Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > DOKUMENTACJA ARTYSTYCZNA SPEKTAKLI
DOKUMENTACJA ARTYSTYCZNA SPEKTAKLI


Wskazówki dotyczące postępowania z dokumentacją artystyczną, które można wprowadzić do instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt teatrów, wprowadzanych w porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.
https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zarządzanie-dokumentacją/instrukcje-i-wykazy-akt/wskazówki-dotyczące-postępowania-z-dokumnetacją-artystyczną-spektakli#

14.06.2020
strzałka do góry