Archiwistyka_tlo
ARCHIWA BEZ GRANIC


Archiwa bez granic, Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce 20-21 września 2017, red. Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680http://sap.waw.pl/wp-content/uploads/Pami%C4%99tnik-VII-Zjazdu-Archiwist%C3%B3w-Polskich.pdf

13.05.2020
strzałka do góry