Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Długoterminowe przechowywanie cyfrowego dziedzictwa kulturowego
Długoterminowe przechowywanie cyfrowego dziedzictwa kulturowego


Tomasz Parkoła, Długotrwałe przechowywanie dziedzictwa kulturowego, w: Biuletyn EBIB, Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, Nr 9 (154), 2014"Digitalizacja i udostępnianie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego w internecie są
ważnym elementem działań każdej instytucji nauki i kultury. Są one niezbędne, aby zaistnieć
w świadomości społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionu, kraju czy w kontekście
międzynarodowym. To dzięki digitalizacji mamy dostęp do milionów obiektów cyfrowych
w europejskim portalu Europeana1, amerykańskiej Digital Public Library of America2
czy w polskiej Federacji Bibliotek Cyfrowych[1]. W Polsce działają zarówno krajowe programy
finansowania digitalizacji (np. Wieloletni Program Rządowy KULTURA+ na lata 2011–
2015), jak i te współfinansowane międzynarodowo (np. fundusze strukturalne, które w Polsce
są zarządzane przez specyficzne Programy Operacyjne4). Digitalizacją interesują się
również podmioty komercyjne, co widać w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego z
udziałem takich gigantów technologii ICT jak Google5. Tempo cyfrowej dokumentacji obiektów
dziedzictwa kulturowego rośnie, a proces ten nabiera charakteru masowego. Stąd też
niezwykle istotna staje się odpowiednia organizacja prac związanych z digitalizacją, a także
należyte zachowanie rezultatów tych prac. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/303/477
 
                                                                  (dostęp z 1.07.2018) 

01.07.2018
strzałka do góry