Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Problem archiwizacji Internetu
Problem archiwizacji Internetu


Ewa Dąbrowska, Problem archiwizacji Internetu w kontekście egzemplarza obowiązkowego: sytuacja w Polsce i wybranych krajach europejskich, w: Biuletyn EBIB, Nr 2 (172), 2017"Streszczenie: W artykule przedstawiono obowiązujące w Polsce i innych krajach przepisy prawne i przyjęte
rozwiązania odnoszące się do możliwości archiwizowania zawartości internetu przez biblioteki narodowe
oraz związane z tym wyz
wania i problemy. Uprawnionym bibliotekom powinny być przekazywane publikacje
o charakterze utworu zamieszczone w sieci. Nie jest to powszechnie przestrzegane, gdyż ta zasada nie została
w polskim prawie wyraźnie wyartykułowana. Wobec rosnącego znaczenia komunikacji w środowisku
cyfrowym, zwłaszcza komunikacji naukowej, w tworzonych przez biblioteki narodowe archiwach krajowego
piśmiennictwa powstaje poważna luka. Problem ten powinien zostać rozwiązany w nowych przepisach
o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych."
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/523/682
 
                                                                 (dostęp z 29.10.2018) 

29.10.2018
strzałka do góry