Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KOLEKCJA - ZBIÓR - SPUŚCIZNA W TEORII I PRAKTYCE ARCHIWALNEJ
KOLEKCJA - ZBIÓR - SPUŚCIZNA W TEORII I PRAKTYCE ARCHIWALNEJ

Adam Grzegorz Dąbrowski, Kolekcja - Zbiór - Spuścizna...

 

"Terminy „kolekcja”, „zbiór”, „spuścizna” są powszechnie stosowane w metodycznych założeniach teoretycznych oraz praktyce codziennej pracy archiwalnej. Na potrzeby prezentowanego artykułu, analizie poddane zostaną zapisy literatury archiwalnej: słowników, najpopularniejszych podręczników akademickich (skierowanych przede wszystkim do studentów profilowanych studiów archiwalnych), wybranych artykułów z archiwalnych czasopism naukowych oraz podręczników, przeznaczonych dla uczestników zawodowych kursów kancelaryjno-archiwalnych dla personelu niższego i średniego szczebla komórek biurowych czy archiwówzakładowych. [...]"


http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2020/10/2020-3-4-DABROWSKI.pdf

 

(dostęp z 3.07.2021)

03.07.2021
strzałka do góry