Archiwistyka_tlo
Geoportal


Joanna Zając, Michał Fijałkowski, Jacek Szczęsny i in., geoportal.gov.pl w praktyce. Podręcznik użytkownika, CODGiKhttps://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/26435/Geoportal-podrecznik.pdf
 
                                                                                   (dostęp z 20.11.2019) 

20.11.2019
strzałka do góry