Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego w siłach zbrojnych
Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego w siłach zbrojnych


Andrzej Bartnik, Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego w siłach zbrojnych, w Biuletyn CAW, ss. 28"Centralne Archiwum Wojskowe w swojej działalności zawsze czuło się odpowiedzialne za prawidłowe kształtowanie wojskowego zasobu archiwalnego. Ilość wytworzonych akt determinuje działalność archiwistów i ten problem stawia się jako jeden z decydujących w zarządzeniu archiwami wojskowymi. W tej dziedzinie wojskowa służba archiwalna ma już konkretne osiągnięcia. W 1989 roku znowelizowano przepisy dotyczące archiwalizacji dokumentów; w 1990 roku Sztab Generalny WP podjął szereg przedsięwzięć mających na celu dalsze doskonalenie wojskowej służby archiwalnej. Widoczne staje się właściwe docenianie problemów archiwalizacji dokumentów nie tylko w kancelariach ale i wśród wykonawców merytorycznych. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  https://caw.wp.mil.pl/plik/file/biuletyn/b15/b_15_1.pdf                                                   (dostęp z 28.04.2018)

28.04.2018
strzałka do góry