Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI ARCHIWALNYMI W ARCHIWACH KOŚCIELNYCH. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK WERSJA 1.0
POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI ARCHIWALNYMI W ARCHIWACH KOŚCIELNYCH. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK WERSJA 1.0

"Ważną część narodowego zasobu archiwalnego przechowują w Polsce archiwa i instytucje kościelne. Znajdują się w nich zarówno cenne średniowieczne dokumenty pergaminowe i księgi, jak i wytworzone później materiały archiwalne kurii diecezjalnych, zakonów, parafii, osób duchownych i świeckich związanych z organizacjami kościelnymi. W celu zapewnienia ich prawidłowego zabezpieczenia, opracowania i udostępniania przygotowany został, we współpracy przedstawicieli archiwów państwowych i kościelnych, dokument zawierający podstawowe wskazówki i zalecenia, tzn. „Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych. Katalog dobrych praktyk, wersja 1.0”.
Skierowany jest on do archiwów przechowujących zasób historyczny, czyli przede wszystkim zespoły i zbiory archiwalne o charakterze zamkniętym. Zasady w nim przedstawione można stosować w miarę możliwości, na ile pozwalają na to wewnętrzne przepisy. W związku z tym, że w sferze metodyki archiwalnej i stosowanych technologiach informatycznych zachodzą zmiany, przewidywana jest okresowa ewaluacja i aktualizacja dokumentu."


Dokument jest dostępny na Dysku Google.

 

Można go także pobrać w pliku PDF (3,68 MB)

 

 

Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/

 

(dostęp z 28.04.2021)

28.04.2021
strzałka do góry