Archiwistyka_tlo
Educare necesse est


Educare necesse est - powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017Educare necesse est — powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych to 28 tekstów podzielonych na 4 działy tematyczne: „Zmiany w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej”, „Pogłębienie wiedzy w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych”, „Metody pracy przydatne w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach” oraz „Źródła archiwalne dokumentujące polskie drogi do niepodległości (druga połowa XIX w.–XX w.) w pracy edukacyjnej”. Ich autorami są pracownicy archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, uczelni wyższych oraz nauczyciele wszystkich typów szkół. Artykuły zostały napisane w oparciu o praktyczne doświadczenia ich twórców, dotyczące działalności edukacyjnej realizowanej przez archiwa.

Opracowanie powstało po II Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”, która odbyła się w Warszawie 6–7 czerwca 2017. Przygotowany materiał może być zarówno źródłem wiedzy i inspiracji w tworzeniu kierunków dalszego rozwoju, jak i przewodnikiem dobrych praktyk edukacyjnych dla archiwistów i edukatorów archiwalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tej interesującej pozycji:
Educare necesse est — powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017, ISBN 978-83-946504-7-6, ss. 296, ilustracje. [plik do pobrania]
Publikacja została dofinansowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.
 
 
 
 
 
Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4772-publikacja-%E2%80%9Ceducare-necesse-est-%E2%80%94-powr%C3%B3t-do-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-przyk%C5%82ady-dobrych-praktyk-edukacyjnych%E2%80%9D
 
 
                                                                                                                                 (dostęp z 12.08.2018) 

 

12.08.2018
strzałka do góry