Archiwistyka_tlo
ZADBAJMY O DOMOWE ARCHIWA

Archiwium Państwowe w Radomiu, 30 września 2020

 

 Film instruktażowy, który pokazuje kilka metod zabezpieczania archiwaliów i kilka prostych technik konserwacji możliwych do wykonania samodzielnie w domu.


https://www.youtube.com/watch?v=pID8uYnK5Lk

 

(dostęp z 24.10.2020)

24.10.2020
strzałka do góry