Archiwistyka_tlo
Archiwistyka


Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, wyd.  PWN, Warszawa 1989, ss. 546http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=80071
 
 
                                                (dostęp z 9.06.2018)
 
 
Podręcznik akademicki, na którym wychowały się całe pokolenia archiwistów (m. in. także moderator, konsultant on-line i zarządzający niniejszym serwisem), i który z pewnością będzie służył pomocą kilku następnym generacjom. 
 

09.06.2018
strzałka do góry