Archiwistyka_tlo
Zarządzanie informacją


Wiesław Babik, W kręgu nowych struktur zarządzania informacją, w: PTINT, T. IV, Katowice 2015, s. 13-19
"Przedmiotem artykułu są nowe struktury organizacji informacji stosowane w zarządzaniu informacją
w bibliotekarstwie i działalności informacyjnej. Punktem wyjścia jest wyjaśnienie
pojęcia „struktura” oraz pojęć pokrewnych tworzących wspólnie gniazdo semantyczne. Autor
wychodzi od tradycyjnych struktur stosowanych w zarządzaniu informacją i dociera do folksonomii,
chmury tagów oraz mapy tematów i ontologii. Zostaną przedstawione ich elementy
oraz cechy dystynktywne a także funkcje w określaniu jakości i wartości informacji. W omó-
wieniu struktur przyjęto terminologie ich opisu za pomocą takich terminów, jak system i sieć.
Omówione struktury zostały przyporządkowane do odpowiednich procesów, jak generowanie,
wyszukiwanie i selekcja informacji i wiedzy. Celem artykułu jest wykazanie podobieństw i róż-
nic między prezentowanymi strukturami, co ma pokazać ich ewolucję oraz znaczenie w organizacji
informacji i wiedzy na potrzeby zarządzania informacją."
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://www.ptin.us.edu.pl/pelne_teksty/2015_4.pdf
 
                                                     (dostęp z 16,12.2018) 

16.12.2018
strzałka do góry