Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > OCHRONA NARODOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO
OCHRONA NARODOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO

Ochrona Narodowego Zasobu Archiwalnego, Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 3.02.2020 r.

 

"Ochrona narodowego zasobu archiwalnego jest ważnym zadaniem państwa, mającym na celu zachowanie świadectw przeszłości dla przyszłych pokoleń. Realizowana jest ona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (centralny organ administracji rządowej) oraz podległą mu sieć archiwów państwowych (tj. trzech centralnych i 30 o  zasięgu regionalnym). Dodatkowo w tej dziedzinie działa również sieć archiwów wyodrębnionych - specjalistycznych archiwów, które są tworzone przez podmioty wymienione w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. (...)"


https://www.nik.gov.pl/plik/id,21963,v,artykul_20993.pdf

03.09.2020
strzałka do góry