Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > DOKUMENTACJA Z WYBORÓW I REFERENDÓW
DOKUMENTACJA Z WYBORÓW I REFERENDÓW

Ewa Perłakowska, Postępowanie z dokumentami z wyborów i referendów oraz ich organizacji, XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gliwice 10-12 września 2015 r., ss. 50


http://www.sas-sap.com/old/XII%20Zjazd/Materialy_Zjazdowe/Perlakowska_Dokumenty%20z%20wyborow.pdf

 

Obecnie zagadnienie to reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001995

11.07.2020
strzałka do góry