Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Organizacja szkolnego archiwum zakładowego
Organizacja szkolnego archiwum zakładowego


Organizacja szkolnego archiwum zakładowego, InforAkademia, w: Rachunkowość budżetowa, Nr 21, Rachunkowość w oświacie, 2016https://akademia.infor.pl/kurs/FOB0000000000000767804,powiazane,artykul,I40.2016.021.009000500,Organizacja-szkolnego-archiwum-zakladowego.html
 
 
                                                                                                                                     (dostęp z 9.03.2020)
 
 
 
Od siebie dodam, żę  tryb przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do archiwum Kuratorium Oświaty określają przepisy zawarte na stronach internetowych poszczególnych kuratoriów, np. 
 
https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=5200&page=8883

09.03.2020
strzałka do góry