Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ARCHIWA WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH FILMOZNAWCZYCH
ARCHIWA WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH FILMOZNAWCZYCH

Archiwa we współczesnych..., red. Barbara Giza, Piotr Zwierzchowski, Katarzyna Mąka-Malatyńska, wyd. Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Warszawa 2020, ss. 374

Publikacja dostępna w wersji papierowej i elektronicznej.

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Barbary Gizy, prof. Piotra Zwierzchowskiego i prof. Katarzyny Mąki – Malatyńskiej, poświęcona roli archiwum we współczesnych badaniach filmoznawczych. Teksty zamieszczone w książce powstały po konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w FINA w 2017 roku.

Zainteresowaniem badawczy, artystów i miłośników kina cieszą się obecnie nie tylko zbiory, lecz także zmiany w funkcjonowaniu tradycyjnych, zinstytucjonalizowanych archiwów, które szerzej otwarły swe podwoje, umożliwiając dostęp do dokumentów pisanych – świadectw kultury filmowej i filmów. Teksty zamieszczone w niniejszym tomie stanowią rodzaj przewodnika po filmowych archiwach, pozwalają zorientować się w formach i metodach ich przepracowywania i uniknąć wrażenia entropii w nieustannie przyrastających zbiorach.


https://fina.gov.pl/product/archiwa-we-wspolczesnych-badaniach-filmoznawczych/?fbclid=IwAR20EWSRx0mPx9rCZl9XezqCMt6llAJgHw-mFKV3_cQLG5mzlnCwc6Gkgx0

 

(dostęp z 6.02.2021)

06.02.2021
strzałka do góry