Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ARCHIWA POMORSKIE - PUBLIKACJE
ARCHIWA POMORSKIE - PUBLIKACJE

"Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku jest organizacją o charakterze naukowo-zawodowym. Zrzesza archiwistów oraz pasjonatów historii i archiwistyki z terenu województwa pomorskiego.

Gdański Oddział SAP powstał 14 czerwca 1965 roku na zebraniu założycielskim w ówczesnej siedzibie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku. Założycielami Oddziału byli: dr Czesław Biernat, mgr Teresa Węsierska-Biernatowa, Jan Biernat, mgr Wanda Klesińska, dr Maria Sławoszewska, mgr Czesław Stodolny i mgr Józef Wiśniewski.

Obecnie Oddział gdański działa w oparciu o Statut SAP uchwalony na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów SAP w dniu 8 września 2012 roku."

 


http://sap.archiwapomorskie.pl/#section-nasze-publikacje

 

(dostęp z 14.06.2021)

14.06.2021
strzałka do góry