zobacz więcej
27.10.2016
 "Od duktu do kolei" - wystawa w Archiwum Państwowym w Toruniu czynna do 31 października br. Wstęp wolny.
... zobacz więcej
24.09.2016
38. sesja Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskicch na Zachodzie
... zobacz więcej
18.09.2016
Już 5 października br. w Warszawie rozpoczną się 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Przez trzy dni konserwatorzy zabytków, muzealnicy, bibliotekarze oraz archiwiści będą mogli w jednym miejscu dokonać przeglądu szerokiej oferty wystawców, a także wziąć udział w wydarzeniach programu merytorycznego. 
... zobacz więcej
06.09.2016
W 2016 r. 17 instytucji polonijnych w Europie i Ameryce gromadzących dokumentację historyczną otrzyma wsparcie przy konserwacji, porządkowaniu, ewidencjonowaniu i digitalizacji zbiorów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło na ten cel kwotę 750 tys. złotych. Pokryje ona koszty związane z pracami 30 specjalistów w zakresie archiwistyki i konserwacji akt oraz zakupem opakowań ochronnych. Program prowadzi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.Prace obejmą między innymi zbiory Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Studium Polski Podziemnej, Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz Biblioteki Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego z siedzibami Londynie. Specjaliści zajmą się także zbiorami Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz polskich misji katolickich we Francji, Szwajcarii, Anglii i Walii. Prace prowadzone będą również w Polskim Instytucie Naukowym i Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Polskim w Chicago, siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Argentynie.Instytucje te od dziesiątków lat, a nawet stuleci (np. Biblioteka Polska w Paryżu założona w 1838 r.) sprawują opiekę nad obiektami polskiego dziedzictwa kulturowego takimi jak: dokumenty, książki i dzieła sztuki, którym w Polsce groziło zniszczenie na skutek zaborów, wojen czy powojennych uwarunkowań polityczno-ustrojowych. Dotyczy to m.in. dokumentacji wywiezionej z Polski na początku II wojny światowej (np. archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego założonego w Warszawie w 1923 r., który zajmował się dokumentowaniem okresu walk o niepodległość. (...)Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
31.07.2016
 Program inwestycyjny polskich archiwów i działania archiwów społecznych - transmisja z posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu
... zobacz więcej
15.06.2016
Ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków "Educare necesse est - ale jak i dlaczego?", 21-22.06 br. Warszawa, zgłoszenia do 10.06 br.
... zobacz więcej
05.06.2016
Konkurs w ramach zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych. Część II", 25.05-7.06 br.
... zobacz więcej
27.05.2016
Wystawa o Franciszku II Rakoczym, AP w Toruniu, 16.05-3.06. br.
... zobacz więcej
21.05.2016
Nowa galeria on-line lubelskiego Archiwum Państwowego
... zobacz więcej
14.05.2016
Wystawa prac Zygmunta Wujka pt. "Miejsca pamięci narodowej", Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, 29.04 - 27.05 2016
... zobacz więcej
08.05.2016
Archiwum Państwowe w Rzeszowie wzbogaciło swoje zbiory o materiały przekazane przez rodzinę znanego rzeszowskiego architekta - Józefa Kozieja. Urodzony  w Wilnie w 1917 r., dyplom architekta uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Był jednym z organizatorów Rzeszowskiego Związku Artystów Plastyków, amatorsko uprawiającym grafikę artystyczną architektury zabytkowej i pejzażu.Przekazane do Archiwum materiały to przede wszystkim projekty różnego rodzaju budynków, detali architektonicznych, projekty wyposażenia i mebli. Po zewidencjonowaniu i poddaniu niezbędnym zabiegom konserwatorskim zostaną udostępnione korzystającym.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
30.04.2016
Czystość i brud w Toruniu - wystawa w ramach XVI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, AP w Toruniu, Plac Rapackiego 4
... zobacz więcej
24.04.2016
Spotkanie z cyklu "Archiwa Rodzinne" w Archiwum Akt Nowych, 20 kwietnia br., godz. 14.00
... zobacz więcej
16.04.2016
"Dokumenty z życia codziennego szczecinian" - wystawa
... zobacz więcej
09.04.2016
Promocja książki Agnieszki Konstankiewicz "Lubelskie Archiwa Rodzinne", 15 marca 2016 r., godz. 16:00, Sala Konferencyjna lubelskiego AP. Wstęp wolny.
... zobacz więcej
07.03.2016
24 seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIEMuzea w formule SmartGlam, media interaktywne, rozszerzona rzeczywistość Warszawa, 23 marca 2016
... zobacz więcej
01.03.2016
Prezentacja zasad konkursu dla archiwów społecznych i projektu narodowej normy opisu materiałów archiwalnych
... zobacz więcej
19.12.2015
 Porozumienie o współpracy z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku
... zobacz więcej
14.12.2015
Unici podlascy - wystawa, 26.XI.2015 - 20.I.2016, Archiwum Państwowe w Siedlcach
... zobacz więcej
06.12.2015
"Lubelskie archiwum cyfrowe" - premiera portalu
... zobacz więcej
29.11.2015
Modernizm toruński - wystawa
... zobacz więcej
22.11.2015
W dniach 5-10 września 2016 r. w Seulu odbędzie się 18. Kongres Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives) - organizacji pozarządowej skupiającej ponad 1400 instytucji ze 199 krajów świata, wspierającej rozwój archiwów oraz dostęp do światowych zasobów archiwalnych. Gospodarzem spotkania będzie Archiwum Narodowe Republiki Korei.Z uwagi na istotne znaczenie forum dla rozwoju archiwistyki, w celu zapewnienia prezentacji polskich archiwów państwowych, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza archiwistów zatrudnionych w podległej mu sieci archiwów do składania na adres Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie .Obrady Kongresu odbywać się będą pod hasłem: „Archives, Harmony and Friendship: ensuring cultural sensitivity, justice and cooperation in a globalised world” i obejmą zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem oraz udostępnianiem dokumentacji w erze cyfrowej, znaczeniem zbiorów archiwalnych w działalności dla na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela oraz współpracy archiwów z innymi instytucjami pamięci, także społecznymi, w określonych aspektach.Szczegółowy opis zagadnień oraz warunków uczestnictwa (udział w obradach wiąże się m.in. z dokonaniem rejestracji oraz uiszczeniem opłaty kongresowej) dostępne są na stronie Międzynarodowej Rady Archiwów.http://www.ica.org/12504/about-the-congress-2016/about-the-ica-2016-international-congress.htmlZe względu na ważne znaczenie kongresów Międzynarodowej Rady Archiwów dla rozwoju archiwistyki wskazanym jest, by w jej obradach uczestniczyli także przedstawiciele polskich archiwów państwowych. W celu zapewnienia prezentacji archiwów państwowych Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zdecydował o wydelegowaniu pięciu archiwistek i archiwistów zatrudnionych w podległej mu sieci archiwów, spośród osób które przedstawią pozytywną opinię dyrekcji swego archiwum oraz zaproponują temat referatu mieszczący się w zakresie zagadnień będących przedmiotem obrad kongresu.Osoby, które chciałyby wejść w skład delegacji, proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 22 listopada br. na adres: amatejak@archiwa.gov.plZgłoszenie powinno zawierać:- imię i nazwisko kandydata,- staż pracy,- temat referatu i jego główne tezy (ok. 2 000 znaków bez spacji),- język wystąpienia,- skan pozytywnej opinii dyrekcji dotyczącej udziału pracownika w Kongresie.Zgłoszenia oceniać będzie zespół powołany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.Obrady toczyć się będą w językach: francuskim, angielskim i koreańskim, dlatego autorzy referatów muszą posiadać znajomość jednego z wyżej wymienionych języków w stopniu umożliwiającym publiczne wygłoszenie referatu i uczestniczenie w dyskusji.Zachęcamy również inne instytucje w kraju do zainteresowania się problematyką Kongresu.Informacje dostępne są także na stronie: www.ica2016.comŹródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
08.11.2015
I Kongres Archiwów Społecznych24 X 2015, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa 
... zobacz więcej
18.10.2015
Dziedzictwo archiwalne Ziem Zachodnich i Północnych - konferencja i wystawa
... zobacz więcej
10.10.2015
W dniach 17-18 września 2015 r. w Warszawie, na XV Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, uroczyście obchodzono 50. rocznicę powstania Stowarzyszenia (I Krajowy Zjazd Delegatów zwołano w dniu 27 marca 1965 r.)Uroczystości rocznicowe odbyły na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na warszawskim Ursynowie. Otwarcie Nadzwyczajnego Zjazdu, wręczenie odznaczeń i wyróżnień oraz okolicznościowe wystąpienia w dniu 17 września odbyły się w Auli Kryształowej SGGW. Zgromadzonych członków Zarządu Głównego, archiwistów-delegatów i zaproszonych gości powitał prezes SAP Kazimierz Jaroszek, uroczystość poprowadziła zaś Marlena Koter – sekretarz generalna SAP.Na początku części oficjalnej wręczono przyznane odznaczenia. Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego oraz integracji środowiska archiwistów, za wkład w rozwój edukacji archiwalnej, zostali odznaczeni: Beata Herdzin, Sabina Klimkiewicz, Jadwiga Sałagacka, Srebrnym Krzyżem Zasługi: Waldemar Chorążyczewski, Andrzej Jabłoński, Krzysztof Stryjkowski, Brązowym Krzyżem Zasługi: Ewa Suchmiel. W imieniu Prezydenta odznaczenia wręczyła Grażyna Ignaczak-Bandych – sekretarz generalny w Kancelarii Prezydenta RP.Źródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
04.10.2015
W dniach 12-13 i 19-20 września w ramach 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w całej Polsce odbędzie się cykl wydarzeń kulturalnych. Dniom, przebiegającym pod hasłem "Utracone dziedzictwo", towarzyszyć będzie refleksja nad utraconymi dobrami kultury, takimi jak: dzieła sztuki, zabytki czy archiwalia.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
13.09.2015
VI Forum Instytucji Kultury"Instytucje kultury a samorządy terytorialne, Uwarunkowania prawne, finansowe, technologiczne", Warszawa, 17 września 2015 r. 
... zobacz więcej
05.09.2015
VI Forum Instytucji Kultury"Instytucje kultury a samorządy terytorialne, Uwarunkowania prawne, finansowe, technologiczne", Warszawa, 17 września 2015 r. 
... zobacz więcej
05.09.2015
"Z ziemii włoskiej do Polski", wystawa, AP Siedlce
... zobacz więcej
29.08.2015
Konferencja "Wizualizacja dla nauki", Warszawa 18.09.2015 r.
... zobacz więcej
19.08.2015
VI Forum Instytucji KulturyInstytucje kultury a samorządy terytorialneUwarunkowania prawne, finansowe, technologiczneWarszawa, 17 września 2015 r. 
... zobacz więcej
12.08.2015
 Muzea partycypacyjne - Interaktywna edukacja muzealna, Katowice, 25 VIII 2015 r. 
... zobacz więcej
30.07.2015
Uprzejmie informujemy, że 11 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Nie tylko państwo tworzy historię", organizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała i Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.Tematyka konferencji będzie dotyczyła sposobu funkcjonowania archiwów zakładowych w sferze życia gospodarczego, tj. archiwów działających w dużych przedsiębiorstwach oraz koncernach międzynarodowych, w zmieniającej się po 1989 r. sytuacji politycznej i gospodarczej.Konferencja będzie wydarzeniem towarzyszącym otwarciu nowej siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej.Zaproszenia do udziału w konferencji zostały przesłane do największych przedsiębiorstw działających w Polsce.    Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
12.07.2015
Do końca sierpnia w Archiwum Państwowym w Koszalinie będzie prezentowana wystawa związana z Poznańskim Czerwcem 1956 roku - pierwszym w PRL strajkiem generalnym, który przybrał formę demonstracji ulicznych, brutalnie stłumionych na polecenie władz komunistycznych. Dokumenty, pośród których znajdują się fotografie oraz plakaty, afisze i znaczki upamiętniające ofiary pacyfikacji wydawane przez „Solidarność” w latach 80-tych, pochodzą ze zbiorów prywatnych m.in. koszalińskiego artysty-rzeźbiarza Zygmunta Wujka, uczestnika demonstracji, który na wystawie prezentuje także swoje rysunki dotyczące tamtych wydarzeń.   Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
05.07.2015
Konferencja "Zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych archiwów kościelnych", Falenty k. Warszawy, 19-21 X 2015 r.
... zobacz więcej
28.06.2015
W dniach 10-12 czerwca 2015 r. miała miejsce wizyta delegacji Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku, na czele z dyrektorem Archiwum Dmitrijem Jacewiczem, w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa). W oficjalnym spotkaniu, poświęconym perspektywom współpracy polskich i białoruskich instytucji archiwalnych i muzealnych, stronę polską reprezentowali: gospodarz spotkania, dyrektor Muzeum w Wilanowie Paweł Jaskanis, Dorota Janiszewska-Jakubiak – zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Andrzej Biernat.W wyniku spotkania, podpisana została długoterminowa umowa między Archiwum i Muzeum w sprawie współpracy w zakresie naukowego wykorzystania spuścizny archiwalnej  Sobieskich, przechowywanej w mińskim Archiwum w zespole „Archiwum Sobieskich z Oławy” (archiwum Sobieskich pochodzące z Oławy na Dolnym Śląsku, zaginione w 1945 r. w Berlinie, które odnalazło się pod koniec lat 90. XX w. w archiwum w Mińsku).Wiecej: 15 чэрвеня 2015 г. на сайт дададзена інфармацыяMuzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowieoprac. E. Łaborewicz,AP Legnica   Źródło: http://www.archiwa.net 
... zobacz więcej
21.06.2015
W dniach 7-9 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się największe spotkanie branży konserwatorskiej w Polsce. Po raz trzeci zostaną tu zorganizowane Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.
... zobacz więcej
27.05.2015
Archiwa w otoczeniu społecznym w XXI w. - konferencja
... zobacz więcej
24.05.2015
Jeńcy wojenni z okresu II wojny światowej - wystawa we Wrocławiu
... zobacz więcej
16.05.2015
 XI Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne, Postępowanie z dokumentacją osobową - przepisy prawa, praktyka, postulaty, 9-10 czerwca, Koszalin 2015
... zobacz więcej
10.05.2015
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak wziął udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Archiwum Państwowego w Rzeszowie, która odbyła się 27 kwietnia.Nowy budynek dla rzeszowskiego archiwum powstaje przy ulicy Władysława III Warneńczyka w Rzeszowie. Trzykondygnacyjny obiekt będzie składał się z dwóch połączonych budynków: biurowego i magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej blisko 5 tys. mkw. Znajdą się w nim: magazyn na ponad 30 kilometrów bieżących dokumentacji, pracownia digitalizacji i konserwacji akt, czytelnia oraz sala wystawienniczo-konferencyjna. Nowy budynek zapewni zbiorom większe bezpieczeństwo i przestrzeń potrzebną do przyjmowania nowych dokumentów, pozwoli także instytucji rozwinąć działalność popularyzacyjną i edukacyjną. Koszt inwestycji z pełnym wyposażeniem wyniesie około 30 mln zł. Środki na budowę przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obiekt zostanie oddany do użytku w 2016 r.Archiwum Państwowe w Rzeszowie gromadzi i udostępnia dokumentację instytucji państwowych i samorządowych, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i osób prywatnych z terenu województwa podkarpackiego, stanowiącą unikatowe źródło informacji do badań nad historią regionu. Obecna siedziba archiwum mieści się w dzierżawionym, zabytkowym budynku, co utrudniało jej modernizację i rozbudowę. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego uczestniczyli m.in.: wojewoda rzeszowski Małgorzata Chomycz-Śmigielska, ks. bp Kazimierz Górny Biskup Senior Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele administracji samorządowej, dziekan Wydziału Socjologiczno Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, dyrektorzy archiwów państwowych, kierownictwo generalnego wykonawcy firmy Budimex SA, projektanci, przedstawiciele firmy Grupa Inwestor z Rzeszowa realizującej nadzór inwestorski oraz osoby reprezentujące rzeszowskie instytucje naukowe i kulturalne.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
01.05.2015
Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy realizują w latach 2014-2015 wspólny projekt genealogiczny dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu mają być zdigitalizowane akta metrykalne, stanu cywilnego i księgi meldunkowe przechowywane w obu archiwach i ich oddziałach zamiejscowych. Planuje się objęcie digitalizacją ok. 40 000 jednostek archiwalnych – 1/3 materiałów tego typu. W sumie ma być wykonane ok. 1,8 mln skanów. Będą one dostępne on-line, co da możliwość wyszukiwania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych dokumentów w Internecie i odtwarzania drzewa genealogicznego rodziny. Kryteriami wyszukiwania mają być: nazwy miejscowości, nazwiska i rodzaje aktów. Przygotowywany system informatyczny ma również dać szansę wszystkim zainteresowanym udziału w indeksacji zeskanowanych materiałów, zgodnie z wytycznymi do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnego.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Partnerem archiwów jest samorząd reprezentowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stanowi to więc konieczność i okazję do działania w ramach wymaganych przy korzystaniu z takich środków. Przygotowania do projektu rozpoczęto w 2012 r., a jego zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2015 r. Jest to pierwsze tak duże przedsięwzięcie realizowane w ramach archiwów państwowych. Dotychczasowe doświadczenia - osiągnięcia, problemy, zapytania, refleksje – zostały przedstawione na spotkaniu, które odbyło się w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 2 lutego 2015 r. Dotyczyły one wielu kwestii: przygotowania dokumentacji, przeprowadzania i rozliczania zamówień publicznych, zaopatrzenia sprzętowego, struktury i funkcjonalności systemu informatycznego, przygotowania materiałów archiwalnych i standardów ich digitalizacji, łączenia metadanych merytorycznych z obu archiwów, procesu digitalizacji z naciskiem na kontrolę jakości – zarówno opisów archiwaliów, jak i kopii cyfrowych. Udostępnienie systemu i skanów w Internecie oraz promocja projektu planowane są na koniec maja 2015 r.Więcej:Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiegoWytyczne do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnegoAnna LaszukNDAPŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
25.04.2015
Twierdza Toruń - niezwykłe świadectwo techniki i architektury wojennej
... zobacz więcej
18.04.2015
Archiwizacja dokumentacji - kryteria, problemy, rozwiązania. Szkolenie w Legnicy.
... zobacz więcej
04.04.2015
Archiwum Państwowe w Kielcach zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym". Będzie można m.in. wysłuchać wykładów poświęconych działalności podziemia niepodległościowego w latach 1945-1950 oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi tego zagadnienia przechowywanymi w kieleckim archiwum. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
21.03.2015
W ostatnim czasie nasila się społeczne zaniepokojenie z powodu utrudnień w uzyskiwaniu przez byłych pracowników potwierdzeń treści dotyczącej ich dokumentacji osobowej i płacowej. Potwierdzenia te niezbędne są przede wszystkim do korzystania ze świadczeń zabezpieczenia społecznego, w tym – otrzymywania należycie wyliczonych emerytur. Źródłem kłopotów obywateli jest m.in. funkcjonowanie na rynku przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej którzy nie mają pełni uprawnień do prowadzenia takiej działalności. Wydawane przez nich odpisy i kopie nie są uznawane przez oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Jedną z przeszkód w spełnieniu przez przechowawców ustawowych wymagań jest brak certyfikowanych kwalifikacji w zakresie postępowania z dokumentacją. Archiwa państwowe, we współpracy ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, gotowe są udzielić osobom, których ten problem dotyczy, pomocy w podjęciu szkoleń, których ukończenie potwierdzane jest zaświadczeniem, uznawanym przy rejestracji działalności przechowalniczej.Przechowawcy dokumentacji osobowej i płacowej, którzy nie uzyskali jeszcze wpisu do odpowiednich rejestrów prowadzonych przez marszałków województw, proszeni są więc o nawiązanie kontaktu z archiwum państwowym właściwym dla ich miejsca zamieszkania albo wykonywania działalności przechowalniczej (lista). Mogą też zapoznać się z informacją dla przedsiębiorców chcących prowadzić działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, dostępną na stronie internetowej archiwów państwowych.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
14.03.2015
Posiedzenie komisji sejmowej w sprawie dostępności dokumentacji osobowo-płacowej.
... zobacz więcej
08.03.2015
Spotkania, wystawy, konkurs - rozpoczął się doroczny Marcowy Maraton Archiwalny organizowany przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Program na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
03.03.2015
Relacje polsko-irańskie - wystawa i konferencja
... zobacz więcej
21.02.2015
"Z rodzinnej szuflady" - wystawa rodzinnych archiwaliów w Archiwum Państwowym w Radomiu
... zobacz więcej
14.02.2015
W związku ze sprzedażą Polskich Nagrań Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, oryginalne zapisy nagrań wchodzących do zasobu spółki, działającej wcześniej pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Nagrania”, zostaną przekazane na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego.Obecnie trwają prace inwentaryzacyjne, których zakończenie planowane jest na drugi kwartał 2015 r. Nagrania, wśród których znajdują się utwory wykonywane przez polskich artystów rozrywkowych (m.in. Czesława Niemena, Marka Grechutę, Marylę Rodowicz, Wojciecha Gąsowskiego, Andrzeja Zauchę, Czerwone Gitary, Annę Jantar), nagrania artystów zagranicznych (w wykonaniu m.in. Madonny, Stinga, Rolling Stones, Michaela Jacksona, Tiny Turner) oraz muzyka poważna (utwory m.in. Fryderyka Chopina, Krzysztofa Pendereckiego, Piotra Czajkowskiego) zostaną opracowane zgodnie z zasadami archiwistyki i udostępniane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe z poszanowaniem majątkowych praw autorskich i producenckich.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
07.02.2015
W piątek, 23 stycznia odbyło się spotkanie poświęcone projektowi stworzenia bazy żołnierzy armii sowieckiej wziętych do niewoli przez wojsko polskie podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919-1920). Projekt jest koordynowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.Podczas spotkania zaprezentowano założenia metodyczne do bazy danych oraz omówiono sprawy związane z dalszym poszukiwaniem dokumentów zawierających informacje o jeńcach. W skład nowo powołanej Rady Naukowej projektu wchodzą historycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Zbigniew Karpus i prof. dr hab. Waldemar Rezmer, dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego dr Czesław Andrzej Żak wraz ze swoim zastępcą dr. Andrzejem Wesołowskim, ze strony archiwów państwowych: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. dr hab. Władysław Stępniak, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Andrzej Biernat oraz dr Ewa Rosowska, dr Anna Laszuk i Katarzyna Kiliszek.Źródło://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
31.01.2015
Archiwum jest dla reportera jak strych dla dziecka. Pełen fascynujących niespodzianek - zapraszamy do lektury artykułu Mariusza Szczygła z cyklu "Krótki kurs reporterski", publikowanym na łamach portalu Mapa Kultury.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
14.01.2015
Prezentacja on-line ukazująca odbdowę Kalisza
... zobacz więcej
09.01.2015
Ponad 70 dokumentów, w tym map i fotografii, dotyczących historii Malborka i jego mieszkańców zawiera publikacja, która ukazała się nakładem Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku. Szczegóły na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
28.12.2014
Archiwalia..., koferencja, Centrum Edukacyjne IPN, Warszawa
... zobacz więcej
01.12.2014
Seminarium nt. międzynarodowych projektów digitalizacji i udostępniania zasobu archiwalnego
... zobacz więcej
25.11.2014
W dniach 12-14 listopada 2014 r. w Lizbonie odbyła się 7 konferencja DLM Forum zatytułowana „Making the Information Governance Landscape in Europe”. Podczas obrad poruszono zagadnienia związane z zarządzeniem informacją w kontekście wykorzystywania technologii informatycznych zarówno do tworzenia, zarządzania jak i przechowywania dokumentacji. Ze strony polskiej w konferencji uczestniczyli: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych Hubert Wajs i dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Wojciech Woźniak. Relacja z konferencji na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
20.11.2014
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Muzeum Historii Miasta Poznania i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zapraszają na spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem”, poświęcone Augustowi Cieszkowskiemu. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
14.11.2014
Z okazji jubileuszu Profesora, autora FOPAR, standardu opisu archiwaliów staropolskich, wydano publikację pt. "Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki". Także zarządzający niniejszym serwisem, konsultant on-line i moderator miał przyjemność być studentem Profesora.
... zobacz więcej
28.10.2014
Pokaz oryginału konstytucji 3 maja w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie 
... zobacz więcej
20.10.2014
Inauguracja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.
... zobacz więcej
15.10.2014
W czwartek 25 września o godz. 12.00 w Archiwum Państwowym w Kaliszu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Moje archiwum rodzinne”. Historię rodziny Stadtmüllerów i Jóźwiaków oraz ich okupacyjne losy przybliży Elżbieta Stadtmmüller – prezes Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
29.09.2014
Wystawa w Archiwum Państwowym w Katowicach.
... zobacz więcej
21.09.2014
Archiwa rodzinne - wystawa w Lublinie
... zobacz więcej
15.09.2014
"Archiwa społeczne. Modele współpracy z państwem." Międzynarodowa konferencja.
... zobacz więcej
09.09.2014
W Ossowie, gdzie 94 lata temu toczyła się Bitwa Warszawska, 16 sierpnia ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen D. Muli dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej „W hołdzie amerykańskim lotnikom 7 Eskadry Kościuszkowskiej, bezinteresownym bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku". Otworzył również wystawę pt. „Pułkownik Kukliński - polska samotna misja", przygotowaną przez Archiwum Akt Nowych i Izbę Pamięci Pułkownika Kuklińskiego.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
19.08.2014
Konferencja naukowa "Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych", Poznań, 3.10.2014 r. 
... zobacz więcej
12.08.2014
Archiwa państwowe zaplanowały ponad 100 wydarzeń upamiętniających I wojnę światową. W latach 2014-2018 w ponad 30 miastach Polski między innymi w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Kaliszu, Łodzi i Lublinie odbywać się będą wystawy, konferencje, przeglądy filmów oraz zajęcia edukacyjne dla młodzieży, które przybliżą Wielką Wojnę w wymiarze europejskim, polskim, a także regionalnym i lokalnym. Nakładem archiwów ukażą się również publikacje, w tym wydawnicta źródłowe, szczególnie pamiętnikarskie.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
29.07.2014
Archiwa Państwowe beneficjentami IV edycji Programu Kultura+, Priorytet "Digitalizacja".
... zobacz więcej
21.07.2014
Gdy wybuchła, nikt nie wiedział że będzie I, dlatego nazwano ją Wielką Wojną.
... zobacz więcej
15.07.2014
Chiny i Polska nawiązały wzajemną współpracę archiwalną już w październiku 1998 r.
... zobacz więcej
07.07.2014
Gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji w archiwach zakładowych, 24-25 czerwca, Bydgoszcz
... zobacz więcej
04.07.2014
Zapraszamy do udziału w seminarium:OD PAPIERU DO EZD- Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej.Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.Warszawa, 24.06.2014System elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD, jest narzędziem, które ma sprawić, że administracja będzie mogła pracować skuteczniej, w oparciu o coraz lepsze standardy pracy, lepszą jakość, szybkość działania, przejrzystość, wskazując także kierunki zmian w poszukiwaniu oszczędności. Niełatwy proces wdrożenia, napotykający szereg przyzwyczajeń, mentalność oraz obawy urzędników, wymaga precyzyjnego przygotowania zarówno technicznego jaki i organizacyjnego oraz merytorycznego jednostki. Ponadto wymagania prawne, w szczególności "elektroniczne" KPA, czy nowa instrukcja kancelaryjna, wymuszają na urzędach podjęcia wyzwania wdrażania nowoczesnych ale nietrywialnych rozwiązań.Przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, angażujący się w cyfryzację polskiej administracji, podzielą się wiedzą i doświadczeniem z licznych wdrożeń autorskiego systemu EZD w administracji publicznej. Podczas seminarium szczegółowo zostaną omówione zagadnienia, o których należy pamiętać i uwzględnić decydując się na elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji.Zaprezentowany zostanie model skutecznego wdrożenia, obejmujący poszczególne etapy prac wraz z dokumentacją niezbędną do przygotowania dla każdego odcinka tej niełatwej drogi, prowadzącej do e-sukcesu.Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/ezd/formularz_pr10.php PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/ezd/index.php,  a w nim m.in.: - DOKUMENT ELEKTRONICZNY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, CZYLI CZAS NA EZDMariusz Madejczyk (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)- JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ EZD w jednostkach administracji publicznej cz. I Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej Magdalena Sawicka (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)- cz. II Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznejOmówienie czynności niezbędne do wykonania:Magdalena Sawicka (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)- cz. III Zarządzanie składem chronologicznym. Archiwizacja dokumentacji stanowiącej akta spraw dokumentowanych elektronicznie w systemie EZD.Dorota Szymańska (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. ; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@cpi.com.pl
... zobacz więcej
27.05.2014
Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 27 maja w ramach projektu unijnego „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Spotkanie otworzy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.Konferencja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa. Program konferencji dostępny na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
19.05.2014
Kamieniecki Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu gościł 12 maja uczestników międzynarodowego seminarium warsztatowego „Kolekcje archiwalne w muzeach domowych”, zorganizowanego we współpracy z Międzynarodową Siecią Muzeów Domowych.W spotkaniu uczestniczyli m.in.: zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Andrzej Biernat, radni województwa dolnośląskiego, władze samorządowe powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego, dyrektorzy archiwów państwowych i wyższych uczelni z Czech, członkowie Sieci Muzeów Domowych z Polski, Ukrainy i Czech, członkowie Dolnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz kolekcjonerzy i prywatni archiwiści. Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski wyraził nadzieję, że seminarium stanie się platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności archiwistów i prywatnych kolekcjonerów. Dr Andrzej Biernat przedstawił przykłady badań nad przeszłością rodzin. Kolejne referaty prezentowały różne koncepcje tworzenia kolekcji, nadawania im układu, prowadzenia inwentaryzacji. Część warsztatowa dotyczyła digitalizacji i konserwacji zbiorów. Prelegentami byli pracownicy archiwów państwowych we Wrocławiu i Szczecinie oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Trzecią część seminarium wypełniły prezentacje kolekcji prywatnych.Organizatorzy zapowiadają, że seminarium będzie organizowane cyklicznie.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
16.05.2014
Ogólnopolskie, interdyscyplinarne SeminariumAP Siedlce, 12.05.20014 r. 
... zobacz więcej
09.05.2014
 Zapraszamy do udziału w seminarium:ZMIANY W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R.  Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/zke/formularz_pr10.php Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 10 stycznia 2014 r. istotnie zmieniła 2 ustawy proceduralne: Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W dniu 11 maja 2014 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy k.p.a., a zmiany obejmą przepisy dotyczące m.in. doręczeń, przyjmowania podań, dostępu doi akt spraw oraz czynności profesjonalnego pełnomocnika. Wpływ na czynności w postępowaniu administracyjnych jurysdykcyjnym będą miały również zmiany w samej ustawie o informatyzacji. Ich konsekwencją staje się potrzeba stosownego przygotowania się organów administracji publicznej pod kątem prawnym, organizacyjnym i technicznym.Jeszcze dalej idące zmiany przewidziano w p.p.s.a., które mają zapewnić kompleksową informatyzację postępowania przed sądami administracyjnymi. Jednak długie vacatio legis rodzi pytania o zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej do momentu wejścia nowych przepisów w życie. Podczas seminarium tymi wszystkimi zagadnieniami zajmują się prelegenci i uczestnicy panelu dyskusyjnego: specjaliści z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przedstawiciele nauki. Seminarium będzie okazją dla jego uczestników nie tylko do zapoznania się ze zmienionymi przepisami, ale również do wyjaśnienia i przedyskutowania nurtujących ich problemów związanych z nowelizacją. PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/zke/index.phpORGANIZATOR: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. ; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@cpi.com.pl 
... zobacz więcej
24.04.2014
Konferencja w Instytucie Hstorii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
... zobacz więcej
17.04.2014
Poszukiwania genealogiczne stają się ostatnio coraz popularniejsze. Pomysł digitalizacji źródeł genealogicznych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego wychodzi naprzeciw temu trendowi.
... zobacz więcej
11.04.2014
Pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku wydawniczym.
... zobacz więcej
21.03.2014
Wystawa w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, archiwistów zakładowych szczególnie powinna zainteresować działalność gospodarcza rodu von Schoenaich i związana z tym konieczność archiwizowania akt.
... zobacz więcej
15.03.2014
Archiwum Państwowe w Kaliszu rozpoczęło nowy cykl wystaw internetowych pt. "Moje Archiwum Rodzinne", w ramach którego prezentowane będą rodzinne archiwalia kaliszan. Pierwsza wystawa ukazuje dokumenty związane z historią rodziny Siarkiewiczów. Obok dokumentów urzędowych prezentowane są  fragmenty pamiętnków i listów oraz fotografie i rysunki Kalisza z pierwszej połowy XX wieku przybliżające dzieje i zainteresowania członków kaliskiej rodziny. W świat rodzinnych archiwaliów wprowadza córka Franciszka Siarkiewicza i Marianny z Laksandrów Elżbieta Siarkiewicz – muzyk i kronikarz rodzinny. Wystawa jest dostępna na stronie Archiwum http://www.archiwum.kalisz.pl/wystawy-on-line-032Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
08.03.2014
Targi pracy dla osób niepełnosprawnych.Bydgoszcz, 21.03.2014 r.  
... zobacz więcej
02.03.2014
19 edycja seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIEW POSZUKIWANIU OPTYMALNEJ FUNKCJONALNOŚCI BUDOWANIE WIZERUNKU, NOWE FORMY UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓWWarszawa, 3 kwietnia 2014 r. 
... zobacz więcej
21.02.2014
Zapraszamy do udziału w III edycji FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH - ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ, które odbędzie się 26 lutego 2014 roku w Warszawie.
... zobacz więcej
10.02.2014
Seminarium z cyklu ZBIORY SPECJALNE. Część II: stare druki, kartografia, archiwalia. Praktyka oceny i opracowania zabytków dokumentarnych.Warszawa, 18 marca 2014 r.  
... zobacz więcej
06.02.2014
XVIII edycja seminarium z cyklu "Nowoczesne muzea i galerie" - "Interaktywne muzea - koncepcje, projekty realizacje i doświadczenia", Warszawa, 27 lutego 2014 r.  
... zobacz więcej
24.01.2014
Procedury i warunki odbioru wystawy muzealnej i przekazania jej do udostępnienia publicznego Warsztaty;Warszawa 23 Stycznia 2014 r.  
... zobacz więcej
19.12.2013
Wszyscy archiwiści pamiętają podręcznik pod red. śp. dra Pustuły "Kancelaria i archiwum zakładowe" będący nieocenioną pomocą dla archiwistów zakładowych.
... zobacz więcej
27.11.2013
Targi Pracy adresowane do osób niepełnosprawnych.
... zobacz więcej
22.11.2013
 Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Nowe funkcje archiwów"Poznań, 24-25 październik 2013 r.
... zobacz więcej
15.11.2013
 Dnia 6 listopada br. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwóww Państwowych odbyła się uroczystość przekazania Archiwum Jana Kułakowskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych.
... zobacz więcej
07.11.2013
Seminarium: Specyfika ewidencjonowania zabytków archeologicznych w muzeach a model, procedury, praktyka. 28 listopada 2013 r., Warszawa 
... zobacz więcej
01.11.2013
Seminarium z cyklu: ZBIORY SPECJALNE. Edycja I: stare druki, kartografia, archiwalia
... zobacz więcej
17.10.2013
Przez dwa dni ponad 750 muzealników, archiwistów i bibliotekarzy odwiedziło pierwsze Targi Dziedzictwo, organizowane 17-18 września br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Wydarzenie zainaugurowała uroczysta ceremonia, w której uczestniczyli przedstawiciele kluczowych dla branży instytucji i organizacji. Podczas imprezy można było zapoznać się z różnorodnymi propozycjami służącymi odpowiedniemu przechowywaniu zasobów w administrowanych przez nich placówkach. Równolegle na targach zorganizowane zostało seminarium „Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych – stan obecny i pespektywy”, w którym udział wzięło prawie 300 osób. Pierwsze Targi Dziedzictwo zostały pozytywnie przyjęte przez branżę, a wystawcy docenili wydarzenie zarówno za kwestie organizacyjne, jak też aspekty biznesowe. 
... zobacz więcej
02.10.2013
Wystąpienie Tomasza Lejmana, Prokuratora Prokuratury Generalnej poświęcone prowadzonym postępowaniom w sprawach dokumentacji
... zobacz więcej
02.10.2013
Wystąpienie Janusza Gołaszewskiego, dyr. Archiwum Państwowego we Wrocławiu na temat współpracy z Urzędem Marszałkowskim
... zobacz więcej
23.09.2013
 Wystąpienie Pani Moniki Jurgo-Puszcz, kierownik Sekcji Promocji i Kontaktów Zewnętrznych Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
... zobacz więcej
17.09.2013
Wystąpienie Dariusza Grota, dyrektora Departamentu Organizacji i Udostępniania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
... zobacz więcej
09.09.2013
 Wystąpienie mec. Stefana Ciszewskiego, radcy prawnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, poświęcone podstawom prawnym postępowania z dokumentacją osobową i płacową.
... zobacz więcej
02.09.2013
 Konferencję otworzył prof. dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
... zobacz więcej
26.08.2013
Wystąpienie Zbigniewa Derdziuka, Preszesa ZUS na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
... zobacz więcej
19.08.2013
 Wystąpienie Dyrektor APDOiP na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
... zobacz więcej
12.08.2013
Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ochrony zbiorów w archiwach, bibliotekach, muzeach do udziału w dwudniowym seminarium pt.:Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych - stan obecny i perspektywy.Odbędzie się ono w ramach Targów Dziedzictwo 2013 w dniach 17-18 września br. w Centrum MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c.Udział w seminarium jest bezpłatny.W załączeniu przedstawiamy szczegółowy program wraz z kluczowymi zagadnieniami, pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz formularz zgłoszeniowy. Jednocześnie informujemy, że nadesłane zgłoszenie i udział w seminarium zwalnia z dodatkowej rejestracji i daje możliwość nieodpłatnego zwiedzania ekspozycji targowej. Z poważaniem,Zespół Targów Dziedzictwo 2013www.targidziedzictwo.pl
... zobacz więcej
06.08.2013
Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ochrony zbiorów w archiwach, bibliotekach, muzeach do udziału w dwudniowym seminarium pt.:Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych - stan obecny i perspektywy.Odbędzie się ono w ramach Targów Dziedzictwo 2013 w dniach 17-18 września br. w Centrum MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c.Udział w seminarium jest bezpłatny.W załączeniu przedstawiamy szczegółowy program wraz z kluczowymi zagadnieniami, pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz formularz zgłoszeniowy. Jednocześnie informujemy, że nadesłane zgłoszenie i udział w seminarium zwalnia z dodatkowej rejestracji i daje możliwość nieodpłatnego zwiedzania ekspozycji targowej. Z poważaniem,Zespół Targów Dziedzictwo 2013www.targidziedzictwo.pl
... zobacz więcej
06.08.2013
  Wystąpienie zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych skierowane do przedsiębiorców
... zobacz więcej
28.06.2013
W dniach 22-26 kwietnia 2013r. mury Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej stały się swoistą sceną dla uczestników XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. W tym roku, największa naukowo-kulturalna impreza w kraju odbyła się pod hasłem „Historia – Tradycja – Nowoczesność”. Uroczysta inauguracja Zjazdu odbyła się 22 kwietnia, gromadząc najwyższe władze Uniwersytetu oraz Wydziału Humanistycznego UMCS w osobach: Jego Magnificencji Rektora Stanisława Michałowskiego, Dziekana Wydziału Humanistycznego Roberta Litwińskiego, Dyrektora Instytutu Historii Dariusza Słapka. Na uroczystości pojawili się również przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych Lubelszczyzny, a także instytucji, które udzieliły wsparcia podczas organizacji XXI OZHS. Inaugurację uświetnił wykładem prof. Jacek Banaszkiewicz, wybitny mediewista. Przez dwa kolejne dni obradowano w około 20 panelach tematycznych prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS. W obradach uczestniczyło ponad 300 prelegentów, w tym również goście z Rosji i Ukrainy. Studenci i doktoranci mogli wzbogacić również swoje umiejętności w badaniu i poznawaniu historii poprzez udział w przygotowanych aż 11 warsztatach, poprowadzonych przez najlepszych ekspertów. Oprócz młodych historyków w obradach wzięło także udział ok. 50 doświadczonych badaczy i popularyzatorów z czołowych środowisk zajmujących się historią w Polsce.Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów miał również swoje drugie oblicze. W przerwach między naukową dyskusją uczestnicy mogli wziąć udział w licznych wydarzeniach kulturalnych – zagrać w gry historyczne (w tym osławiony „Dywizjon 303”) czy odwiedzić miasteczko rekonstrukcyjne. Pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej lublinianie mogli zapoznać się z wystawą Instytutu Pamięci Narodowej „Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna”. W środę, 24 kwietnia w kawiarni „Kawka” dr Marek Sioma, historyk dziejów najnowszych, i pisarz Marcin Wroński dyskutowali o tym, „Jak mówić, pisać i uprawiać historię?” W dniu kolejnym w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się LARP historyczny pt. „Partyzancki kraj”. Dwa ostatnie dni były poświęcone na zapoznanie się z urokliwą Lubelszczyzną i zabytkowym Lublinem. Uczestnicy Zjazdu odwiedzili miejscowości naszego regionu podążając „Śladami średniowiecznej Lubelszczyzny”, „Szlakiem lubelskiego Powiśla”, zwiedzając pałace magnackie, a nawet goszcząc przez pewien czas we Lwowie. Goście mieli również okazję zobaczyć unikatowe zbiory Muzeum na Majdanku oraz wybrać się na przejażdżkę „Trajtkiem-Ziutkiem”. Ciekawostką okazała się być wycieczka „Jagielloński szlak Unii Lubelskiej” - jej uczestnicy, dzięki tabletom mogli również porównać  dzisiejsze zabytki miasta z ich wirtualnymi rekonstrukcjami. Na uczestników czekały też liczne imprezy integracyjne.Na sejmiku studenckim reprezentanci obecnych ośrodków akademickich jednogłośnie wybrali organizatorem kolejnego Zjazdu Uniwersytet Gdański. XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów wsparło kilkadziesiąt instytucji administracyjnych, samorządów, mediów, organizacji naukowych, popularyzatorskich, kulturalnych, opiekujących się dziedzictwem, archiwów, bibliotek, muzeów, fundacji, stowarzyszeń i towarzystw. Organizatorzy pragną podziękować współorganizatorom Zjazdu – Oddziałowi IPN w Lublinie, Ośrodkowi Brama Grodzka – Teatr NN, Urzędowi Miasta Lublin oraz jednemu z partnerów, Stowarzyszeniu „Studnia Pamięci”. W sposób szczególny na podziękowania zasługują również sponsorzy: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wargamer Lublin, Surge Polonia, Memobook, Hotels Lublin i Motel PZM.Komitet Organizacyjny
... zobacz więcej
13.05.2013
W dniach 22-26 kwietnia 2013r. mury Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej stały się swoistą sceną dla uczestników XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. W tym roku, największa naukowo-kulturalna impreza w kraju odbyła się pod hasłem „Historia – Tradycja – Nowoczesność”. Uroczysta inauguracja Zjazdu odbyła się 22 kwietnia, gromadząc najwyższe władze Uniwersytetu oraz Wydziału Humanistycznego UMCS w osobach: Jego Magnificencji Rektora Stanisława Michałowskiego, Dziekana Wydziału Humanistycznego Roberta Litwińskiego, Dyrektora Instytutu Historii Dariusza Słapka. Na uroczystości pojawili się również przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych Lubelszczyzny, a także instytucji, które udzieliły wsparcia podczas organizacji XXI OZHS. Inaugurację uświetnił wykładem prof. Jacek Banaszkiewicz, wybitny mediewista. Przez dwa kolejne dni obradowano w około 20 panelach tematycznych prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS. W obradach uczestniczyło ponad 300 prelegentów, w tym również goście z Rosji i Ukrainy. Studenci i doktoranci mogli wzbogacić również swoje umiejętności w badaniu i poznawaniu historii poprzez udział w przygotowanych aż 11 warsztatach, poprowadzonych przez najlepszych ekspertów. Oprócz młodych historyków w obradach wzięło także udział ok. 50 doświadczonych badaczy i popularyzatorów z czołowych środowisk zajmujących się historią w Polsce.Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów miał również swoje drugie oblicze. W przerwach między naukową dyskusją uczestnicy mogli wziąć udział w licznych wydarzeniach kulturalnych – zagrać w gry historyczne (w tym osławiony „Dywizjon 303”) czy odwiedzić miasteczko rekonstrukcyjne. Pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej lublinianie mogli zapoznać się z wystawą Instytutu Pamięci Narodowej „Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna”. W środę, 24 kwietnia w kawiarni „Kawka” dr Marek Sioma, historyk dziejów najnowszych, i pisarz Marcin Wroński dyskutowali o tym, „Jak mówić, pisać i uprawiać historię?” W dniu kolejnym w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się LARP historyczny pt. „Partyzancki kraj”. Dwa ostatnie dni były poświęcone na zapoznanie się z urokliwą Lubelszczyzną i zabytkowym Lublinem. Uczestnicy Zjazdu odwiedzili miejscowości naszego regionu podążając „Śladami średniowiecznej Lubelszczyzny”, „Szlakiem lubelskiego Powiśla”, zwiedzając pałace magnackie, a nawet goszcząc przez pewien czas we Lwowie. Goście mieli również okazję zobaczyć unikatowe zbiory Muzeum na Majdanku oraz wybrać się na przejażdżkę „Trajtkiem-Ziutkiem”. Ciekawostką okazała się być wycieczka „Jagielloński szlak Unii Lubelskiej” - jej uczestnicy, dzięki tabletom mogli również porównać  dzisiejsze zabytki miasta z ich wirtualnymi rekonstrukcjami. Na uczestników czekały też liczne imprezy integracyjne.Na sejmiku studenckim reprezentanci obecnych ośrodków akademickich jednogłośnie wybrali organizatorem kolejnego Zjazdu Uniwersytet Gdański. XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów wsparło kilkadziesiąt instytucji administracyjnych, samorządów, mediów, organizacji naukowych, popularyzatorskich, kulturalnych, opiekujących się dziedzictwem, archiwów, bibliotek, muzeów, fundacji, stowarzyszeń i towarzystw. Organizatorzy pragną podziękować współorganizatorom Zjazdu – Oddziałowi IPN w Lublinie, Ośrodkowi Brama Grodzka – Teatr NN, Urzędowi Miasta Lublin oraz jednemu z partnerów, Stowarzyszeniu „Studnia Pamięci”. W sposób szczególny na podziękowania zasługują również sponsorzy: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wargamer Lublin, Surge Polonia, Memobook, Hotels Lublin i Motel PZM.Komitet Organizacyjny
... zobacz więcej
13.05.2013
XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w LublinieNiebawem rusza XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, największe naukowo-kulturalne wydarzenie historyczne w Polsce.XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w tym roku odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dniach 22-26 kwietnia do „Koziego Grodu” przyjedzie ok. 300 studentów i doktorantów z Polski i zagranicy oraz ok. 50 specjalnie zaproszonych gości. Jak co roku OZHS będzie zarówno wydarzeniem naukowym, jak i kulturalnym. Obrady będą miały miejsce na Wydziale Humanistycznym UMCS w dniach 23-24 kwietnia. Referenci będą przedstawiać wyniki swoich prac w 19 tematycznych panelach. Odbędą się również dwie debaty na tematy ważne dla każdego historyka. W tym samym czasie zostanie przeprowadzonych 11 różnych warsztatów przygotowujących uczestników do pracy naukowej i popularyzatorskiej. Program kulturalny jest równie bogaty. Zjazdowicze będą mogli odwiedzić gamesroom i miasteczko rekonstrukcyjne, spotkać się z pisarzem Marcinem Wrońskim, wziąć udział w LARP-ie oraz zobaczyć wystawę IPN „Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna - pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”. 25 i 26 kwietnia to czas poświęcony na wycieczki po Lublinie i Lubelszczyźnie.Oprócz tego zachęcamy do udziału w niezwykłej inicjatywie, jaka jest THATCamp (23-24 kwietnia), czyli cykl warsztatów i spotkań dla wszystkich, którzy są zainteresowani cyfrową humanistyką. Jego organizatorami są Historia i Media oraz Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. XXI OZHS sponsorują Wydawnictwo Naukowe PWN, Wargamer Lublin, Memobook i Surge Polonia. Współorganizatorami będą Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN oraz Urząd Miasta Lublin. Impreza cieszy się wsparciem ok. 80 patronatów: Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, licznych samorządów, mediów, organizacji nauki i kultury, archiwów, bibliotek, instytucji opiekujących się dziedzictwem, muzeów, fundacji, stowarzyszeń i towarzystw.Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową http://xxiozhs.umcs.lublin.pl/ oraz facebookowy fanpage.
... zobacz więcej
15.04.2013
Targi Wyposażenia Archiwów, Muzeów, Bibliotek i Kancelarii Dziedzictwo to jedyne tego typu branżowe targi w Polsce, które w jednym miejscu gromadzą przedstawicieli świata archiwistyki, muzealnictwa i bibliotekarstwa.Targi odbędą się w dniach 17-18 września 2013 w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.Do udziału w targach zapraszamy producentów, dystrybutorów, dostawców, którzy w swojej ofercie posiadają sprzęt oraz usługi specjalistyczne dla bibliotek, archiwów i muzeów, tj:· specjalistyczne meble do archiwów· sprzęt elektroniczny do digitalizacji zasobów archiwalnych i biurowych· systemy zarządzania informacją· specjalistyczne urządzenia· wyposażenie biurowe· systemy magazynowe· usługi i programy komputerowe· zarządzenie dokumentacją· urządzenia i usługi do techniki i konserwacji i renowacji· pozostały sprzęt używany w muzeum, archiwum, bibliotece czy kancelarii.Targi Dziedzictwo mają na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy administratorami placówek archiwalnych, muzealnych czy bibliotecznych a podmiotami produkującymi i dystrybuującymi dedykowany sprzęt, a także dostarczającymi specjalistyczne usługi. Stwarzają też możliwość zdobycia cennej wiedzy na temat archiwistyki. Wydarzeniu towarzyszyć będzie bowiem szeroki program paneli i konferencji obejmujących najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące wyposażenia, usług i programów komputerowych dla archiwów czy muzeów, zarządzania dokumentacją oraz dziedzin pokrewnych. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:Magdalena WojciechowskaTel. 22 529 39 64mwojciechowska@mtpolska.com.pl
... zobacz więcej
05.03.2013
W dniu 27 września 2012 r., pod Patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich oraz  Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle w Centrum Bankowo – Finansowym „Nowy Świat”, odbyła się konferencja „E-administracja w Polsce – mit czy fakt”.Rozwiązania technologiczne podczas konferencji zaprezentowały takie firmy jak:- S4E S.A.- EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o.- Omnitec Sp. z o.o.- Oracle Polska- Arrow ECS Sp. z o.o.- Image Recording Solutions Sp. z o.o.Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in., jak usprawnić obieg dokumentów, składować i chronić newralgiczne dane w jednostkach administracji publicznej oraz  ułatwić dostęp obywatela do informacji. Niezależni eksperci oraz sponsorzy wyjaśnili uczestnikom konferencji, jak ważne jest wdrożenie założeń elektronicznej administracji , która pomoże usprawnić komunikację między pracownikami oraz podniesie efektywność pracy Urzędu.Wykłady merytoryczne wygłosili:- Zbigniew  Stelmaszek, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, „E-administracja w województwie podlaskim – dylematy i  wyzwania”- Mirosław Januszewski, Prezes Stowarzyszenia PEMI, „Systemy obiegu dokumentów, efektywna praca czy pozorna optymalizacja”.- Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublina, „Miejskie Centra Przetwarzania Danych – moda czy konieczność?”- Przemysław Momot, Członek Komitetu Technicznego nr 182  ds. ochrony informacji w systemach teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Trusted Information Consulting Sp. z o.o., „Czy muszę chronić informację w administracji publicznej?”Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia, organizowane przez firmę MultiTrain.
... zobacz więcej
07.10.2012
W dniu 27 września 2012 r., pod Patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich oraz  Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle w Centrum Bankowo – Finansowym „Nowy Świat”, odbyła się konferencja „E-administracja w Polsce – mit czy fakt”.Rozwiązania technologiczne podczas konferencji zaprezentowały takie firmy jak:- S4E S.A.- EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o.- Omnitec Sp. z o.o.- Oracle Polska- Arrow ECS Sp. z o.o.- Image Recording Solutions Sp. z o.o.Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in., jak usprawnić obieg dokumentów, składować i chronić newralgiczne dane w jednostkach administracji publicznej oraz  ułatwić dostęp obywatela do informacji. Niezależni eksperci oraz sponsorzy wyjaśnili uczestnikom konferencji, jak ważne jest wdrożenie założeń elektronicznej administracji , która pomoże usprawnić komunikację między pracownikami oraz podniesie efektywność pracy Urzędu.Wykłady merytoryczne wygłosili:- Zbigniew  Stelmaszek, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, „E-administracja w województwie podlaskim – dylematy i  wyzwania”- Mirosław Januszewski, Prezes Stowarzyszenia PEMI, „Systemy obiegu dokumentów, efektywna praca czy pozorna optymalizacja”.- Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublina, „Miejskie Centra Przetwarzania Danych – moda czy konieczność?”- Przemysław Momot, Członek Komitetu Technicznego nr 182  ds. ochrony informacji w systemach teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Trusted Information Consulting Sp. z o.o., „Czy muszę chronić informację w administracji publicznej?”Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia, organizowane przez firmę MultiTrain.
... zobacz więcej
07.10.2012
W dniu 27 września 2012 r., pod Patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich oraz  Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle w Centrum Bankowo – Finansowym „Nowy Świat”, odbyła się konferencja „E-administracja w Polsce – mit czy fakt”.Rozwiązania technologiczne podczas konferencji zaprezentowały takie firmy jak:- S4E S.A.- EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o.- Omnitec Sp. z o.o.- Oracle Polska- Arrow ECS Sp. z o.o.- Image Recording Solutions Sp. z o.o.Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in., jak usprawnić obieg dokumentów, składować i chronić newralgiczne dane w jednostkach administracji publicznej oraz  ułatwić dostęp obywatela do informacji. Niezależni eksperci oraz sponsorzy wyjaśnili uczestnikom konferencji, jak ważne jest wdrożenie założeń elektronicznej administracji , która pomoże usprawnić komunikację między pracownikami oraz podniesie efektywność pracy Urzędu.Wykłady merytoryczne wygłosili:- Zbigniew  Stelmaszek, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, „E-administracja w województwie podlaskim – dylematy i  wyzwania”- Mirosław Januszewski, Prezes Stowarzyszenia PEMI, „Systemy obiegu dokumentów, efektywna praca czy pozorna optymalizacja”.- Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublina, „Miejskie Centra Przetwarzania Danych – moda czy konieczność?”- Przemysław Momot, Członek Komitetu Technicznego nr 182  ds. ochrony informacji w systemach teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Trusted Information Consulting Sp. z o.o., „Czy muszę chronić informację w administracji publicznej?”Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia, organizowane przez firmę MultiTrain.
... zobacz więcej
07.10.2012
"E-administracja w Polsce - mit czy fakt?"
... zobacz więcej
07.08.2012
Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej przejmuje całość zadań związanych z udzielaniem informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej przedsiębiorców.
... zobacz więcej
04.08.2012
4 listopada 2011 r. zapraszamy na szkolenie "Archiwizacja dokumentacji".
... zobacz więcej
30.09.2011
19 października CPI organizuje FORUM INSTYTUCJI KULTURY, którego tematem będą problemy cyfryzacji zasobów muzealnych, bibliotek i archiwów.
... zobacz więcej
27.07.2011
Sukces przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od dobrego wybory systemów i technologii, które wspomagają jego działanie. Na konferencji zaprezentowane zostaną systemy elektronicznego obiegu dokumentów.
... zobacz więcej
14.05.2010
Zapewnienie bezpieczeństwa danych firmowych - tak istotny temat z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem - stał się obecnie jednym z podstawowych elementów długofalowych strategii przedsiębiorstw. Bo gdyby odpowiedzieć sobie na pytania: jak wiele z utraconych danych uda się odzyskać po awarii, jakie koszty poniesiemy w związku z tym procesem i w końcu jak można było tego uniknąć, dojdziemy do wniosku, że akurat w tej kwestii warto wyjść na przód, aby nie musieć uczyć się na błędach.
... zobacz więcej
14.04.2010
Zapraszamy pierwszych 10 osób do BEZPŁATNEGO UDZIAŁU w konferencji: BACKUP ONLINE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Backup, chociaż jest czynnością tak starą jak samo przechowywanie danych, wciąż ma swoje istotne miejsce wśród procesów mających zagwarantować bezpieczeństwo danych. Usługi backupu danych online stają się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod wykonywania kopii zapasowych. Wszystko to za sprawą dostępu do coraz szybszych łączy internetowych oraz rosnącej na tym rynku konkurencji.
... zobacz więcej
03.11.2009
2 października br. w rocznicę upadku Powstania Warszawskiego, w dodatku do dziennika „Polska the Times” pt. „Warszawa – rok 1945”, ukazał się fotoplan Warszawy z VI 1945 roku pokazujący rozmiar zniszczeń dokonanych przez hitlerowców w stolicy Polski podczas II wojny światowej. Uzupełnieniem są zdjęcia Warszawy z okresu okupacji, podobnie jak fotoplan, pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.
... zobacz więcej
15.10.2009
Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprasza na wystawę z okazji jubileuszu 800-lecia ustnego zatwierdzenia przez Papieża Innocentego III Reguły Św. Franciszka z Asyżu. Ekspozycja będzie czynna w dniach 7-20 października 2009 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, w soboty w godz. 9.00 – 13.00.
... zobacz więcej
15.10.2009
W Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się dnia 17 czerwca br. seminarium poświęcone problemom digitalizacji dóbr kultury. W warunkach społeczeństwa informacyjnego problematyka zasobów cyfrowych nabiera coraz większego znaczenia, stając się warunkiem uczestnictwa w międzynarodowej wymianie kulturalnej, i pozwalając jednocześnie na swobodny dostęp do rodzimego dziedzictwa kulturowego.
... zobacz więcej
29.06.2009
Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne, mają zaszczyt zaprosić na konferencję dotyczącą zagadnień "Etyki w zawodzie", która odbędzie się w dn. 11 maja 2009 r. w Pałacu Staszica.
... zobacz więcej
08.04.2009
Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne, mają zaszczyt zaprosić na konferencję dotyczącą zagadnień "Etyki w zawodzie", która odbędzie się w dn. 11 maja 2009 r. w Pałacu Staszica.
... zobacz więcej
08.04.2009
Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne, mają zaszczyt zaprosić na konferencję dotyczącą zagadnień "Etyki w zawodzie", która odbędzie się w dn. 11 maja 2009 r. w Pałacu Staszica.
... zobacz więcej
08.04.2009
Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne, mają zaszczyt zaprosić na konferencję dotyczącą zagadnień "Etyki w zawodzie", która odbędzie się w dn. 11 maja 2009 r. w Pałacu Staszica.
... zobacz więcej
08.04.2009
16 grudnia 2008 w Warszawe odbędzie się XI seminarium z cyklu Składowanie i archiwizacja "ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH W PRAKTYCE". Patronem medialnym seminaurum jest portal Archiwistyka.pl.
... zobacz więcej
31.10.2008
W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej zapraszamy na konferencję naukową: FOTOGRAFIA W NOWOCZESNYM ARCHIWUM, która odbędzie się w Warszawie w dniu 27.10.2008 r. w ramach Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego.
... zobacz więcej
24.09.2008
W dniach 18-19 września bieżącego roku w Legionowie koło Warszawy odbyło się organizowane po raz czternasty Forum Teleinformatyki. Tegoroczne obrady toczyły się pod hasłem „Usługi, procedury i dokumenty elektroniczne – dobre praktyki”.
... zobacz więcej
23.09.2008
Dnia 22 kwietnia Muzeum Powstania Warszawskiego wkroczyło w wirtualny świat. Od tej pory przy pomocy multimedialnej prezentacji dostępnej w Internecie możemy zwiedzać Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego.     Prace nad tym projektem trwały ponad dwa lata. Miały one całkowicie unikalny charakter i były mocno absorbujące dla wielu pracowników Muzeum. Wymagały koordynacji ogromu spraw : zamykanie ekspozycji do kręcenia scen filmowych, dopasowanie oświetlenia, przygotowanie eksponatów z ekspozycji do fotografowania, ich przenoszenie do pracowni, opracowanie scenariusza, przegląd magazynów i typowanie eksponatów do digitalizacji itd.
... zobacz więcej
30.08.2008
Archiwum PAN organizuje w dniach 10 – 13 września 2008 r. w Nowym Sączu i Bochni Międzynarodową konferencję archiwalno - historyczną „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.” Konferencja jest realizacją porozumień zawartych pomiędzy archiwami polskimi, czeskimi, słowackimi i węgierskimi.
... zobacz więcej
16.05.2008
Archiwum PAN organizuje w dniach 10 – 13 września 2008 r. w Nowym Sączu i Bochni Międzynarodową konferencję archiwalno - historyczną „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.” Konferencja jest realizacją porozumień zawartych pomiędzy archiwami polskimi, czeskimi, słowackimi i węgierskimi.
... zobacz więcej
16.05.2008
Archiwum PAN organizuje w dniach 10 – 13 września 2008 r. w Nowym Sączu i Bochni Międzynarodową konferencję archiwalno - historyczną „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.” Konferencja jest realizacją porozumień zawartych pomiędzy archiwami polskimi, czeskimi, słowackimi i węgierskimi.
... zobacz więcej
16.05.2008
Środowisko archiwistów kościelnych podjęło inicjatywę opracowania biogramów polskich archiwistów kościelnych i opublikowania ich w Słowniku archiwistów kościelnych. Do współpracy pragniemy zaprosić aktualnych archiwistów instytucji kościelnych, którzy zechcą opracować biogramy swoich zmarłych poprzedników i byłych współpracowników. Szczegóły na stronie: http://naszearchiwa.pl.tl
... zobacz więcej
29.04.2008
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz serwis Archiwistyka.pl zapraszają na I Krajowe Seminarium Problemowe pt. Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń.
... zobacz więcej
04.04.2008
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz serwis Archiwistyka.pl zapraszają na I Krajowe Seminarium Problemowe pt. Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń.
... zobacz więcej
04.04.2008
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz serwis Archiwistyka.pl zapraszają na I Krajowe Seminarium Problemowe pt. Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń.
... zobacz więcej
04.04.2008
Z okazji Świąt Wielkanocnych zespół serwisu składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju oraz szczęścia.
... zobacz więcej
24.03.2008
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz złożył 27 lutego 2008 r. na zaproszenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Sławomira Radonia wizytę w Archiwum Głównym Akt Dawnych.
... zobacz więcej
09.03.2008
Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej UMK przy współudziale Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział w Toruniu organizują w dniach 9-10 maja 2008 r. drugą międzynarodową konferencję archiwalną z cyklu „Wiosenne spotkania archiwalne” zatytułowaną: „Public relations w archiwach”.
... zobacz więcej
21.01.2008
Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej UMK przy współudziale Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział w Toruniu organizują w dniach 9-10 maja 2008 r. drugą międzynarodową konferencję archiwalną z cyklu „Wiosenne spotkania archiwalne” zatytułowaną: „Public relations w archiwach”.
... zobacz więcej
21.01.2008
Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej UMK przy współudziale Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział w Toruniu organizują w dniach 9-10 maja 2008 r. drugą międzynarodową konferencję archiwalną z cyklu „Wiosenne spotkania archiwalne” zatytułowaną: „Public relations w archiwach”.
... zobacz więcej
21.01.2008
W ramach targów odbędzie się m.in. warsztat poświęcony bezpieczeństwu zbiorów bibliotecznych i archiwalnych oraz konserwacji papieru. Pełny plan targów prezentujemy poniżej; 1. Seminaria i warsztaty: * „Samorząd – Inwestycje – Ochrona zabytków”, organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
... zobacz więcej
19.10.2007
Po zakończeniu V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich odbywającego się w dniach 7- 8 września 2007 r. w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie odbył się XIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wzięło w nim udział 153 delegatów z 23 oddziałów Stowarzyszenia.
... zobacz więcej
01.10.2007
W dniach 6 - 7 września 2007 r. w Olsztynie miał miejsce V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Mottem tegorocznego Zjazdu było hasło: „Archiwa polskie w nowoczesnym społeczeństwie". Uczestniczyli w nim archiwiści z całego kraju oraz zagraniczni goście.
... zobacz więcej
11.09.2007
Archiwum Państwowe w Płocku wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku wydało katalog z wystawy pt.: Obiektywem partii – województwo płockie w fotografii z archiwum KW PZPR”.
... zobacz więcej
28.08.2007
W dniach 20-21 kwietnia 2007 r. odbyła się w Toruniu międzynarodowa konferencja nt.: Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian. W ciągu dwóch dni wygłoszonych zostało 12 referatów przez prelegentów z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Słowacji, Niemiec oraz Polski.
... zobacz więcej
27.08.2007
Mottem V Powszechnego Zjazdu Archiwistów odbywającego się w Olsztynie w dniach 6-7 września 2007 r. będzie hasło: "ARCHIWA W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE", W związku z tym obrady Zjazdu prowadzone będą na sesjach plenarnych, w sekcjach problemowych oraz w panelach.
... zobacz więcej
27.08.2007
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy organizuje w dniach 18–20 maja 2007 r. 3-dniowe szkolenie archiwalne nt. „Postępowanie z dokumentacją elektroniczną w świetle Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. i aktów wykonawczych”
... zobacz więcej
29.03.2007
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy organizuje w dniach 18–20 maja 2007 r. 3-dniowe szkolenie archiwalne nt. „Postępowanie z dokumentacją elektroniczną w świetle Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. i aktów wykonawczych”
... zobacz więcej
29.03.2007
Inauguracja  portalu EURIDICE odbędzie się 30 stycznia 2007 roku o godzinie 11:00-15:00 w Bibliotece Narodowej  w  Warszawie Al. Niepodległości  213  sala 200. Co to jest EURIDICE?
... zobacz więcej
23.01.2007
Inauguracja  portalu EURIDICE odbędzie się 30 stycznia 2007 roku o godzinie 11:00-15:00 w Bibliotece Narodowej  w  Warszawie Al. Niepodległości  213  sala 200. Co to jest EURIDICE?
... zobacz więcej
23.01.2007
W dniach 19-20 grudnia 2006 r. odbyły się polsko-włoskie warsztaty "Digitalizacja Dziedzictwa Kulturalnego". Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z problematyką zarządzania projektami digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
... zobacz więcej
15.01.2007
W dniu 2 października 2006 r. stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych objął dr Sławomir Radoń. Sylwetka dra Sławomira Radonia...
... zobacz więcej
12.01.2007
W dniach 23.11-24.11.2006 odbyły się dwudniowe warsztaty realizowane w ramach projektu europejskiego TAPE mające na celu zapoznanie uczestników z podstawami budowy, zapisu i odtwarzania materiałów audiowizualnych oraz wynikających z tego zagrożeń i sposobów ochrony. Poruszone zostaną też tematy związane z digitalizacją materiałów audiowizualnych.
... zobacz więcej
12.01.2007
W dniach 23.11-24.11.2006 odbyły się dwudniowe warsztaty realizowane w ramach projektu europejskiego TAPE mające na celu zapoznanie uczestników z podstawami budowy, zapisu i odtwarzania materiałów audiowizualnych oraz wynikających z tego zagrożeń i sposobów ochrony. Poruszone zostaną też tematy związane z digitalizacją materiałów audiowizualnych.
... zobacz więcej
12.01.2007
W dniach 10 -12 listopada 2006 roku Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowało konferencję pod hasłem: Archiwista – status zawodowy i odpowiedzialność zawodowa.Konferencję otworzyła i powitała gości oraz uczestników Prezes Zarządu Stowarzyszenia  Archiwistów Instytucji  Wymiaru Sprawiedliwości – Ewa Seweryn–Duda.
... zobacz więcej
12.01.2007
Dnia 8 czerwca 2006 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Programowo-Naukowego V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, który będzie obradował w dniach 8-9 września 2007 r. w Olsztynie.
... zobacz więcej
12.01.2007
strzałka do góry