Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Współczesny zarządca dokumentacji
Współczesny zarządca dokumentacji


Marcin Smoczyński, Współczesny zarządca dokumentacji a zarządzający aktami specjalista-organizator wg koncepcji Jana Kościołka, w: Archiwa-Kancelarie-Zbiory, Nr 8(10), 2017, s. 111 - 128"Historia zarządzania dokumentacją, a więc i droga dziejowa zawodu zarządcy
dokumentacji zaczyna się znacznie wcześniej, niż ustalenie ram
teoretycznych tej dyscypliny naukowej. Również zarządzanie nie jest pojęciem,
które należy identyfikować jedynie z minionym stuleciem. Jest to bowiem naturalne
zjawisko wynikające z potrzeb ludzkich – człowiek jako istota społeczna
odczuwa potrzebę organizacji. Co więcej – to dzięki niej może osiągnąć cele,
do których dąży. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym dostrzega się coraz więcej
dowodów stosowania zasad zarządzania, któremu współcześnie nadaje się
pełniejszą treść, dzięki czemu stanowi odrębny dział wiedzy.
Podobnie jest z historią records managementu, którego oś czasu zaczyna się
zwykle w latach 50. XX w. i amerykańskiej potrzebie zapanowania nad tonami
rokrocznie zapisywanego papieru. Nie budzi to żadnych wątpliwości. Nie powinno
także dziwić stwierdzenie, że działania wchodzące w zakres zarządzania
dokumentacją były wykonywane znacznie wcześniej, bardziej lub mniej
świadomie, w toku i przy okazji wykonywanych czynności. Bardzo rzadko
zwracamy uwagę na rodzime idee, które można by określić polskimi korzeniami
zarządzania dokumentacją. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/12329-36401-1-PB.pdf
 
                                                                                                                           (dostęp z 20.04.2018) 

20.04.2018
strzałka do góry