Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ
KRAJOWE CENTRUM EDUKACJI ARCHIWALNEJ

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich jest najstarszą i największą polską organizacją zrzeszającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z archiwistyką. Od 1994 r. wszystkie kursy i szkolenia realizowane są w ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, które posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

W ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej funkcjonuje Rada Programowa składająca się ze specjalistów, będących przedstawicielami archiwistyki i dyscyplin pokrewnych. Rada konsultuje oraz opiniuje skrypty i podręczniki, a także inne materiały

dydaktyczne dla słuchaczy, sprawuje nadzór pedagogiczny oraz opracowuje zasady oceny pracy szkoleniowo- dydaktycznej wykładowców kursów i pomiarów poziomu nauczania słuchaczy.

 

 

Prowadzenie kursów jest objęte certyfikowanym systemem jakości PN-EN ISO 9001:2015


https://sap.waw.pl/krajowe-centrum-edukacji-archiwalnej/

 

(dostęp z 22.05.2021)

22.05.2021
strzałka do góry