Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla różnych podmiotów
Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla różnych podmiotówhttps://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zarz%C4%85dzanie-dokumentacj%C4%85/instrukcje-i-wykazy-akt/przyk%C5%82adowa-klasyfikacja-i-kwalifikacja-dokumentacji-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-podmiot%C3%B3w

26.03.2020
strzałka do góry