Archiwistyka_tlo
PROWENIENCJA I PERTYNENCJA


Epizod 1 - Ciekawe hasełka: proweniencja i pertynencja, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020https://www.youtube.com/watch?v=I4eZN--8sbk

23.05.2020
strzałka do góry