Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > SŁOWNIK DAWNEJ POLSZCZYZNY
SŁOWNIK DAWNEJ POLSZCZYZNY

Umiejętność czytania tekstów staropolskich jest niezbędna każdemu archiwiście. Stopień trudności jest tutaj często większy aniżeli w przypadku neografii niemieckiej czy nawet paleografii łacińskiej... Niniejszy słownik będzie tu niewątplliwie bardz pomocny.

"Słownik staropolski" jest integralną częścią serwisu Staropolska, toteż jego zakres i specyfika skorelowane są ściśle z korpusem utworów literackich zamieszczanych na naszych stronach. Oznacza to, że w pierwszym rzędzie uwzględniamy w nim słownictwo występujące w publikowanych tekstach, rezygnując jednocześnie z każdorazowego opatrywania ich objaśnieniami językowymi. Słownik posiada tymczasem charakter jednostronny, tzn. staropolsko-nowopolski. [...]"


http://www.staropolska.pl/slownik/info.php

 

(dostęp z 24.02.2021)

24.02.2021
strzałka do góry