Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Problematyka zarządzania informacją a archiwizacja Internetu
Problematyka zarządzania informacją a archiwizacja Internetu


Maria Nowina-Konopka, Problematyka zarządzania informacją w procesie archiwizacji zasobów Internetu, w: Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, Nr 1 (10), 2014, s. 28-43 "Jedną z głównych cech charakteryzujących internautów ze względu na
sposób zaspokajania przez nich swoich potrzeb informacyjnych jest traktowanie
globalnej Sieci jako niemal nieograniczonego zbioru informacji. Użytkownicy
Sieci pragną jednak być nie tylko biernymi odbiorcami dostępnych treści,
lecz także, a obecnie może przede wszystkim, chcą mieć aktywny wpływ na
zamieszczane w niej informacje. Stąd też w treściowych zasobach tego medium
dostępne są gigadane konieczne do realizacji wspomnianych potrzeb
oraz pozwalające na poszerzenie zakresu wiedzy w każdym niemal obszarze.
Dane te, w sposób często niezauważalny, stanowią również wierny zapis naszego
życia. Nic więc dziwnego, że coraz częściej podnoszone są głosy wzywające
do ochrony tego dziedzictwa kulturowego, do archiwizowania świadectw
życia społeczno-politycznego. Uchwycenie i zatrzymanie na nośnikach danych
ważkich dziś informacji pozwoli w przyszłości na zdystansowaną ocenę zachodzących
zjawisk oraz szerokie badania retrospektywne. Będą one jednak moż-
liwe jedynie w sytuacji dokonania pełnego zapisu, bez uszczerbku dla całości
mających obecnie miejsce wydarzeń, zjawisk i procesów. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  http://uwm.edu.pl/mkks/wp-content/uploads/problematyka_zarzadzania_informacja_w_procesie_archiwizacji_zasobow_internetu.pdf
 
                                                                                                                  (dostęp z 4.11.2018) 

04.11.2018
strzałka do góry