Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Neografia gotycka - kurs video
Neografia gotycka - kurs video

 

Altdeutsche Schrift (Kurrent, Suetterlin) lernen, kompleter Online-Kurs


 

https://www.youtube.com/watch?v=1AgE_4P0cSs

 

 

                                  (dostęp z 30.08.2019)

 

 

Warto też zapoznać się z tymi serwisami:

 

 

http://www.suetterlinschrift.de/Lese/Sutterlin0.htm

 

 

http://dawnepismo.ank.gov.pl/

 

 

http://rotulus.arcaion.pl/neografia/kilka-wskazowek-nie-tylko-dla-genealogow-jak-odczytywac-stare-rekopisy/

30.08.2019
strzałka do góry