Archiwistyka_tlo
System EZD


System EZD - wdrożenie w podmiocie, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia składów chronologicznych, prezentacja, XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, Marki 3-4 października 2019, ss. 112http://www.sas-sap.com/iwona2019.pdf
 
 
                       (dostęp z 17.03.2020) 

17.03.2020
strzałka do góry