Archiwistyka_tlo
Akta osobowe


Ewa Perłakowska, Akta osobowe - wartościowanie, porządkowanie, ewidencja, zmiany w prawie, XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kalisz 1-3.06.2017http://www.sas-sap.com/osobowe.pdf
 
 
 
Tutaj muszę wspomnieć o zmianie w prowadzeniu akt osobowych, która obowiązuje od początku br. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002369 . Jednak zasady porządkowania i ewidencji nie uległy zmianie. 


                                                                                                                                            (dostęp z 2.02.2019)

02.02.2019
strzałka do góry