Archiwistyka_tlo
Budynek archiwum


Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego, oprac. Ryszard Wojtkowski, Anna Czajka, Maria Boruszkowska, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 96https://www.archiwa.gov.pl/files/standard_budynku_archiwum(1).pdf
 
 
                                                                 (dostęp z 20.03.2020) 

20.03.2020
strzałka do góry