Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Jednolity rzeczowy wykaz akt
Jednolity rzeczowy wykaz akt


Ewa Pałka, Jednolite rzeczowe wykazy akt. Budowa i stosowanie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 27.09.2011 r.file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/ewa%20paka%20-%20jednolite%20rzeczowe%20wykazy%20akt%20(3).pdf
 
 
                                                                                                         (dostęp z 12.01.2019 r.) 

12.01.2019
strzałka do góry