Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwum Organizacji Pozarządowej. Poradnik dla NGO.
Archiwum Organizacji Pozarządowej. Poradnik dla NGO.


Archiwum Organizacji Pozarządowej. Poradnik dla NGO, wyd. Ośrodek KARTA, ss. 34https://archiwa.org/sites/default/files/files/Archiwum_Organizacji_Pozarzadowej%20-%20broszura%20_i.pdf
 
 
                                                                                                                           

25.04.2020
strzałka do góry