Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951;
  • w roku akademickim 2006/2007 jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy unikatowy kierunek studiów „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”;
  • szczycimy się największym w Polsce i liczącym w świecie dorobkiem naukowym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją;
  • nasza kadra to teoretycy posiadający stopnie i tytuły naukowe, ale i praktycy, pracownicy archiwów i urzędów różnego typu;
  • uczymy w jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych;
  • ważna jest dla nas praktyczna nauka zawodu, dlatego część zajęć prowadzą praktycy i odbywają się one w instytucjach archiwalnych regionu;
  • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach wolontariatów, staży i przewidzianych programem studiów praktyk w archiwach, urzędach i przedsiębiorstwach;
  • stawiamy na dobrą znajomość języków obcych; możesz z nami rozpocząć naukę lub pogłębić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim i łacińskim;
  • zainteresowania naukowe nasi studenci rozwijają w Studenckim Kole Naukowym Archiwistów, podczas szkoleniowych wyjazdów i warsztatów.


https://www.wnh.umk.pl/kandydat/archiwistyka-i-zarzadzanie-dokumentacja/

 

(dostęp z 17.06.2021)

16.06.2021
strzałka do góry