Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Konteksty długoterminowej archiwizacji
Konteksty długoterminowej archiwizacji


Aleksander Radwański, Konteksty długoterminowej archiwizacji, w: Biuletyn EBIB, Nr 9 (154), 2014"Długoterminowa archiwizacja danych cyfrowych jest coraz lepiej opracowanym zagadnieniem i powstaje coraz więcej narzędzi i usług z nią związanych. Istnieje też wiele nierozwiązanych problemów technicznych, organizacyjnych i finansowych, powodujących, że trudno uznać długotrwałą archiwizację za rutynowe działanie, dla którego istnieje ustalony tok postępowania. Aby nie zginąć w lawinie szczegółów, spróbuję wypunktować najważniejsze aspekty w kolejności wskazującej na logiczne powiązania. Osoby oswojone z tematem uznają być może kolejne definiowanie podstawowych pojęć za niepotrzebne, z tych definicji mają jednak wynikać konsekwencje nie zawsze uznawane za oczywiste. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/304/472
 
                                                                 (dostęp z 23.06.2018) 

23.06.2018
strzałka do góry