Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze
Leszek Pudłowski, Antropologia archiwum w Stanach Zjednoczonych. Zarys dziejów archiwistyki i zarządzania dokumentacją w latach 1774-1940, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2024, ss. 480 (Książka dostępna zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej)  Antropologia archiwum w Stanach Zjednoczonych. Zarys dziejów archiwistyki i zarządzania dokumentacją w latach 1774-1940 – Archiwa Państwowe
... zobacz więcej
12.07.2024
Anna Mierzyńska, Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie, wyd. Agora, 2022, ss. 376 Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie - Anna Mierzyńska | Książka w Lubimyczytac.pl - Opinie, oceny, ceny (Info zaczerpnąłem z newslettera Infobrokerska.pl, który tutaj gorąco polecam)
... zobacz więcej
03.04.2024
Horstmann Anja, Kopp Vanina, Archiv-Macht-Wissen, Organisation und Konstruktion von Wissen und Wirklichkeiten in Archiven, wyd. Campus, 2010, ss. 252 "Nicht erst seit dem Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln sind Archive und ihre Rolle als Träger von Erinnerung, Repräsentation, Wissenskonstruktion und Herrschaftspraxis von Interesse. Die Autorinnen und Autoren beleuchten diese Zusammenhänge mithilfe eines erweiterten Archivbegriffs, der Akten, Sammlungen in Bibliotheken und Museen, aber auch Diskurse umfasst." 
... zobacz więcej
19.03.2024
Poraziński J., Pustuła Z., Archiwa Samorządowe, II Krajowe Sympozjum Archiwalne 28-29 września 1999 r., wyd. SAP Press, Warszawa 1999 Archiwa samorządowe odgrywają ważną rolę w samorządzie, czasami nawet kluczową. Ich znaczenie wzrosło jeszcze badziej po reformie administracyjnej kraju.W przypadku zaś pracowników samorządowych Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. zalicza wprawdzie archiwistów w Art. 4 & 2 pkt 3 do pracowników pomocniczych i obsługi, jednak Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w Art. 12 & 2 określa stanowisko archiwisty jako stanowisko urzędnicze.
... zobacz więcej
19.03.2024
Rae L. Baker, Prawdziwa głębia OSINT. Odkryj wartość danych Open Source Intelligence, wyd. HELION, ss. 504  OSINT (ang. open source intelligence) polega na pozyskiwaniu danych wywiadowczych z ogólnodostępnych źródeł. Jest to zestaw praktycznych umiejętności, które przydadzą się nie tylko analitykom - metody białego wywiadu okazują się pomocne na wielu ścieżkach kariery, a także w życiu codziennym. Łatwo się przekonasz, że OSINT pozwala uzyskać niezwykle cenne informacje, a przy tym jest satysfakcjonującym i ciekawym zajęciem!Dzięki tej książce nauczysz się gromadzić publicznie dostępne informacje, korzystać z wiedzy o cyklu życia wrażliwych danych i przekształcać je w informacje wywiadowcze przydatne dla zespołów zajmujących się bezpieczeństwem. Opanujesz proces gromadzenia i analizy danych, poznasz również strategie, które należy wdrożyć podczas poszukiwania informacji z publicznie dostępnych źródeł. Ugruntujesz wiedzę na temat bezpieczeństwa operacyjnego i uświadomisz sobie, w jaki sposób niektórzy używają publicznie dostępnych danych do nielegalnych celów. Książkę tę szczególnie docenią inżynierowie społeczni i specjaliści do spraw bezpieczeństwa, a także kadra kierownicza.
... zobacz więcej
12.03.2024
I klasyka w wersji elektronicznej, na której wyrosły pokolnia archiwistów! (Moja ulubiona, wielokrotnie przeczytana lektura, gorąco polecam!)   Archiwistyka - Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (umk.pl)
... zobacz więcej
27.02.2024
Katalog – Archiwa Państwowe
... zobacz więcej
27.02.2024
Pieczęcie w archiwach, bibliotekach i muzeach. Charakterystyka zbiorów, metody opracowania, konserwacja, redakcja Paweł Gut, Marcin Hlebionek, Jagoda Jankowska, Warszawa 2023  
... zobacz więcej
02.01.2024
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Paweł Gut, Piotr Frąckowiak, Zarządzanie dokumentacją - aspekty prawne i historyczne, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2023 " [...] Specjaliści z zakresu historii, archiwistyki i prawa pokazują w swoich opracowaniach, że przez wieki, niezależnie od swojej formy i postaci, jakie przybiera, dokument jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat działalności władzy publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości. Każda władza publiczna miała zwyczaj, a w świetle nowożytnego prawa ma obowiązek dokumentować swoje akty decyzyjne. To daje ogromny materiał do analiz dotyczących mechanizmów i procedur podejmowania decyzji, okoliczności istotnych dla prawidłowej oceny zjawisk gospodarczych i społecznych, a także uwarunkowań ludzkiego życia.  [...] "
... zobacz więcej
21.11.2023
, Krótka historia dezinformacji. Od konia trojańskiego do Internetu, wyd. Wydawnictwo Wektory, 2022, ss. 278  "Ten, kto kontroluje emisję waluty w danym państwie, kontroluje to państwo, ten zaś kto kontroluje obieg i tworzenie informacji, kontroluje umysły obywateli. Informacja jest władzą, a utrzymanie władzy wymaga kontroli informacji. Informacja to inaczej formowanie i urabianie świadomości, a jeśli dokonywane jest w złej wierze, staje się dezinformacją, manipulacją służącą do tego, aby podstępem zmusić ludzi do działań, które przynoszą im szkodę i których sami z siebie by nie podjęli. Dezinformacja jest bronią używaną od czasów starożytnych, a jej archetypem jest koń trojański, który z pozoru nieszkodliwy, w istocie niszczy tych, którzy go przyjmą. W swojej klasycznej już książce Vladimir Volkoff, autor między innymi bestsellerowego Montażu, opisuje dzieje technik dezinformacyjnych od czasów antycznych do współczesnych. Prezentując najważniejsze schematy, pojęcia i sztuczki stosowane przez dezinformatorów, pokazuje, w jaki sposób można się przed nimi ochronić. Ta książka dostarcza wiedzy, która jest bronią, a w otaczającym nas świecie broń ta jest niezbędna, aby zachować wolność.Vladimir Volkoff (1932-2005), urodzony w Paryżu syn rosyjskich emigrantów, bratanek kompozytora Piotra Czajkowskiego, oficer wywiadu, wykładowca literatury i autor setki książek, od kryminałów szpiegowskich, przez pozycje science fiction aż po naukowe opracowania technik manipulacji. Do jego najważniejszych dzieł należą Le retournement, Montaż, nagrodzony przez Akademię Francuską w 1982 roku, Spisek, Kontrakt, Oprawca, a także zbiór artykułów zatytułowany Dezinformacja – oręż wojny. Był wydawcą czasopisma „Desinformation Hebdo”, stał też na czele Instytutu Badań nad Dezinformacją." Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
... zobacz więcej
29.08.2023
Katarzyna Bąkowicz, Dezinformacja. Instrukcja obsługi, wyd. CeDeWu, 2023 "Dezinformację kojarzymy głównie z mediami i polityką. Im bardziej myślimy, że nas ona nie dotyczy, tym szybciej wpadamy w sidła fake newsów, półprawd i przeinaczeń. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, czym jest, a czym nie jest dezinformacja, gdzie występuje i jak ją rozpoznać, jakie wywołuje skutki oraz co robić, żeby jej przeciwdziałać. Katarzyna Bąkowicz nie banalizuje i nie upraszcza tematu, wykładając zawiłości dezinformacji w sposób czytelny, nie tracąc przy tym nic z głębokości wywodu. (...) Interesujące studia przypadków, odsłanianie rozmaitych smaczków i kulis wojny informacyjnej, w której przychodzi nam uczestniczyć - wszystko to sprawia, że monografię tę czyta się z zainteresowaniem, a momentami jak dobrą powieść sensacyjną, choć temat raczej skłania do smutnej refleksji niż poszukiwania sensacji. prof. dr hab. Magdalena Szpunar, fragment recenzji"
... zobacz więcej
29.08.2023
 "„Domena” to nowe czasopismo problemowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Poniżej zamieszczamy kolejne numery. [...] "
... zobacz więcej
21.08.2023
"Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo - komunikologia - semiologia - socjologia mediów - media a pedagogika”, jest czasopismem naukowym ukazującym się od 2011 roku. Pismo jest wydawnictwem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W roku 2018 rocznik „Media i Społeczeństwo” został przekształcony w półrocznik. Pomysłodawczynią i pierwszą redaktor naczelną pisma, a obecnie honorową przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. zw. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta. Redaktorem naczelnym jest (od 2017 roku) prof. ATH dr hab. Marek Bernacki (filolog polski, literaturoznawca), funkcję zastępców red. naczelnego pełnią dr Patrycja Bałdys (socjolog) i dr Katarzyna Piątek (socjolog). W skład Rady Naukowej wchodzą medioznawcy, socjolodzy i przedstawiciele innych dyscyplin społecznych oraz humanistycznych z kraju i zagranicy. Radzie przewodniczy prof. zw. dr hab. Maciej Kawka. W piśmie publikowane są artykuły o tematyce społecznej i medialnej w szerokim rozumieniu tych terminów. Kolejne numery poświęcone są określonym zagadnieniom i mają charakter monograficzny. W każdym numerze są dwa działy: Studia i rozprawy oraz Analizy, szkice, artykuły recenzje, raporty. Pismo jest indeksowane w bazach CEJSH, BazHum, ERIH Plus i Index Copernicus. Spełnia ono standardy określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla publikacji naukowych, między innymi, złożone do publikacji materiały podlegają podwójnie anonimowym recenzjom."
... zobacz więcej
21.08.2023
iNFOTEZYperiodyk naukowy poświęcony mediom i nauce o informacjiISSN 2083-3652 "Zakres tematyczny pisma obejmuje zagadnienia związane z dyscypliną – nauki o komunikacji społecznej i mediach. Periodyk podejmuje szeroko rozumiane kwestie dotyczące wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Na łamach pisma publikowane są: artykuły, komunikaty, sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje. [...] "
... zobacz więcej
21.08.2023
Dawid Kuciel, OSINT-Sztuka zdobywania informacji, wyd.: SAN SAP  " [...] Książka wskazuje również na możliwości przeszukiwania usuniętych z historii wersji witryn internetowych, śledzenia osób online za pomocą publicznych baz danych i narzędzi do wyszukiwania osób, a także lokalizowania informacji ukrytych w głębokiej sieci. Autor przedstawia także techniki zbierania informacji z ciemnej sieci oraz przeglądania historycznych zdjęć satelitarnych i widoków ulic w dowolnej lokalizacji. Dodatkowo, książka omawia metody przeszukiwania informacji o geolokalizacji w popularnych serwisach społecznościowych i innych platformach. Przedstawia różnorodne techniki, narzędzia i bezpłatne usługi online, które można wykorzystać do gromadzenia informacji o dowolnym celu. „OSINT – sztuka zdobywania informacji” to praktyczny przewodnik, który dostarcza czytelnikowi wiedzę, umiejętności i strategie niezbędne do skutecznego prowadzenia śledztw i pozyskiwania informacji. [...] "
... zobacz więcej
14.08.2023
Archive Everything, Mapping the Everyday, by Gabriella Giannachi, 240 pp., 7 x 9 in, 56 b&w illus. Hardcover, ISBN: 9780262035293, Published: November 25, 2016, Publisher: The MIT Press  "How the archive evolved to include new technologies, practices, and media, and how it became the apparatus through which we map the everyday.In Archive Everything, Gabriella Giannachi traces the evolution of the archive into the apparatus through which we map the everyday. The archive, traditionally a body of documents or a site for the preservation of documents, changed over the centuries to encompass, often concurrently, a broad but interrelated number of practices not traditionally considered as archival. Archives now consist of not only documents and sites but also artworks, installations, museums, social media platforms, and mediated and mixed reality environments. Giannachi tracks the evolution of these diverse archival practices across the centuries.[...] "
... zobacz więcej
12.06.2023
Przemysław KralNowa instrukcja kancelaryjna z komentarzem i instruktażem sporządzania dla organów jednostek samorządu terytorialnego lub rządowej administracji zespolonej w województwie oraz obsługujących je urzędów (z suplementem elektronicznym)symbol: JBK708eobjętość: 280 str.format: B5oprawa: miękka klejonawydanie: 2011ISBN: 978-83-7426-737-3  
... zobacz więcej
03.04.2023
"Wykaz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie zawiera wybór czasopism bibliotekarskich, które ukazują się w wersji elektronicznej bądź elektronicznej i tradycyjnej papierowej, oraz bezpłatnie udostępniają w internecie pełne teksty artykułów. Zakres tego dostępu niekiedy zmienia się w czasie; w niektórych przypadkach podano też periodyki, które oferują tylko ograniczony dostęp. Czasopisma te wydawane są przez szkoły wyższe, biblioteki naukowe, akademickie, pedagogiczne i publiczne oraz stowarzyszenia bibliotekarskie. [...] "
... zobacz więcej
27.02.2023
Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej Materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku pod red. Andrzeja Jabłońskiego   Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zeszyt nr 8 Szczecin 2020 ss. 203, ISBN 978-83-950099-0-7
... zobacz więcej
10.02.2023
Właśnie opublikowano najnowszy, 13 (15) numer naszego periodyku! Złożyły się na niego teksty autorstwa Katarzyny Jaskółki-Leśniak, Daniela Guzmana, Wojciecha Krawczuka, Ìriny Matâš, Roberta Forysiaka-Wójcińskiego, Huberta Mazura, Jarosława Stulczewskiego, Mai Aksamitowskiej, Sylwii Janiarczyk i Oliwii Bubak oraz Krzysztofa Syty.
... zobacz więcej
01.02.2023
"Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:   AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców. [...] "
... zobacz więcej
29.10.2022
Katarzyna Kwaśniewicz, Rzecz o..., wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2022, ss. 328  Publikacja ukazuje współczesne kierunki rozwoju i przeobrażeń, jakie zachodziły w konserwacji materiałów archiwalnych gromadzonych w archiwach w Polsce. Historia konserwacji materiałów archiwalnych to nie tylko historia rozwijania praktycznych umiejętności czy testowania nowych preparatów – to rozważania o zmianach w sposobie myślenia o archiwaliach i ich potrzebach, o ewolucji świadomego opiekowania się nimi. Praca omawia szczegółowo politykę ochrony zbiorów, przywołuje sylwetki mistrzów-konserwatorów archiwaliów, omawia zasady etyki w konserwacji, opisuje współczesne metody ochrony zbiorów oraz dzisiejsze problemy i wyzwania, jakie towarzyszą pracy konserwatorskiej. Publikacji towarzyszy bogaty materiał ikonograficzny.
... zobacz więcej
25.10.2022
Nakładem Wydawnictwa Naukowego UPH oraz Archiwum Państwowego w Siedlcach ukazała się monografia zbiorowa pod redakcją dr. hab. Dariusza Magiera i dr. Arkadiusza Zawadzkiego pt. "Odkrywanie i interpretacja archiwaliów". Publikacja jest początkiem nowej serii wydawniczej Instytutu Historii pn. "Światy Archiwalne". Publikacja w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
26.08.2022
Zarądzanie..., red. Robert Degen, Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 182   "Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji powstała jako forma wymiany myśli naukowej na bardzo aktualny problem, jakim jest współczesna biurowość. W publikacjach niniejszej serii chcemy zmienić dotychczasową wąską optykę postrzegania biurowości jako głównego „producenta” dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość odgrywa inne bardzo ważne role: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, także marketingowego. Biblioteka Zarządcy Dokumentacjijest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych kwestiami funkcjonowania współczesnej biurowości, a zwłaszcza do badaczy zgłębiających tajniki biurowości tradycyjnej i nowoczesnej, zainteresowanych kierunkami ich zmian pod wpływem nowoczesnych technologii oraz przemian społecznych. Chcielibyśmy, aby po książki z naszej serii sięgali archiwiści zaangażowani na stanowiskach związanych z kształtowaniem narastającego zasobu, na których – z racji kontrolowania i uzgadniania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji dot. archiwów zakładowych i składnic akt – ważna i niezbędna jest wiedza o funkcjonowaniu współczesnej biurowości. Życzylibyśmy sobie, aby do naszych publikacji zaglądali archiwiści w instytucjach pełniących funkcję koordynatorów kancelaryjnych, czerpiąc z nich wiedzę użyteczną na co dzień. Mamy nadzieję, że z naszych opracowań będą też korzystać urzędnicy w poszukiwaniu praktycznych porad, zwłaszcza ci spośród nich, którzy sprawują kontrolę nad czynnościami kancelaryjnymi lub są zobowiązani do przygotowania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt lub instrukcji o organizacji i funkcjonowaniu archiwów bieżących. Chcielibyśmy, aby z poszczególnych tomów Biblioteki skorzystali także pracownicy firm komputerowych specjalizujących się w opracowaniu programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w instytucji i sięgali po informacje o podstawowych zadaniach biurowości (kancelarii) w instytucji, obiegu dokumentacji nie tylko elektronicznej oraz o zadaniach i roli archiwum zakładowego lub składnicy akt na etapie przechowywania dokumentów."  Pomysłodawca seriiHalina Robótka
... zobacz więcej
23.08.2022
Archiwa..., red. Dorota Drzewiecka, Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 150 "Niniejsza publikacja została poświęcona dwóm typom archiwów bieżących: przejściowym i zbiorczym. Archiwa zbiorcze gromadzą, przechowują, opracowują i udostępniają dokumentację zachowującą walor użytkowy i wytworzoną przez wielu twórców. Ich współczesnym odpowiednikiem są komercyjne archiwa rotacyjne. Archiwa przejściowe również mają charakter zbiorczy, jednak jednym z ich głównych zadań jest selekcja dokumentacji, wstępne opracowanie materiałów archiwalnych i przekazanie ich do archiwum historycznego. Brak kompleksowych opracowań tematu oraz rosnące zainteresowanie archiwami bieżącymi skłoniły autorów do podjęcia badań. Redaktorki tomu uznały, że warto poznać fenomen archiwów bieżących, określić model organizacji i zarządzania oraz pokazać obowiązującą praktykę archiwalną. Zaprosiły do współpracy naukowców i praktyków, żeby przedstawić problem w ujęciu wielowymiarowym. Zależało też im na tym, by wskazać korzenie prowadzonej współcześnie komercyjnej działalności archiwalnej i ukazać nowy wymiar archiwów. Książka adresowana jest do wszystkich, którzy interesują się problematyką organizacji i funkcjonowania archiwów bieżących, pracują w nich lub prowadzą je w ramach swojej działalności gospodarczej."
... zobacz więcej
23.08.2022
"The scholarly journal ‘Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne’ is a publishing house of the Institute of Church Archives, Libraries and Museums of the John Paul II Catholic University of Lublin. The periodical has been published continuously since 1959. The journal was founded by Fr Romuald Gustaw OFM, the Director of the Catholic University of Lublin Library and Rev. Stanisław Librowski, the Director of the Diocesan Archive in Włocławek, who also became the editor-in-chief of the periodical.The three first volumes of ABMK were released as quarterly journals. Since 1962 (the fourth volume), the journal has been published twice a year. The journal is of a unique character as it publishes articles from three areas: archive studies, library science and museology. All refer to the cultural institutions of the Catholic Church. The texts are printed in Polish, English, French, Spanish, Russian, German and Italian. [...] "
... zobacz więcej
05.08.2022
Program do składu tekstu, DTP, którego wcześniejszą wersję poznałem w Niemczech. Archiwiści mają na studiach edytorstwo, więc aplikacje DTP będą im bardzo przydatne: podręcznik w darmowej wersji elektronicznej, niestety jest to wersja na komputer lokalny, czyli że nikt inny poza mną tego nie zobaczy http://files.quark.com/download/documentation/QuarkXPress/8/Polish/QXP_User_Guide_PL.pdf (ale każdy będzie miał to u siebie)
... zobacz więcej
22.07.2022
Komercyjna wersja GIMPA, mająca, co oczywiste, więcej funkcji. Gorąco polecam; generalnie każdy komercyjny program ma swój darmowy odpowiednik, który jest dużo lepszy; podręcznik w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
22.07.2022
Podręcziki dostępne w darmowej wersji elektronicznej. GIMP znajduje też zastosowanie w archiwach.
... zobacz więcej
22.07.2022
Urkunden, Archive, Kontexte, Geschicht im mitteleropäischen Kontext, Band 003, red. Dorota Wiśniewska-Drewniak, Katarzyna Pepłowska, wyd. Vandenhoeck-Ruprecht-Verlage, 2022, ss. 213 "Welche Kontexte prägten und prägen die Entstehungs- und Benutzungsweise von Archiven und Urkunden? Rechtliche Umgebung, Organisationskultur, Traditionen und Gewohnheiten, persönliche Präferenzen, politische Situation, Paradigmenwandel in Gedächtnisinstitutionen – damit sind nur einige Beispiele genannt, die darauf Einfluss nehmen, wie eine historische Quelle gestaltet wird und in welcher Weise sie von den Archivbenutzern verwendet wird oder wurde. Die versammelten zwölf Beiträge befassen sich sowohl mit der fernen Vergangenheit verschiedener Archivarten als auch mit der gegenwärtig erstellten Dokumentation, den sich wandelnden Trends in Archivinstitutionen und der Arbeit, die dort geleistet wird, um den Benutzern historische Quellen und Informationen darüber zur Verfügung zu stellen."
... zobacz więcej
22.07.2022
Ryszard Wojtkowski, Anna Czajka, Maria Boruszkowska, Budynek archiwum..., wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2021, ss. 140 Książka dostępna na stronie NDAP w wersji elektronicznej.  "Publikacja jest wydaniem drugim poprawionym publikacji pod tym samym tytułem z 2019 roku. Ze wstępu: Budynek archiwum musi być właściwie przygotowany do długoterminowego przechowywania materiałów archiwalnych. Musi także spełniać wymogi przyjaznej instytucji publicznej, dobrze przygotowanej do obsługi i zaspokajania różnorodnych potrzeb użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, w zakresie działalności prowadzonej przez archiwa państwowe. Pełnione funkcje mają wpływ na jego konstrukcję, wyposażenie oraz zastosowane instalacje i technologie."
... zobacz więcej
05.07.2022
Archiwa polskie wczoraj i dziś, red. Kazimierz Kozłowski, Władysław Stępniak, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012, ss. 281  Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży. Publikacja została przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich z okazji zorganizowanego we Wrocławiu w dniach 5-7.09.2012 roku VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Bogato ilustrowane wydawnictwo zawiera ponad 25 artykułów mających na celu przybliżenie działalności archiwów w Polsce, ich struktur, celów i zmian w ich działaniu, które zachodziły na przestrzeni dziejów naszego kraju. W publikacji można odnaleźć krótkie opisy wraz z fotografiami poszczególnych archiwów należących do sieci Archiwów Państwowych. Autorami poszczególnych tekstów są specjaliści od lat związani z archiwistyką i środowiskiem archiwalnym w Polsce.
... zobacz więcej
28.06.2022
Dobre praktyki zarządzania dokumentacją, red. Katarzyna Pepłowska, Marcin Smoczyński, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 184   Przedmowa / 5Wstęp / 7 Wanda Krystyna RomanCzym jest dobra praktyka i komu służy? / 11 Halina RobótkaProfesjonalizm zarządców dokumentacji i archiwistów. Dobra praktyka czy konieczność? / 27 Robert DegenDobre praktyki w biurowości a polskie powojenne podręczniki kancelaryjno-archiwalne / 59 Katarzyna Jaskółka-LeśniakDobre praktyki w obszarze kształtowania państwowego zasobu archiwalnego / 71 Tomasz KaraśZarządca dokumentacji jako członek zespołu projektowego oraz twórca systemu informatycznego. Wybrane zagadnienia z praktyki wdrażania systemów informatycznych związanych z obiegiem dokumentacji w Urzędzie Miasta Krakowa / 99 Karolina JakóbowskaDziałalność szkoleniowa dobrą praktyką w pracy koordynatora czynności kancelaryjnych. Doświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego / 119 Katarzyna PepłowskaDobre praktyki w zakresie wdrażania systemów EZD / 127 Marlena JabłońskaKomunikacja, informacja, dokumentacja. Dobre praktyki w dobie kryzysu / 145 Marcin SmoczyńskiEpidemia COVID-19 i dobre praktyki w biurowości jednostek samorządowych oraz rządowych w terenie / 161 Jacek UrbańskiRola lidera w procesie zarządzania dokumentacją / 179
... zobacz więcej
25.06.2022
Dokumentacja..., red. Krzysztof Kopiński, Belliculum Diplomaticum VIII Thorunense, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 168   Wprowadzenie / 7 Agnieszka Gut Dokumentacja sądowa w procesach o czary w Sądzie Nadwornym w Szczecinie (XVI–XVII w.) / 9 Robert Jop Dokumentacja dotycząca udziału woźnych ziemskich i generalnych w czynnościach sądowych i urzędowych w XVI–XVIII w. / 33 Janusz Bonczkowski Ordynacja sądowa miasta Grudziądza z 1572 r. / 49 Mateusz Superczyński Protokoły ławy sądowej miasta Chełmna z 1696 r. – rodzaje wpisów czynności prawnych i stosowane w nich formuły / 59 Artur Górak Zespoły sądów i prokuratur Królestwa Polskiego w GARF (Государственный архив Российской Федерации в Москве) ... 69 Hadrian Ciechanowski Od rejestrów pruskich do KRS – ewolucja rejestracji sądowej w Polsce w XX i XXI w. / 81 Andrzej Cyrwus Sądownictwo ubezpieczeń społecznych – krótka historia od akt sprawy do e-dokumentu / 91 Marek Wojciechowski Kryteria wartościowania dokumentacji w sądach powszechnych od odzyskania niepodległości do czasów współczesnych / 101 Katarzyna Jaskółka-LeśniakZarządzanie dokumentacją tradycyjną i elektroniczną w sądach i prokuraturach oraz jej wartościowanie w świetle nadzoru sprawowanego przez Archiwum Narodowe w Krakowie / 111 Tomasz Rodziewicz Problemy opracowania akt prokuratur z okresu PRL w świetle wytycznych metodycznych / 137 Edyta TargońskaOpracowanie akt sądowych w świetle wskazówek metodycznych archiwów państwowych / 155  
... zobacz więcej
25.05.2022
"Cyberataki stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem i dotykają coraz częściej firmy z sektora MŚP. Wiedza i informacje stanowią ważne aktywa każdej firmy i należy je skutecznie chronić, gdyż luki w systemach zarządzania bezpieczeństwem mogą prowadzić do poważnych problemów finansowych. W Poradniku dla MŚP przedstawiono szereg praktycznych działań opartych o standard ISO/IEC 27001, a zawarte w nim wskazówki pomogą Ci przygotować organizację do wdrożenia zabezpieczeń, aby sprawnie zarządzać bezpieczeństwem informacji."
... zobacz więcej
16.05.2022
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 117, red. Artur Hamryszczak, wyd. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2021, ss. 238
... zobacz więcej
08.04.2022
[nowy numer More Maiorum] Ochrona ukraińskich archiwów, amerykański spis ludności z 1950 roku i księgi zapowiedzi przedślubnych
... zobacz więcej
05.04.2022
Publikacja w wersji elektronicznej.  "Nowa publikacja to 9 perspektyw wykorzystywania danych, informacji i wiedzy w różnych branżach, przez różnych specjalistów i w różnym celu. W Trendbooku znajdziesz odniesienia m.in. do cyfrowego wyzwolenia, brakujących umiejętności cyfrowych wśród internautów, wykorzystania OSINTu, kompetencji cyfrowych, informacji naukowej oraz bibliotek."
... zobacz więcej
05.04.2022
Waldemar Chorążyczewski, Zachęta do archiwistyki, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 360  "I Ty zostań archiwistą! Wystarczy, byś odkrył w sobie wrażliwość archiwalną. Jeśli poczujesz, że zachowanie dokumentów i akt, które los Ci powierzył, jest ważne, już tylko kwestią czasu będzie zdobycie wiedzy i umiejętności, które wspomogą Twoje działania archiwalne. Książka ta może pomóc Ci w przygotowaniu do uzyskania dyplomu i stania się profesjonalnym archiwistą. Nie musisz jednak mierzyć w dyplom. Jeśli ślady przeszłości ocali od zniszczenia wiele osób niezależnie od siebie, jeśli naszą współczesność, którą wszyscy współtworzymy, zadokumentuje wielu, obraz rzeczywistości będzie pełniejszy i żywszy. Archiwum to sprawa każdego z nas. Nie czekaj, nie zostawiaj wszystkiego w rękach archiwów instytucjonalnych. Stań się łowcą archiwaliów. Uwierz, że nikt nie zrobi tego lepiej niż Ty. Otoczony jesteś co dnia przez dokumenty. W domu, na ulicy, w tramwaju, w sklepie. Archiwalia są wokół nas! Dostrzeż je!"
... zobacz więcej
25.03.2022
Puplikacja współfinansowana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowe w Poznaniu.
... zobacz więcej
14.03.2022
" ,,Studia Archiwalne” to czasopismo naukowe Archiwum Państwowego w Lublinie. Powstało w 2004 r. jako seria wydawnicza. W tej formule wydano trzy tomy periodyku w latach 2004, 2006 i 2010. W 2017 r. ,,Studia Archiwalne” zostały przekształcone w czasopismo, wydawane jako rocznik. W związku z tym powołano nowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr. hab. Krzysztofa Skupieńskiego (UMCS Lublin) oraz nowy  Komitet Redakcyjny, na którego czele jako redaktor główny stanął dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie). ,,Studia Archiwalne” kierowane są do środowiska archiwistów, pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się archiwistyką i naukami pomocniczymi historii, muzealników oraz do tych osób, dla których istotne są zagadnienia związane z archiwami, gromadzeniem, zabezpieczeniem i udostępnianiem archiwaliów. W ,,Studiach Archiwalnych” publikujemy artykuły o szeroko rozumianej tematyce archiwalnej, odnoszącej się zarówno do zagadnień z dziedziny archiwistyki, jak i archiwoznawstwa w ich praktycznym i teoretycznym wymiarze. Ponadto przyjmujemy artykuły z dziedzin pokrewnych, związanych z naukami pomocniczymi historii, które są nieodłącznym elementem warsztatu archiwisty. ISSN 1734-7513 e-ISSN 2720-3697 Właściciel czasopisma: Archiwum Państwowe w Lublinie [...] "
... zobacz więcej
19.02.2022
"Problemy funkcji archiwów, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Warszawa 2021, 192 s., („Symposia Archivistica”, t. 7), ISBN 978-83-8229-283-1                          W siódmym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Problemy funkcji archiwów”, zorganizowanego w dniach 7–8 listopada 2019 r. w Toruniu przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. [...]"
... zobacz więcej
09.02.2022
 „Przeprowadzka zasobu archiwalnego. Zalecenia i dobre praktyki”, Małgorzata Bochenek, Anna Czajka, Warszawa 2020, ss.115ISBN książka papierowa: 978-83-65681-95-9, ISBN PDF: 978-83-66739-06-2Ze wstępu:„Niniejsza publikacja jest skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w proces masowego przemieszczania zasobów archiwalnych: od etapu planowania nowych magazynów i rozmieszczenia w nich archiwaliów poprzez przygotowanie zasobu do transportu, aż do końcowego etapu przeprowadzki, jakim jest transport i umieszczenie archiwaliów w nowych magazynach.Pierwszorzędnym celem opracowania jest wsparcie archiwów przygotowujących się do przeprowadzki zasobu do nowych lokalizacji, tak aby archiwalia będące częścią narodowego dziedzictwa były odpowiednio przygotowywane, zabezpieczane i bez uszczerbku przemieszczane. „
... zobacz więcej
25.01.2022
Redaktor naczelny: dr Paweł Pietrzyk Zastępca redaktora naczelnego: dr Ewa Rosowska-Jakubczyk Wydawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.
... zobacz więcej
24.01.2022
Biblioteki i archiwa..., red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak, wyd. Silva Rerum, 2019, ss. 250  Publikacja Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym powstała we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym.Spis treściRafał T. Prinke, Krzysztof Wisłocki Cyfryzacja bibliotek: początki i teraźniejszość 7 Grzegorz Gmiterek Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu i interaktywnych technologii (w 2017 r.)  27 Marek Konstankiewicz Status prawny narodowego zasobu archiwalnego 45 Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Depozyt filmowy jako realizacja interesu publicznego w kinematografii 57 Aneta Januszko-Szakiel Długoterminowa archiwizacja polskich zasobów cyfrowych w teorii i praktyce 75 Jacek Sobczak Otwarte zasoby. Miraże wolności wobec gorsetu prawa 101 Ksenia Kakareko Biblioteki wobec restytucji dóbr kultury. Wyzwania i dylematy 131 Katarzyna Błeszyńska Wynagrodzenie z tytułu użyczania utworów przez biblioteki publiczne 169
... zobacz więcej
21.01.2022
 1st EditionThe Shape of Data in Digital HumanitiesModeling Texts and Text-based ResourcesEdited By Julia Flanders, Fotis Jannidis 2019ISBN 9780367584030Published June 30, 2020 by Routledge360 Pages
... zobacz więcej
17.01.2022
Use and Reuse of the Digital Archive, red. Prof. John Potts, wyd. Springer International Publishing, 2021  "This book examines the use and re-use of digital archives in a unique manner, by combining theoretical and practical approaches to the contemporary digital archive. The book brings together a range of writers - specialising in media and cultural studies, contemporary art and art history, digital and networked culture, library and museum studies - to explore the cultural impact of digital archives. Several of the essays describe the process of constructing a digital archive as a specific case study – in digitising a physical archive and designing a searchable digital database as the core of the digital archive. Other chapters explore the cultural significance of digital archives in more general theoretical terms. These considerations include: the specific properties of the digital archive; its similarities and differences to the traditional paper-based archive; the ethical decisions made in the design of an archive; and the potential for creative re-use of online archived materials."
... zobacz więcej
04.12.2021
Written in clear language with lively examples, the book outlines fundamental archival principles and practices, introduces core concepts, and explains best practices to ensure that documentary materials are cared for as effectively as possible. This revised edition contains expanded discussion of the impact of digital technologies on archival materials and archival practice and an examination of the changing role of the archivist in the digital age, as archival professionals find that they need to be directly engaged with the creators of records in order to help ensure the preservation of valuable archives, for the present and for posterity. Topics addressed in the book include:   the nature of archives and archival institutions;the role of archival service as a matter of trust;core archival concepts such as provenance, original order and respect des fonds;practical guidance in the execution of central archival tasks, including appraisal, preservation, arrangement, description, reference and access; anddiscussion about the changing role and responsibilities of the archival institution and archival practitioner, as digital technologies fundamentally transform how records and archives are created, captured, preserved, used and shared. 
... zobacz więcej
21.10.2021
Krystyna Wanda Roman, Wkład..., wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 270   Monografia jest pierwszym całościowym ujęciem udziału archiwistów w powszechnych zjazdach historyków, począwszy od 1880 roku, i w powszechnych zjazdach archiwistów od 1986 roku oraz ich teoretycznego wkładu do dorobku archiwistyki polskiej. Zawiera analizę 350 referatów wygłoszonych i opublikowanych w pamiętnikach zjazdowych, z której wynika, jakie problemy były ważne dla środowiska archiwalnego, co je interesowało i budziło w nim emocje, co je bulwersowało, a co przyjmowano z entuzjazmem. Można dostrzec zmiany w opisywaniu i ocenie wielu zjawisk zachodzących w archiwach i wokół nich oraz w postrzeganiu archiwów i archiwistyki, a także reakcji na nowe prawo czy nowinki technologiczne. Zaprezentowane teksty pozwalają odtworzyć rozwój oryginalnej polskiej myśli archiwalnej oraz historię współczesnej dziedziny archiwalnej wraz z jej różnorodnymi aspektami. Każdy tekst może stanowić inspirację do podejmowania kolejnych badań naukowo-archiwalnych.
... zobacz więcej
16.10.2021
„Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”, pod red. Anny Laszuk, Warszawa 2020, ss. 316   ISBN: 978-83-65681-95-9Ze wstępu:„W XIX w. zaczęły powstawać archiwa publiczne, na ziemiach polskich działające w ramach struktur państw zaborczych. Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. umożliwiło organizację sieci polskich archiwów państwowych oraz powstawanie profesjonalnie prowadzonych archiwów kościelnych. Tym właśnie archiwom, ich początkom oraz obecnym osiągnięciom i problemom poświęcone zostało niniejsze wydawnictwo.Niniejszy zbiór artykułów zawiera informacje o dziejach twórców kościelnego dziedzictwa kulturowego, opisy odtwarzania struktur i zasobów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz relacje o działaniach podejmowanych obecnie przez instytucje kościelne, także we współpracy z archiwami państwowymi. Większość artykułów została przedstawiona na konferencji Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, która odbyła się w Łodzi 14–16 października 2019 r.”Książka jest dostępna także do pobrania w wersji:    PDF (4,52 MB)
... zobacz więcej
08.10.2021
Rola archiwów..., e-book, red. Antoni Barciak, Dorota Drzewiecka, Katarzyna Pepłowska, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 136   "Książka omawia trudny proces jakim jest wdrażanie systemów EZD w działalności jednostek organizacyjnych w kontekście informatyzacji państwa.  W literaturze naukowej  coraz więcej miejsca poświęca się tematyce projektowania i wdrażania systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Niestety zbyt mało mówi się o udziale archiwistów, często można odnieść wrażanie, że są oni pomijani w tym ważnym procesie. Z drugiej strony, należy przypomnieć, że wiedza, którą dysponują archiwiści w wielu kwestiach związanych z zarządzaniem dokumentacją pozwoliłaby uniknąć licznych problemów występujących w praktyce. Niniejsza książka wypełnią tę lukę, bowiem koncentruje się na doświadczeniach archiwów i ich roli w procesie wdrażania EZD. Książka  jest  szerokim spojrzeniem na działalność archiwów. Jest adresowana archiwistom, pracownikom jednostek organizacyjnych, dysponentom oraz studentom. Zawiera w sobie praktyczne wyjaśnienie procesów wdrażania EZD dzięki czemu może stanowić cenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy obecnie zmagają z  problemem EZD."
... zobacz więcej
06.10.2021
Hanna Batorowska, Kultura..., wyd. Wyddawnictwo Libron, 2021, ss. 516 "Cywilizacyjny „wir” informacyjny, a może nawet wiele „splątanych” i wzmacniających się „wirów” niosą olbrzymią energię, która może mieć także moc niszczycielską. Skuteczniejsze radzenie sobie z tymi „wirami” wymaga przynajmniej zadowalającego poziomu kultury informacyjnej i kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli. […] Kompetencje te są również niezbędne z powodu prowadzonych od wieków walk i wojen informacyjnych, które współcześnie są realizowane coraz częściej i w sposób coraz bardziej wyrafinowany, zarówno wewnątrz krajów, jak i w wymiarze międzynarodowym. W takich sytuacjach wyższy poziom kultury bezpieczeństwa informacyjnego obywateli może pełnić funkcję świadomościowej „tarczy i miecza”. […] Wartością naukową książki jest to, że została w niej wykorzystana transdyscyplinarna i holistyczna perspektywa badawcza (opracowana przez Mariana Cieślarczyka), którą Autorka po raz pierwszy zastosowała w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa informacyjnego.Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Cieślarczyka"
... zobacz więcej
17.09.2021
"Misją Wydawnictwa jest: informowanie o najnowszych zmianach w przepisach, ich wyjaśnienie i wskazanie zastosowań,udzielanie praktycznych porad (z uwzględnieniem przepisów, orzecznictwa, interpretacji ministerstw i innych urzędów państwowych) m.in. w zakresie finansów, podatków, zamówień publicznych, prawa pracy. Wiemy, jak ważne w Państwa pracy jest prawidłowe stosowanie przepisów. Dlatego potrzebują Państwo porad najlepszej jakości. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom Wydawnictwo z najwyższą starannością przygotowuje wskazówki, które publikuje. Dbamy o łatwy i zrozumiały przekaz informacji. Współpracujemy tylko z ekspertami, którzy są zarazem praktykami. W publikowanych przez Wydawnictwo poradach NIE znajdą Państwo: nudnych opracowań bez konkretnego rozwiązania,przepisywania treści aktów prawnych bez komentarza,niezweryfikowanych merytorycznie porad,wzorów dokumentów nie dających się zastosować w Państwa jednostce."
... zobacz więcej
02.09.2021
Książki, broszury, ekspertyzy/raporty, artykuły
... zobacz więcej
26.08.2021
Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, red. Anna Żeglińska i Mariusz Żuławnik, Warszawa 2020, 224 s., („Symposia Archivistica”, t. 6), ISBN 978-83-8098-202-4      W szóstym tomie serii „Symposia Archivistica” opublikowano materiały sympozjum naukowego „Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach” zorganizowanego w dniach 25–26 października 2018 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
... zobacz więcej
23.08.2021
Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Eugeniusz Borodij, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2009, ss. 247 Pozycja w tej akurat księgarni tylko chwilowo niedostępna, czasami zastanawiam się, czy aby nie chodzi tutaj o wiedzę tajemną, dostępną tylko dla wtajemniczonych...? ...(to oczywiście tylko żart!) "Podręcznik przeznaczony dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców - archiwistów zakładowych i pracowników kancelaryjnych różnych podmiotów. Pomaga zdobyć wiadomości związane z zarządzaniem dokumentacją aktową od momentu wytworzenia do wybrakowania przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej lub przekazania materiałów archiwalnych do państwowego archiwum historycznego. Cennym elementem są aneksy zawierające obok wykazów aktów wykonawczych do ustawy z 14 VII 1983 r. i resortowych aktów prawnych regulujących zasady i tryb postępowania z dokumentacją specjalistyczną, także formularze znajdujące zastosowanie w pracy archiwisty zakładowego. [...]"
... zobacz więcej
24.07.2021
Jedynym kwartalnikiem genealogicznym dostępnym w Internecie bez żadnych ograniczeń jest "Mare Maiorum"! Periodykiem, w którym można znaleźć dziesiątki wywiadów z rodzinnymi historykami, zawodowymi genealogami, prezesami regionalnych towarzystw genealogicznych, twórcami lokalnych witryn historyczno-genealogicznych. Zbiorem kilkunastu opracowanych genealogii znanych Polaków. Niektóre wywody przodków – np. młodej pary z „Wesela” Wyspiańskiego, sięgają XVI wieku. Każde opracowanie zawiera skany wszystkich dostępnych metryk, które dotyczą antenatów badanego Polaka. Pod naszą genealogiczną lupę wzięliśmy m.in. Władysława Bartoszewskiego, płk. Ryszarda Kuklińskiego, Stanisława Mikulskiego, czy Tadeusza „Zośkę” Zawadzkiego. Poradnikiem dla wielu badaczy rodzinnej historii. W periodyku publikujemy pomoce dla genealogów, „szybkie” przewodniki po najważniejszych portalach, oferujących tworzenie własnych drzew genealogicznych, a także tłumaczenia metryk z języka niemieckiego, rosyjskiego i łaciny, wraz z niewielkim słowniczkiem najważniejszych pojęć. Wykorzystaniem nowych technologii w genealogii. W kwartalniku publikowane są artykuły, traktujące o najnowszych technologiach i możliwości ich wykorzystania przez rodzinnych historyków. OneNote, funkcje Excela, czy poprawne skanowanie zdjęć, nie będą już żadną tajemnicą! Unikalnym miejscem, w którym można odnaleźć artykuły prawnicze przeznaczone dla genealogów. Prawo o aktach stanu cywilnego, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie czy adopcja, nie będą już tylko nic nie mówiącymi wyrazami. Obserwuj: DO PUBLIKACJI NOWEGO NUMERU KWARTALNIKA ZOSTAŁO: z wyniki
... zobacz więcej
10.07.2021
Marek Konstankiewicz, Adrian Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny..., wyd. Wolters Kluwer, 2016, s. 716 "Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów.Autorzy analizują fundamentalne instytucje ustawy archiwalnej odnosząc się do innych aktów prawnych (m.in. rozporządzeń wykonawczych) istotnych z punktu widzenia stosowania tej ustawy.W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie archiwalnym wynikające z:ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wchodzącej w życie 1 listopada 2015 r.,ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, zmieniającej ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dniem 1 stycznia 2016 r.,ustawy o rzeczach znalezionych - w zakresie, w jakim wprowadza ona zmiany w postępowaniu z odnalezionymi materiałami archiwalnymi,ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,najnowszych aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Adresaci:Komentarz jest skierowany do praktyków, czyli wszelkich osób stosujących w codziennej pracy komentowaną ustawę, m.in. pracowników archiwów państwowych, archiwów zakładowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, a także niepaństwowych jednostek organizacyjnych przechowujących i zabezpieczających materiały archiwalne. Może on być również pomocny wszystkim osobom, które chciałyby pogłębić swą wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki - w szczególności studentom i doktorantom."
... zobacz więcej
07.07.2021
Oblicza archiwów i..., red. naukowa Dariusz Magier, Piotr A. Czyż, wyd. Uniwersytet Przyrodnicz-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2019 (e-book)  "Prezentowane wydawnictwo to próba zarysowania wyzwań stojących przed współczesną archiwistyką, jako nauką, ale także wyzwań służby archiwalnej i w ogóle archiwalnych funkcji społeczeństwa i Państwa Polskiego, do której pretekstem stał się jubileusz 100-lecia archiwów państwowych oraz 15-lecie specjalności archiwistycznej na UPH w Siedlcach. Tematyka prezentowanych studiów dotyka prawa archiwalnego, archiwoznawstwa, teorii archiwalnej, metodyki archiwalnej, wreszcie elementów filozofii archiwistyki oraz rysujących się nowych kierunków, w których nauka o archiwach będzie w najbliższych latach podążać. Grono autorów zaproszonych do projektu, zarówno teoretyków jak i praktyków archiwalnych, gwarantuje istotność poruszanej problematyki."
... zobacz więcej
03.07.2021
Monika Frączek, Monika Cieślak, Dokumentacja pracownicza..., wyd. Wydawnictwo HR Servicies, Stan prawny na 15 czerwca 2021, cena 165, 65 zł  "Zatrudnianie pracowników wymaga obowiązkowego prowadzenia poprawnej dokumentacji pracowniczej. Na prawidłowych aktach osobowych pracodawca nie może poprzestać, bowiem musi jeszcze prowadzić pozostałe zbiory dokumentów, o których mowa w przepisach. Te dodatkowe zbiory dokumentów dotyczą ewidencji czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń, PPK, RODO i wielu innych. Przepisy prawa nakładają szereg obowiązków, a jednocześnie zawierają niewiele wzorów dokumentów, na których pracodawca może bazować.  Jako że znikoma część wzorów dokumentów jest określona w przepisach prawa, pracodawcy lub firmy kadrowo-księgowe muszą opracować je samodzielnie. Stwarza to określone problemy. Publikacja ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z tworzeniem, prowadzeniem i przechowywaniem przede wszystkim dokumentacji pracowniczej w rozumieniu Kodeksu Pracy, ale także pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika i zleceniobiorcy. [...]"
... zobacz więcej
29.06.2021
Pobierz bezpłatny numer w PDF:Jak będzie przebiegać wymiana dokumentów na Platformie P1 od 1 lipca 2021Jaki podpis elektroniczny stosować do elektronicznej dokumentacji medycznejCzy istnieje wymóg prowadzenia list oczekujących w wersji papierowejCzy wykonując zdjęcia bądź nagrania, nie naruszasz prawa pacjenta do intymnościJakie elementy wpisać do raportu z badania klinicznego – FORUMLARZ z instrukcją Zasady łączenia obsługi bezpośredniej i telefonicznej w przychodni – gotowa PROCEDURA
... zobacz więcej
28.06.2021
Archiwa uczelniane w..., red. Bożena Kierzkowska, Anna Supruniuk, Paulina Bunkowska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 270   "Publikacja jest próbą omówienia szeregu nieznanych dotąd zagadnień związanych z problematyką dotyczącą wdrażania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w szkołach wyższych, które w większości zostały opisane przez pracowników archiwów tychże uczelni. Tematyka poszczególnych artykułów i szkiców odnosi się nie tylko do EZD jako systemu teleinformatycznego, ale prezentuje również konkretne działania podjęte w wybranych uczelniach wyższych w celu wdrożenia tego systemu lub innych systemów wspomagających. Wydawnictwo podzielono na dwie części: merytoryczną, składającą się z 13 artykułów, oraz okolicznościowo-dokumentacyjną, w której zamieszczono materiały z jubileuszu 70-lecia Archiwum UMK. Uzupełnieniem szkiców jest prezentacja multimedialna Archiwum Dokumentów Elektronicznych, czyli co dalej z materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej, dostępna w wersji elektronicznej na CD."
... zobacz więcej
16.06.2021
Edukacja,..., r. I, 2020
... zobacz więcej
14.06.2021
Mateusz Żmudziński, Księgi metrykalne...  Jest to kolejne wydanie książki poświęconej księgom metrykalnym, z aktualizacją na ostatni dzień kwietnia 2021 roku. Zamówienia na publikację można składać przez nasz e-mail: archiwum_to@diecezja.torun.pl Koszt: 30 zł + kwota wysyłki
... zobacz więcej
04.06.2021
Serwis tworzony jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką digitalizacji, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.Zawiera artykuły, poradniki oraz opinie ludzi praktycznie zajmujących się tą dziedziną. Dzięki temu serwis może być źródłem wiedzy praktycznej zarówno dla nowych adeptów jak i doświadczonych pracowników.Serwis ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się swoimi doświadczeniami.
... zobacz więcej
03.06.2021
Materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku   pod red. Andrzeja Jabłońskiego   Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zeszyt nr 8. Szczecin 2020.
... zobacz więcej
29.05.2021
Robert Romuald Kufel, Archiwum parafialne w teorii i praktyce, wyd. PDN, 2021, ss. 124  "Każda parafia diecezjalna i zakonna posiada własne archiwum, w którym gromadzi akta spraw zakończonych, wynikających z prowadzonej działalności duszpasterskiej (archiwum bieżące). W niektórych archiwach parafialnych można znaleźć jeszcze cenne archiwalia z przeszłości, np. dokumenty pergaminowe, dawne księgi metrykalne, starodruki (archiwum historyczne). [...]"
... zobacz więcej
22.05.2021
„Dzieje biurokracji” są serią towarzyszącą międzynarodowym sympozjom dziejów biurokracji organizowanym przez Sekretariat Stały we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi. Seria ta od 2018 roku została zarejestrowana także jako czasopismo naukowe, półrocznik (ISSN 2544-9761).  Tom VII (2018) i VIII (2018) ukazały się pod redakcją Tatjany Aleksandrowny Bykowej (RGGU, Moskwa), Artura Góraka (UMCS, Lublin) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce). „LIBRA” działa od kilkunastu lat w ramach różnych organizacji NGO a „Dzieje biurokracji” są serią towarzyszącą międzynarodowym sympozjom dziejów biurokracji organizowanym przez Sekretariat Stały we współpracy z różnymi uczelniami wyższymi. Seria ta od 2018 roku została zarejestrowana także jako czasopismo naukowe, półrocznik (ISSN 2544-9761).  Tom VII (2018) i VIII (2018) ukazały się pod redakcją Tatjany Aleksandrowny Bykowej (RGGU, Moskwa), Artura Góraka (UMCS, Lublin) i Jacka Legiecia (UJK, Kielce). Wydawnictwo „LIBRA” działa od kilkunastu lat w ramach różnych organizacji NGO a od roku 2011 w ramach Towarzystwa Nauki i Kultury.Publikuje głównie prace naukowe: monografie, recenzowane prace zbiorowe oraz czasopisma naukowe. 
... zobacz więcej
18.05.2021
Biblioteka w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych istnieje od 1952 r. Zgromadzony przez 60 lat zbiór publikacji ma charakter wyjątkowy – jest jedynym w Polsce zbiorem literatury fachowej z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki polskiej i zagranicznej. 
... zobacz więcej
09.05.2021
Prace..., wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach"Z przyjemnością prezentujemy elektroniczną wersję "Prac Archiwalno-Konserwatorskich". Poza łatwiejszą dostępnością do zawartości czasopisma, zebranymi w jednym miejscu podstawowymi informacjami na temat redakcji i zasad jej działania, Czytelnicy otrzymują możliwość zapoznawania się na bieżąco z nadsyłanymi materiałami.   Zapraszamy zatem wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją efektów swoich badań do przesyłania na bieżąco artykułów, edycji źródeł, recenzji i komunikatów. Po pomyślnym przejściu procesu recenzyjnego, zostaną one opublikowane w wersji cyfrowej i wejdą do obiegu naukowego w wolnym dostępie dla wszystkich chętnych, zanim ukażą się w formie papierowej w dwuroczniku. "
... zobacz więcej
09.05.2021
Również archiwiści i historycy znajdą tu wiele ciekawych tematów..."Pragniemy wprowadzić na grunt praktyki naukowej nowy typ czasopisma, mianowicie Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki.Ideą przyświecającą powstaniu periodyku naukowego Medialica jest  przekonanie że współcześnie wiedzę naukową można prezentować nie tylko za pomocą tekstu pisanego, ale  także przy pomocy innych środków przekazu, których podstawą jest wizualizacja.Oddajemy do Państwa dyspozycji wydawnictwo, w którym można publikować wyniki badań ze wszystkich dyscyplin humanistycznych, społecznych, a także artystycznych – w postaci multimedialnej. Sądzimy, że obraz i dźwięk, w połączeniu z tekstem, rzucą dodatkowe światło przy naukowej wypowiedzi, czyniąc ją bardziej wszechstronną, lepiej ukazującą bogactwo i zróżnicowanie różnych aspektów rzeczywistości, a także bardziej dostosowaną do wrażliwości współczesnego odbiorcy – wychowanego na kulturze audiowizualnej. Zapraszamy do współpracy i nadsyłania materiałów."
... zobacz więcej
02.05.2021
Wiesława Kwiatkowska, Uniwersyteckie kształcenie..., wyd. NDAP, Warszawa 2020, ss. 240 Publikacja dostępna w wersjach papierowej i elektronicznej (do pobrania na stronie NDAP)  Celem opracowania jest całościowe przedstawienie kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji na krajowych uniwersytetach. W pracy omówione zostały takie zagadnienia, jak ramy organizacyjne, kadra, studenci, zaplecze dydaktyczne, formy i metody oraz programy nauczania na wszystkich szczeblach kształcenia (studia stacjonarne, zaoczne (wieczorowe), podyplomowe oraz doktoranckie).
... zobacz więcej
08.02.2021
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.Przegląd Nauk Historycznych jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo zostało założone w 2002 r. z inicjatywy grupy pracowników Instytutu Historii UŁ przez Albina Głowackiego i Zbigniewa Anusika. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych. Redaktorem czasopisma jest Zbigniew Anusik.
... zobacz więcej
06.02.2021
„IT w Administracji” to miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego. Na jego stronach szczegółowo są poruszane zagadnienia najistotniejsze dla osób zaangażowanych w elektronizację instytucji publicznych.  Prezentowane są rozwiązania dotyczące sprzętu i jego konfiguracji. Poruszane tematy związane są przede wszystkim z bezpieczeństwem sieci i zarządzaniem ruchem sieciowym. Proponowana jest także pomoc przy wyborze użytecznych aplikacji stosowanych w administracji.  W każdym numerze dużo uwagi poświęca się przepisom prawa – interpretacji problemów prawnych i  praktycznemu  zastosowaniu ustaw i przepisów o informatyzacji.
... zobacz więcej
01.02.2021
Czytanki o Edukacji - Szkolne gry z historią, Publikacje Związku Nauczycielstwa Polskiego, red. Dorota Obidniak ,Anna Dzierzgowska, konsultacja nauk. Piotr Laskowski, wyd. ZNP, 2017 Publlkacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie ZNP. Ciekawe i wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienia związane z nauczaniem historii w szkole, które obecnie pozostawia, moim zdaniem, wiele do życzenia. Uważam, że współcześnie powinno się raczej mówić o historii zintegrowanej i historii stosowanej. ... Szczerze polecam lekturę niniejszej publikacji każdemu historykowi! 
... zobacz więcej
13.01.2021
Emigracja i środowiska polonijne..., red. Alicja Kulecka, wydanie I, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 134   Publikacja zawiera artykuły analizujące zawartość archiwów krajowych i zagranicznych pod kątem źródeł do dziejów polskiej emigracji i Polonii. Przedstawione zostały zasoby Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego m.st. Warszawy oraz Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Interesujące są zwłaszcza teksty poświęcone archiwaliom wcześniej niedostępnym bądź nieuporządkowanym: Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu oraz archiwaliom polonijnym w Australii i Nowej Zelandii. Zaprezentowana została także działalność Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum m.st. Warszawy oraz Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, służąca zabezpieczeniu materiałów i popularyzacji archiwów środowisk polonijnych.
... zobacz więcej
19.12.2020
Archiwiści..., red. naukowa Jacek Kordel, Alicja Kulecka, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 254"Zainteresowanie przeszłością odgrywa istotną rolę w kształtowaniu mentalności współczesnych społeczeństw. Archiwiści i historycy są profesjonalnymi przewodnikami ułatwiającymi poruszanie się po bogactwie dziejów i ich materialnych reliktów przez poszczególne osoby, środowiska, zbiorowości zainteresowane czasami minionymi. Ich działalność umożliwia zaspokajanie różnych potrzeb intelektualnych odnoszących się do refleksji o przeszłości. Tradycyjne i nadal aktualne role historyków i archiwistów to badanie przeszłości z wykorzystaniem określonych metodologii i związanych z nimi metod, poszukiwanie i gromadzenie źródeł wiedzy o minionych dziejach, refleksje dotyczące ich wykorzystania, edukacja publiczna, ochrona dziedzictwa kulturowego, opracowywanie zasobu informacji o nim, udostępnianie i popularyzacja zarówno wiedzy historycznej, jak i wiadomości o dokumentach. (...)" 
... zobacz więcej
23.11.2020
 Polska terminologia archiwalna w źródłach prawa. Monika Płuciennik, Warszawa 2020, ss.342. ISBN 978-83-65681-79-9 (miękka oprawa), ISBN 978-83-65681-80-5 (PDF), ISBN 978-83-65681-81-2 (Mobi), ISBN 978-83-65681-82-9 (ePub)   Ze wstępu autorki: „Niniejsza dysertacja została podzielona na trzy merytoryczne części, poprzedzone wstępem i wzbogacone wykresami. Pierwsza część pracy, zatytułowana Polska terminologia archiwalna w kontekście historycznym, stanowi wprowadzenie do problematyki. Przedstawiono w niej rozwój polskojęzycznego słownictwa archiwistyki oraz badania terminologiczne podejmowane przez polskich archiwistów w ostatnim stuleciu. W kolejnej części, zatytułowanej Prawne i metodyczne źródła terminologii archiwalnej, omówiono terminy archiwalne występujące w przepisach prawa, a także ich zakresy znaczeniowe i funkcjonowanie. Cześć trzecia, Proces terminologiczny archiwistyki, skupia się na etapach pracy terminologicznej i terminograficznej archiwistyki. Do pracy dodano aneks, który zawiera spis wszystkich omawianych w pracy terminów archiwalnych, pochodzących z aktów prawa archiwalnego wraz z odnośnikami do ich źródeł oraz definicjami legalnymi w nich występującymi. Spis ten ma charakter porządkujący, jest również dowodem istnienia umieszczonych tam terminów w polskim prawie. Może stać się również bazą dla opracowania nowego słownika archiwistyki”.
... zobacz więcej
08.11.2020
Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, redakcja naukowa Zbigniew Kmieciak, Wojciech Chróścielewski, Agnieszka Krawczyk, Joanna Wegner, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 1137 Stan prawny na 20 grudnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 4 marca 2019 r. (Dz. U, poz. 64)
... zobacz więcej
30.09.2020
Zbigniew Osiński, Internetowe zasoby dla nauczycieli historii, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011 Większość linków aktualna (sam sprawdzałem!)
... zobacz więcej
14.09.2020
Archiwum. Archiwistyka. Kultura, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 329 Fragment recenzji Dariusza Magiera z blogahttps://dmagier.wixsite.com/magier/single-post/jeden-by-wszystkie :   "Przyznam, że podoba mi się zamysł tego wydawnictwa. Któreż bowiem środowisko włożyło więcej wysiłku intelektualnego w nazwanie i omówienie nowych zjawisk w dziedzinie archiwistyki, związanych z postmodernistycznymi przemianami w łonie humanistyki, jak nie toruński ośrodek archiwalny? Problemy postrzegania archiwum jako fenomenu kulturowego, zaś archiwistyki jako dyscypliny naukowej zajmującej się nim od wielu lat, są terenem badawczym eksplorowanym przez prof. Waldemara Chorążyczewskiego i jego uczniów. Ich wpływ na pewien szczególny nurt w badaniach archiwalnych prowadzonych w Polsce, a także poza jej granicami, jest niezaprzeczalny. Antologia, będąca wyborem dzieł kilku autorów, dokonanym pod kątem postmodernistycznego zwrotu archiwalnego, podsumowująca i zbierająca w jedną publikację rozproszone studia, jawi się tutaj jakże potrzebną. (...)"
... zobacz więcej
14.09.2020
Publikacje książkowe w wersji elektronicznej, interesujące również z punku widzenia archiwistów. Niestety nie wszystkie publikacje są dostępne, niektóre są zastrzeżone dla członków ZPP. Zapraszam do lektury!
... zobacz więcej
13.09.2020
Tym razem coś dla historyków. Nie będzie to jednak opis bibliograficzny książki, ale podcast na temat pewnego trendu w historii. Podcast nawiązuje m. in. do hipotezy czasu widmowego – teorii zaproponowanej przez Heriberta Illiga w 1991 mówiącej, że pewien okres wczesnego średniowiecza (a dokładniej lata 614–911) nigdy nie miał miejsca, ponieważ przesunięto kalendarz. Illig uważa, że dokonano tego za pomocą zmian czy fałszerstw dokumentów. Właśnie podczas mojego stypendium w Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz teoria ta była szeroko omawiana w uniwersytetach niemieckich (pisałem na podstawie jednego z rozdziałów referat).
... zobacz więcej
30.08.2020
Rola archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, red. Antoni Barciak, Dorota Drzewiecka, Katarzyna Pepłowska, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 136
... zobacz więcej
23.08.2020
Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia, red. Robert Degen, Marlena Jabłońska, Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 182
... zobacz więcej
15.08.2020
Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, wyd. Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013, ss. 86 Publikacja w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
22.03.2020
Marta Dzienkiewicz, Justyna Trzeciakowska, Patrycja Hrabiec-Hojda, Małgorzata Drobny, Weryfikacja informacji. Techniki i narzędzia, darmowy e-book, wyd. Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, Kraków 2019, ss. 22
... zobacz więcej
06.03.2020
  Mider, D., Garlicki, J., & Mincewicz, w: The Internet Data Collection with the Google Hacking Tool–White, Grey or Black Open-Source Intelligence?. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 11(20)
... zobacz więcej
29.02.2020
Archiwa, źródła, historia, Prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, redakcja naukowa Ewa Rosowska i Hubert Wajs, Warszawa 2018, ss. 391 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej,  
... zobacz więcej
26.02.2020
Michał Olędzki, Udział wyszukiwarek internetowych w realizacji idei swobodnego przepływu informacji. Analiza działalności wyszukiwarki Google, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Władyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016
... zobacz więcej
13.02.2020
Lifewire, A List of Search Engines to Use Instead of Google, 27.12.2019
... zobacz więcej
07.02.2020
Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 234
... zobacz więcej
29.12.2019
Leszek Litwin, Grzegorz Myrda, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, wyd. Helion, Gliwice, ss. 296
... zobacz więcej
30.11.2019
Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, oprac. Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Zygmunt Kolankowski, wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa 1990
... zobacz więcej
16.11.2019
Fotografia cyfrowa. Obsługa programu GIMP, Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach, oprac. Jadwiga Pawluk, red. Agnieszka Koszowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012, ss. 74 Wersja elektroniczna. 
... zobacz więcej
12.11.2019
Piotr Kopciał, Wszechnica Poranna: Multimedia, grafika i technologie internetowe. Graficzna obróbka zdjęć, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2009, ss. 28 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
10.11.2019
Ernst Rodlmayr, Einstieg in Contao - Websites einfach und effektiv erstellen, 09.2014
... zobacz więcej
06.07.2019
Olga M. Londer, Penelope Coventry, Krok po kroku. Microsoft SharePoint 2016 wyd. APN Promise, Warszawa 2017, ss. 590
... zobacz więcej
29.06.2019
 Patrycja Hrabiec-Hojda, Justyna Trzeciakowska, Google Hacking, Kraków 2019
... zobacz więcej
24.06.2019
Robert Buliński, Główne Archiwum Policji jako przykład "resortowego" archiwum wyodrębnionego, academia.edu.pl
... zobacz więcej
02.06.2019
Krzysztof Zioło, Digitalizacja dokumentacji technicznej. Prace Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, II seminarium "Historia informatyki polskiej", Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 30.11.2012, ss.41
... zobacz więcej
09.02.2019
Sebastian Olesiak, Rysunek techniczny budowlany. Przekroje, oznaczenia na rysunkach, informacje na rysunkach, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, Kraków
... zobacz więcej
02.02.2019
Michał Kowalski, Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych, wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, ss. 44
... zobacz więcej
27.01.2019
Artur Prasal, Ewa Perłakowska, Grzegorz Abgarowicz, Procedury elektronicznego zarządzania dokumetacją w administracji + płyta CD, w: Sektor publiczny w praktyce, 2018, ss. 342
... zobacz więcej
20.01.2019
Tomasz Bilski, Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych, wyd. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008
... zobacz więcej
07.10.2018
Wokół metodyki archiwalnej, Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Mateusz Zmudziński, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018, 366
... zobacz więcej
23.06.2018
Dorota Chromicka, Danuta Descours, Andrzej Kaucz i in, Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. Grażyna Szpor, wyd. LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
... zobacz więcej
21.05.2018
Robert Perdał, Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, w: Studia i Prace z Geografii i Geologii, Nr 42, wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014, ss. 282
... zobacz więcej
12.05.2018
Paweł Wolnicki, Wpływ Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na proces zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD, Nr 1 (11), Częstochowa 2015, s. 235-248 
... zobacz więcej
21.04.2018
Krzysztof Skupieński, Pytania o definicje dokumentu, kancelarii i archiwum w "epoce bez papieru", w: Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość, s. 243-255
... zobacz więcej
14.04.2018
Aneta Januszko-Szakiel, Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury, w: Nauka-Dydaktyka-Praktyka, wyd, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2017, ss. 240
... zobacz więcej
02.04.2018
Małgorzata Bieda, Zasady zarządzania dokumentacją w urzędach administracji publicznej. Kwalifikowanie, obieg, archiwizowanie, wyd. Municipium, Warszawa 2012, ss. 205. Do publikacji załączono CD.
... zobacz więcej
06.03.2018
Ewelina Kurzobrocka-Pipia, Ochrona danych osobowych w archiwach samorządowych, wyd. SAP, Kalisz 1-3 czerwca 2017
... zobacz więcej
14.02.2018
Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Eugeniusz Borodij, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2009, ss. 249
... zobacz więcej
04.02.2018
Bartosz Nowożycki, Teoria i praktyka archiwistyki USA, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, ss. 285 Publikacja dostępna w wersji papierowej i elektronicznej.
... zobacz więcej
14.01.2018
Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, praca zbiorowa pod red. prof. Andrzeja Radzimińskiego, wyd UMK, Toruń 2017, ss. 600
... zobacz więcej
09.12.2017
 Słownik biograficzny archiwistów polskich, T. III, praca zbiorowa, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017
... zobacz więcej
22.09.2017
Zbigniew Gluza, Dekada przed archiwistyką społeczną, w: "Archiwistyka Społeczna", wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 7
... zobacz więcej
13.08.2017
Maria Zuzanna Jaśkowska, Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii: organizacja, zasób i działalność, doktorat napisany pod kierunkiem prof. Ireny Mamczak-Gadkowskiej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Poznań 2015
... zobacz więcej
23.07.2017
Piotr Józefiak, Archiwa bankowe na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie, w: Pamiętnik xv Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", red. Hadrian Ciechanowski, Toruń 10-12 IV 2013 ss. 95-100
... zobacz więcej
08.07.2017
Pamiętnik XV Ogółnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", Studenckie Koło Naukowe Archiwistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, red. Hadrian Ciechowski, rec. dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, Toruń 10-12.IV.2013, ss. 208
... zobacz więcej
02.07.2017
Robert Degen, Kancelarie i archiwiści. Garść uwag na temat wpływu pracowników archiwów państwowych na mechanizmy pracy biurowej administracji w Polsce po 1918 roku, w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, T. II, wyd. Radzyńskie Towarzystwo Naukowe (Libra), 2009, ss. 11
... zobacz więcej
24.06.2017
Gustaw Kaleński, Brakowanie akt, oprac. Aleksy Bachulski, wyd. Wydawnictwo Ministerstwa Oświaty, Wydział Archiwów Państwowych, Warszawa 1948, ss. 48
... zobacz więcej
03.06.2017
Tadeusz Manteuffel, Wykaz akt. Wskazówki praktyczne, w: Wydawnictwa Kursów Archiwalnych, wyd. Sekcja Archiwalna Towarzystwa Miłośników Historii, Warszawa 1935
... zobacz więcej
21.05.2017
 Paulina Bunkowska, Marlena Jabłońska, Halina Robótka, Współczesna dokumentacja typowa, w: Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 142
... zobacz więcej
08.04.2017
Archiwa Społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy, praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2016 Publikacja dostęna w wersji elektronicznej na stronie archiwa.org.
... zobacz więcej
02.04.2017
Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, red. Dorota Drzewiecka i Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 150
... zobacz więcej
11.03.2017
Archiwista cyfrowy i infobroker. Kształcenie, sylwetka, wyzwania, red. Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki, wyd. Antykwa, Kraków 2016, ss. 124 
... zobacz więcej
19.02.2017
Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, praca zbiorowa, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 158
... zobacz więcej
08.02.2017
Veslava Osińska, Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, wyd. SBP, Warszawa 2010, ss. 183
... zobacz więcej
23.01.2017
Monika Sak, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Z problematyki zarządzania dokumentacją szkoły wyższej, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań 2015 
... zobacz więcej
16.01.2017
Archiwa bieżące, Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015
... zobacz więcej
06.01.2017
O archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku, wyd. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław 2016
... zobacz więcej
21.12.2016
"Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty" - księga jubileuszowa prof. dr hab. Haliny Robótki dostępna on-line
... zobacz więcej
08.12.2016
Archiwa społeczne. Stan obecny i perspektywy., Ośrodek KARTA, publikacja w formacie pdf
... zobacz więcej
26.11.2016
Marlena Jabłońska, Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016
... zobacz więcej
01.11.2016
Anna Sobczak, Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum, Narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w Niemczech, Szczecin-Warszawa 2014. Publikacja dostępna w formie elektronicznej na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego. 
... zobacz więcej
15.11.2015
Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce pod red. T. Czarnoty i M. Konstankiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa - Lublin 2015, ss. 207, ISBN 978-83-64806-42-1 (NDAP), ISBN 978-83-7784-657-5 (UMCS)   Publikacja podejmuje próbę wypełnienia luki w literaturze archiwalnej dotyczącej funkcjonowania wytwórców i przechowawców niepaństwowego zasobu archiwalnego i jego szczególnego przypadku – archiwów organizacji pozarządowych. Oprócz rozważań ogólnych i teoretycznych w książce zaprezentowano przykłady różnorodnych form prowadzenia działalności przez podmioty tzw. trzeciego sektora, których dorobek stanowi część narodowego dziedzictwa. Uwaga poświęcona została też podobieństwom i różnicom w działalności archiwów społecznych i archiwów publicznych. Publikacja powstała w wyniku współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.   Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.  Źródło://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
20.09.2015
Regliński Andrzej, Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instukcja archiwalna w praktyce, wyd. PRESSCOM, 2013
... zobacz więcej
18.07.2015
Archives in the New Age. The Strategic Problems of Automatization of Archives. Papers of the International Conference
... zobacz więcej
14.06.2015
Zawitkowska V., Wlaźlak W., Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 144
... zobacz więcej
25.08.2014
Marek Kietliński, Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013, wyd. AP w Białymstoku, Białystok 2013
... zobacz więcej
08.08.2014
Marek Anzel, Poradnik dla personelu kancelarii tajnej, wyd. PUH "One", Poznań 2011
... zobacz więcej
02.05.2014
Ochrona zasobu archiwów kościelnych, red. Anna Laszuk, Warszawa 2012
... zobacz więcej
04.04.2014
Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013 - publikacja elektroniczna.
... zobacz więcej
28.03.2014
"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" - jubileusz czasopisma
... zobacz więcej
15.12.2013
 Kwartalnik „Archiwista Polski” jest pismem branżowym o charakterze popularnonaukowym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Redaktorem naczelnym wydania bydgoskiego jest Eugeniusz Borodij. Skierowany jest przede wszystkim do członków SAP-u, pracowników archiwów  państwowych i zakładowych, oraz studentów archiwistyki  pragnących poszerzyć swoją wiedzę. Jego drugi tegoroczny numer podzielony został na cztery działy tematyczne zawierające czternaście tekstów, poprzedzonych zaproszeniem na VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, który odbędzie się w dniach 5-7 września bieżącego roku we Wrocławiu pod hasłem „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”,  i uzupełniony informacją o usługach SAP, jego oddziałach oraz kartą prenumeraty.W dziale pierwszym „Studia i materiały” znaleźć można artykuł Anity Młynarczyk-Tomczyk poświęcony działalności naukowej i popularyzacyjnej Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach i jego filii w latach 1958-1966, tekst Huberta Mazura przedstawiający archiwa parafialne w dekanacie Kije w świetle wizytacji z 1782 r., sprawozdanie Waldemara Chorążyczewskiego dotyczące kształcenia archiwistów w UMK w latach 2001-2011, artykuły Marty Szaduro „Kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w świetle ankiet studenckich” oraz Janusza Tandeckiego „ Rozwój toruńskiej archiwistyki”, natomiast naukowy dorobek toruńskich archiwistów w minionym dziesięcioleciu przedstawiła w swoim artykule Wanda Roman.Dział drugi zatytułowany „ABC archiwisty zakładowego” zawiera kolejną część przygotowanego przez Marka Konstankiewicza wykazu ważniejszych aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją.W dziale trzecim znajdują się recenzje prac Kamila Zeidlera „Prawo ochrony dziedzictwa kultury” autorstwa Dariusza Matelskiego oraz pracy pod red. W. Chorążyczewskiego, J. Tandeckiego i współpr. K. Kopińskiego „Belliculum diplomaticum IV Thorunense. Dyplomatyka staropolska – stan obecny” autorstwa Agnieszki Gut. Zamykająca numer kronika zawiera tekst Lucyny Harc poświęcony wrocławskiemu oddziałowi SAP w bieżącym roku, sprawozdanie Katarzyny Madejskiej z konferencji odbywającej się w dniach 14-16 marca br. w Czeskich Budziejowicach, wspomnienie Jana Riabinina w 70. rocznicę śmierci autorstwa Agnieszki Konstankiewicz, sprawozdania Katarzyny Pepłowskiej  z obchodów 60-lecia toruńskiej archiwistyki oraz Krzysztofa Stryjkowskiego z Międzynarodowej Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów odbywającej się w Toledo w dniach 24-29 października 2011 r.   Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każdy artykuł ma swoje streszczenie w języku angielskim, również  spis treści jest przetłumaczony na język angielski. Tytuły poszczególnych artykułów dobrze odzwierciedlają ich treść, a  same artykuły zostały zaopatrzone w przypisy. Czasopismo posiada poręczny format i ciekawą szatę graficzną.  Kwartalnik jako pismo branżowe archiwistów odpowiada w pełni na potrzeby i oczekiwania społeczności archiwalnej, a dzięki działowi  poświęconemu problematyce archiwów zakładowych może stanowić kompendium wiedzy o przedpolu archiwalnym. 
... zobacz więcej
10.07.2012
Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.
... zobacz więcej
19.01.2009
Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.
... zobacz więcej
30.10.2008
Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.
... zobacz więcej
21.07.2008
Archiwista Polski, Nr I (49), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008, ss. 110.Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy. 
... zobacz więcej
21.05.2008
Zapraszamy do pobrania pierwszego numeru Notatnika Archiwalnego...
... zobacz więcej
12.09.2007
Zapraszamy do pobrania pierwszego numeru Notatnika Archiwalnego...
... zobacz więcej
12.09.2007
Wyd.:Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ISBN: 83-231-1749-7 Liczba stron: 190 Wymiary: 160x230 Oprawa: miękka Data wprowadzenia: 26-07-2006
... zobacz więcej
26.06.2007
Wyd.:MarszałekISBN: 83-7441-149-XLiczba stron: 257Wymiary: 165x235Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 10-08-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:MarszałekISBN: 83-7441-149-XLiczba stron: 257Wymiary: 165x235Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 10-08-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:MarszałekISBN: 83-7441-149-XLiczba stron: 257Wymiary: 165x235Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 10-08-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:MarszałekISBN: 83-7441-149-XLiczba stron: 257Wymiary: 165x235Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 10-08-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:Uniwersytetu Mikołaja KopernikaISBN: 83-231-1872-8Liczba stron: 203Wymiary: 160x230Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 02-11-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Nauki pomocnicze historii i archiwistyka w systemie kształcenia studentów historii szkoły wyższej.ISBN: 83-7322-440-8Liczba stron: 209Wymiary: 146 x 205Data wprowadzenia: 26-02-2007
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia KadrISBN: 83-7426-066-1Liczba stron: 102Wymiary: 144 x 204Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 15-01-2007
... zobacz więcej
27.02.2007
Opracowanie zbiorowe, red. nauk. J. Krochmal, Warszawa 2006.Poradnik napisany w przystępnej formie ma służyć pomocą dla archiwistów prowadzących archiwa polskie za granicą. Omówiono w nim podstawową terminologię archiwalną, zasady postępowania z materiałami przejmowanymi  i pozyskiwanymi do archiwum, ich ewidencjonowania oraz udostępniania archiwaliów w pracowni naukowej, a także w formie kwerend, publikacji, wystaw, w Internecie.
... zobacz więcej
15.01.2007
Wyd.:Kwartalnik Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wydawnictwo poświęcone działalności archiwów i archiwistów oraz studiom nad archiwaliami. Ponieważ czasopismo wydawane jest przez SAP, siłą rzeczy dużo miejsca poświęca działalności stowarzyszenia.
... zobacz więcej
12.01.2007
Wyd.:Archiwum Akt Nowych.Redaktorem naczelnym czasopisma jest Edward Kołodziej. Wznowienie po kilkuletniej przerwie pisma, wydawanego wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.
... zobacz więcej
12.01.2007
Wyd.:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych.  Rozległe studia historyczne, kancelaryjne i archiwalne oraz materiały źródłowe, wydawane wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Archiwum Głównym Akt Dawnych.
... zobacz więcej
12.01.2007
Wyd.:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Na stronach Naukowego Portalu Archiwistycznego dostępne są numery Archeion'u on-line. Czasopismo poświęcone sprawom archiwalnym założone przez Stanisława Ptaszyckiego w roku 1926.
... zobacz więcej
12.01.2007
strzałka do góry