Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > INACZEJ TO ZNIKNIE. ARCHIWA SPOŁECZNE W POLSCE.
INACZEJ TO ZNIKNIE. ARCHIWA SPOŁECZNE W POLSCE.

 

Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 615


"Spis treści: // Wstęp: 1. Komentarz do tytułu i konstrukcji pracy; 2. Powody zainteresowania zjawiskiem; 3. Cel pracy; 4. Pytania badawcze i zakres badania // Rozdział I: Termin „archiwum społeczne” // Rozdział II: Dotychczasowe badania archiwów społecznych // Rozdział III: Teoria i metodologia 1. Paradygmat i podejście badawcze: 2. Strategia badawcza; 3. Gromadzenie danych; 4. Analiza danych; 5. Badanie pilotażowe; 6. Problemy i wyzwania // Rozdział IV: Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl // Rozdział V: Bronowickie Archiwum Społeczne // Rozdział VI: Archiwum Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego // Rozdział VII: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek // Rozdział VIII: Archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” // Rozdział IX: Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej // Rozdział X: Archiwum Fundacji Archeologia Fotografii // Rozdział XI: Klub Historyczny LGBTQIA Fem // Rozdział XII: Analiza łączna studiów przypadków: 1. Lokalność, początki i cele archiwów społecznych; 2. Siedziby archiwów społecznych i przechowywanie zasobu archiwalnego; 3. Charakter zasobu archiwów społecznych oraz sposoby jego gromadzenia; 4. Opracowanie zasobu archiwów społecznych; 5. Udostępnianie zasobu archiwalnego i działalność publiczna archiwów społecznych; 6. Współpraca z otoczeniem; 7. Finansowanie; 8. Osoby zaangażowane w tworzenie archiwów społecznych; 9. Problemy; 10. Plany na przyszłość i los zasobów w przypadku likwidacji organizacji; 11. Ruch archiwistyki społecznej; 12. Ocena znaczenia archiwów społecznych; 13. Stabilność archiwów społecznych // Podsumowanie // Bibliografia"
 
 https://repozytorium.umk.pl/handle/item/6105

17.06.2020
strzałka do góry