Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 

Tomasz Kuźmicki, Mapy do celów projektowych w świetle przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii - wybrane zagadnienia, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, Pomorski Urząd Wojewódzki , Gdańsk, ss. 57


https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/2951/Mapy-wybrane-zagadnienia.pdf

27.06.2020
strzałka do góry