Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > E-FONTES - ELEKTRONICZNY KORPUS ŁACINY ŚREDNIOWIECZNEJ
E-FONTES - ELEKTRONICZNY KORPUS ŁACINY ŚREDNIOWIECZNEJ

Znajomość łaciny średniowiecznej jest bardzo ważna dla archiwistów, ale również dla mediewistów i genealogów. Łacina średniowieczna różni się nieco od swojej klasycznej wersji.

 

 

"Korpus polskiej łaciny średniowiecznej obejmuje teksty stworzone na ziemiach polskich między pocz. XI i poł. XVI w. Realizacja projektu przynosi również również publikacje naukowe oraz wystąpienia konferencyjne, w których zilustrowano architekturę korpusu, a także przedstawione jego zastosowanie w pracy badawczej."


https://scriptores.pl/efontes/?fbclid=IwAR1aRl2x73tW6qFSHOLqnICTNnVi_es_VzwdWzV9pi8UbYDxbnw5eeI0WK8

 

(dostęp z 27.05.2021)

27.05.2021
strzałka do góry