Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > PODRĘCZNIK ARCHIWIZACJI DANYCH SPOŁECZNYCH
PODRĘCZNIK ARCHIWIZACJI DANYCH SPOŁECZNYCH

Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin Zieliński, Podręcznik..., Zespół Ośrodka Badań Socjologicznych, Instytut Studiów Społecznych, UW, Warszawa

 

"Archiwizacja danych pochodzących z badań nie jest pomysłem nowym. Potrzebę istnienia tego typu instytucji badacze uświadamiali sobie od dawna. Z przekazywaniem a następnie udostępnianiem zainteresowanym zbiorów danych związane są takie korzyści jak choćby realizacja postulatu otwartości warsztatu badawczego, co niewątpliwie przyczynia się do wypracowania i standaryzacji stosowanych procedur badawczych czy wzbogacenia zasobu wiedzy w dziedzinie metodologii badań społecznych.

Zbieranie a następnie udostępnianie danych za pośrednictwem jednej instytucji otwiera drogę do upowszechniania standardów konstrukcji narzędzi pomiarowych, w tym także wskaźników służących do pomiaru zjawisk społecznych. Pozwala na ich intersubiektywną kontrolę i dostarcza nie tylko gotowe wzorce ale również inspiruje do własnych poszukiwań na bazie zastanych już projektów badawczych. (...)"


http://www.ads.org.pl/index.php?tresc=podrecznikADS.html

 

(dostęp z 16.01.2021)

16.01.2021
strzałka do góry